Aukrustiana

Musikk i Olav Aukrusts litteratur

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for musikk i Olav Aukrusts bøker og brev

 

Referanseliste frå undergruppenamn til hovudnamn

Alfabetisk liste over alle musikkord med gruppeplassering

Samlelister: Alfabetisk gjennomgang for registrerte hovudnamn

Boklister: Sidetal for registrerte musikkord

 

Til Olav Aukrust forside 

 

Referanseliste frå 21 undergruppenamn () til hovudnamnet

Søk etter hovudnamnet [til hovudnamna]

 

1 instrument (1): fiolin → fele

2 musikktype (7): folkemelodi → folketone, folkemusikk → folketone, folkevise → folketone, kveding → kvæde, ljom → lokk, skald → kvæde, springleik → springdans

3 musikkuttrykk (5): disharmoni → harmoni, klaviatur → tastatur, lund → tone, å leika → spel, å spela → spel

4 komponistar (9): Beethovenkomponist,Bullkomponist,Chopinkomponist,Elling komponist, Griegkomponist,Haarkloukomponist,Lindemankomponist,Nordraakkomponist,Paganini komponist, Svendsenkomponist

 

 

Alfabetisk liste over alle hovudnamn med plassering i gruppe 1-4

1 instrument, 2 musikktype, 3 musikkuttrykk, 4 komponistar [til gruppene]

 

akkord [3], allegro [3], bas [1], basun [1], bue [3], dragspel [1], dur [3], fantasi [2], fele [1], flygel [1], fløyte [1], folketone [2], fuge [2], grunntone [3], halling [2], hardingfele [1], harmoni [3], harpe [1], hjal [2], hull [2], hymne [2], instrument [1], klang [3], komponist [4], kvint [3], kvæde [2], langleik [1], lirekasse [1], lokk [2], lur [1], melodi [2], messe [2], moll [3], monoton [3], munnharpe [1], musikk [3], naturtone [3], neume [3], nynn [2], opera [2], opus [3], orkester [1], ouvertyre [2], prim [3], rekviem [2], rytme [3], salme [2], septim [3], slått [2], song [2], spel [3], springdans [2], stemming [3], stev [2], streng [3], strengelek [1], sull [2], syljufløyte [1], symfoni [2], takt [3], tastatur [3], tema [3], tempo [3], ters [3], tone [3], tonedikt [2], triklang [3], trompet [1], trumme [1], tull [2], understreng [3], vals [2], vek [3], vers [3], vindharpe [1], vise [2]

 

 

Samlelister: Alfabetisk gjennomgang innan fire namnegrupper for 82 registrerte hovudnamn [felles alfabetisering] [til undergruppenamna] [til boklister]

Søk på namnegruppene og kom dit.

 

1 instrument (18): bas, basun, dragspel, fele >fiolin, flygel, fløyte, hardingfele, harpe, instrument, langleik, lirekasse, lur, munnharpe, orkester, strengelek, syljufløyte, trompet, trumme, vindharpe

2 musikktype (25): fantasi, folketone >folkemelodi >folkemusikk >folkevise, fuge, halling, hjal, hull, hymne, kvæde >kveding>skald, lokk >ljom, melodi, messe, nynn, opera, ouvertyre, rekviem, salme, slått, song, springdans >springleik, stev, sull, symfoni, tonedikt, tull, vals, vise

3 musikkuttrykk (30): akkord, allegro, bue, dur, grunntone, harmoni >disharmoni, klang, kvint, moll, monoton, musikk, naturtone, neume, opus, prim, rytme, septim, spel >å leika >å spela, stemming, streng, takt, tastatur >klaviatur, tema, tempo, ters, tone >lund, triklang, understreng, vek, vers

4 komponistar (1): komponist >Beethoven>Bull>Chopin>Elling >Grieg>Haarklou >Lindeman >Nordraak>Paganini>Svendsen

 

 

1 Instrument [til samlelister] [til boklister] [til toppen]

Søk etter merka hovudnamn.

 

bas, basun, dragspel, fele >fiolin, flygel, fløyte, hardingfele, harpe, instrument, langleik, lirekasse, lur, munnharpe, orkester, strengelek, syljufløyte, trompet, trumme, vindharpe

 

bas Himmelvarden 1

 

basun Himmelvarden 2, Skaldespor (dikt) 1

–støyt Himmelvarden 1

 

dragspel Hamar i Hellom 1

 

fele Hamar i Hellom 6, Solrenning 1, Norske terningar 1 [-la], Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 6

-ljom Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

-skrin Skaldespor (tekst) 1

-slått Skaldespor (tekst) 1

-streng Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1

eventyrfele Skaldespor (tekst) 1

●fiolin Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 3 [vi-], Ørneflukt og ormegard 1

-spill Ørneflukt og ormegard 1

 

flygel Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

 

fløyte:

emne Himmelvarden 1 [-t’|-e-]

-ljod Himmelvarden 3, Hamar i Hellom 1

fuglefløyte Hamar i Hellom 1

trefløyte [træ|-:] Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1 [-|fløite]

trefløytetone Skaldespor (tekst) 1

syljufløyte [s.d.]

