H a m s u n i a n a

Knut Hamsuns litterære tidspunkt på året

eller Året rundt med Hamsun

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for tidspunkt på året i Knut Hamsuns bøker og brev

 

Registrerte hovud- og undergruppenamn

Samleliste: Kronologisk gjennomgang av registrerte tidspunkt på året

Årstal i skjønnlitterære bøker

Hjelpemiddel for tidsrekning

Boklister: Sidetal for registrerte ord og uttrykk om tid på året

 

Til Hamsun forside

 

Registrerte hovud- og undergruppenamn [til toppen] [til boklister]

Søk etter hovudnamn. 

 

vår >forår >til sommeren

mars >påske

april

mai >pinse

sommer >til høsten

juni >St.-Hans

juli

august

høst >å høste >efterår >til vinteren

september

oktober

november

vinter >til våren

december >jul

januar >nytår

februar

årstal

 

 

Samleliste: Kronologisk gjennomgang av registrerte tidspunkt på året [til toppen] [til boklister]

 

Registreringane her er frå alle verk utanom breva. Ordninga er tenkt å gå etter årstidene i rekkefølgje vår, sommar, haust og vinter. For mange omtrentlege uttrykk er dette vanskeleg. Kyrkjelege høgtider flyttar seg mykje, og det er ein god del slike referansar. I samlelista nedafor er kvart årstidsnamn ført opp, og så dei tre månadene. Og i tillegg er nokre undergruppenamn, som ikkje finst i boklistene, tekne med (sjå ▪> ovafor, og i lista nedafor). Alle ord samansette med årstidsnamn, månadsnamn og nokre undergruppenamn (t..d påske, ●jul) står for seg i alfabetisk rekkefølgje. Og etter desse kjem ei blokk med lite strukturerte ord og uttrykk som følgjer årstida (og der alfabetet ikkje kan nyttast). – I boklistene er ordninga så kronologisk det let seg gjere, og undergruppene av den grunn ikkje med. Her er talet på sidetilvisingar summerte for årstidene – òg for boka. Alle ord skal finnast i begge listene – sjølv  om ein må leite litt når ein går frå den eine til den andre lista. Bakerst her, òg for kvar bok, finst førekomsten av årstal i registrerte verk med unntak av Fra det moderne Amerikas Aandsliv og Hamsuns polemiske skrifter, og dessutan ord om hjelpemiddel for tidsrekning.

 

VÅR Bjørger 4, Lurtonen 1, Mysterier 1, Redaktør Lynge 3, Ny jord 8, Pan 2, Ved rikets port 1, Livets spil 1, Aftenrøde 1, Victoria 11, Munken Vendt 16, Kratskog 4, Det vilde kor 7, Sværmere 8, Stridende liv 6, Under høststjærnen 1, Benoni 10, Rosa 8, En vandrer spiller med sordin 10, Livet ivold 1, Den siste glæde 11, Børn av tiden 4, Segelfoss by 15, Markens grøde 17, Konerne ved vandposten 2, Siste kapitel 4, Landstrykere 12, August 7, Men livet lever 13, Ringen sluttet 17, På gjengrodde stier 5, Artikler 1889-1928 8, På turné 1, Livsfragmenter 4, Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 9

-aften Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-artikkel Segelfoss by 5

-bløte August 1

-bud På gjengrodde stier 1

-bær [adj.] En vandrer spiller med sordin 1

-dag Børn av tiden 1

-ferie Ringen sluttet 1

-fest Kratskog 1 [til toppen] [til boklister]

-flom Børn av tiden 1

-frak Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1 Mysterier 2, Ved rikets port 1, Livet ivold 1, Markens grøde 4, Ringen sluttet 1

-frakke|lomme Kratskog 1

-fregner Sværmere 1

-grøde Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-jævndøgn Rosa 1

-kjendsle På gjengrodde stier 1

-knipe August 1

-kåpe Konerne ved vandposten 1

-liv Bjørger 2, Den siste glæde 1

-lys Markens grøde 2

-morgning Munken Vendt 1

-nat Mysterier 1, Victoria 1, Markens grøde 1, Landstrykere 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-onn Bjørger 1 [-|ån-], Sværmere 1, Stridende liv 1, En vandrer spiller med sordin 2, Den siste glæde 1, Segelfoss by 1, Markens grøde 4, Men livet lever 1, Ringen sluttet 1, På gjengrodde stier 2, Artikler 1889-1928 2 [-|on]

-orkan Livsfragmenter 1

-sild Sværmere 1

-sne Markens grøde 1

-sol Ny jord 1, Munken Vendt 1, Stridende liv 1, Børn av tiden 1, Siste kapitel 1, Landstrykere 1

-sæson Ny jord 1

-storm Stridende liv 1

-tegn På gjengrodde stier 1

-tid Ny jord 1, Pan 1, En vandrer spiller med sordin 1, Livsfragmenter 1

-ting [jur.] Munken Vendt 3, Børn av tiden 1

-tone Ny jord 1

-tøi Ny jord 1

-utflugt Markens grøde 1 [til toppen] [til boklister]

ivår Siste kapitel 1, Hamsuns polemiske skrifter 1; så kom våren Redaktør Lynge; det blev vår Bjørger 1; det første tegn på vår Redaktør Lynge 1; var begyndt å våres Benoni 1; da det gryet av vår Børn av tiden 1; da våren så sakte begynte Landstrykere 1; begynde med vår Markens grøde 1 [- å bli -], Siste kapitel 1; det var endda ikke videre vår Markens grøde 1; den tidlige vår I æventyrland 1; om våren i sneløsningen I æventyrland 1; så kom våren Kratskog 1; våren kom Pan 1; Victoria 1, Børn av tiden 2 [1: indtrådte]; nu kom våren Markens grøde 1; våren er kommet Markens grøde 1; nu var våren kommet Victoria 1; tidlig om våren Munken Vendt 1 [- på -]; Stridende liv 1, Siste kapitel 1; ut på våren Stridende liv 1; løvknopningens tid Stridende liv 1, Markens grøde 1; li ... godt ut på våren Konerne ved vandposten 1; der var fuld vår Pan 1; sent på våren Landstrykere 1; sist på våren Benoni 1; å våres Det vilde kor 2, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 1, Ringen sluttet 1

●forår Børn av tiden 1, Hamsuns polemiske skrifter 2

-s/have Det vilde kor 1

-s/luftning Bjørger 1

-s/ny Munken Vendt 1

-s/tone Mysterier 1

langt ut på foråret Børn av tiden 1

●til sommeren Børn av tiden 1, Segelfoss by 3, Markens grøde 1, Siste kapitel 3, Landstrykere 1, På gjengrodde stier 1; til næste sommer Den siste glæde 1; imot sommeren Segelfoss by 4, Landstrykere 1, August 1; før sommeren Ny jord 1; når sommeren kommer Pan 1; det var ikke sommer ... endda Markens grøde 1

 

mars Stridende liv 1, Den siste glæde 1, Børn av tiden 1, Segelfoss by 2, Markens grøde 1, Landstrykere 3, August 1, Ringen sluttet 2, På gjengrodde stier 4, Artikler 1889-1928 1 [-rts], Livsfragmenter 1

ugen fra 27 februar Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1; 5te marts Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1; mot fasten [sjå vinter: februar]; fastelavnssøndag [50 dg. før påske] Rosa 1; ved fastelavns tider Stridende liv 1; fasten Ny jord 1, Munken Vendt 1; midten av mars Landstrykere 1; 15de marts Livsfragmenter 1; attende mars August 2; jevndøgnsgalskap Landstrykere 1; 25. mars Hamsuns polemiske skrifter 1; 27de marts Hamsuns polemiske skrifter 1; slutten av mars Ny jord 1, August 1; sist i mars Benoni 1, August 1; otte og tyvende mars August 1

● påske Benoni 3, Rosa 3, Livet ivold 1, Børn av tiden 1, Konerne ved vandposten 2, Siste kapitel 4, Landstrykere 4, Ringen sluttet 2, Livsfragmenter 1

-hymne Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-morgen Rosa 2

-præken August 1

-tider Men livet lever 1

til påsken Benoni1; snart ... påske Ringen sluttet 1; påske i næste uke Siste kapitel 1; like ved påske Rosa 1; palmesøndag Ringen sluttet 2; onsdag før påske Ringen sluttet 1; langfredag Ringen sluttet 1; første påskedag Benoni 1, Ringen sluttet 1; anden påskedag Benoni 1 [“i morgen var det tredjedag påske”], Landstrykere 2, Ringen sluttet 1 [andendag]; ut i påsken Benoni 1; tredjedag (påske) Benoni 1, Landstrykere 1; syvende dag påske Landstrykere 1; tiende dag påske Landstrykere 2; påsken var over Rosa 1, Landstrykere 1; påsken var forbi Markens grøde 1; forbi med påsken Ringen sluttet 1; efter påske Benoni 1, Børn av tiden 1; syv uker til pinse [dvs. ved påsketid] Ringen sluttet 1; tre ukers tid efter påske Men livet lever 2

 

april Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Mysterier 1, Ny jord 1, Pan 1, Det vilde kor 1, Stridende liv 1, Rosa 1, Markens grøde 1, Ringen sluttet 3, På gjengrodde stier 2

-dag Munken Vendt 1 [til toppen] [til boklister]

-føre Ringen sluttet 1

første april Pan 1, Men livet lever 1; først i april Munken Vendt 1, femte april Ny jord 1; 9. april Hamsuns polemiske skrifter 2; ute i april Landstrykere 1; flyttedag [14.4] Redaktør Lynge 1, Siste kapitel 1; 16. april Rosa 2; 17de [april?] Benoni 1; attende [april] August 1; en tid efter sommermål [>14.4] Landstrykere 1; 26de april En vandrer spiller med sordin 1; bededag [4. fredag etter påske] Munken Vendt 3, Konerne ved vandposten 1, August 4; bededagshvile Munken Vendt 1; sist i april Landstrykere 1, å gå april Rosa 1

 

mai Mysterier 1, Ny jord 2, Pan 1, Sværmere 1, Den siste glæde 1, Markens grøde 3, August 1, Ringen sluttet 5, På turné 1

-blomster Segelfoss by 1

-måned Sult 1

-nat Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1 [-aj|-]

-vind Bjørger 1 [-aj|-v-], Sværmere 1

1. mai gjengrodde stier 1; 4 maj Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1; ved korsmesse tider [om våren:3.5] Stridende liv 1, Rosa 1, Markens grøde 1, Landstrykere 1, Men livet lever 2 [Korsmes]; Kristi himmelfartsdag [2. torsdag før pinse] Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 1; midten av mai Sværmere 1, Ringen sluttet 1; 15. mai Benoni 2 [“et par/to dager til tinget”]; syttende mai Ny jord 4, Benoni 1 [17de: “ting på Sirilund”], Markens grøde 3, Konerne ved vandposten 1, Hamsuns polemiske skrifter 2 [’17.’]; “Den 17de mai” Hamsuns polemiske skrifter 1; syttendemaiflag Hamsuns polemiske skrifter 1; syttendemai-frihet Ny jord 1; syttendemai-tale Ny jord 1; 17de mai-livet Artikler 1889-1928 1; 19. mai Benoni 1 [“tredje og siste dag”]; 20de mai Mysterier 1; langt ut i mai Markens grøde 1; tre uker etter korsmesse [ca. 24.5] Markens grøde 1; 26. mai gjengrodde stier 1; mellem påske og pinse Hamsuns polemiske skrifter 1; mellem sommermål [14.4] og pinse Ringen sluttet 1; sist i mai Stridende liv 1, Ringen sluttet 1; slutten av mai Rosa 1; så vilde juni komme Markens grøde 1

● pinse Konerne ved vandposten 2, Siste kapitel 2, August 1, Ringen sluttet 5 [til toppen] [til boklister]

-aften Ringen sluttet 1

-lilje Victoria 1

-tur Ringen sluttet 1

syv uker til pinse Ringen sluttet 1 [dvs. i påsken]; før pinse Markens grøde 1, Siste kapitel 1, August 1; pinsen er nær Ringen sluttet 1; like ved pinse Siste kapitel 1, Ringen sluttet 1 [like før -]; ikke mange dagene til pinse Ringen sluttet 1; første pinsedag Ringen sluttet 3; andendag [pinse] Ringen sluttet 4; tredjedag [pinse] Ringen sluttet 1; pinsen var gåt Landstrykere 1; efter pinse Siste kapitel 1; trefoldighets søndag [1. s. etter pinse] Sværmere 1

 

