Aukrustiana

Magí i Olav Aukrusts litteratur

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for magi i Olav Aukrusts bøker og brev

 

Referanseliste frå undergruppenamn til hovudnamn

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang for registrerte hovudnamn

Boklister: Sidetal for registrerte ord om magi

 

Til Olav Aukrust forside 

 

Referanseliste frå 37 undergruppenamn () til hovudnamnet

Søk etter hovudnamnet. [til hovudnamna]

 

andre nærskylde → draug, attgangar → skrymt, daudmann → skrymt, dogmatikk → magi, dåring → magi, fjetring → magi, fusse → tusse, galder → magi, haming → skrymt, havbeist → havtroll, havmerr → havtroll, hugfred-tjuv → tjuv, jarteign → magi, jøtun → jøtul, klumsing → magi, maning → magi, mystik → magi, nåe → skrymt, okkult → magi, reinkarnasjon → magi, runekall → trollmann, seid → magi, seraf → engel, sjæl → ånd, skuggefolk → usynleg|e, solartjuv → tjuv, spøkelse → skrymt, spådom → magi, svevntjuv → tjuv, synkverving → magi, theologi → magi,tanketjuv → tjuv, tauvring → magi, trylledrykk → magi, tungetale → magi, tvingarord → magi, under → magi, visjon → magi

 

 

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang for 56 registrerte hovudnamn

Søk på utheva hovudnamn og kom dit i teksten [til undergruppenamna] [til boklister] [til toppen]

 

alv, amazone, avringskjempe, bergvegg-møy, byting, bøyg, demon, dis, djevel, dragdokke, drake, draug >andre nærskylde, dverg, ein grå ein, elvefruge, engel >seraf, fylgje, gigant, gratie, gud, gygre, haugbukk, havfrue, havtroll >havbeist >havmerr, heks, hulder, jætte, jøtul >jøtun, kyklop, magi >dogmatikk >dåring >fjetring >galder >jarteign >klumsing >maning >mystik >okkult >reinkarnasjon >seid >spådom >synkverving >tauvring >theologi>trylledrykk >tungetale >tvingarord >under >visjon, mannen i månen, mare, monade, norne, nøkk, rise, rune, sfinx, skrymt >attgangar >daudmann >haming >nåe >spøkelse, titan, tjuv >tanketjuv >hugfred-tjuv >svevntjuv >solartjuv, troll, trollkjerring, trollmann, tusse >fusse, tutarkong, tvitulling, usynleg|e >skuggefolk, utbordsmakt, valkyrje, vardøger, varulv, vette, volve, våe, ånd >sjæl – personifiseringar

 

alv Skaldespor (tekst) 1

-e/ætt Skaldespor (tekst) 1

mismod-svartalv Solrenning 1

Geirstada-alv Skaldespor (tekst) 1 [+ -ven, -a|alf]

 

amazone Skaldespor (tekst) 1

 

avringskjempe Skaldespor (tekst) 1

 

bergvegg-møy Himmelvarden 2

Kivlemøy-hildring Skaldespor (tekst) 2 [1: -y|h-]

Kivlemøyane Hamar i Hellom 1 [-ar], Norske terningar 2 [1: -an’], Skaldespor (tekst) 2

 

byting Skaldespor (tekst) 1

-bytt [adj.] Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2

 

bøyg Skaldespor (tekst) 1

 

demon Himmelvarden 1, Solrenning 3

-isk Skaldespor (tekst) 1 [dæm-]

djevel [s.d.]

 

dis Skaldespor (tekst) 1

valdisengill Skaldespor (tekst) 1

vanadis-gull Skaldespor (dikt) 1 [topp samleliste] [til boklister]

 

djevel Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Solrenning 3 [2: de-], Skaldespor (dikt) 3 [-jæv-] (tekst) 3, Ørneflukt og ormegard 1

-skap Skaldespor (tekst) 1, Ørneflukt og ormegard 1 [de-]

-dyrking Skaldespor (dikt) 1 [-vle|-]

trykkfeilsdjevel Skaldespor (tekst) 1

myrkheims makt|er Skaldespor (tekst) 1

[namn:]

bestemor åt Satan Skaldespor (dikt) 1

fan Himmelvarden 4 [1: -a’n, 1: F-], Hamar i Hellom 3 [2: Fa’n], Solrenning 3 [2: Fa’n], Skaldespor (dikt) 4 (tekst) 4 [3: -a’n, 1: berre “f.”], Ørneflukt og ormegard 1

fanden Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 1

fanes Himmelvarden 1 [fán-es], Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1

fánesmakt Himmelvarden 1

fan-i-vilt Skaldespor (dikt) 1

Fanitullen [slått] Hamar i Hellom 1 [f-ll|ar], Skaldespor (tekst) 3 [1: f-ll|ar]

Gamla Skaldespor (dikt) 1

Gamle-Erik Skaldespor (dikt) 1

Gammelsløgen Solrenning 1

Hinmannen Skaldespor (dikt) 1

Lucifer Himmelvarden 2, Skaldespor (tekst) 1

mor [åt Satan] Skaldespor (dikt) 1

oldemor åt Satan Skaldespor (dikt) 1

Ormuzd Skaldespor (dikt) 1

Satan Himmelvarden 10 [1: Sát-], Hamar i Hellom 2, Solrenning 4 [1: s-], Skaldespor (dikt) 2 [1: s-] (tekst) 4

satanisk Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

Styggen Hamar i Hellom 1, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1

 

dragdokke Hamar i Hellom 1

 

drake Himmelvarden 9, Hamar i Hellom 1, Solrenning 2, Norske terningar 1 [her: skip], Skaldespor (dikt) 2 [-age] (tekst) 2 [1: -age]

-ham Himmelvarden 1

-vagt Skaldespor (tekst) 1 [topp samleliste] [til boklister]

 

draug Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 4, Solrenning 2, Skaldespor (tekst) 1

-e/sang Skaldespor (tekst) 1

●andre nærskylde Himmelvarden 1

havtroll [s.d.]

