Fauna Aukrustiana

Olav Aukrusts litterære dyrenamn

 

 

Inndeling i kategoriar

Alfabetisk liste over hovudnamna med kategoriane

Referanseliste frå undergruppenamn til hovudnamn

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang for registrerte hovudnamn

Uklare og symbolske fugle- og dyrenamn

Boklister: Sidetal for registrerte ord med dyrenamn

 

Til Olav Aukrust forside 

 

Inndeling i kategoriar [til alfabetisk liste] [til undergruppenamn]

 

A Evertebratar (33)

A1 blautdyr (6): konkylie, makk >mark >agn, musling >perle, purpur [-|snegl], seig makk, sleipe

A2 leddyr (insekt, edderkoppdyr, krepsdyr; 27): augstingar, bie, engsprette, fivreld, flugu, fly, grasdyr, hestmaur, humle, karmosin >skarlak, klegg, kongro, krek >kryp, kveks, lus >u-ty >ureinske, marflo, maur, mòl >mott, my, myhank, natt-fivreld, silkeorm, skorpion, småfivreld, spy-flugu, vegg-smed >sirrekse, åme med gullsaum

B Virveldyr (80)

B1 fiskar (7): ansjos, aure, fisk >kjøe >rugg, hå, laks, makrel, ål

B2 amfibar, krypdyr (7): frosk, hoggorm, kvævar-orm, orm, padde, salamander, slange

B3 fuglar (kjende namn: 34): alke, bergulv>hubro, brun hauk, duve, falk, flagspett, fugl, gauk, grågås, gråtrost, gås, hane >høne, hauk, kattul-kjerring, kjøtmeis >tolgmeis, korp >ramn, kråke, lerke, linerle, måse, orre, rjupe, rovfugl >slagfugl >villvuru (I), skjor, snøfugl, sporv, star, sulu, svane, ugle, underlig fugl, villand, ærfugl >dun, ørn >unge; (uklare namn: 6, for seg bakerst): feigdarfugl, gullfugl, ottefugl/morgonfugl, paradisfugl, svana den svarte, uvêrsfugl

B4 pattedyr, heimlege (25): bever, bjørn, buskap >bøling, dyr >beist, fe >fenad >krytyr, gaupe, geit >bukk >killing >kje, gris >galte >purke >svin, hare, hest >fole >gamp >gangar >hingst >merr >skimling >springar >øyk, hjort >hind, hund, ikorn, jerv, katt >kjette, kval, mår, naut >kalv >ku >kvige >stut >ukse, rein >dyr-kalv>semle, rev, rovdyr >gjengd >klodyr >ræbeist, røyskatt >hermelin, sau >får >lamb>veidde >ver, skinnvengje >kveldskingle, ulv >varg; (uklare namn: 4, for seg bakerst) blautdyr, havbeist, botnarbeist, havmerr >merrabeist

B5 pattedyr, eksotiske (7): ape, elefant, esel, flodhæst, løve, muldyr, tiger

 

 

Alfabetisk liste over hovudnamna med kategoriane A1-2, B1-5

Søk på utvalde namn i samlelista. [til samlelista] [til kategoriar] [til toppen]

 

alke [B3], ansjos [B1], ape [B5], augstingar [A2], aure [B1]

bergulv [B3], bever [B4], bie [A2], bjørn [B4], brun hauk [B3], buskap [B4]

duve [B3], dyr [B4]

elefant [B5], engsprette [A2], esel [B5]

falk [B3], fe [B4], fisk [B1], fivreld [A2], flagspett [B3], flodhæst [B5], flugu [A2], fly [A2], frosk [B2], fugl [B3]

gauk [B3], gaupe [B4], geit [B4], grasdyr [A2], gris [B4], grågås [B3], gråtrost [B3], gås [B3]

hane [B3], hare [B4], hauk [B3], hest [B4], hestmaur [A2], hjort [B4], hoggorm [B2], humle [A2], hund [B4], [B1]

ikorn [B4]

jerv [B4]

karmosin [A2], katt [B4], kattul-kjerring [B3], kjøtmeis [B3], klegg [A2], kongro [A2], konkylie [A1], korp [B3], krek [A2], kråke [B3], kval [B4], kveks [A2], kvævar-orm [B2]

laks [B1], lerke [B3], linerle [B3], lus [A2], løve [B5]

makk [A1], makrel [B1], marflo [A2], mòl [A2], muldyr [B5], musling [A1], my [A2], myhank [A2], maur [A2], mår [B4], måse [B3]

natt-fivreld [A2], naut [B4]

orm [B2], orre [B3]

padde [B2], purpur [A1]

rein [B4], rev [B4], rjupe [B3], rovdyr [B4], rovfugl [B3], røyskatt [B4]

salamander [B2], sau [B4], seig makk [A1], silkeorm [A2], skinnvengje [B4], skjor [B3], skorpion [A2], slange [B2] sleipe [A1], småfivreld [A2], snøfugl [B3], sporv [B3], spy-flugu [A2], star [B3], sulu [B3], svane [B3]

tiger [B5]

ugle [B3], ulv [B4], underlig fugl [B3]

vegg-smed [A2], villand [B3]

ærfugl [B3]

ørn [B3]

ål [B1], åme med gullsaum [A2]

 

 

Referanseliste frå 55 undergruppenamn (●) til hovudnamnet

Søk på hovudnamnet i samlelista [til samlelista] [til kategoriar]

 

agn → makk, beist → dyr, bukk → geit, bøling → buskap, dun → ærfugl, dyr-kalv → rein, fenad → fefole → hest, får → sau, galte → gris, gamp → hest, gangar → hest, gjengd → rovdyr, hermelin → røyskatt, hind → hjort, hingst → hest, hubro → bergulv, høne → hane, kalv → naut, killing → geit, kje → geit, kjette → katt, kjøe → fisk, klodyr → rovdyr, kryp → krek, krytyr → fe, ku → naut, kveldskingle → skinnvengje, kvige → naut, lamb → sau, mark → makk, merr → hest, mott → mòl, perle → musling, purke → gris, ramn → korp, rugg → fisk, ræbeist → rovdyr, semle → rein, sirrekse → vegg-smed, skarlak → karmosin, skimling → hest, slagfugl → rovfugl, springar → hest, stut → naut, svin → gris, tolgmeis → kjøtmeis, ukse → naut, unge → ørn, ureinske → lus, u-ty → lus, varg → ulv, veidde → sau, ver → sau, villvuru (I) → rovfugl, øyk → hest

 

 

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang for 114 registrerte hovudnamn

Søk på utheva hovudnamn og kom dit i teksten. [til kategoriar] [uklare namn] [til boklista] [til toppen]

 

alke, ansjos, ape, augstingar, aure, bergulv >hubro, bever, bie, bjørn, brun hauk, buskap >bøling, duve, dyr >beist, elefant, engsprette, esel, falk, fe >fenad >krytyr, fisk >kjøe >rugg, fivreld, flagspett, flodhæst, flugu, fly, frosk, fugl, gauk, gaupe, geit >bukk >killing >kje, gris >galte >purke >svin, grasdyr, grågås, gråtrost, gås, hane >høne, hare, hauk, hest >fole >gamp >gangar >hingst >merr >skimling >springar >øyk, hestmaur, hjort >hind, hoggorm, humle, hund, hå, ikorn, jerv, karmosin >skarlak, katt >kjette, kattul-kjerring, kjøtmeis >tolgmeis, klegg, kongro, konkylie, korp >ramn, krek >kryp, kråke, kval, kveks, kvævar-orm, laks, lerke, linerle, lus >u-ty >ureinske, løve, makk >mark >agn, makrel, marflo, maur, mòl >mott, muldyr, musling >perle, my, myhank, mår, måse, natt-fivreld, naut >kalv >ku >kvige >stut >ukse, orm, orre, padde, purpur, rein >dyr-kalv>semle, rev, rjupe, rovdyr >gjengd >klodyr >ræbeist, rovfugl >slagfugl >villvuru, røyskatt >hermelin, salamander, sau >får >lamb >veidde >ver, seig makk, silkeorm, skinnvengje >kveldskingle, skjor, skorpion, slange, sleipe, småfivreld, snøfugl, sporv, spy-flugu, star, sulu, svane, tiger, ugle, ulv >varg, underlig fugl, vegg-smed >sirrekse, villand, ærfugl >dun, ørn >unge, ål, åme med gullsaum

 

alke:

Alche (& Søn) Hamar i Hellom 2

 

ansjos [heller: brisling] Skaldespor (tekst) 1 [’te frokost egg, smørbrød, ansjos m.m. og kaffe’]

