Olav Aukrust

 

frå: images.google.no

 

Olav Aukrust vart fødd 21. januar 1883 i Lom i Oppland, og døydde 3. november 1929 i Lom. Han vart berre 46 år. Den verklista som følgjer er gjennomgått tematisk, og namn og ord noterte. Magi og musikk kan bli supplerte. Følgjande tema er dekte og kan søkjast herifrå:

 

Tilbake til diktarbiologi.net

 

Botaniske tema: Florula Aukrustiana

Plantenamn

Plantedelar og -produkt

Alkoholdrikke

Zoologiske tema: Fauna Aukrustiana

Dyrenamn

Fuglelæte

Natur og levestader for plantar og dyr

Habitat

Året rundt med Olav Aukrust

Årstider

Ovtru o.a.

Magi

Instrument, musikkslag og -uttrykk, komponistar

Musikk

 

 

Olav Aukrust, kronologisk litteraturliste. Dikt i samling 1967 er nytta som grunnlag for registrering av namn og ord i diktsamlingane; i namnelistene følgjer titlane utgjevingsåret for førsteutgåva. Bokoversikta nedafor kjem att under kvart tema, som grunnlag for søking i listene. Det er 7 titlar.

 

Himmelvarden 1916 (Dikt i samling 1967: 7-203. GNF)

Hamar i Hellom 1926 (Dikt i samling 1967: 207-314. GNF)

Solrenning 1930 (Dikt i samling 1967: 317-461. GNF)

Norske terningar 1931 (Dikt i samling 1967: 467-496. GNF)

Skaldespor (tekst): Artiklar - Talar - Brev. 1952 (s. 49-325; ved Leif Mæhle. GNF)

Skaldespor: Dikt. 1952 (s. 331-395; ved Leif Mæhle. GNF)

Ørneflukt og ormegard 2009 (nye brev i J. I. Sørbø. Ein biografi om Olav Aukrust)

 

 

Tilbake til diktarbiologi.net

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net

 

vBulletin analytics