F l o r u l a  J o n s s o n i a n a

Tor Jonssons litterære plantenamn

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for plantenamn i Tor jonssons bøker og brev

 

Inndeling i kategoriar

Registrerte hovud- og undergruppenamn innan kategoriane

Referanseliste frå undergruppenamn til hovudnamn

Alfabetisk liste over hovudnamn med kategoriar

Namnelister: 1. Tor Jonssons namn  2. Vitskapleg namn  3. Norsk standardnamn

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang innan 14 kategoriar for registrerte hovudnamn

Boklister: Sidetal for registrerte ord med plantenamn

 

Til Tor Jonsson forside

 

 

Inndeling i kategoriar

 

Dersom ein ikkje veit kva kategori eit plantenamn tilhøyrer, søkjer ein seg til namnelistene; der står kategoriane i høgre kolonne. 1. Tor Jonssons namn [namneliste 1],  2. Vitskapleg namn [namneliste 2],  3. Norsk standardnamn [namneliste 3].

 

A1-9 Heimlege vokstrar (89)

B1-4 Eksotiske vokstrar (21)

1 Ville tre og buskar (14)

1 Tre og buskar (4)

2 Hagetre og -buskar (6)

2 Urter (2)

3 Lyng (3)

3 Frukt, kultur- og åkervokstrar (4)

4 Ville urter og grasvokstrar (30)

4 Nytingsmiddel, krydder og medisin (11)

5 Kjøkken- og kryddervokstrar (4)

 

6 Stove- og hageblomar (9)

C Fantasivokstrar (8)

7 Åker- og engvokstrar (10)

 

8 Algar, mosar, bregnar (4)

 

9 Bakteriar, slimsopp, sopp, lav (9)

 

Gå til kategoriane i teksten: [A1] [A2] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7] [A8] [A9] [B1] [B2] [B3] [B4] [C]

 

 

Registrerte hovud- og undergruppenamn innan kategoriane [til toppen]

Kursiverte hovudnamn her er ikkje bruka som plantenamn av Tor Jonsson.

 

A1-9 Heimlege vokstrar (89)

A1 Ville tre og buskar (14): ask, bjørk >never >sopelime, eik, eine >brisk >klumsekorn, furu >feitved>toll, gran, hassel >nöt, hegg, klunger >nyperose, lind, or >older, osp, selje >fløyte >gåsunge, vier

A2 Hagetre og -buskar (6): blometre, eple, frukt, poppel, rose, syren

A3 Lyng (3): blåbær, lyng, tytebær

A4 Ville urter og grasvokstrar (30): augnetrøyst, balderbrå, blomestjerne, blåbjølle >klokke, brennheto >nesle, bukkeblome, fegreblom, finntoppgras, gaukesyre, geitrams, gras >torv (II) [gras|-], issolei >reinsblome, karve, kløver, liljekonvall, linnéa, løvetann, prestekrage, røllik, semonsvepe, soleie, [strandnellik], symre, tettegras, tistel, tjøreblom, tyrhjelm, villblome, villgras >bivrestrå, villrot

A5 Kjøkken- og kryddervokstrar (4): grønsak >råkost, lauk, tomat, urt

A6 Stove- og hageblomar (9): arabis, aurikkel >hageprimmel, blome i stova, geranium, lilje, nellik [hage|-], parkblome, taklauk, tusenfryd

A7 Åker- og engvokstrar (10): enggras >fôr >høy, hamp, korn [A: planten] >grjon >meld, korn [B: produkt] >brød >graut >kake >lefse >mjøl, kveite, lin, nepe, potet, rug, svarthavre, ugras

A8 Algar, mosar, bregnar (4): grønske, mose (I), ormegras, torv (I) [-|mose]

A9 Bakteriar, slimsopp, sopp, lav (9) basill >syfilis >tyfus >tæring, flugusopp, gjær, gløsefausk, lav, mose (II), mygl >mugg, sopp >ròte, trollkattsmør

 

B1-4 Eksotiske vokstrar (21)

B1 Tre og buskar (4): blyant [-|tre], kork [-|eik], laurbærtre, palme

B2 Urter (2): akantus, giftplante

B3 Frukt, kultur- og åkervokstrar (4): appelsin [-|tre], banan [-|plante], fikentre, oliventre

B4 Nytingsmiddel, krydder og medisin (11): kaffe [-|busk], kamfer [-|tre], opium [-s/valmue], pepar, sebedille, sennes, sjokolade [kakaotre], sukker [-|rør], te [-|busk], tobakk >buss >pipe >røyk >sigarett, vin [-|stokk]

 

C Fantasivokstrar (8; sidetala finst i gruppebehandlinga og ikkje i boklistene): autogenblome, fattigdomsblome, oljeblome, papirblome, plastikkblome, reklameblome, sorgblome, trøysteblome

Gå til kategoriane i teksten: [A1] [A2] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7] [A8] [A9] [B1] [B2] [B3] [B4] [C]

 

Referanseliste frå 36 undergruppenamn (●) til hovudnamnet [til toppen]

Søk etter hovudnamnet i katergoriane ovafor.

 

bivrestrå → villgras [A4], brisk → eine [A1], brød → korn [B: Produkt] [A7], buss → tobakk [B4], feitved → furu [A1], fløyte → selje [A1], fôr → enggras [A7], graut → korn [B: produkt] [A7], grjon → korn [A: planten] [A7], gåsunge → vier [A1], hageprimmel → aurikkel [A6], høy → enggras [A7], kake → korn [B: produkt] [A7], klokke → blåbjølle [A4], klumsekorn → eine [A1], lefse → korn [B: produkt] [A7], meld → korn [A: planten] [A7], mjøl → korn [B: produkt] [A7], mugg → mygl [A9], nesle → brennheto [A4], never → bjørk [A1], nyperose → klunger [A1], nöt → hassel [A1], older → or [A1], pipe → tobakk [B4], reinsblome → issolei [A4], ròte → sopp [A9], røyk → tobakk [B4], råkost → grønsak [A5], sigarett → tobakk [B4], sopelime → bjørk [A1], syfilis → basill [A9], toll → furu [A1], torv (II) [gras|-] → gras [A4], tyfus → basill [A9], tæring → basill [A9]

 

 

Alfabetisk liste over hovudnamn med kategoriar [til toppen]

Fantasiblomane i kategori C er ikkje med her. Gå til kategoriane i teksten: [A1] [A2] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7] [A8] [A9] [B1] [B2] [B3] [B4] [C]

 

akantus [B2], appelsin [B3], arabis [A6], ask [A1], augnetrøyst [A4], aurikkel [A6]

balderbrå [A4], banan [B3], basill [A9], bjørk [A1], blome i stova [A6], blomestjerne [A4], blometre [hage] [A2], blyant [B1], blåbjølle [A4], blåbær [A3], brennheto [A4], bukkeblome [A4]

eik [A1], eine [A1], enggras [A7] eple [A2]

fegreblom [A4], fikentre [B3], finntoppgras [A4], flugusopp [A9], frukt [A2], furu [A1]

gaukesyre [A4], geitrams [A4], geranium [A6], giftplante [B2], gjær [A9], gløsefausk [A9], gran [A1], gras [A4], grønsak [A5], grønske [A8]

hamp [A7], hassel [A1], hegg [A1]

issolei [A4]

kaffe [B4], kamfer [B4], karve [A4], klunger [A1], kløver [A4], kork [B1], korn [A: planten] [B: produkt] [A7], kveite [A7],

lauk [A5], laurbærtre [B1] lav [A9], lilje [A6], liljekonvall [A4], lin [A7], lind [A1], linnéa [A4], lyng [A3], løvetann [A4]

mose (I) [A8], mose (II) [A9], mygl [A9]

nellik [A6], nepe [A7]

oliventre [B3], opium [B4], or [A1], ormegras [A8], osp [A1]

palme [B1], parkblome [A6], pepar [B4], poppel [A2], potet [A7], prestekrage [A4]

rose [A2], rug [A7], røllik [A4]

sebedille [B4], selje [A1], semonsvepe [A4], sennes [B4], sjokolade [B4], soleie [A4], sopp [A9], [strandnellik] [A4], sukker [B4], svarthavre [A7], symre [A4], syren [A2]

taklauk [A6], te [B4], tettegras [A4], tistel [A4], tjøreblom [A4], tobakk [B4], tomat [A5], torv (I) [A8], trollkattsmør [A9], tusenfryd [A6], tyrhjelm [A4], tytebær [A3]

ugras [A7], urt [A5]

vier [A1], villblome [A4], villgras [A4], villrot [A4], vin [B4]

 

 

Namnelister: 1. Tor Jonssons namn  2. Vitskapleg namn  3. Norsk standardnamn [til toppen] [til samleliste] [til boklister]

 

Namneliste 1. Tor Jonssons namn ordna alfabetisk innan kategoriane.

 

Tor Jonssons namn (alfabetiske i kategoriar)

Vitskapleg namn

(mest Lid & Lid 2005, Internett)

Norsk standardnamn

(Lid & Lid 2005, Internett)

A1-9,

B1-4

A1-9 Heimlege vokstrar [til B1-4] [namneliste 2] [3]

 

A1 Ville tre og buskar

 

 

ask

Fraxinus excelsior

ask

A1

bjørk

Betula pubescens/verrucosa

bjørk/hengjebjørk

A1

eik

Quercus petraea/robur

vinter-/sommareik

A1

eine

Juniperus communis

einer

A1

furu

Pinus sylvestris

furu

A1

gran

Picea abies

gran

A1

hassel

Corylus avellana

hassel

A1

hegg

Prunus padus

hegg

A1

klunger

Rosa spp.

klunger

A1

lind

Tilia cordata

lind

A1

or

Alnus incana

or

A1

osp

Populus tremula

osp

A1

selje

Salix caprea

selje

A1

vier

Salix spp.

vier

A1

 

 

[namneliste 1] [2] [3]

A2 Hagetre og buskar

 

 

blometre

(-)

blometre

A2

eple [-|tre]

Malus x domestica

hageeple

A2

frukt

(-)

frukt

A2

poppel

Populus sp.

poppel

A2

rose

Rosa spp.

rose [hage|-]

A2

syren

Syringa vulgaris

syrin

A2

 

 

[til samleliste]

A3 Lyng

 

 

blåbær

Vaccinium myrtillus

blåbær

A3

lyng

Ericaceae

lyng(familien)

A3

tytebær

Vaccinium vitis-idaea

tyttebær

A3

 

 

[namneliste 1] [2] [3]

A4 Ville urter og grasvokstrar

 

 

augnetrøyst

Euphrasia sp.

augnetrøyst

A4

balderbrå

Tripleurospermum inod./marit.

balderbrå

A4

blomestjerne

Trientalis europaea o.a.

skogstjerne o.a.

