Aukrustiana

Året rundt med Olav Aukrust

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for tidspunkt på året i Olav Aukrusts bøker og brev

 

Registrerte hovud- og undergruppenamn

Samleliste: Kronologisk gjennomgang av registrerte tidspunkt på året

Boklister: Sidetal for registrerte ord og uttrykk om tid på året

 

Til Olav Aukrust forside

 

Registrerte hovud- og undergruppenamn

Søk etter årstid, merka månader og årstal.

 

vår >forår, mars, april >påske, mai >pins

sumar, juni >jonsok, juli >olsok, august

haust >husmanns-sumar, september, oktober, november

vinter, desember >jol, januar >nyttår, februar

årstal

 

 

Samleliste: Kronologisk gjennomgang av registrerte tidspunkt på året [til toppen] [til boklister]

 

vår Himmelvarden 35, Hamar i Hellom 13, Solrenning 6, Norske terningar 5, Skaldespor (dikt) 11 (tekst) 30

-ange Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

-bekk Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

-bekkebrus Skaldespor (dikt) 1 [-|bækk-]

-blome Himmelvarden 1

-bløyte Hamar i Hellom 1

-blå Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

–brånande Skaldespor (tekst) 1

-dag Himmelvarden 1, Solrenning 4, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 3

-dags-ange Hamar i Hellom 1

-dags|eim Solrenning 1

-dimme Himmelvarden 1

-elv Himmelvarden 1

–elve-seng Himmelvarden 1

-fenge [adj.] Himmelvarden 6, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

-fiol-våt Himmelvarden 1

-flaum Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 4 [1: -lom]

-flod Skaldespor (tekst) 1

-flomtid|en Skaldespor (tekst) 1

-folk Skaldespor (tekst) 2

-frisk Norske terningar 1

-grøn Himmelvarden 2

-is Skaldespor (tekst) 1

-kjømt Hamar i Hellom 1

-knipe Hamar i Hellom 1

-kraft Skaldespor (tekst) 4

-kveld Skaldespor (dikt) 1

-lam Himmelvarden 1

-leg Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 2, Solrenning 5, Skaldespor (tekst) 6

-leg-fager Hamar i Hellom 1

-liv Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

-læte Himmelvarden 1

-mild Norske terningar 1

-mold Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1 [-|mul-]

-nat [!] Skaldespor (dikt) 2

-natur Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

-onn Hamar i Hellom 1

-onn-fôr Hamar i Hellom 1

-onns-kar Norske terningar 1

-onn|sterk Himmelvarden 1

-regn Skaldespor (tekst) 1

-saft Norske terningar 1

-skildring Skaldespor (tekst) 1

-sol Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

-sol|geisle Skaldespor (tekst) 1

-stjerne-himlut Solrenning 1

-stjerne-tindrande Skaldespor (dikt) 1 [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

-symfoni Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

-varme Himmelvarden 2

-vatn Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

–vedunder Hamar i Hellom 1

-vêr Himmelvarden 1 [-r|-v-], Solrenning 2, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1 [-r|-ver]

-vêrs|yre Skaldespor (tekst) 1

-vild Skaldespor (dikt) 1

-vin Skaldespor (dikt) 1 [= sevje]

-vind Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 2, Ørneflukt og ormegard 1  

-vise Skaldespor (dikt) 1

-våt Skaldespor (tekst) 1

allkjærleiks-vår Himmelvarden 1

blodvår Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

fjellvår Hamar i Hellom 1

folkevår Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

forløysingsvår Solrenning 1, Norske terningar 1

ivår Skaldespor (tekst) 1

kjærleiksvår Himmelvarden 2

september-vårdag Himmelvarden 1

å våra Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

å vårast Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1

Kristus-våren Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1 [-s|v-]

Norigs vår Hamar i Hellom 1

Vår [dikt] Skaldespor (tekst) 1

Vårkald Skaldespor (dikt) 1

Vårvarm Skaldespor (dikt) 1

●forår Skaldespor (tekst) 1

 

mars Himmelvarden 1 [’ein dag ut i mars’], Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 1

 

april Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 4

-kveld Himmelvarden 1

sumarmål Hamar i Hellom 1 [14.04]

●påske Skaldespor (tekst) 3 [1: fyre p-]

