F a u n a  J o n s s o n i a n a

Fuglelæte i Tor Jonssons bøker

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for fuglelæte i Tor jonssons bøker

 

Samlelister: A1-3 Fuglelæte, lydytring

Samleliste B: Fuglelæte, fuglenamn

Boklister: Sidetal for registrerte ord med fuglelæte

Fuglelæte: Registrerte lydord og fuglar

 

 

Til Tor Jonsson forside

 

Samlelister: A1-3 Fuglelæte, lydytring

 

A1 Lydherming

A2 Lydforklaring, substantiv

A3 Lydforklaring, verb

 

 

A1 Lydherming (2) [til boklister] [til toppen]

 

huhuhu, tittiti

 

huhuhu: berre hujoen svara med den vanlege visa si: Huhuhu, huhuhu Tekster i samling (II); au - au - au, sa det | huhuhu, huhuhu, svara det borti svarte granåsen Tekster i samling (II) [lydsubstantiv] [lydverb]

tittiti: ein fugl sa tittiti i kronglebjørka Tekster i samling (I)

 

 

A2 Lydforklaring, substantiv (3) [til boklister] [til toppen]

 

einsemdsong, fuglesong, vise

 

einsemdsong: den første fuglen som kjem om våren/ må ofte syngje ein einsemdsong Berg ved blått vatn [lydherming] [lydverb]

fuglesong: litt fuglesong, ein fegreblom/ og tusen trøytte hender Ei dagbok for mitt hjarte, Etterlatne dikt; eg kan kalle fuglesongen min Ei dagbok for mitt hjarte; ditt ord er fuglesong om vår Lause dikt; eit tre gjev livd og fuglesongen sjel Lause dikt; eg høyrde ikkje fuglesongen meir Tekster i samling (I); da vil eg høyre bekkesusen og fuglesongen i talen dykkar Tekster i samling (I); fuglesongen vart borte Tekster i samling (II); i min skog er gråten fuglesong Tekster i samling (II)

vise: berre hujoen svara med den vanlege visa si: Huhuhu, huhuhu Tekster i samling (II)

 

 

A3 Lydforklaring, verb (9) [til boklister] [til toppen]

 

å gala, høyre · · · flyge, klunka, seia, spela, svara, syngja, tagna, tralle

 

å gala: det livnar og lever i kjørr og tjern,/ og gauken gjel Mogning i mørkret; han nekta etter at hanen gol Berg ved blått vatn; den siste gneisten vart sløkt i sol/ og morgondimme da hanen gol Jarnnetter; der eg går på jord,/ ligg krossar framfor foten,/ og gauken gjel i nord Etterlatne dikt

å høyre · · · flyge: stå i einsleg undring/ og høyre fuglar flyge inn/ frå ukjend verd Lause dikt

å klunke: men då det tok til å snu seg så vi såg leia godt, så tok dei til å pussa fjørhamen og klunke med nebbet [folk] Tekster i samling (I)

å seia: ein fugl sa tittiti i kronglebjørka Tekster i samling (I)

å spela: han høyrer fuglen spelar/ i li for siste gong Mogning i mørkret; svartfuglen spelar i mørke land Jarnnetter; gullfuglen spelar i grøne land Jarnnetter

å svara: berre hujoen svara med den vanlege visa si: Huhuhu, huhuhu Tekster i samling (II); au - au - au, sa det | huhuhu, huhuhu, svara det borti svarte granåsen Tekster i samling (II) [lydherming] [lydsubstantiv]

å syngje: den første fuglen som kjem om våren/ må ofte syngje ein einsemdsong Berg ved blått vatn; men enno syng det ein fugl i bur Berg ved blått vatn; svartfuglen syng kring mi einsemdseng/ om sorga i mannahugar Jarnnetter; svartfuglen syng nordpå strendom Jarnnetter; ein gong møter eg deg, du kjære,/ på stille stader,/ der kvite fuglar/ syng i treom Lause dikt; sporven syng så pent om morgonen Tor Jonsson-minne; flugene surra og ville svæve meg att, men ute song fuglane Tekster i samling (I); songkråkene syng i sitt kubistiske landskap Tekster i samling (I); solen skin fra ein skyfri himmel, og fuglene sang omkapp med hjulenes knirking Tekster i samling (I); det syng ein fugl/ det græt eit barn Etterlatne dikt; det syng ein fugl i morgonsus Etterlatne dikt; men kvar fugl skal syngje med sitt nebb og sporven vert aldri lerke lell Tekster i samling (II); ikkje ein fugl syng nede i skogen Tekster i samling (II); la så alle dei vengeskotne songkråkene syngje om fridom Tekster i samling (II); det ... syng fuglar kring fattige heimar Drøm mot virkelighet

