J o n s s o n i a n a

Året rundt med Tor Jonsson

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for tidspunkt på året i Tor Jonssons bøker og brev

 

Registrerte hovud- og undergruppenamn

Samleliste: Kronologisk gjennomgang av registrerte tidspunkt på året

Boklister: Sidetal for registrerte ord og uttrykk om tid på året

 

Til Tor Jonsson forside

 

 

Registrerte hovud- og undergruppenamn

Søk etter årstid, månader og årstal.

 

vår, mars>kattmånad, april ▪>påske, mai ▪>kvitsun >17. mai

sumar, juni >jonsok, juli >olsok, august

haust, september, oktober

vinter, desember >jul, januar >nyttår, februar

årstal

 

 

Samleliste: Kronologisk gjennomgang av registrerte tidspunkt på året

 

vår Mogning i mørkret 7, Berg ved blått vatn 11, Jarnnetter 11, Ei dagbok for mitt hjarte 2, Tor Jonsson-minne (breva) 3 ['I vår (1950) må eg nok ta meg eit par veker ein stad eg er heilt åleine, skal det bli gjort noko.'], Etterlatne dikt 10, Tekster i samling I: 8, II: 7, Drøm mot virkelighet 4, Berre kjærleik og død 4

-bekk Mogning i mørkret 1 ['Den stride vårbekken stilnar tagal/ når vakkergjenta seg spegle vil.']

-bod Mogning i mørkret 1

-brev Tekster i samling I: 1

-brus Jarnnetter 1

-dag Mogning i mørkret 1, Etterlatne dikt 1, Drøm mot virkelighet 1, Berre kjærleik og død 1

-fengd Mogning i mørkret 1 ['Jorda ligg vårfengd og vitnar at no er/ det tid å ta fatt.']

-knipe Tekster i samling I: 1

-motiv Jarnnetter 1

-natt Mogning i mørkret 1

-natt|vise Mogning i mørkret 1

-onn Tekster i samling I: 2

-onn|gjord [part.] Berg ved blått vatn 1 ['Ei våronngjord bygd ligg still/ den store heilage dansarnatta/ og høyrer oss alle til.']

-onn|hest Ei dagbok for mitt hjarte 1

-regn Tor Jonsson-minne (breva) 1 ['Men skulle det hende at det kom litt vårregn i raudbrendbakken eg bur i og blomane tok til å sprette, så skulle eg plukke nokre og sende.']

-skjelv Tekster i samling II: 1

-skog Berg ved blått vatn 1

-slappheit Tekster i samling I: 1 ['Jasså, det er vårknipe i redaksjonen og? Skal tru om det ikkje heller er «vårslappheit»! Ingen å intervjue? Høyrt slikt tull! Dykk har ikkje rette teften!']

-sol Mogning i mørkret 1, Berre kjærleik og død 1

-sol|blenk Ei dagbok for mitt hjarte 1 ['Her er døden ingen død,/ berre skymingsstunder,/ kronbladfall og frosne frø,/ vinterstorm og vårsolblenk/ over nye under.']

-sol|blenkjande Etterlatne dikt 1

-sorg Mogning i mørkret 1

-sus Berre kjærleik og død 1 ['Vaknande vårsus i lufti/ velt ned frå berg og bratte/ ljoset legg seg over hugen/ lyser upp i alle tankar/ medan myrket rek og rømer/ mot dei dimme glop og hol.']

-vilje Mogning i mørkret 1

-vill Mogning i mørkret 1, Drøm mot virkelighet 1

-vind Jarnnetter 1

arbeidarvår Mogning i mørkret 1

fjellbygdvår Jarnnetter 1

folkevår Berg ved blått vatn 1 ['Togna bevrar når tusen teier./ Ein folkevår er i viljen lagt.']

fredsvår Tekster i samling I: 1

solvår Mogning i mørkret 1

å vårast Mogning i mørkret 1 ['Det står ei bjørk bort-i Blåbjøllbakken./ I fjorhaust fekk ho eit øksehogg./ Det vårast kring ho. Or såret dryp det/ så blank ei dogg –']

å våronngjera Berg ved blått vatn 1

Våren [= ?] Tekster i samling I: 1

 

mars Berre kjærleik og død 1 ['Skulle på død og liv hatt ferdig ei bok til i mars (1948), men himmelen veit korleis det går, det blir i så fall hastverkarbeid.']

●kattmånad:

-s/vise Jarnnetter 1 [til boklister] [ny søking]

 

april Tekster i samling I: 2, II: 2, Berre kjærleik og død 1 [sist i]

●påske Tekster i samling II: 2, Drøm mot virkelighet 1 ['Mars 1948: «Skulle freista å koma meg utover til Ringsaker før påske... No skal eg ta fatt på sjølve utarbeidinga (av Jarnnetter) og det går ikkje her. Må ha man(uskript). ferdig til 1ste mai (1948)»']

palmesøndag Tor Jonsson-minne (breva) 1

Paasche-Aasen [A.] Tekster i samling II: 1

 

mai Berg ved blått vatn 2, Tekster i samling II: 1, Drøm mot virkelighet 1 [1ste] [sjå sitat for: april påske, ovafor]

-brev Tekster i samling I: 1 ['Å vera verda Maibrev frå Mysuseter.']

