F l o r u l a   H a m s u n i a n a

 Namn for kornprodukt hos Knut Hamsun

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for Kornprodukt i Knut Hamsuns bøker og brev

 

Registrerte hovud- og undergruppenamn

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang av registrerte hovudnamn

Boklister: Sidetal for registrerte ord på kornprodukt

 

Til Hamsun forside

Til Plantenamn

 

Registrerte hovud- og undergruppenamn

Søk på merka ord.

 

bolle, brød >skalk >skorpe >stomp, brødpudding

deig

flatbrød

grøt

kake, kavring >beskøit, kjeks, kli, kringle

lefse

mel

pandekake

smultring

vaffel

 

 

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang av 16 registrerte hovudnamn for kornprodukt [til boklister] [til toppen

 

bolle Det vilde kor 1, Konerne ved vandposten 1 [andre -e|r], På gjengrodde stier 1

hvetebolle Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 1

 

brød Bjørger 1, Lurtonen 1, Fra det moderne Amerikas Aandsliv 4, Sult 16, Mysterier 1, Redaktør Lynge 1, Ny jord 2, Pan 4, Ved rikets port 1, Siesta 2, Munken Vendt 5, I æventyrland 1, Kratskog 4, Sværmere 2, Stridende liv 7, Under høststjærnen 1, Benoni 2, Rosa 7, En vandrer spiller med sordin 1, Livet ivold 1, Den siste glæde 2, Børn av tiden 5, Segelfoss by 4, Markens grøde 7, Konerne ved vandposten 13, Siste kapitel 7, Landstrykere 2, August 10, Men livet lever 8, Ringen sluttet 5, På turné 5, Artikler 1889-1928 4, Livsfragmenter 1, Over havet 1, Hamsuns polemiske skrifter 5, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 1, II: 1, III: 3, IV: 2, VI: 1, Taler på torvet I: 3, II: 5

-baking Redaktør Lynge 1, Over havet 2 [-agni-], Taler på torvet I: 2 [-kni-]

-bakke Livsfragmenter 1

-bit Bjørger 1 [-id], Sult 1

-kjører Sult 1

-kniv Landstrykere 2, August 1

-korn I æventyrland 1, August 3, Taler på torvet II: 2

-kort Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

-land Artikler 1889-1928 1, Taler på torvet II: 1

-leiv Markens grøde 1, Landstrykere 1

-løs Den siste glæde 1, Børn av tiden 1, Segelfoss by 4, Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 2, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 1, II: 1

-pudding [s.d.]

-regning Redaktør Lynge 1

-skalk På gjengrodde stier 1

-skive I æventyrland 1, Kratskog 1, Stridende liv 1, Benoni 1, Børn av tiden 1, Segelfoss by 1, På gjengrodde stier 1, Over havet 1, Taler på torvet I: 1

-skorpe Siste kapitel 1

-smule Bjørger 1

-stykke Rosa 1

-vogn Sult 2

bakerbrød Konerne ved vandposten 5

bygbrød August 1

flatbrød [s.d.]

franskbrød Sult 3

himmelbrød Taler på torvet I: 2

hvetebrødsdag Knut Hamsuns brev III: 1 [-ede-], Taler på torvet I: 1

hvetebrød I æventyrland 1, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 1, Over havet 1 [-ede|-]

kaffebrød Markens grøde 2

levebrød Redaktør Lynge 1, Munken Vendt 1, Benoni 1, Rosa 1, Livet ivold 3, Børn av tiden 2, Segelfoss by 2, Markens grøde 2, Konerne ved vandposten 7, Siste kapitel 1, Landstrykere 5, August 3, Ringen sluttet 4, Hamsuns polemiske skrifter 4, Brev til Marie 2, Knut Hamsuns brev I: 1, III: 3, IV: 1, VII: 1, Taler på torvet I: 6, II: 5

levebrøds|jurist Taler på torvet II: 1

levebrøds|politik Knut Hamsuns brev III: 1

levebrøds|rolle Knut Hamsuns brev VII: 1

nådebrød På turné 1

nådsensbrødspiser Knut Hamsuns brev III: 1

rugbrød Sult 1, Knut Hamsun som han var 1, Knut Hamsuns brev I: 2

smørogbrød Sult 7, Mysterier 1, Ny jord 2, Ved rikets port 1, Kratskog 2, Benoni 1, Den siste glæde 3, Børn av tiden 1, Segelfoss by 8, Konerne ved vandposten 5, Siste kapitel 2, Landstrykere 2, Men livet lever 2, Ringen sluttet 3, På turné 2, Artikler 1889-1928 1, Livsfragmenter 3, Hamsuns polemiske skrifter 1, Brev til Marie 2, Knut Hamsuns brev III: 1, IV: 1, Taler på torvet II: 1

smørogbrød-kalas Knut Hamsuns brev V: 1

smørrebrød Livsfragmenter 2, Hamsuns polemiske skrifter 1, Taler på torvet 1 [-ør|b-]

stompbrødskive Børn av tiden 2

sukkerbrød Stridende liv 1

sælbotsbrød Landstrykere 1

wienerbrød Segelfoss by 1, Konerne ved vandposten 1, På gjengrodde stier 1

å brødfø Over havet 1, Taler på torvet I: 1

●skalk Knut Hamsuns brev II: 1

brødskalk På gjengrodde stier 1

●skorpe Redaktør Lynge 1

brødskorpe Siste kapitel 1

●stomp Bjørger 2, En vandrer spiller med sordin 2, Børn av tiden 1, Konerne ved vandposten 1, En Fløjte lød i mit Blod 2

