F a u n a  J o n s s o n i a n a

Tor Jonssons litterære dyrenamn

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for dyrenamn i Tor jonssons bøker og brev

 

Inndeling i kategoriar

Alfabetisk liste over hovudnamn med kategoriar

Referanseliste frå undergruppenamn (●) til hovudnamnet

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang innan 7 kategoriar for registrerte hovudnamn

Boklister: Sidetal for registrerte ord med dyrenamn

 

Til Tor Jonsson forside

 

 

Inndeling i kategoriar

Kursiverte hovudnamn her er ikkje nytta som namn, eller finst berre i særnamn hos Tor Jonsson.

Gå til kategoriane i teksten: [A1] [A2] [B1] [B2] [B3] [B4] [B5]

 

A1-2 Evertebratar (25)

1 blautdyr (5): makk (I), musling >perlemor, purpur, snegl, svamp

2 leddyr (20): bie, bille, einergallmygg >klumsekorn, fivreld, fluge, grashoppe >engesprette, humle, insekt >larve, kongro, krek, kveks, loppe, lus, makk (II) >mark, maur, mòtt, skabb, spyfluge, trollkjerringspytt, mygg

 

B1-5 Virveldyr (61)

1 fisk (6): aure, fisk, laks, mort, sild, ål

2 amfibiar, krypdyr (4): frosk >rumpetroll, krokodille, orm, padde

3 fugl (22): and, duve, falk, fugl >rovfugl, gauk, grågås, gås, hane >høne, hauk, hubro >hujo, kjøtmeis, korp >ramn, kråke, lerke, paradisfugl, rjupe, skjor, sporv, star, svale, svane, ørn

4 pattedyr, heimlege (23): bever, bjørn, buskap >bøling >fenad >husdyr, dyr >rovdyr, ekorn, geit >bukk, grevling, gris >purke >svin, hare, hest >merr >springar, hund >bikkje >bisk, katt >trollkatt, lemen, mammut, mus, naut >kalv>krøter>ku >kvige >ukse, rein, rev, rotte, røyskatt, sau >lam, skinnvengje, ulv >varg

5 pattedyr, eksotiske (6): ape, esel, jaguar, kamel, løve, tiger

 

 

Alfabetisk liste over hovudnamn med kategoriar [til toppen]

Gå til kategoriane i teksten: [A1] [A2] [B1] [B2] [B3] [B4] [B5]

 

and [B3], ape [B5], aure [B1]

bever [B4], bie [A2], bille [A2], bjørn [B4], buskap [B4]

duve [B3], dyr [B4]

einergallmygg [A2], ekorn [B4], esel [B5]

falk [B3], fisk [B1], fivreld [A2], fluge [A2], frosk [B2], fugl [B3]

gauk [B3], geit [B4], grashoppe [A2], grevling [B4], gris [B4], grågås [B3], gås [B3]

hane [B3], hare [B4], hauk [B3], hest [B4], hubro [B3], humle [A2], hund [B4]

insekt [A2]

jaguar [B5]

kamel [B5], katt [B4], kjøtmeis [B3], kongro [A2], korp [B3], krek [A2], krokodille [B2], kråke [B3], kveks [A2]

laks [B1], lemen [B4], lerke [B3], loppe [A2], lus [A2], løve [B5]

makk (I) [A1], makk (II) [A2], mammut [B4], maur [A2], mort [B1], mòtt [A2], mus [B4], musling [A1], mygg [A2]

naut [B4]

orm [B2]

padde [B2], paradisfugl [B3], purpur [A1]

rein [B4], rev [B4], rjupe [B3], rotte [B4], røyskatt [B4]

sau [B4], sild [B1], skabb [A2], skinnvengje [B4], skjor [B3], snegl [A1], sporv [B3], spyfluge [A2], star [B3], svale [B3], svamp [A1], svane [B3]

tiger [B5], trollkjerringspytt [A2]

ulv [B4]

ørn [B3]

ål [B1]

 

 

Referanseliste frå undergruppenamn () til hovudnamnet [til toppen]

Søk etter kategorien for hovudnamnet i den alfabetiske lista ovafor.

 

bikkje → hund, bisk → hund, bukk → geit, bøling → buskap, engesprette → grashoppe, fenad → buskap, hujo → hubro, husdyr → buskap, høne → hane, kalv → naut, klumsekorn → einergallmygg, krøter → naut, ku → naut, kvige → naut, lam → sau, larve → insekt, mark → makk (II), merr → hest,perlemor → musling, purke → gris, ramn → korp, rovdyr → dyr, rovfugl → fugl, rumpetroll → frosk, springar → hest, svin → gris, trollkatt → katt, ukse → naut, varg → ulv

 

 

 

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang innan 7 kategoriar for 86 registrerte hovudnamn for dyr [til boklister] [til toppen]

 

A1-2 EVERTEBRATAR (25)

A1 Blautdyr [A2] [B1] [B2] [B3] [B4] [B5]

 

makk (I), musling >perlemor, purpur, snegl, svamp

 

 

makk (I) [meite|-] Tekster i samling II: 1 ['... grove arbeidshender drog upp svart, feit matjord, der grå, glinsande makk aula og freista å løyne seg for solstrålone.']

makk (II) [s.d.]

 

musling:

●perlemor:

-s/skimmer Tekster i samling I: 1, II: 1 [for sitat sjå: trollkjerringspytt]

 

purpur [-|snegl]:

-farge Berg ved blått vatn 1

 

snegl Tekster i samling II: 1 ['Jo tykte med eitt han kjende kalde sneglar kraup nedetter ryggen på seg, og la til sprangs.']

 

svamp Tekster i samling I: 1

 

 

A2 Leddyr [A1] [B1] [B2] [B3] [B4] [B5] [til boklister] [til toppen]

 

bie, bille, einergallmygg >klumsekorn, fivreld, fluge, grashoppe >engesprette, humle, insekt >larve, kongro, krek, kveks, loppe, lus, makk (II) >mark, maur, mòtt, mygg, skabb, spyfluge, trollkjerringspytt

 

bie:

-sverm Berre kjærleik og død 1 [-i|s-] ['Og hele tiden summet taleorganene som en bisverm.']

 

bille Tekster i samling I: 1

 

einergallmygg:

●klumsekorn Berg ved blått vatn 1 ['Og like grøn er den harde einen/ med klumsekorn.']