A4

blåbjølle

Campanula rotundifolia

blåklokke

A4

brennheto

Urtica dioica

stornesle

A4

bukkeblome

Pulsatilla vernalis

mogop

A4

fegreblom

Galium boreale

kvitmaure

A4

finntoppgras

Nardus stricta

finnskjegg

A4

gaukesyre

Oxalis acetosella

gaukesyre

A4

geitrams

Chamerion angustifolium

geitrams

A4

gras

Poaceae

gras(familien)

A4

issolei

Beckwithia glacialis

issoleie

A4

karve

Carum carvi

karve

A4

kløver

Trifolium sp.

kløver

A4

liljekonvall

Convallaria majalis

liljekonvall

A4

linnéa

Linnaea borealis

linnea

A4

løvetann

Taraxacum spp.

løvetann

A4

prestekrage

Leucanthemum vulgare

prestekrage

A4

røllik

Achillea millefolium

ryllik

A4

semonsvepe

Descurainia sophia

hundesennep

A4

soleie

Ranunculus acris/repens

eng-/krypsoleie

A4

[strandnellik

Armeria maritima

fjørekoll

A4]

symre

Anemone nemorosa

kvitsymre

A4

tettegras

Pinguicula vulgaris

tettegras

A4

tistel

Carduus/Circium sp.

tistel

A4

tjøreblom

Viscaria vulgaris

engtjæreblom

A4

tyrhjelm

Aconitum l. ssp. septentrionale

tyrihjelm

A4

villblome

(-)

villblome

A4

villgras

Poaceae/Cyperaceae/Juncaceae

villgras

A4

villrot

Hyoscyamus niger

bulmeurt

A4

 

 

[namneliste 1] [2] [3]

A5 Kjøkken og krydder-vokstrar

 

 

grønsak

(-)

grønsak

A5

lauk

Allium sp.

lauk

A5

tomat

Solanum lycopersicum

tomat

A5

urt

(-)

urt

A5

 

 

[til samleliste]

A6 Stove- og hageblomar

 

 

arabis

Arabis caucasica

hageskrinneblom

A6

aurikkel

Primula x pubescens

hageaurikkel

A6

blome i stova

(-)

potteplante

A6

geranium

Pelargonium x hortensis

geranium

A6

lilje

Lilium sp.

lilje

A6

nellik

Dianthus sp.

nellik [hage|-]

A6

parkblome

(-)

parkblome

A6

taklauk

Sempervivium tectorum

taklauk

A6

tusenfryd

Bellis perennis

tusenfryd

A6

 

 

[namneliste 1] [2] [3]

A7 Åker- og engvokstrar

 

 

enggras

Poaceae o.a.

enggras

A7

hamp

Cannabis sativa

hamp

A7

korn [A:] [B:]

Avena/Hordeum/Secale/Triticum

korn [A:] [B:]

A7

kveite

Triticum aestivum

kveite

A7

lin

Linum usitatissimum

lin

A7

nepe

Brassica rapa spp. rapa

nepe

A7

potet

Solanum tuberosum

potet

A7

rug

Secale cereale

rug

A7

svarthavre

Avena fatua

floghavre

A7

ugras

(-)

ugras

A7

 

 

[til samleliste]

A8 Algar, mosar, bregnar

 

 

grønske

Chlorophyta

grønalgar

A8

mose (I)

Bryophyta

mose

A8

ormegras

Athyrium/Dryopteris sp. el.a.

bregne

A8

torv (I)

Sphagnum spp.

torvmose

A8

 

 

 

A9 Bakteriar, slimsopp, sopp, lav

 

 

basill

Eubacteria

bakterie

A9

flugusopp

Amanita muscifera

raud flugesopp

A9

gjær

Saccharomyces cereviciae

gjær

A9

gløsefausk

Armillaria sp.

honningsopp

A9

lav

Lichenes

lav

A9

mose (II)

Cladonia alpestr./rangifer./stell.

reinlav

A9

mygl

Aspergillus/Penicillium/Mucor

mygl

A9

sopp

Fungi

sopp

A9

trollkattsmør

Fuligo septica

trollsmør

A9

 

 

[namneliste 1] [2] [3]

B1-4 Eksotiske vokstrar

B1 Tre og buskar

 

 

blyant [-|tre]

Juniperus virginiana

blyant

B1

kork [-|eik]

Quercus suber

korkeik

B1

laurbærtre

Laurus nobilis

laurbærtre

B1

palme

Phoenix dactylifera

daddelpalme

B1

 

 

[til samleliste]

B2 Urter

 

 

akantus

Acanthus mollis/spinosus

akantus

B2

giftplante

(-)

giftplante

B2

 

 

 

B3 Frukt- og kulturvokstrar

 

 

appelsin [-|tre]

Sitrus x sinensis

appelsin

B3

banan [-|plante]

Musa sapientium

banan

B3

fikentre

Ficus carica

fikentre

B3

oliventre

Olea europaea

oliventre

B3

 

 

[namneliste 1] [2] [3]

B4 Nytingsmiddel, krydder og medisin

 

 

kaffe [-|busk]

Coffea arabica

kaffe

B4

kamfer [-|tre]

Cinnamomum camphora

kamfer

B4

opium [valmue]

Papaver somniferum

opiumsvalmue

B4

pepar

Piper nigrum

pepar

B4

sebedille

Schoenocaulon officinale

sabadille

B4

sennes

Senna alexandrina

sennes

B4

sjokolade

Theobroma cacao

kakaotre

B4

sukker [-|rør]

Saccharum officinarum

sukkerrør

B4

te [-|busk]

Camellia sinensis

tebusk

B4

tobakk

Nicotiana tabacum/rustica

tobakk

B4

vin [-|stokk]

Vitis vinifera

vinstokk

B4

 

 

Namneliste 2. Vitskapleg namn ordna alfabetisk [til toppen] [til samleliste] [til boklister]

 

Tor Jonssons namn

Vitskapleg namn

 

Norsk standardnamn

A1-9,

B1-4

[namneliste 1] [3]

akantus

Acanthus mollis/spinosus

akantus

B2

røllik

Achillea millefolium

ryllik

A4

tyrhjelm

Aconitum l. ssp. septentrionale

tyrihjelm

A4

lauk

Allium sp.

lauk

A5

or

Alnus incana

or

A1

flugusopp

Amanita muscifera

raud flugesopp

A9

symre

Anemone nemorosa

kvitsymre

A4

arabis

Arabis caucasica

hageskrinneblom

A6

[strandnellik

Armeria maritima

fjørekoll

A4]

gløsefausk

Armillaria sp.

honningsopp

A9

mygl

Aspergillus/Penicillium/Mucor

mygl

A9

ormegras

Athyrium/Dryopteris sp. el.a.

bregne

A8

svarthavre

Avena fatua

floghavre

A7

korn [A:] [B:]

Avena/Hordeum/Secale/Tritic.

korn [A:] [B:]

A7

issolei

Beckwithia glacialis

issoleie

A4

tusenfryd

Bellis perennis

tusenfryd

A6

bjørk

Betula pubescens/pendula

bjørk/ hengjebjørk

A1

nepe

Brassica rapa ssp. rapa

nepe

A7

mose (I)

Bryophyta

mose

A8

te [-busk]

Camellia sinensis

tebusk

B4

blåbjølle

Campanula rotundifolia

blåklokke

A4

hamp

Cannabis sativa

hamp

A7

tistel

Carduus/Circium sp.

tistel

A4

karve

Carum carvi

karve

A4

geitrams

Chamerion angustifolium

geitrams

A4

grønske

Chlorophyta

grønalgar

A8

kamfer [-|tre]

Cinnamomum camphora

kamfer

B4

mose (II)

Cladonia alpestr./rangifer./stell.

reinlav

A9

kaffe [-|busk]

Coffea arabica

kaffe

B4

liljekonvall

Convallaria majalis

liljekonvall

A4

hassel

Corylus avellana

hassel

A1

semonsvepe

Descurainia sophia

hundesennep

A4

nellik

Dianthus sp. [til samleliste]

nellik [hage|-]

A6

lyng

Ericaceae [1] [2] [3]

lyng(familien)

A3

basill

Eubacteria

bakterie

A9

augnetrøyst

Euphrasia sp.

augnetrøyst

A4

fikentre

Ficus carica

fikentre

B3

ask

Fraxinus excelsior

ask

A1

trollkattsmør

Fuligo septica

trollsmør

A9

sopp

Fungi

sopp

A9

fegreblom

Galium boreale

kvitmaure

A4

villrot

Hyoscyamus niger

bulmeurt

A4

eine

Juniperus communis

einer

A1

blyant [-|tre]

Juniperus virginiana

blyant

B1

laurbærtre

Laurus nobilis

laurbærtre

B1

prestekrage

Leucanthemum vulgare

prestekrage

A4

lav

Lichenes

lav

A9

lilje

Lilium sp. [1] [2] [3]

lilje

A6

linnéa

Linnaea borealis

linnea

A4

lin

Linum usitatissimum

lin

A7

eple [-|tre]

Malus x domestica

hageeple

A2

banan [-|plante]

Musa sapientium

banan

B3

finntoppgras

Nardus stricta

finnskjegg

A4

tobakk

Nicotiana tabacum/rustica

tobakk

B4

oliventre

Olea europaea

oliventre

B3

gaukesyre

Oxalis acetosella

gaukesyre

A4

opium [valmue]

Papaver somniferum

opiumsvalmue

B4

geranium

Pelargonium x hortensis

geranium

A6

palme

Phoenix dactylifera

daddelpalme

B1

gran

Picea abies

gran

A1

tettegras

Pinguicula vulgaris

tettegras

A4

furu

Pinus sylvestris

furu

A1

pepar

Piper nigrum

pepar

B4

enggras

Poaceae [til samleliste]

enggras

A7

gras

Poaceae o.a. [1] [2] [3]

gras(familien)