-dag Skaldespor (tekst) 1

-helg Skaldespor (tekst) 1

Paasche [F.] Skaldespor (tekst) 2

 

mai Himmelvarden 2, Skaldespor (tekst) 20 [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

-blom Skaldespor (tekst) 1

–bløyte Himmelvarden 1

-dag Himmelvarden 1

-sol Hamar i Hellom 1

-snø Himmelvarden 1, Solrenning 1

-vind Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

17. mai-tale Skaldespor (tekst) 1

17. mai-vers Skaldespor (tekst) 1

mai-juni Skaldespor (tekst) 1

Den 17de Mai [blad] Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 6 [4: Den 17de]

Maihaugen Skaldespor (tekst) 1

Maivinter [dikt] Himmelvarden 1 

●pins Skaldespor (tekst) 1

-kveld Himmelvarden 1 [+ -s|-k-]

-laurdag Skaldespor (tekst) 1

-e/fest Skaldespor (tekst) 1

-e/flod Solrenning 1, Norske terningar 1

-e/regn Skaldespor (tekst) 1

fyrste pinsedag Skaldespor (tekst) 5 [2: pinsedagen]

kvitsunhelg Skaldespor (tekst) 1

kvitsunn-kveld Hamar i Hellom 1

 

sumar Himmelvarden 7, Hamar i Hellom 4, Solrenning 3, Norske terningar 2, Skaldespor (dikt) 4 [2: sommer] (tekst) 16 [2: sommer], Ørneflukt og ormegard 1

-beite Skaldespor (tekst) 1

-dag Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 3 [1: sommer|-]

-fagnad Hamar i Hellom 1

-folk Skaldespor (tekst) 1

-hamn Hamar i Hellom 1

-kveld Skaldespor (dikt) 1

-liv Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 1

-ljos [adj.] Skaldespor (tekst) 1

-lys [subst.] Skaldespor (tekst) 1 [sommer|-]

-mål Hamar i Hellom 1 [14. april]

-natt Hamar i Hellom 1

-natt-måne Hamar i Hellom 1

-råk Hamar i Hellom 1

-sundag Hamar i Hellom 1

-teikn Skaldespor (tekst) 1

-veir Skaldespor (tekst) 1 [sommer|-]

-vind Hamar i Hellom 1

-vorten Himmelvarden 1

-s/tid Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

husmanns-sumar Hamar i Hellom 1 [sjå: haust] [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

høgsumar Skaldespor (tekst) 3 [1: høi|sommer]

høgsumar-kveld Hamar i Hellom 1

høgsumarnatt Skaldespor (tekst) 1

høisommerhimmel Skaldespor (tekst) 1

midsumarleite Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

midtsumar-natt Himmelvarden 1

midtsumar-tid Himmelvarden 2 

skirsumar-natt Solrenning 1

skirsumartid Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

skirsumar-vind Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1 [skjærsommer|v-]

skjærsommerflora Skaldespor (tekst) 1

sælsumar-dag Himmelvarden 1

Wergelandssommer Skaldespor (tekst) 2

 

juni Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 6

–bløyte Himmelvarden 1

mai-juni Skaldespor (tekst) 1

●jonsok [24.06] Skaldespor (tekst) 2

-bål Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

-dag Hamar i Hellom 1

–lid Hamar i Hellom 1

-tid Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

midtsumar-natt Himmelvarden 1

Under Jonsok [dikt] Skaldespor (tekst) 1

 

juli Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 7

–hefte Skaldespor (tekst) 1

-revolution|en Skaldespor (tekst) 1

●olsok [29.07] Norske terningar 2, Skaldespor (tekst) 1 [O-]

-bål Norske terningar 1

-norsk Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 8 [1: -k|-n-, 1: O-]

29. juli Skaldespor (tekst) 5

sumar: mid(t)sumar(-)/skirsumar(-) [s.d.]