 

hardingfele [ikkje nemnd, men strengemetaforen må vera herifrå]:

understreng Solrenning 1 [topp Instrument]

 

harpe Himmelvarden 5, Solrenning 3, Norske terningar 1 hor-], Skaldespor (dikt) 3 [1: hor-] (tekst) 5 [1: hor-]

-brus Solrenning 3

-foss Himmelvarden 1

-klang Solrenning 1

-slagar Solrenning 1

-slått Skaldespor (tekst) 1

-spel Skaldespor (tekst) 1

-spelar Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

-streng Himmelvarden 2, Norske terningar 1

gullhorpe Skaldespor (tekst) 1

himmelharpe Himmelvarden 2, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1 [-|hor-]

skaldeharpe Solrenning 1

munnharpe, vindharpe [s.d.]

 

instrument Skaldespor (tekst) 2

 

langleik Skaldespor (dikt) 1

–slått Skaldespor (tekst) 1

Langleiken, en Krands af Digtninger i Dølemaal [bok] Skaldespor (tekst) 1

 

lirekasse Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 1

 

lur Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 8

-blåster Himmelvarden 1 [-a/-], Skaldespor (dikt) 1 [-t] (tekst) 1

-tone Skaldespor (tekst) 1

baglar-lur Skaldespor (tekst) 1

langelur Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

storlur Skaldespor (tekst) 2 [topp Instrument]

 

munnharpe Himmelvarden 4, Skaldespor (dikt) 1 [-|hor-]

-hildring Himmelvarden 1

-foss Himmelvarden 2

–linn Solrenning 1

–spelar Himmelvarden 1 [-p’|-s-]

-slag Hamar i Hellom 1

–slått Himmelvarden 1 [-p’|-s-], Skaldespor (tekst) 1 [-|hor-]

–sull Skaldespor (tekst) 1

 

orkester Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 2

 

strengelek Skaldespor (tekst) 1 [-|leg], Ørneflukt og ormegard 1

 

syljufløyte Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1 [selje|-], Norske terningar 1 [selje|-f-], Skaldespor (dikt) 1 [-u|-f-] (tekst) 2 [1: -u|-f-]

–gråt Himmelvarden 1

fløyte [s.d.]

 

trompet:

-støt Skaldespor (tekst) 1

 

trumme:

dystetrumme Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1 [-umbe]

 

vindharpe Himmelvarden 2 [1: -d|-h-], Skaldespor (tekst) 1 [-|hor-]

–slått Himmelvarden 1 [topp Instrument]

 

 

2 Musikktype [til samlelister] [til boklister] [til toppen]

Søk etter merka hovudnamn.

 

fantasi, folketone >folkemelodi >folkemusikk >folkevise, fuge, halling, hjal, hull, hymne, kvæde >kveding >skald, lokk >ljom, melodi, messe, nynn, opera, ouvertyre, rekviem, salme, slått, song, springdans >springleik, stev, sull, symfoni, tull, vals, vise

 

fantasi Skaldespor (tekst) 1 [’Beethovens fantasi og fuge i Es-dur’]

 

folketone Skaldespor (tekst) 12

religiøs folketone Skaldespor (tekst) 2

●folkemelodi Skaldespor (tekst) 3

Norske folkemelodier [bok] Skaldespor (tekst) 1

Vore Folkemelodier [bok] Skaldespor (tekst) 2

●folkemusikk Skaldespor (tekst) 1

●folkevise Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 11

-sukk Skaldespor (tekst) 1

kjempevise Skaldespor (tekst) 2

Norske folkeviser [bok] Skaldespor (tekst) 1

kvæde: Draumkvæde(-), vise [s.d.]

 

fuge Skaldespor (tekst) 1

fantasi [s.d., for sitat]

 

halling Skaldespor (dikt) 1

-takt Himmelvarden 2

 

hjal Hamar i Hellom 1

-ing Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

å hjala Hamar i Hellom 6, Solrenning 1, Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

 

hull:

å hulla Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 2 [topp Musikktype]

 

hymne Solrenning 2, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 3, Ørneflukt og ormegard 1

gregoriansk song Skaldespor (tekst) 1

kyrkjemusikk Skaldespor (tekst) 1

sekvens Skaldespor (tekst) 1

Lux illuxit laetabunda Skaldespor (tekst) 3

Olavs-sekvensen Skaldespor (tekst) 1

messe [s.d.]