 

fivreld:

-veng Berg ved blått vatn 1

 

fluge Etterlatne dikt 1 [for sitat sjå: kongro], Tekster i samling I: 2 [’... ved gamlekjerringveggen prisa flugene urinlukta.’], II: 2

-lort Tekster i samling I: 1

-sopp Tor Jonsson-minne (breva) 1 [-gu|-]

lakseflue Tor Jonsson-minne (breva) 1

spyfluge Tekster i samling I: 1, II: 1

tørrflugekunst Tekster i samling I: 1

 

grashoppe Tekster i samling II: 2

●engesprette Mogning i mørkret 1 ['.../ der engespretta gnikar/ sin solefallsslått,/ der tusen blad og bekar/ angar så godt –/ .../ der kjenner eg meg atter.']

 

humle Tekster i samling I: 1 ['Ei humle er ute og syng på siste verset.'], II: 2

-pels Tekster i samling I: 1 ['Eg klappar humlepelsen i veggras-krullen og hugsar ikkje mi eiga såre honningtid lenger, ...']

 

insekt Tekster i samling I: 1

●larve Tekster i samling I: 1

makk (II) [s.d.]

 

kongro Etterlatne dikt 1 ['Kongroa spann sin syndige silke/ i blomegrein./ Fluga bad himmel og jord om hjelp.']

-vev Mogning i mørkret 1, Jarnnetter 1, Tekster i samling II: 1

-vev|tråd Tekster i samling I: 1 [for sitat sjå: naut kvige]

 

krek Tekster i samling II: 1

småkrek Tekster i samling I: 1 [’Eg pinte småkrek i skogbotnen til eg gret, for det eg tykte synd i dei.’]

 

kveks Tekster i samling II: 1 ['Men brått var det som ein kveks stakk han: – Eg skal snart syne deg kven som er herre i huset, kjerring!'] [topp A2]

 

loppe Tekster i samling I: 1 ['Det vanlege innbuet i småkårsheimane er skåp (ikkje slike med museumsverd), seng med halmmadrass (med lopper og støv), einfelde og oftast gamle stolar og bord, ...']

 

lus Mogning i mørkret 1 [for sitat sjå: mus], Berg ved blått vatn 1, Tor Jonsson-minne (breva) 2, Tekster i samling I: 4; Drøm mot virkelighet 1

-et [adj.] Tekster i samling I: 1 ['Av rekruttane ... var i Lom 45,9 pst. lusete, i Vågå 30,8, i Sel 50,0, og i Heidal 33,3.']

-fattig Berre kjærleik og død 1

-hund Berre kjærleik og død 1

-e/boste Tekster i samling I: 1

-e/fjøl Tekster i samling I: 1

-e/statistikk Tekster i samling I: 1 ['Lækjaren gjev att ein lusestatistikk over rekruttane, utarbeidd av ein sanitetskaptein.']

liklus Tekster i samling I: 1

svettelus Tekster i samling I: 1 ['«Svettelus» var visstnok eit finare slag lus, som dei trudde ein fekk av å arbeide seg sveitt!']

smådyr Tekster i samling II: 1

 

makk (II) [insekt|-] Berg ved blått vatn 1 ['Eg kjenner din bustad, bygda,/ med gufs frå ei gamletid/ .../ med makk og mòtt/ i husmannshytter og gråe slott.']

-ut [adj.] Tekster i samling II: 1 ['Når ho kom heim att, bar ho fram muggen graut og makkut ost til arbeidsfolket ...']

●mark Tekster i samling II: 1 ['Og så når mark og mose hadde gjort sitt (for å øyda menneskja), kunne ein annan koma og vera herre på jorda.']

insekt, spyfluge [s.d.]

 

maur Tekster i samling I: 2, II: 2 [sjå sitat nedom]

-tuve Tekster i samling II: 1 ['Leit ikkje etter himmelen så lenge du er maur og bur i ei maurtuve.'], Berre kjærleik og død 1

arbeidsmaur [folk] Tekster i samling I: 1

menneskemaur Tekster i samling II: 1

pissmaur Tekster i samling II: 1

krek [s.d.]

 

mòtt Berg ved blått vatn 1 [for sitat sjå: makk (II)]

 

mygg Tekster i samling I: 1, II: 1 [”my”]

blodsugar [folk] Tekster i samling I: 1

 

skabb Berg ved blått vatn 1 ['... sopp og elde/ og reiva filler på skurv og skabb.'], Tekster i samling I: 1

 

spyfluge Tekster i samling I: 1, II: 1

-surr Tekster i samling I: 1

 

trollkjerringspytt [skumsikade] Tekster i samling I: 2 ['Du skal kvile i mosen og sjå på perlemorsskimmeret i trollkjerringspyttet.'], II: 1 [-gs|sp-] ['Har du sett perlemorsskimret i blørene i trollkjerringsspyttet?']

 

 

B1-5 VIRVELDYR (61)

B1 Fisk [A1] [A2] [B2] [B3] [B4] [B5] [til boklister] [til toppen]

 

aure, fisk, laks, mort, sild, ål

 

aure Tekster i samling I: 2

sjøaurelaks Tor Jonsson-minne (breva) 1 ['Vi hadde ein flott tur heim att (frå Olden i Nordfjord) med fotografering av sjøaurelaksen på Videseter. På Fossbergom stoppa Godal og viste fram laksen.']

laks [s.d.]

 

fisk Mogning i mørkret 1, Tor Jonsson-minne (breva) 3, Tekster i samling I: 4, II: 3

-ar Tekster i samling I: 2, II: 1, Drøm mot virkelighet 1

-ar|båt Berg ved blått vatn 1

-ing Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling II: 1

-e/bein [på ski] Tekster i samling II: 1

-e/bet Tekster i samling I: 1 ['Hadde det enda vore fiskebet så ein kunne slengt opp mykje fisk i ein fart –']

-e/bu Tekster i samling II: 1

-e/garn Tekster i samling II: 1

-e/greie Tekster i samling II: 1

-e/honk Tekster i samling II: 1

-e/pinne Tekster i samling I: 1

-e/plass Tekster i samling I: 1

-e/reidskap Tekster i samling II: 2

-e/snøre Tekster i samling II: 1 ['Einar streva med eit ugreitt fiskesnøre. Han drog i endar og løyste opp knutar, men vasen vart berre verre.']

-e/snøre|hespel Tekster i samling II: 1

-e/stong Tekster i samling I: 1, II: 2 [1: -tan-]

-e/tur Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 2

-e/vatn Tekster i samling II: 1

fiske Tekster i samling I: 1

laksefisking Tor Jonsson-minne (breva) 1

mortefiskar Tor Jonsson-minne (breva) 1

mortefisking Tor Jonsson-minne (breva) 1 [for sitat sjå: mort]

storfisk Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 1

storfiskar Tekster i samling I: 1

å fiske Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling II: 2

Jørgen Fiskar Tor Jonsson-minne (breva) 4, Tekster i samling I: 1

 

laks Tor Jonsson-minne (breva) 1 [for sitat sjå: aure]

-e/fisking Tor Jonsson-minne (breva) 1

-e/flue Tor Jonsson-minne (breva) 1

sjøaurelaks Tor Jonsson-minne (breva) 1

aure [s.d.]