A4

villgras

Poaceae/Cyperaceae/Juncaceae

villgras

A4

osp

Populus tremula

osp

A1

poppel

Populus sp.

poppel

A2

aurikkel

Primula x pubescens

hageaurikkel

A6

hegg

Prunus padus

hegg

A1

bukkeblome

Pulsatilla vernalis

mogop

A4

eik

Quercus petraea/robur

vinter-/sommareik

A1

kork [-|eik]

Quercus suber

korkeik

B1

soleie

Ranunculus acris/repens

eng-/krypsoleie

A4

klunger

Rosa spp.

klunger

A1

rose

Rosa spp.

rose [hage|-]

A2

gjær

Saccharomyces cereviciae

gjær

A9

sukker [-|rør]

Saccharum officinarum

sukkerrør

B4

selje

Salix caprea

selje

A1

vier

Salix spp.

vier

A1

sebedille

Schoenocaulon officinale

sabadille

B4

rug

Secale cereale

rug

A7

taklauk

Sempervivium tectorum

taklauk

A6

sennes

Senna alexandrina

sennes

B4

appelsin [-|tre]

Sitrus x sinensis

appelsin

B3

tomat

Solanum lycopersicum

tomat

A5

potet

Solanum tuberosum

potet

A7

torv (I)

Sphagnum spp.

torvmose

A8

syren

Syringa vulgaris [til samleliste]

syrin

A2

løvetann

Taraxacum spp. [1] [2] [3]

løvetann

A4

sjokolade

Theobroma cacao

kakaotre

B4

lind

Tilia cordata

lind

A1

blomestjerne

Trientalis europaea o.a

skogstjerne o.a.

A4

kløver

Trifolium sp.

kløver

A4

balderbrå

Tripleurospermum inod./marit.

balderbrå

A4

kveite

Triticum aestivum

kveite

A7

brennheto

Urtica dioica

stornesle

A4

blåbær

Vaccinium myrtillus

blåbær

A3

tytebær

Vaccinium vitis-idaea

tyttebær

A3

tjøreblom

Viscaria vulgaris

engtjæreblom

A4

vin [-stokk]

Vitis vinifera

vinstokk

B4

blome i stova

(-)

potteplante

A6

blometre [hage]

(-)

blometre

A2

frukt

(-) [1] [2] [3] [til samleliste]

frukt

A2

giftplante

(-)

giftplante

B2

grønsak

(-)

grønsak

A5

parkblome

(-)

parkblome

A6

ugras

(-)

ugras

A7

urt

(-)

urt

A5

villblome

(-)

villblome

A4

 

 

Namneliste 3. Norsk standardnamn ordna alfabetisk [til toppen] [til samleliste] [til boklister]

 

Tor Jonssons namn

Vitskapleg namn

 

Norsk standardnamn

A1-9,

B1-4

[namneliste 1] [2]

akantus

Acanthus mollis/spinosus

akantus

B2

appelsin [-|tre]

Sitrus x sinensis

appelsin

B3

ask

Fraxinus excelsior

ask

A1

augnetrøyst

Euphrasia sp.

augnetrøyst

A4

basill

Eubacteria

bakterie

A9

balderbrå

Tripleurospermum inod./marit.

balderbrå

A4

banan [-|plante]

Musa sapientium

banan

B3

bjørk

Betula pubescens/pendula

bjørk/ hengjebjørk

A1

blometre [hage]

(-)

blometre

A2

blyant [-|tre]

Juniperus virginiana

blyant

B1

blåbær

Vaccinium myrtillus

blåbær

A3

blåbjølle

Campanula rotundifolia

blåklokke

A4

ormegras

Athyrium/Dryopteris sp. el.a.

bregne

A8

villrot

Hyoscyamus niger

bulmeurt

A4

palme

Phoenix dactylifera

daddelpalme

B1

eine

Juniperus communis

einer

A1

enggras

Poaceae o.a. [1] [2] [3]

enggras

A7

soleie

Ranunculus acris/repens

eng-/krypsoleie

A4

tjøreblom

Viscaria vulgaris [til samleliste]

engtjæreblom

A4

fikentre

Ficus carica

fikentre

B3

finntoppgras

Nardus stricta

finnskjegg

A4

[strandnellik

Armeria maritima

fjørekoll

A4]

svarthavre

Avena fatua

floghavre

A7

frukt

(-)

frukt

A2

furu

Pinus sylvestris

furu

A1

gaukesyre

Oxalis acetosella

gaukesyre

A4

geitrams

Chamerion angustifolium

geitrams

A4

geranium

Pelargonium x hortensis

geranium

A6

giftplante

(-)

giftplante

B2

gjær

Saccharomyces cereviciae

gjær

A9

gran

Picea abies

gran

A1

gras

Poaceae

gras(familien)

A4

grønske

Chlorophyta [1] [2] [3]

grønalgar

A8

grønsak

(-) [til samleliste]

grønsak

A5

aurikkel

Primula x pubescens

hageaurikkel

A6

eple [-|tre]

Malus x domestica

hageeple

A2

arabis

Arabis caucasica

hageskrinneblom

A6

hamp

Cannabis sativa

hamp

A7

hassel

Corylus avellana

hassel

A1

hegg

Prunus padus

hegg

A1

gløsefausk

Armillaria sp.

honningsopp

A9

semonsvepe

Descurainia sophia

hundesennep

A4

issolei

Beckwithia glacialis

issoleie

A4

kaffe [-|busk]

Coffea arabica

kaffe

B4

sjokolade

Theobroma cacao

kakaotre

B4

kamfer [-|tre]

Cinnamomum camphora

kamfer

B4

karve

Carum carvi

karve

A4

klunger

Rosa spp.

klunger

A1

kløver

Trifolium sp.

kløver

A4

kork [-|eik]

Quercus suber

korkeik

B1

korn [A:] [B:]

Avena/Hordeum/Secale/Triticum

korn [A:] [B:]

A7

kveite

Triticum aestivum

kveite

A7

fegreblom

Galium boreale

kvitmaure

A4

symre

Anemone nemorosa

kvitsymre

A4

lauk

Allium sp.

lauk

A5

laurbærtre

Laurus nobilis

laurbærtre

B1

lav

Lichenes [1] [2] [3]

lav

A9

lilje

Lilium sp. [til samleliste]

lilje

A6

liljekonvall

Convallaria majalis

liljekonvall

A4

lin

Linum usitatissimum

lin

A7

lind

Tilia cordata

lind

A1

linnéa

Linnaea borealis

linnea

A4

lyng

Ericaceae

lyng(familien)

A3

løvetann

Taraxacum spp.

løvetann

A4

bukkeblome

Pulsatilla vernalis

mogop

A4

mose (I)

Bryophyta

mose

A8

mygl

Aspergillus/Penicillium/Mucor

mygl

A9

nellik

Dianthus sp.

nellik [hage|-]

A6

nepe

Brassica rapa ssp. rapa

nepe

A7

oliventre

Olea europaea

oliventre

B3

opium [valmue]

Papaver somniferum

opiumsvalmue

B4

or

Alnus incana

or

A1

osp

Populus tremula

osp

A1

parkblome

(-)

parkblome

A6

pepar

Piper nigrum

pepar

B4

poppel

Populus sp.

poppel

A2

potet

Solanum tuberosum

potet

A7

blome i stova

(-) [1] [2] [3]

potteplante

A6

prestekrage

Leucanthemum vulgare

prestekrage

A4

flugusopp

Amanita muscifera

raud flugesopp

A9

mose (II)

Cladonia alpestr./rangifer./stell.

reinlav

A9

rose

Rosa spp.

rose [hage|-]

A2

rug

Secale cereale

rug

A7

røllik

Achillea millefolium

ryllik

A4

sebedille

Schoenocaulon officinale

sabadille

B4

selje

Salix caprea

selje

A1

sennes

Senna alexandrina

sennes

B4

blomestjerne

Trientalis europaea o.a.

skogstjerne o.a.

A4

sopp

Fungi [til samleliste]

sopp

A9

brennheto

Urtica dioica

stornesle

A4

sukker [-|rør]

Saccharum officinarum

sukkerrør

B4

syren

Syringa vulgaris

syrin

A2

taklauk

Sempervivium tectorum

taklauk

A6

te [-|busk]

Camellia sinensis

tebusk

B4

tettegras

Pinguicula vulgaris [1] [2] [3]

tettegras

A4

tistel

Carduus/Circium sp.

tistel

A4

tobakk

Nicotiana tabacum/rustica

tobakk

B4

tomat

Solanum lycopersicum

tomat

A5

torv (I)

Sphagnum spp.

torvmose

A8

trollkattsmør

Fuligo septica

trollsmør

A9

tusenfryd

Bellis perennis

tusenfryd

A6

tyrhjelm

Aconitum l. ssp. septentrionale

tyrihjelm

A4

tytebær

Vaccinium vitis-idaea

tyttebær

A3

ugras

(-)

ugras

A7

urt

(-)

urt

A5

vier

Salix spp.

vier

A1

villblome

(-)

villblome

A4

villgras

Poaceae/Cyperaceae/Juncaceae

villgras

A4

vin [-|stokk]

Vitis vinifera

vinstokk

B4

eik

Quercus petraea/robur

vinter-/sommareik

A1

 

 

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang innan 14 kategoriar for 118 registrerte hovudnamn for plantar [til boklister] [til toppen]

Kursiverte hovudnamn i listene har eigne oppslag.

 

A1-9 HEIMLEGE VOKSTRAR (89)

A1 Ville tre og buskar [A2] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7] [A8] [A9] [B1] [B2] [B3] [B4] [C] [namneliste 1] [2] [3]

 

ask, bjørk >never >sopelime, eik, eine >brisk >klumsekorn, furu >feitved >toll, gran, hassel >nöt, hegg, klunger >nyperose, lind, or >older, osp, selje >fløyte >gåsunge, vier

 

ask Fraxinus excelsior:

Ygdrasil [!] Drøm mot virkelighet 1

 

bjørk {bjørk/hengjebjørk} Betula pubescens/pendula - Mogning i mørkret 3, Berg ved blått vatn 2, Jarnnetter 1, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Lause dikt 1, Etterlatne dikt 2, Tekster i samling I: 3, II: 2

-e/brum Tekster i samling II: 1

-e/grein Ei dagbok for mitt hjarte 1

-e/lauv Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 1

-e/li Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 2, II: 1

-e/lund Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1

-e/ovn Berre kjærleik og død 1 ['Dramaet? Det hadde premiere i ein bjørkeovn nyleg.']         