 

ape Skaldespor (dikt) 1 [abe]

 

augstingar {aug(n)estikkar} Skaldespor (dikt) 1

–veng Skaldespor (dikt) 1

 

aure:

rakafisk Hamar i Hellom 1

 

bergulv Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

-hjell Hamar i Hellom 1

●hubro Himmelvarden 1

Hu-jo Hamar i Hellom 1

 

bever:

Bøverdalen Skaldespor (tekst) 4

Bøverdalsvegen Skaldespor (tekst) 1

Bøverkinn-lidi Skaldespor (tekst) 1

Bøverton Skaldespor (tekst) 1

Bøvri Skaldespor (tekst) 2 [1: -ra + -re]

 

bie Skaldespor (tekst) 1 [’bia flyg ut av bolet og syg sukker ut av blomane og destillerar det til honning’] [topp samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

bjørn Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1 [-ønn], Skaldespor (tekst) 1

-sonsk [adj., om B.B.] Skaldespor (tekst) 4

-skinn-kjol Hamar i Hellom 1 [-ønn|-]

-skinns-feld Skaldespor (dikt) 1 [-ønn|-]

-e/styrke Skaldespor (tekst) 1

Asbjørnsen [P.C.] Skaldespor (tekst) 2

Bjørndal [A.] Skaldespor (tekst) 1

Bjørnson Skaldespor (tekst) 29 [Bjørn 4, Bjørnstjerne 25]

Bjørnstjerne [Bjørnson] Skaldespor (tekst) 9 [2: berre ”B.”]

Torbjørn Skaldespor (tekst) 2

 

brun hauk [fjellvåk] Skaldespor (tekst) 1 [’uppi gjelom ... der legg brune hauken no (17. mai) sine fyrste brandute egg’]

 

buskap Hamar i Hellom 1

●bøling Hamar i Hellom 1, Norske terningar 1

fe, naut [s.d.]

 

duve Himmelvarden 2, Solrenning 3, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 2 [-ue] (tekst) 1

Due Hamar i Hellom 2 [topp samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

dyr Himmelvarden 11, Hamar i Hellom 7, Solrenning 4, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 7

-isk Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 2 [1: ”animalsk”]

–kalv Hamar i Hellom 1 [rein]

-e/ham Skaldespor (tekst) 1

-e/heim Solrenning 1

-e/kraft Skaldespor (tekst) 1

-e/namn Skaldespor (tekst) 2 [1: -avn]

-e/natur Skaldespor (tekst) 1

-e/pining Skaldespor (tekst) 1

beindyr Skaldespor (tekst) 1

blautdyr Himmelvarden 1

fabeldyr Skaldespor (tekst) 1

grasdyr Himmelvarden 1

handyr Skaldespor (tekst) 1 [folk]

klodyr Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 2

klodyr|rygg Skaldespor (dikt) 1

stalldyr [hest] Norske terningar 2

udyr Skaldespor (tekst) 1

valdyr Ørneflukt og ormegard 1

villdyr Himmelvarden 1 [ved varden: ’Villdyri smyg.’], Hamar i Hellom 1 [’marknadsvare fin og frisk –/ .../ og av villdyr pelsar mjuke’]

Dyre Vaa Skaldespor (tekst) 1

Dyret Solrenning 1 [bibl.]

muldyr, rovdyr(-) [s.d.]

●beist Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Solrenning 4, Skaldespor (tekst) 1 [folk]

bilbeist Hamar i Hellom 3

botnarbeist Himmelvarden 1, Solrenning 1

fjørbeist Himmelvarden 1

havbeist Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

hund-beist Hamar i Hellom 1

merrabeist Solrenning 1

ræbeist Himmelvarden 1

ubeist Skaldespor (dikt) 1

uhyre Skaldespor (tekst) 1

anna stygt Solrenning 1

Bil-beistet [dikt] Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1 [-l|b-]

 

elefant Skaldespor (tekst) 1 [’det er sagt um bibelen: barnet kann vada der, og elefanten kann symja der’]

 

engsprette [grashoppe]:

–slått Himmelvarden 1 [topp samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

esel Skaldespor (tekst) 1 [’hestar, muldyr og esel småe som kalvar – fyre same lasskjerra’ (i Italia)]

-øre Skaldespor (tekst) 1 [æs-]

 

falk [helst: jaktfalk] Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

Falk [H.] Skaldespor (tekst) 2

Falketindar Skaldespor (tekst) 1

 

fe Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

-hode Skaldespor (tekst) 1 [fæ|-]

Fefru [ku] Himmelvarden 1

●fenad Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

-fjos Himmelvarden 1 [-a|f-]

-raut Himmelvarden 1 [féna’|-r-], Hamar i Hellom 1 [-a|r-]

●krytyr Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

-klumsar Hamar i Hellom [-ter|-]

kreksekrøter Himmelvarden 1

småkryter-fjos Hamar i Hellom 1

bøling, geit, naut, sau [s.d.]

 

fisk Himmelvarden 9, Hamar i Hellom 6, Solrenning 2, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2

-ar Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 3

-ar|mann Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1 [-ker|mand], Skaldespor (tekst) 1 [-ker|mand]

-ar|tanke Himmelvarden 1

-ar|vise Hamar i Hellom 1

-e/greide Himmelvarden 1

-e/laus Hamar i Hellom 1

-e/liv Himmelvarden 1

-e/rygg Skaldespor (tekst) 1

-e/supe Skaldespor (tekst) 1

-e/stong Hamar i Hellom 1

fiske Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

garnfisk Himmelvarden 1

rakafisk Hamar i Hellom 1

trollfisk Hamar i Hellom 2

å fiska Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 3, Skaldespor (tekst) 2 [-ke]

Fiskerjenten [bok] Skaldespor (tekst) 1

●kjøe Himmelvarden 2 [sjå kval, for sitat]

●rugg Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

havheims-rugg Himmelvarden 1 [topp samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

fivreld Himmelvarden 3 [1: -de], Skaldespor (tekst) 1

-veng Himmelvarden 4 [1: -d|-v-], Skaldespor (tekst) 1

småfivreld-fangande Solrenning 1

natt-fivreld Himmelvarden 1

 

flagspett Skaldespor (tekst) 1 [’Henrik Ibsen, den ... einslege, váre flagspetten som bankar på ... offisiell humbug med lik i lasten’]

 

flodhæst Skaldespor (tekst) 1

 

flugu Himmelvarden 1 [fiske|-], Skaldespor (tekst) 1 [-lue]

-sopp Hamar i Hellom 1

spy-flugu Himmelvarden 1

 

fly Himmelvarden 2 [-ye], Solrenning 2

 

frosk Himmelvarden 2 [topp samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

fugl Himmelvarden 16, Hamar i Hellom 6, Solrenning 9, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 11

­-e/flokk Solrenning 2

-e/fløyte Hamar i Hellom 1

-e/fri Skaldespor (dikt) 1

-e/hjerne Skaldespor (dikt) 1, Ørneflukt og ormegard 1

-e/ljod Himmelvarden 1 [-a/-], Solrenning 1

-e/mat Hamar i Hellom 1

-e/munn Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

-e/mæle Himmelvarden 2, Solrenning 1

-e/mål Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 2

-e/perspektiv Solrenning 1 [-e/-p-], Skaldespor (tekst) 1

-e/reir Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

-e/skrik Himmelvarden 1

-e/song Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

-e/spor Solrenning 1

-e/sviv Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

-e/syn Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

-e/unge Himmelvarden 1

-e/veng Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 2

draumfugl Skaldespor (tekst) 1

feigdarfugl Himmelvarden 1

gullfugl Hamar i Hellom 1, Solrenning 2 [1: ”gullan fugl|en”]

gullfugl-vis Hamar i Hellom 1

ildfugl Skaldespor (dikt) 1 [= Fønix]

lengselsfugl Solrenning 1

morgonfugl Himmelvarden 1

ottefugl Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

paradisfugl Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

rovfugl Skaldespor (tekst) 2

slagfugl Hamar i Hellom 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 2

småfugl Hamar i Hellom 1

tankefugl Skaldespor (tekst) 1

snøfuglflokk Solrenning 1

underlig fugl Skaldespor (tekst) 1

uvêrsfugl Norske terningar 1

vanvitfugl Himmelvarden 1 [’svana den svarte og korpen kvit’]

fjørbeist Himmelvarden 1

ufygle Solrenning 1

Fønix Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

Fønixfuglen Solrenning 1,

rovfugl [s.d.]