-brødskive Børn av tiden 2

-e/bleje Livsfragmenter 1

 

brødpudding Kratskog 1 [til boklister] [til toppen]

 

deig Rosa 1, Segelfoss by 2, På gjengrodde stier 1, Knut Hamsuns brev I: 3

-et Segelfoss by 1

-kakutråg [dejg|-] Bjørger 1, En Fløjte lød i mit Blod 1

-kule Victoria 1

-traug I æventyrland 1

 

flatbrød Munken Vendt 1, Stridende liv 1, Den siste glæde 4, Markens grøde 1, Siste kapitel 2, Landstrykere 1, August 2

brød: -leiv [s.d.]

 

grøt Munken Vendt 3, Kratskog 1, Stridende liv 1, Under høststjærnen 2, Benoni 3, Rosa 3, Den siste glæde 1, Børn av tiden 2, Markens grøde 2, Konerne ved vandposten 2, Siste kapitel 1, Landstrykere 5, August 4, Men livet lever 1, Ringen sluttet 1, Artikler 1889-1928 1 [’graut av fisk og kjøt’], Hamsuns polemiske skrifter 1 [-ød], Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 2 [1: + graut], Knut Hamsuns brev III: 1 [+ graut], IV: 1, V: 2, VI: 1, VII: 1 [graut], Taler på torvet II: 1 [graut; fig.]

-bøtte [-ød|-] Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1

-dall Taler på torvet II: 1 [graut|-]

-et Stridende liv 1 [fiken]

-fat Den Gaadefulde 1 [-ød|fad], Markens grøde 1, Landstrykere 1

-masse Kratskog 1

-mel Markens grøde 1, August 1

-omslag [-ød|-] På turné 2, Knut Hamsuns brev II: 1

-stasjon Artikler 1889-1928 1, Hamsuns polemiske skrifter 1 [-atio-], Taler på torvet II: 1

-trau Ringen sluttet 1

-væte Benoni 2

bygmelsgrøt Landstrykere 1

fløtegrøt Sværmere 1

grynmelsgrøt Markens grøde 1

havregrøt Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev V: 1

kvældsgrøt Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 1 [-vel-], August 2 [-vel-]

maisgrøt Ringen sluttet 1

multegrøt Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

risengrynsgrød Livsfragmenter 1

risgrøt Sværmere 1, Men livet lever 1, Artikler 1889-1928 1, Taler på torvet II: 1

rødgrøt Siste kapitel 1

rømmegrøt Munken Vendt 1, Markens grøde 2

poridge [eng.] August 1 [til boklister] [til toppen]

 

kake Bjørger 1 [-ku], Sult 3, Mysterier 1, Pan 2, Aftenrøde 1, Munken Vendt 1, Stridende liv 1, Rosa 4, Livet ivold 1, Børn av tiden 2, Segelfoss by 4, Markens grøde 1, Konerne ved vandposten 1, Siste kapitel 6, Landstrykere 4, August 1, Men livet lever 4, Ringen sluttet 5, På gjengrodde stier 4, Livsfragmenter 2 [-age], Knut Hamsuns brev V: 1, VI: 1, VII: 1, En Fløjte lød i mit Blod 1 [-ku]

-bakeri På gjengrodde stier 1, Knut Hamsuns brev VI: 1

-bete Konerne ved vandposten 2

-bit Segelfoss by 1

-bod Artikler 1889-1928 1, Taler på torvet II: 1

-fat Segelfoss by 1

-kone Sult 5

-skive Bjørger 1 [-age|-]

-stykke [-age|-] Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev III: 1

dejgkakutråg Bjørger 1, En Fløjte lød i mit Blod 1

honningkake Artikler 1889-1928 1, Taler på torvet II: 1

hvetekake Taler på torvet II: 1

peppermyntekake I æventyrland 1, Knut Hamsuns brev III: 1

sirupskake Konerne ved vandposten 1

småkake Rosa 1

sølvkakevase Børn av tiden 1

søtkake Siesta 1

vørterkake Landstrykere 1

æggepandekake Sværmere 1

brød: kaffebrød, sukkerbrød, wienerbrød [s.d.]