 

mort:

-e/fiskar Tor Jonsson-minne (breva) 1

-e/fisking Tor Jonsson-minne (breva) 1 ['Og så må vel Ljøstad snart vera ferdig med mortefiskinga oppe i Odalen, så eg får eit forskot.']

 

sild Tekster i samling I: 1 [’Frå inst i korridoren/ til døra inn på do/ stod børsemenn og bikkjer/ så tett som sild i laken!’]

 

ål:

Ål [geogr.] Tekster i samling I: 1, Berre kjærleik og død 4

 

 

B2 Amfibiar, krypdyr [A1] [A2] [B1] [B3] [B4] [B5] [til boklister] [til toppen]

 

frosk >rumpetroll, krokodille, orm, padde

 

frosk Tekster i samling I: 1 ['Folk minner om rumpetroll som plaskar kring i ein sur myrpytt og mognast til ærverdige froskar, som hukrar salmar i sumarkvelden –']

●rumpetroll Tekster i samling I: 3 [sjå sitat ovafor]

 

krokodille:

vestkantkrokodille Tekster i samling I: 1 ['I denne verda av stein og glas og asfalt, ... kan det koma som kasta over ein at ein må kjenne fjell ikring seg. Og serleg når ein har loffa byen rundt på hybeljakt og fåfengt vore pen bisk framfor hundre vestkantkrokodiller.']

 

orm Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 1, Lause dikt 1, Tekster i samling II: 1

-e/bol Etterlatne dikt 1

-e/gras|blad [bot.] Tor Jonsson-minne (breva) 1

-e/ord Berg ved blått vatn 1

-e/sår Berg ved blått vatn 1

-e/tann Berg ved blått vatn 1 ['Men ormetann og ormetunge veld så vond ein strid/ ...']

-e/tunge Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1

fattigdomsorm Lause dikt 1, Etterlatne dikt 1

å orma Tekster i samling I: 1

 

padde:

-perspektiv Tekster i samling I: 1 ['Store redaktørar skriv artiklar om kulturlivet og rår diktarane til å sjå verda i paddeperspektiv.']

 

 

B3 Fugl [A1] [A2] [B1] [B2] [B4] [B5] [til boklister] [til toppen]

 

and, duve, falk, fugl >rovfugl, gauk, grågås, gås, hane >høne, hauk, hubro >hujo, kjøtmeis, korp >ramn, kråke, lerke, paradisfugl, rjupe, skjor, sporv, star, svale, svane, ørn

 

and:

Villanden [spelstykke] Tekster i samling II: 1

 

duve Ei dagbok for mitt hjarte 2 [for sitat sjå: falk]

 

falk Ei dagbok for mitt hjarte 1 ['Det er vondt å vera duve/ blant alle himlens falkar.']

Falk [E.] Tekster i samling I: 1

Falkberget [J.] Tor Jonsson-minne (breva) 1

Falkberget-festen Tor Jonsson-minne (breva) 1

Falketind Mogning i mørkret 1

ørn [s.d.]

 

fugl Mogning i mørkret 2, Berg ved blått vatn 4, Jarnnetter 3, Lause dikt 2 [1: kvit], Tor Jonsson-minne (breva) 4, Etterlatne dikt 5, Tekster i samling I: 4, II: 5

-e/song Ei dagbok for mitt hjarte 2, Lause dikt 2, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 2, II: 2

eldfugl Tekster i samling II: 1

ferdafugl [= trekk|-] Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1

gullfugl Jarnnetter 1 ['Gullfuglen spelar i grøne land./ Svartfuglen syng nordpå strendom. ... Svartfuglen spelar i mørke land./ Gullfuglen døyr nordpå strendom –']

jernfugl Berre kjærleik og død 1 [fly]

paradisfugl Tekster i samling II: 1

svartfugl Jarnnetter 1 [sjå sitat ovafor]

Fønix Berre kjærleik og død 1

Mucikkfraga Tor Jonsson-minne (breva) 1

●rovfugl Etterlatne dikt 1 [’Eg kjende rovfuglar i mitt bryst.’]

 

gauk Mogning i mørkret 1, Etterlatne dikt 1 ['Der eg går på jord,/ ligg krossar framfor foten,/ og gauken gjel i nord –'']

-e/syre [bot.] Tekster i samling I: 1

skjemtegauk Tekster i samling I: 2, II: 1

Gaukestova [brennvinstad] Tekster i samling II: 2

 

grågås Mogning i mørkret 1 ['Når grågåsa vender plogen/ mot nord,/ da livnar kvart frø i skogen,/ kvar blome gror.']

-plog Mogning i mørkret 1 ['Da gror det i unge hugar/ ei ri –/ Da peikar det grågåsplogar/ mot ufødd tid –']

 

gås:

-auga Tekster i samling II: 1 [dvs: “-”]

-ung|gul [bot.] Etterlatne dikt 1

grågås [s.d.]

 

hane Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1 ['Den siste gneisten (av bålet) vart sløkt i sol/ og morgondimme da hanen gol.']

●høne Tekster i samling I: 1, Berre kjærleik og død 1

hønsetrakk Tekster i samling I: 1

Hønsvald-teen Tekster i samling I: 1

 

hauk:

Hauketo Tor Jonsson-minne (breva) 1

 

hubro:

-klo Tekster i samling I: 1 ['Lemena kom imot han, blindt gjekk dei sin veg. Men der –! Der var det eit lemen som gjekk oppover. Mot straumen. Mot døden i hubroklørne kanskje.']

●hujo Tekster i samling II: 1

 

kjøtmeis Tor Jonsson-minne (breva) 1

 

korp Mogning i mørkret 1, Tekster i samling I: 1 [’Det er ingen som har sett ein kvit korp. Om det skulle vise seg ein, var det tryggast å teia med det.’]

-e/flokk Berg ved blått vatn 1

ramn Jarnnetter 1 ['Kring døde heltar flokkast ulv og ramn/ og løyner eigen reddhug bak dei store namn.']

 

kråke Tekster i samling I: 2 [1: stupe], II: 1 [stupe]

-krok|profet Tekster i samling I: 1

-sylv|korn Berg ved blått vatn 1 [-k|s-]

songkråke Tekster i samling I: 1, II: 1

Kråka [pseudonym] Tekster i samling I: 2

 

lerke Tekster i samling II: 1 ['Og sporven vert aldri lerke lell.']