 

kvæde Himmelvarden 1, Solrenning 3 [1: kvad], Norske terningar 1 [kvad], Skaldespor (dikt) 1

brudlaups-kvæde Himmelvarden 1

fornkvæde Skaldespor (tekst) 2

skaldekvad Skaldespor (tekst) 2

vanvitkvæde Himmelvarden 2 [1: -t|-k-]

Draumkvæde-skalden Skaldespor (tekst) 5 [1: -e|s-, 1: d-e|s-]

Draumkvæde-tonar Himmelvarden 1, Norske terningar 2 [1: -vede|tonen, 1: -ve’|-tonen], Skaldespor (tekst) 4 [1: -e|t-, 1: -e|-tonen]

Draumkvædet Skaldespor (tekst) 10 [1: -æe, 4: -e ]

Eddakvæde Skaldespor (tekst) 2 [1: -di]

Norræn Fornkvæði Skaldespor (tekst) 1

●kveding:

draumkveden [adj.] Solrenning 1

halvkvedd Hamar i Hellom 2

kvedande Solrenning 1

å kveda Solrenning 1, Norske terningar 2, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

●skald:

-skap Skaldespor (tekst) 1

-e/harpe Solrenning 1

-e/kvad Skaldespor (tekst) 2

-e/ord Ørneflukt og ormegard 1

-e/syn Skaldespor (tekst) 1

Valundskalden Norske terningar 1 [topp Musikktype]

 

lokk Skaldespor (dikt) 1

-ing Hamar i Hellom 1

budeilokk Skaldespor (tekst) 1

kulokk Himmelvarden 1

å lokka Skaldespor (tekst) 1

●ljom:

gjætarljom Skaldespor (tekst) 1

hjuringgutljom Skaldespor (tekst) 1

ljom, gauk-ljom, gaukgjelings-ljom [sjå: Fuglelæte]

 

melodi Skaldespor (tekst) 1

folkemelodi Skaldespor (tekst) 3

Melodia melancholiae [dikt] Skaldespor (dikt) 1

Norske folkemelodier [bok] Skaldespor (tekst) 1

Vore Folkemelodier [bok] Skaldespor (tekst) 2

 

messe:

-bok Skaldespor (tekst) 1

graduale Skaldespor (tekst) 1

missale Skaldespor (tekst) 1

hymne [s.d.]

 

nynn:

å nynne Skaldespor (tekst) 1

 

opera Skaldespor (tekst) 1

 

ouvertyre Skaldespor (tekst) 1

 

rekviem Solrenning 1 [topp Musikktype]

 

salme Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 5

-bok Hamar i Hellom 2

-diktar Hamar i Hellom 1

-song Hamar i Hellom 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 2 [1: -ma|-]

-tone Skaldespor (tekst) 1

morgonsalme Himmelvarden 1

psalmist Skaldespor (tekst) 1

redslesalme Hamar i Hellom 1

 

slått Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

bruraslått Skaldespor (dikt) 2

engsprette-slått Himmelvarden 1

feleslått Skaldespor (tekst) 1

harpeslått Skaldespor (tekst) 1

langleik-slått Skaldespor (tekst) 1

munnharp’-slått Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1 [-|horpe|s-]

vindflogu-slått Skaldespor (dikt) 1

vindharpe-slått Himmelvarden 1

Bessleiken Hamar i Hellom 1

Fangen Himmelvarden 2

Fanitullen Skaldespor (tekst) 2

Kivleslåtten Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1

Kristen Nakjen Hamar i Hellom 1 [topp Musikktype]

 

song:

-møy Himmelvarden 3

brudlaups-song Solrenning 1

englesong Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

fedrelands-song Skaldespor (tekst) 1

fuglesong Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

galdresong Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 1

gregoriansk song Skaldespor (tekst) 1

høgsong Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1 [-øi|sang]

jolesong Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1

kjærleikssigersong Skaldespor (tekst) 1

kjærleikssong Skaldespor (tekst) 1

klagesong Solrenning 2, Ørneflukt og ormegard 1 [-|sang]

lauvsal-song Solrenning 1

lovsong Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 3

minnesong Solrenning 1

mytesong Solrenning 1

nasjonalsong Skaldespor (tekst) 1

premie-song Skaldespor (tekst) 1

salmesong Hamar i Hellom 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 2 [1: -ma|-]

sigersong Himmelvarden 2 [1: -r|-s-], Solrenning 1, Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 [seiers|sang]

svanesong Himmelvarden 1, Skaldespor (dikt) 1 [-|sang]

syngjarkjerring Skaldespor (tekst) 1

å syngja Ørneflukt og ormegard 2

Brorsons svanesongar Skaldespor (tekst) 1

Høgsongen Skaldespor (tekst) 1

Kivlemøy-song Himmelvarden 1

Norrønasongen Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 2

Ophelias sange Skaldespor (tekst) 1

 

springdans Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 2

trono-dansen Skaldespor (dikt) 1

●springleik Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

langleik-slått Skaldespor (tekst) 1

toneleik Skaldespor (tekst) 1

tronoleiken Skaldespor (dikt) 2 [1: -no|-l-]

Bessleiken Hamar i Hellom 1

Kristen Nakjen Hamar i Hellom 1 [topp Musikktype]

 

stev Skaldespor (tekst) 6

-tone Skaldespor (tekst) 1

etterstev Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

fyrestev Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 1

hjuringstev Hamar i Hellom 1

 

sull Skaldespor (tekst) 1

barnesull Hamar i Hellom 1

bestemorsull Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 1 [-r|-s-]

bånsull Skaldespor (tekst) 2

munnharpe-sull Skaldespor (tekst) 1

å sulla Hamar i Hellom 2, Skaldespor (tekst) 2

 

symfoni Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

vårsymfoni Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

 

tonedikt Skaldespor (tekst) 1

-ar Skaldespor (tekst) 1

 

tull:

fanitull Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

Fanitullen Skaldespor (tekst) 2

 

vals Skaldespor (tekst) 1

tatervals Himmelvarden 1 [topp Musikktype]