 

kavring Segelfoss by 1, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 2, Brev til Marie 2, Knut Hamsuns brev III: 2, VII: 1 

hvetekavring I æventyrland 1

skibskavring Landstrykere 1

●beskøit Konerne ved vandposten 1

skibskavring Landstrykere 1

 

kjeks Segelfoss by 6 [-jæk-], Siste kapitel 3, August 1, Men livet lever 1, Ringen sluttet 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev IV: 1

 

kli Ny jord 1 [-id]

-sørpe Mysterier 1

 

kringle Siesta 4, Segelfoss by 1, Markens grøde 1, Landstrykere 8, August 2, Knut Hamsuns brev I: 1, VI: 2

-pose Knut Hamsuns brev I: 1

vandkringle Segelfoss by 2, Landstrykere 1

 

lefse Siesta 1, Sværmere 1, Benoni 1, Knut Hamsuns brev II: 1, III: 1 [-evs-], VI: 1

-niste Benoni 1 [til boklister] [til toppen]

 

mel Sult 1, Mysterier 4, Pan 1, Livets spil 1, Siesta 1, Victoria 1, Munken Vendt 4, Kratskog 1, Benoni 2, Rosa 3, Den siste glæde 1, Børn av tiden 6, Segelfoss by 14, Markens grøde 6, Konerne ved vandposten 11, Siste kapitel 1, Landstrykere 16, August 11, Men livet lever 2, Ringen sluttet 2, Artikler 1889-1928 1, Over havet 2, Hamsuns polemiske skrifter 2, Knut Hamsun som han var 1, Brev til Marie 1, Knut Hamsuns brev I: 1, III: 1, IV: 1, Taler på torvet I: 2, II: 1

-bær|lyng [bot.] Pan 1

-drikke Markens grøde 1, Siste kapitel 1 [-|drik]

-et [adj.] Rosa 1, Markens grøde 7

-fabrikk Taler på torvet II: 1

-grosserer Livet ivold 1

-kar Siste kapitel 1

-kjører Segelfoss by 1

-kort Knut Hamsuns brev IV: 1

-lass Segelfoss by 1

-last Børn av tiden 1

-nød August 1

-pris Rosa 1, Segelfoss by 3

-rik Markens grøde 1

-strø Ringen sluttet 1

-støv Segelfoss by 1

-sæk Ny jord 1, Munken Vendt 4, Rosa 1, Segelfoss by 2, Konerne ved vandposten 1, Landstrykere 3, August 1, Ringen sluttet 1

-vare|r Konerne ved vandposten 1

-vogn Rosa 1,

benmel Rosa 1

bygmel Landstrykere 1

bygmelsgrøt Landstrykere 1

grynmel Børn av tiden 1, Konerne ved vandposten 1, Knut Hamsun som han var 1

grynmelsgrøt Markens grøde 1

grynmelshandel Konerne ved vandposten 1

grøtmel Markens grøde 1, August 1

hvetemel Stridende liv 1, Børn av tiden 3, Segelfoss by 2, Landstrykere 1, August 1

matmel August 1

rugmel Segelfoss by 1, Konerne ved vandposten 1

sildmel August 5

sildmelfabrik August 21

suppemel Men livet lever 1

utmelet Konerne ved vandposten 1

å mele Segelfoss by 1

finsigtet [substantivisk] Børn av tiden 1

 

pandekake:

æggepandekake Sværmere 1

 

smultring Knut Hamsuns brev VI: 1

 

vaffel Munken Vendt 1, Kratskog 1, Den siste glæde 1, Markens grøde 3, Konerne ved vandposten 2, Siste kapitel 1, Landstrykere 3, August 1, Ringen sluttet 10, På turné 1, Livsfragmenter 2

-jærn Markens grøde 1, Ringen sluttet 1 [-|jer-]

-kone Ringen sluttet 9

fløtevaffel Konerne ved vandposten 1

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord på kornprodukt i Knut Hamsuns bøker og brev [til toppen]

Søkelista er alfabetisk, men prentasjonen kronologisk, 56 titlar. Søk på boktittelen og finn ord og sidetal.

 

Aftenrøde 1898 (Samlede verker 14: 128-184, 1956. GNF)

Artikler 1889-1928 (GNF 1965: 9-148, Fakkelbok 73 v/ Francis Bull)

August 1930 (Samlede verker 11: 7-261, 1955. GNF)

Benoni 1908 (Samlede verker 5: 7-162, 1955. GNF)

Bjørger 1878 (Trohaugs Forlag 1981: 7-144)

Brev til Marie (Aschehoug 1970: 9-263, v/ Tore Hamsun)

Børn av tiden 1913 (Samlede verker 6: 7-189, 1955. GNF)

Den Gaadefulde 1877 (GNF 1959: 2-31, faksimileutg., v/ Harald Grieg)

Den siste glæde 1912 (Samlede verker 7: 7-142, 1955. GNF)

