J o n s s o n i a n a

Tor Jonssons litterære namn for habitat

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for habitat i tor jonssons bøker og brev

 

Gruppering av registrerte hovudnamn for habitat

Alfabetisk referanseliste frå undergruppenamn (●) til hovudnamnet

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang av registrerte hovudnamn for habitat

Boklister: Sidetal for registrerte ord for habitat

 

Til Tor Jonsson forside

 

 

Gruppering av registrerte hovudnamn for habitat

Søk etter namna i samlelista. [til samlelista]

 

landskap: landskap, lei, lende, natur

 

berg: avgrunn, berg, gjel, glåmarstad, hamar, haug, hole, hylle, knaus, rabb, rinde, stup, svad

fjell: blåne, bre, brun, egg, fjell, fly, horg, horn, hø, nut, skard, tind, topp, varde, vidde, vigge

stein: bauta, røys, urd

 

dal: bakke, bratte, dal, deld, li, ras, skrede

elv: bard, bekk, elv, foss, høl, kjelde, os, sikl, å

skog: glenne, lund, mark, mo, rust, skog, stig, tuve, ås

 

vatn m.m.: dam, myr, tjørn, vatn

fjord: eid, fjord, hamn (I), hav, kyst, skjer, strand, øy

 

by: by, gate, park

bygd: avkrok, bygd, grend

gard: beite, eng, gard, grøde, hage, jorde, nybrot, plass, sæter, tun, vang, voll, åker

 

eksotisk: steppe, vulkan, ørken

 

 

Alfabetisk referanseliste frå 65 undergruppenamn (●) til hovudnamnet

Søk etter hovudnamnet i den alfabetiske samlelista (nedafor)

 

bruk → gard, bø → jorde, ●dokk → deld, ●drivhus → hage, ●døkt → deld, ●ekre → jorde, ●finne → vidde, ●flatt → mo, ●flod → elv, ●flog → stup, foll → grøde, ●gartnar → hage, ●glòp → gjel, ●glovre → gjel, gods → gard, grotte → hole, ●gryte → deld, ●hals/kinn → horn, ●hamn (II) → beite, ●hol → deld, holme → skjer, ●jungel → skog, ●kam → egg, katurakt → foss, ●klev → bratte, ●knapp → horn, ●kolle → knaus, ●krik → avkrok, ●krok → avkrok, ●krull → rust, ●kve → jorde, ●lykkje → jorde, ●mork → mark, nebb → horn, ●nes → strand, ●nos → horn, oppkome → kjelde, pall → hylle, ●parsell → park, plen → hage, ●poll → fjord, ●pytt → tjørn, ●rabatt → hage, rein → åker, råk → stig, ●sjo → vatn, skriu → skrede, ●slette → vang, stabbestein → bauta, ●stad → by, ●stelle → plass [husmanns|-], stille → høl [elve|-], straum → elv, stø → hamn (I), støl → sæter, ●teig → jorde, tomt → tun, ●torg → gate, ●tuft → tun, tundra → vidde, tunnel → hole, utkant → avkrok, ●utsyn → glåmarstad, vidotta → avkrok, ●vik → fjord

 

 

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang av 95 registrerte hovudnamn for habitat [til toppen]

Søk på merka hovudnamn og kom dit i teksten.

 

avgrunn, avkrok >krik >krok >utkant >vidotta

bakke, bard, bauta >stabbestein, beite >hamn (II), bekk, berg, blåne, bratte >klev, bre, brun, by >stad, bygd

dal, dam, deld >dokk >døkt >gryte >hol

egg >kam, eid, elv >flod >straum, eng

fjell, fjord >poll >vik, fly [fjell|-], foss >katurakt

gard >bruk >gods, gate >torg, gjel >glòp >glovre, glenne, glåmarstad >utsyn, grend, grøde >foll

hage >drivhus >gartnar >plen >rabatt, hamar, hamn (I) >stø, haug, hav, hole >grotte >tunnel, horg, horn >hals/kinn >knapp >nebb >nos, hylle >pall, , høl [elve|-] >stille

