Aukrustiana

Olav Aukrusts litterære habitat

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for habitat i Olav Aukrusts bøker og brev

 

Gruppering av registrerte hovudnamn

Alfabetisk referanseliste frå undergruppenamn til hovudnamn

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang av registrerte hovudnamn

Boklister: Sidetal for registrerte ord med habitatnamn

 

Til Olav Aukrust forside 

 

Gruppering av registrerte hovudnamn [hovudnamna alfabetisk]

 

natur: audn, avsides, landskap, leid, lende, lågland, natur, stelle, vegetasjon, ørken

 

berg: berg, djuv, flòg, gjel, hamar, haug, hellar, hjell, kampestein, knaus, røys, skorte, stup, svad, ufs, urd, vegg [berg|-]

fjell: avgrunn, blåne, bred, brun, egg, finne, fjell, fly, heid, horg, hø, høgd [topp], jøkel, kamp, kinn, kolle, leite, nut, pigg, rabb, rygg, skard, tind, topp [fjell|-], utsyn, varde, vidde, vigge, vulkan

 

dal: bakke, bratte, dal, hall, krok, lid, lægd, løypt, skriu

skog: gleine, holt, lund, mark, mo, mork, skog, stig, vé, ås

 

elv: bard, bekk, elv, evje, flod, foss, jøtulgryte, kjelde, løk, mæl, os, tange, vass-skil, å

vatn: dam, dike, myr, oase, tjønn, vatn [innsjø]

fjord: fjord, fjøre, hamn (I), hav, holme, kyst, skjèr, strand, vik, øy

 

by: by, gate, park

bygd: bygd, grend, slette

gard: allé, beite, bol, bø, drivhus, eng, gard, hage, hagfelle, jar, jorde, lykkje, nybrot, plass, sæter, teig, tun, tuve, utslætte, vang, voll, åker

 

 

Alfabetisk referanseliste frå 86 undergruppenamn () til hovudnamnet

Søk etter hovudnamnet. [til hovudnamna] [til toppen]

 

att-legg → eng, botn → dal, bròt → skjèr, bruk → plass, bøle → bol, djup → avgrunn, fall → foss, fár (I) → stig, far (II) → å, flo → fly, flokk → skog, fløyme → evje, fonn → bred, gjot → skard, glavind → pigg, glòp → gjel, glup → gjel, gnadd → knaus, grov → bekk, hamn (II) → beite, hol [myr|-] → tjønn, holo → hellar, hovde → kamp, hylle → hjell, høl → løk, ile → kjelde, innsjø → vatn, is → bred, jungel → skog, kjos → vik, klemstre → gjel, klimp → knaus, klippe → vegg, kluft → skard, klype → skard, kneik → bakke, knubb → knaus, knuv → pigg, krik → krok, krune → pigg, kve → sæter, kvelv (I) [i elv] → hellar, kvelv (II) → lægd, lava → vulkan, marbakke → bakke, nylende → nybrot, odd → pigg, pall → hjell, panorama → utsyn, rande → rygg, ras → skriu, rein → åker, revne → skorte, rift → skorte, rinde → rygg, rudning → nybrot, rukk → knaus, rust → holt, råk → stig, sess → hjell, side → hall, sjø → hav, skalle → pigg, ●skarv → fjell,skrabb → rabb, skrukk → knaus, slokk → lægd, slott → fjell, smett → krok, smogu → krok, spir → pigg, stad → by, staum → elv, stein-trog → jøtulgryte, strype → gjel, stul → sæter, sund → hamn (I), torg → gate, torp → plass, tram → hjell, tuft → tun, tunnel → hellar, uppkome → kjelde, utròs → os, vidåtta → avsides, øydemark → audn

 

 

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang av 133 registrerte hovudnamn

Søk på merka hovudnamn og kom dit i teksten. [til gruppering] [til undergruppenamna] [til boklister] [til toppen]

 

allé, audn >øydemark, avgrunn >djup, avsides >vidåtta, bakke >kneik >marbakke, bard, beite >hamn (II), bekk >grov, berg, blåne, bol >bøle, bratte, bred >fonn >is, brun, by >stad, bygd, , dal >botn, dam, dike, djuv, drivhus, egg, elv >staum, eng >att-legg, evje >fløyme, finne, fjell >skarv >slott, fjord, fjøre, flod, flòg, fly >flo, foss >fall, gard, gate >torg, gjel >glòp >glup >klemstre >strype, gleine, grend, hage, hagfelle, hall >side, hamar, hamn (I) [båt|-] >sund, haug, hav >sjø, heid, hellar >holo >kvelv (I) [i elv] >tunnel, hjell >hylle >pall >sess >tram, holme, holt >rust, horg, hø, høgd [topp], jar, jorde, jøkel, jøtulgryte >stein-trog, kamp >hovde, kampestein, kinn, kjelde >ile >uppkome, knaus >gnadd >klimp >knubb >rukk >skrukk, kolle, krok >krik >smett >smogu, kyst, landskap, leid, leite, lende, lid, lund, lykkje, lægd >kvelv (II) >slokk, løk >høl, løypt, lågland, mark, mo, mork, myr, mæl, natur, nut, nybrot >nylende >rudning, oase, os >utròs, park, pigg >glavind >knuv >krune >odd >skalle >spir, plass >bruk>torp, rabb >skrabb, rygg >rande >rinde, røys, skard >gjot >kluft >klype, skjèr >bròt, skog >flokk >jungel, skorte >revne >rift, skriu >ras, slette, stelle, stig >fár (I) >råk, strand, stup, svad, sæter >kve >stul, tange, teig, tind, tjønn >hol [myr|-], topp [fjell|-], tun >tuft, tuve, ufs, urd, utslætte, utsyn >panarama, vang, varde, vass-skil, vatn >innsjø, vé, vegetasjon, vegg [berg|-] >klippe, vidde, vigge, vik >kjos, voll, vulkan >lava, ørken, øy, å >far (II), åker >rein, ås

 

allé Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1 [-ée]

 

audn Himmelvarden 9, Hamar i Hellom 7, Solrenning 12, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 3 (tekst) 3

fjellaudn Hamar i Hellom 1

glo-audn Skaldespor (dikt) 1

steinaudn Himmelvarden 1

●øydemark Himmelvarden 2, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 3

øde [subst.] Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

 

avgrunn Himmelvarden 10, Solrenning 6, Skaldespor (dikt) 4 (tekst) 9 [3: -und]

-s/bølge Skaldespor (dikt) 1 [afgrunds|-]

-s/-båre Solrenning 1

-s/-djup Himmelvarden 4, Skaldespor (dikt) 1 [-s|d-] (tekst) 2 [-s|d-]

-s/-eim Norske terningar 1

-s/-eld Himmelvarden 1

-s/-elv Himmelvarden 4 [1: -s|e-], Skaldespor (dikt) 1 [afgrunds|e-]

-s/-foss Himmelvarden 1

-s/gil Skaldespor (tekst) 1

-s/-landskap Himmelvarden 1

-s/orm Solrenning 1

-s/-redsle Solrenning 1

-s/-regn Himmelvarden 1

-s/-rop Hamar i Hellom 1

-s/-skodde Solrenning 1

-s/urd Himmelvarden 1

●djup [avgrunn] Himmelvarden 16 [1: -pn], Hamar i Hellom 2, Solrenning 5 [4: -pn]

avgrunns-djup [sjå ovafor]

helvit-djup Himmelvarden 1

vanvit-djup Himmelvarden 1 [topp samlelista] [boklister]

 

avsides Himmelvarden 1

●vidåtta Himmelvarden 1 [-i|å-], Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

 

bakke Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 2, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 3 (tekst) 6

-hall Hamar i Hellom 1

blåsvell-bakke Hamar i Hellom 1

brattbakke Skaldespor (tekst) 1

elvebakke Solrenning 1

landbakke Hamar i Hellom 1

leirbakke Skaldespor (tekst) 1

Backe [S.] Skaldespor (tekst) 1

Bakka Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 2 [-kom]

Frøysebakkan’ Skaldespor (tekst) 1

Grindbakka Hamar i Hellom 1

Per-Bakkjén Hamar i Hellom 1

Råsbakka Skaldespor (tekst) 1

Sissel Søtilbakka Hamar i Hellom 1

Staurustbakkjen Skaldespor (tekst) 1

Steinbakkjen Hamar i Hellom 1

Synnøve Solbakken Skaldespor (tekst) 1

Søtilbakkjen Hamar i Hellom 1

●kneik Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

●marbakke:

-fjøre Solrenning 1

hall [s.d.] [topp samlelista] [boklister]

 

bard Himmelvarden 3, Skaldespor (dikt) 3 (tekst) 2

fjellbard Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1

isbard Skaldespor (tekst) 1

myrbard Himmelvarden 1

svellbard Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1

vatsbard Skaldespor (dikt) 1

vegbard Skaldespor (tekst) 1

vindbard Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

 

beite Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 1

sumarbeite Skaldespor (tekst) 1

å beita Himmelvarden 1

●hamn (II) [beite]:

sauhamn Skaldespor (dikt) 1

sumarhamn Hamar i Hellom 1

 

bekk Hamar i Hellom 4, Solrenning 1, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 4 [1: bæk]

-je/brus Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

-je/bulder Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

-je/laup Skaldespor (dikt) 1

vårbekk Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

vårbækkebrus Skaldespor (dikt) 1

●grov Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

-a/-far Himmelvarden 1 [-a/-fár], Skaldespor (dikt) 3 [1: -a/far] (tekst) 1 [-a/fâr]

dettar-grov Himmelvarden 1

storgrov Skaldespor (tekst) 1

Hansgrove Skaldespor (tekst) 1 [topp samlelista] [boklister]

 

berg Himmelvarden 29, Hamar i Hellom 17, Solrenning 18, Norske terningar 5, Skaldespor (dikt) 12 (tekst) 36, Ørneflukt og ormegard 2  

-blakk Hamar i Hellom 1

-blome Himmelvarden 1

-fast Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1

-holu Skaldespor (tekst) 1

-jøtul Solrenning 1

-lende Skaldespor (tekst) 2

-mål [ekko] Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

-norsk Skaldespor (tekst) 1

-osp Himmelvarden 2

-preike Skaldespor (tekst) 2

-rise Hamar i Hellom 1 [-e/-], Skaldespor (dikt) 1

-side Himmelvarden 1 [-e/-], Skaldespor (tekst) 1

-still Skaldespor (dikt) 1

-teken Skaldespor (tekst) 1

-tid|i Skaldespor (tekst) 1

-tung Solrenning 1

-ulv [hubro] Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

-ulv-hjell Hamar i Hellom 1

-vegg Himmelvarden 3 [1: -e/-], Hamar i Hellom 1 [-g|-v-], Solrenning 4 [2: -e/-], Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

-vegg-møy Himmelvarden 2

-vegg-tung Himmelvarden 1

-e/hylle Hamar i Hellom 1

-e/-millom Himmelvarden 1

-e/pall Hamar i Hellom 1

-e/topp Solrenning 1

flògberg Himmelvarden 1

flysjuberg Himmelvarden 1

forklåringsberg Skaldespor (tekst) 1

gråberg Hamar i Hellom 1

klòvberg Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1 [-o-]

krystallberg Himmelvarden 1

kupulberg Himmelvarden 1

kvitmose-berg Skaldespor (tekst) 1

randbjerg Skaldespor (dikt) 1

solbrands-berg Himmelvarden 1

svadberg Himmelvarden 3, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 2

svadberg-side Solrenning 1

svadberg-vegg Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

veggberg Skaldespor (tekst) 1 [topp samlelista] [boklister]

våberg Solrenning 2

vågberg Hamar i Hellom 1, Norske terningar 1

ørneberg Himmelvarden 3, Skaldespor (tekst) 1, Ørneflukt og ormegard 1  

Arneberg [A.] Skaldespor (tekst) 1

Berge [R.] Skaldespor (tekst) 1

Bergh [enkefru] Skaldespor (tekst) 1

Berggren [A.P.] Skaldespor (tekst) 1

Bergheim Skaldespor (tekst) 1

Bergpreika Skaldespor (tekst) 3 [1: b-, 1: Jesu b-ke]

Feilberg [K.F.] Skaldespor (tekst) 1

Gallbergom Skaldespor (dikt) 1

Gladheimsberget Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

Holberg [L.] Skaldespor (tekst) 3

Kolberg [X.] Skaldespor (tekst) 1

Kongsberg Skaldespor (tekst) 1

Korpebergom Skaldespor (tekst) 2 [1: ­-gi]

Lyvjaberget Skaldespor (tekst) 1

Nebo berg Skaldespor (tekst) 2

Oseberg Hamar i Hellom 1

Oseberg-ornamentiken Skaldespor (tekst) 1

Osebergskipet Skaldespor (tekst) 4 [2: -p]

Palatinerbergi Skaldespor (tekst) 1

Rauberg stul Hamar i Hellom 1

Staberg Hamar i Hellom 1

Strindberg [A.] Skaldespor (tekst) 2

Tronoberget Skaldespor (tekst) 1

 

blåne Himmelvarden 4, Hamar i Hellom 4, Solrenning 1, Norske terningar 3, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2

bergom blå Norske terningar 1

blåfjell Norske terningar 1

blånande Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

å blåna [om tindar] Himmelvarden 3, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

Nivlheims blåne Himmelvarden 1 [topp samlelista] [boklister]

 

bol [stad] Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 1, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

bærbol Skaldespor (dikt) 1

jordbærbol Himmelvarden 1 [-r|-b-], Solrenning 2

sæterbol Skaldespor (dikt) 1

Bolranden Skaldespor (tekst) 1

Nørdre Bol Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1 [n-]

●bøle Solrenning 1

 

bratte Himmelvarden 6, Hamar i Hellom 3, Solrenning 2, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 3 (tekst) 2

fjellbratte Himmelvarden 1

brattbakke Skaldespor (tekst) 1

brattfjell Hamar i Hellom 3, Skaldespor (tekst) 1

Rådlausbratta Solrenning 1

 

bred Himmelvarden 1 [-e], Hamar i Hellom 2, Solrenning 1, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 3 [1: -de]

-barm Skaldespor (dikt) 1

isbred Solrenning 1

snøbred Skaldespor (tekst) 2 [1: -de]

Hestbred-piggom Himmelvarden 2, Skaldespor (tekst) 1 [-ræ|piggarne]

Hestbred-redsla Himmelvarden 1

●fonn Hamar i Hellom 2

snøfonn Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1 [sne|-]

snøfonnflekk Hamar i Hellom 2 [1: -n|-f-]

●is [bred] Solrenning 1

-bred Solrenning 1 [topp samlelista] [boklister]

 

brun Skaldespor (dikt) 1

fjellbard Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1

 

by Hamar i Hellom 14, Solrenning 1, Norske terningar 2, Skaldespor (tekst) 14

-folk Hamar i Hellom 1

-fruge-bringe Hamar i Hellom 1

-grosserar Skaldespor (tekst) 1

-gut Skaldespor (tekst) 3

-gymnasiast Skaldespor (tekst) 1

-herk Hamar i Hellom 1

-karbonade Skaldespor (tekst) 1

-litterat Skaldespor (tekst) 1

-liv Himmelvarden 1

-mann Skaldespor (tekst) 1

-manns|mål Hamar i Hellom 1

-norsk Skaldespor (tekst) 1

hamneby Solrenning 1

storby Skaldespor (tekst) 1

verdensby Skaldespor (tekst) 1

Kristiania-byen Skaldespor (tekst) 1

●stad:

hovudstad Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 3

hovudstadsavis Skaldespor (tekst) 1

 

bygd Himmelvarden 6, Hamar i Hellom 16, Solrenning 3, Norske terningar 2, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 28

-ing Hamar i Hellom 4, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 2

-a/bore [adj.] Hamar i Hellom 1

-a/bån Hamar i Hellom 1

-a/krig Solrenning 1

-a/kunst Skaldespor (tekst) 1

-a/liv Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 2 [1: -e/-, 1: -a/-”livet”]

-a/poesi Skaldespor (tekst) 1

-a/skildring Skaldespor (tekst) 1

-a/veg Skaldespor (tekst) 1

-e/bate Skaldespor (dikt) 1

-e/gamalost Skaldespor (tekst) 1

-e/kultur Skaldespor (tekst) 1

-e/musikk Skaldespor (tekst) 1

-e/mål Skaldespor (tekst) 9 [1: -a/-]

-e/namn Skaldespor (tekst) 1

-e/norsk Hamar i Hellom 2 [1: -a/-], Skaldespor (tekst) 10 [4: -e/-n-, 6: -a/-]

-e/pave Hamar i Hellom 1

-e/politikar Skaldespor (tekst) 1

-e/styre Skaldespor (tekst) 1

-e/syn Skaldespor (tekst) 1

-e/ungdom Skaldespor (tekst) 1

-e/vise Hamar i Hellom 2

-e/vette Hamar i Hellom 1

fjellbygd Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

heimbygd Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

innanbygdes Skaldespor (tekst) 1

Bygdavisur [dikt] Skaldespor (tekst) 1

bygde-Odin Hamar i Hellom 1

Hadelandsbygderne Skaldespor (tekst) 1 [topp samlelista] [boklister]

 

Himmelvarden 4, Hamar i Hellom 2, Norske terningar 1

Hamar i Hellom 1

Bøstein’ Skaldespor (tekst) 1

 

dal Himmelvarden 8, Hamar i Hellom 9, Solrenning 2, Norske terningar 5, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 21, Ørneflukt og ormegard 1  