Det vilde kor 1904 (Samlede verker 15: 177-236, 1956. GNF)

Dronning Tamara 1903 (Samlede verker 15: 7-71, 1956. GNF)

En vandrer spiller med sordin 1909 (Samlede verker 5: 305-423, 1955. GNF)

En Fløjte lød i mit Blod (GNF 2003: 7-80, v/ Lars Frode Larsen)

Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1889 (GNF 1962: 7-131, v/ Tore Hamsun)

Hamsuns polemiske skrifter (GNF 1998: 19-278, v/ Gunvald Hermundstad)

I æventyrland 1903 (Samlede verker 3: 165-290, 1954. GNF)

Knut Hamsun som han var (GNF 1956: 31-239, v/ Tore Hamsun)

Knut Hamsuns brev [I] 1879-1895 (GNF 1994. Tala gjeld brev nr. 1-404; ved H. S. Næss)

Knut Hamsuns brev [II] 1896-1907 (GNF 1995. Tala gjeld brev nr. 405-779; ved H. S. Næss)

Knut Hamsuns brev [III] 1908-1914 (GNF 1996. Tala gjeld brev nr. 780-1285; ved H. S. Næss)

Knut Hamsuns brev [IV] 1915-1924 (GNF 1997. Tala gjeld brev nr. 1286-1780; ved H. S. Næss)

Knut Hamsuns brev [V] 1925-1933 (GNF 1999. Tala gjeld brev nr. 1781-2356; ved H. S. Næss)

Knut Hamsuns brev [VI] 1934-1950 (GNF 2000. Tala gjeld brev nr. 2357-3069; ved H. S. Næss)

Knut Hamsuns brev [VII] Supplementsbind (GNF 2001. Tala gjeld brev nr. S 1-S249; ’S’ er sløyfa her; ved H. S. Næss)

Konerne ved vandposten 1920 (Samlede verker 8: 7-293, 1955. GNF)

Kratskog 1903 (Samlede verker 4: 7-122, 1955. GNF)

Landstrykere 1927 (Samlede verker 10: 7-334, 1955. GNF)

Lars Oftedal 1889 (= s. 55-95 i Hamsuns polemiske skrifter; s.d.)

Livet ivold 1910 (Samlede verker 15: 74-174, 1956. GNF)

Livets spil 1896 (Samlede verker 14: 72-125, 1956. GNF)

Livsfragmenter (GNF 1988: 9-127, v/ Lars Frode Larsen)

Lurtonen [1877-79] (Hamsun-Selskapet 1995: [13-31], vers 1-56, v/ L.F. Larsen)

Markens grøde 1917 (Samlede verker 7: 145-397, 1955. GNF)

Men livet lever 1933 (Samlede verker 12: 7-315, 1955. GNF)

Munken Vendt 1902 (Samlede verker 14: 186-375, 1956. GNF)

Mysterier 1892 (Samlede verker 1: 143-373, 1954. GNF)

Ny jord 1893 (Samlede verker 2 139-330, 1954. GNF)

Over havet (GNF 1990: 9-114, v/ Lars Frode Larsen)

Pan 1894 (Samlede verker 2: 333-423, 1954. GNF)

På gjengrodde stier 1949 (Samlede verker 15: 239-335, 1956. GNF)

På turné (GNF 1960: 17-127, v/ Tore Hamsun)

Redaktør Lynge 1893 (Samlede verker 2: 7-136, 1954. GNF)

Ringen sluttet 1936 (Samlede verker 13: 7-240, 1956. GNF)

Romanen om Reban [1877-79] (Hamsun-Selskapet 1997: 39-60, v/ Lars Frode Larsen)

Rosa 1908 (Samlede verker 5: 165-301, 1955. GNF)

Segelfoss by 1915 (Samlede verker 6: 193-447, 1955. GNF)

Siesta 1897 (Samlede verker 3: 7-88, 1954. GNF)

Siste kapitel 1923 (Samlede verker 9: 7-301, 1955. GNF)

Stridende liv 1905 (Samlede verker 4: 189-311, 1955. GNF)

Sult 1890 (Samlede verker 1: 7-140, 1954. GNF)

Svermere 1904 (Samlede verker 4: 125-185, 1955. GNF)

Taler på torvet I (Nye samlede verker 26: 9-438, 2009. GNF)

Taler på torvet II (Nye samlede verker 27: 13-376, 2009. GNF)

Under høststjærnen 1906 (Samlede verker 4: 315-395, 1955. GNF)

Ved rikets port 1895 (Samlede verker 14: 6-69, 1956. GNF)

Victoria 1898 (Samlede verker 3: 90-162, 1954. GNF)

 

 

Den Gaadefulde 1877 (GNF 1959: 2-31, faksimileutg., v/ Harald Grieg) [til toppen]

Kornprodukt:

grøt: -fat 13 [-ød|fad]

 

