F l o r u l a  J o n s s o n i a n a

Tor Jonssons litterære alkoholdrikke

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for alkoholdrikke i Tor jonssons bøker og brev

 

 

Registrerte hovud- og undergruppenamn

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang av registrerte hovudnamn

Boklister: Sidetal for registrerte ord med alkoholdrikke

 

 

Til Tor Jonsson forside

 

Registrerte hovud- og undergruppenamn

 

akevitt >karve, alkohol, brennevin, coctail, dobbeltrensa, dram, dunder, heimbrent, kaffedokter, konjakk, rusdrikk, skjenk, sprit, vin, whisky, øl >eksport >gravøl

 

 

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang av 16 registrerte hovudnamn for alkoholdrikke [til boklister]

 

akevitt Tekster i samling I: 1 [for sitat sjå: dunder]

●karve Berre kjærleik og død 1 [’Når du råkar Ljøstad kan du fortelja at eg ikkje drikk karve meir –’] 

–eleksir Tekster i samling I: 1

-flaske Tekster i samling I: 1 ['Dei prata jakt og jægerprat/ og kork or karveflasker small.'], II: 1 [”ei flaske karve”]

 

alkohol Tekster i samling I: 1

-sus Tekster i samling II: 1

 

brennevin Tekster i samling I: 5, II: 2

–sterk Berg ved blått vatn 1 [-n’v-] ['I ungdomsåra/ er alle draumane/ brenn'vin-sterke.']

-s/brorskap Tekster i samling I: 1 [-n|b-], II: 1 ['... ho stod att og såg at han gjekk til Gaukestova, til det svarte brennevinsbrorskapet.']

-s/flaske Tekster i samling I: 1

-s/fest Tekster i samling I: 1

-s/helt Tekster i samling I: 1 ['Eg såg meg sjølv koma inn på festen og vera brennevinshelt. Ho!']

-s/hås Tekster i samling I: 1

jul-brennevin Berre kjærleik og død 1 ['Neste dag, laurdag, vart eg med Ljøstad heim etter middag og hjalp han med jul-brennevinnet(!).']

brenneri Tekster i samling I: 1

ei flaske med 55% vatn Tor Jonsson-minne (breva) 1

Sterkvare [P.] Tor Jonsson-minne (breva) 1

 

coctail Drøm mot virkelighet 1 [Om Jarnnetter: '... «ein  bolk skulle vera eit hovudåtak på den satans coctailen av nasjonalisme og religion, som Aukrust har vore største talsmannen for her. ...»']

 

dobbeltrensa [slags brennevin] Tekster i samling II: 1 [Ironisk kommentar om at kultureliten meiner bygdafolk vil sjå Riksteatret, og trur '... at han Ola går heime på garden og blir meir og meir kultursvolten og lei seg. Ja, får han ikkje snart sjå «Villanden» no, så troll'n slengje reiser han ikkje til byen, – eller i allfall kjøper han dobbeltrensa og drikk seg full!']

 

dram Ei dagbok for mitt hjarte 1, Tekster i samling II: 8, Berre kjærleik og død 3  

-vis Tekster i samling I: 1 [for sitat sjå: rusdrikk: polglede]

sorgdram Berg ved blått vatn 1 ['Sæle er dei som snur/ når livet skjenkjer/ sin sorgdram ved skjenken i gledehus.']

 

dunder [denaturert sprit] Tekster i samling I: 1 ['Her (ved 'Nationaltheatret') lukta det akevitt og dunder.']

-krå Tekster i samling I: 1 ['Men ho ('ei halvgamle') er da blant sine eigne i denne herlege, skume dunderkråa.']

 

heimbrent Tekster i samling II: 1

-flaske Berg ved blått vatn 1 ['Eg gjekk til altars med heimbrentflaska/ og låg i lort.'], Tekster i samling II: 1 ['Kona kokte kaffe og gutane fann fram heimbrentflaskene.']

brenning [heim|-] Tekster i samling II: 1

heimbrennar Tekster i samling II: 1

å brenne Tekster i samling I: 1 ['Dei vaksne hadde brent brennevin og skjenkt han (Nils) full.'], II: 2

Heimbrent-Simen Tekster i samling II: 1

 

kaffedokter Tekster i samling II: 1 ['Det var kaffedokter og klinking til dei fleste var blanke i augo og høgmælte.']