 

dverg Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

Dvalin Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

 

ein grå ein Himmelvarden 1 [’smaug der, og kvarv att i fjell’]

 

elvefruge Himmelvarden 1 [’ei elvefruge mot deg glid/ so mjuk som grøne straumen’]

straum-fruge Himmelvarden 1

 

engel Himmelvarden 8, Hamar i Hellom 1, Solrenning 8, Skaldespor (dikt) 4 (tekst) 7

[engle:]

-auga Himmelvarden 1

-blid Skaldespor (dikt) 1

-fager Solrenning 2

-kor Solrenning 1

-mæle Solrenning 1

-song Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

-veng Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

-øm Skaldespor (dikt) 1

krunårs-engel Himmelvarden 1, Solrenning 1 [-ron-]

vardhals-engel Skaldespor (tekst) 1 [+ valdisengill]

Engelschøn-Glad Hamar i Hellom 1

Engle Vengle Himmelvarden 1

●seraf Skaldespor (tekst) 1

-hjerte Skaldespor (tekst) 1 [topp samleliste] [til boklister]

 

fylgje Skaldespor (tekst) 1, Ørneflukt og ormegard 1

attgangar-fylgje Skaldespor (dikt) 1

Fylgja Solrenning 2 [1: + -je], Skaldespor (tekst) 2

Fylgje [diktbolk IV] Solrenning 1

Fylgje og Fylgja [dikt] Solrenning 1

 

gigant Skaldespor (tekst) 2

jætte [s.d.]

 

gratie|r Skaldespor (tekst) 1

 

gud [delvis] Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Solrenning 2, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 6

-dom Skaldespor (tekst) 6

-domme|leg Skaldespor (tekst) 8 [2: -om|l-, 2: -|lig], Ørneflukt og ormegard 1 [-om|l-]

-doms|kjerne Skaldespor (tekst) 1

-doms|kraft Skaldespor (tekst) 2

-doms|makt Skaldespor (tekst) 2 [1: -agt]

-doms-trøyst Skaldespor (tekst) 1

-fri|os Skaldespor (tekst) 1 [G-]

-gjeven Solrenning 1, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 8

-kveikt Solrenning 1

-laus Skaldespor (tekst) 2

-løyse Skaldespor (tekst) 1

-skapt Skaldespor (tekst) 1 [G-]

-skjelov Skaldespor (tekst) 6 [2: G-, 1: G- s- l- (i tre ord)], Ørneflukt og ormegard 1

-e/- og heltesagn Skaldespor (tekst) 1 [G- og H-]

-e/daude Skaldespor (tekst) 1

-e/konge Skaldespor (tekst) 1

-e/namn Skaldespor (tekst) 1

-s/bilæte Skaldespor (tekst) 3 [1: G-]

-s/folk Skaldespor (tekst) 1

-s/glans Skaldespor (tekst) 2 [1: G-]

-s/hug Skaldespor (tekst) 3

-s/kraft Solrenning 1

-s/ord Skaldespor (tekst) 1 [topp samleliste] [til boklister]

-s/rike Skaldespor (tekst) 1

-s/tru Skaldespor (tekst) 1

-s/-vitskap Ørneflukt og ormegard 1 [G-]

eldgud Skaldespor (tekst) 1

herregud Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1, Skaldespor (tekst) 3 [2: H-H‑H], Ørneflukt og ormegard 1 [H-]

jaggu Hamar i Hellom 1

nasjonalguddom Skaldespor (tekst) 1

å forguda Solrenning 1

Ahriman Skaldespor (dikt) 1

Allfader Himmelvarden 1

Aurora Solrenning 1

Ba’l Hamar i Hellom 1

Balder Skaldespor (tekst) 1

Dyret Solrenning 1 [bibl.]

Edda-Odin Skaldespor (tekst) 1

El Eljon Norske terningar 1 [= Gud den Høgste]

Fimbul-ty Norske terningar 1 [= Odin]

Gamle Skaldespor (tekst) 1 [= Odin]

Gud Himmelvarden 13, Hamar i Hellom 4, Solrenning 22, Norske terningar 2, Skaldespor (dikt) 6 (tekst) 105, Ørneflukt og ormegard 3 [1: G-s nåde]

Heimdal Skaldespor (tekst) 1

Herjan Norske terningar 1 [= Odin]

Hermes Skaldespor (tekst) 1

Herren Solrenning 2 [-e], Norske terningar 2 [1: -e], Skaldespor (dikt) 1, Skaldespor (tekst) 9 [1: h-, 1: + -e]

herren Zebaoth Skaldespor (tekst) 1

Hropta-ty Norske terningar 1 [= Odin]

Jehova Skaldespor (tekst) 2

Logos Solrenning 2 [1: Ord], Skaldespor (tekst) 1 [+ Ordet]

Odin Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 9

Pan Solrenning 2 [sjå sfinx for sitat]

Tor Skaldespor (tekst) 4

Torekallen Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 2 [-ll]

Torshamar Skaldespor (tekst) 1

Vegtam Norske terningar 1 [= Odin]

Venushår Skaldespor (tekst) 1

vor fader Skaldespor (tekst) 1

Vårherre Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 2 [1: Vor|-] (tekst) 4 [1: Vor|-] [topp samleliste] [til boklister]

 

gygre Himmelvarden 2 [-gr], Norske terningar 1 [-ger], Skaldespor (tekst) 1

-kjellar Skaldespor (tekst) 1

-heim Hamar i Hellom 1

-slott Himmelvarden 1

rise [s.d.]

 

haugbukk Solrenning 1 [’i minne såg du/ kvar tauvrings haugbukk’]

 

havfruge Skaldespor (tekst) 1 [+ -ue]

 

havtroll Solrenning 1

havheims-rugg Himmelvarden 1

havsens ætt Solrenning 2

vond|e makt|er Norske terningar 1

Leviathan Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1 [-ta-]

Midgardsormen Norske terningar 1

●havbeist Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

botnarbeist Himmelvarden 1, Solrenning 1

●havmerr Himmelvarden 2, Solrenning 1

merrabeist Solrenning 1

 

heks Himmelvarden 1, Solrenning 2, Skaldespor (dikt) 1

-e/dans Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

galdreheks Himmelvarden 1

orsaks-heks Solrenning 1

time-heks Skaldespor (dikt) 1

trollhekse-dans Himmelvarden 1

å heksa Himmelvarden 1

Gamla på Gallbergom Skaldespor (dikt) 1

Gamelheksa Solrenning 1 [topp samleliste] [til boklister]

 

hulder Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 2

[huldre:]

-ande Solrenning 1 [-r|a-]

–eng Himmelvarden 1

–gard Himmelvarden 1 [-e|g-], Skaldespor (dikt) 1

-haug Himmelvarden 1

-hilder Hamar i Hellom 1

-sel Himmelvarden 1

-stut Hamar i Hellom 1

-sæter Himmelvarden 1

ungmøy-hulder Himmelvarden 2, Skaldespor (tekst) 1

Grønslokk-huldri Skaldespor (dikt) 1

Hulde Dulde Himmelvarden 1

 

jætte:

-agtig Skaldespor (tekst) 1

 

jøtul Skaldespor (dikt) 2

-arm [subst.] Himmelvarden 1

-gryte Himmelvarden 3 [jut-]