Bjørger 1878 (Trohaugs Forlag 1981: 7-144) [til boklister]

Kornprodukt:

brød 103; -bit 75 [-id]; -smule 71; >stomp 93, 94; deig: -kakutråg 91 [-ejg|-]; kake [-ku] 93; -skive 71 [-age|-]; dejgkakutråg 91

 

Lurtonen [1877-79] (Hamsun-Selskapet 1995: [13-31], vers 1-56, v/ L.F. Larsen) [til toppen]

Kornprodukt:

brød 41

 

Romanen om Reban [1877-79] (Hamsun-Selskapet 1997: 39-60) [til toppen]

Kornprodukt:

-

 

Fra det moderne Amerikas Aandsliv 1889 (GNF 1962: 7-131, v/ Tore Hamsun) [til boklister]

Kornprodukt:

brød 12, 60, 88, 113

 

Sult 1890 (Samlede verker 1: 7-140, 1954. GNF) [til toppen]

Kornprodukt:

brød 7, 12, 24, 28, 32, 45, 46, 53, 56, 65, 79, 80, 82, 94, 98, 114; -bit 68; -kjører 97; -vogn 97, 125; franskbrød 12, 34, 137; rugbrød 45; smørogbrød 26, 32, 113, 125, 126, 128, 134; kake 137, 138, 139; -kone 57, 58, 90, 137, 139; mel 66

 

Mysterier 1892 (Samlede verker 1: 143-373, 1954. GNF) [til boklister]

Kornprodukt:

brød 184; smørogbrød 303; kake 184; kli: -sørpe 172; mel 198, 199, 200, 267

 

Redaktør Lynge 1893 (Samlede verker 2: 7-136, 1954. GNF) [til boklister]

Kornprodukt:

brød 126; -baking 44; -regning 108; levebrød 39; >skorpe 70

 

Ny jord 1893 (Samlede verker 2: 139-330, 1954. GNF) [til toppen]

Kornprodukt:

brød 277, 298; smørogbrød 199, 230; kli 209 [-id]; mel: -sæk 146

 

Pan 1894 (Samlede verker 2: 333-423, 1954. GNF) [til boklister]

Kornprodukt:

brød 334, 335, 405, 411; kake 364, 396; mel 399; -bærlyng 354

 

Ved rikets port 1895 (Samlede verker 14: 6-69, 1956. GNF) [til toppen]

Kornprodukt:

brød 39; smørogbrød 48

 

Livets spil 1896 (Samlede verker 14: 72-125, 1956. GNF) [til toppen]

Kornprodukt:

mel 81

 

Siesta 1897 (Samlede verker 3: 7-88, 1954. GNF) [til boklister]

Kornprodukt:

brød 33, 81; kake: søtkake 29; kringle 58, 59, 60, 61; lefse 28; mel 56

 

Aftenrøde 1898 (Samlede verker 14: 128-184, 1956. GNF) [til toppen]

Kornprodukt:

kake 156

 

Victoria 1898 (Samlede verker 3: 90-162, 1954. GNF) [til boklister]

Kornprodukt:

deig: -kugle 91; mel 91

 

Munken Vendt 1902 (Samlede verker 14: 186-375, 1956. GNF) [til toppen]

Kornprodukt:

brød 215, 227, 231, 327, 344; levebrød 327; flatbrød 226; grøt 202, 212, 213; rømmegrøt 282; kake 254; mel 209, 212, 215, 216; -sæk 208, 214, 237, 363; vaffel 201

 

I æventyrland 1903 (Samlede verker 3: 165-290, 1954. GNF) [til boklister]

Kornprodukt:

brød 236; -korn 190; -skive 252; hvetebrød 268; deig: -traug 206; kavring: hvetekavring 277

 

Kratskog 1903 (Samlede verker 4: 7-122, 1955. GNF) [til toppen]

Kornprodukt:

brød 37, 65, 97, 100; -pudding 26; -skive 115; smørogbrød 61, 65; brødpudding 26; grøt 37; -masse 37; mel 37; vaffel 65

 

Dronning Tamara 1903 (Samlede verker 15: 7-71, 1956. GNF) [til boklister]

Kornprodukt:

-

 

Det vilde kor 1904 (Samlede verker 15: 177-236, 1956. GNF) [til toppen]

Kornprodukt:

bolle 210

 

Svermere 1904 (Samlede verker 4: 125-185, 1955. GNF) [til boklister]

Kornprodukt:

brød 142, 156; grøt: fløtegrøt 170; risgrøt 170; kake: æggepandekake 170; lefse 175; pandekake: æggepandekake 170

 

Stridende liv 1905 (Samlede verker 4: 189-311, 1955. GNF) [til toppen]

Kornprodukt:

brød 232, 236, 241, 262, 271, 288, 295; -skive 288; sukkerbrød 272; flatbrød 211; grøt 211; grøtet 272 [fiken]; kake 251; sukkerbrød [s.d.]; mel: hvetemel 309