SOMMER Bjørger 2, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 3, Sult 4, Mysterier 8, Redaktør Lynge 1, Ny jord 7, Pan 9, Livets spil 1, Siesta 5, Victoria 7 [3: ’tyve somre’ = år], I æventyrland 3, Kratskog 12, Det vilde kor 7, Sværmere 4, Stridende liv 4, Under høststjærnen 2, Benoni 9, Rosa 9, En vandrer spiller med sordin 15, Livet ivold 2, Den siste glæde 20, Børn av tiden 8, Segelfoss by 12, Markens grøde 34, Konerne ved vandposten 7, Siste kapitel 5, Landstrykere 30, August 6, Men livet lever 20, Ringen sluttet 16, På gjengrodde stier 9, Artikler 1889-1928 7, På turné 1, Livsfragmenter 4, Over havet 9, Hamsuns polemiske skrifter 14

-aften Siesta 1

-arbeide Markens grøde 1

-arbeider Kratskog 1

-beite August 1, Men livet lever 1

-besøk Konerne ved vandposten 1

-bolig August 1, Men livet lever 1

-bruk Segelfoss by 1

-buplads Hamsuns polemiske skrifter 1

-by Men livet lever 1 [til toppen] [til boklister]

-dag Den Gaadefulde 1, Mysterier 1, Victoria 2, Dronning Tamara 1, En vandrer spiller med sordin 1, Landstrykere 1, Men livet lever 1, På gjengrodde stier 1, Livsfragmenter 1

-dragt Hamsuns polemiske skrifter 1

-eftermiddag Livets spil 1

-fiske Stridende liv 1

-fjøs Den siste glæde 1, Markens grøde 4, Hamsuns polemiske skrifter 1

-frakke En vandrer spiller med sordin 1

-fugl Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Redaktør Lynge 1, Victoria 1, Munken Vendt 1, I æventyrland 1, Det vilde kor 3, Den siste glæde 2, Konerne ved vandposten 2

-fugle|fyr Munken Vendt 1, Det vilde kor 1

-gjæst Den siste glæde 1, Siste kapitel 1

-hjælp Markens grøde 6

-hold Siste kapitel 1

-hus Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-hyre Landstrykere 1

-klær Mysterier 1, Munken Vendt 1, Men livet lever 1, På gjengrodde stier 1

-kvé August 1

-kvæld En vandrer spiller med sordin 1, Børn av tiden 3, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 2

-kåpe En vandrer spiller med sordin 1

-lang Landstrykere 1

-lek Benoni 1

-lot Landstrykere 1

-morgen Mysterier 1

-måned Siesta 1 [’de tre -d|er’], Kratskog 1

-nat Pan 2, Siesta 1, Victoria 1, Munken Vendt 1, I æventyrland 1, Det vilde kor 3, Benoni 1, Børn av tiden 1, Segelfoss by 2, Markens grøde 2, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 1, Artikler 1889-1928 2

-nu Det vilde kor 1, Den siste glæde 1

-ophold Ny jord 1, Den siste glæde 1

-regn Markens grøde 1 [til toppen] [til boklister]

-residens Stridende liv 1

-selskap Victoria 1

-sko Kratskog 1

-skog Den siste glæde 1

-solhverv Det vilde kor 1

-sted På gjengrodde stier 1

-sti En vandrer spiller med sordin 1

-støvler Segelfoss by 1

-tid|en Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Kratskog 1, Benoni 1, Børn av tiden 1, Landstrykere 1 [den lyse], Over havet 1

-tjeneste August 1

-tøi Redaktør Lynge 1, Ny jord 1, Segelfoss by 1

-tørket [part.] Markens grøde 1

-uke Den siste glæde 1, Børn av tiden 1

-uld Men livet lever 1

-varme Sværmere 1, Benoni 1, Markens grøde 1, Livsfragmenter 1

-veir Men livet lever 1

-villaby I æventyrland 1

-vind Lurtonen 1

natsommerfugl Pan 1

neslesommerfugl Pan 1

Nordlandssommeren Pan 1 [til toppen] [til boklister]

denne lyse årstid Segelfoss by 1, Siste kapitel 1 [den l-]; min sommer kom Pan 1; forsommer En vandrer spiller med sordin 1, Konerne ved vandposten 1, Hamsuns polemiske skrifter 1; tidligere på sommeren Kratskog 1, På turné 1; når det blir mere sommer Rosa 1; langt utpå forsommeren Landstrykere 1; ut på sommeren Bjørger 1, Ny jord 1, Siesta 1, Benoni 1 [-t|p-], Segelfoss by 1 [noget ut -], Markens grøde 1 [-t|p-], Siste kapitel 1, Landstrykere 1, Men livet lever 1, Artikler 1889-1928 1; hat sommer i noen uker I æventyrland 1; midt på sommeren Mysterier 1, Under høststjærnen 1, Børn av tiden 1, Segelfoss by 2, Markens grøde 3, Konerne ved vandposten 1; midtsommers Benoni 4 [3: midsommer, 1: midt på sommers tide], Ringen sluttet 1; høisommer På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 2, Hamsuns polemiske skrifter 2; straks over høisommeren Segelfoss by 1; senere på sommeren Benoni 1, Ringen sluttet 1, Landstrykere 1; li langt på sommeren Siste kapitel 1, Men livet lever 1; langt utover sommeren Siste kapitel 1; langt forbi solhverv [>21.6] Men livet lever 1; sent på sommeren Segelfoss by 1, Konerne ved vandposten 1; sensommer Rosa 1; sensommerdag Kratskog 1, På turné 1; sist på sommeren Bjørger 1, Ved rikets port 1, I æventyrland 1, Benoni 1, Ringen sluttet 1; eftersommer Markens grøde 1; det lier med sommeren Rosa 1; ikke den varme sommer lenger Rosa 1; sommeren er omentrentlig [!] leden Rosa 1; efter endt sommer Den siste glæde 1; sommeren er forbi Pan 1; farvel da sommer Bjørger 1; turistsommer Den siste glæde 1; sommeren var gåt Landstrykere 1; sommeren er forbi I æventyrland 1; forbi med en sommer Pan 1, Konerne ved vandposten 1 [- sommer|en]; min sommer lå bak meg Den siste glæde 1

●til høsten Ny jord 2, Victoria 1, Munken Vendt 1, Kratskog 1, Det vilde kor 1, Sværmere 1, Benoni 6, Rosa 1, En vandrer spiller med sordin 3, Segelfoss by 5 [1: før -], Markens grøde 5, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 5, Landstrykere 2, August 1, Men livet lever 2; til næste høst Markens grøde 1; å lakke ... til høsten Men livet lever 1, det lider til høst Siste kapitel 1; det led til høsten Siesta 1; det lier mot høsten Pan 1; imot høst På gjengrodde stier 1; mot høsten Men livet lever 1; vente på høsten Rosa 1; så nærmer høsten sig I æventyrland 1; nu kom høsten Ny jord 1

 

juni Den Gaadefulde 1, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1; Ringen sluttet 1

-dag Bjørger 1, Mysterier 1

-kveld Landstrykere 1

-varme August 1

første juni Pan 1, Ringen sluttet 3; begyndelsen av juni Over havet 1; 3. juni På gjengrodde stier 1; 6te juni Mysterier 2; 8. juni Hamsuns polemiske skrifter 2; 10. juni Hamsuns polemiske skrifter 1; 12te juni Mysterier 3, Benoni 5; Sylverius’ dag [12.6] Benoni 2; 14. juni På gjengrodde stier 1; 17. juni Artikler 1889-1928 1; til ut i juni Markens grøde 1; 23de juni Mysterier 1; På gjengrodde stier 2; 29de juni Mysterier 1

●St.-Hans [23-24.6, mange skrivemåtar] Bjørger 2, Munken Vendt 2, Det vilde kor 1, Stridende liv 1, Benoni 1, Den siste glæde 1, Segelfoss by 1, Men livet lever 1 [jonsok], På gjengrodde stier 1

(-)aften [23.6] Mysterier 4, Stridende liv 1, Sværmere 1 [’Sankt Hans. Om kvælden’]

-bål Sværmere 1[til toppen] [til boklister]

-leg Bjørger 1

-nat Mysterier 1, Munken Vendt 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

 

juli I æventyrland 1, Markens grøde 1; Julisøjlen Over havet 1

først i juli Landstrykere 1; 4 juli Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1; Over havet 1 [4de]; 4 Juli-forestilling Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1; 4de juli-numer Over havet 1; 6te juli Mysterier 1; 9de juli Mysterier 1; 14de juli Mysterier 1; 16de juli En vandrer spiller med sordin 1; midt i juli Markens grøde 1; før hundedagene [<23.7] Rosa 1 [hundedagene, sjå august]; 22 Julai (July) Kratskog 1; 23. juli På gjengrodde stier 1; før olsok [<29.7] Markens grøde 1; enda ikke ... olsok Markens grøde 1; Syv Sovere [27.7] Rosa 1; 28de juli Bjørger 1; å bie på olsok Landstrykere 1; ved olsok tider Landstrykere 1; olsok [29.7] Landstrykere 1; ved olsoktider August 1; slutten av juli Bjørger 1; siste dager av juli Over havet 1; forbi olsok Men livet lever 1

 

august Markens grøde 1, Landstrykere 1, Over havet 1

begynt på august En vandrer spiller med sordin 1; olsok om høsten [3.8] Markens grøde 1; 4de august Landstrykere 1 [fjærde]; Over havet 1; hundedagene [23.7-23.8] Sværmere, Men livet lever 2 [1: die Hundstage]; hundedagsregn Men livet lever 1; hundedagene var over Sværmere 1; 14de august En vandrer spiller med sordin 1; femtende august Pan 1; midten av august Over havet 1; 17. august Hamsuns polemiske skrifter 1; 21de august Markens grøde 1; to og tyvende august Pan 1; 23 august Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1; 25 aug. Hamsuns polemiske skrifter 1; sist i august Markens grøde 1; jærnnætter [de tre: 27-29.8] Pan 1, Munken Vendt 1 [-r|s tide]; den første jærnnat [27.8] Pan 2; den andre jærnnat [28.8] Pan 2, den tredje jærnnat [29.8] Pan 1; 29de august Hamsuns polemiske skrifter 1; snart kom september Markens grøde 1

 

HØST Bjørger 1, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2, Sult 5, Redaktør Lynge 1, Ny jord 9, Pan 4, Livets spil 4, Siesta 1, Victoria 1, Munken Vendt 6, Kratskog 4, Dronning Tamara 1, Det vilde kor 4, Stridende liv 1, Under høststjærnen 3, Benoni 2, Rosa 1, En vandrer spiller med sordin 10, Den siste glæde 6, Børn av tiden 8, Segelfoss by 12, Markens grøde 20, Konerne ved vandposten 5, Siste kapitel 7, Landstrykere 12, August 10, Men livet lever 13, Ringen sluttet 15, På gjengrodde stier 5, Artikler 1889-1928 3, Livsfragmenter 2, Over havet 4, Hamsuns polemiske skrifter 7

-aften Aftenrøde 1 [til toppen] [til boklister]

-arbeide Den siste glæde 1

-artikkel Segelfoss by 1

-brændt Rosa 1

-bær [subst.] En vandrer spiller med sordin 1

-bær [adj.] En vandrer spiller med sordin 1, Markens grøde 1

-dag Det vilde kor 1

-drakt Ny jord 1

-døgn Den siste glæde 1

-eftermiddag Livet ivold 1

-feber En vandrer spiller med sordin 1

-fest Segelfoss by 3

-glød Livet ivold 1, Markens grøde 1

-klima August 1

-kulde Men livet lever 1

-kvæld Lurtonen 1, Mysterier 2, Stridende liv 2, Den siste glæde 1, På gjengrodde stier 2 [-vel-]

-lig [adj.] Det vilde kor 1

-luft Pan 1, Siste kapitel 1

-lyn Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-mørke Landstrykere 1, Markens grøde 1

-måned Den siste glæde 1

-nat Munken Vendt 1 [en høstes nat], Det vilde kor 1, Markens grøde 1

-onn En vandrer spiller med sordin 1

-pløining I æventyrland 1, Stridende liv 1, Under høststjærnen 2, En vandrer spiller med sordin 4, August 1 [-øi|i-]

-regn En vandrer spiller med sordin 1, Landstrykere 1

-skjør Det vilde kor 1 [til toppen] [til boklister]