 

august Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 2 [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

 

haust Himmelvarden 9, Hamar i Hellom 10, Solrenning 5, Norske terningar 2, Skaldespor (dikt) 3 [2: høst] (tekst) 27 [7: høst]

-blå Hamar i Hellom 1

-dag Himmelvarden 5, Hamar i Hellom 1, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 3 [1: høst|-] (tekst) 2

-glans Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

-gras Norske terningar 1

-gul Hamar i Hellom 2

-kald Himmelvarden 1

-klår Himmelvarden 2

-kraft Solrenning 1

-kveld Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1 [høst|-]

-lauv Hamar i Hellom 1

-myrk Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

-natt Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 2, Skaldespor (dikt) 1

-rein [adj.] Skaldespor (tekst) 1

-rømd Himmelvarden 1, Solrenning 1

-sol Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 2

-vêr Himmelvarden 1, Solrenning 1

-vind Himmelvarden 1

-våt Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

afhøstet Skaldespor (tekst) 1

seinhaust Himmelvarden 3, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1 [senhøst]

seinhaust-døger Himmelvarden 1

seinhaust-kveld Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Solrenning 3 [2: -t|k-]

seinhaust-natt Hamar i Hellom 2

seinhaustes Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 3 (tekst) 1

å hausta Himmelvarden 3, Solrenning 2, Skaldespor (tekst) 2

Seinhaust [dikt] Skaldespor (tekst) 1

●husmanns-sumar Hamar i Hellom 1

indian summer Hamar i Hellom 1

 

september Himmelvarden 3, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 5

-dag Himmelvarden 1

-klår Hamar i Hellom 1

-kveld Ørneflukt og ormegard 1

-manna Himmelvarden 1

-nat Skaldespor (tekst) 1

-sne Skaldespor (tekst) 1

-sol Skaldespor (tekst) 1

-vårdag Himmelvarden 1 [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

 

oktober Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 5

-kveld Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

-veik Solrenning 1

 

november Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 2

-dag Skaldespor (tekst) 1

-landskap Skaldespor (tekst) 1

-natt Himmelvarden 1

-sol Solrenning 1

November [dikt] Ørneflukt og ormegard 1

haust: seinhaust(-) og husmanns-sumar [s.d.]

 

vinter Himmelvarden 4, Hamar i Hellom 3, Solrenning 2, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 4 (tekst) 18, Ørneflukt og ormegard 1

-dag Skaldespor (tekst) 1

-fjell Norske terningar 1

-flekkjut Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

-fòk Hamar i Hellom 1

-folk Norske terningar 1

-fred Solrenning 1

-frost Himmelvarden 1

-huve Skaldespor (tekst) 1

-kulde Skaldespor (dikt) 1

-kveld Hamar i Hellom 1

-land Norske terningar 1

-landskap Skaldespor (tekst) 1

-lende Norske terningar 1

-natt Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Norske terningar 1 [-r|-n-], Skaldespor (tekst) 1

-poesi Skaldespor (tekst) 1

-søvn Skaldespor (tekst) 1

-veg Skaldespor (dikt) 1

-vêr Himmelvarden 1

-vidde Skaldespor (dikt) 1

-s/tid Hamar i Hellom 1

fimbulvetter Skaldespor (tekst) 1

midvinters Skaldespor (tekst) 1

snøvinter Skaldespor (tekst) 1

snøvinter-fred Himmelvarden 2

å overvintre Skaldespor (tekst) 1

Maivinter [dikt] Himmelvarden 1 [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

 

desember Skaldespor (tekst) 2

adventtid Skaldespor (tekst) 1

solhov Solrenning 1 [21-22.12]

solhovstid Hamar i Hellom 1

●jol Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Norske terningar 3, Skaldespor (tekst) 12 [4: jul]

–aftan Skaldespor (tekst) 1 [+ -l|ef-]

-aftans-kiming Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

-aftans|klokke Skaldespor (tekst) 1

-bukk Skaldespor (tekst) 1 [jul|-]

-dag|en Hamar i Hellom 1 [jul|-]

-kvelds-kubbe Norske terningar 2 [jul|-], Skaldespor (tekst) 2 [jul|-]

-e/dag Skaldespor (tekst) 2 [1: -g|ane]

-e/gåve Skaldespor (tekst) 1

-e/kraft Skaldespor (tekst) 1 [-|kreftene]

-e/kveld|en Skaldespor (tekst) 1 [jul-]

-e/natt Solrenning 1

-e/song Himmelvarden 1

-e/tre-ljos Skaldespor (dikt) 1

idé-joletre Skaldespor (tekst) 1

 

januar Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 4

-hefte Skaldespor (tekst) 1

●nyttår:

-s/leite Hamar i Hellom 1

-s/morgen Skaldespor (dikt) 2 [-yt|å-]

 

februar Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 3 [til boklister] [topp samlelista] [til toppen]

 

årstal [alle i Skaldespor (tekst)]: 1030 Skaldespor (tekst) 1; 13. århundre Skaldespor (tekst) 1; 16. og 17. hundradåret Skaldespor (tekst) 1; 1780 Skaldespor (tekst) 1; 1802 Skaldespor (tekst) 2; 1807 Skaldespor (tekst) 1; 1810 Skaldespor (tekst) 1; 1812 Skaldespor (tekst) 1; 1812-14 Skaldespor (tekst) 1; 1813 Skaldespor (tekst) 1; 1814 Skaldespor (tekst) 9; 1814-1840 Skaldespor (tekst) 1; 1828 Skaldespor (tekst) 1; 1829 Skaldespor (tekst) 1; 1830 Skaldespor (tekst) 1; 1832 Skaldespor (tekst) 2; 1835 Skaldespor (tekst) 1; 1840 Skaldespor (tekst) 2; 1840-åri Skaldespor (tekst) 1; 1841-1843 Skaldespor (tekst) 2; 1842 Skaldespor (tekst) 1; 1845 Skaldespor (tekst) 1; 1855 Skaldespor (tekst) 1; 1857 Skaldespor (tekst) 1; 1860 Skaldespor (tekst) 1; [18]60-årene Skaldespor (tekst) 1; 1870 Skaldespor (tekst) 1; 1871 Skaldespor (tekst) 1; [18]70-årene Skaldespor (tekst) 1; 1880 Skaldespor (tekst) 1; 1881 Skaldespor (tekst) 1; [18]80-årene Skaldespor (tekst) 1; 1898 Skaldespor (tekst) 1; 1900 Skaldespor (tekst) 1; 1904 Skaldespor (tekst) 2; 1905 Skaldespor (tekst) 2; 1906 Skaldespor (tekst) 1; 1907 Skaldespor (tekst) 3; 1908 Skaldespor (tekst) 4; 1909 Skaldespor (tekst) 1; 1910 Skaldespor (tekst) 2; 1912 Skaldespor (tekst) 1; 1914 Skaldespor (tekst) 3; 1914-18 Skaldespor (tekst) 1; 1915 Skaldespor (tekst) 1; 1917 Skaldespor (tekst) 1; 1920 Skaldespor (tekst) 1

 

almanakke Skaldespor (tekst) 2 [1: alnakke]

kalender Skaldespor (tekst) 1

årstid Himmelvarden 1

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord og uttrykk om tid på året i Olav Aukrusts bøker og brev

Søk på boktitlar og finn ord og sidetal. [til toppen]

 

Himmelvarden 1916 (Dikt i samling 1967: 7-203. GNF)

Hamar i Hellom 1926 (Dikt i samling 1967: 207-314. GNF)

Solrenning 1930 (Dikt i samling 1967: 317-461. GNF)

Norske terningar 1931 (Dikt i samling 1967: 467-496. GNF)

Skaldespor (tekst): Artiklar - Talar - Brev. 1952 (s. 49-325; ved Leif Mæhle. GNF)

Skaldespor: Dikt. 1952 (s. 331-395; ved Leif Mæhle. GNF)

Ørneflukt og ormegard 2009 (nye brev i J. I. Sørbø. Ein biografi om Olav Aukrust)

 

Himmelvarden 1916 (Dikt i samling 1967: 7-203. GNF) [til samlelista] [til toppen]

Årstider:

vår 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 39, 40, 54, 59, 62, 73, 79, 80, 81, 89, 95, 96, 117, 123, 129, 134, 135, 138, 152, 154, 157, 171, 187, 190, 191, 197; -ange 136; -bekk 135; -blome 136; -dag 185; -dimme 184; -elv 157; –elve-seng 90; -fenge 20, 81, 157, 170, 172, 186; -fiol-våt 62; -flaum 135; -grøn 97, 135; -lam 135; -leg 24, 184; -læte 20; -mold 122; -onnsterk 21; -sol 20; -varme 20, 152; -vatn 20; -vêr 184 [-r|-v-]; allkjærleiks-vår 68; kjærleiksvår 79, 157; september-vårdag 10