 

konjakk: [til samlelista] [til boklister]

-flaske Tekster i samling I: 1 ['... dei har gud på lur om noko skulle koma på, liksom dei har konjakkflaska i skåpet i tilfelle dei skulle få frost i kroppen.']

 

rusdrikk:

-kapital Tekster i samling I: 1 [-ikka-]

-problem Berre kjærleik og død 1 [-ryk-]

dormedrikk Ei dagbok for mitt hjarte 1 ['Eg er så glad i grenda her/ når Gud held granneskikken/ og skjenkjer meg på all mi ferd/ ein dram av dormedrkken.']

drikke [rus|-] Tekster i samling I: 1 [’med rare namn’], II: 1

styrkedrikk Etterlatne dikt 1 [fig.]

polglede Tekster i samling I: 1 [Om å misbruke fritida: '... du skulle prata om veret, spela kort eller ta inn polglede dramvis – for di du skulle vera som dei andre i bygda.']

å drikke Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 2, Tekster i samling I: 3, II: 7

 

skjenk Berg ved blått vatn 1 [møbel], Tekster i samling I: 1 ['Det klunka rart i flaska/ som står ein vakker V på,/ og meg som ikkje hadde skjenk,/ såg dei liksom ned på.']

seinhaustskjenk Berg ved blått vatn 1

å skjenkje Berg ved blått vatn 2, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Tekster i samling I: 1, II: 3

 

sprit Tekster i samling I: 1

-drikkar-spytt Tekster i samling I: 1 ['Men eg sit att og ser pene kvinneføter trakkar i kvitt spritdrikkar-spytt på asfalten.']

 

vin Mogning i mørkret 1 ['Eg fyller glaset, drikk det ut./ Og vinen er som elden./ Til slutt ein fattig husmannsgut/ vert konge ut på kvelden.'], Tekster i samling I: 1

brennevin [s.d.]

 

whisky Tekster i samling II: 1 ['Vi har Corned beef, Whisky og Swing.']

 

øl Tor Jonsson-minne (breva) 2, Tekster i samling II: 1

-drikkar|tripping Tekster i samling I: 1 ['Sume kjem hastande med travel øldrikkartripping og læst som vi benkestirarane berre er bronsemonument over last og skam.']

-raud Tekster i samling II: 1

-trøys Tekster i samling I: 1

●eksport:

-flaske Tor Jonsson-minne (breva) 1 ['Saka var den at eg skulle ha med ei urinprøve til doktoren og på hybelen hadde eg to tome eksportflasker og så nytta eg ei av dei.']

Frydenlunds eksport, mørk type Tor Jonsson-minne (breva) 1

●gravøl Tekster i samling II: 1

-stilt [adv.] Lause dikt 1

-s/gard Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 1, II: 1 ['Om gravølsgarden er aldri så tung av alvor, kan ein høyre låtten iblant utanfor veggene.']

-s/ver Tor Jonsson-minne (breva) 1

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord med alkoholdrikke i Tor Jonssons bøker og brev [til samlelista]

 

Søk på boktittelen og finn ord og sidetal; 11 titlar.

 

Mogning i mørkret 1943 (s. 9-39 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Berg ved blått vatn 1946 (s. 43-108 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Jarnnetter 1948 (s. 111-170 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Ei dagbok for mitt hjarte 1951 (s. 172-197 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Lause dikt 1956 (s. 201-234 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene)

Tor Jonsson-minne tatt vare på av Sparre Olsen 1968 (breva) (Noregs Boklag. 114 s.)

Tekster i samling I. 1973 (s. 11-319. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag)

Etterlatne dikt 1975 (s. 22-96 i Tekster i samling II. Noregs Boklag)

Tekster i samling II. 1975 (s. 99-290. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag)

Drøm mot virkelighet 1984 (En bok om Tor Jonsson, av Inger Heiberg. Vestanbok Forlag. 197 s.) (berre det nye)

Berre kjærleik og død 1999 (Ein biografi om Tor Jonsson, av Ingar S. Kolloen. Den norske lyrikklubben 2001. 409 s. + Notar etc.) (nytt i breva o.a.)