jorde >bø >ekre >kve >lykkje >teig

kjelde >oppkome, knaus >kolle, kyst

landskap, lei, lende, li, lund

mark >mork, mo >flatt, myr

natur, nut, nybrot

os

park >parsell, plass [husmanns|-] >stelle

rabb, ras, rinde, rust >krull, røys

sikl, skard, skjer >holme, skog >jungel, skrede >skriu, steppe, stig >råk, strand >nes, stup >flog, svad, sæter >støl

tind, tjørn >pytt, topp, tun >tomt >tuft, tuve

urd

vang >slette, varde, vatn >sjo, vidde >finne >tundra, vigge, voll, vulkan

ørken, øy

å, åker >rein, ås

 

avgrunn Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 2, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Lause dikt 2, Etterlatne dikt 2, Tekster i samling I: 6, II: 1

-s/djup [adj.] Tekster i samling II: 2

-s/haust Berg ved blått vatn 1

-s/lære Lause dikt 1

-s/mot Ei dagbok for mitt hjarte 1

-s/ro Etterlatne dikt 1

-s/seid Berg ved blått vatn 1

-s/sog Etterlatne dikt 1

-s/svart Jarnnetter 2

-s/svimren Lause dikt 1

 

avkrok Tekster i samling I: 1 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

avsidesliggjande Tekster i samling I: 1

●krik Mogning i mørkret 1

●krok Mogning i mørkret 1

Krokann [I.] Tor Jonsson-minne (breva) 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 5

Svartgrendkroken Tekster i samling II: 1

●utkant Tekster i samling I: 1

●vidotta Tekster i samling I: 1

 

bakke Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 5, Ei dagbok for mitt hjarte 2, Lause dikt 1, Tekster i samling I: 7, II: 17

-kam Tekster i samling II: 5

blåbjøllbakke Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 1, II: 1

kjelkebakke Tekster i samling I: 1

leirbakke Tekster i samling II: 1

motbakke Tekster i samling I: 1, II: 1

raudbrendbakken Tor Jonsson-minne (breva) 1

røllikbakke Jarnnetter 1

solbakke Tekster i samling II: 1

Bakkekjerringa Tekster i samling I: 1

Blåbjøllbakken Mogning i mørkret 1, Lause dikt 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 3, II: 1

Eldhusbakken Tekster i samling II: 1

Grjotbakken Tekster i samling II: 1

Gråsteinbakken [O.] Tekster i samling I: 1

Nybakk [M.] Tor Jonsson-minne (breva) 1

Synnøve Solbakken Berre kjærleik og død 1

 

bard:

elvebard Jarnnetter 1

 

bauta Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1

-stein Jarnnetter 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 2

-stein|frase Tekster i samling I: 1

granittgrav Tekster i samling I: 1

gravstein Ei dagbok for mitt hjarte 1, Tekster i samling II: 2

gråsteinsgrav Tekster i samling I: 1

marmorgrav Tekster i samling I: 1

minnesmerke Tekster i samling I: 1

minnestein Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1, II: 1

monument Tekster i samling I: 1

●stabbestein Tekster i samling I: 1, II: 1

Stolsteinen Tekster i samling I: 1

Ulvesteinen Tekster i samling I: 1, II: 2

 

beite Tekster i samling II: 1 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

-mark Tekster i samling I: 2

snaubeitt [part.] Jarnnetter 1

tjorbeite Tekster i samling I: 1

å beite Mogning i mørkret 1, Tekster i samling II: 1

●hamn (II) Tekster i samling II: 1

-e/hage Tekster i samling I: 2, II: 1

 

bekk Mogning i mørkret 2, Berg ved blått vatn 2, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 6, II: 3

-e/sikl Tekster i samling II: 2

-e/sus Tekster i samling I: 1

vårbekk Mogning i mørkret 1

Bekkestua Tor Jonsson-minne (breva) 1

 

berg Mogning i mørkret 3, Berg ved blått vatn 9, Jarnnetter 3, Ei dagbok for mitt hjarte 2, Lause dikt 3, Etterlatne dikt 2, Tekster i samling I: 7, II: 13