-smak Siste kapitel 1

-stjærne Under høststjærnen 1

-storm Markens grøde 1

-things|leite Den Gaadefulde 1

-ting [jur.] Rosa 1, Børn av tiden 1

-veir Bjørger 1, Rosa 1, Markens grøde 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-væte Markens grøde 4

i høstes Munken Vendt 1; høsten kom Victoria 1, Benoni 1; det lidde ... ut på året Benoni 1; det begyndte å bli høst Sværmere 1; nu begynder høsten Markens grøde 1; først på høsten Markens grøde 1; ut på høsten Munken Vendt 1, Landstrykere 1, På gjengrodde stier 1; godt ut på høsten Siste kapitel 1; langt på høsten Rosa 1, Landstrykere 1 [-st], Men livet lever 1; senhøstes Munken Vendt 1, Markens grøde 1, Landstrykere 1; sent utpå høsten Bjørger 1, Markens grøde 1 [- på -]; å høstes Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1; Livets spil 1, Det vilde kor 1, Benoni 1, Konerne ved vandposten 1; å høstne Det vilde kor 2, En vandrer spiller med sordin 1; å varsle høsten Men livet lever 1; Indian summer Pan 1, Det vilde kor 1, Under høststjærnen 1, Siste kapitel 1; høsten gik Børn av tiden 1; høsten var forbi Pan 1

●å høste Mysterier 1, Ny jord 2, Kratskog 3, Det vilde kor 1, Stridende liv 1, Under høststjærnen 2, En vandrer spiller med sordin 2, Den siste glæde 2, Børn av tiden 1, Markens grøde 1, Landstrykere 3 [2: å høstne], August 2, Artikler 1889-1928 4, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 7; å avhøste Landstrykere 1; indhøstning Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1; Kratskog 2, Stridende liv 3, Under høststjærnen 1, Børn av tiden 1, Konerne ved vandposten 1, På gjengrodde stier 2, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1; avhøstning Stridende liv 1; indhøstet Segelfoss by 1, På gjengrodde stier 1; høstet [part.] En vandrer spiller med sordin 1; August 1; uhøstet Victoria 1; hvedehøst Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1; August 1; høihøst I æventyrland 1; kornhøst Segelfoss by 1; potethøstning Under høststjærnen 1; tobakshøst Landstrykere 1; vinhøst I æventyrland 1, Det vilde kor 1; vinhøstning Hamsuns polemiske skrifter 1

●efterår: ud på efteråret Bjørger 1 [til toppen] [til boklister]

●til vinteren Mysterier 1, Ny jord 1, Livets spil 1, Kratskog 1, Stridende liv 1, Benoni 2, Rosa 2, En vandrer spiller med sordin 1, Segelfoss by 1, Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 1, På gjengrodde stier 1; det lider til vinteren Markens grøde 1; det lidde til høst og vinter Markens grøde 1; til næste vinter Børn av tiden 1, Markens grøde 1; til vinters Bjørger 1, Munken Vendt 2, Kratskog 1, Rosa 1, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 1, Markens grøde 6, Landstrykere 2, August 1, Men livet lever 6, Ringen sluttet 1; det lidde til vinters Markens grøde 1; imot vinteren Segelfoss by 1, Markens grøde 2, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 2, August 3; længes mot vinteren I æventyrland 1; før vinteren Landstryker 2; vinteren lå foran Den siste glæde 1 [- stod -], Landstrykere 1; de ventet vinteren Pan 1; vinteren nærmet sig Ny jord 1; nu kom ...vinteren Ny jord 1; nu er det vinteren snart Konerne ved vandposten 1; vinteren ... ikke langt borte Under høststjærnen 1

 

september Ny jord 1, Kratskog 1, Markens grøde 1, August 1, På gjengrodde stier 2

-dag Victoria 1

-helse Over havet 1

-morgen Victoria 1

2. september På gjengrodde stier 1, Hamsuns polemiske skrifter 2 [2den]; 3die september Markens grøde 1; først i september I æventyrland 1; godt ut i september Men livet lever 1; fingergullmesse [12.9] Rosa 1; fjortende september August 1; korsmesse var forbi [>14.9] Ringen sluttet 1; 20. september Hamsuns polemiske skrifter 1; 22. september På gjengrodde stier 2; jævndøgn [23.9] Rosa 1; jævndøgnstid Ringen sluttet 1; efter jævndøgn Rosa 1; 24. september Hamsuns polemiske skrifter 1; sist i september Landstrykere 1; Mikaeli [29.9] Markens grøde 1, Men livet lever 6 [3: Mikkéli, 3: Mikkélidagen]; snart oktober På gjengrodde stier 1

 

oktober Kratskog 1, Sværmere 1, Markens grøde 1, Landstrykere 1, Ringen sluttet 1, På gjengrodde stier 3

-sol Kratskog 1 [til toppen] [til boklister]

da oktober kom Kratskog 1 [-r ... k-], Markens grøde 1; begynde ... på oktober Landstrykere 1; 1. oktober Den siste glæde 1; lidde ut i ... oktober Kratskog 1; flyttedag [14.10] Aftenrøde 1; 15. oktober På gjengrodde stier 3; 16. oktober Hamsuns polemiske skrifter 1; 23de oktober Segelfoss by 1; 25de oktober Segelfoss by 1

 

november Markens grøde 1, August 1, Ringen sluttet 2, På gjengrodde stier 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

12te novbr. Livsfragmenter [i note] 1; 14 november Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1; 15de november Markens grøde 1; midt i november Landstrykere 1; 23. november På gjengrodde stier 1

 

VINTER Bjørger 3, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 4, Sult 3, Mysterier 2, Redaktør Lynge 8, Ny jord 3, Pan 3, Livets spil 3, Siesta 6, Aftenrøde 1, Victoria 6, Munken Vendt 6, I æventyrland 2, Kratskog 9, Det vilde kor 3, Sværmere 1, Stridende liv 5, Under høststjærnen 6, Benoni 18, Rosa 13, En vandrer spiller med sordin 4, Livet ivold 1, Den siste glæde 18, Børn av tiden 13, Segelfoss by 15, Markens grøde 32, Konerne ved vandposten 11, Siste kapitel 12, Landstrykere 36, August 18, Men livet lever 12, Ringen sluttet 7, På gjengrodde stier 8, Artikler 1889-1928 5, På turné 1, Livsfragmenter 6, Over havet 4, Hamsuns polemiske skrifter 4

-aften Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-arbeide En vandrer spiller med sordin 1, Markens grøde 2, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-billede Rosa 2

-dag Kratskog 1, Stridende liv 1, Markens grøde 1, Landstrykere 1, Livsfragmenter 1

-dato Ringen sluttet 1

-dragt Markens grøde 1

-eftermiddag Munken Vendt 1

-fiske August 1

-foder/-for Markens grøde 3, Men livet lever 5

-foret [part.] August 1

-foring Men livet lever 2

-føre Børn av tiden 1, Segelfoss by 2, Markens grøde 2, Siste kapitel 1, Landstrykere 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-gave Rosa 1 [til toppen] [til boklister]

-gjest Siste kapitel 1

-gjødsel Markens grøde 1

-hi Markens grøde 1

-hode Den siste glæde 1

-huttetu Det vilde kor 1, Den siste glæde 1

-kulde Benoni 1

-klædt Ringen sluttet 1

-kvæld Kratskog 1, Det vilde kor 1, Sværmere 1, Den siste glæde 1, Børn av tiden 1, Landstrykere 1, Men livet lever 2, Artikler 1889-1928 1

-kåpe Segelfoss by 1, Men livet lever 1

-mat Landstrykere 2

-måned Konerne ved vandposten 1, Ringen sluttet 1

-nat Mysterier 2, Siste kapitel 1

-plagg En vandrer spiller med sordin 1

-rug En vandrer spiller med sordin 2

-sild Benoni 1

-silke Livsfragmenter 1

-skog Den siste glæde 1

-slør Mysterier 1

-solskind Børn av tiden 1

-tid Siesta 1

-uke Rosa 1

-uld Markens grøde 1

-utstyr Landstrykere 1

-ved Børn av tiden 2, Markens grøde 1, Men livet lever 1

-veir Benoni 1, Den siste glæde 1 [til toppen] [til boklister]

Vinterpaladset I æventyrland 1

hardvinters tide Det vilde kor 1; vi skal få vinter nu Sult 1; vinteren begyndte Under høststjærnen 1; vinteren kom Markens grøde 2; så kom vinteren Markens grøde 1; fåt vinteren igjen I æventyrland 1; vinteren var kommet Sult1; først på vinteren Segelfoss by 1; tidlig i vinter Benoni 1; ivinter Bjørger 1; ut på vinteren Markens grøde 1 [et stykke -], Landstrykere 1, På gjengrodde stier 1; på mørkeste vinteren Børn av tiden 1; om vinteren i de korteste dager Segelfoss by 1, en tid utover vinteren Landstrykere 1; utover vinteren Børn av tiden 1; midt på vinteren Livets spil 1, Segelfoss by 4, Siste kapitel 1, Livsfragmenter 1; midtvinters Rosa 1, Segelfoss by 1; langt ut på vinteren Kratskog 1; overvintret En vandrer spiller med sordin 1, På gjengrodde stier 1; vinteren lakket Børn av tiden 1; vinteren lidde Victoria 1; li langt på vinteren Landstrykere 1; lide med vinteren Rosa 1; etter hvert som vinteren lidde og det ikke var så evig langt til våren Markens grøde 1; senvinters En vandrer spiller med sordin 1; snevinter Markens grøde 1; sist på vinteren Ringen sluttet 2; det værste av vinteren var nu over Ringen sluttet 1; det meste av vinteren gåt Børn av tiden 1; slut ... med vinteren Segelfoss by 1; vinteren var over Siste kapitel 1; vinteren er forbi Den siste glæde 1; overståt vinter Markens grøde 1; efter denne vinter Den siste glæde 1; å overvintre Under høststjærnen 1, Siste kapitel 1, Men livet lever 1, På gjengrodde stier 1; gjennemlevet en ... vinter Den siste glæde 1; å vintre (til) Det vilde kor 1; å vintres Konerne ved vandposten 1; imot våren August 1; den mørke årstiden Ringen sluttet 1; årets mørkeste måneder På gjengrodde stier 1

●til våren Bjørger 2, Redaktør Lynge 3, Ny jord 4, Victoria 1, Munken Vendt 2, Kratskog 1, Det vilde kor 2, Under høststjærnen 6, Benoni 11 [1: før -]; Rosa 3, En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 1, Børn av tiden 6, Segelfoss by 8, Markens grøde 3, Konerne ved vandposten 3, Siste kapitel 4, Landstrykere 5, August 3, Men livet lever 1, Ringen sluttet 2; å lakke til våren Ringen sluttet 1; å lide til vårs Rosa 1; til næste vår En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 1; å lage seg til for våren Segelfoss by 1; før våren Redaktør Lynge 1; når våren kom Kratskog 1; når våren kommer Den siste glæde 1, Markens grøde 1; når nu våren kommer Ny jord 1; når det nu blir vår Landstrykere 1; det blir vår Markens grøde 1; såsnart våren kom Kratskog 1; imot våren Segelfoss by 1, Markens grøde 1, Landstrykere 1, August 1; mod våren Livsfragmenter 1, På gjengrodde stier 1 [lakke -]; det måtte snart bli vår Segelfoss by 1; ventet på våren Ny jord 1 [venter], Pan 1; ennu ikke ... vår Victoria 1; nu var det våren straks Konerne ved vandposten 1; det var våren snart Benoni 1

 

december Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1; En vandrer spiller med sordin 1, Den siste glæde 1

-hefte Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-storm Ny jord 1 [til toppen] [til boklister]

Kristmåned En vandrer spiller med sordin 1

1. december Hamsuns polemiske skrifter 1; begyndelsen av december Landstrykere 1; syvende december Ny jord 2; 9de december Siesta 1; 11te december Under høststjærnen 3; 12te december En vandrer spiller med sordin 1; 16. december På gjengrodde stier 1; hælde mot solhværvsside [<21.12] Det vilde kor 1; 27. decbr. Artikler 1889-1928 1

●jul Mysterier 1, Siesta 7, Det vilde kor 2, Stridende liv 4, Under høststjærnen 1, Benoni 7, Rosa 5, En vandrer spiller med sordin 1, Markens grøde 2, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 8, Landstrykere 4, August 2, Men livet lever 1, På gjengrodde stier 5, På turné 1, Livsfragmenter 2

-e/aften Siesta 3, Stridende liv 1, Benoni 8 [-l|a-], Rosa 3 [-l|a-], Siste kapitel 2, Livsfragmenter 6

-e/bilde På gjengrodde stier 1

-e/bind Artikler 1889-1928 1

-e/blad På gjengrodde stier 1

-e/bord Den siste glæde 1

-e/brændevin Benoni 2

-e/bukk Siesta 1

-e/dagene Livsfragmenter 1

-e/dans Stridende liv 2, Benoni 1, Den siste glæde 1, Markens grøde 2, Landstrykere 1, August 2, Men livet lever 2