 

vise Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 3, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 14

-stubb Hamar i Hellom 1

bygdevise Hamar i Hellom 2

edda-vise Hamar i Hellom 1

fiskarvise Hamar i Hellom 1

folkevisesukk Skaldespor (tekst) 1

kjempevise Skaldespor (tekst) 2

nattvòku-vise Solrenning 1

tragisk vise Skaldespor (tekst) 1

vårvise Skaldespor (dikt) 1

Bygdavisur [dikt] Skaldespor (tekst) 1

Dølevisor [bok] Skaldespor (tekst) 1

Lomsvise Skaldespor (tekst) 1

Norske folkeviser [bok] Skaldespor (tekst) 1

Sinclarvisa Skaldespor (tekst) 1

folketone folkevise [s.d.]

 

 

3 Musikkuttrykk [til samlelister] [til boklister] [til toppen]

Søk etter merka hovudnamn.

 

akkord, allegro, bue, dur, grunntone, harmoni >disharmoni, klang, kvint, moll, monoton, musikk, naturtone, neume, opus, prim, rytme, septim, spel >å leika >å spela, stemming, streng, takt, tastatur >klaviatur, tema, tempo, ters, tone >lund, triklang, understreng, vek, vers

 

akkord Skaldespor (tekst) 1

sphæremusik-akkord Skaldespor (tekst) 1

dur, moll, triklang [s.d.]

  

allegro Solrenning 1

 

bue Skaldespor (tekst) 1

 

diminiuendo pp Ørneflukt og ormegard 1

 

dur:

Es dur Skaldespor (tekst) 1

 

grunntone Hamar i Hellom 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 4

 

harmoni Skaldespor (dikt) 2 (tekst) 6, Ørneflukt og ormegard 1

-sk Skaldespor (tekst) 2

●disharmoni Skaldespor (tekst) 1

 

klang Hamar i Hellom 1

-botn Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 2

etterklang Solrenning 4, Skaldespor (tekst) 3

fullklang Solrenning 2

gjenklang Skaldespor (tekst) 1

grunnklang Skaldespor (tekst) 1

gullklang Solrenning 2

harpeklang Solrenning 1

himmelklang Himmelvarden 1

Thomasklokkeklangen Norske terningar 1

triklang [s.d.] [topp Musikkuttrykk]

 

kvint Himmelvarden 1

tone [s.d.]

 

moll Skaldespor (tekst) 1

–tone Skaldespor (tekst) 1

Cis moll Skaldespor (tekst) 1

 

monoton Skaldespor (tekst) 1 [om melodi]

 

musikk Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 18 [10: -ik, 1: musique], Ørneflukt og ormegard 1

-flogvit Skaldespor (tekst) 1

-handskrift Skaldespor (tekst) 1 [+ -ik|haand|-]

–kultur Skaldespor (tekst) 2

-uppskrift Skaldespor (tekst) 1

-vedlegg Skaldespor (tekst) 1

-verd Skaldespor (tekst) 1 [-ik|-]

-øyra Skaldespor (tekst) 1

bygdemusikk Skaldespor (tekst) 1

folkemusikk Skaldespor (tekst) 1

kyrkjemusikk Skaldespor (tekst) 1

musikalsk Skaldespor (tekst) 2

notidsmusik Skaldespor (tekst) 1

sphæremusik-akkord Skaldespor (tekst) 1

språkmusik Skaldespor (tekst) 1

Gammelnorsk kirkemusikk [bok] Skaldespor (tekst) 1

 

naturtone Skaldespor (tekst) 1

lurtone Skaldespor (tekst) 1

syljufløyte [s.d.] [topp Musikkuttrykk]

 

neume Skaldespor (tekst) 1

 

opus:

op 62 Skaldespor (tekst) 1

 

prim Himmelvarden 1

tone [s.d.]

 

rytme Skaldespor (tekst) 2, Ørneflukt og ormegard 2

-isk Skaldespor (tekst) 1 [-m|i-]

 

septim Himmelvarden 1

tone [s.d.]

 

spel:

-e/mann Hamar i Hellom 1 [-l|m-], Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 2

-e/manns|emne Skaldespor (dikt) 1

dragspel Hamar i Hellom 1

hardspelt Skaldespor (tekst) 1 [part.]

harpespel Skaldespor (tekst) 1

harpespelar Skaldespor (tekst) 1

Gamel-Holin Skaldespor (tekst) 1

Gamel-Sjugur Skaldespor (tekst) 1

Jakup Lom Skaldespor (tekst) 1

Jo Krøkje Skaldespor (tekst) 1

Rolv Gaupar Skaldespor (tekst) 1

Skårin Skaldespor (tekst) 1

Slåstugu’en Skaldespor (tekst) 1

Spelman-Bakkjen Skaldespor (tekst) 1

å leika [spela] Norske terningar 1, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 1

toneleik Skaldespor (tekst) 1

Bessleiken Hamar i Hellom 1

langleik, springdans springleik [s.d.]