 

gauk Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 4, Solrenning 4, Skaldespor (tekst) 1

-gjelings-ljom Himmelvarden 1

–ljom Himmelvarden 1

fjellgauk Himmelvarden 3

Gaukstad Skaldespor (tekst) 1 [topp samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

gaupe Himmelvarden 2 [sjå jerv, for sitat], Hamar i Hellom 2

rekargaupe Hamar i Hellom 1 [’Hu-Jo sit i høgan hjell,/ rekargaupa gøyr i fjell’]

 

geit Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 2, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2 [1: + gje-]

-gjætar Skaldespor (tekst) 1

-gnagen [adj.] Hamar i Hellom 1

-e/skinn Hamar i Hellom 1

-e/rams [bot.] Solrenning 1

småkryter-fjos Hamar i Hellom 1

Bergetta Hamar i Hellom 1

Geitryggen [geogr.] Skaldespor (tekst) 1

Likan’-gjeité Hamar i Hellom 1

Lire Hamar i Hellom 1

Luriluska Hamar i Hellom 1

Silkjeduska Hamar i Hellom 1

Skripengjeita Hamar i Hellom 1

Skurvehetta Hamar i Hellom 1

Smellfeita Hamar i Hellom 1

Snóke Hamar i Hellom 1

●bukk Skaldespor (dikt) 1

haugbukk Solrenning 1

julbukk Skaldespor (tekst) 1

tullbukk Skaldespor (tekst) 1

Nåsåskrukken Hamar i Hellom 1

Påsåbukken Hamar i Hellom 1

Smørbukk [gut] Skaldespor (tekst) 1

●killing:

–leik Hamar i Hellom 1

●kje Skaldespor (tekst) 1

 

grasdyr Himmelvarden 1 [’skinande fivreld-vengjer,/ my-song og engsprette-slått/ ut over alle engjer, –/ grasdyr og anna smått’]

 

gris Skaldespor (tekst) 1

Låvgrisen Hamar i Hellom 1

●galte:

Grindstugu-galten Hamar i Hellom 1

●purke Hamar i Hellom 1

-hus Skaldespor (tekst) 1

●svin Hamar i Hellom 1, Solrenning 3

-e/ri Skaldespor (tekst) 1 [topp samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

grågås:

–plog Solrenning 1 [om ufødd dikt: ’at i ei levande fager form/ det kløyvde lufti som grågås-plogar’]

gås [s.d.]

 

gråtrost Skaldespor (dikt) 1 [’rogn og rimfrost,/ bærkrans på greinom og gråtrost’]

 

gås Skaldespor (tekst) 1

-e/gjente Skaldespor (tekst) 1

-e/mure [bot.] Hamar i Hellom 1

grågås-plog Solrenning 1

Mumle Gåsegg Skaldespor (tekst) 1

Åse gåsegjente Skaldespor (tekst) 1

 

hane Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 3, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

●høne Hamar i Hellom 1

–egg Hamar i Hellom 1 [-n’|-e-]

hønsestell Skaldespor (tekst) 1

 

hare Hamar i Hellom 3, Skaldespor (tekst) 1

-hopp Hamar i Hellom 1

Harehaugom Hamar i Hellom 2

 

hauk Himmelvarden 4, Hamar i Hellom 3, Solrenning 2, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 4 [1: brun]

-reir Hamar i Hellom 1

raudhauk Hamar i Hellom 1 [forklart som ’vera utan fengd’]

Haukeli Skaldespor (tekst) 1

brun hauk [s.d.] [topp samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

hest Himmelvarden 5, Hamar i Hellom 1, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 6

-bær [bot.] Skaldespor (dikt) 1

-e/hovud Skaldespor (dikt) 1

-e/lass Skaldespor (tekst) 1

-e/skjerar Hamar i Hellom 1

gra-hest Hamar i Hellom 1

skjothest Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 [-t|-h-]

stashest Norske terningar 1

stalldyr Norske terningar 2

Hestbred-piggom Himmelvarden 2, Skaldespor (tekst) 1 [-ræ|piggarne]

Hestbred-redsla Himmelvarden 1

Borka Hamar i Hellom 1

Grane Norske terningar 1

Grimsbork-kraft Skaldespor (tekst) 1

Grimsborken Norske terningar 3

Rimfakse Himmelvarden 1

Skinfakse-sonen Norske terningar 1

Sleipner Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1 [”hest som har åtte føter”]

hestmaur [s.d.]

●fole Himmelvarden 1, Norske terningar 2, Skaldespor (dikt) 1

●gamp Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 3, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1

●gangar Norske terningar 1

●hingst Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 2, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 3

helvit-hingst Skaldespor (dikt) 1

himmelhingst Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1 [-imil|-]

præmiehingst Skaldespor (tekst) 1

●merr Hamar i Hellom 3

-a/beist Solrenning 1

-a/flabb Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

-a/sprengjar Hamar i Hellom 1

havmerr Himmelvarden 2, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

●skimling Himmelvarden 1

●springar:

avlaus-springar Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1

●øyk Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 3

likøyk Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

 

hestmaur {stokkmaur} Himmelvarden 2

maur [s.d.] [topp samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

hjort Skaldespor (dikt) 1 [H-] (tekst) 2

Solhjorten [Kristus] Skaldespor (tekst) 1

●hind Himmelvarden 4, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1

 

hoggorm Himmelvarden 2, Skaldespor (dikt) 1 [hug|o-]

-hoved Skaldespor (dikt) 1 [hug|o-]

–nyste Himmelvarden 1

–reir Himmelvarden 2

Rædsel Skaldespor (dikt) 1 [r-]

Satans sokkeband Himmelvarden 1

orm, slange [s.d.]

 

humle Himmelvarden 2

 

hund Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 3, Solrenning 1, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 3 [1: hon-]

–beist Hamar i Hellom 1

-hard Hamar i Hellom 1

–kaldt Skaldespor (tekst) 1

-ved [bot.] Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 2

-vêr Himmelvarden 1

-e/skinn Hamar i Hellom 1

-e/snu [subst.] Solrenning 1

kjælehund Hamar i Hellom 1

trollhund Himmelvarden 1

Relsafus Hamar i Hellom 1

 

Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

havbeist (?, også som uklart namn) Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

 

ikorn Skaldespor (tekst) 1

 

jerv Himmelvarden 1 [’eg hua ut i natti –/ .../ det høyrde jerv og gaupe’], Hamar i Hellom 3, Skaldespor (dikt) 1 [topp samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

karmosin [frå kermeslus Kermes ilices på kermeseik Quercus coccifera aust i Middelhavet, seinare frå cochenillelus Dactylopius coccus på fikenkaktusslekta Opuntia spp. i Mexico]:

-rød Skaldespor (tekst) 1

●skarlak Himmelvarden 2 [1: -ken]

-s/raud Skaldespor (tekst) 1

 

katt Hamar i Hellom 1

-skinn-huve Hamar i Hellom 1

-e/fot [bot.] Himmelvarden 1

trollkatt-smør [bot.] Himmelvarden 1

Gråkatten Skaldespor (dikt) 1

●kjette Hamar i Hellom 1

røyskatt [s.d.],

 

kattul-kjerring Hamar i Hellom 1

Kattulmann’ Hamar i Hellom 2

 

kjøtmeis Hamar i Hellom 1

●tolgmeis Skaldespor (dikt) 2

 

klegg Himmelvarden 1 [’kleggen blenkte på veggen/ og singla og svingla i sol’]

 

kongro Himmelvarden 2 [-ròve], Skaldespor (dikt) 1 [-gurvove]

-vev Himmelvarden 3 [-o|-v-], Hamar i Hellom 1 [-o|-v-], Solrenning 2, Skaldespor (dikt) 2 [1: -o|-v-] (tekst) 1

silkespinn Himmelvarden 1

spindeltråd Skaldespor (tekst) 1

spindelvæv Skaldespor (tekst) 1

vev Himmelvarden 1 [topp samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

konkylie:

-skval Solrenning 1

 

korp Himmelvarden 6 [2: kvit], Hamar i Hellom 3, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1

-hoggen Himmelvarden 1

Korpebergom Skaldespor (tekst) 2 [1: -gi]

●ramn Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1 [-avn]

ein ram ein Himmelvarden 1

trollvêrs-ramn Solrenning 1

Ramnagrø [bok] Skaldespor (tekst) 1

 

krek Solrenning 1 [-è-], Skaldespor (tekst) 1

mangt som ... krek og kryr Himmelvarden 1

●kryp Skaldespor (tekst) 1

grasdyr og anna smått Himmelvarden 1

 

kråke Himmelvarden 2, Solrenning 1

-sylv Solrenning 1 [-k|s-]

 

kval Himmelvarden 1 [’og kjøa ho sprett, og kvalen spring/ so sprøyten står mot soli’]

 

kveks:

-reir Himmelvarden 1, Norske terningar 1

 

kvævar-orm [kvelarslange] Solrenning 1

-e/-arm [subst.] Skaldespor (tekst) 1 [-r|o-]

 

laks Himmelvarden 1 [’ei eg ha’ fatt på,/ var hålar’ enn laksen’]

 

lerke Hamar i Hellom 1

-song Skaldespor (tekst) 1 [topp samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

linerle:

-reir Himmelvarden 1

 

lus Skaldespor (tekst) 1

-bol Himmelvarden 1

liklus Himmelvarden 1

●u-ty Skaldespor (tekst) 1 [her: born]

●ureinske Himmelvarden 1

karmosin [s.d.]