-e/ris Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling II: 1

-e/skog Mogning i mørkret 2, Jarnnetter 1, Tekster i samling II: 1

kronglebjørk Tekster i samling I: 2

Storbjørka Tekster i samling I: 1

●never Tekster i samling I: 1

●sopelime Berg ved blått vatn 1

solv Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling II: 1

 

eik Quercus petraea/robur:

Ekelund [R.] Tekster i samling I: 1, Tor Jonsson-minne (breva) 1

 

eine Juniperus communis - Berg ved blått vatn 1, Etterlatne dikt 1 [-er]

-kjørr Tekster i samling II: 2 [1: -n|k-]

●brisk Etterlatne dikt 1 ['Kvar brisk er ein bror og bjørka er mor/ og atter er heimen ein himmel på jord.']

●klumsekorn Berg ved blått vatn 1

 

furu Pinus sylvestris - Tekster i samling I: 2

-kragg Tekster i samling II: 1

-legg Jarnnetter 1

-skog Tekster i samling II: 1

-stokk Tekster i samling II: 1

Furuvn. Tor Jonsson-minne (breva) 1

●feitved:

-kubbe Tekster i samling II: 1

-stripe Tekster i samling I: 1

Tyrihans Tekster i samling II: 1

●toll Mogning i mørkret 1 ['Det hekk ein mann i ei toll.']

råtoll Tekster i samling II: 1

 

gran Picea abies - Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 3 [1: finsk], II: 1, Tor Jonsson-minne (breva) 1 [finsk]

-kongle Tekster i samling II: 1 ['Eit bekkesikl sulla og lo så inderlig godt borti bakken, og eit ekorn sat på ei grein og reiv sund ei grankongle.']

-skog Mogning i mørkret 1, Tekster i samling II: 1

-ås Tekster i samling II: 1

storgran Tekster i samling I: 1

Olavs tre Tekster i samling I: 1

Södergran [E.] Tekster i samling I: 1

 

hassel Corylus avellana: [topp A1]

●nöt Tekster i samling I: 1 ['Det mesta av vår tid går åt til att knäppa nötter utan kärna.'; sv. sitat]

 

hegg Prunus padus - Mogning i mørkret 1, Tekster i samling I: 1

-e/blome Tekster i samling II: 1

 

klunger [villrose] Rosa sp. - Jarnnetter 1

-busk Berg ved blått vatn 1

-krans Berg ved blått vatn 2

-rose Tekster i samling I: 1 ['Det er lengte sidan eg plukka klungerroser i røysene heime.']

●nyperose Tekster i samling I: 1

rose [hagerose, s.d.]

 

lind Tilia cordata - Etterlatne dikt 1

 

or Alnus incana:

-e/liv Tekster i samling I: 1

-e/rust Tekster i samling I: 1

-e/skog Tekster i samling I: 1

-e/smak Tekster i samling I: 1

-e/tre Tekster i samling I: 1

●older:

-kjørr Tekster i samling II: 1

 

osp Populus tremula - Berg ved blått vatn 1 ['Hausten var tagal og drøypte sitt blod/ frå osp og frå bjørk oppi bratta.']

-e/blad Tekster i samling I: 1

-e/grein Mogning i mørkret 1

 

selje Salix caprea:

-grein Jarnnetter 1, Etterlatne dikt 1

-runn Etterlatne dikt 1

-tein Etterlatne dikt 2 [for sitat, sjå nedom]

●fløyte [selje|-] Etterlatne dikt 1

-låt Etterlatne dikt 1

-tone Etterlatne dikt 1 ['Eg går i lauvsprettskog og freistar tvinga/ ein fløytetone or ein seljetein.']

●gåsunge:

-gul Etterlatne dikt 1 [-g|g-]

 

vier Salix sp.:

-kjørr Etterlatne dikt 1 ['Eg drikk av dogga i vierkjørr'], Tekster i samling II: 1 [-jer-]

 

 

A2 Hagetre og -buskar [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

[A1] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7] [A8] [A9] [B1] [B2] [B3] [B4] [C]

 

blometre, eple [-|tre], frukt, poppel, rose, syren

 

blometre - Tekster i samling I: 2

blømande skog Ei dagbok for mitt hjarte 1

rose, syren [s.d.]

 

eple [-|tre] {hageeple} Malus x domestica - Berre kjærleik og død 1 [Referert munnleg utsagn: 'Mat vil han (T.J.) ikkje ha, men i det han skal gå ... får dei nøda han til å ta eit eple. Før han bit i det, ser han rart på dei og seier: - Viss det er eit kors i eplet, da døyr eg snart.']

 

frukt - Mogning i mørkret 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 2

 

poppel Populus sp.:

-sus Lause dikt 1 ['Så møter eg atter dei tusen/ ... kvinner som skapar om/ parken med blomar og poppelsus,/ ... til drøymde hagar.']

 

rose [hage|-] Rosa spp. - Berg ved blått vatn 3 [1: raud], Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 2, Berre kjærleik og død 1

-krull [måling] Tekster i samling I: 1

-måla [part.] Tekster i samling I: 2, Berre kjærleik og død 1

-måling Tekster i samling I: 3

klungerrose Tekster i samling I: 1

nyperose Tekster i samling I: 1

takrosett Tekster i samling II: 1

telarose Berg ved blått vatn 1, Berre kjærleik og død 1

klunger [villrose, s.d.]

 

syren {-rin} Syringa vulgaris:

-bukett Tekster i samling II: 1 [Han ... opna grinda. Ho opna vindauga og kasta ut eitkvart, ein syrenbukett.']

 

 

A3 Lyng [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

[A1] [A2] [A4] [A5] [A6] [A7] [A8] [A9] [B1] [B2] [B3] [B4] [C]

 

blåbær, lyng, tytebær

 

blåbær Vaccinium myrtillus - Tekster i samling II: 1

 

lyng [røsslyng, krekling, blåbær, tyttebær o.a.] Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea - Mogning i mørkret 2, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1, II: 2, Berre kjærleik og død 1 ['Kva er det som susar i lauv og lyng?/ Det er sorga som syng.']

-krans Tekster i samling I: 1

-tuve Tekster i samling II: 1

 

tytebær {-ytte-} Vaccinium vitis-idaea - Tekster i samling I: 1 ['Har du jaga ein bærplukkar frå markene dine? Gjer det ikkje meir. Bærplukkaren ... vil ta noko jorda har gjeve oss alle, nokre tytebær du ikkje kjem til å plukke.']

 

 

A4 Ville urter og grasvokstrar [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

[A1] [A2] [A3] [A5] [A6] [A7] [A8] [A9] [B1] [B2] [B3] [B4] [C]

 

augnetrøyst, balderbrå, blomestjerne, blåbjølle >klokke, brennheto >nesle, bukkeblome, fegreblom, finntoppgras, gaukesyre, geitrams, gras >torv (II) [gras|-], issolei >reinsblome, karve, kløver, liljekonvall, linnéa, løvetann, prestekrage, røllik, semonsvepe, soleie, [strandnellik], symre, tettegras, tistel, tjøreblom, tyrhjelm, villblome, villgras >bivrestrå, villrot

 

augnetrøyst Euphrasia sp. - Ei dagbok for mitt hjarte 1 [lite konkret botanikk her, men blomenamnet her nok inspirert til metaforen]

 

balderbrå Tripleurospermum inodorum/maritimum - Berg ved blått vatn 1 [Diktet Balderbrå ser ut til å kalle same slags blome 'ein prestekrage' og 'ei balderbrå'. Desse to var/blir ofte blanda saman; blomane er like men blada er heile hos den første og fint oppdelte hos den andre. Som gartnar kjende nok T.J. begge.]

 

blomestjerne {skogstjerne o.a.} Trientalis europaea o.a. - Jarnnetter 1 ['Men alle draumane har eg fått/ av deg som skriv .../ med blomestjerner ... .' - Kanskje eit generelt namn, men han kan først og fremst ha tenkt på skogstjerna.]

 

blåbjølle {blåklokke} Campanula rotundifolia - Lause dikt 1 [for sitat sjå: linnéa], Tekster i samling I: 1, II: 1

-bakke [-ll|b-] Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 1, II: 1

-blått Etterlatne dikt 1 ['Eg talar med trea der mor har gått/ og bitt meg ein bundel av blåbjølleblått.']

Blåbjøllbakken Mogning i mørkret 1, Lause dikt 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 3, II: 1

●klokke Jarnnetter 1

Fjellklokka [foreining] Tekster i samling I: 1

 

brennheto {stornesle} Urtica dioica - Mogning i mørkret 1, Tekster i samling I: 1, Tor Jonsson-minne (breva) 1

●nesle Tekster i samling I: 4, II: 1

-lende Tekster i samling I: 1

 

bukkeblome {mogop} Pulsatilla vernalis - Tekster i samling I: 1 [Namnet b. er berre kjent frå Gudbrandsdalen (Lom, N. Fron, V. Gausdal), O.A. Høeg i Planter og tradisjon s. 202]

 

fegreblom {kvitmaure} Galium boreale [Rota er nytta til å farge raudt, og av det kjem namnet. O.A. Høeg i Planter og tradisjon] - Ei dagbok for mitt hjarte 1, Etterlatne dikt 1

 

finntoppgras {finnskjegg} Nardus stricta - Jarnnetter 1 [for sitat sjå: simonsvepe]

villgras [s.d.]