●å spela Norske terningar 1, Skaldespor (tekst) 4

harpe: -spelar, -slagar; munnharpe: -spelar [s.d.]

 

stemming:

várstemt Norske terningar 1

å stemma Skaldespor (dikt) 1 [topp Musikkuttrykk]

 

streng Solrenning 2, Norske terningar 2, Skaldespor (dikt) 1 (tekst) 6

-e/leg Skaldespor (tekst) 1

felestreng Hamar i Hellom 1, Skaldespor (dikt) 1

harpestreng Himmelvarden 2, Norske terningar 1

hjartestreng Skaldespor (tekst) 1

tristrengd Skaldespor (tekst) 1

understreng Solrenning 1

 

takt:

hallingtakt Himmelvarden 2

 

tastatur Himmelvarden 1

●klaviatur Himmelvarden 1

 

tema Skaldespor (tekst) 3 [2: the-]

 

tempo Skaldespor (tekst) 1

 

ters Himmelvarden 1

tone [s.d.] [topp Musikkuttrykk]

 

tone Himmelvarden 2, Hamar i Hellom 4, Solrenning 5, Norske terningar 2, Skaldespor (tekst) 22, Ørneflukt og ormegard 3

-båre Skaldespor (tekst) 1

-dikt Skaldespor (tekst) 1

-diktar Skaldespor (tekst) 1

-ferd Himmelvarden 1, Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 2

-flaum Hamar i Hellom 1, Solrenning 1

-kraft Skaldespor (tekst) 1

-kultur Skaldespor (tekst) 1

-leik Skaldespor (tekst) 1

-minne Skaldespor (tekst) 1

-skatt Skaldespor (tekst) 2

-straum Solrenning 1

djup tone Himmelvarden 1

heimlandstone Solrenning 2, Skaldespor (tekst) 1

høg tone Himmelvarden 1

lurtone Skaldespor (tekst) 1

monoton Skaldespor (tekst) 1

naturtone Skaldespor (tekst) 1

stevtone Skaldespor (tekst) 1

tonal Skaldespor (tekst) 1

trefløytetone Skaldespor (tekst) 1

Cis Skaldespor (tekst) 1

e Skaldespor (tekst) 1

Es Skaldespor (tekst) 1

f Skaldespor (tekst) 1

●lund Himmelvarden 1, Skaldespor (tekst) 2

kvedarlund Skaldespor (tekst) 1

folketone, kvæde: Draumkvæde-tonar, grunntone, kvint, moll: -tone, prim, septim, ters [s.d.]

 

triklang Himmelvarden 1, Solrenning 1, Skaldespor (tekst) 2, Ørneflukt og ormegard 1

 

understreng Solrenning 1

hardingfele [s.d.]

 

vek Hamar i Hellom 2 [1: vék]

 

vers Hamar i Hellom 1, Skaldespor (tekst) 1

 

 

4 Komponistar [til samlelister] [til boklister] [til toppen]

 

komponist >Beethoven >Bull >Chopin >Elling >Grieg >Haarklou >Lindeman>Nordraak >Paganini >Svendsen

 

komponist Skaldespor (tekst) 1

tonediktar Skaldespor (tekst) 1

komposisjon Skaldespor (tekst) 1

tonedikt Skaldespor (tekst) 1

 

●Beethoven [L.v.] Skaldespor (tekst) 1

-s fantasi og fuge i Es dur Skaldespor (tekst) 1

 

●Bull [O.] Skaldespor (tekst) 1

 

●Chopin [F.] Skaldespor (tekst) 2

-s vals, op 62, Cis moll Skaldespor (tekst) 1

 

●Elling [C.] Skaldespor (tekst) 2

 

●Grieg [E.] Skaldespor (tekst) 5

 

●Haarklou [J.] Skaldespor (tekst) 2

 

●Lindeman [L.M.] Skaldespor (tekst) 3

 

●Nordraak [R.] Skaldespor (tekst) 2

 

●Paganini [N.]:

-hand Skaldespor (tekst) 1

 

●Svendsen [J.] Skaldespor (tekst) 2

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte musikkord i Olav Aukrusts bøker og brev [til samlelister] [til toppen]

Søk på boktitlar og finn ord og sidetal.

 

Himmelvarden 1916 (Dikt i samling 1967: 7-203. GNF)

Hamar i Hellom 1926 (Dikt i samling 1967: 207-314. GNF)

Solrenning 1930 (Dikt i samling 1967: 317-461. GNF)

Norske terningar 1931 (Dikt i samling 1967: 467-496. GNF)

Skaldespor (tekst): Artiklar - Talar - Brev. 1952 (s. 49-325; ved Leif Mæhle. GNF)

Skaldespor: Dikt. 1952 (s. 331-395; ved Leif Mæhle. GNF)

Ørneflukt og ormegard 2009 (nye brev i J. I. Sørbø. Ein biografi om Olav Aukrust)

 

 

Himmelvarden 1916 (Dikt i samling 1967: 7-203. GNF) [til boklister] [til samlelister] [til toppen]