 

 

Mogning i mørkret 1943 (s. 9-39 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til toppen]

Alkoholdrikke:

rusdrikk: å drikke 25; vin 25

 

Berg ved blått vatn 1946 (s. 43-108 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til boklister]

Alkoholdrikke:

brennevin: –sterk 65 [-n’v-]; dram: sorgdram 64; heimbrent: -flaske 65; rusdrikk: å drikke 58, 65; skjenk 64 [møbel]; seinhaustskjenk 103; å skjenkje 64, 103

 

Jarnnetter 1948 (s. 111-170 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til toppen]

Alkoholdrikke:

øl >gravøl: -s/gard 150

 

Ei dagbok for mitt hjarte 1951 (s. 172-197 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til boklister]

Alkoholdrikke:

dram 179; rusdrikk: dormedrikk 179; skjenk: å skjenkje 179

 

Lause dikt 1956 (s. 201-234 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene)

Alkoholdrikke:

øl >gravøl: -stilt 218 [adv.]

 

Tor Jonsson-minne tatt vare på av Sparre Olsen 1968 (breva) (Noregs Boklag. 114 s.) [til toppen]

Alkoholdrikke:

brennevin: ei flaske med 55% vatn 72; Sterkvare [P.] 86; øl 102, 106; >eksport: -flaske 106; Frydenlunds eksport, mørk type 106; >gravøl: -s/ver 73

 

Tekster i samling I. 1973 (s. 11-319. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag) [til boklister]

Alkoholdrikke:

akevitt 271; >karve: –eleksir 152; -flaske 152; alkohol 147; brennevin 29, 30, 63, 253, 291; -s/brorskap 271 [-n|b-]; -s/flaske 240; -s/fest 33; -s/helt 253; -s/hås 271; brenneri 229; dram: -vis 241; dunder 271; -krå 272; heimbrent: å brenne 29; konjakk: -flaske 62; rusdrikk: -kapital 148 [-ikka-]; drikke 32 [’med rare namn’]; polglede 241; å drikke 22, 29, 30; skjenk 152; å skjenkje 29; sprit 271; -drikkar-spytt 272; vin 271; øl: -drikkartripping 272; -trøys 80; >gravøl: -s/gard 33

 

Etterlatne dikt 1975 (s. 22-96 i Tekster i samling II. Noregs Boklag) [til toppen]

Alkoholdrikke:

rusdrikk: styrkedrikk 83

 

Tekster i samling II. 1975 (s. 99-290. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag) [til boklister]

Alkoholdrikke:

akevitt >karve: -flaske 129 [”ei flaske karve”]; alkohol: -sus 232; brennevin 176, 197; -s/brorskap 221; dobbeltrensa 132; dram 157, 197, 198, 199, 200, 217, 219, 222; heimbrent 129; -flaske 200; brenning 176; heimbrennar 222; å brenne 129, 176; Heimbrent-Simen 176; kaffedokter 200; rusdrikk: drikke 197; å drikke 119, 157, 199, 200, 217, 232, 254; skjenk: å skjenkje 197, 199, 218; whisky 129; øl 232; -raud 232; >gravøl 191; -s/gard 136

 

Drøm mot virkelighet 1984 (En bok om Tor Jonsson, av Inger Heiberg. Vestanbok Forlag. 197 s.) (berre det nye) [til boklister]

Alkoholdrikke:

coctail 90

 

Berre kjærleik og død 1999 (Ein biografi om Tor Jonsson, av Ingar S. Kolloen. Den norske lyrikklubben 2001. 409 s. + Notar etc.) (breva o.a.)  [til toppen] [til toppen]

Alkoholdrikke:

akevitt >karve 208; brennevin: jul-brennevin 358; dram 180, 181, 358; rusdrikk: -problem 207 [-ryk-]

 

Til Tor Jonsson forside

 

Sist revidert 09.01.11

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net