 

gaukesyre Oxalis acetosella - Tekster i samling I: 1 [for sitat sjå: tyrhjelm]

 

geitrams Chamerion angustifolium -Tor Jonsson-minne (breva) 1 [-e/-] [for sitat sjå: taklauk], Tekster i samling II: 1 [topp A4]

 

gras {gras(familien)} Poaceae - Jarnnetter 3, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 2, II: 5

-grøn Tekster i samling II: 1

-hoppe [zool.] Tekster i samling II: 2

-torv Tekster i samling I: 1

-vokst [part.] Tekster i samling II: 1

bustegras Berg ved blått vatn 1 [på grav]

daudgras Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 1, II: 3

daudgrasgust Etterlatne dikt 1

draumegras Jarnnetter 1

finntoppgras Jarnnetter 1

veggras-krull Tekster i samling I: 1

villgras Etterlatne dikt 2

●torv (II) [gras|-] Etterlatne dikt 1 [-ve]

-tak Tekster i samling I: 3, II: 1

-tak|hytte Jarnnetter 2, Tekster i samling I: 2

-tekt [part.] Etterlatne dikt 1

grastorv Tekster i samling I: 1

ugrastorv Jarnnetter 1

enggras, ormegras, tettegras, ugras [s.d.]

 

issolei {-ie} Beckwithia glacialis - Tor Jonsson-minne (breva) 1 [for sitat sjå: ]

●reinsblome Tor Jonsson-minne (breva) 1 ['Eg har samrådd meg med Jo Turt om denne blomen. Blomen vi kallar issolei har gulkvite blad og er gul midt i. Men det er og ein blome dei kallar reinsblome her, men eg veit ikkje kvafor ein det er. Du (Sparre Olsen) skriv at blomen òg kan vera rosafarga og da kan det ikkje vera issolei du meiner og da er det truleg det dei her kallar reinsblome.' - Kommentar: Både reinrose og issoleie er kalla rein(s)blom(me) ulike stader, men etter O.A. Høeg i Planter og tradisjon har issoleia heitt reinsblomme i øvre Gudbrandsdalen der T.J. var. Det at blomen blir raud med alderen passar òg berre på issoleia.]

 

karve Carum carvi - Tekster i samling II: 1 [på sprit], Berre kjærleik og død 1 [drikk]

eleksir Tekster i samling I: 1

-flaske Tekster i samling I: 1, II: 1 ["ei flaske karve"]

 

kløver Trifolium sp. - Tekster i samling II: 2 [spelkort]

-fem Tekster i samling II: 1

-fire Tekster i samling II: 1

trekløver Tekster i samling I: 1

 

liljekonvall Convallaria majalis - Jarnnetter 2 [1: berre "konvall"]

 

linnéa Linnaea borealis - Lause dikt 1 ['Men linnéa og blåbjøller veks ikring meg,/ for det eg elskar dei.']

 

løvetann Taraxacum sp. - Tekster i samling I: 1 ['Eg la meg på rygg i graset. Løvetann loga mot himmelen ...']

 

prestekrage Leucanthemum vulgare - Berg ved blått vatn 1 [for kommentar sjå: balderbrå], Jarnnetter 1

 

røllik {ry-} Achillea millefolium - Tor Jonsson-minne (breva) 1 [for sitat sjå: taklauk]

-bakke Jarnnetter 1

-rabb Tekster i samling I: 1

 

semon|svepe {hundesennep} Descurainia sophia [Eit svært lokalt namn: "Semonsvepe (av Simon) Lom, Skjåk, Vågå." O.A. Høeg i Planter og tradisjon s. 317] - Jarnnetter 1 ['På takom veks det finntoppgras/ og sopp og semonsvepe.'], Tor Jonsson-minne (breva) 1 [for sitat sjå: taklauk] [topp A4]

 

soleie [eng-/krypsoleie] Ranunculus acris/repens - Tekster i samling I: 1, II: 1

issolei Tor Jonsson-minne (breva) 1

 

[strandnellik {fjørekoll} Armeria maritima - Tor Jonsson-minne (breva) 1] [Ikkje i noko Tor Jonsson-tekst. "Tor sprang ned til strandkanten, og i fjøra (i Olden i Nordfjord) samla han saman nokre skjell og plukka nokre strandnelikkar (!)." s. 66 i referansen]

 

symre {kvit|-} Anemone nemorosa - Mogning i mørkret 1 ['Ei kvitkledd symre i silkekåpe'], Tekster i samling II: 1

 

tettegras Pinguicula vulgaris - Tekster i samling I: 1 [for sitat sjå: tyrhjelm]

 

tistel Carduus/Circium sp. - Tekster i samling II: 1

 

tjøreblom {engtjæreblom} Viscaria vulgaris - Tekster i samling II: 1 ['Leirraset burte i jordet var ikkje kvitt lenger, det var attgrodd med kjørr og tjøreblomar.']

 

tyrhjelm {-ri|h-} Aconitum lycoctonum ssp. septentrionale  - Tekster i samling I: 1 ['Når oretreet har gjort grovarbeidet, kjem andre etter. Tyrhjelm og nesle marsjerer fram og gaukesyre og tettegras står blåøygde og blyge som engleborn på ein søndagsskule.']

-hette Jarnnetter 1

urskog Tekster i samling I: 1

 

villblome - Etterlatne dikt 1 [-l b-], Tekster i samling I: 2 [1: -l b-], Drøm mot virkelighet 1 [-l b-]

blome ... på eng Jarnnetter 1

blomeeng Berg ved blått vatn 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling II: 1

fattigdomsblome Jarnnetter 1

fjellblome Tekster i samling I: 2

fjellplante [dyrka og vill] Tor Jonsson-minne (breva) 1

septemberblome Tekster i samling I: 1

 

villgras {gras, men også starr og frytle} Poaceae/Cyperaceae/Juncaceae - Etterlatne dikt 2 [for sitat sjå: lauk]

●bivrestrå Etterlatne dikt 1

silkefrynse [grastopp] Tekster i samling II: 1

finntoppgras [s.d.]

 

villrot {bulmeurt} Hyoscyamus niger - Tor Jonsson-minne (breva) 1 [for sitat sjå: taklauk]

 

 

A5 Kjøkken- og kryddervokstrar [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

[A1] [A2] [A3] [A4] [A6] [A7] [A8] [A9] [B1] [B2] [B3] [B4] [C]

 

grønsak >råkost, lauk, tomat, urt

 

grønsak - Tekster i samling II: 1

-konge Tekster i samling I: 2

●råkost:

-etar Tor Jonsson-minne (breva) 1

-fat Tekster i samling I: 1

 

lauk Allium sp. - Etterlatne dikt 1 ['Lækjeurter, løynt i villgras,/ lauk i torve, rot i mold,/ skal i nye rudde hagar/ gje sin rikdoms foll.']

taklauk [s.d.]

 

tomat Solanum lycopersicum - Tekster i samling I: 1

 

urt:

-e/te Tor Jonsson-minne (breva) 2 [for sitat sjå: sennes]

lækjeurt Etterlatne dikt 1 [for sitat sjå: lauk]

runeurt Etterlatne dikt 1

 

 

A6 Stove- og hageblomar [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

[A1] [A2] [A3] [A4] [A5] [A7] [A8] [A9] [B1] [B2] [B3] [B4] [C]

 

arabis, aurikkel >hageprimmel, blome i stova, geranium, lilje, nellik [hage|-], parkblome, taklauk, tusenfryd

 

arabis {hageskrinneblom} Arabis caucasica - Tekster i samling I: 1 ['Når våren kjem, glytter eg (dvs. nesla) opp or molda føre auriklar og arabis.']

 

aurikkel {hageaurikkel} Primula x pubescens - Tekster i samling I: 1 [for sitat sjå: arabis]

●hageprimmel Mogning i mørkret 1 ['Og hegg og hageprimmel/ står nattfødd og ny/ med dåm av helg og himmel,/ soldag og sky -']

 

blome i stova [potteplante] - Berg ved blått vatn 1

blome ... i vindauga Tekster i samling I: 1

blomegneist Jarnnetter 1

geranium [s.d.]

 

geranium Pelargonium sp. - Tekster i samling I: 1 ['... gamle embetsmannsfruer som trur på Gud og elskar geranium.']

 

lilje Lilium sp. - Tekster i samling I: 1

liljekonvall [s.d.]

 

nellik [hage|-] Dianthus sp.:

gartnarnellik [mann] Tekster i samling I: 1

 

parkblome [hageblome] - Lause dikt 1 ["park med blomar"], Tekster i samling I: 1

blom ved døratram Berg ved blått vatn 1

blome kring veggene Tekster i samling I: 1

blome på balkong Tekster i samling II: 1

blome på ... grav Jarnnetter 1

fjellplante i hage Tekster i samling II: 1

trøysteblome Tekster i samling I: 1 [på grav]

 

taklauk Sempervivium tectorum - Tor Jonsson-minne (breva) 1 ['Eg skal få tak i fjellplanter, både dyrka og ville, og så skal vi få litt farge på grushaugen. Der skal vi plante taklauk og semonsvepe, røllik og geiterams, villrot og flugusopp.']

 

tusenfryd Bellis perennis - Tekster i samling I: 1 [Om krigen, kommentar til eit skrift av Helge Krog: 'Og (biskop) Berggrav blir karakterisert som «en hul og emmen prelat, sin egen tusenfryd».']

 

 

A7 Åker- og engvokstrar [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

[A1] [A2] [A3] [A4] [A5] [A6] [A8] [A9] [B1] [B2] [B3] [B4] [C]

 

enggras >fôr >høy, hamp, korn [A: planten] >grjon >meld, korn [B: produkt] >brød >graut >kake >lefse >mjøl, kveite, lin, nepe, potet, rug, svarthavre, ugras

 

enggras [grasartar, men også mange urter] Poaceae o.a.:

●fôr Tekster i samling I: 1

å fore Tekster i samling II: 1

brask [her: skrapfor] Tekster i samling I: 1

●høy Mogning i mørkret 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1, II: 2, Berre kjærleik og død 1

-gaffel Tekster i samling II: 1

-haug Tekster i samling II: 1

-lass Tekster i samling II: 1

-mo Berre kjærleik og død 1

-onn Tekster i samling II: 1

-onn|tid Tekster i samling I: 1

hesje Tekster i samling II: 1

 

hamp Cannabis sativa - Tekster i samling I: 1 ['Eg skal gro opp som hamp og laga helvete av kvar ein hage.']

 

korn [A: planten] [bygg, havre, kveite, rug] Hordeum vulgare, Avena sativa, Triticum aestivum, Secale cereale - Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 4, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 5 [1: -onn], II: 5 [1: amerikansk], Drøm mot virkelighet 1, Berre kjærleik og død 1

-band Mogning i mørkret 1

-dyrking Tekster i samling II: 1

-levering Tekster i samling I: 1

-pris Tekster i samling II: 1

-staur|sus Jarnnetter 1

-tunne Tekster i samling I: 1

brødkorn Berg ved blått vatn 1

frostkorngrend Jarnnetter 1

frøkorn Etterlatne dikt 1

såkorn Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 2

klumsekorn [sjå: eine]

●grjon Jarnnetter 1 ['Heile livet gav du bort for graut og grjon.']