-e/dram Benoni 1

-e/ferie Ringen sluttet 1

-e/fortælling Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

-e/gave Segelfoss by 1, Markens grøde 1, Siste kapitel 3

-e/gilde Siesta 1, I æventyrland 1

-e/gjæst Livsfragmenter 1

-e/glæde [bot.] Ringen sluttet 1

-e/handel Benoni 2, Landstrykere 4

-e/hefte Siste kapitel 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-e/hilsen Siste kapitel 1 [forsinket] [til toppen] [til boklister]

-e/indkjøp Under høststjærnen 2

-e/kort Siste kapitel 5

-e/kost Artikler 1889-1928 1

-e/kvæld Siesta 2, Benoni 5, Rosa 1, Børn av tiden 1 [-l|k-], Segelfoss by 1, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 3

-e/litteratur Hamsuns polemiske skrifter 1

-e/liv Siste kapitel 1

-e/marked En vandrer spiller med sordin 2, Hamsuns polemiske skrifter 1

-e/mat Benoni 1

-e/moro Markens grøde 2

-e/nat Benoni 1 [-l|n-], Børn av tiden 2 [-l|n-], Segelfoss by 1, Siste kapitel 1

-e/nats|barn Børn av tiden 1 [-l|n-], Segelfoss by 2

-e/nummer Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-e/nætter Stridende liv 1

-e/offer Siste kapitel 1

-e/ophold Siste kapitel 1

-e/present Stridende liv 1

-e/rose|ri Hamsuns polemiske skrifter 1

-e/salme Siste kapitel 1

-e/stemning Benoni 1

-e/tid|er Munken Vendt 1, Siste kapitel 1 [ved], Ringen sluttet 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-e/trafik Benoni 1

-e/træ Siste kapitel 1, August 5, Men livet lever 1

-e/træ|fest Markens grøde 1

-e/træ|skikkelse August 1

-e/utskeielse Rosa 1 [til toppen] [til boklister]

denne ... side av jul Siste kapitel 1; ikke længe til jul Siste kapitel 1; bortimot juletider Redaktør Lynge 1; mod jul Livsfragmenter 2; julen stunder til På gjengrodde stier 1; lide til jul Benoni 2, August 1 [li mot -]; til jul Mysterier 1, Siesta 1, Det vilde kor 1 [til ... jul], Stridende liv 1, Benoni 3, Rosa 2, Markens grøde 1, Siste kapitel 4, Landstrykere 3; nærme sig jul Rosa 1; en tid før jul Benoni 1; før jul Under høststjærnen 1, Markens grøde 1, August 1; foran ... jul Den siste glæde 1; indunder jul Stridende liv 1; en uke før jul På gjengrodde stier 1; straks jul Landstrykere 1; lige under jul Livsfragmenter 2; nys før jul Rosa 1; nogle dage før jul Livsfragmenter 1; et par dager før jul Børn av tiden 1; nu kom julen Benoni 1, Rosa 1; just til jul Børn av tiden 1; å ringe julen ind Stridende liv 1; lille julaften Stridende liv 1, Rosa 1; nu kom julaften Benoni 1; juleaften/julekvæld [sjå: jul: -e/-, ovafor]; annendag jul Siste kapitel 2; tredjedag [jul] Siste kapitel 1; romhelgen Den siste glæde 1, Siste kapitel 2; midt i romhelgen Siste kapitel 1; i julehelgen Benoni 1; mellem jul og nytår Stridende liv 1; å ture jul Benoni 1; over jul Siste kapitel 1; julen var over Landstrykere 1; til efter jul Benoni 1, En vandrer spiller med sordin 1, Ringen sluttet 2; den annen side av jul Siste kapitel 1; før nytår Markens grøde 1; en av dagene under nytår Bjørger 1, Livsfragmenter 1; til juldagene var over Børn av tiden 1, til nytår Markens grøde 1, Siste kapitel 1; den siste dag av året Siste kapitel 1; nytårsaften Siste kapitel 1; nytårskvæld Siesta 1; hilse nyåret Siste kapitel 1; indvie det nye år Siste kapitel 1

 

januar Landstrykere 1, På gjengrodde stier 4

-hefte Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

18. jan. Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1; om to måneder har vi vår Redaktør Lynge 1

●nytår Livet ivold 1, Børn av tiden 1, Markens grøde 3, Siste kapitel 2

 -s/nat Siste kapitel 1

 -s/dag Markens grøde 1, Siste kapitel 3 [til toppen] [til boklister]

 -s/hilsen Siste kapitel 1

 -s/kort Siste kapitel 1

 -s/post Siste kapitel 1

 -s/salme Siste kapitel 1

ved nytår Konerne ved vandposten 1; årskiftet På gjengrodde stier 1; 1. januar Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1; anden nytårsdag Siste kapitel 1; tredje dagen [nytår] Siste kapitel 1; efter jul og nytår Landstrykere 1, Ringen sluttet 1; fra nytår Men livet lever 1; efter nytår Rosa 1, Børn av tiden 1, Markens grøde 1; over nytår Siste kapitel 1; 9de januar Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1; ut på nyåret Segelfoss by 1, Markens grøde 2; trettenhelgen [6.1] Stridende liv 1, Rosa 1, Den siste glæde 1; tyvendedagshelg [13.1] På gjengrodde stier 1

 

februar Benoni 1, Den siste glæde 1, Landstrykere 2, August 1, Ringen sluttet 1, På gjengrodde stier 1, Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

femte februar Siesta 1; 6. februar Artikler 1889-1928 1; 11. februar På gjengrodde stier 1; 13de februar Hamsuns polemiske skrifter 1; 14de februar Hamsuns polemiske skrifter 1; midten av februar Landstrykere 1; 16de februar Mysterier 1; 18de februar Livsfragmenter 1; mot fasten Landstrykere 1

 

 

USIKKER TID [til toppen]

 

Ramadanmåned Stridende liv 1

syttende August 1

attende August 5

nittende August 2

tyvende August 1

vinter: mandag den 13de Benoni 1

 

 

Årstal i skjønnlitterære bøker [til toppen] [til boklister]

Unntatt er Fra det moderne Amerikas Aandsliv, Hamsuns polemiske skrifter og breva. Årstala i dei to nemnde bøkene er likevel registrerte, og står bak boknamna.

 

over 2000 år siden Bjørger 1

500: 569 Stridende liv 1

1100-1200: 1184-1212 I æventyrland 1

1500: det sekstende århundrede Segelfoss by 1; 1511 Segelfoss by 1; 1512 Segelfoss by 1; 1513 Segelfoss by 1; 1586 I æventyrland 1

1600: det syttende århundrede Stridende liv 1; 1643 Over havet 1

1700: 1719 Mysterier 1; 1722 I æventyrland 1; 1795 En vandrer spiller med sordin 1; fra omkring slutningen av attende århundre Munken Vendt 1

1800: 1808 I æventyrland 1; 1812 Ny jord 1, Den siste glæde 1; 1814 Ved rikets port 1; 1829 Stridende liv 1; 1835 Over havet 1; 1838 Pan 2; 1848 Sult 3; 1854 Kratskog 1; 1855 Pan 2; 1859 Ny jord 1, Pan 1; 1860 Artikler 1889-1928 2, Over havet 1; 1861 Pan 1, Over havet 1; 1863 Artikler 1889-1928 1; 1864 Artikler 1889-1928 1 [‘64’], Over havet 1; 1867 Artikler 1889-1928 1, Over havet 2; 1869 Over havet 1; 1870 Bjørger [“70”], Mysterier 1; syttiårene [18-] Ny jord 2, I æventyrland 2, Segelfoss by 1; 1872 Over havet 1; 1873 Mysterier 1, På gjengrodde stier 1; 1876 Artikler 1889-1928 1; 1879 Siesta 1, På gjengrodde stier 1; 1880 På gjengrodde stier 1, Over havet 1; 1881 På gjengrodde stier 1; 1883 Mysterier 1; 1884 Kratskog 1; 1885 Stridende liv 1; 1886 Mysterier 1, Kratskog 1, Stridende liv 1, På turné 1, Over havet 1; 1887 Kratskog 1, Stridende liv 1, Ringen sluttet 1; 1888 Siesta 2; Stridende liv 2 [1: 1888-1893]; 1889 Over havet 1; 1890 På turné 1; 1891 Mysterier 2; 1892 Stridende liv 1; 1893 Over havet 1; 1894 Kratskog 1; 1898 På gjengrodde stier 1; 1899 På gjengrodde stier 1; 18** Rosa 1

1900: 1901 Stridende liv 1; 1903 Men livet lever 1; 1905 Artikler 1889-1928 3; 1908 Artikler 1889-1928 2; 1912 Ringen sluttet 1; 1916 Artikler 1889-1928 1; 1918 Artikler 1889-1928 1; 1928 Artikler 1889-1928 1; 1938 Pan 1; 1945 På gjengrodde stier 2; 1946 På gjengrodde stier 4; 1947 På gjengrodde stier 4; 1948 På gjengrodde stier 3; 1949 På gjengrodde stier 1; 1950 På gjengrodde stier 1; 1960 På gjengrodde stier 1

årstal: på væggene var også mange ... årstal skåret ind Pan 1

 

 

Hjelpemiddel for tidsrekning [til toppen] [til boklister]

 

almanak Bjørger 1, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 2 [1: gamle årgange], Siesta 1, Benoni 4, Den siste glæde 1, Markens grøde 5, Landstrykere 1, August 2, Ringen sluttet 1, På gjengrodde stier 6

almanak|redaktion Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

lomme|almanak Ny jord 2

 

kalender Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1, Men livet lever 1, Ringen sluttet 3, På gjengrodde stier 1

dato|kalender Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

 

primstavpoesi Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord og uttrykk om tid på året i Hamsuns skjønnlitterære bøker [til toppen] [til slutten]

Søkelista er alfabetisk, men gjennomgangen kronologisk, 43 titlar. Søk på boknamna og kom til sidetal for tid i bøkene

 

Aftenrøde 1898 (Samlede verker 14: 128-184, 1956. GNF)

Artikler 1889-1928 (GNF 1965: 9-148, Fakkelbok 73 v/ Francis Bull)

August 1930 (Samlede verker 11: 7-261, 1955. GNF)

Benoni 1908 (Samlede verker 5: 7-162, 1955. GNF)

Bjørger 1878 (Trohaugs Forlag 1981: 7-144)

Børn av tiden 1913 (Samlede verker 6: 7-189, 1955. GNF)

Den Gaadefulde 1877 (GNF 1959: 2-31, faksimileutg.)

Den siste glæde 1912 (Samlede verker 7: 7-142, 1955. GNF)

Det vilde kor 1904 (Samlede verker 15: 177-236, 1956. GNF) (Det vilde Kor og andre dikte. Gyldendals klassikere 1993: 9-141. Forkorta GK)

Dronning Tamara 1903 (Samlede verker 15: 7-71, 1956. GNF)

En vandrer spiller med sordin 1909 (Samlede verker 5: 305-423, 1955. GNF)

Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1889 (GNF 1962: 7-131, v/ Tore Hamsun)

Hamsuns polemiske skrifter (GNF 1998: 19-278, v/ Gunvald Hermundstad)

I æventyrland 1903 (Samlede verker 3: 165-290, 1954. GNF)

Konerne ved vandposten 1920 (Samlede verker 8: 7-293, 1955. GNF)

Kratskog 1903 (Samlede verker 4: 7-122, 1955. GNF)

Landstrykere 1927 (Samlede verker 10: 7-334, 1955. GNF)

Livet ivold 1910 (Samlede verker 15: 74-174, 1956. GNF)

Livets spil 1896 (Samlede verker 14: 72-125, 1956. GNF)

Livsfragmenter (GNF 1988: 9-127, v/ Lars Frode Larsen)

Lurtonen [1877-79] (Hamsun-Selskapet 1995: [13-31], vers 1-56, v/ L.F. Larsen)

Markens grøde 1917 (Samlede verker 7: 145-397, 1955. GNF)

Men livet lever 1933 (Samlede verker 12: 7-315, 1955. GNF)

Munken Vendt 1902 (Samlede verker 14: 186-375, 1956. GNF)

Mysterier 1892 (Samlede verker 1: 143-373, 1954. GNF)

Ny jord 1893 (Samlede verker: 2: 139-330, 1954. GNF)

Over havet (GNF 1990: 9-114, v/ Lars Frode Larsen)

Pan 1894 (Samlede verker 2: 333-423, 1954. GNF)

På gjengrodde stier 1949 (Samlede verker 15: 239-335, 1956. GNF)

På turné (GNF 1960: 17-127, v/ Tore Hamsun)

Redaktør Lynge 1893 (Samlede verker 2: 7-136, 1954. GNF)

Ringen sluttet 1936 (Samlede verker 13: 7-240, 1956. GNF)

Romanen om Reban [1877-79] (Hamsun-Selskapet 1997: 39-60)