mars 19 [’ein dag ut i mars’]

april 20, 27; -kveld 169

mai 27, 82; –bløyte 193; -dag 95; -snø 20; -vind 95; >pins: -kveld 136 [+ -s|-k-]; Maivinter [dikt] 81  

sumar 10, 27, 117, 152, 161, 185, 195; -dag 129, 166; -vorten 26; -s/tid 135; midtsumar-natt 157; midtsumar-tid 145, 147; skirsumar-vind 28; sælsumar-dag 25

juni 82; –bløyte 27; >jonsok: -bål 81; midtsumar-natt 157

juli 28

haust 8, 15, 29, 33, 38, 89, 123, 135, 152; -dag 11, 13, 32, 104, 154; -kald 64; -klår 13, 15; -myrk 202; -natt 14; -rømd 158; -vêr 51; -vind 90; seinhaust 50, 52, 113; seinhaust-døger 167; seinhaust-kveld 50; å hausta 13, 14, 161

september 10, 14, 15; -dag 10; -manna 60; -vårdag 10

november 83; -natt 83

vinter 18, 82, 135, 161; -frost 20; -natt 16; -vêr16; snøvinter-fred 17, 152; Maivinter [dikt] 81  

desember >jol 171, 177; -e/song 177

januar 19 [’Hjelmkald, klinkande klår j-’]

februar 19 [’Still, kvit, villkvit f-’]

 

årstid 134

 

Hamar i Hellom 1926 (Dikt i samling 1967: 207-314. GNF) [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

Årstider:

vår 224, 225, 242, 246, 247, 275, 276, 279, 298, 300, 306, 308, 309; -bekk 248; -bløyte 223; -blå 222; -dags-ange 224; -kjømt 298; -knipe 223; -leg 222, 241; -leg-fager 274; -onn 250; -onn-fôr 275; -sol 211; -vatn 223; –vedunder 273; blodvår 247; fjellvår 308; å våra 308; Norigs vår 311

mars 222, 245

april 241; sumarmål 259 [14. april]

mai: -sol 242; >pinse: kvitsunn-kveld 299

sumar 225, 233, 243, 299; -dag 300; -fagnad 279: -hamn 281; -liv 300, 309; -mål 259; -natt 306; -natt-måne 261; -råk 306; -sundag 287; -vind 244; -s/tid 298; husmanns-sumar [sjå: haust >]; høgsumar-kveld 279

juni >jonsok: -bål 225; -dag 280; –lid 306; -tid 260

juli >olsok: -norsk 208

haust 214, 221, 235, 258, 269, 271, 280, 296, 300, 306; -blå 263; -dag 266; -glans 267; -gul 264, 266; -kveld 220; -lauv 270; -myrk 269; -natt 235, 270; -sol 263; -våt 264; seinhaust-kveld 253; seinhaust-natt 271, 296; seinhaustes 213; >husmanns-sumar 267; indian summer 267n

september: -klår 295

oktober: -kveld 291

vinter 224, 237, 271; -flekkjut 224; -fòk 306; -kveld 285; -natt 292; -s/tid 300

desember: solhovstid 306; >jol 306; -dag|en 234 [jul|-]

januar >nyttår: -s/leite 239

 

Solrenning 1930 (Dikt i samling 1967: 317-461. GNF) [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

Årstider:

vår 325, 347, 392, 424, 425, 445; -dag 359, 410, 416, 450; -dagseim 416; -leg 339, 360, 424, 429, 449; -stjerne-himlut 434; -vêr 355, 425; -vind 420; blodvår 404; forløysingsvår 421; å våra 371

april 425

mai: -snø 322; >pins: -e/flod 410

sumar 325, 366, 425; skirsumar-natt 320; skirsumartid 425

juni 363

august 327

haust 325, 326, 386, 424, 456; -dag 453; -kraft 424; -rømd 328; -vêr 366; seinhaust 434; seinhaust-kveld 328 [-t|k-], 435 [-t|k-], 456; å hausta 322, 419

oktober: -veik 434

november 333; -sol 333

vinter 424, 425; -fred 386

desember: solhov 425; >jol: -aftans-kiming 417; -e/natt 402

januar 425

 