-klype Tekster i samling I: 2

●meld [korn] Mogning i mørkret 1

 

korn [B: produkt]

●brød Mogning i mørkret 1, Jarnnetter 4, Ei dagbok for mitt hjarte 2, Lause dikt 2, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 17, II: 8, Tor Jonsson-minne (breva) 1, Drøm mot virkelighet 1, Berre kjærleik og død 2

-bete Tekster i samling II: 2

-korn Berg ved blått vatn 1

-skive Tekster i samling II: 1

kveitebrød Tekster i samling I: 1

levebrød Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 4

meskebrød Tekster i samling II: 1

nådebrød Jarnnetter 1

potetbrød Tekster i samling II: 1

smørbrød Tekster i samling I: 2

trælebrød Etterlatne dikt 1

å brødfø Tekster i samling I: 1

●graut Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 2, II: 2

-bit Tekster i samling I: 1

-fat Drøm mot virkelighet 1

-mål Tekster i samling I: 1

kaldgraut Tekster i samling II: 1, Tor Jonsson-minne (breva) 1

leirgraut Tekster i samling II: 2

massgröt|en Tekster i samling I: 1

rømmegraut Tekster i samling I: 1 ['Om kvelden kokar Krøll og eg rømmegraut og et oss frå sans og litteratur.']

skilnadsgraut Mogning i mørkret 1 [topp A7]

●kake:

blautkake Tekster i samling I: 1, Berre kjærleik og død 1

blautkakebasar Tekster i samling I: 1

pannekakesleng Tekster i samling I: 1

rugkake Tekster i samling I: 1

●lefse Tor Jonsson-minne (breva) 1

●mjøl Tekster i samling I: 2 ["Mel"]

-dumbe Tekster i samling II: 1

 

kveite Triticum aestivum:

-brød Tekster i samling I: 1

 

lin Linum usitatissimum:

likferdslin Jarnnetter 1

Fåkjelda Tekster i samling I: 1

Fåkjeldland Berg ved blått vatn 1 ['Eg fylgjer mor/ til Fåkjeldland./ Da er eg stor,/ da er eg mann./ Ho seier: Tor,/ ver tru og sann.']

 

nepe Brassica rapa ssp. rapa - Tekster i samling I: 1 ['I 15-årsalderen tynnte eg neper på ein gard med tre andre unggutar.']

 

potet Solanum tuberosum:

-brød Tekster i samling II: 1

 

rug Secale cereale - Berg ved blått vatn 1

-kake Tekster i samling I: 1

 

svarthavre {floghavre} Avena fatua - Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 1 ['Og måtte dei eldre skjøne at vi ikkje har råd til å dyrke farne tiders svarthavre blant kornet!']

 

ugras - Mogning i mørkret 1, Tekster i samling I: 3

-frø Tekster i samling I: 1

-luking Tekster i samling I: 1

-rot Tekster i samling I: 1

-torv Jarnnetter 1

 

 

A8 Algar, mosar, bregnar [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

[A1] [A2] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7] [A9] [B1] [B2] [B3] [B4] [C]

 

grønske, mose (I), ormegras, torv (I) [-|mose]

 

grønske {grønalgar} Chlorophyta:

grønmorken Tekster i samling II: 1 [om bein]

grønslimut Tekster i samling II: 1 [om tjørn]

 

mose (I) Bryophyta - Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 3, II: 2

-grodd Mogning i mørkret 1, Tekster i samling I: 3, II: 2

-mjuk Jarnnetter 1

-tuve Tekster i samling I: 1, II: 1

mose (II) [= lav; s.d.]

 

ormegras Athyrium/Dryopteris sp. el.a.:

-blad Tor Jonsson-minne (breva) 1 ['Med «finsk» adresse: Xyzäöå, 28/8-1948, skriv Tor: «Eg sender her eit ormegrasblad og ein blome som eg plukka like ved døra til Sibelius i dag. ...»']

 

torv (I) [-|mose] Sphagnum spp. - Tekster i samling I: 1

gras torv (II) [s.d.]

 

 

A9 Bakteriar, sopp, lav [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

[A1] [A2] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7] [A8] [B1] [B2] [B3] [B4] [C]

 

basill >syfilis >tyfus >tæring, flugusopp, gjær, gløsefausk, lav, mose (II), mygl >mugg, sopp >ròte, trollkattsmør

 

basill Eubacteria - Tekster i samling II: 1, Tor Jonsson-minne (breva) 1

●syfilis Treponema pallidum - Tekster i samling I: 2

radesyge: -stue Tekster i samling I: 1

●tyfus {tyfoidfeber, nervefeber} Salmonella typhi - Tekster i samling I: 1

●tæring Mycobacterium tuberculosis - Tekster i samling II: 1

-s/bleik Jarnnetter 1

-s/draum Lause dikt 1 ['Så stig da i meg, einsemd,/ storm mitt jordlivs siste skanse/ og øyd min tæringsdraum om lykke her.']

-s/gard Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 3

-s/sjuk Jarnnetter 1

-s/tuft Jarnnetter 1

bringesjuk Tor Jonsson-minne (breva) 1

bringesott Tekster i samling II: 1

tuberkulose Tekster i samling I: 2

å tæring|syge Etterlatne dikt 1

 

flugusopp {raud fluge|-} Amanita muscaria - Tor Jonsson-minne (breva) 1 [for sitat sjå: taklauk]

 

gjær Saccharomyces cereviciae - Tekster i samling II: 1

-ande Tekster i samling I: 1

å gjæra Tekster i samling I: 1

 

gløsefausk {honningsopp} Armillaria sp. - Tekster i samling I: 1 ['Om nettene ligg du ved grisne veggen og slæst med heile bygda, medan gløsefausket stirer på deg frå omnskråa.']

 

lav Lichenes - Berg ved blått vatn 1 ['Steinen er stein. Men i daudinglivet blant lav og mose/ blømer den raude rose -']

mose (II) [s.d.]

 

mose (II) {reinlav} Cladonia alpestris/rangiferina/stellaris - Tekster i samling II: 2

-fjell Tekster i samling II: 1

-haug Tekster i samling II: 1

lav, mose (I) [s.d.]

 

mygl Aspergillus/Penicillium/Mucor spp. o.a.:

mygla [part.] Tekster i samling I: 1, II: 1 [om graut], Drøm mot virkelighet 1

●mugg:

-en [adj.] Tekster i samling II: 1 [om graut]

 

sopp Fungi - Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1 [for sitat sjå: semonsvepe], Tekster i samling I: 1

flugusopp Tor Jonsson-minne (breva) 1

ròte [sopp|-]:

halvroten Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 5, II: 3

kavròten Mogning i mørkret 1

nedrotna Mogning i mørkret 1

roten [adj.] Jarnnetter 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 2, II: 2

rotnande Tekster i samling II: 1, Drøm mot virkelighet 1

rotningsland Tekster i samling I: 1

å rotna Tekster i samling I: 3

 

trollkattsmør {trollsmør} Fuligo septica - Tekster i samling I: 1 ['Eg har sett trollkattsmør på gamle skigardar ...'], Tor Jonsson-minne (breva) 1 ['Eg har tala med Jørgen Fiskar og han vil skaffe deg trollkattsmør til 4 kr. pr. kg. til sumaren.']

 

 

B EKSOTISKE VOKSTRAR (21) [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

B1 Tre og buskar [A1] [A2] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7] [A8] [A9] [B2] [B3] [B4] [C]

 

blyant [-|tre], kork [-|eik], laurbærtre, palme

 

blyant [-|tre] Juniperus virginiana - Tekster i samling I: 1

-strek Tekster i samling I: 1

patentblyant Tekster i samling I: 1

 

kork [-|eik] Quercus suber - Tekster i samling I: 1, Tor Jonsson-minne (breva) 1

 

laurbærtre Laurus nobilis:

Lagerkvist [P.] Tekster i samling II: 1 [! = -r|qui-], Berre kjærleik og død 1

 

palme [daddelpalme] Phoenix dactylifera:

-søndag Tor Jonsson-minne (breva) 1

 

 

B2 Urter [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

[A1] [A2] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7] [A8] [A9] [B1] [B3] [B4] [C]

 

akantus, giftplante

 

akantus Acanthus mollis/spinosus:

-motiv Tekster i samling I: 1 ['På utferdene sine oppdaga i si tid bygdefolket det gamle akantusmotivet, dei tok det opp og arbeidde det om så kraftig at det vart stilskapande.']

-ranke Tekster i samling I: 1

 

giftplante - Etterlatne dikt 1 ["giftig blome"], Tekster i samling I: 1

opium [-s/valmue] Tekster i samling II: 1

brennheto [s.d.]

 

 

B3 Frukt, kultur- og åkervokstrar [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

[A1] [A2] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7] [A8] [A9] [B1] [B2] [B4] [C]

 

appelsin [-|tre], banan [-|plante], fikentre, oliventre

 

appelsin [-|tre] Sitrus x sinensis - Tekster i samling I: 2 [1: spansk]

 

banan [-|plante] Musa sapientium - Tekster i samling I: 1 ['Ein måndagsmorgon klokka eitt/ med same at eg vakna,/ da ropa det i radio:/ Bananar kjem med båten.']

 

fikentre Ficus carica - Tekster i samling II: 1

 

oliventre Olea europaea:

oljeblad Tekster i samling I: 1

 

 

B4 Nytingsmiddel, krydder og medisin [topp samleliste] [til boklister] [til toppen] [A1] [A2] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7] [A8] [A9] [B1] [B2] [B3] [C]

 

kaffe [-|busk], kamfer [-|tre], opium [-s/valmue], pepar, sebedille, sennes, sjokolade, sukker [-|rør], te [-|busk], tobakk >buss >pipe >røyk >sigarett, vin [-|stokk]

 

kaffe [-|busk] Coffea arabica - Tekster i samling I: 4 [1: -fi], II: 3 [1: -fi], Berre kjærleik og død 1 [-fi]

-dokter Tekster i samling II: 1

-erstatning Tekster i samling I: 1

-grut Tekster i samling I: 1, II: 1 [-fi|-]

-kjel Tekster i samling I: 2, II: 3 [1: -fi|-]

-kopp Tekster i samling II: 2

-kvern Tekster i samling II: 1

-lag Tekster i samling I: 1 [-fi|-]

-sil Tekster i samling I: 1 [-fi|-]

-skrell [-fi|-] Tekster i samling I: 1, II: 1

-vatn Tekster i samling II: 1 [-fi|-]

morgonkaffe Tekster i samling II: 1 ['Da kjerringa hadde drukke fleire koppar morgonkaffe, strauk ho borti gardane.']