 

løve Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

-tand [bot.] Skaldespor (tekst) 1

 

makk Himmelvarden 3, Solrenning 2, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 2

–smogi Himmelvarden 1

-ut Skaldespor (dikt) 1

-e/-smog Himmelvarden 1

seig makk Himmelvarden 1 [i sopp]

●mark:

-veg Himmelvarden 1

●agn Hamar i Hellom 2

å agna Hamar i Hellom 1

 

makrel Skaldespor (tekst) 1

 

marflo Ørneflukt og ormegard 1

 

maur [raud skogmaur] Himmelvarden 2, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1

-ande [part., adv.] Himmelvarden 1

-tuve Himmelvarden 3, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1 [-ue]

-ut Himmelvarden 1

-veg Himmelvarden 2

hestmaur [s.d.] [topp samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

mòl [møll] Hamar i Hellom 1

●mott Hamar i Hellom 1

småfivreld [s.d.]

 

muldyr Skaldespor (tekst) 1 [sjå esel for sitat]

 

musling Skaldespor (dikt) 1 [’små’ med ’perlune bleike’]

●perle Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 3 (tekst) 5

-bleik Solrenning 1

-fangst Solrenning 1

 

my [mygg] Himmelvarden 1, Solrenning 1

–song Himmelvarden 1

 

myhank [stankelbein] Himmelvarden 1

-e/hurring Skaldespor (tekst) 1

-e/lik Hamar i Hellom 1

 

mår Hamar i Hellom 2, Skaldespor (dikt) 1

 

måse:

Gumle Måsegg Skaldespor (tekst) 1

 

natt-fivreld Himmelvarden 1

småfivreld-fangande Solrenning 1

fivreld [s.d.] [topp samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

naut Hamar i Hellom 1

-gard Himmelvarden 1

●kalv Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 2

-ande [part.] Solrenning 1

-skinn Hamar i Hellom 1

-e/hals Hamar i Hellom 1

gullkalv Skaldespor (tekst) 1

trollkalv Hamar i Hellom 1

Møkkurkalv [jotun, namn uetymologisk her] Solrenning 1 [-kkr|-], Skaldespor (tekst) 2 [1: Mokkur|kalvar]

●ku Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 2

-lokk Himmelvarden 1

heimku-fjos Himmelvarden 1

mjølke-ku Hamar i Hellom 1

Bleikros Himmelvarden 1

Fefru Himmelvarden 1

Fjellros Himmelvarden 1

Kveldros Himmelvarden 1

Leikros Himmelvarden 1

●kvige Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

●stut Himmelvarden 4, Hamar i Hellom 2, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

huldrestut Hamar i Hellom 1

Blomstut Himmelvarden 1

Brandstut Himmelvarden 1

●ukse Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

-gauling Hamar i Hellom 1

Blidan Himmelvarden 1

Byrg Himmelvarden 1

Raute Himmelvarden 1

Skaute Himmelvarden 1

Uksen [skip] Skaldespor (tekst) 2

fe, bøling [s.d.] [topp samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

orm Himmelvarden 27, Hamar i Hellom 5, Solrenning 16, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 9 (tekst) 7, Ørneflukt og ormegard 1

-eiter-kopp Hamar i Hellom 1

–gren [= -|bol] Himmelvarden 1 [-én], Hamar i Hellom 1 [-me|-]

-krota [adj.] Himmelvarden 2 [1: -m|-k-], Skaldespor (tekst) 1

-ut Himmelvarden 4, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

–ålut [adj.] Himmelvarden 1

-e/auga Himmelvarden 4 [1: -e/-a-, 1: -m|a-]

-e/bol Himmelvarden 2

-e/eiter Skaldespor (tekst) 1

-e/gard Skaldespor (dikt) 2 [1: -|gård] (tekst) 2 [1: -|gård], Ørneflukt og ormegard 1 [-|gård]

-e/gards-angest Himmelvarden 1

-e/gras [bot.] Himmelvarden 1

-e/hjarta Himmelvarden 1

-e/hovud Solrenning 1

-e/kropp Solrenning 1

-e/leg [adj.] Skaldespor (tekst) 1

-e/lende Himmelvarden 2

-e/lid Himmelvarden 1

-e/-lugum Hamar i Hellom 1

-e/-randut Hamar i Hellom 1

-e/skreid Solrenning 2, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

-e/slim Solrenning 1

-e/stav Himmelvarden 1, Solrenning 1

-e/sting Skaldespor (dikt) 1

-e/tand Skaldespor (dikt) 1

-e/tuft Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

-e/ugg Himmelvarden 1

-e/vis Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

-e/øie Skaldespor (dikt) 1

angest-orm Himmelvarden 2, Solrenning 1

avgrunns-orm Solrenning 1

grenorm Skaldespor (tekst) 2 [1: -n|-o-]

gullorm Himmelvarden 1

helvitorm Himmelvarden 1

kvævar-orm Solrenning 1

kvævarorme-arm [subst.] Skaldespor (tekst) 1

ubeist Skaldespor (dikt) 1

Midgardsormen Himmelvarden 1, Norske terningar 1

Orm [plage] Skaldespor (tekst) 1

Ormar [namn] Skaldespor (tekst) 1

Orme-Tosten Hamar i Hellom 2

Ormegarden Himmelvarden 7

Ormen Lange Skaldespor (tekst) 1

Ormen Snare [skip] Skaldespor (tekst) 1

Tosten-ormen [kar] Hamar i Hellom 1

hoggorm, kvævar-orm, slange [s.d.]

 

orre Hamar i Hellom 1 [’høgt i barskog-lidi blå,/ ville, fuse, fagre sjå,/ sit på toppom orran’ gagre’] [topp samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

padde Solrenning 3

-fot Himmelvarden 1

 

purpur [-|snegl] Himmelvarden 1

-brand Himmelvarden 1

–rød Skaldespor (dikt) 1

 

rein Skaldespor (dikt) 1

-s/mose [bot.] Himmelvarden 1

●dyr-kalv Hamar i Hellom 1

●semle Hamar i Hellom 1

vêr-semle Hamar i Hellom 1

 

rev:

-e/labb Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

 

rjupe Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 2

-fjell Skaldespor (tekst) 1

-jakt Skaldespor (tekst) 1

ei kvit ei Skaldespor (dikt) 1

 

rovdyr Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

–klo Himmelvarden 1

-lem Skaldespor (tekst) 1

–voren Solrenning 1

villvuru (II) Skaldespor (dikt) 1

●gjengd Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1 [jeingd]

●klodyr Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 2

-rygg Skaldespor (dikt) 1

●ræbeist Himmelvarden 1 [ved varden: ’Fuglane flyg./ Villdyri smyg./ Ræbeisti rin.’]

bjørn,dyr, gaupe, jerv, rev, ulv [s.d.] [topp samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

rovfugl Himmelvarden 2, Skaldespor (tekst) 2

–klo Himmelvarden 1

-e/-skrik Himmelvarden 1

●slagfugl Hamar i Hellom 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 2

●villvuru (I) Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

brun hauk, falk, hauk, ørn [s.d.]

 

røyskatt Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1

●hermelin Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1

 

salamander Solrenning 1 [om eldvette: ’på kvite glør som ein salamander’ (betyr?)]