-hamar Tekster i samling II: 1

-hard Jarnnetter 1

-hole Tekster i samling II: 2

-hylle Tekster i samling II: 1

-knaus Mogning i mørkret 1 [-e/-], Tekster i samling II: 1

-nebb Tekster i samling II: 1

-nos Tekster i samling II: 1

-preikar Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1

-teken Tekster i samling II: 1

-vegg Mogning i mørkret 1 [-e/-], Tekster i samling II: 4

-e/pall Jarnnetter 1

blomeberg Berg ved blått vatn 1

bygdaberg Berg ved blått vatn 1, Etterlatne dikt 1

klovberg Tekster i samling II: 1

skrikarberg Mogning i mørkret 1

svadberg Tekster i samling II: 1

Arneberg Tekster i samling I: 1

Arnebergkrinsen Tekster i samling I: 1

Arnebergskjerringa Tekster i samling I: 1

Berggrav [E.] Tekster i samling I: 1

Berglyvegen Tor Jonsson-minne (breva) 1

Bergom Tor Jonsson-minne (breva) 1

Bergpreika Tekster i samling I: 1

Falkberget [J.] Tor Jonsson-minne (breva) 1

Falkberget-festen Tor Jonsson-minne (breva) 1

Fossbergom Tor Jonsson-minne (breva) 5

Golgata-bergom Etterlatne dikt 1

Gripenberg [B.] Drøm mot virkelighet 1 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

Heiberg [H.] Drøm mot virkelighet 1, Berre kjærleik og død 1

Kreyberg-Sverdrup-Lunden-aksjonen Drøm mot virkelighet 1

Ljomaberg Tekster i samling II: 1

Nürnbergdomen [jur.] Tekster i samling I: 1

Osebergskipet Tekster i samling I: 1

Runebergstatuen Tekster i samling I: 1

Scharffenberg [J.] Tekster i samling I: 1

Scharffenbergskjegg Tekster i samling I: 1

Skrikarberget Berg ved blått vatn 1

Strindberg [A.] Tekster i samling I: 1

Svartbergsidom Mogning i mørkret 1

 

blåne Berg ved blått vatn 2, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Lause dikt 1

berga blå Lause dikt 2 [1: "berga bli blå"]

rondeblått Tekster i samling I: 1

Blåhøa Tekster i samling I: 2

 

bratte Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 3, II: 4

brattlendt Tekster i samling II: 1

Bottolv Bratta Tekster i samling II: 1

Bratteli [T.] Tekster i samling I: 1

●klev Mogning i mørkret 1

Kleiven [I.] Tekster i samling I: 1, II: 2

Liaklev [R.] Tekster i samling I: 1

Synstadkleiva Drøm mot virkelighet 1

 

bre:

-elv Tekster i samling I: 1

-glitter Tekster i samling I: 1

 

brun Berg ved blått vatn 1

fjellbrun Tekster i samling I: 1

grensebrun Berg ved blått vatn 1

himmelbrun Lause dikt 1

himmelbryn Jarnnetter 1

fjellrand Tekster i samling I: 1

himmelrand Jarnnetter 2, Etterlatne dikt 3, Tekster i samling II: 1

synsrand Tekster i samling II: 3

fjellgard Tekster i samling I: 1

fjellkam Tekster i samling II: 1

line [horisont] Berg ved blått vatn 1 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

 

by Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 2, Jarnnetter 4, Lause dikt 1, Tor Jonsson-minne (breva) 9, Etterlatne dikt 5, Tekster i samling I: 29, II: 14

-arbeidar Tekster i samling I: 1

-avis Tekster i samling I: 1

-blad|debatt Tekster i samling I: 1

-dame Tekster i samling II: 1

-fattigdom Tekster i samling I: 1

-ferd Tekster i samling I: 1

-folk Tekster i samling I: 12

-frue Tekster i samling I: 2

-fødd Tekster i samling I: 1

-gut Tekster i samling I: 1

-hybel Tekster i samling I: 1

-kultur Tekster i samling I: 1

-kvardag Tekster i samling I: 1

-kveld Tekster i samling I: 1

-liv Tekster i samling I: 1

-lærd Tekster i samling I: 3 [1: adj., 2: subst.]