-grøn Etterlatne dikt 1, Tor Jonsson-minne (breva) 1

-kveld Jarnnetter 1

-lauv Berg ved blått vatn 1 [’I denne fagre skogen/ har unge kvinner gått/ når mailauvet glitra/ og alt var himmelblått.’]

-sol Tekster i samling I: 1

-tog|tid Tekster i samling II: 1

-vind Berg ved blått vatn 2, Drøm mot virkelighet 1, Berre kjærleik og død 1

Maihaugen Berg ved blått vatn 2 [1: -g] ['Eg gjekk i mange bygder./ Da kom eg til ein Maihaug/ med gamle, gråe hytter./ Eg tykte alle stod og laug.'], Tekster i samling II: 1

Maihaugvandringar Tekster i samling I: 1

●kvitsun [pinse]:

-kveld Etterlatne dikt 1 [’Du (småkårsfolket) kjem frå andakt bakom tunge plogar/ og ber med freden frå ein kvitsunkveld.’]

●17. mai Tekster i samling I: 1

-fest Tekster i samling I: 1 [17.-mai|-]

–folk Tekster i samling I: 1

-glede Tekster i samling II: 1 [17-mai|-]

–natt Tekster i samling I: 1 [’Ei vakker 17. mai-natt hende det brått noko som skok fliren bort frå andleta ei stund. Arne skaut seg, sprengde seg i filler med dynamitt, han hadde kjøpt dagen før.’]

–tale Tekster i samling I: 1

-sjuke Tekster i samling I: 1 [17.-mai|-] ['Finske haustdagar ... Ute i Nylandsbygd oppdaga eg at slik sjeleleg 17.-maisjuke kan bli kronisk og farleg.']

syttandemai-tone Tekster i samling I: 1

 

sumar Mogning i mørkret 4, Berg ved blått vatn 8, Jarnnetter 1, Tor Jonsson-minne (breva) 6, Etterlatne dikt 4, Tekster i samling I: 11, II: 6 [2: somm-]

-bris Tekster i samling I: 1 ['Der kom første haustlauvet taslande mot meg som ein tjuv og ein attgløymd sumarbris spelte Hymnen av Finlandia i trikketrådane.']

-brund Tekster i samling I: 1

-dag Mogning i mørkret 2, Jarnnetter 2, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Tekster i samling II: 2

-drått Tekster i samling II: 1 ['Og så selde Bjøkne sætra på Gamelstulen og kjøpte att ei sæter med betre beite. Og frå den tid hende det ofte at sumardråtten vart borte frå Gamelstulsætrene seinhaustes.']

-ferie Tekster i samling I: 1, II: 2 [somm-]

-glad Etterlatne dikt 1

-glede Tekster i samling I: 1

-grønt Jarnnetter 1

-grå Tekster i samling II: 1 [’Her sit vi, sumargråe, ølraude. Så er vi da til, for vi talar om fotball og fan i fjerne land. Avisene ligg ferske på bordet.’]

-hus Tor Jonsson-minne (breva) 1

-kveld Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 2, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1, II: 1 [somm-]

-morgon Tekster i samling II: 1 ['Dei tunge tankane som hadde festa seg i han ... kom over han att. ... Den ljose, friske sumarmorgonen vart burte, fuglesongen vart burte, blomane vart burte.']

-natt Mogning i mørkret 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 4, II: 5

-regn Tekster i samling I: 1 ['Vegen din, bonde, går frå den gamle ættegarden, ut i grenda, bygda, landet, verda. Men alltid skal du gå heime på garden og kjenne arbeidsdagars lykke og sumarregns signing.']

-sus Berg ved blått vatn 1 [DETTE LANDET ... Di gylte sky ved soleglad –/ Din sumarsus i blakreblad –'], Etterlatne dikt 1

-vind Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling II: 1

-økt Etterlatne dikt 1

ettersommar Tekster i samling II: 1

skirsumarnatt Mogning i mørkret 1 [’Vill-Guri, gløym dine hjartesår,/ du som har solgylt glitter i hår!/ .../ Gløym bort alt vondt som er og som var!/ Skirsumarnatta er mi og di.’]

turistsumar Tekster i samling I: 2

tørrsumar Tor Jonsson-minne (breva) 1 ['Nyleg var eg oppe på Lomseggen. Der skulle dykk sett det var fargar no etter denne tørrsumaren. Det såg ut som einkvan skulle gått og skvetta gul, raud, grøn og brun måling utover fjellet.'], Tekster i samling I: 1

Sumar-Noreg Etterlatne dikt 1

 

juni Tor Jonsson-minne (breva) 1 [til boklister] [ny søking]

-natt Tekster i samling II: 1 [’Toget hamra i juninatta. Diktaren stod ved vindauga og såg soleiene vakte i bakkane.’]