Norske terningar 1931 (Dikt i samling 1967: 467-496. GNF) [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

Årstider:

vår 473, 477, 478, 479, 480; -dag 494; -fengt 477; -frisk 477; -mild 492; -onns-kar 480; -saft 477; -sol 476; -vêr 492; folkevår 479; forløysingsvår 472; å vårast 487; Kristus-våren 493

mai: “Den 17de Mai” 481; >pins: -e/flod 473

sumar 475, 487

juli >olsok 494, 496; -bål 495

haust 470, 478; -gras 470

vinter 478; -fjell 472; -folk 473; -land 473; -lende 471; -natt 487 [-r|-n-]

desember >jol 473, 474, 487; -kvelds-kubbe [jul|-] 487, 496

 

Skaldespor (tekst): Artiklar - Talar - Brev. 1952 (s. 49-325; ved Leif Mæhle. GNF) [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

Årstider:

vår 39, 54, 56, 78, 81, 86, 101, 108, 117, 120, 132, 136, 137, 140, 143, 154, 155, 159, 172, 192, 223, 227, 236, 249, 253, 257, 264, 290, 304, 316; -ange 289; -blå 258; –brånande 257; -dag 156, 194, 297; -fengt 257; -flaum 55, 97, 107 [-lom], 257; -flod 117; -flomtid|en 76; -folk 146, 149; -is 70; -kraft 108, 120, 136, 153; -leg 140, 142, 147, 249, 278, 318; -liv 144; -natur 147; -regn 108; -skildring 317; -sol 254; -solgeisle 257; -symfoni 137; -vatn 70; -vêr 52 [-r|-ver]; -vêrs|yre 304; -vind 174, 272; -våt 257; folkevår 253; ivår 320; Kristus-våren 158 [-s|v-]; Vår [dikt] 239; >forår 266

mars 52 [19.]

april 105, 107, 133, 223; >påske 55 [fyre p-], 142, 245; -dag 60; -helg 245; Paasche 320, 321

mai 39, 81 [1ste], [’17de’:] 82, 103 [maj], 136 [16., 17., 18.], 137 [maj], 142, 143, 145, 146, 147, 149, 154, 155, 157, [’mai’:] 235, 245 [18., 24.], 264, 304, 325; -blom 39; -vind 146; 17. mai-tale 147; 17. mai-vers 142; mai-juni 236; ’Den 17de’ [’mai’ utelate i bladnamnet] 71, 224, 244, 313, [’Den 17de mai’:] 228, 294; Maihaugen 119; >pins 142; -laurdag 236; -e/fest 142; -e/regn 187; fyrste pinsedag 62 [’pinsedagen’], 73, 121, 153, 254 [’pinsedagen’]; kvitsunhelg 56

sumar 200, 201, 211 [sommer], 222, 231, 232, 233, 235, 237, 269, 271, 277, 309, 310 [sommer], 315, 325; -beite 87; -dag 60, 166 [sommer|-], 291; -folk 146; -liv 142; -ljos [adj.] 146; -lys [sommer|- (subst.)] 146; -teikn 86; -veir 265 [sommer|-]; høgsumar 159, 172, 264 [høi|sommer]; høgsumarnatt 117; høisommerhimmel 256; midsumarleite 274; skirsumartid 294; skjærsommerflora 265; Wergelandssommer 61, 82

juni 65 [29.], 211, 227, 232, 235, 325; mai-juni 236; >jonsok 159, 294; -tid 289; Under Jonsok [dikt] 53

juli [29.:] 65, 146, 149, 159, 167, 301 [berre ’juli’], 298 [15. juli -15. august]; –hefte 251; -revolution|en 56; >olsok 311 [O-]; -norsk 142, 143 [-k|-n-], 144, 145, 146, 147, 172, 287 [O-]; 29. juli: 65, 146, 149, 159, 167

august 49, 298 [15. juli -15. august]

haust 20 [høst], 49 [høst], 50 [høst], 51 [høst], 86, 87, 122, 151, 154, 193, 201, 202, 206 [høst], 208, 213, 214 [høst], 230, 233, 239, 248, 301, 307, 309 [høst], 320, 323, 325, 326; -dag 87, 240; -glans 302; -kveld 213 [høst|-]; -rein [adj.] 87; -våt 87; afhøstet 214; seinhaust 50 [senhøst]; seinhaustes 88; å hausta 49, 190; Seinhaust [dikt] 281