-mann Tekster i samling I: 4, II: 1

-manns|hjarte Tekster i samling I: 1

-menneske Tekster i samling I: 2

-møbel Tekster i samling I: 2

-måls|ord Tekster i samling I: 1

-samfunn Tekster i samling I: 4

-stas Tekster i samling II: 1

-tur Tor Jonsson-minne (breva) 3, Tekster i samling I: 1

-verd Tekster i samling I: 1

brakkeby Tekster i samling I: 1

bygdeby Tekster i samling I: 5 [1: -a/-]

millionby Tekster i samling I: 1

stasjonsby Tekster i samling I: 1

By-Erik Tekster i samling I: 1

Dahlby [X.] Tekster i samling I: 1

Hallesby [O.] Tekster i samling I: 1

Ottabyen Tekster i samling I: 1

Tusby Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 1

Tusbyträsk Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 1

●stad Berg ved blått vatn 1 [sta’n], Tor Jonsson-minne (breva) 1, Etterlatne dikt 3

hovudstad Tekster i samling II: 1

tiggerstaden [! = Oslo] Berre kjærleik og død 1

Hufvudstadsbladet Tekster i samling I: 1

 

bygd Mogning i mørkret 2, Berg ved blått vatn 6, Jarnnetter 6, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Tor Jonsson-minne (breva) 3, Etterlatne dikt 6, Tekster i samling I: 81, II: 30

-imellom Tekster i samling I: 1

-a/berg Berg ved blått vatn 1, Etterlatne dikt 1

-a/bilete Jarnnetter 1, Tekster i samling II: 1 [-e/-]

-a/brann Jarnnetter 1 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

-a/bror Jarnnetter 1

-a/dyr Tekster i samling I: 1

-a/død Jarnnetter 1

-a/-finsk Tekster i samling I: 1

-a/geip Berg ved blått vatn 1

-a/glis Berg ved blått vatn 1

-a/hjarte Tekster i samling I: 1

-a/konge Tekster i samling I: 1

-a/liv Tekster i samling I: 6 [2: -e/-]

-a/lugum Tekster i samling I: 1

-a/meining Tekster i samling I: 1

-a/menneske Tekster i samling I: 1

-a/minne Tekster i samling I: 1

-a/mål [dialekt] Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 1

-a/plåge Tekster i samling II: 1

-a/rat Jarnnetter 1

-a/ruin Jarnnetter 1

-a/røys Berg ved blått vatn 1

-a/sjel Drøm mot virkelighet 1

-a/skjemt Tekster i samling I: 1 [-e/-], II: 2 [1 også: -e/-]

-a/song Jarnnetter 1

-a/spott Jarnnetter 1

-a/ulv Tekster i samling I: 1

-a/åndeleg Tekster i samling I: 1

-e/auga Tekster i samling I: 1

-e/autoritet Tekster i samling I: 1

-e/bok Tekster i samling I: 1, II: 1

-e/bok|skrivar Tekster i samling I: 1

-e/by Tekster i samling I: 5 [1: -a/-]

-e/fattigdom Tekster i samling I: 1

-e/filosofi Tekster i samling I: 1

-e/flir Tekster i samling I: 1

-e/folk Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 21 [4: -a/-], II: 5 [1: -a/-]

-e/grense Tekster i samling I: 1

-e/krig Tekster i samling I: 1, II: 1

-e/kultur Tekster i samling I: 6 [1: -a/-]

-e/kunst Tekster i samling I: 7

-e/kunstnar Tekster i samling I: 9 [1: -a/-]