-botn Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

-a/-mann Skaldespor (tekst) 1 [+ ”dålå-meinn”]

angestbåredal Solrenning 1

avdal Hamar i Hellom 5

gudbrandsdalsk Skaldespor (tekst) 4

gudbrandsdalslås Skaldespor (tekst) 1

gudbrandsdalsætt Skaldespor (tekst) 1

norddal|en Skaldespor (tekst) 1

norddalsmiljø Skaldespor (tekst) 1

skuggedal Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 2, Ørneflukt og ormegard 1  

trengsledal Himmelvarden 1

Alvdal Skaldespor (tekst) 1

Bangdalom Hamar i Hellom 1

Bjørndal [A.] Skaldespor (tekst) 1

Brangsdal Himmelvarden 1

Bøverdalen Skaldespor (tekst) 4

Bøverdalsvegen Skaldespor (tekst) 1

Dalain Skaldespor (tekst) 2 [1: -lom]

Gausdal Skaldespor (tekst) 3

Griningsdalen Skaldespor (tekst) 1

Gudbrandsdalen Hamar i Hellom 1 [-s|-dalom], Norske terningar 2, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 12

Gudbrandsdals-ungdom Skaldespor (tekst) 2, Ørneflukt og ormegard 1 [-m|en]

Gudbrandsdalskulturen Skaldespor (tekst) 1

Gudbrandsdalsmålet Skaldespor (tekst) 2 [1: -li]

Gudbrandsdalssongen Skaldespor (tekst) 1

Gyldendal Skaldespor (tekst) 1

Gyldendal-Nordiske Skaldespor (tekst) 1

Heimdal [gud] Skaldespor (tekst) 1

Hemsedal Skaldespor (tekst) 1

Horndalsmålet Skaldespor (tekst) 1

Jyrudalshø Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1 [-ø’n]

Leirdalen Skaldespor (tekst) 1

Lonadals-si’ein Skaldespor (tekst) 1

Meadale Skaldespor (tekst) 1

Norddalom Skaldespor (tekst) 1

Numedal Skaldespor (tekst) 1

Rendalen [T.] Skaldespor (tekst) 2

Sikilsdalen Skaldespor (tekst) 1

Sprangdals-fossen Hamar i Hellom 1

Tundradalen Himmelvarden 1 [-a|-d-], Skaldespor (tekst) 2 [1: Tonn’dra|-, 1: -l’n]

Tvangsdalen Himmelvarden 2 [1: -l]

Visdalen Skaldespor (tekst) 1

Østerdalen Skaldespor (tekst) 1

●botn [dal|-] Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

dalbotn Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1 [topp samlelista] [boklister]

 

dam Hamar i Hellom 1 [= demning], Solrenning 1 [= vatn]

Guds Betesda Solrenning 1

 

dike [sump, tjønn] Hamar i Hellom 2, Solrenning 3

 

djuv Himmelvarden 9, Hamar i Hellom 8, Solrenning 6, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

angest-djuv Himmelvarden 1

brådjuv Hamar i Hellom 1

hjarte-djuv Hamar i Hellom 1

snø-djuv Skaldespor (tekst) 1

Djuva [å] Hamar i Hellom 1

Djuvstul’n Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1 [-len]

 

drivhus Himmelvarden 1

-blømande Himmelvarden 1

-eld Solrenning 1

–temperatur Skaldespor (tekst) 1

-vanvit Solrenning 1

 

egg [fjell|-] Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2

Eiggje Skaldespor (tekst) 1

Lomseggi Himmelvarden 2 [1: -gg], Skaldespor (tekst) 7 [2: -ggen] [topp samlelista] [boklister]

 

elv Himmelvarden 24, Hamar i Hellom 10, Solrenning 6, Norske terningar 3, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 20

-båre Skaldespor (dikt) 1

-gjel Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 2, Skaldespor (dikt) 2 [1: -v|-gil, 1: -|gìl]

-gjels|hegg [bot] Himmelvarden 2

-gjels-rogn Hamar i Hellom 1

-gust Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1

-is Himmelvarden 1

-kald Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

-nattesus Skaldespor (dikt) 1

-skodd Skaldespor (tekst) 1

-sòg Himmelvarden 1

-e/bakke Solrenning 1

-e/dunder Skaldespor (tekst) 1

-e/dyn Hamar i Hellom 1

-e/-evje Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

-e/flaum Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1

-e/fruge Himmelvarden 1

-e/larm Himmelvarden 1

-e/namn Skaldespor (tekst) 2

-e/os Himmelvarden 2

-e/sand Solrenning 2 [1: -v|s-]

-e/seng Himmelvarden 3, Skaldespor (tekst) 1

-e/song Himmelvarden 1

-e/stein Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1

-e/stille [subst.] Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

-e/strand Himmelvarden 1

-e/straum Himmelvarden 2 [1: elvar|s-], Skaldespor (tekst) 1

-e/sus Skaldespor (tekst) 1

avgrunns-elv Himmelvarden 4 [1: -s|e-]

fjellelv Hamar i Hellom 2

flaumelv Himmelvarden 3

jøkulelv Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1 [-kel|-]

myte-elv Skaldespor (tekst) 1

storelv Skaldespor (tekst) 1

vårelv Himmelvarden 1  

vår-elve-seng Himmelvarden 1

Elverom Skaldespor (tekst) 1

●straum [elv] Himmelvarden 27, Hamar i Hellom 8, Solrenning 3, Skaldespor (dikt) 6 (tekst) 5 [2: -røm]

-drag Solrenning 1

-fruge Himmelvarden 1

-teken Solrenning 1

elvestraum Himmelvarden 2 [1: elvar|-], Skaldespor (tekst) 1

galdrestraum Himmelvarden 1

kvervil-straum Hamar i Hellom 1 [-l|s-], Solrenning 3

lavastraum Solrenning 1

minnestraum Himmelvarden 1

Swanstrøm [L.] Skaldespor (tekst) 2 [topp samlelista] [boklister]

 

eng Himmelvarden 6, Hamar i Hellom 1, Solrenning 4

-sprette-slått [zool.] Himmelvarden 1

huldre-eng Himmelvarden 1

skogstjerne-eng Solrenning 1, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

ut-eng Hamar i Hellom 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1 [-t|e-]

Åseng-gamla Hamar i Hellom 1

●att-legg Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1 [-t|l-]

attlagd [adj.] Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 2, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2

attlego [adv.] Skaldespor (tekst) 1

 

evje Himmelvarden 1, Solrenning 2

bakevje Solrenning 1

elve-evje Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

●fløyme [evje] Himmelvarden 7, Skaldespor (tekst) 2

 

finne [’fjell og f-’] Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

 

fjell Himmelvarden 74, Hamar i Hellom 54, Solrenning 23, Norske terningar 12, Skaldespor (dikt) 27 [5: -eld] (tekst) 90, Ørneflukt og ormegard 5  

–alen [part.] Himmelvarden 1

-audn Hamar i Hellom 1

–aurikel [bot.] Hamar i Hellom 1

-bard Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1

-bjørk Himmelvarden 2

-blom Skaldespor (dikt) 1

-bratt [adj.] Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1 [fjæll|-]

-bratte [subst.] Himmelvarden 1

–brur [bot.] Solrenning 1 [topp samlelista] [boklister]

-bu-liv Himmelvarden 1

-bygd Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

-døl-svar Hamar i Hellom 1

-elv Hamar i Hellom 2

–eventyr Himmelvarden 1

-faren [adj.] Skaldespor (dikt) 1

-folk Hamar i Hellom 2

-frisk Ørneflukt og ormegard 1

-foss Himmelvarden 3

-gard Hamar i Hellom 1

-gauk Himmelvarden 3

-gras Skaldespor (tekst) 1

-grend Hamar i Hellom 1

-gust Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1

-gut Skaldespor (tekst) 1

-heim Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 2, Ørneflukt og ormegard 2

-kjørr Skaldespor (dikt) 1

-kvár|t [adj.] Himmelvarden 1

-manns-gjerd Hamar i Hellom 1

-manns-heim Hamar i Hellom 1

-manns-kår Hamar i Hellom 1

-manns-sjel Hamar i Hellom 2

–morgon-rein Hamar i Hellom 1

-morgon|glans Skaldespor (tekst) 1

-myr Himmelvarden 1

-namn Skaldespor (tekst) 2

-natt Hamar i Hellom 1

-norsk Skaldespor (tekst) 1

-rot Skaldespor (tekst) 1 [-eld|-]

–runemål Skaldespor (tekst) 1

-side Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 4 [1: -eld|-]

-skard Hamar i Hellom 1

-skog Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1, Ørneflukt og ormegard 1

-skriu-jord Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 2 [1: -u|j-]

-stig Skaldespor (tekst) 1 [topp samlelista] [boklister]

-stille Himmelvarden 1

-sus Solrenning 1

-syn Norske terningar 1

-sæter-kvé Himmelvarden 1

-sæter|lykkje Skaldespor (tekst) 1

-sæter|vang Skaldespor (tekst) 1

-søte [bot.] Skaldespor (tekst) 1

-tind Skaldespor (tekst) 1

-tjønn Skaldespor (tekst) 1, Ørneflukt og ormegard 1 [fjeldtjern]

-trygg Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

-tung Himmelvarden 2

-tur Skaldespor (tekst) 2

-urd Himmelvarden 3 [1: -l|-u-], Solrenning 1

-vatn Hamar i Hellom 1

-veg Skaldespor (tekst) 1

-vegg Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 3 [1: -eld|-]

-vigge Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1

-vill Skaldespor (dikt) 1

-vilt Himmelvarden 1

-vind Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

–viss Hamar i Hellom 1

-vår Hamar i Hellom 1

–ånd Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 2

blåfjell Norske terningar 1

brattfjell Hamar i Hellom 3, Skaldespor (tekst) 1

bårefjell Hamar i Hellom 1, Solrenning 2

flatfjell Himmelvarden 1

flint-fjell Himmelvarden 1, Norske terningar 1 [-t|f-]

glasfjell Skaldespor (dikt) 1

grunnfjell Himmelvarden 2, Solrenning 3, Skaldespor (tekst) 4 [1: -und|fjeld]

heimfjell Hamar i Hellom 1

himilfjell Skaldespor (tekst) 3 [1: himinfjoll], Ørneflukt og ormegard 1

hjerne-fjell Himmelvarden 2 [1: -e|f-]

høgfjell Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 7 [3: høi|fjeld]

høgfjellsheim Hamar i Hellom 1

høgfjellshø Skaldespor (dikt) 1 [topp samlelista] [boklister]

høgfjellstind Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

kampfjell Skaldespor (dikt) 1

kvitmose-fjell Himmelvarden 1

kyrkjefjell Hamar i Hellom 1

mòsefjell Hamar i Hellom 1

rjupefjell Skaldespor (tekst) 1

snaudfjell Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1

snøfjell Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 4, Norske terningar 2, Skaldespor (dikt) 1 [sne|fjeld]

snøfjell-fager Hamar i Hellom 1

snøfjells-tind Himmelvarden 2

solfjell Himmelvarden 1

springflod-fjell Solrenning 2

steinfjell Himmelvarden 2, Skaldespor (dikt) 1

storfjell Hamar i Hellom 1

stormflod-fjell Himmelvarden 1

te’fjells Skaldespor (tekst) 1

torefjell Himmelvarden 1

vestfjell Skaldespor (tekst) 1

vinterfjell Norske terningar 1

ørnefjell Himmelvarden 1

å fjella Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 2, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

Dovrefjell Hamar i Hellom 2, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 4 [1: Dofrafjall]

Fjell-Norig Norske terningar 2, Skaldespor (tekst) 2 [-reg]

Fjellros [ku] Himmelvarden 1

Grjotlifjellet Ørneflukt og ormegard 1

Himilfjellom Norske terningar 1

Hindarfjell Himmelvarden 1

Kampefjell Himmelvarden 1

Klårfjellet Himmelvarden 1

Kvitmosefjellom Skaldespor (tekst) 1

Langfjelli Skaldespor (tekst) 1

Lomsfjelli Skaldespor (tekst) 2 [1: -s|-fjellom]

Sinai fjell Skaldespor (dikt) 1

Sognefjell Skaldespor (tekst) 1

●skarv Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 1

●slott [fjell] Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1 [-ot] [topp samlelista] [boklister]

 

fjord Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 3 [1: -r]

Hafrsfjord Hamar i Hellom 1

Randsfjorden Skaldespor (tekst) 1

Sognefjorden Skaldespor (tekst) 1

 

fjøre Skaldespor (tekst) 4

-stein Skaldespor (tekst) 1 [-ru|s-]

marbakkefjøre Solrenning 1

 

flod Himmelvarden 7, Solrenning 3, Skaldespor (dikt) 3 (tekst) 2, Ørneflukt og ormegard 1

-hæst Skaldespor (tekst) 1

fysneflod Himmelvarden 1

si-flod|i Skaldespor (tekst) 1

springflod Solrenning 3, Ørneflukt og ormegard 1

springflod-fjell Solrenning 2

stormflod-fjell Himmelvarden 1

stråleflod Hamar i Hellom 1

syndflodflaum Himmelvarden 1 [-od|-f-], Norske terningar 1

syndflodsyn Skaldespor (tekst) 1

tåreflod Skaldespor (dikt) 1

vårflod Skaldespor (tekst) 1

 

flòg Himmelvarden 7, Hamar i Hellom 1, Solrenning 1, Norske terningar 1

-berg Himmelvarden 1

-bratt Himmelvarden 1

Flåkinn Skaldespor (tekst) 1

stup [s.d.] [topp samlelista] [boklister]

 

fly [fjell|-] Himmelvarden 2

flo Skaldespor (tekst) 1 [’fjell og f-’]

 

foss Himmelvarden 21, Hamar i Hellom 13, Solrenning 3, Norske terningar 2, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 13 [1: -os], Ørneflukt og ormegard 1

-ande Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 2

-kokande Skaldespor (tekst) 1

-e/-drìv Himmelvarden 1

-e/dunder Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 1

-e/føys Solrenning 1

-e/galder Himmelvarden 1

-e/sprøyt Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

avgrunns-foss Himmelvarden 1

blodfoss Hamar i Hellom 1

fjellfoss Himmelvarden 3

fysnefoss Skaldespor (tekst) 1

fysnefossande Himmelvarden 1

harpefoss Himmelvarden 1

munnharpe-foss Himmelvarden 2

å fossa Himmelvarden 3, Solrenning 1

å fosskoka Hamar i Hellom 1

Foss Skaldespor (tekst) 1

Rindhølsfossen Hamar i Hellom 1

Sprangdals-fossen Hamar i Hellom 1

●fall Hamar i Hellom 1 [topp samlelista] [boklister]

 

gard Himmelvarden 11, Hamar i Hellom 10, Norske terningar 2, Skaldespor (tekst) 12 [3: gård], Ørneflukt og ormegard 1

-gut Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 1

-kjerring-samvit Hamar i Hellom 1

-laus Himmelvarden 1

-millom Skaldespor (tekst) 1

-skam Skaldespor (tekst) 1

-s/namn Skaldespor (tekst) 1

farsgard Himmelvarden 1

fjellgard Hamar i Hellom 1

fyregard Skaldespor (tekst) 1

huldre-gard Himmelvarden 1 [-e|g-], Skaldespor (dikt) 1

kongsgard Skaldespor (tekst) 1

kyrkjegard Himmelvarden 2, Solrenning 2, Skaldespor (tekst) 3 [1: kirkegård]

laus-um-gard Himmelvarden 1

likgård Skaldespor (tekst) 2 [1: -ig|g-]

odelsgard Himmelvarden 5, Hamar i Hellom 3

ormegard Skaldespor (dikt) 2 [1: -|gård] (tekst) 2 [1: -|gård], Ørneflukt og ormegard 1 [-|gård]

ormegards-angest Himmelvarden 1

prestegard Skaldespor (tekst) 1

skulegard Skaldespor (tekst) 1

storgard Hamar i Hellom 1

ættargard Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 1

Heiegårdene [M.] Skaldespor (tekst) 1

Kierkegaard [S.] Skaldespor (tekst) 10

Kierkegaard’sk Skaldespor (tekst) 2

Laus-um-gard Himmelvarden 1

Loms kirkegård Skaldespor (tekst) 1

Midgardsormen Himmelvarden 1, Norske terningar 1

n’igard Midnatt Himmelvarden 1

Norske storgaarde [bok] Skaldespor (tekst) 1

Nygaard [M.] Skaldespor (tekst) 2

Odelsgarden Himmelvarden 3

Ormegarden Himmelvarden 7

Schweigaard [A.M.] Skaldespor (tekst) 1

uppigard Avdaga Himmelvarden 1

Aasmundstadgardane Skaldespor (tekst) 1

 

gate Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1 [gade] (tekst) 3, Ørneflukt og ormegard 1

●torg Himmelvarden 1

 

gjel Himmelvarden 11 [1: “gje|om” (‘gìl|om’ s. 91 i Lanterne-bok no. 62, GNF 1966)], Hamar i Hellom 8, Solrenning 4, Skaldespor (dikt) 1 [gil + gìl] (tekst) 5 [4: gil]

avgrunnsgil Skaldespor (tekst) 1

elvgjel Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 2, Skaldespor (dikt) 2 [1: -v|-gil, 1: -|gìl]

elvgjelshegg [bot.] Himmelvarden 2

elvgjels-rogn Hamar i Hellom 1

Gjelingi [å] Skaldespor (tekst) 1

Sulgjels-gufs Skaldespor (tekst) 1

Vindkjellar-gjelom Hamar i Hellom 1

●glòp Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

–urd Himmelvarden 3 [1: -p|u-]