-hard Hamar i Hellom 1

-kjellar Hamar i Hellom 3

-kløne Hamar i Hellom 1

-lås Himmelvarden 1

-makt Norske terningar 1

–reisverk Himmelvarden 1

-skjot [subst.] Skaldespor (dikt) 1 [jut-]

-skog Himmelvarden 1

-sterk Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1 [jut-]

bergjøtul Solrenning 1

Dovrejøtul Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

Fullkald Skaldespor (dikt) 1

Jøtulheimar Hamar i Hellom 1

Vindkald Skaldespor (dikt) 1

Vårkald Skaldespor (dikt) 1

●jøtun:

-makt Norske terningar 1

Jotunheimen Skaldespor (tekst) 3 [topp samleliste] [til boklister]

 

kyklop Solrenning 1 [’då steig ein orkan som ... frå hav og kyklopar og avgrunns tunder’]

 

magi Skaldespor (dikt) 1 [sort m-]

●dogmatikk Ørneflukt og ormegard 1

●dåring Solrenning 2, Skaldespor (dikt) 1

dårande Skaldespor (tekst) 1

å dåra Skaldespor (tekst) 1

●fjetring:

fjetra [part.] Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

å fjetra Skaldespor (tekst) 1

●galder Himmelvarden 2, Skaldespor (dikt) 1

[galdre:]

-ande Solrenning 1 [-r|a-]

-heks Himmelvarden 1

-song Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1

-straum Himmelvarden 1

-tunge Skaldespor (tekst) 1

blundgalder Himmelvarden 1

fossegalder Himmelvarden 1

grønsjø-galder Hamar i Hellom 1, Norske terningar 1

klumsegalder Hamar i Hellom 1

å galdra Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

●jarteign Hamar i Hellom 1 [-ikn], Solrenning 5, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 3 [1: -ikn, 1: jertegn], Ørneflukt og ormegard 2 [1: jertegn]

●klumsing:

klumsa [part.] Himmelvarden 6, Solrenning 1, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 3

klumsegalder Hamar i Hellom 1

krytyr-klumsar Hamar i Hellom 1

å klumsa Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 5

●maning Solrenning 1 [topp samleliste] [til boklister]

å mana Hamar i Hellom 2, Solrenning 5, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2

●mystik Skaldespor (tekst) 1

mysterieskule Skaldespor (tekst) 1

mystisk Skaldespor (tekst) 1

●okkult Skaldespor (tekst) 6

●reinkarnasjon:

-s/lære Skaldespor (tekst) 1

●seid Himmelvarden 1, Solrenning 1

eiter-seid Solrenning 1

●spådom:

sigerspådom Skaldespor (tekst) 1

spåbleik Skaldespor (dikt) 1

spåmann Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

å spå Skaldespor (tekst) 1

Spåa Skaldespor (dikt) 1

●synkverving Solrenning 3, Skaldespor (tekst) 2

synkvervd Hamar i Hellom 1

●tauvring Hamar i Hellom 2, Solrenning 4 [1: T-, eit dikt]

-s/-eim Hamar i Hellom 1

-s/heim Hamar i Hellom 1

-s/rune Solrenning 1

tauvrande Hamar i Hellom 1

tauvren [adj.] Solrenning 1

●theologi Ørneflukt og ormegard 1

-sk Ørneflukt og ormegard 2

●trylledrykk Norske terningar 1

fortryllende Skaldespor (tekst) 1

fortryllet Skaldespor (tekst) 2

●tungetale Skaldespor (tekst) 1

●tvingarord Solrenning 1

●under Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

mirakel Skaldespor (tekst) 1

Påtra Skaldespor (dikt) 1

●visjon Ørneflukt og ormegard 1

rune [s.d.] [topp samleliste] [til boklister]

 

mannen i månen Hamar i Hellom 1

 

mare Hamar i Hellom 1, Solrenning 2, Skaldespor (tekst) 1

-draum Hamar i Hellom 1 [muru|-], Skaldespor (tekst) 1

-øie Skaldespor (dikt) 1

i mara Solrenning 1

Muruåsen Norske terningar 1

 

monade Skaldespor (tekst) 1, Ørneflukt og ormegard 1

 

norne Himmelvarden 3, Solrenning 1, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 2

Skuld Himmelvarden 1

Urd Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

Verdande Himmelvarden 1

 

nøkk Himmelvarden 1, Solrenning 1

 

rise Himmelvarden 4, Hamar i Hellom 2, Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 5 (tekst) 2

-arbeid Skaldespor (tekst) 1

bergrise Hamar i Hellom 1 [-e/-], Skaldespor (dikt) 1

røyk|rise Skaldespor (dikt) 1

skodderise Hamar i Hellom 1

ørnerise Hamar i Hellom 1

Bermer Rise Skaldespor (tekst) 1

Dovre Skaldespor (tekst) 2

Kyrril Rise Himmelvarden 1

gygre [s.d.] [topp samleliste] [til boklister]

 

rune Himmelvarden 8, Hamar i Hellom 7, Solrenning 2, Norske terningar 4, Skaldespor (dikt) 3 (tekst) 13

-kall Hamar i Hellom 1

-kong Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 3 [1: -n|-k-], Solrenning 1

-kraft Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

-land Skaldespor (tekst) 1

-merke Solrenning 1

-stav Skaldespor (tekst) 1

-stein Hamar i Hellom 1, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 2

-tid Skaldespor (tekst) 1

fjell-runemål Skaldespor (tekst) 1

frostrune Skaldespor (tekst) 1

fyre-rune|r Hamar i Hellom 1, Solrenning 1 [-e|run], Skaldespor (tekst) 1

glo-rune Skaldespor (dikt) 1

helsingsrune Norske terningar 1

målrune Skaldespor (tekst) 1

norrøn rune Norske terningar 1

sigerrune Solrenning 1, Norske terningar 1

sorgrune Skaldespor (tekst) 1

tauvringsrune Solrenning 1

å runa Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

Rune Lune Himmelvarden 1

magi [s.d.]