-song Jarnnetter 1

●jonsok [23-24.]:

-blot Berg ved blått vatn 1

-eld Berg ved blått vatn 1, Etterlatne dikt 1 [’Du dansa glad der jonsokelden flara/ og draumen flaug den lange, lange leid –’], Tekster i samling II: 1

-fest Tekster i samling II: 2

-jord Berg ved blått vatn 1

-kveld Berg ved blått vatn 1

-natt Tekster i samling I: 2, II: 1 [’Lyt eg døy nå, møter eg deg ved Ulvesteinen jonsoknatta. Det var det siste ho sa. Til han.’]

 

juli:

-dag Tekster i samling II: 1 ['Storregndagen var ein julidag med slik ofseleg regn og elveflaum og skredelaup at ingen av dei som då var gamle, hugsa maken. Skog og jordveg vart øydelagt meir eller mindre, nesten på kvar heim.']

●olsok [29.]:

-kveld Etterlatne dikt 1

-song Etterlatne dikt 1

Olsok-Noreg Etterlatne dikt 1

Olsokdagen Tekster i samling II: 1 [’Olsokdagen var det stor fest i ungdomshuset. Da var det liksom Einar vakna opp: Budeione skulle koma med bil ned frå setrane til festen om kvelden. Han stod og passa på da ho steig av bilen.’]

 

august Berg ved blått vatn 1, Tor Jonsson-minne (breva) 2, Etterlatne dikt 1

-kveld Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 1

-natt Ei dagbok for mitt hjarte 1 [’No er natta som augo dine./ Augustnatta er ikkje glad./ Men stjernene lyser/ over all mognings vemod.’], Berre kjærleik og død 1 ['Ho får ikkje koma! Kjem ho, skal eg jaga henne inn i den mørke augustnatta. Helvetes himmelhora!'']

-skymring Tekster i samling I: 1

bufarsdag|en [24.] Tekster i samling II: 1

jarnnetter [27-29.] Jarnnetter 2, Etterlatne dikt 1 ['Menneske, menneske,/ mørk er di verd./ Stilt skal du stupe/ over ditt eige sverd./ Kald er verda den svarte/ av jarnnetters frost i ditt hjarte.'], Tekster i samling I: 1 [-t|ene]

August Tekster i samling I: 2 ['ÆNDELE EI GOD BOK Skopusser Skinnbakrud: – I glans frå blanke sko. ..., men dæ som syne at 'n æ ein virkeleg stor diktar, mæ stor fantasi, æ at 'n skriv um huguperson, som 'n kailla August, heilt te 'n daua.'] [til boklister] [ny søking]

 

haust Mogning i mørkret 8, Berg ved blått vatn 12, Jarnnetter 6, Tor Jonsson-minne (breva) 2, Etterlatne dikt 4, Tekster i samling I: 11, II: 7, Drøm mot virkelighet 2, Berre kjærleik og død 2

-bleik Drøm mot virkelighet 1

-blodut Tekster i samling I: 1 [’Eg sit på ei haustblodut tuve og er nær noko som ikkje er meg sjøl og mitt eige sutrande liv.’]

-bragd Etterlatne dikt 1

-bøn Mogning i mørkret 1

-dag Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 2, Tekster i samling I: 3, II: 2

-drøymd Mogning i mørkret 1

-ekstase Jarnnetter 1 [’Det lyser gulna lauv som glør i graset./ Det doggast over livsens svik og svir./ Mot himmelranda logar fjell i haustekstase./ Det blånar frost og død frå det som blir –’], Tekster i samling I: 1 ['Men Blåhøa hadde ikkje bleikna av etter haustekstasen ennå, der loga fjellfloraen opp i morgonsola som ein revolusjonær protest mot vintergufsen frå fjellet.']

-grå Berg ved blått vatn 1, Drøm mot virkelighet 1

-kald Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 1

-kant|en Tekster i samling II: 2

-kveld Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Lause dikt 1, Tekster i samling II: 6

-lauv Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 1 ['Der kom første haustlauvet taslande mot meg som ein tjuv ... ']

-mager Tekster i samling I: 1

-myrtne Tekster i samling I: 1

-mørkt Mogning i mørkret 1, Tor Jonsson-minne (breva) 1 [-|myr-] [’Haustmyrkt og hustre/ med regnslet og vind, –/ regnet det tandrar mot/ veggen og inn,/ bløyter i sengi/ der småborni rin./ Burte på skorsteinen/ eldsmålet skin.’]

-møte Tor Jonsson-minne (breva) 1

-natt Tekster i samling I: 2, II: 3

-regn Berg ved blått vatn 1 ['Eg høyrde at klokkene tagna ved kveld,/ – vi rusla så smått gjennom le-et./ Blod draup frå hjarta som haustregn i fjell,/ som lauvsblada fell ifrå treet.']