Kaffelæka [M.] Tor Jonsson-minne (breva) 1

Kaffistova Tor Jonsson-minne (breva) 1, Berre kjærleik og død 1

 

kamfer [-|tre] Cinnamomum camphora:

-drope Tekster i samling I: 1 ['Dokteren ... hadde herredømme over mystikken i kamferdropar og tynte trolkjerringmakta med mikstur.']

 

opium [-s/valmue] Papaver somniferum - Tekster i samling II: 1

narkotika Tekster i samling II: 1

 

pepar Piper nigrum - Drøm mot virkelighet 1 ['Både denne artikkelen og artikkelen om «Gamle hus i bygdene» ... er nokså alminnelige, både i form og innhold. «Ikkje noko pepar», skriver han (T.J.) ... til Paul Breiehagen.']

 

sebedille {sabadille} Schoenocaulon officinale:

-frø Tor Jonsson-minne (breva) 1 ['I svartboka fann eg ei god råd mot lus, som de (Sparre Olsen og kona) kanskje har interesse av: «Man køber for nogle Skillinger Sebedillefrø, som man blander med ferskt Smør og dette smøres på hver Lus.»']

 

sennes Senna alexandrina:

-blad Tor Jonsson-minne (breva) 1 ['No har eg freista urteteen (mot låk mage), men eg brukte truleg for mykje sennesblad - -.']

 

sjokolade {kakaotre] Theobroma cacao - Tekster i samling I: 1, II: 1

-te Tekster i samling I: 1 [for sitat sjå: te]

 

sukker [-|rør] Saccharum officinarum - Tekster i samling I: 1, II: 2, Berre kjærleik og død 1

-bit Tekster i samling II: 1 [topp B4]

-sjuke Tekster i samling I: 1

Sukkerbeta [K.] Tor Jonsson-minne (breva) 1

sjokolade [s.d.]

 

te [-|busk] Camellia sinensis - Tekster i samling I: 1 ['For klønete kokk er te ein lettvint drikk.']

sjokoladete Tekster i samling I: 1 ['Da sukkeret tok ende, fann eg opp ein slags sjokoladete.']

urtete Tor Jonsson-minne (breva) 2 [for sitat sjå: sennes]

Hønsvald-teen Tekster i samling I: 1

 

tobakk Nicotiana tabacum/rustica - Tekster i samling I: 5, Tor Jonsson-minne (breva) 1 ['Di meir tobakk eg har på lager, di meir røykjer eg - og no har til og med håret vorte gult av nikotin.']

-buss Tekster i samling II: 1

-laus Tekster i samling I: 1

-spytt Tekster i samling I: 2

-s/penge Drøm mot virkelighet 1

-s/tugge Tekster i samling I: 1

●buss:

tobakkbuss Tekster i samling II: 1 ['Han sputta ut tobakkbussa og freista med Fadervår, ...']

tobakkstugge Tekster i samling I: 1

●pipe Tekster i samling I: 1, II: 2

●røyk:

å røykje Tekster i samling I: 1, Tor Jonsson-minne (breva) 1 [for sitat sjå: tobakk]

●sigarett Tekster i samling I: 1

-etui Tekster i samling I: 1

 

vin [-|stokk] Vitis vinifera:

vin [drikke] Mogning i mørkret 1, Tekster i samling I: 1

 

 

C FANTASIVOKSTRAR [til boklister] [topp samleliste] [til toppen]

[A1] [A2] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7] [A8] [A9] [B1] [B2] [B3] [B4]

Desse namna er ikkje med i boklistene, men sidetal er med her.

 

autogenblome, fattigdomsblome, oljeblome, papirblome, plastikkblome, reklameblome, sorgblome, trøysteblome

 

autogenblome Tekster i samling I: 1 ['Byen har og sine blomar, parkblomar, papirblomar, oljeblomar og asfalt, reklameblomar og blå, gneistrande autogenblomar inne i verkstadene.'] (s. 291)

 

fattigdomsblome Jarnnetter 1 (s. 132)

 

oljeblome Tekster i samling I: 1 (s. 291)

 

papirblome Tekster i samling I: 2 (s. 274, 291)

 

plastikkblome Tekster i samling I: 1 (s. 275)

 

reklameblome Tekster i samling I: 1 (s. 291)

 

sorgblome Berg ved blått vatn 1 ['Kjenn natta er bjøllekløkk!/ og unge sorgblomar veks og mognast,/ med' skyene skin og søkk.'] (s. 77)

 

trøysteblome Tekster i samling I: 1 (s. 277)

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord med plantenamn i Tor Jonssons bøker og brev [til samleliste] [til toppen]

Søk på boktittelen og finn ord og sidetal; 11 titlar.

 

Mogning i mørkret 1943 (s. 9-39 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Berg ved blått vatn 1946 (s. 43-108 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Jarnnetter 1948 (s. 111-170 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Ei dagbok for mitt hjarte 1951 (s. 172-197 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Lause dikt 1956 (s. 201-234 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene)

Tor Jonsson-minne tatt vare på av Sparre Olsen 1968 (breva) [Noregs Boklag. 114 s.)

Tekster i samling I. 1973 (s. 11-319. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag)

Etterlatne dikt 1975 (s. 22-96 i Tekster i samling II. Noregs Boklag)

Tekster i samling II. 1975 (s. 99-290. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag)

Drøm mot virkelighet 1984 (berre det nye) (En bok om Tor Jonsson, av Inger Heiberg. Vestanbok Forlag.197 s.)

Berre kjærleik og død 1999 (breva o.a.) [Ein biografi om Tor Jonsson, av Ingar S. Kolloen. Den norske lyrikklubben 2001. 409 s. + Notar etc.)

 

 

Mogning i mørkret 1943 (s. 9-39 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til toppen]

Plantenamn:

aurikkel >hageprimmel 14; bjørk 11, 12, 20; -e/skog 14, 23; blåbjølle: Blåbjøllbakken 11; brennheto 15; enggras >høy 24; frukt 36; furu >toll 21; giftplante: brennheto [s.d.]; gran: -skog 15; gras: ugras [s.d.]; hegg 14; korn [A: planten]: -band 22n; >meld 37; korn [B: produkt] >brød 39; >graut: skilnadsgraut 23; lyng 18, 28; mose (I) 12; -grodd 15; osp: -e/grein 23; sopp >ròte: kavròten 15; nedrotna 15; symre 10 [kvitkledd]; ugras 15; vinstokk: vin 25

 

Berg ved blått vatn 1946 (s. 43-108 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [boklister]

Plantenamn:

balderbrå 54; bjørk 55, 106; -e/ris 44n; >sopelime 44n; solv 44; blome i stova 56; blåbjølle: -bakke 101 [-ll|b-]; eine 46; >klumsekorn 46; gran 106; gras: bustegras 53 [på grav]; daudgras 51; klunger: -busk 47; -krans 52, 78; korn [A: planten] 79; brødkorn 61; såkorn 106; korn [B: produkt] >brød: -korn 61; lav 73; lin: Fåkjeldland 85; mose (I) 73; osp 55; parkblome: blom ved døratram 61; prestekrage 54; rose 46, 47, 73 [raud]; telarose 81; rug 50; sopp 64; >ròte: halvroten 66; villblome: blomeeng 46

 

Jarnnetter 1948 (s. 111-170 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til toppen]

Plantenamn:

basill >tæring: -s/bleik 133; -s/gard 125; -s/sjuk 157; -s/tuft 166; bjørk131; -e/lauv 114; -e/li 125; -e/skog 131; blome i stova: blomegneist 156; blomestjerne 113; blåbjølle >klokke 113; finntoppgras 150; furu: -legg 159; gras 119, 156, 163; draumegras 119; finntoppgras 150; >torv (II) [gras|-]: -takhytte 127, 156; ugrastorv 127; klunger 129; korn [A: planten] 124, 140, 143, 159; -staursus 115; frostkorngrend 124; såkorn 161, 167; >grjon 128; korn [B: produkt] >brød 120, 121, 124, 128; levebrød 124; nådebrød 124; >graut 128; liljekonvall 113 [berre "konvall"], 149; lin: likferdslin 157; mose (I): -mjuk 113; parkblome: blome på ... grav 130; prestekrage 123; røllik: -bakke 117; selje: -grein 162; semon|svepe 150; sopp 150; >ròte: roten 125; svarthavre 126; tyrhjelm: -hette 121; ugras: -torv 127; villblome: blome på ... eng 157

 

Ei dagbok for mitt hjarte 1951 (s. 172-197 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [boklister]

Plantenamn:

augnetrøyst 175; bjørk 183; -e/grein 206; blometre: blømande skog 178; fegreblom 179; korn [B: produkt] >brød 176, 178

 

Lause dikt 1956 (s. 201-234 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene)

Plantenamn:

basill >tæring: -s/draum 234; bjørk 219; blåbjølle 219; Blåbjøllbakken 226; korn [B: produkt] >brød 202, 211; linnéa 219; parkblome 206 ["park med blomar"]; poppel: -sus 206

 

Tor Jonsson-minne tatt vare på av Sparre Olsen 1968 (breva) (Noregs Boklag. 114 s.) [til toppen]