Rosa 1908 (Samlede verker 5: 165-301, 1955. GNF)

Segelfoss by 1915 (Samlede verker 6: 193-447, 1955. GNF)

Siesta 1897 (Samlede verker 3: 7-88, 1954. GNF)

Siste kapitel 1923 (Samlede verker 9: 7-301, 1955. GNF)

Stridende liv 1905 (Samlede verker 4: 189-311, 1955. GNF)

Sult 1890 (Samlede verker 1: 7-140, 1954. GNF)

Svermere 1904 (Samlede verker 4: 125-185, 1955. GNF)

Under høststjærnen 1906 (Samlede verker 4: 315-395, 1955. GNF)

Ved rikets port 1895 (Samlede verker 14: 6-69, 1956. GNF)

Victoria 1898 (Samlede verker 3: 90-162, 1954. GNF)

 

Registreringar av tidspunkt på året er ikkje gjorde i breva:

Knut Hamsun som han var (GNF 1956: 31-239, v/ Tore Hamsun)

Brev til Marie (Aschehoug 1970: 9-263, v/ Tore Hamsun)

Knut Hamsuns brev [I] 1879-1895 (GNF 1994. Tala gjeld brev nr. 1-404)

Knut Hamsuns brev [II] 1896-1907 (GNF 1995. Tala gjeld brev nr. 405-779)

Knut Hamsuns brev [III] 1908-1914 (GNF 1996. Tala gjeld brev nr. 780-1285)

Knut Hamsuns brev [IV] 1915-1924 (GNF 1997. Tala gjeld brev nr. 1286-1780)

Knut Hamsuns brev [V] 1925-1933 (GNF 1999. Tala gjeld brev nr. 1781-2356)

Knut Hamsuns brev [VI] 1934-1950 (GNF 2000. Tala gjeld brev nr. 2357-3069)

Knut Hamsuns brev [VII] Supplementsbind (GNF 2001. Tala gjeld brev nr. S 1-S249

 

 

I [klammer] – kor mange sider til saman for den eining.

 

Den Gaadefulde 1877 (GNF 1959: 2-31, faksimileutg.) [til toppen]

Årstider [3]:

vår [0]

sommer [2]: -dag 29; juni 26

høst [1]: -thingsleite 21

vinter [0]

Årstal: 18..: 26

almanak 67

 

Bjørger 1878 (Trohaugs Forlag 1981: 7-144) [til boklister]

Årstider [33]:

vår [10] 42, 44, 76, 123; -liv 110, 115; -onn 9 [-|ån-]; forårsluftning 19; det blev

vår 97; maivind 113 [-aj|-v-]

sommer [11] 77, 123; St.-hans 10, 129; St.-hans­-leg 130; junidag 74; ud på sommeren 55; 28de juli 136; slutten av juli 133; sidst på sommeren 36; farvel da sommer 76

høst [5] 44; -vejr 42; sent udpå høsten 89; ud på efteråret 144; til vinters 72

vinter [7] 43, 49, 76; ivinter 76; nytår 141; til våren 76, 90

Årstal: over 2000 år siden 66; [18]70: 102

 

Lurtonen [1877-79] (Hamsun-Selskapet 1995: [13-31], vers 1-56, v/ L.F. Larsen) [til toppen]

Årstider [3]:

vår [1] 30

sommer [1]: -vind 3

høst [1]: -kvæld 33

vinter [0]

 

Romanen om Reban [1877-79] (Hamsun-Selskapet 1997: 39-60) [til boklister]

Årstider: (ingen)

 

Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1889 (GNF 1962: 7-131, v/ Tore Hamsun) [til toppen]

Årstider [29]:

vår [6]: -frak 117; ugen fra 27 februar 92; påskehymne 38; april 5; 4 maj 97; majnat 97

sommer [9] 22, 60, 71; -fugl 39; -tid|en 7; juni 87; 4 Juli 95; 4 Juli-forestilling 90; 23 august 74

høst [4] 119; hvedehøst 91; 14 november 99; å høstes 69

vinter [10] 5, 60, 71, 122; december 88; decemberhefte 15; julefortælling 16; januarhefte 16; 1. januar 129; 9de januar 29

Årstal: det fjerde århundrede før Kristus 61; 1477: 105; før anno 1700: 18, 89; det nittende århundrede 61; 1819: 53; 1842: 79; 1846: 79; 1849: 50; [18]50-årene 11; 1857: 79; 1861: 79; 1863: 129; 1864: 105; 1868: 16, 43, 495; 1873: 43; 1875: 19; 1878: 16; 1879: 13, 16, 80; 1882: 49, 69; 1883: 11, 63, 79,103; 1884: 77, 128; 1885: 36; 1886: 87, 96, 97; 1887: 18, 22; 1888: 15, 108; 1889: 5, 29

almanak 34 [gamle årgange], 127; almanakredaktion 43; kalender 74; datokalender 73; skruekalender 74; primstavpoesi 38

 

Sult 1890 (Samlede verker 1: 7-140, 1954. GNF) [til boklister]

Årstider [16]:

vår [1]: maimåned 17

sommer [4] 8, 24, 44 [her: år], 112

høst [5] 7, 24, 25, 63, 122

vinter [6] 46, 112, 127; vi skal få vinter nu 81; vinteren var kommet 84, 112

Årstal: 1848: 24, 36, 37

 

Mysterier 1892 (Samlede verker 1: 143-373, 1954. GNF) [til toppen]

Årstider [48]:

vår [8] 237; -frak 177, 301; -nat 237; forårstone 277; april 373; mai 163; 20de mai 176

sommer [28] 147, 156, 159, 180, 187, 284, 318, 373; -dag 278; -klær 150; -morgen 182; junidag 185; 6te juni 298, 354; 12te juni 143, 167, 211; 23de juni 185; St. Hans aften [23.6] 185, 186, 225, 285; St. Hans-natten [24.6] 222; 29de juni 249; midt på sommeren 143; 6te juli 298; 9de juli 296; 14de juli 329

høst [4]: -kvæld 214, 220; å høste 212; til vinteren 180

vinter [8] 159, 281; -nat 201, 221; -slør 262; til jul 236; jul 318; 16de februar 176

Årstal: 1719: 340; 1870: 171; 1873: 176; 1883: 214; 1886: 295; 1891: 176, 243

 

Redaktør Lynge 1893 (Samlede verker 2: 7-136, 1954. GNF) [til boklister]

Årstider [24]:

vår [6] 114, 115, 134; det første tegn på vår 110; og så kom våren 76; flyttedag [14.4] 12

sommer [3] 134; -fugl 113; -tøi 7

høst [1] 66

vinter [14] 59, 66, 75, 109, 111, 113, 123, 134; bortimot juletid|er 49; om to måneder har vi vår 75; før våren 59; til våren 59, 75, 111

 

Ny jord 1893 (Samlede verker: 2: 139-330, 1954. GNF) [til toppen]

Årstider [67]:

vår [26] 180, 181, 197, 210, 217, 260, 289, 291; -sol 140; -sæson 174; -tiden 142; -tone 185; -tøi 232; i fasten 140; slutten av marts 139; endnu ikke ... april 157, femte april 173; mai 234, 267; syttende mai 227, 229, 235, 328; syttende mai-frihet 228; syttende mai-tale 235; just før sommeren 174

sommer [13] 176, 194, 214, 236, 246, 315, 325; -ophold 171; -tøi 209; ut på sommeren 206; til høsten 213, 214; nu kom høsten 313

høst [16] 170, 205 [= a: avling], 209 [a], 220 [a], 242 [a], 245, 275 [a], 313, 314; -dragt 313; et stykke ut i september 321; å høste 206, 300; til vinteren 242; vinteren nærmet sig 322; nu kom ... vinteren 313

vinter [12] 170, 176, 259; december: -storm 148; syvende december 170, 319; til våren 243, 268, 310, 313; venter på ... våren 157; når nu våren kommer 157

Årstal: 1812: 147; 1859: 245

lommealmanak 254, 277

 

Pan 1894 (Samlede verker 2: 333-423, 1954. GNF) [til boklister]

Årstider [47]:

vår [8] 339, 340; -tid 376; første april 383; våren kom 339; mai 383; det var fuld vår 345; når sommeren kommer 348

sommer [27] 333, 350, 359, 362, 389, 398, 405, 406, 409; -nat 354, 378; første juni 348; min sommer kom 349; Nordlandssommeren 333; neslesommerfugl 339; natsommerfugl 345; femtende august 383; to og tyvende august 390; jærnnætter [de tre: 27-29.8] 390; den første jærnnat [27.8] 390, 391; den anden jærnnat [28.8] 391; den tredje jærnnat [29.8] 392, 393; det lier mot høsten 390; forbi med en sommer 333; sommeren er forbi 394

høst [8] 348, 394, 406, 412; -luft 400; Indian summer 389; høsten var forbi 406; de ... ventet vinteren 406

vinter [4] 342, 348, 406; ventet på våren 338

Årstal: 1838: 358 [“atten hundrede og otte og tredive”], 371 [“otte og tredive”]; 1855: 333, 352 [“to år siden”]; 1859: 412; 1861 411; 1938: 358 [“nitten hundrede og otte og tredive”]; årstal: på væggene var også mange ... årstal skåret ind 339 [på møllen]

 

Ved rikets port 1895 (Samlede verker 14: 6-69, 1956. GNF) [til toppen]

Årstider [3]:

vår [2] 66; -frak 7

sommer [1]: sist på sommeren 7

høst [0]

vinter [0]

Årstal: 1814: 25

 

Livets spil 1896 (Samlede verker 14: 72-125, 1956. GNF) [til boklister]

Årstider [13]:

vår [1] 113

sommer [2] 74; -eftermiddag 73

høst [6] 86, 89, 100, 102; å høstes 78; til vinteren 75

vinter [4] 73, 99, 114; midt på vinteren 105

 

Siesta 1897 (Samlede verker 3: 7-88, 1954. GNF) [til toppen]

Årstider [36]:

vår [0]

sommer [9] 28, 44, 64, 65, 68; -aften 87; -måneder 55 [de tre]; -nat 55; ut på sommeren 32

høst [2] 56; det led til høsten 60,

vinter [25] 21, 28, 64, 65, 68, 80; -tid 31; 9de december 12; til jul 28; jul 28, 33, 34, 36, 39, 43, 73; julekvæld 28, 29; juleaften 32, 34, 38; julebukk 39; julegilde 40; nytårskvæld 29; femte februar 29

Årstal: 1879: 73; 1888: 7, 12

almanak 29

 

Aftenrøde 1898 (Samlede verker 14: 128-184, 1956. GNF) [til boklister]

Årstider [4]:

vår [1] 136

sommer [0]

høst [2]: -aften 129; flyttedag [14.10] 148

vinter [1] 163

 

Victoria 1898 (Samlede verker 3: 90-162, 1954. GNF) [til toppen]

Årstider [41]:

vår [14] 91, 97, 119, 124, 125, 130, 155, 158, 160, 162; -nat 105; våren kom 120; nu var våren kommet 120; pinselilje 137

sommer [13] 97, 119 [her: somre = år], 120 [år], 127 [år], 138, 141, 155; -dag 112, 136; -fugl 127; -nat 105; -selskap 102; til høsten 140

høst [5] 118; høsten kom 123; septembermorgen 111; septemberdag 106; uhøstet 122

vinter [9] 91, 97, 119, 120, 148, 155; vinteren lidde 149; til våren 161; ennu ikke ... vår 123

 

Munken Vendt 1902 (Samlede verker 14: 186-375, 1956. GNF) [til boklister]

Årstider [62]:

vår [30] 213, 247, 248, 274, 276, 299, 303, 307, 327, 328, 330, 333, 338, 351, 357, 358; -morgning 247; -sol 241; -ting [jur.] 251, 252, 254; forårsny 247; fasten 365; tidlig om våren 242 [- på -]; først i april 243; aprildag 244; bededag [4. fredag etter påske] 355, 356, 357; bededagshvile 356

sommer [10]: -fugl 215; -fuglefyr 215; -klær 355; -nat 204; St. Hans nat 206; Sankte-Hans 187, 208; jærnnætters tide [27-29.8] 187; til høsten 213, 357

høst [12] 187, 231, 276 [grøde], 295, 308, 368; -nat 231 [en høstes nat]; i høstes 228; ut på høsten 195; senhøstes 363; til vinteren 220, 328

vinter [10] 195, 228, 241, 248, 251, 264; -eftermiddag 225; juletid|er 187; til våren 200, 242

Årstal: fra omkring slutningen av attende århundre 186

 

I æventyrland 1903 (Samlede verker 3: 165-290, 1954. GNF) [til toppen]