 

paradisfugl Tekster i samling II: 1 ['Venta nokre millionar år, så kanskje livet formar deg om til ein slags paradisfugl.']

 

rjupe Mogning i mørkret 1, Tekster i samling II: 1

-fjell Tekster i samling II: 1 [ryp-]

 

skjor Tor Jonsson-minne (breva) 1 [’Serleg skjora er blank og feit.’], Tekster i samling II: 1

 

sporv Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 1, II: 1 [for sitat sjå: lerke]

-e/fan Tor Jonsson-minne (breva) 1

-e/lik Tekster i samling I: 1

 

star {-re} Tekster i samling II: 1

unge Tekster i samling II: 1

 

svale Berg ved blått vatn 1 ['Den første fuglen som kjem om våren/ må ofte syngje ein einsemdsong./ Men stundom fann eg den første svala/ ihelfrøyst.']

 

svane Etterlatne dikt 1 ['vill s-']

 

ørn Tekster i samling I: 1

-e/klo Jarnnetter 1

-e/reir Mogning i mørkret 1 ['Den same nakne kvasse egg/ med ørnereir i bergevegg/ høgg skyer sund.']

falk [s.d.]

 

 

B4 Pattedyr, heimlege [A1] [A2] [B1] [B2] [B3] [B5] [til boklister] [til toppen]

 

bever, bjørn, buskap >bøling >fenad >husdyr, dyr >rovdyr, ekorn, geit >bukk, grevling, gris >purke >svin, hare, hest >merr>springar, hund >bikkje >bisk, katt >trollkatt, lemen, mammut, mus, naut >kalv>krøter>ku >kvige >ukse, rein, rev, rotte, røyskatt, sau >lam, skinnvengje, ulv >varg

 

bever:

Bøverkinnhalsen Tekster i samling I: 1

 

bjørn Tekster i samling II: 1 [’Sterk som ein bjørn var han (Fele-Håkå), og.’]

Bjørn [spelfigur] Tekster i samling II: 23

Bjørnson [Bj.stj.] Tekster i samling I: 4, II: 1

 

buskap Mogning i mørkret 1, Tekster i samling I: 1

bufarsdag Tekster i samling II: 1

●bøling Berg ved blått vatn 1 ['No skin det sol over sætergrendene,/ der du lokkar din bøling heim.']

●fenad:

-fot Berg ved blått vatn 2

●husdyr:

-hald Tekster i samling II: 1

-produkt Tekster i samling I: 1

 

dyr Mogning i mørkret 1, Jarnnetter 3, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Lause dikt 1, Tor Jonsson-minne (breva) 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 8, II: 2

-isk Tekster i samling I: 2, II: 1

-e/hi Jarnnetter 2

-e/instinkt Tekster i samling I: 1

-e/lukt Tekster i samling I: 1

-e/rike Tekster i samling I: 3

-e/sjel Ei dagbok for mitt hjarte 1

-e/skrik Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 1

bygdadyr Tekster i samling I: 1 ['Eg skreiv om dei som drap, brennande ord og beiske ord ... . Det var svepeslag over det tunge, kalde bygdadyret.']

fabeldyr Etterlatne dikt 1 ['Eg rådde, eg,/ og skapte både deg og meg/ til draug og fabeldyr.']

herredyr Tekster i samling I: 1

husdyrhald Tekster i samling II: 1

husdyrprodukt Tekster i samling I: 1

smådyr Tekster i samling II: 1

snyltedyr Tekster i samling I: 2

udyr Berg ved blått vatn 1

udyrsdåd Jarnnetter 1

udyrånd Etterlatne dikt 1 ['Vi skal vera vakt/ mot udyrånd og byggje opp dei gode viljars verdensmakt.']

ufredsdyr Etterlatne dikt 1

villdyr Etterlatne dikt 1

Dyret Tekster i samling I: 1, II: 1

●rovdyr Jarnnetter 1, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Tekster i samling II: 1

-auga Berg ved blått vatn 1

-klo Ei dagbok for mitt hjarte 1

-mat Ei dagbok for mitt hjarte 1

-rå [adj.] Mogning i mørkret 1

-velde Etterlatne dikt 1

 

ekorn Tekster i samling II: 1 ['Eit bekkesikl sulla og lo så inderlig godt borti bakken, og eit ekorn sat på ei grein og reiv sund ei grankongle.']

 

geit Tekster i samling I: 1 [gjed]

-ost Tekster i samling II: 2 [1: kvit]

-ost|lukt Tekster i samling II: 1

-rams [bot.] Tor Jonsson-minne (breva) 1 [-e/-], Tekster i samling II: 1

-spel Tekster i samling I: 1

●bukk Tekster i samling I: 2

-e/blome Tekster i samling I: 1 ['Borken gjekk, bekken vandra nedover mot kyrkjebygda, og bukkeblomane glytte opp.']

-e/fornuft Tekster i samling I: 1

-e/mine Tekster i samling I: 1

-e/parfyme Tekster i samling I: 1

-e/visdom Tekster i samling I: 1

-e/ånd Tekster i samling I: 1

blindebukkleik Tekster i samling I: 1

syndebukk Tekster i samling II: 1

tullbukk Tekster i samling I: 1

 

grevling Tekster i samling II: 1 ['«Pass kjeften din, din grevling, ...!»'] [topp B4]

 

gris Mogning i mørkret 1, Tekster i samling I: 8, II: 2

-e/bytte Tekster i samling I: 1

-e/hus Berre kjærleik og død 1

-e/mat Tekster i samling I: 1

-e/mat|koking Tekster i samling I: 1

å grise [folk] Tekster i samling II: 1

Kommunegrisen [mann] Tekster i samling I: 1

●purke Tekster i samling I: 2, II: 1 ['Det er mykje skrik og lite ull, som fan sa da han klypte purka.']

-mat Tekster i samling I: 1

●svin Jarnnetter 1

-e/pels Tekster i samling I: 1

 

hare Ei dagbok for mitt hjarte 1 [for sitat sjå: sau lam], Tekster i samling I: 1

grohare Tekster i samling II: 1

reddhare Tekster i samling I: 1

 

hest Mogning i mørkret 2, Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1 ['Eg rid ein hest i tanketråv/ mot store steppeland.'], Tekster i samling I: 3, II: 5

-leitar Mogning i mørkret 1, Tekster i samling I: 2

-leiting Tekster i samling I: 1 [-e/-], II: 1

-e/bjølle Tekster i samling I: 2

-e/drosje Tekster i samling I: 1

-e/fot Tekster i samling II: 1

-e/handel Tekster i samling I: 2

-e/kraft [ubiol.] Tekster i samling II: 2

-e/pris Tekster i samling I: 3

-e/skjerar|ætt Drøm mot virkelighet 1 ['«Det er arven vi fattigfolk har å gje borna våre. Dei er av den og den fattigætta. Han er av soplimeseljarætta, han er av tullingætta, han er av hesteskjerarætta.»']