-skræmd Tekster i samling I: 1

-smil Drøm mot virkelighet 1

-sol Berg ved blått vatn 2, Ei dagbok for mitt hjarte 1

-sol|stripe Jarnnetter 1

-stille [subst.] Berg ved blått vatn 1 ['Og klokkene ringde frå gardom ikring/ og sa det var kvile og kveld att./ Hauststilla tagde om tusental ting,/ kvar solskimten slokna i fjell att.'], Tekster i samling I: 1

-tanke Ei dagbok for mitt hjarte 1

-tone Tekster i samling I: 1 [til boklister] [ny søking]

-tung Mogning i mørkret 1 ['Ute i kleva det hostar og støn./ Stundom ein salme og stundom ei bøn/ skrymtar igjennom den hausttunge kveld –']

-vind Berg ved blått vatn 2, Tekster i samling I: 1, II: 1

-vise Mogning i mørkret 1

avgrunnshaust Berg ved blått vatn 1

fjorhaust Mogning i mørkret 1

likbrenningshaust Ei dagbok for mitt hjarte 1 ['Eg hatar mitt eige bilete,/ det som lagnaden måla/ den lange likbrenningshausten./ Lagnad, du skulle venta/ heilt til stjernene stråla –']

seinhaust [sjå ]

å haustast Drøm mot virkelighet 1

å hauste Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 2, Jarnnetter 3, Etterlatne dikt 3, Tekster i samling I: 6, II: 2

●seinhaust Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1, Tekster i samling II: 1

-brann Tekster i samling I: 1 ['Langt borte lyser det kaldt av Rondane og Jotunheimen og i sør ligg rømda vindblå over seinhaustbrannen.']

-dag Tor Jonsson-minne (breva) 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling II: 1

-es Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1, II: 2 [for sitat sjå: sumar: -drått]

-fred Mogning i mørkret 1, Jarnnetter 1 ['Det susar seinhaustfred –/ Blant gråe menn og nakne tre/ skal store under skje –']

-himmel Jarnnetter 1

-kulde Jarnnetter 1 ['Eg kjende seinhaustkulden i dei nakne lier,/ men bar på blomar ingen haust kan frøyse.']

-kveld Mogning i mørkret 1, Jarnnetter 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling II: 1

-kyrkje Ei dagbok for mitt hjarte 1, Tor Jonsson-minne (breva) 1

-morgon Tekster i samling I: 1

-natt Jarnnetter 1, Lause dikt 1 ['Kom susande seinhaustnatt,/ kom ned over jorda og gøym meg./ Kom syngjande, dag, kom att/ med glede til andre og gløym meg.']

-skjenk Berg ved blått vatn 1

-sur Tekster i samling I: 1

-sår [adj.] Lause dikt 1 ['VÅR DRAUM OM GUD ... Ditt ord er fuglesong om vår/ og lauvfallskviskring, seinhaustsår.

-tanke Tekster i samling II: 1

-tid Mogning i mørkret 1

-time Jarnnetter 1 ['Eg ligg på draumegras i avferdsange/ frå alt ei frostnatt femnde mellom fjell./ I siste skøyre seinhausttimen er det mange/ som helsar livet med eit stilt farvel.']

 

september:

-blome Tekster i samling I: 1 ['Men først og fremst vil eg gå her og gle meg over alle gåter og lukta på dei siste septemberblomane.'] [til boklister] [ny søking]

-regn Tekster i samling II: 1

-sval Tekster i samling I: 1 ['Eg vil gå oppetter septembersvale lier til valutaskogen kverv bak meg og berre ei og onnor kronglebjørka står einsleg som ærlege menneske.']

 

oktober Tor Jonsson-minne (breva) 1 [”5/10”], Drøm mot virkelighet 1

-brev Tekster i samling I: 1 ['På haustblodut tuve Grinut oktoberbrev frå Gausdalsfjellet.']

flyttardag|en [14.] Mogning i mørkret 1

 

[november Etter denne registreringa er november einaste månaden som manglar hos T.J.]

 

vinter Berg ved blått vatn 3, Tor Jonsson-minne (breva) 2, Etterlatne dikt 1 ['I utsynet skimtar eg fattigdomslandet:/ Her mellom stovene loga og brann det/ år etter år/ einsemd og elsk i ei underleg skifting/ frå frostbrann om vinter til fridom om vår.'], Tekster i samling I: 8, II: 5, Berre kjærleik og død 4

-dag Tekster i samling II: 1

-dvale Tekster i samling I: 1

-folk Berre kjærleik og død 1

-føre Tekster i samling II: 1

-glitter Jarnnetter 1 ['Du sleit i sumargrønt og vinterglitter./ Men bakom strevet var du alltid bitter.']

-gufs Tekster i samling I: 1

-ham Berg ved blått vatn 1 [DETTE LANDET ... Din vinterham som snøgge ski/ set striper i –']

-kald Tekster i samling II: 1

-kveld Berg ved blått vatn 1

-liv Mogning i mørkret 1 ['Som dalen opnar fanget/ mot himmelkvelven blå,/ slik var i tider lange/ mi bleike trå./ Men hjartesola lagar/ ditt vinterliv til vår./ Igjennom livsens dagar/ ei æve rår –']

-natt Tekster i samling II: 1, Berre kjærleik og død 1

-palass Tekster i samling I: 1

-storm Ei dagbok for mitt hjarte 1 ['Her er døden ingen død,/ berre skymingsstunder,/ kronbladfall og frosne frø,/ vinterstorm og vårsolblenk/ over nye under.']