å tagna: gullfuglen tagnar i grøne li | gullfuglen sluttar å tralle Jarnnetter; fuglane hadde tagna, alt var stilt Tekster i samling (II)

å tralle: gullfuglen tagnar i grøne li | gullfuglen sluttar å tralle Jarnnetter

 

 

Samleliste B: Fuglelæte, fuglenamn (5) [+ 2]

I boklistene er fuglenamna også utheva. [til boklister] [til toppen]

 

gauk, hane, hubro, kråke, sporv.  [ukjende: svartfugl, gullfugl]

 

gauk: det livnar og lever i kjørr og tjern,/ og gauken gjel Mogning i mørkret; der eg går på jord,/ ligg krossar framfor foten,/ og gauken gjel i nord Etterlatne dikt

hane: han nekta etter at hanen gol Berg ved blått vatn; den siste gneisten vart sløkt i sol/ og morgondimme da hanen gol Jarnnetter

hubro: berre hujoen svara med den vanlege visa si: Huhuhu, huhuhu Tekster i samling (II); au - au - au, sa det | huhuhu, huhuhu, svara det borti svarte granåsen Tekster i samling (II) [lydherming] [lydsubstantiv] [lydverb] [lydord og fuglar]

kråke: songkråkene syng i sitt kubistiske landskap Tekster i samling (I); la så alle dei vengeskotne songkråkene syngje om fridom Tekster i samling (II)

sporv: sporven syng så pent om morgonen Tor Jonsson-minne (breva)

 

[svartfugl: svartfuglen spelar i mørke land Jarnnetter; svartfuglen syng kring mi einsemdseng/ om sorga i mannahugar Jarnnetter; svartfuglen syng nordpå strendom Jarnnetter

gullfugl: gullfuglen spelar i grøne land Jarnnetter; gullfuglen tagnar i grøne li | gullfuglen sluttar å tralle Jarnnetter]

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord med fuglelæte [til toppen]

Søk på boktittelen og finn ord og sidetal; 11 titlar. Fuglenamna er utheva i tekstsitata.

 

Mogning i mørkret 1943 (s. 9-39 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Berg ved blått vatn 1946 (s. 43-108 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Jarnnetter 1948 (s. 111-170 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Ei dagbok for mitt hjarte 1951 (s. 172-197 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Lause dikt 1956 (s. 201-234 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene)

Tor Jonsson-minne tatt vare på av Sparre Olsen 1968 (breva) (Noregs Boklag. 114 s.)

Tekster i samling I. 1973 (s. 11-319. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag)

Etterlatne dikt 1975 (s. 22-96 i Tekster i samling II. Noregs Boklag)

Tekster i samling II. 1975 (s. 99-290. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag)

Drøm mot virkelighet 1984 (En bok om Tor Jonsson, av Inger Heiberg. Vestanbok Forlag. 197 s.) (berre det nye)

Berre kjærleik og død 1999 (Ein biografi om Tor Jonsson, av Ingar S. Kolloen. Den norske lyrikklubben 2001. 409 s. + Notar etc.) (nytt i breva o.a.)

 

 

Mogning i mørkret 1943 (s. 9-39 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til toppen]

Fuglelæte:

å gala: det livnar og lever i kjørr og tjern,/ og gauken gjel 37

å spela: han høyrer fuglen spelar/ i li for siste gong 32

 

Berg ved blått vatn 1946 (s. 43-108 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til boklister] [til samlelista]

Fuglelæte:

einsemdsong: den første fuglen som kjem om våren/ må ofte syngje ein einsemdsong 60

å gala: han nekta etter at hanen gol 64

å syngje: den første fuglen som kjem om våren/ må ofte syngje ein einsemdsong 60; men enno syng det ein fugl i bur 104

 

Jarnnetter 1948 (s. 111-170 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til toppen] [til samlelista]

Fuglelæte:

å gala: den siste gneisten vart sløkt i sol/ og morgondimme da hanen gol 123

å spela: svartfuglen spelar i mørke land 116; gullfuglen spelar i grøne land 116

å syngja: svartfuglen syng kring mi einsemdseng/ om sorga i mannahugar 116; svartfuglen syng nordpå strendom 116