-e/skrymt Tekster i samling II: 1

kløvhest Tekster i samling II: 2 ['At den Bjørknemannen stal, var heilt visst; for einkvan hadde set han med kløvhest oppi Gamelstulvegen etter han var død.']

våronnhest Ei dagbok for mitt hjarte 1

●merr Tekster i samling I: 1, Drøm mot virkelighet 1

-a/sving Tekster i samling I: 1

fillemerr Tekster i samling I: 1

Brona Tekster i samling II: 1

Rosinante Tekster i samling I: 1

Sygardsbrona Tekster i samling II: 1

●springar:

avlausspringar-lengsle Tekster i samling I: 1

 

hund Mogning i mørkret 1 ['Eg høyrer ein hund som yler/ ein stad i den månljose natt.'], Tor Jonsson-minne (breva) 2, Tekster i samling I: 5, II: 1

-e/-individualist Tekster i samling I: 1

-e/kompleks Tekster i samling I: 1

-e/leven Tekster i samling I: 1

-e/pisk Tekster i samling II: 1

-e/tenest Tekster i samling I: 1

lushund Berre kjærleik og død 1 ['... bestforeldra våre var nokre fæle lushundar. ... det var ikkje god trivnad på ein gard dersom det ikkje var lus.']

Krøll Tekster i samling I: 1

●bikkje Tekster i samling I: 3, II: 1, Berre kjærleik og død 1

lauparbikkje Etterlatne dikt 1

slåstbikkje Tekster i samling I: 1

●bisk Tekster i samling I: 1 [for sitat sjå: krokodille] [topp B4]

 

katt Tor Jonsson-minne (breva) 4, Tekster i samling I: 1 ['Å, det skulle nå ikkje vera verre å skjøna «Dølablad»-målet enn tysk, sa eg, trakka på rumpa til katten og gjekk.']

–fa’bro’ Tor Jonsson-minne (breva) 1

-månads|vise Jarnnetter 1

-fan Tor Jonsson-minne (breva) 1 [for sitat sjå: røyskatt]

-sott-sprengd Ei dagbok for mitt hjarte 1

-e/bestand Tor Jonsson-minne (breva) 1

-e/lukt Tor Jonsson-minne (breva) 2

-e/lyd Tor Jonsson-minne (breva) 1

-e/mat Tor Jonsson-minne (breva) 1

-e/mordar Tor Jonsson-minne (breva) 1

-e/park Tor Jonsson-minne (breva) 3 [sjå sitat nedom]

-e/skinn Tor Jonsson-minne (breva) 1

-e/skrik Tor Jonsson-minne (breva) 1 ['Sokneprest Ahlstrøm: Vårherre hører ikke katteskrik, men jeg vil likevel anbefale at det blir opprettet en kattepark på Fossbergom.'], Tekster i samling I: 1

-e/tid Tor Jonsson-minne (breva) 1

-e/vandring Tekster i samling I: 1

gråkattvandring Tekster i samling I: 1

hankatt Tor Jonsson-minne (breva) 1

skogkatt Tor Jonsson-minne (breva) 1

Kattholet Tor Jonsson-minne (breva) 1

Kattsottkræmar’n Tor Jonsson-minne (breva) 1

●trollkatt Tor Jonsson-minne (breva) 1 ['Nordi Bråtå ... råka eg òg to kjerringar som hadde sett trollkatten. ... han trilla framom mjølkebytta i fjøset.'], Tekster i samling I: 5

-fane Tekster i samling I: 1

-lort Tekster i samling I: 1

-lyrikk Tekster i samling I: 1

-smør Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 1

–tru Tekster i samling I: 2

ape: -katt, røyskatt [s.d.] [topp B4]

 

lemen Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 3 [for sitat sjå: hubro]

-vandring Tekster i samling I: 2

-vatn Tekster i samling II: 1 ['Her er det ikkje godt vatn i slike lemenår, det er lemenvatn og det kan ein bli sjuk av.']

-år Tekster i samling I: 1, II: 1 [sjå sitat ovafor]

Kvat Tekster i samling I: 1

Kvink Tekster i samling I: 1

 

mammut:

-ånd Berg ved blått vatn 1 ['Men løynde gjerningar og tenkte ord/ har aldri samla fylkingar til storm i striden/ mot mammutånda på den vide jord.']

 

mus Mogning i mørkret 1 ['Kveldvart i huset – – det høyrest ei mus./ Ungan' i senga, dei knekkjer ei lus.'], Tor Jonsson-minne (breva) 2, Tekster i samling II: 2

 

naut Berg ved blått vatn 1 ['Eg sjølv er som ei svarttjørn/ som berre speglar folk og naut.'], Tekster i samling I: 1, II: 1

-e/nivå Tekster i samling I: 1

lausnaut Tekster i samling I: 2

kulturlausnaut Tekster i samling I: 1

●kalv Tor Jonsson-minne (breva) 2, Tekster i samling I: 2

-e/bytte Tekster i samling I: 1

-e/kasting Tekster i samling I: 1

krotakalv Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 2

vasskalv [om barn] Tekster i samling II: 1

å kalva Tekster i samling I: 1

●krøter Tekster i samling I: 4 [1: -ryt-], II: 4

-gud Tekster i samling I: 1 ['Bonden eller krøterguden hadde gløymt å flytte tjorbeite, som det heiter.']

-stell Tekster i samling I: 1

●ku Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 3, II: 1

-auga Tekster i samling II: 1

beinku Tekster i samling I: 1

heimeku Etterlatne dikt 1

miljø-ku Drøm mot virkelighet 1

Ku-Sylfest Tor Jonsson-minne (breva) 1

Kveldros Tekster i samling I: 1

Litago [om hytte] Berre kjærleik og død 1

Lykkeros Tekster i samling II: 1

●kvige Tekster i samling I: 1 ['Kvigene stod med tome åndsaugo og rauta vilt mot rømda, stundom slo dei modernistiske krullar på rautet og tøygde det tynt som ein kongrovev-tråd.']