 

sfinx Solrenning 1 [’din gud (var) ein gåtefull Pan og sfinx’]

 

skrymt Himmelvarden 4, Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 2

-ande Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

kvernhus-skrymtsle Skaldespor (dikt) 1

treskrymt Himmelvarden 1

turrfuru-skrymt Himmelvarden 1

å skrymta Himmelvarden 2, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2

●attgangar:

–fylgje Skaldespor (dikt) 1

-still Himmelvarden 1

●daudmann:

-s/-ljos Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1 [-s|l-]

-s/båt Solrenning 1

-s/skikk Skaldespor (dikt) 1

-s/-skrud Solrenning 1

dauding Hamar i Helom 1

livande daud Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 2

livande lik Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1

●haming Skaldespor (tekst) 1

●nåe Himmelvarden 3 [1: noe], Hamar i Hellom 1 [noe]

nåbleik Hamar i Hellom 1 [om vette]

nåljos Skaldespor (tekst) 1

●spøkelse:

-s/agtig Skaldespor (tekst) 1 [-øge-]

spøkjele’ [adj.] Hamar i Hellom 1

å spøkja Himmelvarden 1

Ivar Beinlaus Skaldespor (tekst) 2 [topp samleliste] [til boklister]

 

titan Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1 [T-]

 

tjuv:

●tanketjuv Himmelvarden 1

●hugfred-tjuv Hamar i Hellom 1

●solartjuv Solrenning 1, Ørneflukt og ormegard 1 [-r|-t-]

Fenrisulven Norske terningar 1 [berre ”Fenre”], Skaldespor (tekst) 1; Ørneflukt og ormegard 2 [1: berre ”Fenre”] 

●svevntjuv Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

 

troll Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 7, Solrenning 4, Norske terningar 5, Skaldespor (tekst) 1 [-old]

-dom Hamar i Hellom 1

-doms-makt Hamar i Hellom 1

-doms|fager Hamar i Hellom 1

–eventyr Himmelvarden 1

-fisk Hamar i Hellom 1

-hegg [bot.] Himmelvarden 1

-heim Hamar i Hellom 1, Norske terningar 1

-hekse-dans Himmelvarden 1

–her Himmelvarden 1

-hund Himmelvarden 1

–hyl Skaldespor (tekst) 1 [= -|høl]

-kalv Hamar i Hellom 1

-katt-smør [bot.] Himmelvarden 1

-kjerring Skaldespor (tekst) 5

-kjerring-spy Himmelvarden 1

-kunst Skaldespor (dikt)1 [-old|-]

-mann Skaldespor (tekst) 2 [1: -old|mand] [topp samleliste] [til boklister]

-manns-gjerd Hamar i Hellom 1

-manns-ham Hamar i Hellom 1

-natt Himmelvarden 1

-sind Skaldespor (dikt) 1 [-old|-]

-skog Himmelvarden 7, Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

-skugge Himmelvarden 1

-smidd Skaldespor (tekst) 1

-smiubelg Skaldespor (tekst) 1

-stinn Himmelvarden 2

–stul Himmelvarden 1

-svart Himmelvarden 1

-svævd Solrenning 1

-tjønn Skaldespor (tekst) 1

-tung Himmelvarden 1

-vêrs-ramn Solrenning 1

-e/botn Norske terningar 1 [-ott], Skaldespor (tekst) 1

botnetroll Himmelvarden 1

fortrolla Himmelvarden 3, Solrenning 1

fortrollande Himmelvarden 3, Skaldespor (tekst) 3

fortrolling Solrenning 1, Norske terningar 1

fortrollings-trafik Skaldespor (dikt) 1

tvikløyvingstroll Norske terningar 1

vindtroll Hamar i Hellom 1

å fortrolla Himmelvarden 1

å trolla Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 2, Skaldespor (dikt) 1

Dovregubben Hamar i Hellom 1, Norske terningar 2, Skaldespor (tekst) 3

havtroll [s.d.]

 

trollkjerring Skaldespor (tekst) 5

–spy [bot.] Himmelvarden 1

 

trollmann Skaldespor (tekst) 2 [1: -old|mand]

-s/-gjerd Hamar i Hellom 1

-s/-ham Hamar i Hellom 1

spåmann Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

●runekall Hamar i Hellom 1 [topp samleliste] [til boklister]

 

tusse Himmelvarden 2 [1: -s], Hamar i Hellom 5 [3: -s], Norske terningar 1 [-s], Skaldespor (dikt) 1

-dag Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

-drag Solrenning 1

-rad Himmelvarden 1

-smidje Solrenning 1

-stig Himmelvarden 1

-tein Himmelvarden 1

-tid Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

-tre Himmelvarden 1, Solrenning 1

husmanns-tusse Hamar i Hellom 1

rimtusse-tre Himmelvarden 2

vindtusse Hamar i Hellom 1

å tussa Hamar i Hellom 2

Haugtussa Skaldespor (tekst) 1

Tusshaugvind Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1 [-g|-vind’]

●fusse Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 5, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

-lag Himmelvarden 1

-lukt Hamar i Hellom 1

vindmakarfusse Hamar i Hellom 1

 

tutarkong Hamar i Hellom 1

kong Gust i vêre Hamar i Hellom 1

 

tvitulling Hamar i Hellom 1

tviing Solrenning 2, Skaldespor (tekst) 1

tvikløyvingstroll Norske terningar 1 [topp samleliste] [til boklister]

 

usynleg|e Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1

usynleg hjelpar Skaldespor (tekst) 1

usynleg vegvisar Skaldespor (tekst) 1

usynleg ven Skaldespor (tekst) 2

oversanseleg|e heim|ar Skaldespor (tekst) 1

●skuggefolk Solrenning 1

dei, som bur innunder Skaldespor (dikt) 1

Sirekse Skaldespor (dikt) 1

 

utbordsmakt Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 2

utbords-vette Solrenning 1

 

valkyrje Skaldespor (tekst) 2

valdisengill Skaldespor (tekst) 1

valdyr Ørneflukt og ormegard 1

 

vardøger Solrenning 1

fylgje [s.d.]

 

varulv:

-skrik Skaldespor (dikt) 1

 

vette Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 4, Norske terningar 2, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2 [1: væt-]

bygdevette Hamar i Hellom 1

eldvette Solrenning 1

godvætte Skaldespor (tekst) 1

nattevætte Skaldespor (tekst) 1

utbords-vette Solrenning 1

vind-vette Hamar i Hellom 1

Hamar i Hellom Hamar i Hellom 3 [1: ’eit aurgamalt bygdevette’], Skaldespor (tekst) 9

 

volve Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 3 [1: vøl-]

vindflogu-volve Skaldespor (tekst) 1

Voluspå Skaldespor (tekst) 8 [topp samleliste] [til boklister]

 

våe Himmelvarden 7, Hamar i Hellom 3, Solrenning 2, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 4 [1: V-] (tekst) 2

vindvåe Hamar i Hellom 1

 

ånd [(litt) personifisert] Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 1, Solrenning 5, Norske terningar 5, Skaldespor (dikt) 2, Ørneflukt og ormegard 1

-laus Skaldespor (tekst) 2

-løyse Skaldespor (tekst) 1

-e/-eld Skaldespor (tekst) 1

-e/land Skaldespor (tekst) 1

-e/liv Solrenning 1

-e/sang Skaldespor (tekst) 1 [Aa­-]

-e/sol Ørneflukt og ormegard 1 [+ -e/-s-]

-s/barn Skaldespor (tekst) 1

-s/dåp Skaldespor (tekst) 3.