å tagna, å tralle: gullfuglen tagnar i grøne li | gullfuglen sluttar å tralle 116

 

Ei dagbok for mitt hjarte 1951 (s. 172-197 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til boklister] [til samlelista]

Fuglelæte:

fuglesong: litt fuglesong, ein fegreblom/ og tusen trøytte hender 179; eg kan kalle fuglesongen min 191

 

Lause dikt 1956 (s. 201-234 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene)

Fuglelæte:

fuglesong: ditt ord er fuglesong om vår 203; eit tre gjev livd og fuglesongen sjel 206

å høyre · · · flyge: stå i einsleg undring/ og høyre fuglar flyge inn/ frå ukjend verd 201

å syngja: ein gong møter eg deg, du kjære,/ på stille stader,/ der kvite fuglar/ syng i treom 233

 

Tor Jonsson-minne tatt vare på av Sparre Olsen 1968 (breva) (Noregs Boklag. 114 s.) [til toppen] [til samlelista]

Fuglelæte:

å syngje: sporven syng så pent om morgonen 84

 

Tekster i samling I. 1973 (s. 11-319. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag) [til boklister] [til samlelista]

Fuglelæte:

tittiti: ein fugl sa tittiti i kronglebjørka 11

fuglesong: eg høyrde ikkje fuglesongen meir 16; da vil eg høyre bekkesusen og fuglesongen i talen dykkar 241

å klunke: men då det tok til å snu seg så vi såg leia godt, så tok dei til å pussa fjørhamen og klunke med nebbet 158 [folk]

å seia: ein fugl sa tittiti i kronglebjørka 11

å syngja: flugene surra og ville svæve meg att, men ute song fuglane 11; songkråkene syng i sitt kubistiske landskap 72; solen skin fra ein skyfri himmel, og fuglene sang omkapp med hjulenes knirking 114

 

Etterlatne dikt 1975 (s. 22-96 i Tekster i samling II. Noregs Boklag) [til toppen]

Fuglelæte:

fuglesong: litt fuglesong, ein fegreblom/ og tusen trøytte hender 87

å gala: der eg går på jord,/ ligg krossar framfor foten,/ og gauken gjel i nord 66

å syngja: det syng ein fugl/ det græt eit barn 55; det syng ein fugl i morgonsus 90

 

Tekster i samling II. 1975 (s. 99-290. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag) [til boklister] [til samlelista]

Fuglelæte:

huhuhu: berre hujoen svara med den vanlege visa si: Huhuhu, huhuhu 170; au - au - au, sa det | huhuhu, huhuhu, svara det borti svarte granåsen 182

fuglesong: fuglesongen vart borte 148; i min skog er gråten fuglesong 270

vise: berre hujoen svara med den vanlege visa si: Huhuhu, huhuhu 170

å svara: berre hujoen svara med den vanlege visa si: Huhuhu, huhuhu 170; au - au - au, sa det | huhuhu, huhuhu, svara det borti svarte granåsen 182

å syngje: men kvar fugl skal syngje med sitt nebb og sporven vert aldri lerke lell 126; ikkje ein fugl syng nede i skogen 259; la så alle dei vengeskotne songkråkene syngje om fridom 212

å tagna: fuglane hadde tagna, alt var stilt 151

 

Drøm mot virkelighet 1984 (En bok om Tor Jonsson, av Inger Heiberg. Vestanbok Forlag. 197 s.) (berre det nye) [til boklister]

Fuglelæte:

å syngje: det ... syng fuglar kring fattige heimar 103

 

Berre kjærleik og død 1999 (Ein biografi om Tor Jonsson, av Ingar S. Kolloen. Den norske lyrikklubben 2001. 409 s. + Notar etc.) (breva o.a.) [til toppen] [til samlelista]

Fuglelæte: (ingen nye)

 

 

Fuglelæte: Registrerte lydord og fuglar [til boklister] [til samlelista] [til toppen]

 

Lydherming (2) [lydherming]

huhuhu, tittiti

 

Lydforklaring, substantiv (3) [lydsubstantiv]

einsemdsong, fuglesong, vise

 

Lydforklaring, verb (9) [lydverb]

å gala, høyre · · · flyge, klunka, seia, spela, svara, syngje, tagna, tralle  

 

Fuglenamn (5) [+ 2] [fuglenamn]

gauk hane, hubro, songkråke, sporv. [ukjende: svartfugl, gullfugl]

 

 

Til Tor Jonsson forside

 

Sist revidert 16.01.11

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net