 

sau Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 2, Skaldespor (dikt) 6 (tekst) 1

-gonge Skaldespor (tekst) 1

-hamn Skaldespor (dikt) 1

-laus Skaldespor (dikt) 1

-leiting Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1

-liv Skaldespor (tekst) 1

-rygg Skaldespor (dikt) 1

–soks Himmelvarden 1

­–ull Skaldespor (tekst) 1

-von Skaldespor (dikt) 1

-e/fjæs Ørneflukt og ormegard 1 [på kar]

utgangar-sau Hamar i Hellom 2 [1: utegangar|s-], Skaldespor (dikt) 1

villsau Skaldespor (dikt) 1

●lamb Himmelvarden 1 [-m], Hamar i Hellom 2 [1: -m], Solrenning 1 [-m], Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 1

tvillinglam Hamar i Hellom 1

vårlam Himelvarden 1

● får Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1 [‘får i kål’]

●veidde Skaldespor (tekst) 1

graveidde Skaldespor (tekst) 1

Svartveidden Skaldespor (tekst) 2 [1: + -|veren, 1: + -|væren; sjå: >ver: Svartveren]

●ver:

Svartveren Skaldespor (tekst) 6 [2: -|væren, 2 + -|veidden] [topp samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

seig makk [i sopp] Himmelvarden 1

 

silkeorm Solrenning 1

råsilke Skaldespor (dikt) 1

Silkjeduska [geit] Hamar i Hellom 1

silkegras [sjå: Plantenamn]

 

skinnvengje Himmelvarden 1

-­­­veik Solrenning 1

●kveldskingle:

-liv Solrenning 1

–tid Solrenning 1

 

skjor Solrenning 1

-ut Hamar i Hellom 1

-e/skratt Hamar i Hellom 1

 

skorpion Himmelvarden 1 [’aulande skorpionar/ som reiv og klora i skurv og blod’]

 

slange Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

hoggorm, kvævar-orm, orm [s.d.]

 

sleipe [snegl] Himmelvarden 2, Skaldespor (dikt) 1

 

småfivreld:

–fangande Solrenning 1

natt-fivreld Himmelvarden 1

fivreld, mòl [s.d.] [topp samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

snøfugl [= -|sporv]:

-flokk Solrenning 1 [’mot ei mark med rim og is/ glitra gjenom uvêrs-skya/ ned ein snøfuglflokk’]

 

sporv Himmelvarden 1

-e/pistring Hamar i Hellom 1

 

spy-flugu Himmelvarden 1

makk [i kadaver] Himmelvarden 1

 

star {-re} Hamar i Hellom 1

 

sulu Himmelvarden 1 [’vårsoli skin/ .../ gauk og sulu er i kjømdi’]

 

svane Himmelvarden 3 [2: svart], Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

-ham Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

-hjerne Himmelvarden 1

-hvit Skaldespor (dikt) 1

-møy Skaldespor (tekst) 1

-song Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1 [-|sang] (tekst) 2

Swanstrøm Skaldespor (tekst) 2

 

tiger Himmelvarden 1 [’no er min tanke ein tiger/ som murrande legg seg til ro’]

-sprang Skaldespor (tekst) 1

 

ugle Skaldespor (tekst) 4

dødsugle Skaldespor (tekst) 1

bergulv, kattul-kjerring [s.d.] [topp samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

ulv Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1

-ut Himmelvarden 2, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

husulv Skaldespor (tekst) 1

varulv-skrik Skaldespor (dikt) 1

Fenrisulvbandet Skaldespor (tekst) 1

Fenrisulven Skaldespor (tekst) 1; Norske terningar 1 [berre ”Fenre”], Ørneflukt og ormegard 2 [1: berre ”Fenre”]

●varg Himmelvarden 2, Skaldespor (dikt) 2

varga [adv.] Himmelvarden 1

Varg i Veum Skaldespor (tekst) 1

 

underlig fugl Skaldespor (tekst) 1 [’fyger omkring ... i den sene høst ... ude på agrene’]

 

vegg-smed [dødningeur, ei bille] Himmelvarden 1

veggje-krekse Skaldespor (dikt) 1

veggjepikk Skaldespor (dikt) 1

time-heks Skaldespor (dikt) 1

●sirrekse Skaldespor (dikt) 1

 

villand [helst: stokkand] Hamar i Hellom 1 [’i segn og eventyr, –/ .../ høyr dei tolv villender flyr’], Skaldespor (tekst) 1 [-ild|-; ’hører man da ikke susen av tolv vildænder!’]

 

ærfugl:

●dun:

-seng Skaldespor (tekst) 1 [topp samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

ørn [kongeørn] Himmelvarden 13, Hamar i Hellom 2, Solrenning 9, Norske terningar 2, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 8, Ørneflukt og ormegard 1

–hug Himmelvarden 1

-reir Himmelvarden 1

-sterk Norske terningar 1

–vengjeslag Himmelvarden 1

-e/berg Himmelvarden 3, Skaldespor (tekst) 1, Ørneflukt og ormegard 1

-e/blik Skaldespor (tekst) 1

-e/fjell Himmelvarden 1

-e/fjør Hamar i Hellom 1

-e/flòg Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1 [-o-]

-e/ham Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

-e/heim Solrenning 1, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

-e/klo Solrenning 1, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 2

-e/liv Solrenning 2

-e/mor Solrenning 1

-e/natur Solrenning 1

-e/old Hamar i Hellom 1, Solrenning 1 [-e|-o-]

-e/rise Hamar i Hellom 1

-e/skrik Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

-e/syn Skaldespor (tekst) 1

-e/unge Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

-e/veng Himmelvarden 2 [-n|v-], Hamar i Hellom 1, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

-e/vengd Solrenning 1

himmelørn Himmelvarden 2, Skaldespor (tekst) 2

storørn Solrenning 1

Solørnen Hamar i Hellom 1

●unge Solrenning 1

ørneunge Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

brun hauk, falk, hauk, rovfugl [s.d.]

 

ål:

-e/tjønn Solrenning 1

 

åme med gullsaum Himmelvarden 2 [1: ’i grøne graset’]

 

 

Uklare og symbolske namn [til samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

Desse namna er ikkje med i boklistene, og verk og sidetal blir gjevne her. Namna kan likevel ha konkret artsbakgrunn, anten av reint privat – eller av lokal, tradisjonell karakter.

 

1 Fuglenamn

 

Fuglenamn (6): feigdarfugl, gullfugl, ottefugl/morgonfugl, paradisfugl, svana den svarte, uvêrsfugl

 

feigdarfuglHimmelvarden 24 [’kom på ruta,/ kom og kakka,/ nifs der spå-bleik sat’n hakka’] [A. har også namnet dødsugle (sjå: ugle), men ei ugle hakkar ikkje på ruta. Det gjer forresten mesta ingen fuglar. Meisene gjér det, kan det vera ei kjøtmeis/tolgmeis [s.d.] – som han nemner nett driv både kakkar og hakkar i hus? (sjå: Fuglelæte). Situasjon og fantasi kan gjera dei enklaste hendingar skræmelege.]

 

gullfuglHamar i Hellom 212 [’um morgonen ... gullfuglen spela og soli ho skein, og heimen stod helga i hagen’] [Her diktar han truleg eit triveleg barndomsminne. Av gardsfuglar han nemner elles – kan det vera stare? (sjå ottefugl).]

–vis Hamar i Hellom 310 [’når det var vått på steinom/ og grønt så vidt på reinom:/ på eventyr- og gullfugl-vis/ da song det som frå paradis’] [Same situasjon og stemning som ovafor, og kvar er paradiset om ikkje i eit kjært minne?]

 

ottefuglNorske terningar 471, Skaldespor (tekst) 295 [’eg som i min ungdom høyrde ottefuglan let’ (same sitat i begge)] [Også her kan ein tenkje på barndomsminne, med assosiasjonar lik den om gullfuglen. Han nemner staren ein gong i bøkene: ’ i den stundi soli spratt,/ enn i fred for skjoreskratt,/ ikkje skræmd av sporve-pistring/ glitrande på pipa bratt,/ uppe fyrr enn hanen gol,/ blind i røyk og morgonsol/ byrja blanke star si blistring’ Hamar i Hellom 273.]

●morgonfugl Himmelvarden 44 [’sistpå var det/ som morgonfuglan’ song/ .../ og kyrkjeklokkun’ klong’] [topp samlelista] [til boklista] [til toppen]

 

paradisfuglSkaldespor (dikt) 390 (tekst) 153 [’då skein det i skume skogen ein gong/ ein paradisfugl – som så ljuvleg song/ i brusande morgonvind’ [Dei to referansane har same sitatet, men l. 1 i (tekst) har ’eingong’ i eitt ord, og ingen tankestrek i l. 2. Ei stor tropisk, svært vakker fuglegruppe ber dette namnet, og A. har truleg lese om dei.]