-s/folk Skaldespor (tekst) 1

-s/heim Skaldespor (tekst) 6

-s/kjelde Skaldespor (tekst) 1

-s/kjerne Ørneflukt og ormegard 1

-s/kraft Skaldespor (tekst) 2, Ørneflukt og ormegard 1

-s/liv Skaldespor (tekst) 6

-s/lys Skaldespor (tekst) 1

-s/makt Norske terningar 1

-s/norsk Skaldespor (tekst) 2

-s/sjæl Skaldespor (tekst) 1

-s/vitskap Ørneflukt og ormegard 1

bondeånd Skaldespor (tekst) 1

eld-ånd Solrenning 1

fjell-ånd Hamar i Hellom 1 [-l|å-], Skaldespor (tekst) 2

folkeånd Hamar i Hellom 2, Norske terningar 2, Skaldespor (tekst) 20

fædrelandsånd Skaldespor (tekst) 1

jordånd Skaldespor (tekst) 2

kjærleiksånd Himmelvarden 1

kampånd Skaldespor (tekst) 1

nationalånd Skaldespor (tekst) 1

naturånd Skaldespor (tekst) 2

nørar|ånd Hamar i Hellom 1, Norske terningar 1 [-r|-å-]

sanningsånd Hamar i Hellom 1

sjukdomsande Solrenning 1

skapar-ånd Solrenning 1

slægtens ånd Skaldespor (tekst) 1

u-norsk ånd Norske terningar 1

visdomsånd Skaldespor (tekst) 1

å åndeleggjerast Skaldespor (tekst) 1

den heilage ande Skaldespor (tekst) 2 [1: d- h- ånd]

Heilaganden Himmelvarden 1 [topp samleliste] [til boklister]

Guds ånd Skaldespor (tekst) 2

Edda-ånd Norske terningar 1

Norigs ånd Norske terningar 1

Aanden Skaldespor (tekst) 1

●sjæl Skaldespor (tekst) 9

-laus Skaldespor (tekst) 1

det ubevidste sjæleliv Skaldespor (tekst) 3

folkesjæl Norske terningar 1 [-jel], Skaldespor (tekst) 8

klodens sjæl Skaldespor (tekst) 1

menneskje-sjæl Skaldespor (tekst) 1, Ørneflukt og ormegard 1 [-e|s-]

oversjæl Skaldespor (tekst) 1

åndssjæl Skaldespor (tekst) 1

 

personifiseringar:

Daude Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1; Drauma Skaldespor (dikt) 1; Elden Skaldespor (dikt) 1; Lage [lagnaden] Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1; Ljoset Skaldespor (dikt) 1; Lyst Solrenning 1; Løysar Solrenning 1; Orm Skaldespor (tekst) 1; Sanningi Skaldespor (dikt) 1; Sol Solrenning 1, Skaldespor (dikt) 1 [-li]; Stjerne Skaldespor (dikt) 1; Torm [plage] Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1; Traude [uvilje] Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1; Vegen Skaldespor (dikt) 1; Vilje Solrenning 2

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord om magi i Olav Aukrusts bøker og brev [til samlelista] [til toppen]

Søk på boktitlar og finn ord og sidetal.

 

Himmelvarden 1916 (Dikt i samling 1967: 7-203. GNF)

Hamar i Hellom 1926 (Dikt i samling 1967: 207-314. GNF)

Solrenning 1930 (Dikt i samling 1967: 317-461. GNF)

Norske terningar 1931 (Dikt i samling 1967: 467-496. GNF)

Skaldespor (tekst): Artiklar - Talar - Brev. 1952 (s. 49-325; ved Leif Mæhle. GNF)

Skaldespor: Dikt. 1952 (s. 331-395; ved Leif Mæhle. GNF)

Ørneflukt og ormegard 2009 (nye brev i J.I. Sørbø. Ein biografi om Olav Aukrust)

 

 

Himmelvarden 1916 (Dikt i samling 1967: 7-203. GNF) [til boklister] [til samlelista] [til toppen]

Ord om magi:

bergvegg-møy 29, 43; demon 142; djevel 98, 118; fan 35 [-a’n], 82, 83, 110 [F-]; fanes 146 [fán-es]; fanesmakt 8; Lucifer 100, 142; Satan 34, 47, 54 [Sát-], 73, 97, 100, 110, 128, 142, 191; drake 42, 104, 121, 124, 161, 177, 181, 191, 199; -ham 5; draug 42, 86, 119; >andre nærskylde 119; ein grå ein 113; elvefruge 58; straum-fruge 38; engel 25, 64, 118, 144, 172, 177, 192, 194; [engle:] -auga 82; -song 188; -veng 198; krunårs-engel 187; Engle Vengle 203; gud 98; Allfader 162; Gud 79, 89, 134, 142, 144, 161, 172, 187, 190, 191, 197, 199, 200; Vårherre 61; gygre [-gr] 82, 83; -slott 16; havtroll: havheims-rugg 145; Leviathan 142; >havbeist 145; botnarbeist 145; >havmerr 111, 179 [grøn]; heks 142; -e/dans 96, 120; galdreheks 141; trollhekse-dans 119; å heksa 34; hulder 149; [huldre:] –eng 99; -gard 13; -haug 99; -sel 41; -sæter 125; ungmøy-hulder 55, 77; Hulde Dulde 202; jøtul: -arm 176 [subst.]; -gryte 14, 23 [jut-], 53; -lås 138; –reisverk 155; -skog 152; magi >galder 69, 183; [galdre:] -heks 141; -song 39, 118; -straum 46; blundgalder 69; fossegalder 22; å galdra 142; >klumsing: klumsa [part.] 69, 119, 138, 148, 173, 178; å klumsa 120; >seid 43; norne 68, 84, 136; Skuld 136; Urd 136; Verdande 136; nøkk 86; rise 133, 138, 152, 176; Kyrril Rise 92; rune 19, 69, 135, 141, 142, 144, 178, 202; -kong 114, 118; å runa 43; Rune Lune 202; skrymt 7, 32, 99, 152; -ande 153; treskrymt 7; turrfuru-skrymt 29; å skrymta 7, 34; >attgangar: -still 78; >daudmann: -s/-ljos 40; livande daud 33; livande lik 104; >nåe 13 [noe], 114, 191; >spøkelse: å spøkja 79; titan 139; tjuv ▪>svevntjuv 101; >tanketjuv 127; troll 83, 152, 153; –eventyr 17; -hegg [bot.] 15; -hekse-dans 119; –her 115; -hund 99; -katt-smør 14; -kjerring-spy 14; –natt 118; -skog 32, 33, 77, 78, 79, 80, 152; -skugge 145; -stinn 8, 29; –stul 118; -svart 9; -tung 41; botnetroll 101; fortrolla 25, 58, 202; fortrollande 76, 145, 147; å fortrolla 96; å trolla 27, 75; trollkjerring: –spy 14; tusse 33, 127 [-s]; -dag 118; -rad 98; -stig 37; -tein 98; -tid 164; -tre 99; rimtusse-tre 17, 33; >fusse 8; -lag 118; vette 8 [vondt]; våe 94, 124, 134, 135, 139, 145, 166; ånd 143, 172, 199; kjærleiksånd 187; Heilaganden 192