-tid Mogning i mørkret 1, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Tekster i samling I: 1

-vei Tekster i samling II: 1

fimbulvinter Berg ved blått vatn 1, Drøm mot virkelighet 1 ['I den nasjonale fimbulvinteren, dansketidi, blømde folkekunst i duldo. ']

storsnøvinter Tekster i samling II: 1

å overvintra Tekster i samling I: 1

 

desember Tor Jonsson-minne (breva) 1, Etterlatne dikt 1

advent|einsemd Lause dikt 1 ['Avgjerdstimen er inne./ I adventeinsemd står menn og bed/ kringom ei fødande kvinne:/ Fred –']

●jul Tor Jonsson-minne (breva) 3, Tekster i samling II: 5, Berre kjærleik og død 1 ['Her har det ikkje vore nokon festmiddag i jula (1950), enda eg har god råd til å kjøpe mat. Men det er eit slikt tiltak. Og så er det denne forbanna oppvasken eit par gonger i månaden.']

-aftan Tekster i samling I: 1 [til boklister] [ny søking]

-brennevin Berre kjærleik og død 1

–veke Tekster i samling II: 1

-e/bakst Tor Jonsson-minne (breva) 1 ['Dersom det ikkje blir så seint at eg kjem i vegen for julebaksten (1949), veit du eg kunne koma innom ein snøggtur, og sidan reise over Ingridskogen til Tretten, så får eg kanskje sjå skrymt.']

-e/dag Berg ved blått vatn 1

-e/dags|kost Tekster i samling II: 1 [jol-]

-e/fest Berg ved blått vatn 1

-e/gåve Tor Jonsson-minne (breva) 1 ['Lom i juletidom, 1949. Nei! No går det for vidt! Eg grev fram den eine julegåva etter den andre or kofferten! Ein kan bli skamfull heilt ned i stortåa!'], Tekster i samling I: 1

-e/hefte Tekster i samling I: 1 ['Og kvinna frelser oss i vers etter vers, som alle er inspirerte av madonnabilete i gamle julehefte.']

-e/kort Tekster i samling I: 1

-e/kveld Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 1

-e/lag Berg ved blått vatn 1

-e/lengt Tekster i samling I: 1

-e/natt Berg ved blått vatn 1 ['Vår framtids fagre julenatt/ skal ein gong tende/ si klåre stjerne over unge tider/ med anna lende.']

-e/sjau Tor Jonsson-minne (breva) 1

-e/tid Tor Jonsson-minne (breva) 1 [for sitat sjå: jul: -e/gåve, ovafor], Berre kjærleik og død 1

-e/tre Tekster i samling I: 1

fredsjul|a Tekster i samling I: 1

 

januar Tekster i samling I: 1 ['Den 29. januar (1950) hadde Det norske Teatret premiere på Tore Ørjasæters pasjonsspel «Den lange bryllupsreisa».']

●nyttår Berre kjærleik og død 1 [etter]

-s/dag Tekster i samling II: 1

-s/natt Tekster i samling II: 1

-s/ynskje Tekster i samling I: 1 [Nyttårsynskjet i år (1945) må difor bli eit ynskje om frigjering i byggjande arbeid av alle åndelege og materielle krefter som var bundne av krigen og framleis er bundne av krigsånda.]

Godt Nytt år Tekster i samling I: 1

 

februar Tekster i samling I: 1 [for sitat sjå: 1942, nedafor] [til boklister] [ny søking]

 

 

årstal:

til 1267 Tekster i samling I: 1

kring år 1300 Tekster i samling I: 2 ['Kring år 1300 kan ein rekne med at det ikkje finst trælar lenger i landet.']

andre delen av det 13. årh. Tekster i samling II: 1

1557 Tekster i samling II: 1

1565 Tekster i samling I: 1 ['Etter ein resess frå 1565 kunne ein leiglending seiast ut om han hadde bygsla på livstid når det kunne provast at han ikkje var god granne.']

16. hundreåret Tekster i samling I: 1

til ca. år 1600 Tekster i samling I: 1

frå ca. år 1600 Tekster i samling II: 1

1612 Tekster i samling II: 1

1657 Tekster i samling II: 1

1665 Tekster i samling I: 1 ['Etter folketeljinga i Lom og Skjåk 1665 er det berre 35 husmenn og 133 tenestkarar. Innbyggjartalet var da 1550.'], II: 4

1650-1700 Tekster i samling II: 1 ['Dei fleste ættene (i Skjåk) er førde attende til 1650-1700.']

(fram) til (år) 1700 Tekster i samling I: 1, II: 1

siste delen av 1600 og utover 1700 Tekster i samling I: 1 [- ut over -], II: 1

attende ... til 1700 Tekster i samling I: 1

1723 Tekster i samling II: 1

1740 Tekster i samling I: 1

1743 Tekster i samling I: 1 ['I 1743 er det notert ved dødsfall: Hans Syversen, en gammel fattigmand. Thore Iversen Hougen, en fattig mand. Rønnog Olsdtr., et fattig menniske. Amund Amundsen Grindstuen, en fattig betler.']