●ukse Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 3, II: 4, Berre kjærleik og død 1 [o-]

-drift Tekster i samling II: 1

-horn Tekster i samling II: 1

-rumpe Tekster i samling II: 1

filleukse Tekster i samling II: 1

granneukse Tekster i samling I: 1

storukse Tekster i samling II: 1

villukse Tekster i samling II: 2

Grøvuksen Tekster i samling II: 1

 

 rein: [topp B4]

-s/blome Tor Jonsson-minne (breva) 1

-s/gevir Tekster i samling I: 1 ['Eg sat på toget saman/ med folk av Nimrods blod,/ .../ Sume sat vel drøymde/ om sekk med reinsgevir på,/ ...']

-s/kjøt Berre kjærleik og død 1

tamrein Tekster i samling II: 1

 

rev Tekster i samling I: 4

 

rotte Berre kjærleik og død 1 ['3. dag kom eg og skulle hente pakka (ei julegåve). Da var det att berre beinet!!! Kjøtet hadde rottene gnoge av!']

dorotte Tekster i samling II: 1

kyrkjerotte Tekster i samling II: 1

Rottenikken [forbrytar] Tekster i samling I: 1

 

røyskatt Tor Jonsson-minne (breva) 1 ['Eg har ein røyskatt her, kunne eg så sant få tak i han, skulle de få han, han tek meir mus enn tjue kattfanar.']

 

sau Mogning i mørkret 1 ['«Han stal ein sau?»'], Tekster i samling I: 2, II: 2

-fjøs Tekster i samling II: 1

-skinn Mogning i mørkret 1

-soks Tekster i samling II: 1

-e/grå Berre kjærleik og død 1

-e/ham Tekster i samling I: 1 ['Du skal vakne opp or vanetenking og vanetrakk og vinne fram til eit menneskeleg klårsyn, så du kan kjenne ulven om han kjem i saueham.']

-e/namn Tekster i samling I: 1

-e/snill Tekster i samling II: 1

heimesau Tekster i samling I: 1

konglesau Tekster i samling I: 1

slaktesau Tekster i samling II: 1

Saue-Lars Tekster i samling I: 1

Saue-Per Tekster i samling I: 1

Saue-Rasmus Tekster i samling I: 1

●lam Ei dagbok for mitt hjarte 1 ['Heltars skare/ kjem med sverd og kross./ Lam og hare/ fører oss.'], Tekster i samling II: 1

offerlam Tekster i samling II: 3

 

skinnvengje {flaggermus}:

-natt Etterlatne dikt 1 ['Ordet er eld./ Ber det i natta og lys –/ Lys gjennom sorg og skinnvengjenatt.']

 

ulv Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1 [for sitat sjå: korp ramn], Tekster i samling I: 1 [for sitat sjå: sau: -e/ham]

-e/ham Mogning i mørkret 1

-e/tid Tekster i samling II: 1

bygdaulv Tekster i samling I: 1 ['Stova vart eit fengsel, ovanfor var fjellet, nedanfor gjekk allfarvegen. Dit måtte eg gå. Der måtte eg tute med bygdaulvane.']

varulv Mogning i mørkret 1

varulv-velde Jarnnetter 1

Ulveslåtta Tekster i samling I: 1

Ulvesteinen Tekster i samling I: 1, II: 2

●varg Lause dikt 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling II: 2 [1: i veum]

-e/tid Mogning i mørkret 1 [Det kom ein dag eg dømde/ den verd eg levde i./ Det mørkna til og vart så vill/ ei vargetid.']

Frende og varg [bok] Tekster i samling I: 1

Vargfjellbui Tekster i samling II: 2

Vargfjelldalen Tekster i samling II: 3

 

 

B5 Pattedyr, eksotiske [A1] [A2] [B1] [B2] [B3] [B4] [til boklister] [til toppen]

 

ape, esel, jaguar, kamel, løve, tiger

 

ape Tekster i samling I: 1

-katt Tekster i samling I: 2

å apa Tekster i samling I: 3

 

esel Tekster i samling I: 1

 

jaguar:

Jaguaren [dikt] Tekster i samling I: 1

 

kamel Tekster i samling I: 2 ['Oxfordianarane fekk ikkje kamelen gjennom nålauga.']

 

løve Tekster i samling I: 1, Berre kjærleik og død 1

-skjold Tekster i samling I: 1

-tann [bot.] Tekster i samling I: 1

balløve Tor Jonsson-minne (breva) 1

 

tiger:

tiggerstaden [! = Oslo] Berre kjærleik og død 1 ['For hybel er ikkje å oppdrive her i tiggerstaden.']

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord med dyrenamn i Tor Jonssons bøker og brev  [A1] [A2] [B1] [B2] [B3] [B4] [B5] [til toppen]

Søk på boktittelen og finn ord og sidetal; 11 titlar.

 

Mogning i mørkret 1943 (s. 9-39 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Berg ved blått vatn 1946 (s. 43-108 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Jarnnetter 1948 (s. 111-170 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Ei dagbok for mitt hjarte 1951 (s. 172-197 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Lause dikt 1956 (s. 201-234 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene)

Tor Jonsson-minne tatt vare på av Sparre Olsen 1968 (breva) (Noregs Boklag. 114 s.)

Tekster i samling I. 1973 (s. 11-319. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag)

Etterlatne dikt 1975 (s. 22-96 i Tekster i samling II. Noregs Boklag)

Tekster i samling II. 1975 (s. 99-290. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag)

Drøm mot virkelighet 1984 (En bok om Tor Jonsson, av Inger Heiberg. Vestanbok Forlag. 197 s.) (berre det nye)

Berre kjærleik og død 1999 (Ein biografi om Tor Jonsson, av Ingar S. Kolloen. Den norske lyrikklubben 2001. 409 s. + Notar etc.) (nytt i breva o.a.)