 

Hamar i Hellom 1926 (Dikt i samling 1967: 207-314. GNF) [til boklister] [til samlelista] [til toppen]

Ord for magi:

bergvegg-møy: Kivlemøyane 212 [-ar]; djevel 256; fan 246, 248 [-a’n], 254 [-a’n]; fanes 223; Fanitullen 301 [f-ll|ar]; Satan 250, 255; satanisk 277; Styggen 253; dragdokke 218; drake 213; draug 216, 253, 259, 304; dverg 302; Dvalin 302; engel 278; [engle:] -song 288; Engelschøn-Glad 248; gud 304; jaggu 245; Ba’l 239; Gud 211, 227, 256, 276; Vårherre 250; gygre: -heim 213; heks: -e/dans 247; hulder 244; [huldre:] -hilder 212; -stut 211; jøtul: -hard 284; -kjellar 266, 273, 291; -kløne 220; -sterk 301; Jøtulheimar 243; magi >fjetring: fjetra [part.] 307; >galder: [galdre:] -song 236; grønsjø-galder 305; klumsegalder 253; å galdra 270; >jarteign 297 [-ikn]; >kluming: klumsegalder 253; krytyr-klumsar 254; å klumsa 251; >maning: å mana 299, 307; >spådom: spåmann 257; >synkverving: synkvervd 216; >tauvring 213, 251; -s/-eim 218; -s/heim 253; tauvrande 213; mannen i månen 311; mare 262; maredraum 229 [muru|-]; rise 214, 222; bergrise 251 [-e/-]; skodderise 214; ørnerise 301; rune 207, 208, 209, 291, 304, 306, 313; -kall 217; -kong 214, 250 [-n|-k-], 252; -stein 307; fyre-rune|r 207; å runa 210; skrymt: -ande 211; >daudmann: dauding 311; >nåe 311 [noe]; nåbleik 229 [om vette]; >spøkelse: spøkjele’ [adj.] 227; tjuv ▪>hugfred-tjuv 278; >tanketjuv; troll 216, 228, 243, 252, 253, 301, 304; -dom 252; -doms-makt 304; -domsfager 213; -fisk 271, 272; -heim 213, -kalv 249; -manns-gjerd 250; -manns-ham 253; -skog 236; vindtroll 270; å trolla 211, 251; Dovregubben 312; trollmann: -s/-gjerd 250; -s/-ham 253; spåmann 257; >runekall 217; tusse 212 [-s], 229, 234, 252 [-s], 301 [-s]; -dag 232; husmanns-tusse 270; vindtusse 218; å tussa 231, 232; Tusshaugvind 264; >fusse 231, 233, 234, 255, 270; -lukt 253; vindmakarfusse 229; tutarkong 230; kong Gust i vêre 231; tvitulling 211; vette 234, 296, 302, 305; bygdevette 217; vind-vette 229; Hamar i Hellom 210, 217 [’eit aurgamalt bygdevette’], 313; våe 229, 252, 277; vindvåe 229; ånd 231; fjell-ånd 214 [-l|å-]; folkeånd 209, 314; nørar|ånd 314; sanningsånd 299

 

Solrenning 1930 (Dikt i samling 1967: 317-461. GNF) [til boklister] [til samlelista] [til toppen]

Ord om magi:

alv: mismod-svartalv 454; demon 431, 443, 453; djevel 373, 445 [de-], 454 [de-]; fan 341 [Fa’n], 342 [Fa’n], 446; Gamelsløgen 337; Satan 345, 348, 349, 447 [s-]; satanisk 324; Styggen 352; drake 442, 444; draug 337, 397; dverg: Dvalin 404; engel 329, 355, 383, 421, 422, 427, 445, 452; [engle:] -fager 339, 426; -kor 402; -mæle 461; krunårs-engel 363 [-ron-]; fylgje: Fylgja 393 [+ -je], 406; Fylgje [diktbolk IV] 355; Fylgje og Fylgja [dikt] 374; gud 420, 435 [-d|ar]; -gjeven 415; -kveikt 392; -s/kraft 446; å forguda 419; [namn:] Aurora 336; Dyret 372 [bibl.]; Gud 327, 335, 366, 369, 371, 375, 376, 377, 378, 387, 391, 393, 400, 401, 403, 406, 417, 421, 428, 434, 442, 443; Herren [-e] 392, 393; Logos 421, 443 [Ord]; Odin 404; Pan 376, 420; haugbukk 415; havtroll 377; havsens ætt 396 [h- aulande æ-], 447; >havbeist 383; botnarbeist 447; >havmerr 338; merrabeist 338; heks 354, 460; orsaks-heks 353; Gamelheksa 344; hulder 460; [huldre:] -ande 424 [-r|a-]; jøtul: bergjøtul 377; kyklop 319; magi >dåring 342, 411; >fjetring: fjetra [part.] 400; >galder: [galdre:] -ande 429 [-r|a-]; å galdra 432; >jarteign 317, 355, 404, 420, 438; >klumsing: klumsa [part.] 376; å klumsa 349; >maning 367; å mana 319, 353, 389, 393, 431; >seid 361; eiter-seid 446; >synkverving 338, 414, 418; >tauvring 395, 415, 419, 446 [T-, eit dikt]; -s/rune 429; tauvren [adj.] 376; >tvingarord 431; >under 403; mare 351, 378; i mara 337; norne 431; nøkk 397; rise 377; rune 331, 435; -kong 449; -merke 457; fyre-rune 325 [-e|run]; sigerrune 429; tauvringsrune 429; sfinx 420; skrymt >daudmann: -s/båt 387; -s/-skrud 376, 403; livande daud 383; tjuv: solartjuv 351; troll 352, 353, 377, 454; -skog 328; -svævd 406; -vêrs-ramn 429; fortrolla 417; fortrolling 430; havtroll [s.d.]; tusse: -drag 333; -smidje 404; -tre 328; tvitulling: tviing 382, 459; usynleg|e 377; >skuggefolk 385; utbordsmakt: utbords-vette 337; vardøger 381; vette: eldvette 453; utbords-vette 337; våe 382, 391; ånd 338, 349, 402, 432, 445; -e/liv 426; eld-ånd 453; sjukdomsande 325; skapar-ånd 451