Årstider [23]:

vår [2]: den tidlige vår 184; om våren i sneløsningen 225

sommer [10] 205, 252, 268; -fugl 184; -nat 203; -villaby 176; hat sommer i noen uker 194; juli 184; sist på sommeren 233; sommeren er forbi 194

høst [6]: -pløining 176; så nærmer høsten sig 184; høihøst 226 [-|onn]; vinhøstes tide 179; først i september 165; længes mot vinteren 194

vinter [5] 210, 252; fåt vinteren igjen 194; julegilde 210; Vinterpaladset 165

Årstal: 1184-1212: 209; 1586: 169; 1722: 188; 1808: 271; syttiårene [18-] 253, 256

 

Kratskog 1903 (Samlede verker 4: 7-122, 1955. GNF) [til boklister]

Årstider [58]:

vår [8] 17, 25, 61, 105; -fest 73; -frakkelomme 8; så kom våren 49; såsnart våren kom 99

sommer [19] 14, 15, 17, 40, 46, 49, 51, 54, 57, 97, 115; -arbeider 54; -måned 73; -sko 100; -tid|en 92; 22 Julai (July) 54; tidligere på sommeren 58; sensommerdag 58; til høsten 31

høst [17] 34, 47, 50, 73; høsten kom 102; lidde ut i september 52; indhøstning 52, 53; å høste 16, 53, 57; da oktober ... kom 34; oktober 25, lidde ut i ... oktober 52; oktobersol 35; til vinteren 35; til vinters 116

vinter [14] 14, 17, 25, 46, 49, 50, 55, 57, 97; -dag 15; -kvæld 36; langt ut på vinteren 107; til våren 55; når våren kom 55

Årstal: 1845: 54; 1884: 36; 1886: 58; 1887: 51; 1894: 40

 

Dronning Tamara 1903 (Samlede verker 15: 7-71, 1956. GNF) [til toppen]

Årstider [2]:

vår [0]

sommer [1]: -dag 9

høst [1] 27

vinter [0]

 

Det vilde kor 1904 (Samlede verker 15: 177-236, 1956. GNF) [til boklister]

Årstider [56]:

vår [11] 179, 180, 181, 190, 204, 210, 220; å våres 181, 226; forårshave 197; april 226

sommer [18] 182, 187, 212, 223, 229, 232, 234; -fugl 179, 180, 218; -fuglefyr 218; -nat 179, 212, 230; -nu 183; -solhverv 227; sanktehans 183; til høsten 198

høst [14] 182, 187, 190, 234; -dag 182; -lig 188; -nat 198; -skjør [adj.] 182; vinhøst 202; å høste 202; å høstes 187; å høstne 195, 232; Indian summer 182

vinter [13] 203, 207, 229; -huttetu 184; -kvæld 184; å vintre 195; hælde mot solhværvsside [<21.12] 195; til ... jul 214; jul 216, 221; hardvinters tide 227; til våren 197, 207

 

Svermere 1904 (Samlede verker 4: 125-185, 1955. GNF) [til toppen]

Årstider [29]:

vår [15] 125, 131, 134, 135, 137, 144, 146, 173; -fregner 127, -onn 143; -sild 131; mai 125; midten av mai 132; maivind 127; trefoldighets søndag [1. s. etter pinse] 132

sommer [10] 133, 156, 162, 181; -varme 162; Sankt Hans om kvælden [23.6] 165; Sankt Hansbål 167; hundedagene [23.7-23.8] 172; hundedagene var over 173; til høsten 176

høst [2]: det begyndte å bli høst 180; oktober 181

vinter [2] 126; -kvæld 136

 

Stridende liv 1905 (Samlede verker 4: 189-311, 1955. GNF) [til boklister]

Årstider [56]:

vår [17] 198, 199, 200, 204, 209, 212; -onn 207; -sol 201; -storm 198; mars 198; ved fastelavns tider 198; tidlig om våren 203; april 306; ut på våren 207; ved korsmesse [3.5.] tider 200; løvknopningens tid 206; sist i mai 200

sommer [8] 199, 209, 214, 225; -fiske 206; -residens 286; Sankthans aften 207; sankthans 207

høst [10] 232; -kvæld 245, 260; -pløining 242; avhøstning 232; indhøstning 241, 242, 251; å høste 210; til vinteren 189

vinter [21] 199, 209, 210, 227, 228; -dag 211; til jul 203; å ringe julen ind 193; jul 193, 196, 226, 227; indunder jul 191; lille juleaften 191; juleaften 227; julepresent 227; alle julenætter 226; mellem jul og nytår 230; juledans 189, 197; trettenhelgen [6.1] 197. Ramadanmåned 309

Årstal: 569: 308; det syttende århundrede 303; 1829: 307; 1885: 306, 1886: 226; 1887: 227; 1888: 306; 1888-1893: 306; 1892: 306; 1901: 306

 

Under høststjærnen 1906 (Samlede verker 4: 315-395, 1955. GNF) [til toppen]

Årstider [38]:

vår [1] 356

sommer [3] 323, 324; midt på sommeren 328

høst [12] 328, 335, 379; -pløining 373, 379; -stjærne 313; indhøstning 336; potethøstning 333; å høste 316, 360; Indian summer 315; vinteren ... ikke langt borte 351

vinter [22] 323, 324, 332, 350, 355, 356; vinteren begyndte 318; 11te december 383, 384 [‘11te’], 385 [“den forbandede dato”], 386 [‘11te’]; før jul 381; juleindkjøp 387, 388; til jul 380; å overvintre 350; til våren 332, 355, 356, 368, 371, 390

 

Benoni 1908 (Samlede verker 5: 7-162, 1955. GNF) [til boklister]

Årstider [143]:

vår [28] 19, 66, 77, 82, 111, 122, 128, 132, 146, 162; sist i marts 122; var begyndt å våres 66; til påsken 52; påske 55, 56, 60; første påskedag 53; andre påskedag 54 [“i morgen var det tredjedag påske”]; ut i påsken 52; tredjedag påske 54; efter påske 128; 15. mai [“et par/to dager til tinget”] 76, 77; 17de [mai?] 76, 79 [“ting på Sirilund”]; 19. mai [“tredje og siste dag”] 81; sist på våren 15

sommer [33] 7, 64, 72, 101, 102, 103, 127, 133, 146; -lek 100; -nat 98; -tid|en 24; -varme 82; 12te juni 63 [‘tolvte’], 77, 84 [‘tolvte’], 93 [“12te”], 94; Sylverius’ dag [12.6] 29, 97; Sankt Hans [24.6] 15; midsommer 29, 43, 61, 99 [midt på sommers tide]; senere på sommeren 64; sist på sommeren 15; til høsten 64, 83, 99, 117, 118 [indtil], 133

høst [7] 145, 155; høsten kom 25; å høstes 100; det lidde ... ut på året 14; til vinteren 131, 135

vinter [75] 7, 28, 31, 57, 61, 71, 72, 77, 80, 100, 119, 121, 124, 132, 143, 145, 146, 153; -kulde 33; -sild 101; -veir 57; til jul 29, 155, 156; tidlig i vinter 10; det led/lidde til jul 9, 148; en tid før jul 16; nu kom julen 154; jul 29, 34, 40, 45, 102, 155, 156; julehandel 33, 149; julestemning 36; juletrafik 33; nu kom julaften 154; juleaften [-l|a-] 36, 38, 76, 116, 119, 124, 156; julekvæld 45, 111, 112, 113, 155; julenat 77 [-l|n-]; i julehelgen 16; julemat 158; juledram 47; juledans 72; julebrændevin 9, 11; å ture jul 16; efter jul 21; februar 48; til våren 10, 25, 49, 57 [før], 61, 100, 119, 156, 157, 159, 162; det var våren snart 12. Usikker tid; under Lofotfisket: mandag den 13de 128

almanak 29, 66, 74, 97

 

Rosa 1908 (Samlede verker 5: 165-301, 1955. GNF) [til toppen]

Årstider [92]:

vår [22] 170, 199, 206, 209, 223, 232, 243, 244; -jævndøgn [21.3] 280; fastelavnssøndag [50 dg. før påske] 278; like ved påske 292; påske 165, 292, 294; påskemorgen 173, 292; påsken var over 293; 16. april 165, 292; å gå april 220; snart korsmesse [3.5] tider 167; slutten av mai 299

sommer [18] 166, 175, 179, 203, 206, 208, 213, 214, 292; når det blir mere sommer 172; før hundedagene [<23.7] 191; efter Syv Sovere [>27.7] 217; ut på sensommeren 197; sommeren er omentrentlig [!] leden 192; det lier [!] med sommeren 208; er ikke den varme sommer lenger 216; til høsten 166; vente på høsten 230

høst [11] 293; -brændt 232; -ting 213; -veir 250; ved fingergullmesse [12.9] tider 247; langt på høsten 247; jævndøgns [22.9] ... dager 250, efter jævndøgn 253; til vinters 259; til vinteren 205, 223

vinter [41] 165, 171, 196, 199, 200, 206, 216, 220, 244, 252, 253, 288, 293; -billede 299, 300; -uke 278; til jul 223, 262; nærmet sig ... jul 263; nu kommer julen 259; nys før jul 258; jul 263, 264, 265, 266, 267; lille julaften 263; juleaften [-l|a-] 263, 265, 267; julekvæld 212; julegave 264; juleutskeielse 262; efter nytår 266; trettenhelgen 267; ved midtvinters tide 266; å lide med vinteren 295; å lide til vårs 297; til våren 216, 288, 291

Årstal: 18**: 165

 

En vandrer spiller med sordin 1909 (Samlede verker 5: 305-423, 1955. GNF) [til boklister]

Årstider [86]:

vår [15] 305, 308, 334, 340, 345, 369, 371, 393, 415, 422; -bær [adj.] 410; -onn 309, 310; -tid 308; 26de april 311

sommer [24] 305, 310, 316, 342, 345, 368, 369, 371, 383, 384, 387, 390, 392, 410, 419; -dag 369; -frakke 344; -kvæld 364; -kåpe 353; -sti 415; forsommer 345; 16de juli 369; begynt på august 372; 14de august 346

høst [28] 306, 312, 371, 379, 386 [rik], 392, 393, 394, 410, 418; -bær [subst.] 305; -bær [adj.] 410; [-|dags 310, feil for høgst|-]; -feber 383; -onn 363; -pløining 377, 386, 394, 410; -regn 374; til høsten 305, 339, 363; høstet [part.] 377; å høste 376, 377; å høstne 380; til vinteren 413; til vinters 401

vinter [19] 345, 346, 393, 414; -arbeide 409; -plagg 416; -rug 369, 380; december 422; 12te december 419; Kristmåned 422; julemarked 413, 414; jul 420; til efter jul 413; senvinters 311; overvintret [part.] 362; til våren 412; til næste vår 392

Årstal: 1745: 349

 

Livet ivold 1910 (Samlede verker 15: 74-174, 1956. GNF) [til toppen]

Årstider [9]:

vår [3] 139; -frak 96; påske 102

sommer [2] 108, 129

høst [2]: -eftermiddag 75; -glød 91

vinter [2] 129; nytår 133

 

Den siste glæde 1912 (Samlede verker 7: 7-142, 1955. GNF) [til boklister]

Årstider [95]:

vår [16] 18, 19, 22, 24, 57, 80, 116, 125, 126, 127, 134; -liv 26; -onn 32; marts 124; mai 135; til næste sommer 82

sommer [28] 67, 81, 87, 89, 94, 97, 98, 100, 101, 103, 107, 109, 114, 116, 131, 140; -fjøs 79; -fugl 57, 135; -gjæst 26; -nu 47; -ophold 31; -skog 36; -uke 32; sanktehans 46; turistsommer 43; efter endt sommer 76; min sommer lå bak meg 91

høst [15] 32, 79, 90, 94, 124, 125; -arbeide 32; -døgn 8; -kvæld 13; -måned 92; å høste 33, 59; 1. oktober 106; til vinters 50; vinteren stod foran 91

vinter [36] 11, 16, 18, 19, 24, 66, 72, 80, 81, 83, 97, 105, 106, 115, 117, 123, 125, 127; -hode 117; -huttetu 47; -kvæld 47; -skog 18; -veir 111; december 127; foran ... jul 140; julebord 141; juledans 15; romhelgen 113; trettenhelgen 90; februar 117; efter denne vinter 27; gjennemlevet ... en vinter 124; vinteren er forbi 124; til våren 17; til næste vår 79; når våren kommer 125

Årstal: 1812: 107

almanak 90

 

Børn av tiden 1913 (Samlede verker 6: 7-189, 1955. GNF) [til toppen]