-e/lag (I) [grend] Tekster i samling I: 2

-e/lag (II) [foreining] Tekster i samling I: 1

-e/lags|rørsle Tekster i samling I: 1

-e/lov Tekster i samling I: 1

-e/mann Jarnnetter 1 [-a/-], Tekster i samling I: 2

-e/martyr Tekster i samling I: 1

-e/miljø Tekster i samling I: 2

-e/nomade Tekster i samling I: 2

-e/norsk Tekster i samling I: 6 [1: -a/-, 2: -a/-n-]

-e/norskdom Tekster i samling I: 1

-e/ord Tekster i samling I: 1

-e/original Tekster i samling I: 1

-e/patriot Tekster i samling II: 1

-e/pave Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 1

-e/program Tekster i samling I: 1

-e/proletariat Tekster i samling I: 3 [1: -a/-], II: 2

-e/rabb Berg ved blått vatn 1

-e/samfunn Tekster i samling I: 13 [1: -a/-], II: 3

-e/scene Tekster i samling II: 1

-e/stall Tekster i samling I: 1 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

-e/straff Tekster i samling I: 1

-e/suppe Tekster i samling I: 1

-e/svolt Tekster i samling I: 1

-e/teater Tekster i samling I: 1, II: 1

-e/traustleik Tekster i samling I: 1

-e/tulling Tekster i samling I: 2 [1: -a/-]

-e/ungdom Tekster i samling I: 6 [2: -a/-], II: 1

-e/åndsliv Tekster i samling I: 1

austlandsbygd Tekster i samling I: 1

fillebygd Berre kjærleik og død 1

fjellbygd Tekster i samling I: 24, II: 4

fjellbygdbonde Tekster i samling I: 1, II: 1

fjellbygdfolk Tekster i samling I: 3

fjellbygdkropp Tekster i samling I: 1

fjellbygdmiljø Tekster i samling I: 1

fjellbygdsamfunn Tekster i samling I: 1, II: 1

fjellbygdvår Jarnnetter 1

flatbygd Tekster i samling I: 3, II: 1

flatbygdbonde Tekster i samling I: 1

grannebygd Tekster i samling II: 1

gråsteinsbygd Tekster i samling II: 1

heimbygd Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 4, II: 3

heimbygdturist Tekster i samling I: 3

innlandsbygd Tekster i samling II: 1

kyrkjebygd Tekster i samling I: 3, II: 1

landsbygd Tekster i samling I: 5

sjøbygd Tekster i samling II: 1

småfolkbygd Tekster i samling I: 1

storbondebygd Tekster i samling I: 1

sunnmørsbygd Tekster i samling I: 1

utanbygds Tekster i samling I: 1

åndsbygdanorsk Tekster i samling I: 1

Breidalsbygdi Tekster i samling II: 1

Bygdabøygen Berg ved blått vatn 3

Bygda-Frek Berg ved blått vatn 1

Bygde-Noreg Tekster i samling I: 2

Bygdeungdommen [blad] Tor Jonsson-minne (breva) 2, Tekster i samling I: 1

Flukten fra landsbygda [bok] Berre kjærleik og død 1

Gudbrandsdalsbygd Tekster i samling I: 1

Heimbygd-Nils Tekster i samling II: 1

Lomsbygda Tor Jonsson-minne (breva) 1

Norsk Bygdekino Tekster i samling I: 1

Nylandsbygdene Tekster i samling I: 2 [1: -d]

Ottadalsbygdene Tekster i samling I: 2 [1: -d]

Ringsakerbygda Tekster i samling I: 1

Storbygda Tekster i samling II: 3 [1: -di]

Trongdalsbygda Berg ved blått vatn 1 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

 

dal Mogning i mørkret 3, Berg ved blått vatn 8, Jarnnetter 1, Tor Jonsson-minne (breva) 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 13, II: 16