 

personifiseringar:

Daude 381; Lage 392 [lagnaden]; Lyst 340; Løysar 317; Sol 381; Torm 381 [plage]; Traude 381 [uvilje]; Vilje 334, 340

 

Norske terningar 1931 (Dikt i samling 1967: 467-496. GNF) [til boklister] [til samlelista] [til toppen]

Ord om magi:

bergvegg-møy: Kivlemøyane 467, 497 [-an’]; byting: -bytt [adj.] 467; drake 468 [skip]; gud 484; -gjeven 474; herregud 470; El Eljon 483; Fimbul-ty 483; Gud 475, 486; Herjan 483; Herren 491 [-e], 492; Hropta-ty 483; Vegtam 483; gyger 468 [-gre]; havtroll: vond|e makt|er 468; Midgardsormen 491; jøtul -makt 495; Dovrejøtul 496; >jøtun: -makt 483; magi >galder: grønsjø-galder 474; >jarteign 478; >klumsing: klumsa [part.] 494; >trylledrykk 477; mare: Muruåsen 470; norne 475; rune 470, 471, 483, 493; -kraft 496; -stein 482; helsingsrune 480; norrøn rune 493; sigerrune 468; tjuv: >solartjuv: Fenrisulven 491 [berre ”Fenre”]; troll 467, 481, 486n, 490, 496; -heim 489; -e/botn 495 [-bott]; fortrolling 475; tvikløyvingstroll 491; Dovregubben 487, 496; tvitulling: tvikløyvingstroll 491; tusse 496 [-s]; utbordsmakt 483; vette 480, 491; volve 468; våe 486; ånd 472, 478, 481, 490, 493; -s/makt 492; folkeånd 474, 494; nørar|ånd 495 [-r|-å-]; u-norsk ånd 498; Edda-ånd 484; Norigs ånd 495; >sjæl: folkesjæl 494 [-jel]

 

Skaldespor (tekst): Artiklar - Talar - Brev 1952 (s. 49-325; ved Leif Mæhle. GNF) [til boklister] [til samlelista] [til toppen]

Ord om magi:

alv 179; -e/ætt 169; Geirstada-alv 169 [+ -ven, -da|alf]; amazone 20; avringskjempe 286; bergvegg-møy: Kivlemøy-hildring 64, 71 [-y|h-]; Kivlemøyane 71, 159; byting 286; -bytt [adj.] 285, 286; bøyg 54; demon: -isk 98 [dæm-]; dis 88; valdisengil 299; djevel 114, 237, 276; -skap 315; trykkfeilsdjevel 312; myrkheims makt|er 84; fan [fa’n] 151, 243 [“f.”], 263, 324; fanden 81; Fanitullen [slått] 82, 98, 274 [f-ll|ar]; Lucifer 84; Satan 84, 114, 131, 141; drake 84, 256 [-age]; -vagt 60; draug 403; -e/sang 50; dverg 89; engel 69, 75, 102, 211, 276, 299, 306; [engle:] -veng 101; vardhals-engel 299 [+ valdisengill]; >seraf 288; -hjerte 310; fylgje 193; Fylgja 192, 299; gigant 252, 276; gratie|r 229; gud 83, 134, 156, 158, 247, 276; -dom 72, 73, 104, 208, 212, 402; -dommeleg 101, 134, 137, 161, 194 [-om|l-], 280 [-|lig], 301 [-om|l-], 323 [-|lig]; -domskjerne 186; -domskraft 153, 155; -domsmakt 115, 248 [-agt]; -doms-trøyst 170; -frioss 258 [G-]; -gjeven 72, 101, 113, 128, 137, 186, 219, 297; -laus 73, 270; -løyse 73; -skapt 289 [G-]; -skjelov 131 [G-], 132 [G-], 161, 172, 241, 254 [G- s- l- (i tre ord)]; -e/- og heltesagn 222 [G- og H-‑H‑HH]; -e/daude 156; -e/konge 83; -e/namn 222; -s/bilæte 185, 186, 263 [G-]; -s/folk 134; -s/glans 301, 302 [G-]; -s/hug 67, 69, 127; -s/ord 52; -s/rike 156; -s/tru 117; eldgud 93; herregud 200 [H-], 220 [H-H‑H], 260; nasjonalguddom 105; Balder 119; Edda-Odin 92; Gamle 92 [= Odin]; Gud [105 s.]; Heimdal 156; Hermes 251; erren 115, 148, 160, 174, 178; Herren 111 [h-], 115 [+ -e], 148, 160, 174, 178, 250, 294, 300; herren Zebaoth 73; Jehova 51, 115; Logos 194 [+ Ordet]; Odin 83, 85, 91, 148, 150, 172, 247, 253, 264; Tor 105, 158, 172, 247; Torekallen [-ll] 62, 70; Torshamar 311; Venushår 140; vor fader 111; Vårherre 54, 157 [Vor|-], 171, 201; gygre 89; -kjellar 87; havfruge 150 [+ -ue]; havtroll >havbeist 138; heks: -e/dans 201; hulder: ungmøy-hulder 116; jætte: -agtig 107; jøtul: -sterk 88 [jut-]; Dovrejøtul 289; >jøtun: Jotunheimen 246, 310, 313; magi ▪>dåring: dårande 84; å dåra 121; >fjetring: å fjetra 272; >galder: [galdre:]-tunge 80; >jarteign 158, 228 [-ikn], 264 [jertegn]; >klumsing: klumsa [part.] 270, 297, 312; å klumsa 71, 80, 175, 253, 272; >maning: å mana 115, 147; >mystik 122; mysterieskule 83; mystisk 402; >okkult 89, 92, 182, 183, 249, 271; >reinkarnasjon: -s/lære 249; >spådom: sigerspådom 61; spåmann 69; å spå 81; >synkverving 90, 189; >trylledrykk: fortryllende 266; fortryllet 61, 110; >tungetale 55; >under 208; mirakel 155; mare 312; -draum 270; monade 192; norne 64, 84; Urd 91; rise 83, 87; -arbeid 65; Bermer Rise 64; Dovre 83, 84; rune 86, 90, 93, 112, 150, 160, 251, 291, 294, 295, 297, 316, 319; -kraft 289; -land 291; -stav 93; -stein 291, 296; -tid 89; fjell-runemål 92; frostrune 278; fyre-rune|r 311 [-e|r-]; målrune 264; sorgrune 278; skrymt 68, 190; å skrymta 119, 131; >daudmann: -s/-ljos 130 [-s|l-]; livande daud 119, 200; >haming 89; >nåe: nåljos 55; >spøkelse: -s/agtig 51 [-øge-]; Ivar Beinlaus 64, 129; titan 276 [T-]; tjuv >solartjuv: Fenrisulven 296; >svevntjuv 68; troll 133 [-old]; –hyl 231 [= -|høl]; -kjerring 147, 148, 149, 166, 171; -mann 132, 247 [-old|mand]; -smidd 130; -smiubelg 296; -tjønn 69; -e/botn 27; fortrollande 135, 230, 291; Dovregubben 158, 251, 263; trollkjerring 147, 148, 149, 166, 171; trollmann 132, 247 [-old|mand]; spåmann 69; tusse: -tid 168; Haugtussa 53; Tusshaugvind 136 [-g|-vind’]; >fusse 246; tvitulling: tviing 177; usynleg|e: usynleg hjelpar 167; usynleg vegvisar 167; usynleg ven 167, 171; oversanseleg|e heim|ar 91; utbordsmakt 157, 263; valkyrje 89, 252; valdisengill 299; vette 88 [væt-], 149; godvætte 88; nattevætte 87; Hamar i Hellom 310, 311, 312, 315, 316, 318, 320, 321, 325; volve 64, 70, 110 [vøl-]; vindflogu-volve 159; Voluspå 148, 150, 156, 157, 186, 253, 255, 256; våe 175, 178; ånd: -laus 138, 260; -løyse 112; -e/-eld 131; -e/land 273; -e/sang 98 [Aa-]; -s/barn 188; -s/dåp 146, 159, 181; -s/folk 134; -s/heim 61, 98, 112, 133, 233, 288; -s/kjelde 142; -s/kraft 166, 260; -s/liv 63, 112, 113, 124, 156, 239; -s/lys 113; -s/norsk 142, 160; -s/sjæl 274; bondeånd 54; fjell-ånd 53, 274; folkeånd 61, 78, 115, 116, 155, 157, 158, 163, 238, 254, 256, 263, 265, 287, 288, 289, 294, 295, 311, 325; fædrelandsånd 54; jordånd 54, 240; kampånd 112; nationalånd 253; naturånd 179, 325; slægtens ånd 61; visdomsånd 88; å åndeleggjerast 194; [namn:] den heilage ande 73 [d- h- ånd], 141; Guds ånd 72, 209; Aanden 145 >sjæl 101, 102, 103, 140, 151, 181, 189, 196, 297; -laus 138; det ubevidste sjæleliv 205, 206, 207; folkesjæl 62, 78, 104, 124, 164, 254, 287, 288; klodens sjæl 98; menneskje-sjæl 204; oversjæl 274; åndssjæl 274