 

svana den svarteHimmelvarden 41 [’kvite korpar klong,/ og svarte svanur song’], 118 [’vanvitfuglar kjem siglande hit,/ svana den svarte og korpen kvit’] [Same bruk av to motsette fargar og artar to gonger. Men kan A. ha visst om den svarte svana i Australia? Ho er no ein vanleg parkfugl i Europa. Albino korpar finst også (søk internett!), så kombinasjonen er ikkje utenkjeleg.]

vanvitfugl Himmelvarden 118 [same side og sitat som over]

 

uvêrsfuglNorske terningar 480 [’du (S. Frich), som gjekk her varm og sådde,/ medan uvêrsfuglan rådde’] [Sjølv om namnet er bruka reint symbolsk, kan det koma frå ein lokal tradisjon om slike fuglar.]

 

 2 Dyrenamn

 

Dyrenamn (4): blautdyr, havbeist, botnarbeist, havmerr >merrabeist

 

blautdyr – Himmelvarden 176 [’store blautdyr i soli bivra’] [Det er vanskeleg å forstå om A. her har eit verkeleg dyreslag som modell; blekksprutane er store blautdyr, ellers er dei nokså småe.]

 

havbeist [sjå òg ] – Himmelvarden 145, Solrenning 383, Skaldespor (tekst) 178

 

botnarbeist [?blekksprut] – Himmelvarden 145, Solrenning 447

 

havmerr – Himmelvarden 111, 179; Solrenning 338

●merrabeist Solrenning 338 [Det er mykje stort og skummelt i havet, både av blekksprutar, fiskar (haiar [sjå: ], skater) og pattedyr (selar – kvalross t.d., kvalar). Om noko av dette kan stå bak desse namna, er usikkert – men ikkje umogleg. Dei fire siste namna er også med under Magi, og høyrer kanskje best heime der.

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord med dyrenamn i Olav Aukrusts bøker og brev [til samlelista] [til toppen]

Søk på boktitlar og finn ord og sidetal.

 

Himmelvarden 1916 (Dikt i samling 1967: 7-203. GNF)

Hamar i Hellom 1926 (Dikt i samling 1967: 207-314. GNF)

Solrenning 1930 (Dikt i samling 1967: 317-461. GNF)

Norske terningar 1931 (Dikt i samling 1967: 467-496. GNF)

Skaldespor (tekst): Artiklar - Talar - Brev. 1952 (s. 49-325; ved Leif Mæhle. GNF)

Skaldespor: Dikt. 1952 (s. 331-395; ved Leif Mæhle. GNF)

Ørneflukt og ormegard 2009 (nye brev i J.I. Sørbø. Ein biografi om Olav Aukrust)

 

Himmelvarden 1916 (Dikt i samling 1967: 7-203. GNF) [til samlelista] [til toppen]

Dyrenamn:

bergulv 167; >hubro 167n; bjørn 19; duve 126, 141; dyr 17, 84, 126, 135, 145, 148, 152 [drivkvite], 166, 172, 179, 186; grasdyr 28; villdyr 159; rovdyr(-) [s.d.]; >beist 145; botnarbeist 145; fjørbeist 108; havbeist 145; ræbeist 159; engsprette: –slått 28; falk 167, 195; fe 88; Fefru [ku] 88; >fenad 116; -fjos [-a|f-] 77; -raut 55 [féna’|-r-]; >krytyr 36; kreksekrøter 135; fisk 14, 56, 57, 58, 59, 106, 145, 175, 202; -ar 56; -ar|mann 56; -ar|tanke 56; -e/greide 58; -e/liv 57; fiske 199; garnfisk 109; å fiska 58, 76, 145; >kjøe 59, 145; >rugg 57; havheims-rugg 145; fivreld 98, 126 [-de], 175; -veng 25, 28 [-d|-v-], 169, 175; natt-fivreld 102; flugu 58 [fiske|-]; spy-flugu 107; fly [-ye] 102, 175 [glasvengd]; frosk 48, 176; fugl 8, 13, 24n, 30, 50, 62, 74, 84, 108, 109, 121, 131, 159, 173, 175, 179; -e/ljod 27 [-a/-]; -e/munn 170; -e/mæle 25, 175; -e/mål 21, 48, 165; -e/skrik 108; -e/song 79; -e/unge 21; -e/veng 99; feigdarfugl 24; morgonfugl 44; vanvitfugl 118; fjørbeist 108; rovfugl [s.d.]; gauk 21, 96; -gjelings-ljom 25; –ljom 26; fjellgauk 21, 25, 27; gaupe 19, 61; geit 35; grasdyr 28; hane 14, 16; hauk 19, 30, 104, 126; hest 14 [blakk], 42, 50, 118, 169; Hestbred-piggom 60, 61; Hestbred-redsla 61; Rimfakse 5; >fole 173; >gamp 21; >hingst 14 [svart], 50, 124; himmelhingst 173; >merr: havmerr 111, 179; >skimling 41 [sotut]; >øyk 50, likøyk 117; hestmaur 14, 36; hjort >hind 29, 72, 149, 187; hoggorm 146, 147; –nyste 47; –reir 74, 75; Satans sokkeband 47; humle 28, 48; hund 83; -vêr 7; trollhund 99; : havbeist 145; jerv 61; karmosin ▪>skarlak 36 [-ken], 146; katt: -e/fot [bot.] 37; trollkatt-smør 14; klegg 27; kongro [-ròve] 101, 102; -vev 36, 48 [-o|-v-], 55; silkespinn 102; vev 102; korp 8, 41 [kvit], 45, 106, 107, 118 [kvit]; -hoggen 107; >ramn: ein ram ein 106; krek: mangt som ... krèk og kryr 99 [i søkkjemyr]; >kryp: grasdyr og anna smått 28; kråke 8, 21; kval 59; kveks: -reir 51; laks 72; linerle: -reir 36; lus: -bol 36; liklus 36; >ureinske 36; løve 195; makk 28, 47, 107; –smogi 133; -e/-smog 107; seig makk 176 [i sopp]; >mark: -veg 14; maur 55, 195; -ande [part.] 195; -tuve 93, 146, 156; -ut 28; -veg 34, 37; hestmaur [s.d.]; my 14; –song 28; myhank 28; natt-fivreld 102; naut: -gard 99; >ku 88; -lokk 88; heimku-fjos 55; Bleikros 88; Fefru 88; Fjellros 88; Kveldros 88; Leikros 88; >kvige 117; >stut 41, 116, 117, 126; Blomstut 88; Brandstut 88; >ukse: Blidan 88; Byrg 88; Raute 88; Skaute 88; orm 16, 27, 31, 35, 36, 41, 42, 65, 73, 74, 75, 86, 93, 101, 110, 115, 124, 126, 127, 133, 148, 149, 150, 161, 164, 179, 187; –gren 73 [-én]; -krota 67 [-m|-k-], 118; -ut 46, 77, 80, 174; –ålut 41; -e/auga 74, 149, 159 [-m|a-], 190 [-e/-a-]; -e/bol 99, 181; -e/gards-angest 123; -e/gras [bot.] 60; -e/hjarta 179; -e/lende 148, 150; -e/lid 99; -e/stav 44; -e/ugg 145; angest-orm 54, 141; gullorm 70; helvitorm 199; hoggorm [s.d.]; Midgardsormen 199; Ormegarden 91, 128, 129, 132, 134, 174, 200; padde: -fot 177; purpur 146; -brand 98; rein: -s/mose [bot.] 11n; rjupe 18, 49; rovdyr 125; –klo 35; >ræbeist 159; rovfugl 14, 83; –klo 29; -e/-skrik 107; røyskatt 37; >hermelin 17; sau 107; –soks 78; >lamb 126 [-m]; vårlam 135; seig makk 176 [i sopp]; skinnvengje 102; skorpion 177; slange 115; sleipe 14, 48; småfivreld: natt-fivreld 102; sporv 20; spy-flugu 107 [blå, blank]; makk 107 [i kadaver]; sulu 21; svane 5, 41 [svart], 118 [svart]; -hjerne 179; -song 118; tiger 111; ulv 19; -ut 9, 118; >varg 18, 110; varga [adv.] 9; vegg-smed 103; ørn 19, 31, 86, 109, 126, 127,133, 135, 164, 167, 181, 187, 200; –hug 12; -reir 108; –vengjeslag 10; -e/berg 105, 106, 148; -e/fjell 83; -e/skrik 83; -e/unge 108; -e/veng 31 [-n|v-], 142; himmelørn 54 [H-], 199; >unge: ørneunge 108; åme med gullsaum 28, 175

 

Hamar i Hellom 1926 (Dikt i samling 1967: 207-314. GNF) [til samlelista] [til boklista] [til toppen]