1769 Tekster i samling II: 1

1800 Tekster i samling I: 2 [først i, kring]

sidan 1814 Tekster i samling II: 1 ['Vi har krangla oss fram til mange bra ombøter sidan 1814, og kranglar vi ei stund til, kan det hende vi får sjå glad ungdom i skurdåkeren i staden for ein trøytt gamling.']

1815 Tekster i samling II: 1

1816 Tekster i samling I: 1

1835 Tekster i samling II: 1

første halvdelen av 1800-talet Tekster i samling I: 1

1855 Tekster i samling II: 1

1875 Tekster i samling I: 1, II: 1 ['I 1875 tok krisa i jordbruket til for alvor. Kornprisen gjekk ned til under det halve da det billege kornet frå Amerika tok til å koma til landet.']

etter 1875 Tekster i samling II: 1

først i 1880-åra Tekster i samling I: 1

1890-åra Tekster i samling I: 1

1896 Tekster i samling I: 1

før 1905 Tekster i samling I: 1 ['Ungdomen før 1905 samla seg under vinstrefana i strid mot unionen og for liberalismen.']

1905 Tekster i samling I: 1

1907 Tekster i samling II: 1

før 1914 Drøm mot virkelighet 1

1918 Tekster i samling I: 1

1921 Tekster i samling I: 1 ['Lyrikaren Elmer Diktonius ... I 1921 kom debutboka «Min dikt» på eit kommunistisk forlag i Stockholm.']

1922 Tekster i samling I: 1

ein gong i [19]tjueåra Tekster i samling I: 1

1927 Tekster i samling I: 1

1930 Tor Jonsson-minne (breva) 1 ['Finske haustdagar ... Elles har eg vore ved eit sjukehus og sett ei gran som kronprins Olav planta i 1930.']

1934 Tekster i samling I: 1

1938 Tekster i samling I: 2

1940 Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 2

1941 Etterlatne dikt 1

1942 Tekster i samling I: 1 ['Eg sit og les ei lysing frå germanartida anno 1942: «Advarsel! Røde toppluer. ... Bruken av disse luer forbys derfor fra og med torsdag 26. februar 1942 –»']

1943 Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 1, Etterlatne dikt 1

1944 Berg ved blått vatn 2, Tor Jonsson-minne (breva) 1

1945 Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 4

[1940-45] Tekster i samling I: 6 [1: germanartida, 4: krigsåra, 1: okkupasjonsåra]

1946 Tekster i samling II: 1

[1946-47 Berg ved blått vatn 1]

1948 Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 1

1949 Tor Jonsson-minne (breva) 2

1950 Etterlatne dikt 1 ['Småbrukarungdomsstemna 13. august 1950.' (prolog)] [ny søking]

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord og uttrykk om tid på året i Tor Jonssons bøker og brev [ny søking] [til toppen]

Søk på boktitlar og finn ord og sidetal, 11 titlar.

 

Mogning i mørkret 1943 (s. 9-39 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Berg ved blått vatn 1946 (s. 43-108 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Jarnnetter 1948 (s. 111-170 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Ei dagbok for mitt hjarte 1951 (s. 172-197 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Lause dikt 1956 (s. 201-234 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene)

Tor Jonsson-minne tatt vare på av Sparre Olsen 1968 (breva) (Noregs Boklag. 114 s.)

Tekster i samling I. 1973 (s. 11-319. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag)

Etterlatne dikt 1975 (s. 22-96 i Tekster i samling II. Noregs Boklag)

Tekster i samling II. 1975 (s. 99-290. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag)

Drøm mot virkelighet 1984 (En bok om Tor Jonsson, av Inger Heiberg. Vestanbok Forlag. 197 s.) (berre det nye)

Berre kjærleik og død 1999 (Ein biografi om Tor Jonsson, av Ingar S. Kolloen. Den norske lyrikklubben 2001. 409 s. + Notar etc.) (nytt i breva o.a.)

 

 

Mogning i mørkret 1943 (s. 9-39 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til toppen]

Årstider:

vår 10, 11, 13, 22, 30, 36, 38; -bekk 11; -bod 13; -dag 13; -fengd 13; -natt 12; -nattvise 12; -sol 15; -sorg 10; -vilje 13; -vill 28; arbeidarvår 13; solvår 34; å vårast 11

sumar 19, 28, 29, 30; -dag 14, 16; -kveld 18; -natt 39; skirsumarnatt 18

haust 13, 20, 23, 27, 28, 32, 34, 37; -bøn 34; -dag 11; -drøymd 22; -kald 22; -mørkt 26; -tung 26; -vise 27; fjorhaust 11; å hausta 23; >seinhaust: -fred 34; -kveld 31; -tid 27

oktober: flyttardag|en [14.] 23

vinter: -liv 36; -tid 37

 

årstal: 1943: 38

 

Berg ved blått vatn 1946 (s. 43-108 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til boklister] [ny søking]