-botn Tekster i samling I: 1, II: 2

-a/død Tekster i samling I: 1

-a/mot [= -|møte] Berg ved blått vatn 1

armodsdal Etterlatne dikt 1

austlandsdal Tekster i samling I: 1

fattigdal Etterlatne dikt 1

fjelldal Tekster i samling I: 2

gråsteindal Etterlatne dikt 1

gudbrandsdalshus Tekster i samling I: 1

gudbrandsdalsk Tekster i samling I: 2

heimedal Etterlatne dikt 1

jammerdal Ei dagbok for mitt hjarte 1, Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 1

norddal|en Tekster i samling I: 1

skuggedal Tekster i samling I: 1

skuggedalsdans Drøm mot virkelighet 1

Auerdahl [T.] Tekster i samling II: 1

Breidalsbygdi Tekster i samling II: 1

Bukdahl [J.] Tekster i samling I: 1

Dahlby [X.] Tekster i samling I: 1

Døladalen Tekster i samling I: 3 [1: d-l]

Finndalen Tekster i samling I: 1

Gausdal Tor Jonsson-minne (breva) 2

Gausdalsfjellet Tekster i samling I: 1

Godal [I.] Tor Jonsson-minne (breva) 11

Gudbrandsdalen Tekster i samling I: 6

Gudbrandsdalsbygd Tekster i samling I: 1

Gudbrandsdalskulturen Tekster i samling I: 1

Gyldendal Berre kjærleik og død 1

Hallingdal Drøm mot virkelighet 1, Berre kjærleik og død 1

Høydalen Tor Jonsson-minne (breva) 1

Jändal [R.] Tekster i samling I: 1

Nordahl Bruns gt. Tor Jonsson-minne (breva) 1

Nordahl Grieg Berre kjærleik og død 1

Odalen Tor Jonsson-minne (breva) 1

Oppdalsromanane Tekster i samling I: 1

Ottadalen Tekster i samling I: 1

Ottadalsbygdene Tekster i samling I: 2 [1: -d]

Stordalen Tekster i samling II: 1

Svartdalskjerringa Jarnnetter 1

Tjukk-kjerringdalen Berre kjærleik og død 1

Tjuvdal [H.] Tekster i samling I: 2 [1: -la]

Trongdalen Tekster i samling I: 1, II: 1

Trongdalsbygda Berg ved blått vatn 1

Trongdalslende Berg ved blått vatn 1

Trongdalsnatt Mogning i mørkret 1

Uppdal [K.] Tekster i samling I: 1

Vargfjelldalen Tekster i samling II: 3

Neanderthal Tekster i samling I: 1

Neanderthal-rasen Tekster i samling I: 1

 

dam Tekster i samling I: 1 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

demning Tekster i samling I: 1

 

deld Tekster i samling II: 1

●dokk Tekster i samling II: 1

●døkt Tekster i samling II: 2

●gryte Tekster i samling I: 1

Ottagryta Tekster i samling I: 1

●hol [terreng|-] Tekster i samling II: 1

Kattholet Tor Jonsson-minne (breva) 1

 

egg [fjell] Mogning i mørkret 1, Tekster i samling I: 1

Lomsegga Tor Jonsson-minne (breva) 2 [1: -gen]

●kam:

bakkekam Tekster i samling II: 5

fjellkam Tekster i samling II: 1

 

eid:

Eidefoss Tor Jonsson-minne (breva) 1

Eidem [O.] Berre kjærleik og død 1

Eidsvoll Tekster i samling I: 1

 

elv Mogning i mørkret 2, Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 2, Etterlatne dikt 2, Tekster i samling I: 3, II: 8

-e/bard Jarnnetter 1

-e/flaum Tekster i samling II: 1

-e/land Tekster i samling I: 2

-e/lægje Tekster i samling I: 1

-e/sliten Tekster i samling I: 1

-e/stille [subst.] Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1

-e/strand Etterlatne dikt 1

-e/sus Tekster i samling II: 2

breelv Tekster i samling I: 1

flaumelv Berg ved blått vatn 1

Elvesæter [Å.] Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 1

Moelv Tekster i samling I: 1

Storelva Tekster i samling II: 1

●flod:

syndflod Berg ved blått vatn 1

●straum Jarnnetter 2, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 5, II: 2