●glup Himmelvarden 5, Hamar i Hellom 1, Solrenning 2

angest-glup Himmelvarden 1

vanvitglup Solrenning 1

●klemstre Himmelvarden 5, Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 1

●strype Himmelvarden 1 [topp samlelista] [boklister]

 

gleine [= glenne] Himmelvarden 2, Skaldespor (dikt) 1

Glenna Hamar i Hellom 1 [gard]

 

grend Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 2, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 5

fjellgrend Hamar i Hellom 1

heimegrend Himmelvarden 1, Norske terningar 1

 

hage Himmelvarden 6, Hamar i Hellom 4, Solrenning 10, Skaldespor (dikt) 5 [2: -ave] (tekst) 3 [1: -ave], Ørneflukt og ormegard 1 [livsens h-]

-bruk Skaldespor (tekst) 1 [-ave|-]

-draum Solrenning 1

–emne Solrenning 1

-mann Solrenning 3

feber-tropehage Hamar i Hellom 1

hjartehage Solrenning 1

hugleikshage Solrenning 1

villmark-hage Hamar i Hellom 1, Solrenning 1 [-k|h-], Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

Getsemane-hagen Himmelvarden 1

 

hagfelle Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 2

holk Hamar i Hellom 1 [-l|-h-]

staur Himmelvarden 1 [-l|-s-]

-ved Norske terningar 1 [-l|v-]

ut-hagfelle Himmelvarden 3 [2: -t|h-], Hamar i Hellom 1

ut-hagfelles [adv.] Solrenning 1

innangjerdes Hamar i Hellom 1

utangjerdes Hamar i Hellom 1

skigard Hamar i Hellom 1

Sørhagfella Himmelvarden 1

 

hall:

bakkehall Hamar i Hellom 1

solhall Skaldespor (dikt) 1

sø’hall Skaldespor (dikt) 2 [1: sud|-] (tekst) 2

●side:

bakside Skaldespor (tekst) 1

bergside Himmelvarden 1 [-e/-], Skaldespor (tekst) 1

fjellside Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 4 [1: -eld|-]

solside Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

svadberg-side Solrenning 1

Lonadals-si’ein Skaldespor (tekst) 1

bakke [s.d.] [topp samlelista] [boklister]

 

hamar [berg|-] Himmelvarden 5, Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 1

Hamar i Hellom Hamar i Hellom 3, Skaldespor (tekst) 9

Lillehammer Skaldespor (tekst) 5 [1: Litlehamar, 2: Lhmr.], Ørneflukt og ormegard 1 [Litlehamar]  

 

hamn (I) [båt|-] Himmelvarden 1, Solrenning 3, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

-e/by Solrenning 1

Kjøpenhavn Skaldespor (tekst) 1

●sund:

Kristiansund Skaldespor (tekst) 1

 

haug Himmelvarden 5, Hamar i Hellom 6, Solrenning 2, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 5 (tekst) 9

-bukk Solrenning 1

aurhaug Skaldespor (dikt) 1

gravhaug Skaldespor (tekst) 3 [1: -|høj]

huldrehaug Himmelvarden 1

sandhaug Skaldespor (tekst) 1

Halvdanshaugen Skaldespor (tekst) 1

Harehaugom Hamar i Hellom 2

Hauge Skaldespor (tekst) 4

Haugtussa Skaldespor (tekst) 1

Loshaugen Skaldespor (tekst) 2

Maihaugen Skaldespor (tekst) 1

Tusshaugvind Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1 [-g|-vind’]

Underhaugsveien Skaldespor (tekst) 1 [topp samlelista] [boklister]

 

hav Himmelvarden 20, Hamar i Hellom 5, Solrenning 27, Norske terningar 4, Skaldespor (dikt) 6 (tekst) 27, Ørneflukt og ormegard 1

-barm Skaldespor (tekst) 1

-beist Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

-blå Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

-båre Solrenning 1, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

-djup Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 3

-frue Skaldespor (tekst) 1

-gang Solrenning 1

-gap Solrenning 1

-heims-rugg Himmelvarden 1

-merr Himmelvarden 2, Solrenning 1

-natt Solrenning 4, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1

-troll Solrenning 1

-s/bølge Skaldespor (dikt) 1

-s/ens Himmelvarden 2, Ørneflukt og ormegard 1

allheimshav Solrenning 1

angest-hav Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1 [-t|h-]

bròtsjø-hav Solrenning 1

eldhav Solrenning 1

flogu-hav Norske terningar 1

folkehav Skaldespor (tekst) 2

heimshav Skaldespor (tekst) 1

himmelhav Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

ishavsfront Norske terningar 1

ishavsnaud Solrenning 1

sjelehav Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Solrenning 2, Skaldespor (tekst) 2 [-jæl-]

solhav Skaldespor (tekst) 1

stillehav Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

strålehav Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

tidshav|skodde Norske terningar 1

Det daude hav Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1 [d- - -v|et]

Millomhavs-land Skaldespor (tekst) 1

Nordhav Skaldespor (tekst) 1

Stillehav Skaldespor (tekst) 1, Ørneflukt og ormegard 1 [-v|et]

Svartehavet Skaldespor (tekst) 1

Svolder-hav Skaldespor (tekst) 1

●sjø Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

 

heid Himmelvarden 7, Hamar i Hellom 6, Solrenning 1, Norske terningar 2, Skaldespor (tekst) 4

Lyrskogsheid Ørneflukt og ormegard 1

Skumeheid Solrenning 3 [1: -kùm-, 1: -di]

 

hellar Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 2

●holo Himmelvarden 1 [-le], Hamar i Hellom 3, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 3

-buar Solrenning 1

aurholo Skaldespor (dikt) 1

bergholu Skaldespor (tekst) 1

●kvelv (I) [i elv] Hamar i Hellom 1

●tunnel Solrenning 1

–natt Skaldespor (dikt) 1 [-une-] (tekst) 2 [1: -une-] [topp samlelista] [boklister]

 

hjell Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1

bergulv-hjell Hamar i Hellom 1

●hylle:

bergehylle Hamar i Hellom 1

●pall Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 2, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1 [peill]

bergepall Hamar i Hellom 1

●sess Skaldespor (tekst) 1

sæte Skaldespor (tekst) 1

●tram Hamar i Hellom 3, Solrenning 1

 

holme:

-gang [-m|g-] Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2

Lindholm [I.M.] Skaldespor (tekst) 2

Rosmersholm [spelstykke] Skaldespor (tekst) 1

 

holt Hamar i Hellom 2

●rust Himmelvarden 2

olderrust Skaldespor (dikt) 1

Staurustbakkjen Skaldespor (tekst) 1

 

horg Solrenning 1

Horgje Hamar i Hellom 1

 

Himmelvarden 14, Hamar i Hellom 2, Solrenning 1, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 5 (tekst) 5

himilshø Himmelvarden 1

høgfjellshø Skaldespor (dikt) 1

Bjøyllungshø’n Skaldespor (tekst) 1

Jyrudalshø Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1 [-ø’n]

Lendhø-i Hamar i Hellom 2 [1: -ø], Skaldespor (tekst) 1 [-øe]

Nonshø Hamar i Hellom 1

Storhøe Skaldespor (tekst) 1 [topp samlelista] [boklister]

 

høgd [topp] Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 6

himmelhøgd Skaldespor (tekst) 1

 

jar Skaldespor (tekst) 1

 

jorde Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

flate Skaldespor (tekst) 1

 

jøkel Himmelvarden 4, Hamar i Hellom 1 [-kul], Solrenning 2, Norske terningar 1 [-kul]

-blått Himmelvarden 1 [-kul|-]

-elv Solrenning 1 [-kul|-], Skaldespor (tekst) 1

-grein Hamar i Hellom 1 [-kul|-]

-grøn Skaldespor (tekst) 1

-kåpe Skaldespor (dikt) 1 [-kle|-]

Jukul’n Hamar i Hellom 1

 

jøtulgryte Himmelvarden 3 [1: jut-]

holo Hamar i Hellom 1

Dovrejøtul Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

●stein-tròg Himmelvarden 1

jøtul [sjå: Magi]

 

kamp Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1

-fjell Skaldespor (dikt) 1

Bærlikamp Himmelvarden 3, Skaldespor (tekst) 1 [-pen]

Bærlikamp-otte Himmelvarden 1

Kampefjell Himmelvarden 1

Kampen [fjell] Himmelvarden 1

Kampen [A.] Skaldespor (tekst) 1

Kampesæter Skaldespor (tekst) 1

●hovde:

Hovde Skaldespor (tekst) 4, Ørneflukt og ormegard 1

Hovden [A.] Skaldespor (tekst) 1 [topp samlelista] [boklister]

 

kampestein Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

bautastein Skaldespor (tekst) 1

jordfast stein Himmelvarden 2

rullestein Skaldespor (tekst) 1 [’stor som eit hus’]

runestein Skaldespor (tekst) 2

stor, svart stein Himmelvarden 1

 

kinn [fjell(side)] Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1

Bøverkinn-lidi Skaldespor (tekst) 1

Flåkinn Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

 

kjelde [mest symbolsk bruk] Himmelvarden 11, Hamar i Hellom 6, Solrenning 3, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 3 [2: kil-] (tekst) 15 [1: kil-]

-brunn Solrenning 1

-skrift Skaldespor (tekst) 3 [1: kil-]

-vand-hvid Skaldespor (tekst) 1 [kil-]

blodkjelde Solrenning 1

himmelkjelde Norske terningar 1

inspirasjonskjelde Skaldespor (tekst) 1

livskjelde Skaldespor (tekst) 1

ljos-kjelde Skaldespor (tekst) 1

sanningskjelde Skaldespor (tekst) 2 [1: -s|-k-]

solkjelde Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 2

strålekjelde Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 2, Solrenning 2

tårekjelde Himmelvarden 1

upphavskjelde Solrenning 1

visdomskjelde Skaldespor (tekst) 1

åndskjelde Skaldespor (tekst) 1

Santola-kjøyldå Skaldespor (tekst) 1

●ile Norske terningar 1

●uppkome Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 2, Solrenning 2, Skaldespor (dikt) 3 (tekst) 11 [2: oppkomme]

opkomagtig Skaldespor (tekst) 1

uppkomblank Skaldespor (tekst) 1

uppkomklår Skaldespor (tekst) 1

uppkomvatn Hamar i Hellom 3, Skaldespor (dikt) 1 [-m|-v-]

 

knaus Hamar i Hellom 2, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 2

●gnadd Skaldespor (dikt) 1

●klimp:

Klimpom Hamar i Hellom 1

●knubb Skaldespor (dikt) 1

●rukk Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

●skrukk Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1 [topp samlelista] [boklister]

 

kolle Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

Holmenkoll-banen Skaldespor (tekst) 1

Holmenkollen Skaldespor (tekst) 1

Kollé Skaldespor (tekst) 1

 

krok Hamar i Hellom 1

Måfå-kroken Hamar i Hellom 1

●krik Hamar i Hellom 1

●smett Hamar i Hellom 1

●smogu Hamar i Hellom 1, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1

smal-smogu Norske terningar 1

 

kyst Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2, Ørneflukt og ormegard 1

paradiskyst Skaldespor (dikt) 1

 

landskap Himmelvarden 4, Skaldespor (tekst) 6

avgrunns-landskap Himmelvarden 1

jomfrulandskap Skaldespor (dikt) 1

novemberlandskap Skaldespor (tekst) 1

paradislandskap Skaldespor (tekst) 1

sjælelandskap Skaldespor (tekst) 1

tropelandskab Skaldespor (dikt) 2

vinterlandskap Skaldespor (tekst) 1

Edda-landskap Skaldespor (tekst) 1

 

leid Himmelvarden 17, Hamar i Hellom 4, Solrenning 7, Norske terningar 4, Skaldespor (dikt) 6 (tekst) 21

framtidsleid Norske terningar 1

 

leite Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 6, Solrenning 2, Skaldespor (dikt) 3 (tekst) 5

himmelleite Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 2 [-imil|-l-]

himnaleite Himmelvarden 3

langleite Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

Langleite Skaldespor (tekst) 1

Langleite-lidom Solrenning 1 [topp samlelista] [boklister]

 

lende Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 7, Solrenning 5, Norske terningar 3, Skaldespor (tekst) 6

berglende Skaldespor (tekst) 2

djuplendt Skaldespor (tekst) 1

einkjørr-lende Himmelvarden 1

graslende Hamar i Hellom 1

likhus-lende Hamar i Hellom 1

liljelende Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

låglendt Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

nybrot-lende Hamar i Hellom 1

nylende Skaldespor (tekst) 1

ormelende Himmelvarden 2

skoglendt Himmelvarden 1

skriu-lende Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1 [-u’|-]

steinlende Skaldespor (dikt) 1

steinlendt Himmelvarden 1

tægebær-lende Hamar i Hellom 1, Solrenning 1 [-r|l-]

ulende Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 4 (tekst) 3

ulendt Skaldespor (dikt) 1

vinterlende Norske terningar 1

åkerlende Himmelvarden 1

Lende Hamar i Hellom 1 [topp samlelista] [boklister]

 

lid Himmelvarden 20, Hamar i Hellom 19, Solrenning 10, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 3 [1: -i] (tekst) 19 [2: -i]  

baklid Himmelvarden 2

barskog-lid Hamar i Hellom 1

bjørkelid Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 4 [1: -i]

bjørkeskog-lid Himmelvarden 1

blåbær-lid Hamar i Hellom 1

glitrelid Hamar i Hellom 2

gras-lid Himmelvarden 1

heimlid Hamar i Hellom 1

innan-lides Skaldespor (dikt) 1

jonsok-lid Hamar i Hellom 1

lauv-lid Himmelvarden 1

lurvutlid Hamar i Hellom 1

me’lides Himmelvarden 1

ormelid Himmelvarden 1

skoglid Skaldespor (tekst) 1

skuggelid Skaldespor (tekst) 1

Austlid [A.] Skaldespor (tekst) 2, Ørneflukt og ormegard 1

Bærlikamp Himmelvarden 3, Skaldespor (tekst) 1 [-pen]

Bærlikamp-otte Himmelvarden 1

Bøverkinn-lidi Skaldespor (tekst) 1

Granlien [T.] Skaldespor (tekst) 1

Grjotlifjellet Ørneflukt og ormegard 1

Haukeli Skaldespor (tekst) 1

Hlidskjalv Skaldespor (tekst) 1

Jusulid Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1 [-der] (tekst) 2

Kristen Li’n Hamar i Hellom 1

Langleite-lidom Solrenning 1

Li Hamar i Hellom 1

Lidom Skaldespor (tekst) 1

Lie [J.] Skaldespor (tekst) 2

Liestøl [K.] Skaldespor (tekst) 3

Listad Hamar i Hellom 1

Ljosli Hamar i Hellom 1

Lurvutlidom Solrenning 1

Svartlid-budeiom Hamar i Hellom 1

Svartlidi Hamar i Hellom 1

Øverli Skaldespor (tekst) 2

 

lund Himmelvarden 6, Hamar i Hellom 5, Solrenning 3, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 6

gravlund Skaldespor (dikt) 1

Brálundi Skaldespor (tekst) 1

Glasislundar Solrenning 2 [1: -d], Skaldespor (tekst) 1 [-s|-l-]

Lunde [E.] Skaldespor (tekst) 3

Lundell [J.] Skaldespor (tekst) 1

Moa-lunden Hamar i Hellom 1

Studenterlunden Skaldespor (tekst) 1 [s-]

Vor Frelsers gravlund Skaldespor (dikt) 1 [topp samlelista] [boklister]

 

lykkje Hamar i Hellom 2

fjellsæterlykkje Skaldespor (tekst) 1

fjellsætervang Skaldespor (tekst) 1

 

lægd Solrenning 2

●kvelv (II) Skaldespor (tekst) 1

●slokk [innsøkk] Skaldespor (dikt) 1

Grønslokk-huldri Skaldespor (dikt) 1

 

løk Himmelvarden 1, Solrenning 1

●høl [elve|-] Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1 [hyl]

troll-hyl Skaldespor (tekst) 1

Rindhølom Hamar i Hellom 2

Rindhøls-plassane Hamar i Hellom 1

Rindhølsfossen Hamar i Hellom 1

Rindhøls|tulla Hamar i Hellom 1

Rindurs-nut

 

løypt [løype, passasje] Hamar i Hellom 2, Solrenning 2, Skaldespor (dikt) 3 (tekst) 1

langløypt Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1

Slumpe-løypti Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1 [s-e|l-]

 

lågland Hamar i Hellom 1

-s/eim Solrenning 1

-s/myr Skaldespor (tekst) 1

låglendt Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

 

mark Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 4, Solrenning 5, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 11

-blomst Skaldespor (tekst) 2

berrmark Hamar i Hellom 1

innmark Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 1

jaktmark Skaldespor (tekst) 1

utmark Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 4 [2: ud|-]

villmark Himmelvarden 4, Hamar i Hellom 6, Solrenning 4, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 2, Ørneflukt og ormegard 1 [-ild|-]

villmark-hage Hamar i Hellom 1, Solrenning 1 [-k|h-], Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

øydemark Himmelvarden 2, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 3

Danmark Skaldespor (tekst) 4

Telemarki Hamar i Hellom 2 [1: -k’n], Skaldespor (tekst) 1

mork [s.d.] [topp samlelista] [boklister]

 

mo Skaldespor (tekst) 1

Bismoen Skaldespor (tekst) 2

Mo Hamar i Hellom 1

Moa-lunden Hamar i Hellom 1

Moe Skaldespor (tekst) 5 [1: J., 3: M., 1: V.]