Musikkord:

instrument: bas 185; basun 42, 178; –støyt 26; fele: -ljom 197; flygel 185; fløyte: –emne 21 [-t’|-e-]; -ljod 63, 131, 170; harpe 38, 78, 125, 128, 197; -foss 120; -streng 25, 199; himmelharpe 128, 142; lur 201; -blåster 170 [-a/-]; munnharpe 14, 75, 76, 125; -hildring 76; -foss 76, 118; –spelar 78 [-p’|-s-]; –slått 77 [-p’|-s-]; orkester 195; syljufløyte 27; –gråt 26; vindharpe 26, 37 [-d|-h-]; –slått 153 [til Instrument]

musikktype: folketone [sjå: kvæde]; halling: -takt 116, 197; kvæde 134; brudlaups-kvæde 203, vanvitkvæde 91, 133 [-t|-k-]; Draumkvæde-tonar 26; lokk: kulokk 88; salme: morgonsalme 127; slått 78; engsprette-slått 28; munnharp’-slått 77; vindharpe-slått 153; [namn:] Fangen 77, 78; song: -møy 62, 201, 203; englesong 188; fuglesong 79; galdresong 39, 118; høgsong 158; jolesong 177; lovsong 189; sigersong 185 [-r|-s-], 199; svanesong 118; Kivlemøy-song 26; springdans 55; stev: fyrestev 5; etterstev 201; vals: tatervals 116; vise 116 [til Musikktype]

musikkuttrykk: klang: himmelklang 186; triklang [s.d.]; kvint 185; prim 185; septim 186; streng: harpestreng 25, 199; takt: hallingtakt 116, 197; tastatur 185;>klaviatur 185; ters 186; tone 116, 168; -ferd 186; djup tone 186; høg tone 186; >lund 44; triklang 186 [til Musikkuttrykk]

 

Hamar i Hellom 1926 (Dikt i samling 1967: 207-314. GNF) [til boklister] [til samlelister] [til toppen]

Musikkord:

instrument: dragspel 246; fele 214, 216, 222, 239, 245, 246; -streng 240; fløyte: -ljod 285; fuglefløyte 309; lur 208, 307; langelur 284; munnharpe: -slag 270; syljufløyte 274 [­selje|-] [til Instrument]

musikktype: folketone >folkevise 216, 239; hjal 262; å hjala 220, 237, 243, 295, 307, 314; hull: å hulla 260, 287; kvæde >kveding: halvkvedd 226, 309; lokk: -ing 212; salme: -bok 225, 288; -diktar 254; -song 226; redslesalme 255; slått 281; Bessleiken 244; Kristen Nakjen 246; song: englesong 288; fuglesong 309; galdresong 236; salmesong 226; springdans 246n; >springleik 246; Bessleiken 244; Kristen Nakjen 246; stev: hjuringstev 295; sull: barnesull 301; å sulla 260, 287; tull: fanitull 301; vise: 226, 231, 309; -stubb 217; bygdevise 219, 220; edda-vise 305; fiskarvise 235; folketone >folkevise [s.d.] [til Musikktype]

musikkuttrykk: grunntone 217; klang 219; spel: -e/mann 239 [-l|m-]; dragspel 246; >å leika: Bessleiken 244; streng: felestreng 240; tone 214, 217, 237, 295; -ferd 217; -flaum 288; vek 219, 274 [-é-]; vers 219 [til Musikkuttrykk]

 

Solrenning 1930 (Dikt i samling 1967: 317-461. GNF) [til boklister] [til samlelister] [til toppen]

Musikkord:

instrument: fele 367; hardingfele: understreng 455; harpe 322, 405, 451; -brus 360, 362, 420; -klang 322; -slagar 321; -spelar 321; himmelharpe 402; skaldeharpe 445; lirekasse 339; munnharpe: –linn 455 [til Instrument]

musikktype: hjal: å hjala 400; hymne 378, 424; kvæde 443, 452; 458 [kvad]; >kveding: draumkveden [adj.] 320; kvedande 451; å kveda 402; >skald: -e/harpe 445; rekviem 331; salme: -song 328; song: brudlaups-song 363; englesong 331; fuglesong 362; klagesong 372, 396; lauvsal-song 363; lovsong 331; minnesong 406; mytesong 406, salmesong 328; sigersong 449; vise 378; nattvòku-vise 444 [til Musikktype]

musikkuttrykk: allegro 343; grunntone 376; klang: -botn 405; etterklang 320, 402, 448, 459; fullklang 405, 451; gullklang 405, 451; harpeklang 322; musikk 455; streng 322, 368; understreng 455; tone 320, 330, 363, 436, 445; -flaum 444; -straum 402; heimlandstone 322, 405; triklang 399; understreng 455 [til Musikkuttrykk]

 

Norske terningar 1931 (Dikt i samling 1967: 467-496. GNF) [til boklister] [til samlelister] [til toppen]