Dyrenamn:

alke: Alche 247 [& Søn], 249; aure: rakafisk 283; bergulv: -hjell 266; >hubro: Hu-jo 221; bjørn [-ønn] 221; -skinn-kjol 314 [-ønn|-]; buskap 263; >bøling 287; duve: Due 247, 248; dyr 218 [reine og ureine], 222, 228, 240, 247, 277, 292; –kalv 219 [rein]; villdyr 283; >beist 253; bilbeist 248, 249, 250; hund-beist 254; Bil-beistet [dikt] 247; falk 215; fe 251; >fenad: -raut 275 [-a|r-]; >krytyr: -klumsar 254 [-ter|-]; småkryter-fjos 230; fisk 216, 218, 221, 235, 271, 272; -ar|mann 235 [-ker|mand]; -ar|vise 235; -e/laus 236; -e/stong 285; rakafisk 283; trollfisk 271, 272; å fiska 235, 271, 273; >rugg 272; flugu: -sopp 252; fugl 228, 251, 268, 269, 307, 309; -e/fløyte 309; -e/mat 265; -e/munn 242; -e/mål 273; -e/reir 215; -e/song 309; gullfugl 212; gullfugl-vis 310; slagfugl 215; småfugl 261; gauk 221, 261, 273, 309; gaupe 215, 291; rekargaupe 221; geit 234, 252; -gnagen [adj.] 230; -e/skinn 232; småkryter-fjos 230; Bergetta 252; Likan’-gjeité 252; Lire 252; Luriluska 252; Silkjeduska 252; Skripengjeita 252; Skurvehetta 252; Smellfeita 252; Snóke 252; >bukk: Nåsåskrukken 252; Påsåbukken 252; >killing: –leik 212; gris: Låvgrisen 244; >galte: Grindstugu-galten 248; >purke 258; >svin 248; gås: -e/mure [bot.] 243; hane 220, 234, 274; >høne 248; –egg 286 [-n’|-e-]; hare 224, 225, 240; -hopp 225; Harehaugom 224, 225; hauk 215, 221, 261; -reir 249; raudhauk 236; hest 222; -e/skjerar 254; gra-hest 248; Borka 223; >gamp 233, 250, 275; >hingst 248, 293; >merr 223, 224, 233; -a/sprengjar 254; >springar: avlaus-springar 293; >øyk 222, 233, 249; likøyk 268; hund 228, 253, 254; –beist 254; -hard 257; -ved [bot.] 228, 286; -e/skinn 254; kjælehund 240; Relsafus 253; jerv 215, 219, 291; katt 228; -skinn-huve 232; >kjette 243; kattul-kjerring 228; Kattulmann’ 233, 234; kjøtmeis 228; kongro: –vev 211; korp 215, 223, 224; >ramn 312; lerke 242; løve 240; makk >agn 235, 272; å agna 271; mòl 285; >mott 285; myhank: -e/lik 211; mår 214, 228; naut 283; >kalv 213; -skinn 226; -e/hals 286; trollkalv 249; >ku: mjølke-ku 257; >kvige 213; >stut 213, 260; huldrestut 211; >ukse: -gauling 275; orm 214, 226, 276, 278, 279; -eiter-kopp 226; -gren 253 [-e/-]; -e/-lugum 250; -e/-randut 251; -e/tuft 251; Orme-Tosten 255, 256; Tosten-ormen 256; orre 274; rein >dyr-kalv 219; >semle 219n; vêr-semle 219; rjupe 283; rovfugl >slagfugl 215; røyskatt 228; sau 220, 251; -leiting 214; utgangar-sau 271, 296 [utegangar|s-]; >får 252; >lamb 222, 240 [-m]; tvillinglam 275, silkeorm: Silkjeduska 252 [geit]; skjor: -ut 300; -e/skratt 273; sporv: -e/pistring 273; star 274; ulv 216; villand 301; ørn 219, 263; -e/fjør 215; -e/old 301; -e/rise 301; -e/veng 208; Solørnen 314

 

Solrenning 1930 (Dikt i samling 1967: 317-461. GNF) [til samlelista] [til boklista] [til toppen]

Dyrenamn:

duve 373, 428, 455; dyr 350, 364, 397, 431; -isk 426; -e/heim 406; rovdyr(-) [s.d.]; Dyret 372; >beist 341, 354, 348 [stein], 351 [stein]; botnarbeist 447; havbeist 383; merrabeist 338; anna stygt 356; fisk 359, 396; fivreld: småfivreld-fangande 452; fly 371, 431; fugl 317, 327, 333, 341, 414, 429, 432, 456, 459; -e/flokk 457, 458; -e/ljod 436; -e/mæle 436; -e/-perspektiv 452; -e/reir 356; -e/song 362; -e/spor 457; -e/sviv 458; gullfugl 333, 357 [”gullan fugl|en”]; lengselsfugl 341; slagfugl 323; snøfuglflokk 458; ufygle 432; Fønixfuglen 372; gauk 322, 325, 363, 387; geit: -e/rams [bot.] 327; >bukk: haugbukk 415; gris >svin 337, 351, 426; grågås: –plog 332; gås: grågås(-) [s.d.]; hauk 356, 373; hest >merr: -a/beist 338; -a/flabb 338; havmerr 338; hjort >hind 424; hund 432; -e/snu 415; 382; havbeist 383; kongro: -vev 414, 415; konkylie: -skval 453; korp 432; >ramn: trollvêrs-ramn 429; krek 452 [-è-]; kråke 432; -sylv 454 [-k|s-]; kvævar-orm 343; makk 384, 414; maur 324; musling >perle 402; -bleik 373; -fangst 387; my 379; natt-fivreld: småfivreld-fangande 415; naut >kalv: -ande 377 [om ’bred’]; Møkkurkalv 446 [-kkr|-]; >ku 326; >ukse 447, [‘okse’ 445 err pro ‘oske’]; orm 319, 323, 324, 339, 340, 341, 356, 373, 381 [O-], 391, 393, 428, 430, 431, 433, 455; -e/hovud 339; -e/kropp 339; -e/skreid 344, 431; -e/slim 340; -e/stav 446; -e/tuft 397; -e/vis 357; angest-orm 387; avgrunns-orm 332; kvævar-orm 343; silkeorm [s.d.]; padde 319, 344, 364; rev: -e/labb 338; rovdyr: –voren 426; rovfugl >slagfugl 323; salamander 343; sau >lamb 362 [-m]; silkeorm 452; skinnvengje: -veik 454; >kveldskingle: -liv 454; –tid 379; skjor 432; småfivreld: –fangande 415; snøfugl: -flokk 458 [= -|sporv]; ørn 319, 324, 356, 368, 382, 394, 397, 430, 433; -e/flòg 387; -e/ham 383; -e/heim 395; -e/klo 383; -e/liv 396, 397; -e/mor 452; -e/natur 452; -e/-old 377; -e/skrik 382; -e/vengd 391; storørn 452; >unge 452; ål: -e/tjønn 397

 

Norske terningar 1931 (Dikt i samling 1967: 467-496. GNF) [til samlelista] [til boklista] [til toppen]

Dyrenamn:

buskap >bøling 478; duve 476; dyr 489; klodyr 476; stalldyr 488, 489; fugl 476; ottefugl 471; uvêrsfugl 480; hest 489; skjothest 489; stashest 488; stalldyr 488, 489; Grane 490; Grimsborken 488, 489, 490; Skinfakse-sonen 490; Sleipner 490; >fole 488, 489; >gamp 488; >gangar 489; hund 483; kveks: -reir 478; naut >stut 478; orm 489; -ut 493; Midgardsormen 491; rovdyr >klodyr 476; rovfugl >villvuru (I) 476; svane: -ham 483; ulv: -ut 479; Fenre 491; ørn 490, 496; -sterk 486; -e/heim 486; -e/klo 490; -e/veng 468

 

Skaldespor (tekst): Artiklar - Talar - Brev. 1952 (s. 49-325; ved Leif Mæhle. GNF) [til samlelista] [til boklista] [til toppen]