 

mork Himmelvarden 4, Hamar i Hellom 4, Solrenning 2, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 2

langmork Himmelvarden 1

mark [s.d.]

 

myr Himmelvarden 13, Hamar i Hellom 2, Solrenning 4, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 8

-bard Himmelvarden 1

-blank Himmelvarden 1

-blom Himmelvarden 1

-bær Hamar i Hellom 1

-dipil Himmelvarden 1

-dipil-hol Himmelvarden 1

-hol Himmelvarden 1

-høy-ange Himmelvarden 1

-høy-reir Hamar i Hellom 1

-mauk Himmelvarden 1

-skvett Norske terningar 1

-tjønn Himmelvarden 3 [1: -r|-t-]

-ull Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1, Ørneflukt og ormegard 1 [-ld]  

-ull|mjuk Solrenning 1

-ull-myr Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1 [-l|m-]

fjellmyr Himmelvarden 1

gòr-myr Himmelvarden 1

låglandsmyr Skaldespor (tekst) 1

moltemyr Himmelvarden 1

sogmyr Skaldespor (tekst) 1

søkkjemyr Himmelvarden 1

torvmyr Himmelvarden 1

Blaamyra Skaldespor (tekst) 1

Myrvold [X.] Skaldespor (tekst) 1

 

mæl:

sandmæl Skaldespor (tekst) 1

elvebakke Solrenning 1 [topp samlelista] [boklister]

 

natur Himmelvarden 9, Hamar i Hellom 12, Solrenning 14, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 64, Ørneflukt og ormegard 3

-al Skaldespor (tekst) 1

-alistisk Skaldespor (tekst) 2

-begavelse Skaldespor (tekst) 1

-el Skaldespor (tekst) 1

-emne Skaldespor (tekst) 1

-frisk Skaldespor (tekst) 1

-følelse Skaldespor (tekst) 1

-gjeven Skaldespor (tekst) 3

-glede Skaldespor (tekst) 1

-granskar Skaldespor (tekst) 1

-grunn Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 2

-grunnlag Skaldespor (tekst) 2

-gåve Skaldespor (tekst) 1

-kjensle Skaldespor (tekst) 1

-kraft Skaldespor (tekst) 2

-leg Ørneflukt og ormegard 2

-liv Skaldespor (tekst) 1

-lyrik Skaldespor (tekst) 2

–lyrisk Skaldespor (tekst) 1

-magt Skaldespor (tekst) 1

-norsk Skaldespor (tekst) 2

-ovring Skaldespor (tekst) 1

-poesi Skaldespor (tekst) 2

-rikdom Skaldespor (tekst) 1

-tone Skaldespor (tekst) 1

-varm Solrenning 1

-vilkår Skaldespor (tekst) 1

-vitskap Skaldespor (tekst) 4, Ørneflukt og ormegard 1

-vitskapleg Skaldespor (tekst) 2

-vitskaps|mann Skaldespor (tekst) 1

-ånd Skaldespor (tekst) 2

all-natur Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1 [-l|n]

dyrenatur Skaldespor (tekst) 1

menneskjenatur Skaldespor (tekst) 1

unatur Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

unaturleg Ørneflukt og ormegard 1

villnatur Himmelvarden 1, Solrenning 2 [-l|-n-], Skaldespor (tekst) 1

vårnatur Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

ørnenatur Solrenning 1

Wergelands-natur Skaldespor (tekst) 1

 

nut Hamar i Hellom 3, Solrenning 2

Rindurs-nut Hamar i Hellom 1 [topp samlelista] [boklister]

 

nybrot Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

–eld Hamar i Hellom 1

–lende Hamar i Hellom 1

-s/arbeid Skaldespor (tekst) 1

-s/-mann Himmelvarden 1

åkerbrot Skaldespor (tekst) 1

●nylende Skaldespor (tekst) 1

nybrot-lende Hamar i Hellom 1

●rudning:

-s/mann Himmelvarden 1

å rydda Hamar i Hellom 1

 

oase Himmelvarden 1

 

os Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1

elveos Himmelvarden 2

æve-ós Solrenning 1

Nidaros Skaldespor (tekst) 1, Ørneflukt og ormegard 1

Nidaros-dom Skaldespor (tekst) 1

●utròs Hamar i Hellom 1

utlaup Hamar i Hellom 1

 

park Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 2

 

pigg [fjelltopp]:

Hestbred-piggom Himmelvarden 2 [1: + Piggom] , Skaldespor (tekst) 1 [-ræ|piggarne]

●glavind Himmelvarden 1

●knuv Hamar i Hellom 1, Norske terningar 1

●krune Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

●odd Himmelvarden 1

●skalle Himmelvarden 1

●spir Himmelvarden 3 [topp samlelista] [boklister]

 

plass [husmanns|-] Himmelvarden 1

-kjerring Himmelvarden 1

Rindhøls-plassane Hamar i Hellom 1

●bruk:

husmanns-bruk Hamar i Hellom 1

●torp Hamar i Hellom 2

Torp [A.] Skaldespor (tekst) 3

 

rabb Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 2

●skrabb Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 2, Skaldespor (dikt) 1

 

rygg:

åsrygg Skaldespor (tekst) 1

Geitryggen Skaldespor (tekst) 1

●rande:

Bolranden Skaldespor (tekst) 1

●rinde Skaldespor (tekst) 1

Rindhølom Hamar i Hellom 2

Rindhøls-plassane Hamar i Hellom 1

Rindhølsfossen Hamar i Hellom 1

Rindhøls|tulla Hamar i Hellom 1

Rindom Norske terningar 1

Rindurs-nut Hamar i Hellom 1

 

røys Himmelvarden 8, Hamar i Hellom 7, Solrenning 3, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 2

-bring [bot.] Himmelvarden 1

-katt [zool.] Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

bringebærrøys Skaldespor (tekst) 2

roserøys Skaldespor (tekst) 1

steinrøys Himmelvarden 2, Skaldespor (tekst) 6 [1: -en|røs]

villrøys Himmelvarden 2, Solrenning 1

Røysheim Skaldespor (tekst) 1

 

skard Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 5, Skaldespor (dikt) 2

fjellskard Hamar i Hellom 1

Skard [M.] Skaldespor (tekst) 1

●gjot Solrenning 1

●kluft Hamar i Hellom 2, Solrenning 1

●klype Himmelvarden 1 [topp samlelista] [boklister]

 

skjèr:

utanskjèrs Solrenning 1

●bròt Solrenning 3

sjøbròt Solrenning 1

 

skog Himmelvarden 41, Hamar i Hellom 25, Solrenning 15, Norske terningar 6, Skaldespor (dikt) 5 (tekst) 26

-blome Himmelvarden 2

-ild Skaldespor (tekst) 1

-je [adj.] Himmelvarden 1

-lendt Himmelvarden 1

-lid Skaldespor (tekst) 1

-skule Skaldespor (tekst) 2

-still Skaldespor (dikt) 1

-stjerne [bot.] Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 3, Solrenning 5, Skaldespor (tekst) 5

-stjerne-eng Solrenning 1, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

-stjerne-flokk Hamar i Hellom 1

-stjerne-glans Solrenning 1

-stjerne-kinn Himmelvarden 1

-stjerne-kvit Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

-stjerne-land Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

-stjerne|skin Hamar i Hellom 1

-ås Skaldespor (tekst) 2

-a/-gras Himmelvarden 1, Norske terningar 1 [-g|g-], Skaldespor (tekst) 1 [-g|g-]

-a/runne [adj.] Hamar i Hellom 1

-a/stein Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

-a/sus Solrenning 1

-a/tre Solrenning 1

adalskog Skaldespor (tekst) 1

barskog Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

barskog-lid Hamar i Hellom 1

bjørkeskog­-lid Himmelvarden 1

bærskog Skaldespor (dikt) 1

fjellskog Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1, Ørneflukt og ormegard 1

folkeskog Himmelvarden 1

hellarskog Norske terningar 1 [topp samlelista] [boklister]

jøtulskog Himmelvarden 1

kjempeskog Himmelvarden 1

lauvskog Himmelvarden 4, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 3

liljeskog Himmelvarden 1

oreskog Hamar i Hellom 1

rimfrostskog Skaldespor (dikt) 1

rimskoga [adj.] Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

risskog Himmelvarden 2 [1:-s|-s-], Skaldespor (tekst) 4

sjele-urskog Himmelvarden 1

småskog Hamar i Hellom 1

storskog Himmelvarden 2

tolvmilskog Himmelvarden 1 [-l|-s-], Hamar i Hellom 1, Solrenning 2 [1: -l|-s-], Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 4 [1: -ls|s-, 1: -ls|-s-]

trollskog Himmelvarden 7, Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

tropeskog Himmelvarden 2, Solrenning 2

ungskog Himmelvarden 1

urskog Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 3

varnskog Skaldespor (tekst) 1

villskog Norske terningar 1, Ørneflukt og ormegard 1

øydeskog Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

Lyrskogsheid Ørneflukt og ormegard 1

Tolvmilskogen Skaldespor (tekst) 1

●flokk [tre, skog] Himmelvarden 2

●jungel:

kjensle-jungel Himmelvarden 1

 

skorte Hamar i Hellom 1

●revne Skaldespor (tekst) 1

●rift Hamar i Hellom 1

sprikke Skaldespor (dikt) 1 [topp samlelista] [boklister]

 

skriu Himmelvarden 4, Hamar i Hellom 3 [1: -ryu, 1: -i’u], Solrenning 1 [-ide], Norske terningar 1 [-i’u], Skaldespor (tekst) 1 [-red]

-dunder Hamar i Hellom 1

-fár Himmelvarden 1

-jord Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 3

-laup Himmelvarden 4 [1: -u|-l-], Hamar i Hellom 2, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 3 [1: -i’u|-l-] (tekst) 4

–lende Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1 [-u’|-]

–ras Himmelvarden 4 [1: -u|r-], Skaldespor (tekst) 1 [-u|r-]

-skrell Solrenning 1 [-idu|-]

fjellskriu-jord Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 2 [1: -u|j-]

snøskri’u Skaldespor (tekst) 2 [1: sneskred]

snøskriu-dunder Skaldespor (tekst) 1

snøskriu-skrell Himmelvarden 1

steinskriu-ras Himmelvarden 1

storskri’u Himmelvarden 1 [-iu], Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

●ras:

skriu-ras Himmelvarden 4 [1: -u|r-], Skaldespor (tekst) 1 [-u|r-]

steinskriu-ras Himmelvarden 1

 

slette Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

sandslette Himmelvarden 1

 

stelle Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 5, Solrenning 1, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 3 (tekst) 4

 

stig Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 5, Solrenning 4, Skaldespor (tekst) 1

fjellstig Skaldespor (tekst) 1

gongstig Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

strålestig Himmelvarden 1

tursti Ørneflukt og ormegard 1

tussestig Himmelvarden 1

●fár (I) Himmelvarden 3, Skaldespor (tekst) 1

skifár Himmelvarden 1

●råk Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 1

sumar-råk Hamar i Hellom 1 [topp samlelista] [boklister]

 

strand Himmelvarden 6 [1: -rònd, 1: -rond], Hamar i Hellom 5, Solrenning 5, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 6

-bleik Solrenning 1

-laus Solrenning 2, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 3

elvestrand Himmelvarden 1

kvitstein-strand Hamar i Hellom 1

sjøstrand Skaldespor (tekst) 1

å stranda Solrenning 1, Ørneflukt og ormegard 1

 

stup Himmelvarden 21, Hamar i Hellom 1, Solrenning 3, Skaldespor (dikt) 1

–bratt Himmelvarden 1

bråstup Himmelvarden 2, Skaldespor (tekst) 1

flòg [s.d.]

 

svad Himmelvarden 5, Hamar i Hellom 3, Solrenning 2, Skaldespor (dikt) 1

-berg Himmelvarden 3, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 2

-berg-side Solrenning 1

-berg-vegg Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

 

sæter Himmelvarden 5, Hamar i Hellom 4, Skaldespor (tekst) 1 [set-]

-bol Skaldespor (dikt) 1

-namn Skaldespor (tekst) 1

-stell Himmelvarden 1

-veg Skaldespor (tekst) 1

fjellsæter-kvé Himmelvarden 1

fjellsæterlykkje Skaldespor (tekst) 1

fjellsætervang Skaldespor (tekst) 1

huldresæter Himmelvarden 1

høgsæter-stul Hamar i Hellom 1

Frognersæteren Skaldespor (tekst) 1

Kampesæter Skaldespor (tekst) 1

Kveldingsæter Himmelvarden 6

Leigsæter Skaldespor (tekst) 2

Prestsæter Skaldespor (tekst) 1

Sota-sæter Himmelvarden 1

Vide-sæter Ørneflukt og ormegard 1 [topp samlelista] [boklister]

●kve:

fjellsæter-kvé Himmelvarden 1

●stul Himmelvarden 4, Hamar i Hellom 2 [støl], Solrenning 1 [støl], Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2

høgsæter-stul Hamar i Hellom 1

troll-stul Himmelvarden 1

Djuvstulen Hamar i Hellom 1 [-l’n], Skaldespor (tekst) 1

Drivstul’n Hamar i Hellom 1

Høvringstul Skaldespor (tekst) 1

Liestøl [K.] Skaldespor (tekst) 3

Rauberg stul Hamar i Hellom 1

Stula [å] Hamar i Hellom 1

 

tange [elve|-] Skaldespor (tekst) 1

 

teig Hamar i Hellom 1, Solrenning 1, Norske terningar 1

slåtteteig Skaldespor (tekst) 1

steinteig Hamar i Hellom 1, Solrenning 2

 

tind Himmelvarden 18, Hamar i Hellom 4, Solrenning 9, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 3 (tekst) 8, Ørneflukt og ormegard 1

-e/verd [subst.] Himmelvarden 1

fjelltind Skaldespor (tekst) 1

glitretind Himmelvarden 2

høgfjellstind Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

høgtind Solrenning 1, Norske terningar 1

snøfjells-tind Himmelvarden 2

stortind Hamar i Hellom 1

Falketindar Skaldespor (tekst) 1

Faunarauktind Skaldespor (tekst) 1

Glitretind Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 [-den] (tekst) 3 [1: -tter|-]

Smørstabbtindar Skaldespor (tekst) 1

Vengetindar Skaldespor (tekst) 1 [topp samlelista] [boklister]

 

tjønn Himmelvarden 15, Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 6 [2: tjern]

-rose [bot.] Solrenning 1

-rose-rot Solrenning 1

-spegla [adj.] Himmelvarden 1

-still Himmelvarden 1

-svart Himmelvarden 1

–søkkt Himmelvarden 1

fjelltjønn Skaldespor (tekst) 1, Ørneflukt og ormegard 1 [fjeldtjern]

myrtjønn Himmelvarden 3 [1: -r|-t-]

sev-tjønn-vik Himmelvarden 1

skugge-tjønn Himmelvarden 1

trolltjønn Skaldespor (tekst) 1

åletjønn Solrenning 1

●hol [myr|-]

myrdipil-hol Himmelvarden 1

myrhol Himmelvarden 1

 

topp [fjell|-] Skaldespor (tekst) 1 [-op]

bergetopp Solrenning 1

 

tun Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 7, Norske terningar 4, Skaldespor (tekst) 1

Bøverton Skaldespor (tekst) 1

●tuft Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 3, Solrenning 4, Norske terningar 2, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

ormetuft Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

 

tuve Himmelvarden 4, Hamar i Hellom 1, Solrenning 4, Skaldespor (tekst) 5

maurtuve Himmelvarden 3, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1 [-ue]

skjeggjetuve Hamar i Hellom 1

 

ufs Hamar i Hellom 1 [topp samlelista] [boklister]

 

urd Himmelvarden 17, Hamar i Hellom 12, Solrenning 5, Skaldespor (dikt) 10 [1: -r], Skaldespor (tekst) 7 [2: -r]

avgrunnsurd Himmelvarden 1

fjellurd Himmelvarden 3 [1: -l|-u-], Solrenning 1

glòp-urd Himmelvarden 3 [1: -p|u-]

gråstein-urd Himmelvarden 1

kviturd Himmelvarden 1

renn|urd Skaldespor (dikt) 1

steinurd Himmelvarden 5, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 4

svellurd Himmelvarden 1

Rindurs-nut Hamar i Hellom 1

Steina-urdom Skaldespor (tekst) 1

 

utslætte Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

 

utsyn Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 3, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 5

oversyn Hamar i Hellom 1

vid-skodt Himmelvarden 4, Skaldespor (tekst) 1

●panorama Himmelvarden 1

is-panorama Himmelvarden 1

perspektiv Himmelvarden 1

 

vang Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 3, Solrenning 7

blomevang Himmelvarden 1

fjellsætervang Skaldespor (tekst) 1

glitrevang Hamar i Hellom 1

tårevang Solrenning 1

vidanvang|ar Norske terningar 1 [ordspel, sjå Plantenamn: vidanvang]

Bruvang Skaldespor (tekst) 1

 

varde Himmelvarden 13, Solrenning 1, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 4, Ørneflukt og ormegard 1

-vakt Hamar i Hellom 1

himmelvarde Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 5 [1: berre ”hvrd.”]

steinvarde Skaldespor (tekst) 1

Himmelvarden Himmelvarden 10, Skaldespor (dikt) 1 [-imil|-] (tekst) 23 [1: ’H.varden’, 2: ’Hvrd.’, 1: ’Hv.’], Ørneflukt og ormegard 1 [+ ’Hvrd’] [topp samlelista] [boklister]

 

vass-skil Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1 [vats-skile]

 

vatn [innsjø] Himmelvarden 5 [2: vòtn], Hamar i Hellom 2, Solrenning 3 [votn], Skaldespor (tekst) 1

fjellvatn Hamar i Hellom 1

Vågåvatnet Hamar i Hellom 1

●innsjø:

–vorten [adj.] Solrenning 1

 

Himmelvarden 1, Solrenning 2, Skaldespor (tekst) 1

-gras Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

Varg i Veum Skaldespor (tekst) 1

Veom Ørneflukt og ormegard 1

 

vegetasjon Skaldespor (tekst) 1

 

vegg [berg|-] Himmelvarden 2, Solrenning 1

-berg Skaldespor (tekst) 1

bergvegg Himmelvarden 3 [1: -e/-v-], Hamar i Hellom 1 [-g|-v-], Solrenning 4 [2: -e/-], Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

bergvegg-møy Himmelvarden 2

bergvegg-tung Himmelvarden 1

fjellvegg Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 3 [1: -eld|-]

steinvegg Himmelvarden 1

svadberg-vegg Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

●klippe:

-flor Skaldespor (tekst) 1 [topp samlelista] [boklister]

 

vidde Skaldespor (tekst) 3

vintervidde Skaldespor (dikt) 1

 

vigge Himmelvarden 8, Hamar i Hellom 10, Solrenning 2, Norske terningar 2, Skaldespor (dikt) 4 (tekst) 7, Ørneflukt og ormegard 2 [1: + V-]

fjellvigge Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1

høgvigge Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

 

vik Himmelvarden 2

sev-tjønn-vik Himmelvarden 1

Grundtvig [N.F.] Skaldespor (tekst) 19

Krogvig [A.] Skaldespor (tekst) 2

Sandvig Skaldespor (tekst) 2 [1: A., 1: O.M.]