Musikkord:

instrument: fele 475 [-la]; harpe 492 [hor-]; -streng 469; lur 467, 474; syljufløyte 477 [selje|-f-]; trumme: dystetrumme 496 [til Instrument]

musikktype: folketone [sjå: kvæde]; hjal: -ing 469; å hjala 494; kvæde 481 [kvad]; Draumkvæde-tonar 469 [-vede|tonen], 496 [-ve’|-tonen];>kveding: å kveda 477, 484; >skald: Valundskalden 482; salme 493; slått: Kivleslåtten 496; song: sigersong 474; Norrønasongen 490; sull: bestemorsull 494 [til Musikktype]

musikkuttrykk: klang: Thomasklokkeklangen 483; spel >å leika [spela] 492; >å spela 475; stemming: várstemt 475; streng 475, 492; harpestreng 469; tone 475, 477; tonande 483 [til Musikkuttrykk]

 

Skaldespor (tekst): Artiklar - Talar - Brev. 1952 (s. 49-325; ved Leif Mæhle. GNF) [til boklister] [til samlelister] [til toppen]

Musikkord:

instrument: fele 107, 138, 172, 203, 250, 276; -ljom 274; -skrin 27; -slått 69; eventyrfele 132; >fiolin [vi-] 207, 215, 217; flygel 251; fløyte: trefløyte 51 [træ|fløite]; trefløytetone 69; harpe 62 [hor-], 82, 103, 187, 193; -slått 275; -spel 101; -spelar 306; gullhorpe 64; himmelharpe 253 [-|hor-]; instrument 217, 273; langleik: –slått 69; Langleiken ... [bok] 79; lirekasse 57; lur 62, 69, 70, 116, 140, 160, 267, 277; -blåster 69; -tone 158; baglar-lur 58; langelur 27; storlur 62, 70; munnharpe 246 [-|hor-]; -slått 69 [-|hor-]; –sull 159; orkester 69, 80; strengelek 112 [-|leg]; syljufløyte 132, 143 [-u|-f-]; trompet: -støt 75; trumme: dystetrumme 62 [-umbe]; vindharpe 117 [-|hor-] [til Instrument]

musikktype: fantasi 209; folketone 65, 66, 67, 68, 69, 119, 132, 144, 255, 256, 262, 288; religiøs folketone 65, 66; >folkemelodi 67, 256, 295; Norske folkemelodier [bok] 64; Vore Folkemelodier [bok] 65, 66; >folkemusikk 65; >folkevise 54, 66, 67, 82, 132, 144, 170, 175, 222, 223, 266; -sukk 39, kjempevise 65, 69; Norske folkeviser [bok] 64; fuge 209; hjal: -ing 87; å hjala 69; hull: å hulla 27, 116; hymne 243, 256, 278; kyrkjemusikk 65; gregoriansk song 65; sekvens 65; Lux illuxit laetabunda 65, 67, 261; Olavs-sekvensen 169; kvæde: fornkvæde 83, 186; skaldekvad 170, 230; Draumkvædet 80 [-æe], 98 [-e], 139 [-e], 148, 156 [-e], 169, 230 [-e], 256, 285, 288; Draumkvæde-skalden 70, 84, 134, 156 [-e|s-], 169 [d-e|s-]; Draumkvæde-tonar 64, 71, 159 [-e|-tonen], 287 [-e|t-]; Eddakvæde 83 [-di], 274; Norræn Fornkvæði 222; > kveding: å kveda 187; >skald: -skap 133; -e/kvad 170, 230; -e/syn 84; lokk: budeilokk 69; å lokka 69; >ljom: gjætarljom 274; hjuringgutljom 69; melodi 218; folkemelodi 67, 256, 295; Norske folkemelodier [bok] 64; Vore Folkemelodier [bok] 65, 66; messe: -bok 65; graduale 65; missale 65; nynn: å nynne 218; opera 67; ouvertyre 286; salme 64, 74, 156, 204, 296; -song 56, 60 [-ma|-]; -tone 69; psalmist 204; slått 65; feleslått 69; harpeslått 275; langleik-slått 69; munnharp’-slått 69 [-|horpe|s-]; Fanitullen 82, 98; Kivleslåtten 159; song: fedrelands-song 144; gregoriansk song 65; kjærleikssigersong 243; kjærleikssong 69; lovsong 65, 100, 115; nasjonalsong 144; premie-song 262; salmesong 56, 60 [-ma|-]; syngjarkjerring 67; Brorsons svanesongar 65; Høgsongen 290; Norrønasongen 242, 251n; Ophelias sange 51; springdans 129, 288; >springleik 129; langleik-slått 69; toneleik 69; stev 69, 80, 222, 223, 252, 256; -tone 65; etterstev 241; fyrestev 239; sull 275; bestemorsull 297 [-r|-s-]; bånsull 69, 159; munnharpe-sull 159; å sulla 27, 294; symfoni 286; vårsymfoni 137; tonedikt 129; -ar 262; tull: fanitull 274; Fanitullen 82, 98; vals 209; vise 57, 64, 66, 111, 173, 174, 175, 218, 222, 223, 262, 286, 301, 306; folkevisesukk 39; kjempevise 65, 69; tragisk vise 174; Bygdavisur [dikt] 318; Dølevisor [bok] 66; Lomsvise 224; Norske folkeviser [bok] 64; Sinclarvisa 86; folketone >folkevise [s.d.] [til Musikktype]