 

Under høststjærnen 1906 (Samlede verker 4: 315-395, 1955. GNF) [til boklister]

Kornprodukt:

brød 322; grøt 317, 322

 

Benoni 1908 (Samlede verker 5: 7-162, 1955. GNF) [til toppen]

Kornprodukt:

brød 39, 156; -skive 39; levebrød 130; smørogbrød 126; grøt 29 [blæk], 71, 155; -væte 71, 72; lefse 158; -niste 8; mel 146, 147

 

Rosa 1908 (Samlede verker 5: 165-301, 1955. GNF) [til boklister]

Kornprodukt:

brød 176, 186, 196, 233, 236, 251, 258; -stykke 257; levebrød 267; deig 188; grøt 170, 220, 294; kake 169, 208, 243, 300; småkake 188; mel 186, 191, 253; -et [adj.] 223; -pris 177; -sæk 270; -vogn 186; benmel 186

 

En vandrer spiller med sordin 1909 (Samlede verker 5: 305-423, 1955. GNF) [til toppen]

Kornprodukt:

brød 354; >stomp 419, 421

 

Livet ivold 1910 (Samlede verker 15: 74-174, 1956. GNF) [til boklister]

Kornprodukt:

brød 163; levebrød 164, 165, 167; kake 108; mel: -grosserer 132

 

Den siste glæde 1912 (Samlede verker 7: 7-142, 1955. GNF) [til toppen]

Kornprodukt:

brød 18, 85; -løs 107; smørogbrød 95, 97, 99; flatbrød 9, 11, 12, 25; grøt 112; mel 134; vaffel 117

 

Børn av tiden 1913 (Samlede verker 6: 7-189, 1955. GNF) [til boklister]

Kornprodukt:

brød 91, 105, 117, 120, 145; -løs 128; -skive 47; levebrød 34, 177; smørogbrød 47; stompbrødskive 47, 77; >stomp 47; -brødskive 47, 77; grøt 120, 176; kake 18, 107; sølvkakevase 143; mel 10, 67, 91, 93, 105, 176; -last 91; hvetemel 67, 120, 176; grynmel 67; finsiktet 67

 

Segelfoss by 1915 (Samlede verker 6: 193-447, 1955. GNF) [til toppen]

Kornprodukt:

brød 198, 363, 368, 417; -løs 208, 425, 426, 430; -skive 208; levebrød 234, 274; smørogbrød 209, 212, 347, 356, 361, 368, 433, 436; wienerbrød 206; deig 203, 324; -et 266; kake 232, 271, 367, 433 [alle slags -er]; -bit 209; -fat 211; wienerbrød [s.d.]; kavring 242; kjæks 215, 368, 436, 440, 441, 444; kringle 242; vandkringle 205, 207; mel 194, 199, 203, 266, 269, 314, 345, 346, 349, 350, 424, 425, 426, 438; -kjører 266; -lass 267; -pris 201, 350, 425; -støv 238; -sæk 202, 267; hvetemel 201, 426; rugmel 201; å mele (ut) 197

 

Markens grøde 1917 (Samlede verker 7: 145-397, 1955. GNF) [til boklister]

Kornprodukt:

brød 161, 203, 220, 231, 355, 381, 384; -leiv 185; -løs 163; kaffebrød 381, 384; levebrød 295, 301; flatbrød 145; brødleiv [s.d.]; grøt 355, 390; -fat 151; -mel 360; grynmelsgrøt 330; kvældsgrøt 230; rømmegrøt 178, 179; kake 186; kaffebrød [s.d.] kringle 381; mel 146, 156, 165, 166, 187, 204; -drikke 156; -et [adj., overf. bet.] 180, 192, 194, 233, 258, 357, 376; -rik 185 [potet]; grynmelsgrøt 330; grøtmel 360; vaffel 242, 252, 263; -jærn 156

 

Konerne ved vandposten 1920 (Samlede verker 8: 7-293, 1955. GNF) [til toppen]

Kornprodukt:

bolle 190; hvetebolle 179; brød 19, 27, 29, 47, 71, 72, 74, 83, 107, 136, 170, 228, 293; -løs 269, 276; bakerbrød 74, 163, 178, 179, 222; hvetebrød 287; levebrød 56, 57, 58, 83, 85, 261, 262; smørogbrød 51, 78, 79, 80, 99; wienerbrød 181; >stomp 74; grøt 99, 276; kvældsgrøt 42; kake 114; -bete 107, 292; sirupskake 76, wienerbrød [s.d.]; kavring 27; >beskøit 27; mel 13, 16, 18, 48, 66, 70, 71, 72, 93, 120, 121; -sæk 93; -varer 108; grynmel 93; grynmelshandel 120; rugmel 25; utmelet 93; vaffel 29, 42; fløtevaffel 114