Årstider [82]:

vår [16] 8, 28, 51, 142; -dag 27; -flom 121; -sol 19; -ting 7; da det gryet av vår 19; våren kom 9 [indtrådte], 177; marts 186; påske 176; efter påsken 19; langt ut på foråret 84; til sommeren 189

sommer [15] 11, 15, 79, 98, 106, 108, 118, 160; -kvæld 43, 90, 165; -nat 87; -tid 130; -uke 104; midt på sommeren 105

høst [14] 8, 18, 23, 77, 115, 116, 138, 180; -ting 7; høsten gik 139; indhøstning 70; å høste 151; til næste vinter 18, 180

vinter [37] 9, 10, 82, 88, 99, 114, 118, 127, 128, 136, 138, 175, 176; -føre 17; -kvæld 168; -solskin 188; -ved 84, 105; et par dager før jul 17; just til jul 18; julekvæld 17 [-l|k-]; julenat [-l|n-] 18, 97; julenatsbarn 129 [-l|n-]; til juledagene var over 18 [-l|d-]; ikke ... vente til nytår 104; efter nytår 91; på mørkeste vinteren 176; utover vinteren 139; vinteren lakket 18; det meste av vinteren gåt 19; til våren 8, 65, 83, 84, 176, 188

 

Segelfoss by 1915 (Samlede verker 6: 193-447, 1955. GNF) [til boklister]

Årstider [113]:

vår [31] 196, 210, 220, 239, 240, 245, 249, 267, 285, 326, 338, 357, 368, 386, 445; -artikkel 255, 256, 270, 279, 319; -onn 270; mars 245, 239; maiblomster 255; imot sommeren 206, 265, 326, 386; til sommeren 209, 215, 426

sommer [29] 204, 205, 278, 321, 322, 352, 357, 388, 396, 397, 399, 423; -bruk 281; -nat 293, 305; -støvler 388; -tøi 321; til Sankte Hans 240; denne lyse årstid 352; straks over høisommeren 305; noget ut på sommeren 357; midt på sommeren 260, 285; sent på sommeren 361; til høsten 266, 272, 273, 342, 368 [før]

høst [22] 196, 197, 210, 242, 259, 282, 326, 343, 349, 381, 388, 407; -artikkel 364; -fest 342, 343, 355; kornhøst 236; indhøstet 367; 23de oktober 442; 25de oktober 442; imot vinteren 386; til vinteren 272

vinter [31] 196, 199, 204, 240, 242, 255, 259, 321, 326, 395, 426, 435, 440, 443, 444; -føre 230 [svindende], 378; -kåpe 281; først på vinteren 415; om vinteren i de korteste dager 204; julekvæld 405; julegave 358; julenat 339; julenatsbarn 268, 393; ut på nyåret 426; midt på vinteren 260, 425, 443, 444; midtvinters 443; slut ... med vinteren 245; imot våren 240; det måtte snart bli vår 415; å lage seg til for våren 246

Årstal: 1511: [“to år før han vandret bort”] 411; 1512: 410; 1513: 410; det sekstende århundrede 410¸ syttiårene [18-] 411

 

Markens grøde 1917 (Samlede verker 7: 145-397, 1955. GNF) [til toppen]

Årstider [254]:

vår [49] 148, 162, 175, 176, 192, 197, 223, 230, 233, 247, 271, 329, 335, 356, 359, 363, 381; -frak 258, 259, 264, 289; -lys 391, 395; -nat 388; -onn 167, 223, 256, 396; -sne 174; -utflugt 379; nu kom våren 358; det var enda ikke videre vår 208; våren er kommet 388; mars 367; påsken var forbi 251; april 367; mai 158, 166, 367; ut på våren 314; korsmesse om våren [3.5] 396; langt ut i mai 159; syttende mai 244, 380, 381; tre uker [ca. 24.5] etter korsmesse 396; før pinse 167; det var ikke sommer ... endda 203; til sommeren 222

sommer [72] 150, 152, 157, 161, 169, 184, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 203, 218, 223, 230, 235, 245, 246, 252, 274, 277, 291, 315, 320, 328, 329, 330, 352, 358, 374, 378, 380, 381; -arbeide 363; -fjøs 312, 319, 326, 397; -hjælp 232, 243, 245, 373, 378, 385; -nat 151, 225; -regn 369; -tørket [part.] 186; -varme 378; så vilde juni komme 166; til ut i juni 301; utpå sommeren 173; juli 166; midt i juli 162; midt på sommeren 186, 258, 265; enda ikke ... olsok tide [<29.7] 372; før olsok 374; august 154; olsok om høsten [3 aug.] 396; 21de august 291; sist i august 185; eftersommer 236; til høsten 159, 241, 274, 317, 320; til næste høst 166; det lidde til høst og vinter 322

høst [54] 147, 161, 192, 193, 197, 200, 202, 221, 222, 233, 267, 332, 351, 354, 358, 359, 376, 381, 382; -bær [adj.] 165; -glød 332; -nat 227; -storm 352; -veir 155; -væte 154, 222, 291, 340; snart kom september 185; september 154; 3die september 292; nu begynder høsten 334; først på høsten 196; å høste 230; Mikaeli [29 sept.] 165; da oktober kom 154; oktober 185; senere på høsten 221; senhøstes 148; november 186, 15de november 201; da det lidde til vinters 301; det lider til vinteren 271, 322; til vinters 161, 313, 320, 333, 352, 378; til vinteren 292; imot vinteren 193, 295; til næste vinter 166

vinter [79] 147, 155, 157, 166, 167, 169, 174, 185, 186, 192, 196, 197, 222, 247, 248, 267, 277, 302, 303, 309, 313, 318, 329, 331, 352, 358, 362, 368, 378, 381, 382, 384; -arbeide 309, 310; -dag 248; -dragt 255; -foder/-for 147, 274, 296; -føre 157, 218; -gjødsel 256; -hi 274; -uld 258; -ved 334; vinteren kom 148, 165, 222 [så kom v-]; før jul 163; til jul 311, 354; jul 311, 354; julegave 231; juletræfest 244; juledans 358, 370; julemoro 369, 384; før nytår 310; til nytår 303, nytår 285, 287, 303; fra nytårsdag 311; efter nytår 302; ut på nyåret 186, 223; et stykke ut på vinteren 203; snevinter 223; etter hvert som vinteren lidde og det ikke var så evig langt til våren 251; når våren kommer 311; imot våren 157; begyndte ... å bli vår 200; det blir vår 378; til våren 157, 301, 303; overståt vinter 251

almanak 161, 163, 217, 395, 396

 

Konerne ved vandposten 1920 (Samlede verker 8: 7-293, 1955. GNF) [til boklister]

Årstider [59]:

vår [12] 23, 48; -kåpe 37; påske 23, 79; bededag 23; Kristi himmelfartsdag 23; pinse 23, 79; ; li ... godt ut på våren10; syttende mai 23; å våres 16

sommer [17] 16, 71, 99, 132, 178, 186, 222; -besøk 205; -fugl 176, 243; -kvæld 54; -nat 59; forsommer 23; midt på sommeren 167; sent på sommeren 128; forbi med sommeren 208; til høsten 48

høst [9] 12, 41, 42, 48, 220; å høstes 219; indhøstning 23; til vinteren 41; nu er det vinteren snart 69

vinter [21] 14, 16, 41, 46, 48, 63, 69, 78, 79, 186, 234; -måned 79; imot vinteren 128; å vintres 219; jul 14; julekvæld 104; ved nytår 14; til våren 46, 128, 163; nu var det våren straks 79

 

Siste kapitel 1923 (Samlede verker 9: 7-301, 1955. GNF) [til toppen]

Årstider [134]:

vår [22] 13, 54, 215, 226; -sol 215; begynde med vår 11; tidlig om våren 13; ivår 238; påske i næste uke 210; påske 210, 211, 214, 218; flyttedag [14.4] 11; like ved pinse 226; før pinse 237; pinse 210, 259; efter pinse 237; til sommeren 15, 149, 177

sommer [17] 26, 68, 208, 272, 283; -gjest 271; -hold 54 [fedme]; den lyse årstid 238; ut på sommeren 227; li ... langt på sommeren 68; langt utover sommeren 237; til høsten 27, 49, 54, 208, 248; det lider til høst 97

høst [11] 14, 148, 168, 170, 171, 178, 241; -luft 282; -smak 289; godt ut på høsten 217; Indian summer 82

vinter [84] 16, 112, 126, 146, 154, 167, 192, 197, 218, 231, 238, 298; -føre 15; -gjest 274; -nat 187; denne ... side av jul 127; til jul 148, 149, 283, 292; ikke længe til jul 149; jul 155, 156, 160, 170, 172, 175, 176, 283; juletid 156; juleaften 171, 181; julekveld 155, 156, 160; juletræ 155; julegave 155, 156, 205; julekort 156, 157, 160, 182, 278; julehefte 156; julenat 159; andendag jul 160, 171; tredjedag [jul] 160; juleliv 171; juleophold 148; romhelgen 175, 176; midt i romhelgen 171; juleoffer 87; julesalme 156; forsinket julehilsen 180; over jul 158; den annen side av jul 127; den siste dag av året 177; nytårsaften 195; indvie det nye år 180; nytårsnat 180; hilse nyåret 177; til nytår 160; nytår 186, 194; nytårsdag 187, 191, 193; nytårshilsen 181; nytårssalme 180; anden nytårsdag 194; tredje dagen [nytår] 194; over nytår 172; nytårspost 180; nytårskort 160; midt på vinteren 171; å overvintre 156; vinteren var over 16; til våren 141, 149, 196, 215

 

Landstrykere 1927 (Samlede verker 10: 7-334, 1955. GNF) [til boklister]

Årstider [195]:

vår [37] 12, 15, 35, 53, 119, 212, 217, 228; -nat 37; -sol 115; mars 103, 177, 294; da våren så sakte begynte 197; midten av mars 112; jevndøgnsgalskap [21.3] 112; påske 112, 114, 212, 220; anden påskedag 114, 221; tredjedag 114; syvende dag påske 112; tiende dag påske 112, 115; påsken var over 220; ute i april 169; en tid efter sommermål [14.4] 37; sist i april 115, korsmesse [3.5] 212; Kristi himmelfartsdag 213; pinsen var gåt 229; å våres 176; sent på våren 294; til sommeren 33, 36; imot sommeren 291

sommer [51] 15, 16, 33, 35, 38, 44, 49, 53, 63, 67, 103, 117, 129, 131, 144, 159, 160, 167, 187, 198, 202, 207, 216, 223, 229, 263, 284, 291, 294, 329; -dag 205; -hyre 144; -kveld 37, 307; -lang 140; -lot 263; -nat 40; -tid 156 [den lyse]; langt utpå forsommeren 177; junikveld 232; ut på sommeren 118; først i juli 35; å bie på olsok 35; ved olsok tider 185; olsok [29.7] 264; senere på sommeren 321; august 329; fjærde august 105; sommeren var gåt 185; til høsten 202, 214

høst [34] 14, 35, 78, 104, 152, 210, 218, 253, 286, 291, 295, 329; -mørke 156; -regn 291; tobakshøst 190; sist i september 78; å høste 27 [inn], 78 [høstne], 79 [høstne]; å avhøste 184; ut på høsten 287; begynde ... på oktober 79; oktober 291; langt på høst 185; senhøstes 191; midt i november 82; til vinteren 219; til vinters 30, 321; før vinteren 152, 210; imot vinteren 16, 291; vinteren lå foran 288

vinter [73] 7, 11, 14, 15, 35, 36, 37, 78, 81, 94, 103, 104, 105, 109, 111, 112, 138, 142, 153, 156, 159, 161, 163, 167, 168, 187, 189, 192, 197, 210, 211, 213, 214, 220, 294, 298; -dag 192; -føre 107; -kveld 103; -mat 163, 169; -utstyr 160; begyndelsen av december 80; til jul 82, 152, 334; straks jul 98; julehandel 96, 98, 107, 155; jul 107, 164, 165, 261; juledans 162; julen var over 164; efter jul og nytår 98; januar 107; ut på vinteren 169; en tid utover vinteren 293; februar 107, 212, midten av februar 294; mot fasten 14; li langt på vinteren 114; til våren 7, 110, 160, 162, 190; imot våren 222; når det nu blir vår 195

almanak 53

 

August 1930 (Samlede verker 11: 7-261, 1955. GNF) [til toppen]