 

 

Mogning i mørkret 1943 (s. 9-39 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til toppen]

Dyrenamn:

buskap 27; dyr 37; >rovdyr: -rå [adj.] 36; falk: Falketind 38; fisk 19; fugl 32, 35; gauk 37; grashoppe >engesprette 14; gris 24; grågås 10; -plog 10; hest 24, 32 [kvit]; -leitar 21; hund 34; kongro: -vev 12; korp 21; lus 26; mus 26; orm 25; rjupe 29; sau 25; -skinn 30; ulv: -e/ham 36; varulv 36; >varg: -e/tid 33; ørn: -e/reir 39

 

Berg ved blått vatn 1946 (s. 43-108 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til boklister]

Dyrenamn:

buskap >bøling 105; >fenad: -fot 61, 62; dyr: udyr 79; >rovdyr: -auga 53; einergallmygg ▪>klumsekorn 46; fisk: -ar|båt 78; fivreld: -veng 50; fugl 60, 75, 93, 104; ferdafugl 60; hane 64; hest 52; korp: -e/flokk 52; kråke: -sylvkorn 67 [-k|s-]; lus 66; makk (II) 63; mammut: -ånd 98; mòtt 63; naut 66; >kalv: krotakalv 64; orm 64; -e/ord 74; -e/sår 98; -e/tann 98; -e/tunge 98; purpur: -farge 52; skabb 64; svale 60; ulv 79 [A1] [A2] [B1] [B2] [B3] [B4] [B5]

 

Jarnnetter 1948 (s. 111-170 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til toppen]

Dyrenamn:

dyr 132, 138, 168; -e/hi 133, 161; -e/skrik 145; udyrsdåd 145; >rovdyr 133; fugl 113, 116, 133; ferdafugl 114; gullfugl 116; svartfugl 116; gris >svin 132; hane 123; hest 166; katt: -månadsvise 122; kongro: -vev 113; korp >ramn 140; orm: -e/tunge 129; ulv 140; varulv-velde 145; ørn: -e/klo 149

 

Ei dagbok for mitt hjarte 1951 (s. 172-197 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til boklister]

Dyrenamn:

duve 178, 185; dyr 188; -e/sjel 188; >rovdyr 174; -klo 174; -mat 174; falk 185; fugl: -e/song 179, 191; hare 191; hest: våronnhest 185; katt: -sott-sprengd 175; sau >lam 191

 

Lause dikt 1956 (s. 201-234 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene)

Dyrenamn:

dyr 210; fugl 201, 233 [kvit]; -e/song 203, 206; orm 230; fattigdomsorm 202; ulv >varg 204 [A1] [A2] [B1] [B2] [B3] [B4] [B5]

 

Tor Jonsson-minne tatt vare på av Sparre Olsen 1968 (breva) (Noregs Boklag. 114 s.) [til toppen]

Dyrenamn:

aure: sjøaurelaks 66; dyr 78; falk: Falkberget [J.] 61; Falkberget-festen 61; fisk 58, 66, 67; -ing 73; -e/tur 95; laksefisking 107; mortefiskar 106, mortefisking 105; storfisk 67; å fiske 110; Jørgen Fiskar 73, 75, 83, 86; flugu: -sopp 75; lakseflue 73; fugl 75, 78, 83, 84; Mucikkfraga 83; geit: -rams 75 [-e/-]; hauk: Hauketo 107; hund 92, 95; katt 78, 86, 87, 88; –fa’bro’ 86; -fan 75; -e/bestand 87; -e/lukt 86, 87; -e/lyd 86; -e/mat 84; -e/mordar 79; -e/park 86, 87, 88; -e/skinn 87; -e/skrik 87; -e/tid 86; hankatt 87; røyskatt [s.d.]; skogkatt 75; Kattholet 84; Kattsottkræmar’n 86; >trollkatt 73; -smør 83; kjøtmeis 75; laks 66; -e/fisking 107; -e/flue 73; sjøaurelaks 66; lemen 67; lus 22, 84; løve: balløve 72; mort: -e/fiskar 106, -e/fisking 105; mus 22, 75; naut >kalv 76, 84; >ku 71; Ku-Sylfest 86; >ukse 61; orm: -e/grasblad 60; rein: -s/blome 83; røyskatt 75; skjor 84; sporv 84; -e/fan 80

 

Tekster i samling I. 1973 (s. 11-319. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag) [til boklister]

Dyrenamn:

ape 178; -katt 82, 240; å apa 67, 109, 240; aure 85, 90; bever: Bøverkinnhalsen 149; bille 194; bjørn: Bjørnson [Bj.stj.] 37, 146, 271, 280; buskap 154; >husdyr: -produkt 98; dyr 45, 73, 74, 171, 172, 202 [djur, sv.], 265, 267; -isk 138, 144; -e/instinkt 263; -e/lukt 88; -e/rike 73, 88, 162; -e/skrik 75; bygdadyr 23; herredyr 69; husdyrprodukt 98; snyltedyr 36, 249; Dyret 53; esel 75; falk: Falk [E.] 243; fisk 14, 68, 70, 165; -ar 50, 68; -e/bet 68; -e/pinne 68; -e/plass 68; -e/stong 68; -e/tur 69, 240; fiske 240; storfisk 68; storfiskar 70; Jørgen Fiskar 90; fluge 11, 35; -lort 85; spyfluge 122; tørrflugekunst 68; frosk 38; >rumpetroll 35, 38, 39; fugl 11, 18, 36, 114; -e/song 16, 241; gauk: -e/syre [bot.] 89; skjemtegauk 105, 149; geit 178 [gjed]; -spel 230; >bukk 152, 153; -e/blome 13; -e/fornuft 83; -e/mine 239; -e/parfyme 152; -e/visdom 153; -e/ånd 153; blindebukkleik 242; tullbukk 240; gris 18, 32, 72, 74, 86, 171, 178, 290; -e/bytte 15; -e/mat 28; -e/matkoking 212; Kommunegrisen [mann] 28; >purke 72, 108; -mat 54; >svin: -e/pels 111; hane >høne 53; hønsetrakk 79; Hønsvald-teen 85; hare 291; reddhare 171; hest 226, 230, 271; -leitar 68, 72; -leiting 240 [-e/-]; -e/bjølle 230, 231; -e/drosje 207; -e/handel 45, 249; -e/pris 36, 54, 220; >merr 229; -a/sving 272; fillemerr 229; Rosinante 162; >springar: avlausspringar-lengsle 87; hubro: -klo 268; humle 292; -pels 292; hund 42, 52, 78, 140, 267; -e/-individualist 70, -e/kompleks 52; -e/leven 152; -e/tenest 237; Krøll 292; >bikkje 18, 152, 153; slåstbikkje 254; >bisk 290; insekt 194; >larve 194; jaguar: Jaguaren [dikt] 200; kamel 149, 162; katt 116; -e/skrik 63; -e/vandring 261; gråkattvandring 272; >trollkatt 67, 71, 72, 73, 74; -fane 74; -lort 73; -lyrikk 74; -smør 73; –tru 73, 74; kongro: -vevtråd 71; korp 67 [kvit]; krek: småkrek 14; krokodille: vestkantkrokodille [folk] 290; kråke 81 [stupe], 194; -krokprofet 35; songkråke 72; Kråka 120, 121; lemen 265, 266, 268; -vandring 42, 265; -år 268; Kvat 265; Kvink 265; loppe 190; lus 28, 177, 178, 291; -et 178; -e/boste 182; -e/fjøl 182; -e/statistikk 178; liklus 291; svettelus 178; løve 65; -skjold 54; -tann [bot.] 11; maur 11, 292; arbeidsmaur 278 [folk]; musling ▪>perlemor: -s/skimmer 241; mygg 69; blodsugar 243 [folk]; naut 71; -e/nivå 71; lausnaut 71, 112; kulturlausnaut 71; >kalv 62, 71; -e/bytte 220; -e/kasting 36; krotakalv 181, 183; å kalva 45; >krøter 46, 71, 220 [-ryt-], 230; -gud 71; -stell 193; >ku 45, 57, 73; beinku 275; Kveldros 45; >kvige 71; >ukse 54, 55, 71 [kollut]; granneukse 54; orm: å orma 116; padde: -perspektiv 61; rein: -s/gevir 152; rev 90, 154, 155, 229; rotte: Rottenikken 165; sau 42, 178; -e/ham 145; -e/namn 42; heimesau 13; konglesau 275; Saue-Lars 42; Saue-Per 42; Saue-Rasmus 42; sild 152; skabb 178; sporv 15; -e/lik 15; spyfluge 122; -surr 118; svamp 75; trollkjerringspytt [skumsikade] 11, 241; ulv 145; bygdaulv 33; Ulveslåtta 230; Ulvesteinen 11; >varg: Frende og varg [bok] 165; ørn 164; ål: Ål [geogr.] 158 [A1] [A2] [B1] [B2] [B3] [B4] [B5]