Plantenamn:

basill 80 >tæring: bringesjuk 23; brennheto 77; eik: Ekelund [R.] 61; flugusopp 75; furu: Furuv[ege]n. 108; geitrams 75 [-e/-]; gran 60 [finsk]; grønsak >råkost: -etar 75; issolei 83; >reinsblome 83; kaffe: Kaffelæka [M.] 86; Kaffistova 106; kork [-|eik] 106; korn [B: produkt]>brød 102; >graut: kaldgraut 23; >lefse 23; lauk: taklauk [s.d.]; ormegras: -blad 60 [Finland]; palme: -søndag 88; røllik 75; sebedille: -frø 84; semon|svepe 75; sennes: -blad 68; soleie: issolei 83; sopp: flugusopp 75; [standnellik 66]; sukker: Sukkerbeta [K.] 86; taklauk 75; te: urtete 68, 70; tobakk 75; >røyk: å røykje 75; trollkattsmør 83; urt: -e/te 68, 70; villblome: fjellplante 75 [dyrka og vill]; villrot 75

 

Tekster i samling I. 1973 (s. 11-319. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag) [boklister]

Plantenamn:

akantus: -motiv 204; -ranke 182; appelsin 13, 118 [spansk]; arabis 52; aurikkel 52; banan 105; basill >syfilis 179, 182; radesyge|stue 179; >tyfus 178; >tæring: -s/gard 179, 182, 189; tuberkulose 179, 189; bjørk 89, 241, 291; -e/lauv 157; -e/li 89, 91; -e/lund 11; kronglebjørk 11, 290; Storbjørka 91; >never 194; blome i stova: blome i ... vindauga 251; blometre [hage] 11, 12; blyant 21; -strek 117; patentblyant 275; blåbjølle 292; -bakke 89 [-ll|b-]; Blåbjøllbakken 11, 15, 18; >klokke: Fjellklokka [klubb] 122; brennheto 123; >nesle 25, 51, 52, 89; -lende 53; bukkeblome 13; eik: Ekelund [R.] 251; enggras >fôr 213; brask 71; >høy 213; -onntid 53; frukt 55, 150; furu 85, 161; >feitved: -stripe 212; gaukesyre 89; geranium 277; giftplante 281; brennheto [s.d.]; gjær: -ande 274; å gjæra 33; gløsefausk 91; gran 15, 65, 66 [finsk]; storgran 231; Olavs tre 65; Södergran [E.] 200; gras 11, 265; -torv 194; daudgras 151; ugras [s.d.]; veggras-krull 292; >torv (II) [gras|-]: -tak 13, 188, 212; -takhytte 38, 170; grastorv 194; grønsak: -konge 274, 275; >råkost: -fat 280; hamp 51; hassel >nöt 251; hegg 212; kaffe 116, 189, 239 [-fi], 276; -erstatning 276; -grut 65; -kjel 105, 276; -lag 292 [-fi|-]; -sil 14 [-fi|-]; -skrell 230 [-fi|-]; kamfer: -drope 49; karve: eleksir 152; -flaske 152; klunger: -rose 277;>nyperose 13; kløver: trekløver 49; kork [-|eik] 152; korn [A: planten] 13, 43, 47, 82, 173 [-onn]; -levering 107; -tunne 91; >grjon: -klype 116, 117; korn [B: produkt] >brød 16, 27, 35, 37, 85, 89, 90, 103, 106, 189, 216, 224, 225, 230, 250, 275, 282; kveitebrød 189; levebrød 45, 166, 175, 240; smørbrød 106, 292; å brødfø 210; >graut 36, 261; -bit 219; -mål 116; massgröt|en 202; rømmegraut 292; >kake: blautkake 230; blautkakebasar 230; pannekakesleng 292; rugkake 80; >mjøl [mel] 179, 180; kveite: -brød 189; lilje 291; lin: Fåkjelda 13; lyng 291; -krans 266; løvetann 11; mose (I) 194, 241, 266; -grodd 11, 59, 212; -tuve 290; mygl: mygla [part.] 95; nellik: gartnarnellik 277 [om mann]; nepe 27; oliventre: oljeblad 118; or: -e/liv 89; -e/rust 91; -e/skog 89; -e/smak 89; -e/tre 89; osp: -e/blad 157; parkblome 291; blome kring veggene 251; trøysteblome 277 [på grav]; rose 277, 291; -krull 182; -måla 170, 181; -måling 97, 206, 227; klungerrose 277; nyperose 13; rug: -kake 80; røllik: -rabb 91; sjokolade 85; -te 85; soleie 291; sopp 161; >ròte: halvroten 38, 136, 170, 184, 192; roten 13, 88; rotningsland 33; å rotna 44, 212, 214; sukker 85; -sjuke 74; svarthavre 43; te 85; sjokoladete 85; Hønsvald-teen 85; tettegras 89; tobakk 32, 105, 152, 229, 239; -laus 105; -spytt 27, 31; -s/tugge 107; >buss: tobakkstugge 107; >pipe 214; >røyk: å røykje 229; >sigarett 229; -etui 275; tomat 118; torv (I) [-|mose] 171; trollkattsmør 73; tusenfryd 131; tyrhjelm 89; urskog 54; tytebær 45; ugras 58, 136, 150; -frø 137; -luking 258; -rot 103; villblome 44, 238 [-l b-]; fjellblome 241, 268; septemberblome 291; vinstokk: vin 271

 

Etterlatne dikt 1975 (s. 22-96 i Tekster i samling II. Noregs Boklag) [til toppen]

Plantenamn:

basill ▪>tæring: å tæring|syge 31; bjørk 60, 70; -e/lund 34; blåbjølle: -blått [subst.] 70; Blåbjøllbakken 38; eine 42; >brisk 70; enggras >høy 55; fegreblom 87; frukt 54; giftplante 54 ["giftig blome"]; gras 83; daudgrasgust 63; villgras 93, 96; >torv (II) [gras|-] 93 [-ve]; -tekt [part.] 22; korn [A: planten] 84; frøkorn 33; korn [B: produkt] >brød 54; trælebrød 88; lauk 93; lind 94; lyng 48; rose 65; selje: -grein 51; -runn 51; -tein 51, 96; >fløyte [selje|-] 70; -låt 51; -tone 51; >gåsunge: -gul 51 [-g|g-]; sopp >ròte: roten [adj.] 54; urt: lækjeurt 93; runeurt 49; vier: -kjørr 70; villblome 93 [-l b-]; blomeeng 39; villgras 93, 96; >bivrestrå 60

 

Tekster i samling II. 1975 (s. 99-290. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag) [boklister]

Plantenamn:

basill 114; >tæring 228; bringesott 157; bjørk 159, 222; -e/brum 164; -e/li 146; -e/ris 247; -e/skog 224; >sopelime: solv 204; blåbjølle 270; -bakke 235 [-ll|b-]; Blåbjøllbakken 180; blåbær 279; brennheto >nesle 138; eine: -kjørr 159, 175 [-n|k-]; enggras >fôr: å fore 105; >høy 151, 153; -gaffel 153; -haug 153; -lass 153; -onn 153; hesje 153; fikentre 234; furu: -kragg 159; -skog 196; -stokk 164; >toll: råtoll 224; >feitved: -kubbe 224; Tyrihans 138; geitrams 222; giftplante: opium 126; brennheto [s.d.]; gjær 176; gran 222; -kongle 182; -skog 159; -ås 182; gras 119, 131, 231, 232, 259; -grøn 232; -hoppe [zool.] 147, 259; -vokst [part.] 151; daudgras 112, 159, 185; >torv (II) [gras|-]: -tak 151; grønsak 131; grønske: grønmorken 161 [bein]; grønslimut 173 [tjørn]; hegg: -e/blome 270; kaffe 137, 174 [-fi], 200; -dokter 200; -grut 155 [-fi|-]; -kjel 137, 176 [-fi|-], 204; -kopp 156, 190; -kvern 180; -skrell 176 [-fi|-]; -vatn 175 [-fi|-]; morgonkaffe 180; karve 129 [på sprit]; -flaske 129 ["ei flaske karve"]; kløver [spelkort] 279, 285; -fem 289; -fire 289; korn [A: planten] 105, 107 [frå Amerika], 129, 130, 271; -dyrking 105; -pris 107; korn [B: produkt] >brød 102, 103, 110, 149, 157, 159, 165, 217; -bete 193, 194; -skive 181; meskebrød 181; potetbrød 194; >graut 147, 164; kaldgraut 182; leirgraut 191, 192; >mjøl: -dumbe 204; laurbærtre: Lagerkvist [P.] 124 [-r|qui-]; lyng 158, 207; -tuve 206; mose (I) 196, 234; -grodd 209, 212; -tuve 218; mose (II) 160, 168; -fjell 158; -haug 160; mygl: mygla [part.] 182 [graut]; >mugg: -en [adj.] 147 [graut]; opium [-s/valmue] 126; narkotika 118; or >older: -kjørr 154; parkblome: blome på balkong 216; fjellplante i hage 220; potet: -brød 194; rose: takrosett 230; sjokolade 109; soleie 213; sopp >ròte: halvroten 103, 129, 197; roten 265, 268; rotnande 159; sukker 137, 176; -bit 137; symre 225; syren: -bukett 221, tistel 138; tjøreblom 190; tobakk: -buss 182; >buss: tobakkbuss 182; >pipe 179, 180; vier: -kjørr 182 [-jer-]; villblome: blomeeng 206; villgras ▪>bivrestrå: silkefrynse 185 [grastopp]

 

Drøm mot virkelighet 1984 (berre det nye) (En bok om Tor Jonsson, av Inger Heiberg. Vestanbok Forlag. 197 s.) [til boklister]

Plantenamn:

ask: Ygdrasil [!] 33; korn [A: planten] 122; korn [B: produkt] >brød 33; >graut: -fat 123; mygl: mygla [part.] 33; pepar 88; sopp >ròte: rotnande 33; tobakk: -s/penge 143; villblome 67 [-l b-]

 

Berre kjærleik og død 1999 (breva o.a.) (Ein biografi om Tor Jonsson, av Ingar S. Kolloen. Den norske lyrikklubben 2001. 409 s. + Notar etc.) [til toppen] [til boklister]

Plantenamn:

bjørk: -e/ovn 347; engras >høy 119; -mo 119; eple 357; kaffe 247 [-fi]; Kaffistova 358; karve 208 [drikk]; korn [A: planten] 108; korn [B: produkt] >brød 110, 256; >kake: blautkake 275; laurbærtre: Lagerkvist [P.] 292; lyng 109; rose 109; -måla 226; telarose 280; sukker 247

 

Til Tor Jonsson forside

 

Sist revidert 22.12.10

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net