Årstider:

vår 48, 60, 61, 65, 68, 75, 88, 92, 103, 104, 107; -onngjord [part.] 77; -skog 72; folkevår 79; å våronngjera 64

mai 78, 81 [7.]; -lauv 45; -vind 81, 99; Maihaugen 66 [-g], 96

sumar 45, 56, 57, 60, 75, 88, 97, 107; -kveld 84, 101; -vind 45; -sus 83

juni >jonsok: -blot 61; -eld 61; -jord 61; -kveld 61

august 96

haust 44, 45, 54, 55, 56, 60, 62, 88, 92, 93, 97, 99; -dag 46, 97; -grå 57; -kald 46; -kveld 82; -regn 55; -sol 48, 58; -stille [subst.] 55; -vind 48, 50; avgrunnshaust 103; å hausta 46, 56; >seinhaust 69; -skjenk 103

vinter 55, 65, 107; -ham 83; -kveld 83; fimbulvinter 95

desember >jul: -e/dag 52; -e/fest 53; -e/kveld 53; -e/lag 52; -e/natt 91

 

årstal: 1940 75; 1943 77; 1944 78, 79; [1946-47 107]

 

Jarnnetter 1948 (s. 111-170 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til toppen] [ny søking]

Årstider:

vår 119, 128, 130, 134, 137, 145, 150, 156, 163, 166, 167; -brus 139; -motiv 112; -vind 112; fjellbygdvår 127

mars >kattmånad: -s/vise 122

mai: -kveld 150

sumar 155; -dag 113, 155; -grønt 128

juni: -song 113

august: -kveld 155; jarnnetter [27-29.] 109, 154

haust 114, 124, 125, 137, 145, 165; -ekstase 119; -kveld 155; -solstripe 119; å hausta 126, 149, 159; >seinhaust 114; -fred 160; -himmel 132; -kulde 165; -kveld 126; -natt 129; -time 119

vinter: -glitter 128

 

Ei dagbok for mitt hjarte 1951 (s. 172-197 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til boklister] [ny søking]

Årstider:

vår 188; -onnhest 185; -solblenk 182

sumar: -dag 181

august: -natt 177

haust: -kveld 178; -sol 183; -tanke 196; likbrenningshaust 183, >seinhaust: -kyrkje 183

vinter: -storm 182; -tid 181

 

Lause dikt 1956 (s. 201-234 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene)

Årstider:

vår 203

haust: -kveld 221; >seinhaust: -natt 234; -sår [adj.] 203

vinter:

desember: adventeinsemd 202

 

Tor Jonsson-minne tatt vare på av Sparre Olsen 1968 (breva) (Noregs Boklag. 114 s.) [til toppen] [ny søking]

Årstider:

vår 75, 81 [same sitat s. 90], 88; -regn 61

april >påske: palmesøndag 88

mai 88 [først i]

sumar 66, 67, 73, 76, 83, 88; -hus 107; tørrsumar 67

juni 26 [22.]

august 102 [1.], 108

haust 61, 67; -lauv 52; -myrkt 22; -møte 74; >seinhaust: -dag 81; -kyrkje 52

oktober 52 [“5/10”]

vinter 67, 109

desember 75 [først i]; >jul 74, 78, 80; -e/bakst 74; -e/gåve 77; -e/sjau 76; -e/tid 77

 

årstal: 1930 60; 1944 26; 1945 60; 1948 69; 1949 52, 66

 

Tekster i samling I. 1973 (s. 11-319. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag) [til boklister] [ny søking] [til toppen]

Årstider:

vår 13, 45, 52, 119, 128, 131, 230, 231; -brev 51; -knipe 120; -onn 132, 241; -slappheit 120; fredsvår 118; Våren 120

april [9.] 128, 169

mai: -brev 84; -sol 86; Maihaugvandringar 86; >17. mai: 128; -fest 111 [17.-mai|-]; –folk 89; –natt 22; –tale 86; -sjuke 81 [17.-mai|-]; syttandemai-tone 52

sumar 13, 149, 150, 165, 197, 213, 215, 227, 230, 239, 292; -bris 80; -brund 149; -ferie 240; -glede 292; -kveld 38; -natt 88, 95, 149, 151; -regn 47; turistsumar 35, 239; tørrsumar 45

juni >jonsok [23-24.]: -natt 51, 150

august: -kveld 81; -skymring 271; jarnnetter [27-29.] 45 [-t|ene]; August 113, 114

haust 13, 21, 65, 71, 118, 149, 150, 157, 222, 273, 292; -blodut 290; -dag 21, 77, 79; -ekstase 149; -lauv 80; -mager 74, -myrtne 109; -natt 18, 42; -skræmd 291; -stille [subst.] 22; -tone 13; -vind 83; å hausta 36, 58, 103, 137, 238, 265; >seinhaust: -brann 292; -es 98; -morgon 151; -sur 272

september: -blome 291; -sval 290

oktober: -brev 290

vinter 13, 38, 98, 149, 150, 188, 194, 230; -dvale 292; -gufs 149; -palass 121; -tid 212; å overvintra 132

desember >jul: -aftan 90; -e/gåve 90; -e/hefte 279; -e/kort 212; -e/kveld 13; -e/lengt 13; -e/tre 18; fredsjul|a 103

januar 261 [29.]; >nyttår: -s/ynskje 104; Godt Nytt år 104

februar 108 [26.]