Dyrenamn:

ansjos 203; bergulv 60; bever: Bøverdalen 117, 136, 290, 302; Bøverdalsvegen 261; Bøverkinn-lidi 136; Bøverton 201; Bøvri 136, 242 [-ra + -re]; bie 273; bjørn 79; -sonsk 104, 106, 107, 108; -e/styrke 133; Asbjørnsen 67, 132; Bjørndal 65; Bjørnson [Bjørn:] 75, 76, 77, 78; [Bjørnstjerne:] 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 67, 82, 92, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 117, 133, 142, 144, 167, 200, 201, 230, 254, 279; Bjørnstjerne [Bjørnson] 55 [“B.”], 56 [“B.”], 82, 104, 106, 108, 109, 111, 133; Torbjørn 107, 108; brun hauk 136; duve 127; dyr 178, 203, 222, 250, 262, 270, 272; -isk 274, 324 [”animalsk”]; -e/ham 193; -e/kraft 184; -e/namn 222, 223 [-avn]; -e/natur 193; -e/pining 270; beindyr 73; fabeldyr 256; handyr 324 [folk]; udyr 60; Dyre Vaa 313; muldyr, rovdyr [s.d.]; >beist 39 [folk]; havbeist 178; uhyre 77; Bil-beistet [dikt] 317 [-l|b-]; elefant 124; esel 270; -øre 264 [æs-]; falk 286; Falk [H.] 117, 221; Falketindar 274; fe 148; -hode 82 [fæ|-]; >fenad 116; >krytyr 151; fisk 230, 231; -ar 83, 173, 242; -ar|mann 230 [-ker|mand]; -e/rygg 150; -e/supe 231; fiske 77; å fiska [-ke] 231, 267; Fiskerjenten [bok] 108; fivreld 69; -veng 101; flagspett 133; flodhæst 62; flugu 62 [-lue]; fugl 69, 81, 86, 87, 91, 117, 179, 250, 299, 306, 314; -e/mål 69, 136; -e/perspektiv 76; -e/sviv 162; -e/syn 98; -e/veng 93, 150; draumfugl 52; ottefugl 295; paradisfugl 153; rovfugl 69, 284; slagfugl 88, 136; tankefugl 136; underlig fugl 214; [namn:] Fønix 91; gauk 136; Gaukstad 136; geit 92, 221 [+ gje-]; -gjætar 133; Geitryggen 151; >bukk: julbukk 63; tullbukk 63; Smørbukk 286; >kje 156; gris 296; >purke: -hus 281; >svin: -e/ri 315; gås 286; -e/gjente 286; Mumle Gåsegg 286; Åse gåsegjente 286; hane 154; >høne: hønsestell 267; hare 274; hauk 69, 97, 136 [brun], 179; brun hauk [s.d.]; Haukeli 293; hest 87 [svart], 147, 148 [kvit], 149, 156, 270; -e/lass 89; Hestbred-piggom 201 [-ræ|piggarne]; Grimsbork-kraft 286; Sleipner 148 [”hest som har åtte føter”]; >hingst 87, 108, 149; præmiehingst 20; >merr: -a/flabb 189; havmerr 189; hjort 84, 276; Solhjorten 195; hund 49, 222 [hon-], 296; –kaldt 245; -ved [bot.] 136, 281; 177; havbeist 178; ikorn 84; karmosin: -rød 51; >skarlak: -s/raud 252; kongro: -vev 196; spindeltråd 100; spindelvæv 210; korp: Korpebergom 87, 88 [-gi]; >ramn 51 [-avn]; Ramnagrø [bok] 200; krek 286; >kryp 286; kvævar-orm: -e/-arm [subst.] 189 [-r|o-]; lerke: -song 162; lus 263; >u-ty 270; løve 156; -tand [bot.] 75; makk 112, 162; makrel 203; maur: -tuve 49 [-ue]; muldyr 270; musling >perle 172, 186, 191, 235, 250; myhank: -e/hurring 69; måse: Gumle Måsegg 287; naut >kalv 56, 270; gullkalv 126; Møkkurkalv 158, 263 [Mokkur|kalvar]; >ku 123, 296; >kvige 143; >stut 143; >ukse 270; Uksen [skip] 170, 171; orm 84, 100, 112, 161, 189, 192, 241; -krota 71; -ut 69; -e/eiter 80; -e/gard 192, 206 [-|gård]; -e/leg 88; -e/skreid 188; -e/vis 161; grenorm 54 [-n|-o-], 58; kvævarorme-arm [subst.] 189; [namn:] Orm [plage] 278; Ormar 252; Ormen Lange 116; Ormen Snare [skip] 170; rev: -e/labb 189; rjupe 136, 247; -fjell 324; -jagt 324; rovdyr 270; -lem 108; >gjengd 151 [’jeingd’]; rovfugl 69, 284; >slagfugl 88, 136; >villvuru (I) 151; sau 151; -gonge 151; -liv 230; –ull 318; >får 203; >lamb 193; >veidde 151; graveidde 151; Svartveidden 173 [+ -|veren], 224 [+ -|væren; sjå >ver: Svartveren:]; >ver: Svartveren 173 [+ -|veidden], 174, 175, 176, 224 [–|væren + -|veidden], 225 [-|væren]; slange 141; svane 263; -ham 89; -møy 91; -song 65, 104; Swanstrøm 239, 240; tiger: -sprang 63; ugle 51, 81 [ond], 246, 251; dødsugle 81; ulv: -ut 225; husulv 89; Fenrisulvbandet 69; Fenrisulven 296; >varg: Varg i Veum 92; underlig fugl 214; villand 81 [-ild|-]; ærfugl >dun: -seng 199; ørn 84, 88, 111, 118 [gl.norsk, fl.t.: arar], 133, 177, 247, 286; -e/berg 239; -e/blik 98; -e/flòg 99 [-o-]; -e/ham 178; -e/heim 274; -e/klo 88, 178; -e/skrik 178; -e/syn 84; -e/unge 286; -e/veng 160; himmelørn 73, 81; >unge: ørneunge 286

 

Skaldespor: Dikt 1952 (s. 331-395; ved Leif Mæhle. GNF) [til samlelista] [til boklista] [til toppen]

Dyrenamn:

ape 339 [abe]; augstingar 361; –veng 361; bergulv 374; bjørn: -skinns-feld 375 [-ønn|-]; duve [-ue] 342, 347; dyr 368; klodyr 359, 370; klodyrrygg 370; >beist: ubeist 385; fisk 351; fugl: -e/fri 385; -e/hjerne 370; -e/sviv 390; -e/syn 370; ildfugl 345; paradisfugl 390; [namn:] Fønix 345; geit 368; >bukk 373; gråtrost 367; hane 388; hauk 369; hest 375; -bær [bot.] 369; -e/hovud 356; skjot-hest 375; >fole 375; >gamp 375; >hingst 352, 380; helvit-hingst 359; himmelhingst 359 [-imil|-]; >springar: avlaus-springar 380; hjort 389 [H-]; >hind 348; hoggorm [hug|-:] 332; -hoved 332; [namn]: Rædsel 332 [r-]; hund 354; jerv 373; katt: Gråkatten 372; kjøtmeis ▪>tolgmeis 367, 368; kongro 383 [-gurvove]; -vev 354, 358 [-o|-v-]; korp 373; makk 379, 390; -ut 381; maur 361; -tuve 361; musling 394; >perle 340, 394, 395; mår 367; naut ▪>kvige 357; >stut 357; orm 334, 345, 361, 377, 379, 381, 383, 384, 385; -e/gard 345 [-|gård], 377; -e/skreid 379; -e/sting 354; -e/tand 332; -e/øie 332; ubeist 385; hoggorm [s.d.]; purpur: –rød 339; rein 368; rjupe: ei kvit ei 370; rovdyr: villvuru (II) 370; >gjengd 370; >klodyr 359, 370; -rygg 370; rovfugl: villvuru (I) 369; røyskatt 367; >hermelin 349; sau 362, 363, 364, 365, 366, 370; -hamn 366; -laus 365; -leiting 361; -rygg 370; -von 365; utgangar-sau 369; villsau 369; >lamb 357, 392; silkeorm: råsilke 381; slange 347; sleipe 358; svane 354; -hvit 347; -song 337 [-|sang]; ulv 377; varulv-skrik 379; >varg 377, 392; vegg-smed: veggje-krekse 376; veggjepikk 376; time-heks 376; >sirrekse 376; ørn 389 [Ø-], 391

 

Ørneflukt og ormegard 2009 (nye brev i J.I. Sørbø. Ein biografi om Olav Aukrust) [til samlelista] [til boklista] [til toppen]

Dyrenamn:

dyr: valdyr 202; fugl: -e/hjerne 102; marflo 111; orm 43; -e/gård 5; sau: -e/fjæs 38 [på kar]; ulv: Fenrisulven 102, 202 [berre ” Fenre”]; ørn 102 [’i det blå’]; -e/berg 110

 

Til Olav Aukrust forside 

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net