Årstider [98]:

vår [25] 63, 118, 119, 138, 180, 181, 217, 235; -bløte 178; -knipe 261; mars 261; attende mars 141 [‘attende’], 241; slutten av mars 139; sist i mars 141; otte og tyvende mars 141; påskepræken 80; bededag 30 [særdeles hellig], 79, 81, 82; attende [april] 141 [“næste attende”]; mai 191; før pinse 213; imot sommeren 178

sommer [13] 23, 120, 203, 211, 220, 250; -beite 123; -bolig 61; -kvé 127; -tjeneste 36; junivarme 200; ved olsoktider [29.7] 230; til høsten 200

høst [23] 37, 40, 41, 63, 134, 187, 197, 200, 220, 224; -klima 119; -pløiing 121; september 200, fjortende september 30; hvetehøst 117; høstet 125; å høste 128, 234; november 119; til vinters 229; imot vinteren 118, 119, 224

vinter [37] 23, 34, 37, 120, 190, 199, 200, 201, 208, 211, 215, 217, 229, 252, 253, 256, 260, 261; -fiske 13; -foret [part.] 191; li mot jul 232; før jul 135; jul 134, 154; juletræ 121, 122, 123, 128, 255; juletræskikkelse 123; juledans 12, 33; februar 261; imot våren 170; til våren 138, 140, 257. - Nøyaktig dato men usikker tid: syttende 241; attende 55 [i næste måned], 62, 245, 246, 247; nittende 245, 247; tyvende 62

almanak: ’en særdeles hellig bededag efter almanakken’ 30, ’gamle merkedager (efter almanakken)’ 130

 

Men livet lever 1933 (Samlede verker 12: 7-315, 1955. GNF) [til boklister]

Årstider [118]:

vår [20] 14, 21, 33, 37, 67, 108, 109, 110, 120, 135, 195, 243, 308; -onn 141; påsketider 285; tre ukers tid efter påske 30, 33; første april 278; Korsmes [3.5] 203, 206

sommer [39] 14, 21, 39, 65, 82, 85, 105, 109, 114, 120, 129, 138, 200, 207, 237, 239, 240, 241, 243, 298; -beite 107; -bolig 37; -by 302; -dag 129; -klær 33; -uld 32; -veir 120; ved jonsok [24.6] 109; ut på sommeren 56; li langt på sommeren 219; langt forbi solhverv [>21.6] 149; forbi olsok [>29.7] 217; hundedagene [23.7-23.8] 70 [die Hundstage], 217; hundedagsregn 223; lakket ... til høsten 10; til høsten 129, 205

høst [29] 14, 17, 21, 30, 31, 105, 111, 115, 120, 157, 204, 213, 311; -kulde 18; mot høsten 274; å varsle høsten 295; godt ut i september 273; Mikkéli [29.09] 203, 206, 313; Mikkélidagen 297, 308, 311; langt på høsten 243; til vinters 157, 184, 254, 285, 307, 309

vinter [30] 21, 30, 31, 85, 109, 114, 121, 123, 129, 186, 203, 270; -for 115, 204, 205, 206, 209; -foring 219, 312; -kveld 110, 248; -kåpe 302; -ved 18; jul 10; juledans 112, 122; juletræ 196; fra nytår 163; å overvintre 306; til våren 187

Årstal: 1903: 145

kalender 163; [gamle merker og måneskifter 290]

 

Ringen sluttet 1936 (Samlede verker 13: 7-240, 1956. GNF) [til toppen]

Årstider [123]:

vår [54] 10, 11, 20, 41, 86, 88, 89, 90, 110, 116, 166, 177, 178, 201, 210, 218, 234; -ferie 10; -frak 45; -onn 177; å våres 86; mars 86, 237; snart ... påske 144; onsdag før påske 165; påske 10, 166; palmesøndag 157, 237; langfredag 172; syv uker til pinse [fra langfredag] 173; første påskedag 173; andendag [påske] 173; april 67, 86, 238; aprilføre 161; mai 7, 66, 86, 202, 238; længe siden forbi med påsken 7 [i mai måned]; midten av mai 41; sist i mai 174; mellem sommermål [14.4] og pinse 173; pinsen er nær 174; like før pinse 174; ikke mange dagene til pinse 48; pinse 10, 11, 173, 175, 180; pinseaften 180; pinsetur 181; første pinsedag 11, 50, 181; andendag [pinse] 11, 52, 180, 181; tredjedag [pinse] 53

sommer [23] 9, 12, 13, 14, 45, 54, 88, 89, 116, 122, 167, 177, 181, 182, 183, 186; juni 218; første juni 108, 115, 127; midtsommers 135; senere på sommeren 12; sist på sommeren 90

høst [21] 15, 17, 20, 28, 29, 39, 49, 88, 90, 91, 143, 177, 223, 224, 227; korsmesse [14.9] var forbi 197; jevndøgnstid [23.9] 197; oktober 61; november 225, 226; til vinters 177

vinter [25] 10, 12, 66, 86, 104, 116, 229; -dato 129; -klædt 227; -måned 230; den mørke årstiden 53; de fire værste vintermåneder 230; ved juletid 182; juleglæde [bot.] 148; juleferie 10; efter jul 143, 167; efter jul og nytår 67; februar 80; sist på vinteren 20, 105; det værste av vinteren var nu over 144; å lakke til våren 96; til våren 104, 107

Årstal: 1887: 22; 1912: 69

almanak 172; kalender 129, 163, 200

 

På gjengrodde stier 1949 (Samlede verker 15: 239-335, 1956. GNF) [til boklister]

Årstider [96]:

vår [19] 267, 275, 282, 323, 328; -bud 282; -kjendsle 283; -onn 297, 327; -tegn 324; mars 280, 281, 282, 323; april 260, 281; 1. mai 280; 26. mai 239; til sommeren 281

sommer [21] 260, 264, 268, 272, 280, 300, 306, 320, 334; -dag 328; -klær 244; -sted 250; 3. juni 303; 14. juni 239; 23. juni 241, 269; St. Hans 335; høisommer 260; 23 juli 268, 293; imot høst 273

høst [25] 249, 259, 280, 303, 314; -kveld 275, 276; september 280, 306; 2. september 252; 22. september 242, 255; indhøstet 327; indhøstning 327, 334; ut på høsten 260; snart oktober 257; oktober 263, 314; 15 oktober 265, 266, 268; november 314; 23. november 255; til vinteren 303

vinter [31] 267, 277, 282, 314, 320, 321, 323, 327; 16. december 314; julen stunder til 277; en uke før jul 314; årets mørkeste måneder 269; jul 261, 266, 279, 299, 320; julebilde 309; juleblad 308; årskiftet 279; januar 278, 279, 282, 321; tyvendedagshelg [13.1] 321; ut på vinteren 259; februar 323; 11. februar 266; å overvintre 314; overvintret [part.] 282; mot våren 333 [lakke m. v.]

Årstal: 1873: 329; 1879: 293; 1880: 327; 1881: 327 [‘81’]; 1898: 283; 1899: 283 [‘99’]; 1945: 239, 266; 1946: 266, 268, 280 [‘46’], 293 [‘46’]; 1947: 280 [‘47’], 281 [‘47’], 303, 314; 1948: 281 [‘48’], 303 [‘48’], 335; 1949: 303 [‘49’]; 1950: 303 [‘50’]; 1960: 303 [‘60’]

almanak 257, 258, 262, 263, 267, 300; kalender 323

 

På turné (GNF 1960: 17-127, v/ Tore Hamsun) [til toppen]

Årstider [7]:

vår [2] 111; maj 27

sommer [3] 94; tidligere på sommeren 106; sensommerdag 106

høst [0]

vinter [2] 56; jul 94

Årstal: 1886: 106; 1890: 51

 

Artikler 1889-1928 (GNF 1965: 9-148, Fakkelbok 73 v/ Francis Bull) [til boklister]

Årstider [50]:

vår [14] 15, 20, 59, 97, 103, 115, 133, 136; -aften 10; -on 93, 128; marts 97; 5te marts 135; 17de mai-livet 92

sommer [13] 75, 96, 97, 98, 102, 133, 140; -nat 130, 131; 17 juni 91; ud på sommeren 15; højsommer 104, 106

høst [8] 106, 139, 145; innhøstning 147; å høste 63, 64, 65, 67

vinter [15] 96, 97, 98, 115, 139; -føre 100; -kveld 140; juletid|er 98; julekost 139; julebind 96; julenummer 114; 27. Decbr. 95; 18. jan.[uar] 112; februar 97; 6. februar 137

Årstal: 1860: 124, 142; 1863: 83; [18]64: 84; 1867: 47; 1876: 86; 1905: 82, 83, 93; 1908: 91, 95; 1916: 112; 1918: 135; 1928: 137

 

Livsfragmenter (GNF 1988: 9-127, v/ Lars Frode Larsen) [til toppen]

Årstider [45]:

vår [9] 36, 38, 129, 144; -orkan 31; -tid 35; marts 115; 15de marts 127; påske 61

sommer [6] 10, 51, 115, 116; -dag 105; -varme 115

høst [3] 36, 121; 12te novbr. 128 [i note]

vinter [27] 12, 53, 54, 105, 127, 129; -dag 58; -silke [-klær] 63; mod jul 58, 61; lige under jul 81, 85; nogle dage før jul 58; jul 63, 126; juleaften 81, 84, 85, 87, 89, 109; juledagene 81; julegjæst 81; en av dagene under nytår 81; midt på vinteren 58; 18de februar 124; mod våren 26

 

Over havet (GNF 1990: 9-114, v/ Lars Frode Larsen) [til boklister] [til boklister]

Årstider [35]:

vår [3] 42, 108; -grøde 45

sommer [19] 17, 27, 41, 43 [= år], 54, 55, 96, 98, 133; -hus 55; -tid 96; begyndelsen av juni 67; 4de juli 112; 4de juli-numer 113; siste dager av juli 98; Julisøjlen 69; august 93; 4de august 113; midten av august 75

høst [7] 44, 45, 67, 96; -lyn 41; septemberhelse 75; å høste 37

vinter [6] 17, 18, 113, 114; -aften 29; -arbejde 108

Årstal: 1643: 18; 1835: 62; 1860: 19; 1861: 62; 1864: 62; 1867: 62, 67; 1869: 62; 1872: 63; 1880: 20; 1886: 101; 1889 100; 1893 100

 

Hamsuns polemiske skrifter (GNF 1998: 19-278, v/ Gunvald Hermundstad) [til toppen]

Årstider [102]:

vår [27] 38, 95, 100, 116, 148, 195; -aften 56; -grøde 41; -nat 249; -on 173; ivår 247; forår 193, 194; 5te marts 207; 25. mars 238; 27de marts 50; 9. april 244, 246; 14.4.: 241; 22/4: 241; 23. april 242; mellem påske og pintse 51; 10/5: 235; 17 mai 172, 263; “Den 17. Mai” 217; syttendemaiflag 180

sommer [30] 25, 31, 38, 40 [her: år], 47, 64, 159, 175, 176, 178, 195, 199, 253; -buplads 194; -dragt 81; -fjøs 188, -hus 47; juni 72; 8. juni 220, 243; 10de juni 72; forsommers tide 195; St. Hansnat [23-24.6] 58; højsommer 181, 182; langt ud på sommeren 72; 17. august 243; 25 aug.[ust] 20; 29de aug.[ust] 115; til høsten 182

høst [24] 40, 41, 59 [= avling], 95, 118, 228; -lyn 38; -vejr 50; innhøstning 229; vinhøstning 255; 2den september 85, 86; 20. september 221; 24. september 237; 16. oktober 251; 25/10: 254; nov[em]b[e]r. 132; å høste 36, 113, 151, 152, 153, 238, 266

vinter [21] 25, 117, 176, 206; -aften 32; -arbejde 116; -føre 177; 1. december 222; julemarked 121; julelitteratur 192; julehefte 121; julenummer 205; juleroseri 121; ved juletid|er 176; 18. januar 204; februar 72; 13de februar 66; 14de februar 69; til våren 179, 206, 207

Årstal: omkring 2250 [f. Kr.] 138; omkring 2000 f. K. 138; 1335 før Kristus: 50; det første århundrede 145; kort tid etter 980: 254; 1643: 26; 1814: 243, 254; sekstiårene [18-] 123; 1860: 226; 1863: 164; [18]64: 165; 1867: 130; syttiårene [18-] 118, 119, 120, 121; 1870: 113; 1871: 66; 1872: 113; 1873: 191 [‘73’]; 1874: 91, 191, 192 [‘74’]; 1876: 166; 1878: 81, 191; 1879: 20, 135; ottiårene [18-] 166, 167, 229; 1883: 69; 1884: 71, 232 [‘84’]; 1885: 72, 81, 91, 120; 1889: 49, 51, 59, 77; 1903: 135, 136; 1904: 132; 1905: 164, 173, 200, 201, 248; 1908: 145; 1916: 204; 1918: 207, 220; 1922: 221; [19]32: 235; 1925: 222; 1935: 236; 1939: 237; 1940: 238, 241, 242, 243; [19]41: 251; 1942: 254

 

Til Hamsun forside  [til toppen] [til boklister]

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net

 

 

vBulletin analytics