Aukrustiana

Olav Aukrusts litterære alkoholdrikke

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for alkoholdrikke i Olav Aukrusts bøker og brev

 

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang av registrerte hovudnamn

Boklister: Sidetal for registrerte ord med alkoholdrikke

 

Til Olav Aukrust forside 

 

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang av 9 registrerte hovudnamn

 

akkevit, altarvin, brennvin >heim-brent >sprit, dram >skjenk, konjakk, mjød, vin, whisky, øl

 

akkevit:

-drikker Skaldespor (tekst) 1

 

altarvin Hamar i Hellom 1

 

brennvin Himmelvarden 2 [-nne|-], Hamar i Hellom 3, Skaldespor (tekst) 1 [brænde|-], Ørneflukt og ormegard 1 [-nne|-]  

-flaske Skaldespor (tekst) 1

●heim-brent Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1 [-m|b-]

–bryggjar Hamar i Hellom 1 [-m’|-b-]

●sprit Hamar i Hellom 2

 

dram Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 1

●skjenk Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1

brurskjenk Skaldespor (tekst) 1

å skjenkje Hamar i Hellom 2, Norske terningar 3

 

konjakk Hamar i Hellom 1

 

mjød Himmelvarden 1, Norske terningar 1 [norrøn]

 

vin Himmelvarden 9, Hamar i Hellom 2, Solrenning 5, Norske terningar 4, Skaldespor (dikt) 5 (tekst) 9, Ørneflukt og ormegard 1  

druve-vin Solrenning 1

grasvin-essens Himmelvarden 1

himmelvin Solrenning 2

vårvin Skaldespor (dikt) 1 [sevje]

altarvin [s.d.]

 

whisky Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

 

øl Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 1

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord med alkoholdrikke i Olav Aukrusts bøker og brev [til toppen]

 

Himmelvarden 1916 (Dikt i samling 1967: 7-203. GNF)

Hamar i Hellom 1926 (Dikt i samling 1967: 207-314. GNF)

Solrenning 1930 (Dikt i samling 1967: 317-461. GNF)

Norske terningar 1931 (Dikt i samling 1967: 467-496. GNF)

Skaldespor (tekst): Artiklar - Talar - Brev. 1952 (s. 49-325; ved Leif Mæhle. GNF)

Skaldespor: Dikt. 1952 (s. 331-395; ved Leif Mæhle. GNF)

Ørneflukt og ormegard 2009 (nye brev i J. I. Sørbø. Ein biografi om Olav Aukrust)

 

 

Himmelvarden 1916 (Dikt i samling 1967: 7-203. GNF)

Alkoholdrikke:

brennvin [-nne|-] 125, 128; dram >skjenk 70, 196; mjød 134; vin 10, 67, 70, 80, 128, 157, 182, 187, 197; grasvin-essens 156 

 

Hamar i Hellom 1926 (Dikt i samling 1967: 207-314. GNF)

Alkoholdrikke:

altarvin 306; brennvin 238, 245 [’flust med brennvin og nøgdi sprit’], 247; >heim-brent 217; –bryggjar 254 [-m’|-b-] ; >sprit 245, 247; dram 217, 271; >skjenk 252; å skjenkja 217, 238; konjakk 249; vin 213, 248; altarvin [s.d.]; whisky 248; øl 220, 283

 

Solrenning 1930 (Dikt i samling 1967: 317-461. GNF)

Alkoholdrikke:

vin 360, 398, 428, 448, 456; druve-vin 444; himmelvin 426, 448

 

Norske terningar 1931 (Dikt i samling 1967: 467-496. GNF) [til boklister] [til toppen]

Alkoholdrikke:

dram >skjenk: å skjenkja 471, 477, 480; mjød 494 [norrøn]; vin 471, 477, 494 [urtids], 495 [Norigs nye]

 

Skaldespor (tekst): Artiklar - Talar - Brev. 1952 (s. 49-325; ved Leif Mæhle. GNF)

Alkoholdrikke:

akkevit: -drikker 75; brennvin 59 [brænde|-]; -flaske 257; >heim-brent 246 [-m|b-]; dram 310; >skjenk: brurskjenk 71; mjød 169 [norrøn]; vin 71, 85, 158, 194, 288, 290, [urtids:] 295, 297, 310; whisky 286; øl 315

 

Skaldespor: Dikt. 1952 (s. 331-395; ved Leif Mæhle. GNF)

Alkoholdrikke:

vin 345, 346, 347, 381, 395; vårvin 343 [sevje]

 

Ørneflukt og ormegard 2009 (nye brev i J. I. Sørbø. Ein biografi om Olav Aukrust) [til boklister] [til toppen]

Alkoholdrikke:

brennvin 132 [-nne|-]; vin 106 [sjodande]

 

Til Olav Aukrust forside 

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net