Steinsvik [R.] Norske terningar 2

●kjos Norske terningar 1

 

voll Hamar i Hellom 1, Norske terningar 1

grunnvoll Skaldespor (tekst) 1

skeidvoll Norske terningar 1

Eidsvoll Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 3

Eidsvollmennerne Skaldespor (tekst) 1

Eidsvollverket Skaldespor (tekst) 1

Myrvold Skaldespor (tekst) 1

Vold [M.] Skaldespor (tekst) 1

 

vulkan Himmelvarden 3, Skaldespor (tekst) 1

-smidje Skaldespor (tekst) 1

-sprengd Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

●lava:

-straum Solrenning 1

 

ørken Skaldespor (dikt) 3 (tekst) 2

stenørken Skaldespor (tekst) 1

sandslette Himmelvarden 1 [topp samlelista] [boklister]

 

øy Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2, Ørneflukt og ormegard 1 [ø]

 

å Himmelvarden 7, Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 2

–sus Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

tverrå Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1 [-r|-å]

Grjot-åi Hamar i Hellom 1

●far (II) [å|-] Himmelvarden 1

 

åker Himmelvarden 6, Hamar i Hellom 7, Solrenning 2, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 9 [2: age-]

-brot Skaldespor (tekst) 1

-brjotar Hamar i Hellom 2

-funnen [adj.] Himmelvarden 1

-lende Himmelvarden 1

-rein Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1 [-r|-reine], Skaldespor (tekst) 1 [-ne]

plogåker Skaldespor (tekst) 1

potetåker-lapp Skaldespor (tekst) 1

Lars-åkeren Skaldespor (tekst) 1

●rein [åker|-] Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 6 [2: -ne], Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

åkerrein Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1 [-r|-reine], Skaldespor (tekst) 1 [-ne]

Bleikjar-reinom Hamar i Hellom 1

 

ås Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 1, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 3

-rygg Skaldespor (tekst) 1

skogås Skaldespor (tekst) 2

Hannaas [T.] Skaldespor (tekst) 3

Muruåsen Norske terningar 1

Tollstadåsen Norske terningar 1

Ås Skaldespor (tekst) 1

Åsen [I.] Skaldespor (tekst) 10

Åseng-gamla Hamar i Hellom 1

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord med habitatnamn i Olav Aukrusts bøker og brev [til samlelista] [til toppen]

Søk på boktitlar og finn ord og sidetal.

 

Himmelvarden 1916 (Dikt i samling 1967: 7-203. GNF)

Hamar i Hellom 1926 (Dikt i samling 1967: 207-314. GNF)

Solrenning 1930 (Dikt i samling 1967: 317-461. GNF)

Norske terningar 1931 (Dikt i samling 1967: 467-496. GNF)

Skaldespor (tekst): Artiklar - Talar - Brev. 1952 (s. 49-325; ved Leif Mæhle. GNF)

Skaldespor: Dikt. 1952 (s. 331-395; ved Leif Mæhle. GNF)

Ørneflukt og ormegard 2009 (nye brev i J. I. Sørbø. Ein biografi om Olav Aukrust)

 

Himmelvarden 1916 (Dikt i samling 1967: 7-203. GNF) [til hamar midt i lista] [til boklister] [til toppen]

Habitatord:

audn 52, 77, 91, 115, 117, 153, 176, 177, 195; steinaudn 114; >øydemark 176, 177; avgrunn 12, 83, 120, 133, 159, 164, 178, 184, 191, 195; -s/-djup 44, 46, 97, 166; -s/-eld 103; -s/-elv 22 [-s|e-], 83, 108, 165; -s/-foss 126; -s/-landskap 81; -s/regn 22; -s/urd 43; >djup [avgrunn] 23, 31, 55, 73, 83, 86, 107, 108, 121, 138, 142, 143, 151, 159, 180 [-pn], 198; avgrunns-djup [sjå: avgrunn(-)]; helvit-djup 78; vanvit-djup 121; avsides 16; >vidåtta 152 [-i|å-]; bakke 20; Bakka 27; bard 36, 52, 176; myrbard 29; svellbard 158; vindbard 8; beite: å beita 117; bekk: -je/brus 21; -je/bulder 55; vårbekk 135; >grov 7, 15; -a/-far 15 [-a/-fár]; dettar-grov 52; berg 9, 14, 15, 16, 23, 31, 43, 51, 75, 82, 89, 98, 108, 109, 130, 134, 136, 138, 145, 146, 147, 150, 154, 160, 172, 174, 179, 186, 187; -blome 146; -fast 46; -osp 15, 51; -side 108 [-e/-]; -ulv 167; -vegg 15, 52, 96 [-e/-v-]; -vegg-møy 29, 43; -vegg-tung 138; -e/-millom 38; flògberg 109; flysjuberg 38; klòvberg 32; krystallberg 176; kupulberg 38; solbrands-berg 131; svadberg 23, 47, 52; ørneberg 105, 106, 148; blåne 41, 82, 130, 159; å blåna [om tindar] 104, 131, 172; Nivlheims blåne 17; bol 55, 146, 151; jordbærbol 48 [-r|-b-]; bratte 9, 18, 22, 23, 32, 132; fjellbratte 153; bred 158 [-e]; Hestbred-piggom 60, 61; Hestbred-redsla 61; by: -liv 189; bygd 16, 49, 51, 96, 151, 189; 17, 20, 52, 117; dal 8, 89, 97, 98, 180, 186, 196, 200; -botn 11n; trengsledal 166; Brangsdal 115; Jyrudalshø 13; Tundradalen 53 [-a|-d-]; Tvangsdalen 113, 115 [-l]; >botn [dal|-] 16; dalbotn 11n; djuv 19, 22, 39, 45, 56, 110, 127, 136, 184; angest-djuv 80; drivhus 86; -blømande 169; egg [fjell|-] 82, 124, 155; Lomseggi 77 [-gg], 78; elv 10, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 37, 38, 39, 45, 49, 56, 57, 58, 59, 79, 80, 81, 97, 106, 116, 135; -gjel 16; -gjelshegg 24, 81; -gust 33; -is 20; -kald 119; -sòg 38; -e/-evje 21; -e/flaum 26, 126; -e/fruge 58; -e/larm 39; -e/os 38, 56; -e/seng 49, 56, 87; -e/song 25; -e/stein 58; -e/stille [subst.] 38; -e/strand 21; -e/straum 15 [-ar/-], 49; avgrunns-elv 20 [-s|e-], 83, 108, 165; flaumelv 21, 93, 135; vårelv 157; vår-elve-seng 90; >straum [elv] 10, 13, 15, 19, 23, 38, 42, 46, 47, 53, 54, 58, 77, 83, 86, 89, 100, 102, 106, 117, 118, 119, 135, 145, 147, 170, 202; -fruge 38; elvestraum 15 [-var|-], 49; galdrestraum 46; minnestraum 39; eng 25, 28, 87, 90, 169, 175; -sprette-slått 28; huldre-eng 99; >att-legg 132; attlagd 132; evje 24n; elve-evje 21; >fløyme [evje] 21, 24, 56, 76, 118, 120, 187; fjell 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 29, 38, 39, 44, 46, 49, 50, 53, 55, 58, 60, 61, 67, 75, 80, 81, 87, 88, 93, 96, 97, 98, 100, 104, 106, 108, 113, 116, 119, 121, 125, 127, 129, 130, 132, 134, 138, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 161, 162, 164, 166, 167, 169, 170, 180, 186, 196, 198, 199, 202; –alen [adj.] 154; -bjørk 7, 13; -bratt [adj.] 109; -bratte [subst.] 153; -bu-liv 190; –eventyr 156; -foss 52, 112, 156; -gauk 21, 25, 27; -gust 15; -kvár|t 113; -myr 114; -side 9; -skriu-jord 187; -stille [subst.] 11; -sæter-kvé 50; -tung 133, 138; -urd 11, 106 [-l|-u-], 158; -vegg 12; -vigge 151, 152; -vilt 88; flatfjell 11; flint-fjell 16; grunnfjell 105, 166; hjerne-fjell 43 [-e|f-], 64; kvitmose-fjell 11; snøfjell 176; snøfjells-tind 58, 131; solfjell 82; steinfjell 53, 106; stormflod-fjell 179; torefjell 131; ørnefjell 83; å fjella 82, 101; Fjellros 88 [ku]; Hindarfjell 69; Kampefjell 92; Klårfjellet 133; >slott [fjell] 158; flod 59, 79, 80, 91, 169, 175, 176; fysneflod 87; stormflod-fjell 179; syndflodflaum 114 [-d|-f-]; flòg 22, 45, 97, 105, 107, 108, 109; -berg 109; -bratt 105; fly 130, 134; foss 13, 18, 23, 24, 31, 33, 37, 39, 40, 45, 49, 53, 55, 79, 80, 87, 96, 106, 108, 127, 179; -ande 76, 158; -e/-drìv 170; -e/dunder 14, 25, 56; -e/galder 22; -e/sprøyt 24; avgrunns-foss 126; fjellfoss 52, 112, 156; fysnefossande 120; harpefoss 120; munnharpe-foss 76, 118; å fossa 54, 62, 78; gard 8, 19, 22, 36, 68, 91, 99, 131, 135, 141, 196; -gut 21; -laus 131; farsgard 91; huldre-gard 13 [-e|g-]; kyrkjegard 26, 118; laus-um-gard 131; odelsgard 130, 131, 134, 189, 197; ormegards-angest 123; ættargard 21, 22, 130; Laus-um-gard 132; Midgardsormen 199; n’igard Midnatt 62; Odelsgarden 91, 130, 181; Ormegarden 91, 128, 129, 132, 134, 174, 200; uppigard Avdaga 62; gate 189; >torg 189; gjel 15, 23, 27 [”gje|om”!], 33, 46, 52, 53, 56, 80, 109, 136; elvgjel 16; elvgjelshegg 24, 81; >glòp 99, 100; –urd 73, 76, 147 [-p|u-]; >glup 23, 45, 57, 99, 110; angest-glup 121; >klemstre 14, 15, 16, 23, 46; >strype 15; gleine 47, 152; grend 20; heimegrend 95; hage 101, 109, 122, 129, 148, 202; Getsemane-hagen 123; hagfelle 17, 33, 37; hagfell-staur 74; ut-hagfelle 34 [-t|h-], 55 [-t|h-], 74; Sørhagfella 141; hall >side: bergside 108 [-e/-]; fjellside 190; hamar [berg|-] 23, 24, 53, 106, 151; [topp Himmelvarden] hamn [båt|-] 112; haug 42, 113, 118, 119, 180; huldrehaug 99; hav 30, 41, 42, 59, 80, 82, 87, 120, 121, 138, 145, 149, 157, 158, 169, 172, 178, 189, 199, 200; -beist 145; -blå 109; -djup 185; -heims-rugg 145; -merr 111, 179; -s/ens 138, 145; himmelhav 9; sjelehav 145; stillehav 145; strålehav 82; Det daude hav 180; >sjø 133; heid 5, 41, 83, 104, 129, 149, 196; hellar 88; >holo 183 [-le]; hjell 88; >pall 88; holt >rust 88, 89; 7, 8, 11n, 13, 18, 19, 28, 49, 51, 52, 53, 78, 157, 158; himilshø 9; Jyrudalshø 13; høgd [topp] 66, 155, 159; jorde 23; jøkel 61, 158, 169, 185; -blått 16 [-kul|-]; jøtulgryte 14, 23 [jut-], 53; >stein-tròg 38; kamp 43, 98; Bærlikamp 13, 14, 15; Bærlikamp-otte 13; Kampefjell 92; Kampen 23; kampestein 23; jordfast stein 87, 136; stor, svart stein 13; kinn 15; Flåkinn 15; kjelde 24, 36, 42, 75, 133, 134, 163, 165, 176, 183, 185; solkjelde 68; strålekjelde 183; tårekjelde 24; >uppkome 127, 150; kolle 176; kyst 120; landskap 97, 106, 186, 194; avgrunns-landskap 81; leid 12, 18, 34, 47, 59, 60, 82, 83, 104, 113, 129, 130, 150, 159, 167, 171, 196; leite 10; himnaleite 150, 166, 178; lende 36, 105; einkjørr-lende 55; låglendt 162; ormelende 148, 150; skoglendt 33n; skriu-lende 105; steinlendt 36; ulende 172; åkerlende 132; lid 7, 8, 15, 17, 21, 22, 23, 26, 37, 62, 90, 97, 98, 131, 135, 145, 147, 151, 170, 197; baklid 15, 167; bjørkeskog-lid 20; gras-lid 105; lauv-lid 105; me’lides 16; ormelid 99; Bærlikamp 13, 14, 15; Bærlikamp-otte 13; lund 17, 28, 84, 90, 128, 162; løk 102, >høl [elve|-] 37, 106; lågland: låglendt 162; mark 51, 53, 179; innmark 34n; villmark 23, 136, 147, 151; øydemark 176, 177; mork 28, 34n, 37, 51; langmork 29; myr 13, 17, 29, 33, 48, 53, 73, 74, 99, 152, 155, 156, 193; -bard 29; -blank 99; -blom 155; -dipil 155; -dipil-hol 155; -hol 176; -høy-ange 74, 202; -mauk 156; -tjønn 70 [-r|-t-], 73, 99; -ull 104, 155; -ull-myr 28, 87; fjellmyr 114; gòr-myr 156; moltemyr 155; søkkjemyr 99; torvmyr 154; natur 27, 37, 55, 59, 60, 61, 134, 143, 156; -grunn 136; all-natur 81; unatur 59; villnatur 132; nybrot 136; -s/-mann 136; >rudning: -s/mann 136; oase 177; os 37, 49; elveos 38, 56; pigg: Hestbred-piggom 60, 61 [+ Piggom]; >glavind 157; >krune 169; >odd 157; >skalle 88; >spir 10, 61, 150; plass [husmanns|-] 37; -kjerring 34; rabb 36, 154; >skrabb 36; røys 15, 36, 48, 51, 55, 61, 99, 103; -bring 51; -katt 37; steinrøys 20, 36; villrøys 36, 169; skard 8, 15, 22; >klype 15; skog 8, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 33, 41, 46, 52, 56, 64, 70, 79, 80, 87, 89, 95, 96, 97, 99, 119, 136, 138, 145, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 159, 176, 178, 179, 186, 187, 188, 202; -blome 10 [-g|-b-], 152; -je [adj.] 33; -lendt 33n; -stjerne 26, 170; -stjerne-kinn 157; -a/-gras 26; barskog 20, 153; bjørkeskog-lid 20; folkeskog 115; jøtulskog 152; kjempeskog 172; lauvskog 15, 21, 51, 62; liljeskog 176; rimskoga 18; risskog 88, 169 [-s|-s-]; sjele-urskog 174; storskog 151, 152; tolvmilskog 29 [-l|-s-]; trollskog 32, 33, 77, 78, 79, 80, 152; tropeskog 86, 176; ungskog 27; >flokk [tre, skog] 13, 154; >jungel: kjensle-jungel 174; skriu 105, 132, 153, 172; –fár 22; -laup 92 [-u|-l-], 115, 138, 169; –lende 105; –ras 24, 39 [-u|r-], 60, 81; fjellskriu-jord 187; snøskriu-skrell 154; steinskriu-ras 145; storskri’u 135 [-iu]; >ras: skriu-ras 24, 39 [-u|r-], 60, 81; steinskriu-ras 145; slette 13; sandslette 176; stelle 64, 113, 147; stig 22, 134; gongstig 37; strålestig 49; tussestig 37; >fár (I) 84, 148, 113; skifár 17n >råk 23, 60; strand 44, 58 [-ròn-], 76, 84, 99 [-ron-], 179; elvestrand 21; stup 22, 23, 37, 44, 45, 46, 55, 73, 80, 86, 97, 99, 102, 105, 107, 109, 121, 142, 151, 159, 165; –bratt 10; bråstup 108, 109; svad 9, 38, 39, 45, 81; -berg 23, 47, 52; sæter 23, 55, 77, 91, 202; -stell 55; fjellsæter-kvé 50; huldresæter 125; Kveldingsæter 91, 112, 114, 118, 120, 133; Sota-sæter 115; >kvé: fjellsæter-kvé 50; >stul 77, 91, 112, 119; troll-stul 118; tind 7, 11, 12, 17, 58, 60, 83, 104, 121, 129, 130, 138, 157, 166, 167, 169, 198, 202; -e/verd 130; glitretind 197, 198; snøfjells-tind 58, 131; tjønn 9, 39, 41, 42, 50, 56, 73, 77, 78, 87, 99, 118, 155, 169, 202; -spegla [adj.] 99; -still 76; -svart 29; –søkkt 117; myrtjønn 70 [-r|-t-], 73, 99; sev-tjønn-vik 113; skugge-tjønn 75; >hol: myrdipil-hol 155; myrhol 176; tun 21, 141; >tuft 78, 114; tuve 28, 79, 155, 179; maurtuve 93, 146, 156; urd 9, 10, 23, 49, 50, 51, 60, 61, 80, 104, 107, 109, 114, 146, 148, 150, 154; avgrunnsurd 43; fjellurd 11, 106 [-l|-u-], 158; glòp-urd 73, 76, 147 [-p|u-]; gråstein-urd 51; kviturd 13; steinurd 11, 147, 157, 158, 167; svellurd 61; utsyn 167, 171; vid-skodt 12, 147, 167, 187; >panorama 96; is-panorama 158; perspektiv 97; vang 102; blomevang 98; varde 67, 121, 142, 157, 158, 159, 162, 163, 166, 167, 180, 189, 202; himmelvarde 150; Himmelvarden 4, 91, 129, 130, 134, 157, 166, 173, 181, 200; vass-skil 160; vatn [innsjø] 37, 50, 78 [vòt-], 82 [vòt-], 101; 17; vegg [berg|-] 38, 40; bergvegg 15, 52, 96 [-e/-v-]; bergvegg-møy 29, 43; bergvegg-tung 138; fjellvegg 12; steinvegg 14; vigge 17, 22, 60, 61, 150, 153, 155, 196; fjellvigge 151, 152; vik 56, 117; sev-tjønn-vik 113; vulkan 137, 138, 139; ørken: sandslette 176; øy 135; å 7n, 22, 29n, 32, 33, 53, 158; –sus 9; tverrå 22; >far (II) [å|-] 23; åker 15, 28, 32, 50, 51, 52; -funnen [adj.] 99; -lende 132; -rein 20; >rein 15, 23; åkerrein 20; ås 42, 125, 138