 

årstal: til 1267 172; kring 1300 172, 173; 1565 173; 16. hundreåret 66; til ca. år 1600 216; 1665 173; siste delen av 1600 og utover 1700 174 [- ut over -]; fram til 1700 173; attende ... til 1700 218; 1740 177; 1743 217; 1800 175 [først i], 217 [kring]; 1816 217; første halvdelen av 1800-talet 217; 1875 218; først i 1880-åra 179; 1890-åra 177; 1896 203; før 1905 97; 1905 97; 1918 130; 1921 199; 1922 199; ein gong i [19]tjueåra 65; 1927 220; 1934 201; 1938 192, 201; 1940 128, 231; 1942 108; 1945 96, 149, 222, 262; [1940-45:] [germanartida:] 108, [krigsåra:] 65, 99, 104, 255, [okkupasjonsåra:] 98; 1948 65

 

Etterlatne dikt 1975 (s. 22-96 i Tekster i samling II. Noregs Boklag) [til toppen]

Årstider:

vår 24, 51, 54, 55, 66, 79, 80, 82, 92, 96; -dag 36; -solblenkjande 93

mai: -grøn 84; >kvitsun: -kveld 82

sumar 54, 55, 78, 95; -glad 56; -kveld 61; -natt 94; -sus 91; -økt 82; Sumar-Noreg 34

juni >jonsok [23-24.]: -eld 83

juli >olsok [29.]: -kveld 34; -song 35; Olsok-Noreg 34

august 86 [13.]; jarnnetter [27-29.] 95

haust 23, 53, 67, 71; -bragd 55; å hausta 24, 83, 88; >seinhaust: -dag 59; -es 63; -kveld 68

vinter 82

desember 31

 

årstal: 1941: 31; 1943: 33; 1950: 86

 

Tekster i samling II. 1975 (s. 99-290. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag) [til boklister] [ny søking] [til toppen]

Årstider:

vår 152, 161, 169, 185, 192, 226, 264; -skjelv 235

april [9.] 113, 116; >påske 202, 203; Paasche-Aasen [A.] 126

mai 109; -togtid 234; Maihaugen 130; >17. mai: -glede 111 [17-mai|-]

sumar 137, 158, 169, 170, 202 [somm-], 203 [somm-]; -dag 103, 119; -drått 178; -ferie [somm-:] 203, 209; -grå 232; -kveld 206 [somm-]; -morgon 148; -natt 152, 156, 184, 185, 225; -vind 172; ettersommar 191

juni: -natt 213; >jonsok [23-24.]: -eld 270; -fest 184, 185; -natt 184

juli: -dag 187; >olsok [29.]: Olsokdagen 209

august: bufarsdag|en [24.] 178

haust 129, 174, 178, 191, 192, 199, 224; -dag 129, 195; -kant|en 191, 198; -kveld 178, 179, 193, 194, 195, 229; -natt 176, 181, 201; -vind 175; å hauste 150, 206; >seinhaust 174; -dag 227; -es 174, 178; -kveld 159; -tanke 234

september: -regn 226

vinter 158, 160, 161, 202, 224; -dag 165; -føre 190; -kald 161; -natt 159; -vei 126; storsnøvinter 224

desember >jul 165 [fyre], 190 [like etter], [til:] 195, 196, 202; –veke 224; -e/dagskost 181 [jol-]

januar >nyttår: -s/dag 224; -s/natt 224

 

årstal: andre delen av det 13. årh. 107; 1557 105; frå ca. år 1600 108; 1612 107; 1657 105; 1665 104, 105, 106, 107; 1650-1700 106; til år 1700 106; siste delen av 1600 og utover 1700 106; 1723 105; 1769 105; sidan 1814 130; 1815 105; 1835 105; 1855 105; 1875 105; etter 1875 107; 1907 105; 1946 134

 

Drøm mot virkelighet 1984 (En bok om Tor Jonsson, av Inger Heiberg. Vestanbok Forlag. 197 s.) (berre det nye) [til boklister]

Årstider:

vår 8, 36, 39, 105; -dag 42; -vill 8

april >påske 90

mai 90 [1ste]; -vind 39

haust 8, 36; -bleik 8; -grå 33; -smil 122; å haustast 122

oktober 90

vinter: fimbulvinter 33

 

årstal: før 1914 126

 

Berre kjærleik og død 1999 (Ein biografi om Tor Jonsson, av Ingar S. Kolloen. Den norske lyrikklubben 2001. 409 s. + Notar etc.) (breva o.a.) [til toppen] [ny søking]

Årstider:

vår 87, 236, 260, 280; -dag 120; -sol 80; -sus 80

mars 238

april 271 [sist i]

mai: -vind 87

haust 236, 238

august: -natt 339 [same sitat s. 390]

vinter 222, 238, 270, 274; -folk 87; -natt 134

desember >jul 358; -brennevin 358; -e/tid 354

januar >nyttår 174 [etter]

 

årstal: 1945 280

 

 

Til Tor Jonsson forside

 

Sist revidert 25.01.11

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net