 

Siste kapitel 1923 (Samlede verker 9: 7-301, 1955. GNF) [til toppen]

Kornprodukt:

brød 28, 38, 67, 135, 244, 268, 279; -skorpe 140; levebrød 162; smørogbrød 107, 267; >skorpe: brødskorpe 140; flatbrød 128, 208; grøt 38; rødgrøt 139; kake 45, 46, 113, 156, 162, 180; kjeks 101, 127, 128; mel 118; -drik 73; -kar 214; vaffel 279

 

Landstrykere 1927 (Samlede verker 10: 7-334, 1955. GNF) [til boklister]

Kornprodukt:

bolle: hvetebolle 307; brød 179, 277; -kniv 27, 174; -leiv 158; hvetebrød 310; levebrød 17, 241, 244, 246, 253; smørogbrød 24, 303; sælbotsbrød 322; flatbrød 169; brødleiv [s.d.]; grøt 73, 169, 186, 248, 256; -fat 185; bygmelsgrøt 280; kvældsgrøt 277 [-vel-]; kake 74, 227, 256, 258; vørterkake 235; kavring 277, 279; skibskavring 277; >beskøit: skibskavring 277; kringle 37, 38, 39, 52, 118, 121, 167, 235; vandkringle 108; mel 35, 70, 79, 97, 136, 140, 141, 145, 180, 211, 240, 241, 242, 256, 259, 286; -sæk 138, 139, 293; bygmel 9; bygmelsgrøt 280; hvetemel 259; vaffel 172, 173, 266

 

August 1930 (Samlede verker 11: 7-261, 1955. GNF) [til toppen]

Kornprodukt:

brød 8, 55, 117, 121 [grovt og fint], 135, 149, 163, 232, 242, 247; -kniv 260; -korn 117, 200, 220; bygbrød 163; levebrød 92, 152, 209; flatbrød 117, 149; grøt 49, 117, 119, 207; -mel 15; kvældsgrøt [-vel-] 25, 26; poridge [eng.] 49; kake 238; kjeks 134; kringle 134, 232; mel 116, 117, 118, 119, 125, 128, 130, 133, 134, 149, 163; -nød 130; -sæk 116; grøtmel 15; hvetemel 117; matmel 128; sildmel [5 s.]; sildmelfabrik [21 s., sjå: Dyrenamn]; vaffel 242

 

Men livet lever 1933 (Samlede verker 12: 7-315, 1955. GNF) [til boklister]

Kornprodukt:

brød 16, 27, 111, 123, 133, 218, 221, 313; smørogbrød 288, 305; grøt 13; risgrøt 236; kake 124, 195, 196, 198; kjeks 124; mel 7, 13; suppemel 241

 

Ringen sluttet 1936 (Samlede verker 13: 7-240, 1956. GNF) [til toppen]

Kornprodukt:

brød 12, 61, 119, 207, 215; levebrød 114, 170, 184, 211; smørogbrød 67, 74, 77; grøt 215; -trau 228; maisgrøt 215; kake 132, 134, 169, 184, 233; kjeks 134; mel 130, 166; -strø 166; -sæk 130; vaffel 14, 61, 118, 135, 137, 138, 147, 151, 228, 238; -jærn 14 [-|jer-]; -kone 72, 96, 104, 118, 135, 137, 184, 235, 236

 

På gjengrodde stier 1949 (Samlede verker 15: 239-335, 1956. GNF) [til boklister]

Kornprodukt:

bolle 330; brød: -skalk 321; -skive 265; wienerbrød 330; >skalk: brødskalk 321; deig 331; kake 253, 327, 330, 332; -bakeri 330; wienerbrød [s.d.]

 

På turné (GNF 1960: 17-127, v/ Tore Hamsun) [til toppen]

Kornprodukt:

brød 23, 61, 62, 92, 116; nådebrød 61; smørogbrød 111, 116; grøt [-ød|-]: -omslag 26, 39; vaffel 116

 

Artikler 1889-1928 (GNF 1965: 9-148, Fakkelbok 73 v/ Francis Bull) [til boklister]

Kornprodukt:

brød 16, 88, 137, 148; -land 133; smørogbrød 99; grøt 132 [’graut av fisk og kjøt’]; -bøtte 110 [-ød|-]; -stasjon 115; risgrøt 139; kake: -bod 120; honningkake 137; mel 99

 

Livsfragmenter (GNF 1988: 9-127, v/ Lars Frode Larsen) [til toppen]

Kornprodukt:

brød 51; -bakke 94, smørogbrød 38, 78, 79; smørrebrød 78, 79; >stomp: -e/bleje 79; grøt: risengrynsgrød 85; kake [-age] 54, 59; vaffel 77, 78

 

Over havet (GNF 1990: 9-114, v/ Lars Frode Larsen) [til boklister]