 

personifiseringar:

Daude 278; Lage 191 [lagnaden]; Orm 278; Torm 278 [plage] ; Traude 278 [uvilje]

 

Skaldespor: Dikt. 1952 (s. 331-395; ved Leif Mæhle. GNF) [til boklister] [til samlelista] [til toppen]

Ord om magi:

byting: -bytt 391; dis: vanadis-gull 391; djevel [-jæv-] 331, 332, 340; -dyrking 388 [-vle|-]; [namn:] bestemor åt Satan 382; fan 365, 373, 374, 382; fan-i-vilt 363; fanden 332, 348; fanes 374; Gamla 382; Gamle-Erik 382; Hinmannen 382; mor [åt Satan] 382; oldemor åt Satan 382; Ormuzd 387; iHHSatan 382, 387 [s-]; Styggen 382; drake [-age] 376, 390; engel 334, 337, 345, 392; [engle:] -blid 347; -øm 347; fylgje: attgangar-fylgje 372; gud 358; herregud 336; Ahriman 387; Gud 343, 350, 351, 353, 387, 392; Herren 387; Torekallen 359, 360; Vårherre 348 [Vor|-], 373; havtroll: Leviathan 387 [-ta-]; heks 386; time-heks 376; Gamla på Gallbergom 372; hulder 342, 343; [huldre:] –gard 367; Grønslokk-huldri 372; jøtul 355, 356; –skjot 375 [jut-]; Fullkald 356; Vindkald 356; Vårkald 356; magi 342 [sort]; >dåring 381; >galder 356; >jarteign 391; >klumsing: klumsa [part.] 370; å klumsa 355, 356; >maning: å mana 350; >spådom: spåbleik 372; Spåa 372; >under: Påtra 372; mare: -øie 332; rise 354, 355, 356, 359, 388; bergrise 354; røyk|rise 386; rune 342, 343, 356; glo-rune 375; skrymt 359, 393; kvernhus-skrymtsle 358; å skrymta 367; >attgangar: –fylgje 372; >daudmann: -s/skikk 376; livande lik 376; troll: -kunst 342 [-old|-]; -sind 343 [-old|-]; fortrollings-trafik 381; å trolla 358; tusse 374; >fusse 374; usynleg|e 367; >skuggefolk: dei, som bur innunder 372; Sirekse 372; varulv: -skrik 379; vette 377; våe 352, 356 [V-], 378, 385; ånd 331, 387

 

personifiseringar:

Drauma 376; Elden 389; Ljoset 389; Sanningi 389; Soli 389; Stjerne 389; Vegen 389

 

Ørneflukt og ormegard 2009 (nye brev i J. I. Sørbø. Ein biografi om Olav Aukrust) [til boklister] [til samlelista] [til toppen]

Ord om magi:

djevel 117: -skap 189 [de-]; [namn:] fan 134; fylgje 111; gud: -dommeleg 251 [-om|l-]; -skjelov 136; -/s-vitskap 166 [G-]; herregud 93 [H-]; Gud 116, 188 [Guds nåde], 202; magi >dogmatikk 38; >jarteign 106 [jertegn], 250; >theologi 166; -sk 141, 168; >visjon 112; monade 111; tjuv >solartjuv 202 [-r|-t-]; Fenrisulven 102, 202 [berre ”Fenre”]; valkyrje: valdyr 202; ånd 102; -e/sol 111 [+ -e/-s-]; -s/kjerne 111; -s/kraft 107; -s/vitskap 166; >sjæl: menneskje-sjæl 168 [-e|s-]

 

Til Olav Aukrust forside 

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net