september 49 [4de], 50 [9., 11.], 51 [21de, 29de], 202 [16.], 207; -nat 50; -sne 51; -sol 50

oktober 119 [15.], 307 [30.], 318 [slutten], 230 [6.], 234 [30.]; -kveld 219

november 292, 307 [ca. 7.]; -dag 210; -landskap 210

vinter 54, 57, 132, 136, 145, 201, 223, 224, 230, 232, 258, 274, 278, 281, 292, 296, 300, 318; -dag 60; -flekkjut 304; -huve 203; -landskap 281; -natt 263; -poesi 300; -søvn 265; fimbulvetter 201; midvinters 324; snøvinter 300; å overvintre 264

december 81 [21de], 292; adventtid 195; >jol 142 [jul], 202, 229, 231, 236, 241, 255 [jul], 258, 263, 310 [jul], 316, 318 [jul]; –aftan 312 [+ -l|ef-]; -aftans-kiming 249; -aftansklokke187; -bukk 63 [jul|-]; -kvelds-kubbe [jul|-] [-s|k-] 158, 263; -e/dag 60, 236 [-g|ane]; -e/gåve 323; -e/kraft 263 [’-|kreftene’]; -e/kveld|en 310 [jul-]; idé-joletre 237

januar 18 [1ste], 258, 292, 310 [10.]; -hefte 75

februar 77 [16de], 223, 225

 

årstal: 1030: 67; 13. århundre 156; 16. og 17. hundradåret 65; 1780: 66; 1802: 66, 132; 1807: 132; 1810: 132; 1812: 132; 1812-14: 64; 1813: 132; 1814: 64, 66, 132, 137, 138, 143, 155, 156, 158; 1814-1840: 65; 1828: 100; 1829: 78; 1830: 132; 1832: 79, 81; 1835: 79; 1840: 64, 79; 1840-åri 132; 1841-1843: 79, 81; 1842: 79; 1845: 79; 1855: 110; 1857: 110; 1860: 132; [18]60-årene 106; 1870: 67; 1871: 110; [18]70-årene 106; 1880: 65; 1881: 82; [18]80-årene 108; 1898: 66; 1900: 77; 1904: 65, 110; 1905: 138, 158; 1906: 77; 1907: 52, 77, 78; 1908: 67, 77, 110, 132; 1909: 62; 1910: 65, 66; 1912: 61; 1914: 82, 122, 123; 1914-18: 158; 1915: 249; 1917: 246; 1920: 92

 

almanakke 86 [alnakke], 142

kalender 142

 

Skaldespor: Dikt. 1952 (s. 331-395; ved Leif Mæhle. GNF) [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

Årstider:

vår 334, 341, 342, 344, 347, 348, 350, 352, 354, 357, 384; -bekkebrus 343 [-|bækk-]; -dag 348; -kveld 341; -liv 355; -mold 343 [-|muld]; -nat [!] 341, 343; -natur 348; -stjerne-tindrande 391; -symfoni 343; -vild 341; -vin 343 [= sevje]; -vise 357; å vårast 353; Vårkald 356; Vårvarm 356

april 344, 348

sumar 334 [sommer], 347 [sommer], 353, 384; -kveld 394; midsumarleite 371; skirsumar-vind 334 [skjærsommer|v-]

juni >jonsok: -tid 353

haust 341 [høst], 344 [høst], 369; -dag 331 [høst|-], 369, 371; -natt 374; -sol 360, 361; seinhaustes 358, 366, 371

september 368, 369

oktober 344

vinter 334, 343, 348, 349; -kulde 348; -veg 356; -vidde 348

desember >jol: -e/tre-ljos 393

januar >nyttår [nyt|-]: -s/morgen 348, 349

 

Ørneflukt og ormegard 2009 (nye brev i J. I. Sørbø. Ein biografi om Olav Aukrust) [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

Årstider:

vår: -vind 199

sumar 189

haust:

september: -kveld 102

november: November [dikt] 110

vinter 38

 

Til Olav Aukrust forside

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

 e-post: arne@diktarbiologi.net