 

Hamar i Hellom 1926 (Dikt i samling 1967: 207-314. GNF) [til kampestein midt i lista] [til boklister] [til toppen]

Habitatord:

allé 240; audn 213, 215, 220, 263, 269, 296, 307; fjellaudn 261; avgrunn: -s/-rop 213; >djup 269, 307; avling 258; >grøde 234; bakke 225, 247; -hall 286; blåsvell-bakke 231; landbakke 272; Grindbakka 250; Per-Bakkjén 250; Sissel Søtilbakka 221; Steinbakkjen 246; Søtilbakkjen 249; >kneik 281; bard: vindbard 214; beite 239, 298; >hamn (II): sumarhamn 281; bekk 237, 243, 273, 275; -je/brus 300; -je/bulder 242; vårbekk 248; >grov 236; berg 213, 217, 221, 225, 229, 235, 238, 241, 243, 266, 269, 277, 283, 284, 291, 293, 306; -blakk 263; -mål 207; -rise 251 [-e/-]; -ulv-hjell 266; -vegg 219 [-g|-v-]; -e/hylle 228; -e/pall 243; gråberg 261; svadberg-vegg 266; vågberg 277; Oseberg 301; Rauberg stul 221; Staberg 245; blåne 215, 217, 221, 222; blånande 211; bol 218; bratte 213, 291, 306; brattfjell 212, 213, 228; bred 244, 287; >fonn 292, 297; snøfonn 243; snøfonnflekk 273 [-n|-f-], 298; by 208, 215, 216, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 276, 283, 295, 298; -folk 248; -fruge-bringe 249; -herk 247; -mannsmål 239; >stad: hovudstad 240, 241; bygd 210, 215, 218, 228, 229, 237, 238, 244, 250, 276, 282, 295, 296, 301, 302, 313; -ing 217, 238, 244, 297; -a/bore [adj.] 247; -a/bån 237; -a/liv 295, -e/norsk 208, 289 [-a/-]; -e/pave 239; -e/vise 219, 220; -e/vette 217; fjellbygd 216; heimbygd 215; bygde-Odin 217; 220, 258; Bø 253; dal 210, 216, 220, 226, 238, 241, 273, 296, 301; avdal 210, 211, 218, 226, 301; skuggedal 296; Bangdalom 230; Gudbrandsdalen 231 [-s|-dalom]; Jyrudalshø 263 [-ø’n]; Sprangdals-fossen 261; >botn [dal|-] 273; dam 274; dike 241, 256; djuv 228, 249, 261, 262, 265, 266, 274, 309; brådjuv 254; hjarte-djuv 278; Djuva [å] 249; Djuvstul’n 249; egg 265; elv 214, 235, 236, 237, 240, 253, 263, 266, 272, 273; -gjel 246, 249; -gjels-rogn 285; -kald 236; -e/dyn 273; -e/flaum 292; -e/stein 270; -e/stille [subst.] 269; fjellelv 243, 262; >straum [elv] 210, 231, 268, 269, 271, 272, 273, 289; kvervil-straum 292 [-l|s-]; eng 280; ut-eng 279; Åseng-gamla 257; >att-legg: attlagd 266, 268; finne 240; fjell 207, 208, 210, 211, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 227, 229, 231, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 251, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 277, 279, 280, 281, 287, 289, 290, 291, 295, 296, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 313, 314; -audn 261; –aurikel 298; -bygd 216; -døl-svar 239; -elv 243, 262; -folk 241, 306; -gard 298; -grend 249; -manns-gjerd 294; -manns-heim 299; -manns-kår 306; -manns-sjel 238, 312; –morgon-rein 261; -natt 264; -skard 211; -skog 222; -vatn 260; -vegg 214; -vigge 250; -vind 215; –viss 264; -vår 308; –ånd 214 [-l|å-]; brattfjell 212, 213, 228; bårefjell 305; heimfjell 237; høgfjellsheim 218; høgfjellstind 273; kyrkjefjell 287; mòsefjell 287; snaudfjell 214; snøfjell 217, 223, 248, 249; snøfjell-fager 304; storfjell 243; å fjella 263, 300; Dovrefjell 311, 314; fjord: Hafrsfjord 313; flod: stråleflod 279; flòg 227; foss 226, 236, 237, 239, 242, 243, 261, 262, 265, 266, 274, 292, 299; -ande 249; -e/dunder 275; -e/sprøyt 274; blodfoss 262; å fosskoka 231; Rindhølsfossen 268; Sprangdals-fossen 261; >fall 262; gard 210, 211, 212, 215, 220, 224, 245, 275, 283, 293; -gut 275, 279; -kjerring-samvit 259; fjellgard 298; odelsgard 276, 277, 279; storgard 211; ættargard 211; gate 216; gjel 211, 227, 245, 274, 279, 291, 292, 309; elvgjel 246, 249; elvgjels-rogn 285; Vindkjellar-gjelom 228; >glòp 274; >glup 274, >klemstre 228, 274; gleine: Glenna 249; grend 242, 295; fjellgrend 249; hage 210, 212, 219, 280; feber-tropehage 278; villmark-hage 274; hagfelle 251, 286n; –holk 286 [-l|-h-]; ut-hagfelle 212; innangjerdes 212; skigard 212; utangjerdes 213; hall: bakkehall 286; >side: solside 261; hamar 236, 270; Hamar i Hellom 210, 217, 313; haug 210, 224, 238, 253, 264, 305; Harehaugom 224, 225; Tusshaugvind 264; hav 216, 264, 277, 305, 307; himmelhav 262; sjelehav 289; >sjø 241; heid 212, 222, 263, 268, 296, 305; hellar 273, 291; >holo 228, 273, 292; >kvelv (I) [i elv] 272; hjell 221; bergulv-hjell 266; >hylle: bergehylle 228; >pall 262, 270; bergepall 243; >tram 215, 219, 296; holt 210, 238; horg: Horgje 249; 220, 258; Jyrudalshø 263 [-ø’n]; Lendhø-i 244, 263 [-ø]; Nonshø 234; høgd [topp] 215; jorde 212; jøkel 274 [-kul]; -grein 241; Jukul’n 249; jøtulgryte: holo 292; kamp 263; kampestein 213; [topp Hamar i Hellom] kjelde 208, 237, 239, 301, 305, 307; strålekjelde 297, 302; >uppkome 217, 314; uppkomvatn 242, 243, 293; knaus 248, 266; >klimp: Klimpom 263; >rukk 214; >skrukk 214; kolle 248; krok 215; Måfå-kroken 210; >krik 215; >smett 215; >smogu 215; leid 219, 228, 261, 264; leite 210, 211, 215, 217, 240, 298; himmelleite 217; lende 213, 219, 249, 266, 268, 303, 310; graslende 260; likhus-lende 278; nybrot-lende 299; skriu-lende 243 [-u’|-]; tægebær-lende 212; ulende 214; Lende 249; lid 210, 214, 215, 220, 229, 237, 242, 243, 249, 251, 259, 260, 266, 269, 270, 277, 300, 309, 310; barskog-lid 274; bjørkelid 276, 300; blåbær-lid 221; glitrelid 297, 298; heimlid 237; jonsok-lid 306; lurvutlid 289; Jusulid 237; Kristen Li’n 238; Li 234; Listad 249; Ljosli 221; Svartlid-budeiom 261; Svartlidi 260; lund 212, 240, 242 [= Studenter|lunden], 244, 309; Moa-lunden 254; lykkje 251, 253; løk >høl [i elv] 263; Rindhølom 266, 269; Rindhøls-plassane 266; Rindhølsfossen 268; Rindhølstulla 267; løypt 210, 219; Slumpe-løypti 210; lågland 240; mark 239, 250, 273, 306; berrmark 223n; innmark 210, 212; utmark 218; villmark 213, 261, 266, 268, 270, 280; villmark-hage 274; Telemarki 267 [-k’n], 269; mo: Mo 249; Moa-lunden 254; mork 212, 213, 280, 301; myr 236, 239; -bær 221; -høy-reir 271; -ull 289; -ull-myr 301; natur 208, 219, 241, 282, 284, 285, 289, 303, 304, 305, 306, 311; -grunn 242, 303; allnatur 300; nut 264, 290, 295; Rindurs-nut 261; nybrot: –eld 299; –lende 299; >nylende: nybrot-lende 299; >rudning: å rydda 239; os 261; >utròs 262; utlaup 262n; park 240; pigg >knuv 266; >krune 241 [-ron-]; plass: Rindhøls-plassane 266; >bruk: husmanns-bruk 211; >torp 210, 228; rabb 243; >skrabb 212, 266; rygg: Rindhølom 266, 269; Rindhøls-plassane 266; Rindhølsfossen 268; Rindhølstulla 267; Rindurs-nut 261; røys 210, 212, 243, 250, 266, 297, 303; -katt 228; skard 210, 214, 220, 298, 299; fjellskard 211; >kluft 249, 303; skog 210, 211, 212, 214, 215, 221, 222, 223, 228, 229, 237, 240, 242, 243, 260, 261, 268, 271, 279, 282, 284, 285, 292, 308, 309; -stjerne 236, 244, 279; -stjerne-flokk 310; -stjerneskin 306; -a/runne [adj.] 220; -a/stein 243; barskog 227; barskog-lid 274; fjellskog 222; oreskog 236; småskog 228; tolvmilskog 301; trollskog 236; skorte 214; >rift 308; skriu 226 [-ryu], 242, 308 [-i’u]; -dunder 273; -jord 293; -laup 214, 242; –lende 243 [-u’|-]; stelle 220, 227, 251, 265, 281; stig 215, 219, 237, 264, 266; >råk 215; sumar-råk 306; strand 241, 260, 261, 300, 305; kvitstein-strand 264; stup 277; svad 243, 249, 271; -berg-vegg 266; sæter 211, 237, 260, 309; høgsæter-stul 261; >stul [støl] 244, 282; høgsæter-stul 261; Djuvstulen 249 [-l’n]; Drivstul’n 249; Rauberg stul 221; Stula [å] 249; teig 261; steinteig 212; tind 210, 215, 263, 291; høgfjellstind 273; stortind 215; tjønn 212, 221; tun 210, 211, 228, 244, 274, 281, 282; >tuft 211, 249, 268; ormetuft 251; tuve 221; skjeggjetuve 255; ufs 228; urd 208, 214, 217, 219, 228, 241, 243, 284, 286, 291, 292, 304; Rindurs-nut 261; utslætte 267; utsyn 207, 215, 273; oversyn 240; vang 214, 274, 288; glitrevang 289; varde: -vakt 207; vatn [innsjø] 244, 261; fjellvatn 260; Vågåvatnet 244; vegg: berg-vegg 219; fjellvegg 214; svadberg-vegg 266; vigge 215, 220, 222, 227, 243, 247, 284, 298, 303, 310; fjellvigge 250; høgvigge 260; voll 248; Eidsvoll 313; å 249, 299; tverrå 211 [-r|-å]; Grjot-åi 249; åker 238, 249, 257, 258, 265, 267, 286; -brjotar 254, 291; -rein 297 [-r|-reine]; >rein 210 [-ne], 212 [-ne], 267, 286, 298, 309; åkerrein 297 [-r|-reine]; Bleikjar-reinom 212; ås 253; Åseng-gamla 257

 

Solrenning 1930 (Dikt i samling 1967: 317-461. GNF) [til boklister] [til toppen]

Habitatord:

audn 320, 321, 361, 386, 414, 420, 428, 430, 436, 451, 453, 458; avgrunn 319, 358, 395, 397, 439, 454; -s/-båre 384; -s/orm 332; -s/-redsle 351 [-uns|-]; -s/-skodde 391; >djup 440, [-pn:] 398, 441, 442, 449; avsides: vidåtta 342; bakke: elvebakke 396; >marbakke: -fjøre 412; bard: fjellbard 379; bekk 412; -je/brus 360; berg 322, 323, 327, 346, 352, 353, 354, 356, 386, 389, 399, 404, 406, 417, 437, 441, 442, 444; -fast [adv.] 324; -jøtul 377; -tung 324; -e/topp 368; -vegg 322 [-e/-], 327, 380 [-e/-], 429; svadberg 401; svadberg-side 357; svadberg-vegg 362; våberg 322, 324; Gladheimsberget 320; blåne 406; blånande 378; bol 363; jordbærbol 356, 363; >bøle 379; bratte 318, 326; Rådlausbratta 365; bred 377; isbred 342; >is [bred] 377; -bred 342; brun: fjellbard 379; by 428; hamneby 460; bygd 319, 379, 386; -ing 365; -a/krig 379; dal 336, 459; angestbåredal 373; >botn 379; dam 421; Guds Betesda 421; dike 319, 388, 397; djuv 320, 321, 395, 411, 431, 439; drivhus: -eld 326; -vanvit 325; elv 359, 360, 377, 391, 392, 396; -e/bakke 396; -e/sand 333, 379 [-v|s-]; jøkulelv 359; >straum 332, 408, 422; -drag 432; -teken 405; kvervil-straum 337, 377, 398; lavastraum 444; eng 324, 327, 328, 329; skogstjerne-eng 366; ut-eng 360; evje 332, 424; bakevje 454; finne 361; fjell 319, 322, 328, 345, 346, 349, 358, 360, 361, 362, 365, 379, 385, 387, 391, 417, 420, 441, 444, 447, 453, 456, 458; -bard 379; –brur 416n; -sus 378; -urd 328; -vind 435; bårefjell 334, 345; grunnfjell 320, 342, 441; springflod-fjell 319, 405; fjøre: marbakkefjøre 412; flod 349, 383, 396; springflod 385, 391, 393; springflod-fjell 319, 405; flòg 395; foss 353, 377, 405; -e/føys 327; -e/sprøyt 439; å fossa 441; gard: kyrkjegard 353, 439; gjel 359, 363, 395, 408; >glòp 401; >glup 391 [hav|-], 417; vanvitglup 368; hage 346, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 356, 357, 364; -draum 351; –emne 352; -mann 347, 352, 353; hjartehage 383; hugleikshage 438; villmark-hage 368 [-k|h-]; hall >side: svaberg-side 357; hagfelle: ut-hagfelles [adv.] 356; hamn 362, 398, 429; -e/by 460; haug 326, 333; -bukk; hav 319, 320, 324, 334, 337, 338, 365, 369, 378, 381, 382, 383, 384, 385, 388, 391, 395, 396, 398, 402, 405, 412, 422, 424, 441, 447, 457; -beist 383; -båre 357; -djup 382; -gang 441; -gap 414; -merr 338; -natt 372, 384, 434, 441; -troll 377; allheimshav 460; angest-hav 387; bròtsjø-hav 361; eldhav 444; ishavsnaud 383; sjelehav 335, 393; strålehav 375; heid 414; Skumeheid 343, 344 [-kùm-], 389 [-di]; hellar >holo: -buar 415; >tunnel 417; hjell >tram 345; horg 420; 326; jøkel 378, 379; -elv 359 [-kul|-]; kjelde 330, 331, 449; -brunn 416; blodkjelde 377; solkjelde 454; strålekjelde 331, 429; upphavskjelde 411; >uppkome 334, 392; krok >smogu 364; leid 389, 391, 414, 416, 428, 447, 460; leite 367, 403; Langleite-lidom 325; lende 319, 342, 357, 424, 438; liljelende 338; tægebær-lende 324 [-r|l-]; lid 328, 345, 362, 364, 370, 379, 398, 413, 445, 458; Langleite-lidom 325; Lurvutlidom 357; lund 317n, 336, 459; Glasislundar 333, 362 [-d]; lægd 345, 379; løk 379; løypt 329, 416; lågland: -s/eim 407; mark 326, 327, 329, 346, 458; villmark 324, 363, 366, 387; villmark-hage 368 [-k|h-]; mork 362, 386; myr 328, 364, 397, 431; -ullmjuk 455; mæl: elvebakke 396; natur 319, 327, 357, 367, 375, 408, 409, 420, 421, 425, 435, 436, 448, 458; -varm 428; villnatur [-l|-n-] 356, 386; ørnenatur 452; nut 346, 355; os: æve-ós 439; røys 327, 352, 363; villrøys 324; skard >gjot 363; >kluft 437; skjèr: utanskjèrs 414; >bròt 337, 362, 387; sjøbròt 381; skog 321, 325, 328, 332, 333, 336, 355, 362, 363, 373, 406, 410, 420, 436, 456; -stjerne 360, 366, 373, 425, 438; -stjerne-eng 366; -stjerne-glans 366; -stjerne-kvit 366; -a/sus 360; -a/tre 434; tolvmilskog 355 [-l|-s-], 411; trollskog 328; tropeskog 326, 332; skriu 417 [-ide]; -skrell 362 [-idu|-]; stelle 386; stig 318, 379, 380, 411; strand 338, 361, 396, 405, 441; -bleik 435; -laus 365, 369; å stranda 460; stup 320, 390, 391; svad 320, 363; -berg 401; -berg-side 357; -berg-vegg 362; sæter >stul 453 [støl]; teig 353; steinteig 324, 342; tind 319, 342, 346, 360, 362, 378, 398, 435, 439; høgtind 379; tjønn: -rose 338; -rose-rot 339; åletjønn 397; topp: bergetopp 368; tun >tuft 332, 356, 391, 416; ormetuft 397; tuve 320, 324, 448, 449; urd 327, 342, 356, 386, 420; fjellurd 328; vang 320, 326, 328, 364, 406, 438, 450; tårevang 357; vidanvang [2s., bot., sjå: Plantenamn]; varde 319; vatn [votn] 337, 379, 405; >innsjø: –vorten [adj.] 335; 317, 442; vegg [berg|-] 392; bergvegg 322 [-e/-], 327, 380 [-e/-], 429; svadberg-vegg 362; vigge 324, 420; høgvigge 379; vulkan: -sprengd 383; >lava: -straum 444; øy 383; åker 324, 424; >rein 327; ås 333

 

Norske terningar 1931 (Dikt i samling 1967: 467-496. GNF) [til boklister] [til toppen]

Habitatord:

audn 484; >øydemark 484; avgrunn: -s/-eim 486; bakke 481; bekk 496; berg 473, 476, 477, 483, 489; vågberg 474; blåne 473, 489, 494; bergom blå 489; blåfjell 475; å blåna 494; bratte 487; bred 472; by 478, 491; bygd 478, 491; 471; dal 475, 478, 483, 486, 487; Gudbrandsdalen 486, 487; elv 473, 476, 496; eng: skogstjerne-eng 494; fjell 470, 471, 474, 476, 478, 482, 484, 487, 488, 491, 492, 493; -heim 493; -syn 470; blåfjell 475; flint-fjell 476 [-t|f-]; høgfjell 494; snøfjell 475, 476; vinterfjell 472; Dovrefjell 478; Fjell-Norig 493, 494; Himilfjellom 470; fjord 467; flod: syndflodflaum 492; flòg 486; foss 487, 492; gard 475, 481; Midgardsormen 491; grend 475; heimegrend 477; hagfelle: -ved 472 [-l|v-]; haug 475; hav 467, 468, 471, 496; -båre 474; -natt 474; flogu-hav 476; ishavsfront 474; tidshavskodde 470; heid 469, 487; holme: -gang 491 [-m|g-]; 476; jøkel 496 [-kul]; kjelde 470; himmelkjelde 472; >ile 493; knaus 473; krok >smogu: smal-smogu 476; leid 467, 486, 487, 488; framtidsleid 488; leite: langleite 494; lende 472, 489, 494; vinterlende 471; lid 468; lund 483; løypt: langløypt 476; mark 487; villmark 493; øydemark 484; mork 487; myr 487; -skvett 476; natur 474; pigg >knuv 473; rygg >rinde: Rindom 476; røys 495; skog 469, 474, 480, 482, 487, 493; -stjerne-eng 494; -stjerne-land 474; -a/-gras 493n [-g|g-]; hellarskog 469; tolvmilskog 473; urskog 471; villskog 478; skriu 476 [-i’u]; -laup 479; storskri’u 494; stelle 472 [upphøgt]; teig 470; tind 476; høgtind 470; Glitretind 486; tun 468, 472, 477, 493; >tuft 491, 496; utsyn 470; vang: vidanvang 477 [-g|ar]; varde 480; : -gras 493; vigge 473, 493; vik: Steinsvik 480; 481; >kjos 483; voll 492; skeidvoll 490; ås: Muruåsen 470; Tollstadåsen 478

 

Skaldespor (tekst): Artiklar - Talar - Brev. 1952 (s. 49-325; ved Leif Mæhle. GNF) [til hamar midt i lista] [til boklister] [til toppen]

Habitatord:

allé 101 [-ée]; audn 85, 253, 295; >øydemark 90, 124, 142; øde [subst.] 51; avgrunn 68, 78, 87, 88, 105 [-und], 134 [-und], 256 [-und], 276, 286; -s/-djup [-s|d-] 63, 136; -s/gil 63; >djup: avgrunns-djup [sjå: avgrunn(-)]; avling >grøde: -rik 88; avsides >vidåtta 68; bakke 64, 101, 120, 138, 227, 234; brattbakke 227; leirbakke 136; Backe 324; Bakka [-kom] 136, 257; Frøysebakkan’ 325; Råsbakka 136; Staurustbakkjen 257; Synnøve Solbakken 108; >kneik 227; bard 50, 117; isbard 86; vegbard 136; beite 56; sumarbeite 87; bekk 49 [bæk], 149, 272, 288; -je/brus 235; >grov 240; -a/-far 151 [-a/-fâr]; storgrov 258; Hansgrove 257; berg 27, 54, 62, 63, 75, 97, 99, 104, 112, 117, 120, 121, 122, 126, 130, 150, 166, 174, 185, 186, 188, 193, 234, 235, 236, 238, 239, 252, 253, 258, 272, 282, 298, 299, 308, 318; -holu 201; -lende 281, 290; -mål 403; -norsk 319; -preike 121, 254; -side 201; -teken 86; -tid|i 300; -ulv 60; -vegg 68; forklåringsberg 298; kvitmose-berg 274; svadberg 87, 282; veggberg 87; ørneberg 239; Arneberg 144; Berge 65; Bergh 202; Berggren 64; Bergheim 257; Bergpreika 62, 121 [Jesu b-ke], 254 [b-]; Feilberg 67; Gladheimsberget 298; Holberg 106, 207, 230; Kolberg 203; Kongsberg 202; Korpebergom 87, 88 [-gi]; Lyvjaberget 298; Nebo berg 78, 126; Oseberg-ornamentiken 255; Osebergskipet 71 [-p], 159 [-p], 275, 288; Palatinerbergi 269; Strindberg 73, 207; Tronoberget 60; blåne 122, 297; å blåna 297; bol 162; Bolranden 151; Nørdre Bol 151 [n-]; bratte 130, 290; brattbakke 227; brattfjell 166; bred 130 [-de], 274, 312; snøbred 146 [-de], 325; Hestbred-piggom 201 [-ræ|piggarne]; >fonn: snøfonn 61 [sne|-]; by 56, 58, 62, 86, 119, 130, 142, 202, 239, 283, 284, 310, 311, 321; -grosserar 286; -gut 52, 56, 77; -gymnasiast 77; -karbonade 286; -litterat 317; -mann 251; -norsk 77; storby 54; verdensby 215; Kristiania-byen 58; >stad: hovudstad 92, 317, 321; hovudstadsavis 321; bygd 52, 60, 62, 66, 86, 88, 109, 118, 120, 136, 144, 147, 156, 165, 166, 175, 179, 200, 222, 239, 261, 265, 286, 296, 302, 311, 320, 323; -ing 145, 195; -a/kunst 144; -a/liv 138 [-e/-], 302 [-a/­-”livet”]; -a/poesi 144; -a/skildring 316; -a/veg 144; -e/gamalost 286; -e/kultur 119; -e/musikk 275; -e/mål 57, 116, 119, 139, 140, 144 [-a/-], 194, 221, 225; -e/namn 83; -e/norsk 77, [-a/-:] 142, 143, 144, 145, 147, 163 [-e/-], 275, [-e/-:] 287, 311; -e/politikar 302; -e/styre 76; -e/syn 317; -e/ungdom 116; fjellbygd 296; heimbygd 121; innanbygdes 66; Bygdavisur [dikt] 318; Hadelandsbygderne 291; : Bøstein’ 4; dal 49, 54, 56, 80, 85, 88, 98, 99, 112, 117, 125, 130, 132, 146, 174, 204, 228, 234, 243, 250, 251; -botn 88; -a/-mann 222n [+ dålå-meinn]; gudbrandsdalsk 130, 262, 263, 288; gudbrandsdalslås 130; gudbrandsdalsætt 128; norddal|en 117; norddalsmiljø 242; Alvdal 263; Bjørndal [A.] 65; Bøverdalen 117, 136, 290, 302; Bøverdalsvegen 261; Dalain 308 [-lom], 235; Gausdal 109, 112, 199; Griningsdalen 87; Gudbrandsdalen 66, 67, 85, 105, 109, 119, 122, 129, 221, 245, 262, 263; Gudbrandsdalskulturen 128; Gudbrandsdalsmålet 221, 222 [-li]; Gudbrandsdalssongen 262; Gudbrandsdals-ungdom 120, 228; Gyldendal 308; Gyldendal-Nordiske 239; Heimdal [gud] 156; Hemsedal 293; Horndalsmålet 225; Leirdalen 136; Lonadals-si’ein 151; Meadale 136; Norddalom 173; Numedal 202; Rendalen [T.] 107, 108; Sikilsdalen 87; Tundradalen 222 [Tonn’dra|-], 246 [-l’n]; Visdalen 136; Østerdalen 79; >botn: dalbotn 88; djuv 179; snø-djuv 257; Djuvstul’n 136 [-len]; drivhus: –temperatur 301; egg 217, 298; Eiggje 151; Lomseggi 60 [-ggen], 122, 140, 269, 271, 302, 308 [-ggen]; elv 49, 50, 51, 62, 63, 86, 88, 98, 102, 107, 117, 118, 155, 192, 211, 240, 258, 288, 289, 293; -skodd 179; -e/dunder 235; -e/-evje 118; -e/namn 116, 222; -e/seng 117; -e/straum 231; -e/sus 87; jøkulelv 60 [-kel|-]; myte-elv 222; storelv 149; Elverom 224; >straum 51 [-røm], 60 [-røm], 70, 83, 130; elvestraum 231; Swanstrøm 239, 240; eng: skogstjerne-eng 297; ut-eng 183 [-t|e-]; >att-legg: attlagd 301, 302; attlego [adj.] 130; evje: elve-evje 118; >fløyme 68, 118; fjell 4, 27, 49 [-eld], 50 [-eld], 51 [-eld], 53, 54, 57, 59 [-eld], 61, 62, 63, 64, 68, 69, 71, 78, 82 [-eld], 83, 85, 86, 87, 88, 97, 98, 99, 103 [-eld], 104 [-eld], 105 [-eld], 110 [fjæll], 112, 116, 117, 118 [+ -eill], 120, 122, 125, 128, 129, 130, 132, 140, 143, 146, 150, 151 [+ -eill], 156, 159, 160, 165, 166, 171, 174, 185, 186, 188, 193, 199, 201, 204, 213 [-eld], 217 [-eld], 230, 234, 235, 236, 238, 240, 247 [-eld], 248, 252, 257, 258, 265 [-eld], 269, 270, 272, 274, 277, 281, 289, 293, 295, 296, 297, 309, 310 [-eld], 311, 325, 403; -bratt 144 [fjæll|-]; -bygd 296; -gras 252; -gut 321; -heim 86, 296; -morgonglans 116; -namn 83, 116; -norsk 275; -rot 247 [-eld|-]; –runemål 92; -side 51 [-eld|-], 87, 258, 300; -skriu-jord 132 [-u|j-], 238; -stig 144; -sæterlykkje 159; -sætervang 254; -søte [bot.] 274; -tind 179; -tjønn 274; -trygg 99; -tur 201, 245; -veg 84; -vegg 71, 105 [-eld|-], 311; –ånd 53, 274; brattfjell 166; grunnfjell 59 [-und|fjeld], 88, 99, 129; himilfjell 118 [himinfjoll], 247, 295; høgfjell 50 [høi|fjeld], 51 [høi|fjeld], 217 [høi|fjeld], 274, 282, 295, 297; høgfjellstind 286; rjupefjell 324; te’fjells 201; vestfjell 87; å fjella 160; Dovrefjell 83 [Dofrafjall], 168, 243, 245; Fjell-Norig [-reg] 296, 297; Kvitmosefjellom 230; Langfjelli 293; Lomsfjelli 315, 324 [-s|-fjellom]; Sognefjell 201; >skarv 282; fjord 144, 222 [-r], 291; Randsfjorden 291; Sognefjorden 99; fjøre 146, 165, 166, 174; -stein 282 [-ru|-]; flod 70, 277; -hæst 62; si-flod|i 90; syndflodsyn 68; vårflod 117; flòg: Flåkinn 257; fly >flo 174 [’fjell og -f’]; foss 55, 63, 88, 97, 104 [-os], 107, 117, 118, 120, 140, 180, 231, 235; -ande 101, 189; -kokande 176; fysnefoss 185; Foss 136; gard 27, 49, 52, 59 [gård], 81 [gård], 87, 109 [gård], 119, 126 [Gaard], 130, 202 [by|-], 234; -gut 148; -millom 63; -skam 240; -s/namn 116; fyregard 295; kongsgard 64; kyrkjegard 60 [kirkegård], 167, 270; likgård 60, 210 [-ig|g-]; ormegard 192, 206 [-|gård]; prestegard 314; skulegard 120; Heiegårdene [M.] 107; Kierkegaard 63, 80, 113, 117, 206, 207, 230, 258, 260, 321; Kierkegaard’sk 258, 260; Loms kirkegård 59; Norske storgaarde [bok] 66; Nygaard 226, 243; Schweigaard 132; Aasmundstadgardane 88; gate 202 [+ -ade], 270, 310; gjel [gil:] 88, 117, 136 [gjel], 149, 179; avgrunnsgil 63; Gjelingi [å] 136; Sulgjels-gufs 136; >glop 282; >klemstre 136; grend 52, 87, 116, 119, 175; hage 50 [-ave], 236, 309; -bruk 267 [-ave|-]; villmark-hage 143; hall: sø’hall 97, 143; >side: bakside 136; bergside 201; fjellside 51 [-eld|-], 87, 258, 300; solside 136; Lonadals-si’ein 151; hamar 118; Hamar i Hellom 310, 311, 312, 315, 316, 318, 320, 321, 325; Lillehammer 204, 242 [Litlehamar], 268, 292 [Lhmr.], 304 [Lhmr.]; [topp Skaldespor (tekst)] hamn (I) 293; Kjøpenhamn 269; >sund: Kristiansund 61; haug 27, 146, 159, 252, 253, 254, 265, 270, 403; gravhaug 61 [-|høj], 169, 291; sandhaug 49; Halvdanshaugen 291; Hauge 70, 113, 156, 194; Haugtussa 53; Loshaugen 227, 232; Maihaugen 119; Tusshaugvind 136 [-g|-vind’]; Underhaugsveien 20; hav 58, 68, 73, 77, 82, 100, 101, 103, 105, 112, 127, 144, 145, 154, 173, 178, 179, 187, 189, 250, 272, 281, 288, 293, 295, 296, 299; -barm 403; -beist 178; -blå 124; -båre 140; -djup 69, 127, 177; -frue 150; folkehav 131, 164; heimshav 53; sjelehav [-jæl-] 188, 193; solhav 105; stillehav 53; strålehav 279; Det daude hav 83 [d- - -v|et]; Millomhavs-land 145; Nordhav 144; Stillehav 207; Svartehavet 89; Svolder-hav 116; heid 62, 135, 158, 159; hellar >holo 161, 162, 299; bergholu 201; >tunnel: –natt 162 [-une-], 299; hjell >pall 151 [peill]; >sess 88; sæte 88; holme: -gang [-m|g-] 129, 254; Lindholm 226, 236; Rosmersholm 148; holt >rust: Staurustbakken 257; 27, 130, 234, 240, 271; Bjøyllungshø’n 151; Lendhø-i 151 [-øe]; Storhøe 151; høgd [topp] 70, 160, 161, 196, 270, 278; himmelhøgd 164; jar 62; jorde: flate 227; jøkel: -elv 60; -grøn 281; kamp: Bærlikamp 150 [-pen]; Kampen [A.] 108; Kampesæter 87; >hovd: Hovde 136, 257, 269, 271; Hovden [A.] 241; kampestein: bautastein 291; rullestein 258 [’stor som eit hus’]; runestein 291, 296; kinn: Bøverkinn-lidi 136; Flåkinn 257; kjelde 54, 66, 67, 99 [kil-], 124, 142, 169, 170, 171, 219, 235, 294, 295, 324, 403; -skrift 106 [kil-], 167, 170; -vand-hvid 212 [kil-]; inspirasjonskjelde 4; livskjelde 155 [+ -|kil-]; ljos-kjelde 247; sanningskjelde 140, 247 [-s|-k-]; solkjelde 195, 294; visdomskjelde 182; åndskjelde 142; Santola-kjøyldå 166; >uppkome 54, 69, 78 [oppkomme], 80 [oppkomme], 120, 121, 132, 166, 230, 235, 312; opkomagtig 109; uppkomblank 295; uppkomklår 159; knaus 245, 291; >rukk 151; >skrukk 151; kolle 245; Holmenkoll-banen 20; Holmenkollen 239; Kollé 136; kyst 111, 273; landskap 165, 236, 249n, 264, 291, 300; novemberlandskap 210; paradislandskap 101; sjælelandskap 135; vinterlandskap 281; Edda-landskap 87; leid 68, 69, 70, 87, 114, 117, 139, 147, 172, 175, 180, 223, 226, 229, 233, 255, 263, 273, 290, 293, 305; leite 87, 204, 277, 278, 290; langleite 297; Langleite 151; lende 86, 151, 278, 282, 297, 324; berglende 281, 290; djuplendt 128; liljelende 189; låglendt 195; nylende 89; ulende 63, 69, 148; lid 4, 71, 85, 87, 97, 98 [-i], 99, 101, 117, 130, 136, 137, 143, 144 [-i], 169, 234, 235, 250, 293; bjørkelid 56 [-i], 281, 289, 290; skoglid 290; skuggelid 250; Austlid 119, 226; Bærlikamp 150 [-pen]; Bøverkinn-lidi 136; Granlien 108; Haukeli 293; Hlidskjalv 298; Jusulid 144, 145; Lidom 136; Lie 133, 244; Liestøl 226, 239, 321; Øverli 136, 257; lund 60, 117, 124, 228, 281, 296n; Brálundi 118; Glasislundar 310 [-s|-l-]; Lunde 236, 242, 249n; Lundell 225; Studenterlunden 71 [s-]; lykkje: fjellsæterlykkje 159; fjellsætervang 254; lægd >kvelv (II) 88; løk ▪>høl 117 [hyl]; troll-hyl 231; løypt 68; lågland: -s/myr 286; låglendt 195; mark 51, 60, 66, 86, 101, 118, 123, 140, 183, 210, 304; -blomst 264, 324; innmark 234; jagtmark 124; utmark 49 [ud|-], 207 [ud|-], 234, 302; villmark 148, 296; villmark-hage 143; øydemark 90, 124, 142; Danmark 57, 67, 80, 113; Telemarki 313; mo 294; Bismoen 245, 246; Moe [V.] 66, [M.:] 67, 77, 223, 132 [J.]; mork 151, 234; myr 50, 51, 81, 86, 127, 211, 286, 294; -ull 274; -ull-myr 286 [-l|m-]; låglandsmyr 286, sogmyr 69; Blaamyra 79; Myrvold 203; mæl: sandmæl 60; natur 51, 53, 54, 59, 61, 69, 76, 81, 86, 97, 98, 99, 101, 102, 110, 116, 119, 128, 132, 137, 138, 139, 140, 144, 147, 150, 160, 161, 164, 166, 183, 189, 193, 194, 204, 206, 208, 209, 210, 211, 215, 221, 236, 238, 242, 247, 265, 273, 274, 278, 282, 285, 289, 290, 294, 300, 301, 302, 308, 309, 311, 317, 324, 325; -al 91; -alistisk 238, 322; -begavelse 266; -el 209; -emne 193; -frisk 273; -følelse 256; -gjeven 88, 142, 153; -glede 286; -granskar 181; -grunn 52, 161; -grunnlag 145, 270; -gåve 286; -kjensle 53; -kraft 97, 194; -liv 273; -lyrik 242, 243; –lyrisk 318; -magt 107; -norsk 164, 172; -ovring 90; -poesi 238, 240; -rikdom 288; -tone 159; -vilkår 145; -vitskap 139, 161, 181, 183; -vitskapleg 90, 300; -vitskaps|mann 180; -ånd 179, 325; dyrenatur 193; menneskjenatur 147; unatur 151; villnatur 236; vårnatur 147; Wergelands-natur 99; nybrot 117; -s/arbeid 318; åkerbrot 281; >nylende 89; os: Nidaros 168; Nidaros-dom 71; park 76, 82; pigg: Hestbred-piggom 201 [-ræ|piggarne]; plass >torp: Torp 77, 117, 221; rabb 99, 151; rygg: åsrygg 291; Geitryggen 151; >rande: Bolranden 151; >rinde 171; røys: bringebærrøys 301, 302; roserøys 286; steinrøys 49 [-en|røs], 119, 130, 296, 302, 324; Røysheim 248; skard: Skard 227; skog 51, 60, 63, 68, 82, 86, 97, 99, 100, 119, 120, 148, 152, 153, 163, 164, 183, 203, 207, 210, 257, 258, 262, 274, 296, 325; -ild 267; -lid 290; -skule 202, 203; -stjerne 183, 235, 274, 289, 290; -stjerne-eng 297; -stjerne-kvit 294; -stjerne-land 140; -ås 62, 161; -a/-gras 296n [-g|g-]; -a/stein 88; adalskog 85; barskog 166; lauvskog 71, 101, 117; rimskoga [adj.] 273; risskog 136, 257, 281, 304; tolvmilskog 82, 147 [-ls|-s-], 274 [-ls|s-], 294; urskog 79, 242, 243; varnskog 85; øydeskog 153; Tolvmilskogen 190; skorte >revne 144; skriu 76 [-red]; -jord 130, 132, 275; -laup 97, 117, 166, 290; –ras 130 [-u|r-]; fjellskriu-jord 132 [-u|j-], 238; snøskri’u 59 [sneskred], 296; snøskriu-dunder 136; storskri’u 296; >ras: skriu-ras 130 [-u|r-]; slette 210; stelle 124, 159, 257, 295; stig 190; fjellstig 144; gongstig 144; >fár (I) 86; >råk 68; strand 54, 99, 125, 178, 189, 281; -laus 154, 179, 293; sjøstrand 173; stup: bråstup 97; svad: -berg 87, 282; sæter 293 [set-]; -namn 311; -veg 130; fjellsæterlykkje 159; fjellsætervang 254; Frognersæteren 110; Kampesæter 87; Leigsæter 257, 258; Prestsæter 201; >stul 69, 143; Djuvstulen 136; Høvringstul 145; Liestøl 226, 239, 321; tange 60; teig: slåtteteig 293; tind 99, 180, 238, 276, 286, 290, 295, 306; fjelltind 179; høgfjellstind 286; Falketindar 274; Faunarauktind 201; Glitretind 99, 136 [-itter|-], 156; Smørstabbtindar 201; Vengetindar 274; tjønn 50 [tjern], 69, 86, 136, 201, 325; fjelltjønn 274; trolltjønn 69; topp [fjell|-] 82 [-op]; tun 62; Bøverton 201; >tuft 54; tuve 88, 101, 173, 174, 224; maurtuve 49 [-ue]; urd 4, 50 [-r], 51 [-r], 63, 148, 257, 274; steinurd 68, 241, 281, 282; Steina-urdom 136; utslætte 301; utsyn 68, 92, 98, 160, 291; vid-skodt 112; vang: fjellsætervang 254; Bruvang 119; varde 69, 82, 123, 261; himmelvarde 78, 97, 99, 112, 242 [’hvrd.’]; steinvarde 274; Himmelvarden 237, 238, 239, 240 [’Hvrd.’], 241, 243, 244, 248, 249, 253 [’Hvrd.’], 258, 259, 261, 277, 280 [’H.varden’], 281 [’Hv.’], 286, 303, 304, 307, 311, 316, 325; vass-skile 190 [vats|-]; vatn [innsjø] 86; 296n; -gras 296; Varg i Veum 92; vegetasjon 106; vegg: -berg 89; bergvegg 68; fjellvegg 71, 105 [-eld|-], 311; >klippe: -flor 101; vidde 51, 210, 274; vigge 86, 87, 179, 234, 281, 296, 325; vik: Grundtvig 67, 72, 84, 90, 111, 112, 114, 115, 117, 120, 123, 134, 145, 163, 172, 179, 194, 195, 230; Krogvig 241, 266; Sandvig 66 [A.], 67 [O.M.]; voll: grunnvoll 172; Eidsvoll 137, 156, 232; Eidsvollsmennerne 83; Eidsvollsverket 83; Myrvold 203; Vold 204; vulkan 63; -smidje 242; -sprengd 178; ørken 78, 200; stenørken 51; øy 154, 178; å 83, 118; å|-sus 235; åker 51 [age-], 52, 70, 87, 88, 117, 130, 214 [age-], 279; -brot 281; -rein 302 [-ne]; plogåker 156; potetåker-lapp 296; Lars-åkeren 227; >rein 87; åkerrein 302 [-ne]; ås 162, 235, 299; -rygg 291; skogås 62, 161; Hannaas [T.] 221, 225, 321; Ås 203; Åsen [I.] 52, 53, 55, 56, 70, 110, 132, 144, 256, 288

 

Skaldespor: Dikt. 1952 (s. 331-395; ved Leif Mæhle. GNF) [til boklister] [til toppen]

Habitatord:

audn 360, 371, 391; glo-audn 387; >øydemark 387; øde [subst.] 331; avgrunn 376, 377, 385, 386, -s/bølge 339 [afgrunds|-]; -s/-djup 380 [-s|d-]; -s/-elv 334 [afgrunds|e-]; >djup: avgrunnsdjup [sjå: avgrunn(-)]; bakke 351, 361, 366; bard 360, 361, 381; fjellbard 362; svellbard 366; vatsbard 360; beite >hamn (II): sauhamn 366; bekk 358; -je/laup 363; vårbækkebrus 343; >grov: -a/-far 358, 363, 369 [-a/f-]; berg 360, 361, 362, 363, 365, 371, 374, 376, 377, 386, 388, 394; -fast 378; -rise 354; -still 361; -ulv 374; -vegg 362; klòvberg 358 [-o-]; randbjerg 339; svadberg 358, 363; Gallbergom 372; blåne 363; bol 390; bærbol 361; sæterbol 367; Nørdre Bol 369; bratte 353, 361, 376; bred 366; -barm 366; brun 362; fjellbard 362; bygd 387; -e/bate 355; dal 352, 366; skuggedal 353, 392; Gudbrandsdalen 352, 353; djuv 350; egg 358; elv 350; -båre 358; -gjel 358 [-v|-gil], 360 [-|gìl]; -gust 358; -nattesus 343; -e/stein 360; >straum 359, 363, 370, 375, 376, 392; eng >att-legg 352 [-t|l-]; attlagd 367; fjell [-eld:] 331, 341, 342, 348, 349, [-ell:] 350, 352, 353, 354, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 365, 367, 368, 369, 372, 375, 378, 379, 388, 392, 394, 395; -bard 362; -blom 366; -faren [adj.] 363; -gust 362; -kjørr 369; -skog 374; -trygg 366; -vill 362; glasfjell 375; høgfjellshø 368; kampfjell 363; snaudfjell 369; snøfjell 349 [sne|fjeld]; steinfjell 363, å fjella 365; Sinai fjell 387; >skarv 362, 364; >slott 349 [-ot]; flod 346, 347, 387; tåreflod 392; foss 350, 375; gard: huldre-gard 367; ormegard 345 [-|gård], 377; gate 336 [-ade]; gjel 358 [gil + gìl]; elvgjel 358 [-v|-gil], 360 [-|gìl]; gleine 361; hage 346 [-ave], 348 [-ave], 367, 390, 391; villmark-hage 357; hall: solhall 364; sø’hall 357, 361 [sud|-]; hamn (I) 387; haug 355, 360, 371, 372, 373; aurhaug 371; hav 337, 346, 377, 387, 391, 393; -natt 391; -s/bølge 339; angest-hav 395 [-t|h-]; hellar >holo 371, 390; aurholo 371; >tunnel: –natt 390 [-une-]; hjell 367; >pall 366; holme: -gang 359 [-m|g-]; holt >rust: older-rust 360; 350, 358, 359, 360, 369; høgfjellshø 368; jøkul: -kåpe 355 [-kle|-]; kamp 372; -fjell 363; kinn 363; kjelde 346 [kil-], 339 [kil-], 352; >uppkome 360, 363, 364; uppkomvatn 364 [-m|-v-]; knaus >gnadd 375; >knubb 365; krok >smogu 365; kyst 340; paradiskyst 339; landskap: jomfrulandskap 347; tropelandskab 334, 340; leid 361, 362, 365, 367, 368, 379; leite 362, 368, 371; himmelleite [-imil|-l-] 360, 362; lende: steinlende 361; ulende 361, 362, 368, 371; ulendt 352; lid 350, 357 [-i], 362; innan-lides 363; Jusulid 351 [-der]; lund 334; gravlund 335; Vor Frelsers gravlund 335; lægd >slokk 365; Grønslokk-huldri 372; løypt 361, 365, 373; langløypt 362; Slumpe-løypti 362 [s-e|l-]; mark: villmark-hage 357; øydemark 387; myr 331, 394; natur: vårnatur 348; rabb 361, 366; >skrabb 361; røys 367, 371; skard 369, 372; skog 352, 353, 378, 390, 394; -still 350; -a/stein 361; bærskog 360; fjellskog 374, lauvskog 360, 371; rimfrostskog 349; øydeskog 390; skorte >rift: sprikke 362; skriu: -laup 350 [-i’u|-l-], 361, 384; storskri’u 378; stelle 364, 368, 378; stig >råk 362, 367; strand 391; -laus 393; stup 380; svad 358; -berg 358, 363; sæter: -bol 367; >stul 357; tind 331, 349, 373; Glitretind 352 [-den]; tun >tuft 367; tuve: maurtuve 361; urd 331 [-r], 352, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 373; rennurd 366; steinurd 361, 362; varde 350, 367; Himmelvarden 360 [-imil|-]; vegg: bergvegg 362; vidde: vintervidde 348; vigge 360, 367, 368, 369; ørken 337, 340, 346; øy 393; åker 352; ås 390

 

Ørneflukt og ormegard 2009 (nye brev i J. I. Sørbø. Ein biografi om Olav Aukrust) [til boklister] [til toppen]

Habitat:

berg 110, 111; ørneberg 110; dal 100; skuggedal 250; Gudbrandsdals-ungdomen 100; fjell 11, 111, 134, 141, 199; -frisk 202; -heim 202, 203; -skog 202; -tjønn 102 [fjeldtjern]; himilfjell 134; Grjotlifjellet 202; flod 134; springflod 202; foss 107; gard 177; ormegard 5 [-|gård]; gate 141; hage 106 [livsens h-]; hamar: Lillehammer 189 [Litlehamar]; hav 111; -s/ens 11; Stillehavet 101; heid: Lyrskogsheid 202; kamp >hovde: Hovde 189; kyst 106; lid: Austlid 111; Grjotlifjellet 202; mark: villmark 141 [-ild|-]; myr: -ull 102 [-ld]; natur 110, 168, 203; -leg 110, 111; -vitskap 166; unaturleg 117; os: Nidaros 202; skog: fjellskog 202; villskog 202; Lyrskogsheid 202; stig: tursti 141; strand: å stranda 106; sæter: Vide-sæter 202; tind 134; tjønn: fjelltjønn 102 [fjeldtjern]; varde 141; Himmelvarden 136 [+ Hvrd]; ve: Veom 202; vigge 202, 203 [+ V-]; øy 100 [ø]

 

Til Olav Aukrust forside 

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net