 

Etterlatne dikt 1975 (s. 22-96 i Tekster i samling II. Noregs Boklag) [til toppen]

Dyrenamn:

dyr 32; fabeldyr 37; udyrånd 81; ufredsdyr 80; villdyr 32; >rovdyr: -velde 78; fluge 43; fugl 55, 58, 65, 73, 90; -e/song 87; >rovfugl 53; gauk 66; gås: -unggul [bot.] 51; hund >bikkje: lauparbikkje 56; kongro 43; naut >ku: heimeku 55; orm: -e/bol 30; fattigdomsorm 54; skinnvengje: -natt 93; svane 95 ['vill s-']; ulv >varg 95

 

Tekster i samling II. 1975 (s. 99-290. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag) [til boklister]

Dyrenamn:

and: Villanden 132; bjørn 157; Bjørn [spelfigur] 244-260, 267-270, 272, 273; Bjørnson [Bj.stj.] 109; buskap: bufarsdag 178; >husdyr: -hald 105; dyr 148, 149; -isk 111; husdyrhald 105; smådyr 198 [lus o.l.]; Dyret 266; >rovdyr 155; ekorn 182; fisk 131, 151, 180; -ar 116; -ing 181; -e/bein 160 [på ski]; -e/bu 151; -e/garn 151; -e/greie 207; -e/honk 151; -e/reidskap 153, 180; -e/snøre 207; -e/snørehespel 208; -e/stong 151, 203 [-tan-]; -e/vatn 137; å fiske 181, 183; fluge 146, 147; spyfluge 234; fugl 126, 151, 159, 170, 259; -e/song 148, 270; eldfugl 268; paradisfugl 119; gauk: skjemtegauk 136; Gaukestova 221, 222; geit: -ost 129, 181 [kvit]; -ostlukt 181; -rams [bot.] 222; >bukk: syndebukk 111; grashoppe 147, 259; grevling 188; gris 158, 202; å grise [folk] 217; >purke 284; gås: -auga 128 [dvs. “-”]; hare: grohare 263; hest 153, 180, 191, 192, 203; -leiting 179; -e/fot 179; -e/kraft [ubiol.] 266, 270; -e/skrymt 179; kløvhest 178, 179; >merr: Brona 188; Sygardsbrona 189; hubro >hujo 170; humle 119, 147; hund 234; -e/pisk 251; >bikkje 250; kongro: -vev 225; krek 146; kråke 196 [stupe]; songkråke 212; kveks 179; lemen: -vatn 263; -år 263; lerke 126; lus: smådyr 198; makk (I) 147 [meite|-]; makk (II) [insekt|-]: -ut 147 [ost]; >mark 234; maur 119, 120; -tuve 119; menneskemaur 120; pissmaur 232; mus 193, 287; musling >perlemor: -s/skimmer 119; mygg 151 [my]; naut 131; >kalv: vasskalv 262 [om barn]; >krøter 105, 131 [-tt-], 138, 174; >ku 105; -auga 255; Lykkeros 170 [også: -r-o-o-s]; >ukse 174, 175, 176, 177; -drift 174; -horn 175; -rumpe 175; filleukse 176; storukse 174; villukse 174, 175; Grøvuksen 176; orm 270; paradisfugl 119; rein: tamrein 131; rjupe 175; -fjell 265 [ryp-]; rotte: dorotte 217; kyrkjerotte 152; sau 154, 195; -fjøs 188; -soks 195; -e/snill 248; slaktesau 172; >lam 157; offerlam 255, 256, 273; skjor 147; snegl 182; spermatozo 234; sporv 126; spyfluge 234; star 147; unge 147; trollkjerringspytt [skumsikade] 119 [-gs|sp-] ; ulv -e/tid 113; Ulvesteinen 184, 185; >varg 155 [i veum], 157; Vargfjellbui 174, 176; Vargfjelldalen 174, 175, 176

 

Drøm mot virkelighet 1984 (En bok om Tor Jonsson, av Inger Heiberg. Vestanbok Forlag. 197 s.) (berre det nye) [til boklister]

Dyrenamn:

fisk: -ar 33; hest: -e/skjerarætt 10; >merr 129; lus 110; naut >ku: miljø-ku 96 [A1] [A2] [B1] [B2] [B3] [B4] [B5]

 

Berre kjærleik og død 1999 (Ein biografi om Tor Jonsson, av Ingar S. Kolloen. Den norske lyrikklubben 2001. 409 s. + Notar etc. (nytt i breva o.a.) [til toppen] [til boklister]

Dyrenamn:

bie: -sverm 110 [-i|s-]; fugl: jernfugl 110 [fly]; Fønix 262; gris: -e/hus 243; hane ▪>høne 108; hund: lushund 229; >bikkje 110; lus: -fattig 225, -hund 229; løve 334; maur: -tuve 347; naut >ku: Litago 318 [om hytte]; >ukse 282 [o-]; rein: -s/kjøt 230; rotte 358; sau: -e/grå 272; tiger: tiggerstaden 324 [! = Oslo]; ål: Ål 181, 188, 216, 244

 

Til Tor Jonsson forside

 

Sist revidert 09.01.11

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net