Kornprodukt:

brød 126n; -baking [-agni-) 109, 110; -skive 79; hvetebrød 126n [-ede|-] ; å brødfø 113; mel 21, 96

 

Hamsuns polemiske skrifter (GNF 1998: 19-278, v/ Gunvald Hermundstad) (Méd Lars Oftedal s. 55-95, understreka) [til toppen]

Kornprodukt:

brød 67, 92, 98, 167, 230; levebrød 49, 52, 96, 245; smørogbrød 176; smørrebrød 51; grøt 93 [-ød]; -bøtte 185 [-ød|-]; -stasjon 206 [-atio-]; mel 27, 176

 

Knut Hamsun som han var (GNF 1956: 31-239, v/ Tore Hamsun) [til boklister]

Kornprodukt:

brød 68; -løs 117; rugbrød 46; grøt 187; mel 150; grynmel 187

 

Brev til Marie (Aschehoug 1970: 9-263, v/ Tore Hamsun) [til toppen]

Kornprodukt:

brød: -kort 168; levebrød 131, 132; smørogbrød 55, 166; grøt 121 [+ graut], 247; havregrøt 247; multegrøt 192; kake: -stykke 71 [-age|-]; kavring 50, 53; kjeks 156; mel 138

 

Knut Hamsuns brev [I] 1879-1895 (GNF 1994. Tala gjeld brev nr. 1-404) [til boklister]

Kornprodukt:

brød 37; -løs 20; levebrød 134; rugbrød 42, 54; deig 225, 350, 351; kringle 344; -pose 345; mel 372

 

Knut Hamsuns brev [II] 1896-1907 (GNF 1995. Tala gjeld brev nr. 405-779) [til toppen]

Kornprodukt:

brød 548; -løs 737; >skalk 558; grøt: -omslag 762 [-ød|-]; lefse 497

 

Knut Hamsuns brev [III] 1908-1914 (GNF 1996. Tala gjeld brev nr. 780-1285) [til boklister]

Kornprodukt:

brød 865, 920, 1224; hvetebrødsdag 920 [-ede-]; levebrød 857n, 1192, 1208n; levebrødspolitik 987; nådsensbrødspiser 919; smørogbrød 896; grøt 1166 [+ graut]; kake: -stykke 924 [-age|-]; peppermyntekake 1241; kavring 862, 863; lefse 993 [-evs-]; mel 1219

 

Knut Hamsuns brev [IV] 1915-1924 (GNF 1997. Tala gjeld brev nr. 1286-1780) [til toppen]

Kornprodukt:

brød 1533, 1683; -kort 1491; levebrød 1582; smørogbrød 1450; grøt 1320; multegrøt 1711; kjeks 1366 [søt]; mel 1728; -kort 1422

 

Knut Hamsuns brev [V] 1925-1933 (GNF 1999. Tala gjeld brev nr. 1781-2356) [til boklister]

Kornprodukt:

brød: smørøgbrød-kalas 2116; grøt 2010, 2249; havregrøt 2249; kake 2116

 

Knut Hamsuns brev [VI] 1934-1950 (GNF 2000. Tala gjeld brev nr. 2357-3069) [til boklister]

Kornprodukt:

brød 2541n; grøt 2673; kake 2808n; kringle 2898, 2920; lefse 2401; smultring 2950

 

Knut Hamsuns brev [VII] Supplementsbind (GNF 2001. Tala gjeld brev nr. S 1-S249; ’S’ er sløyfa her) [til toppen]

Kornprodukt:

brød: levebrød 118; levebrødsrolle 106; grøt 86 [-raut]; kake 241; kavring 86

 

En Fløjte lød i mit Blod (GNF 2003: 7-80, v/ Lars Frode Larsen) [til boklister]

Kornprodukt:

brød >stomp 13, 14; deig: -kakutraag 11 [dejg|-]; kake 13 [-ku]; dejgkakutraag 11;

 

Taler på torvet I (Nye Samlede verker 26: 9-438, 2009. GNF) [til toppen]

Kornprodukt:

brød 184, 350, 402; -baking [-kni-] 307, 308; -skive 96; himmelbrød 407, 417; hvetebrødsdag 420; levebrød 134, 158, 162, 167, 169, 182; smørrebrød 161 [-ør|b-]; å brødfø 311; mel 43, 113

 

Taler på torvet II (Nye Samlede verker 27: 13-376, 2009. GNF) [til boklister]

Kornprodukt:

brød 51, 171, 267, 289, 316; -korn 96, 102; -land 219; levebrød 124, 134, 167, 169, 343; levebrødsjurist 224; smørogbrød 66; grøt 219 [graut, fig.]; -dall 83 [graut|-]; -stasjon 180; risgrøt 270; kake: -bod 206; honningkake 267; hvetekake 315; mel 66; -fabrikk 96

 

sist oppdatert 18.11.10

 

Ti Hamsun forside

Til Plantenamn

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net

 

vBulletin analytics