musikkuttrykk: akkord 50; sphæremusik-akkord 253; bue 217; dur: Es dur 209; grunntone 100, 124, 159, 249; harmoni 150, 152, 259, 266, 274, 217; -sk 64, 130; >disharmoni 138; klang: -botn 238, 242; etterklang 159, 180, 194; gjenklang 80; grunnklang 159; moll 129; –tone 217; Cis moll 209; monoton 218; musikk 51 [-ik], 59, 65, 66 [musique], 67, 80 [-ik], 129, 130, 138, 160, [-ik:] 205, 207, 209, 211, 264, 282, 293, 294; -flogvit 275; -handskrift 65 [+ -ik|haand|-]; –kultur 65, 66; -uppskrift 66; -vedlegg 64; -verd 294 [-ik|-]; -øyra 67; bygdemusikk 275; folkemusikk 65; kyrkjemusikk 65; musikalsk 217, 294; notidsmusik 294; sphæremusik-akkord 253; språkmusik 237; Gamalnorsk kirkemusikk [bok] 65; naturtone 159; lurtone 158; neume 66; opus: ‘op 62’ 209; rytme 80, 129; -isk 65 [-m|i-]; spel: -e/mann 27, 52; hardspelt [part.] 172; harpespel 101; harpespelar 306; Gamel-Holin 27; Gamel-Sjugur 27; Jakup Lom 27; Jo Krøkje 27; Rolv Gaupar 27; Skårin 27; Slåstugu’en 27; Spelman-Bakkjen 27; >å leika 193; toneleik 69; >å spela 27, 138, 143, 250; streng 107, 138, 143, 159, 193, 225; -e/leg 112; hjartestreng 143; tristrengd 91; tema 129, 250 [the-], 307 [the-]; tempo 129; tone 27, 53, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 100, 115, 129, 138, 143, 217, 242, 253, 259, 262, 275, 276, 294, 306; -båre 285; -dikt 129; -diktar 262; -ferd 69, 119; -kraft 294; -kultur 294; -leik 69; -minne 66; -skatt 64, 66; heimlandstone 153; lurtone 158; monoton 218; naturtone 159; stevtone 65; tonal 65; trefløytetone 69; Cis 209; e 217; Es 209; f 217; >lund 64, 69; kvedarlund 86; triklang 122, 259; vers 222 [til Musikkuttrykk]

komponist 65; tonediktar 262; komposisjon 316; tonedikt 129; >Beethoven [L. v.] 209; ’-s fantasi og fuge i Es dur’ 209; >Bull [O.] 275; >Chopin [F.] 51, 209; ’-s vals, op 62, Cis moll’ 209; >Elling [C.] 65, 66; >Grieg [E.] 67, 144, 275, 288, 293; >Haarklou [J.] 65, 66; >Lindeman [L.M.] 64, 65 [berre ”L.”], 66; >Nordraak [R.] 144, 275; >Paganini: -hand 172; >Svendsen [J.] 67, 144 [til Komponistar]

 

Skaldespor: Dikt. 1952 (s. 331-395; ved Leif Mæhle. GNF) [til boklister] [til samlelister] [til toppen]

Musikkord:

instrument: basun 360; fele 379; -streng 379; >fiolin 347; fløyte: trefløyte 331 [træ|-]; harpe 354, 382 [hor-], 393; langleik 372; lur: -blåster 367 [-t]; munnharpe 382 [-|hor-]; syljufløyte 357 [-u|-f-] [til Instrument]

musikktype: halling 382; hymne 342; kvæde 352; >kveding: å kveda 354; lokk 372; melodi: Melodia melancholiae 331; slått: bruraslått 350, 351; vindflogu-slått 382; song: høgsong 347 [høi|sang]; sigersong 349 [seiers|sang]; svanesong 337 [-|sang]; springdans: trono-dansen 372; >springleik: tronoleiken 372, 373 [-o|-l-]; symfoni 342; vårsymfoni 343; vise: vårvise 357 [til Musikktype]

musikkuttrykk: harmoni 342, 343; spel: -e/mann 379; -e/manns|emne 379; >å leika 373; stemming: å stemma 347; streng 354; felestreng 379 [til Musikkuttrykk]

 

Ørneflukt og ormegard 2009 (nye brev i J. I. Sørbø. Ein biografi om Olav Aukrust) [til boklister] [til samlelister] [til toppen]

Musikkord:

instrument: fele >fiolin 102; -spill 35 = 102; strengelek 102 [åndens] [til Instrument]

musikktype: hymne 133; kvæde >skald: -e/ord 107; song: klagesong 102 [-|sang]; å syngja 107, 133 [til Musikktype]

musikkuttrykk: diminiuendo pp 107; harmoni 134; musikk 35 = 102; rytme 133, 134; tone 110, 111, 134; triklang 111 [til Musikkuttrykk]

 

Til Olav Aukrust forside 

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net