-drag Tekster i samling I: 3, II: 1

-stripe Tekster i samling II: 1

attrenn-straum Jarnnetter 1

folkestraum Tekster i samling I: 2

kulturstraumdrag Tekster i samling I: 1

malstrøm Tekster i samling I: 1

tidstraum Tekster i samling I: 1

Ahlstrøm [H.G.] Tor Jonsson-minne (breva) 3

Cronström [X.] Tor Jonsson-minne (breva) 1

Engström [A.] Tekster i samling I: 1

Nordström [L.] Tekster i samling I: 3 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

 

eng Jarnnetter 2, Tekster i samling I: 2, II: 4

-e/sprette [zool.] Mogning i mørkret 1

blomeeng Berg ved blått vatn 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling II: 1

Engström [A.] Tekster i samling I: 1

Gammleng [R.] Tor Jonsson-minne (breva) 1

Gryteng [J.] Tekster i samling II: 4

Grytengfolket Tekster i samling II: 1

Grytenggarden Tekster i samling II: 1

Grytenggubben Tekster i samling II: 1

Grytengmannen Tekster i samling II: 3

Røyseng [J.] Tekster i samling II: 2

 

fjell Mogning i mørkret 8, Berg ved blått vatn 16, Jarnnetter 9, Ei dagbok for mitt hjarte 5, Tor Jonsson-minne (breva) 3, Etterlatne dikt 9, Tekster i samling I: 20, II: 28

-aude Tekster i samling II: 1 [subst.]

-blome Tekster i samling I: 2

-blåst Tekster i samling I: 1

-bonde Tekster i samling I: 5, II: 2

-brun Tekster i samling I: 1

-bygd Tekster i samling I: 24, II: 4

-bygd|bonde Tekster i samling I: 1, II: 1

-bygd|folk Tekster i samling I: 3

-bygd|kropp Tekster i samling I: 1

-bygd|miljø Tekster i samling I: 1

-bygd|samfunn Tekster i samling I: 1, II: 1

-bygd|vår Jarnnetter 1

-dal Tekster i samling I: 2

-flora Tekster i samling I: 1

-gard Tekster i samling I: 1 [= -|brun]

-glede Tekster i samling I: 1

-grend Tekster i samling II: 1

-hage|plante Tor Jonsson-minne (breva) 2

-hard Berg ved blått vatn 1

-heim Tekster i samling I: 1

-kam Tekster i samling II: 1

-knaus Tekster i samling II: 1

–leies Tekster i samling I: 1

–lende Tekster i samling II: 1

-norsk Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1

-plante Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling II: 1

-rand Tekster i samling I: 1

-side Tekster i samling II: 1

-tind Drøm mot virkelighet 1

-topp Tekster i samling II: 1

-tur Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling II: 1

-vand [adj.] Tekster i samling II: 2

-vidde Tekster i samling II: 1

-vind Tekster i samling II: 1 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

einsemdfjell Berg ved blått vatn 1

grunnfjell Berg ved blått vatn 1

mosefjell Tekster i samling II: 1

rypefjell Tekster i samling II: 1

snøfjell Tekster i samling I: 1

vestfjell Tekster i samling II: 1

å fjella Mogning i mørkret 1

Felefjell Tekster i samling I: 3

Fjell Tekster i samling II: 2

Fjell-Norig Tekster i samling I: 2

Fjellklokka [klubb] Tekster i samling I: 1

Gamelstulfjellet Tekster i samling II: 1

Gausdalsfjellet Tekster i samling I: 1

Sognefjellet Tekster i samling I: 1

Sognefjellbørene Tekster i samling I: 1

Tverrfjellbui Tekster i samling II: 1

Tverrfjellet Tekster i samling II: 1

Tverrfjellidi Tekster i samling II: 1

Vargfjellbui Tekster i samling II: 2

Vargfjelldalen Tekster i samling II: 3

 

fjord Berg ved blått vatn 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 5

skuggefjord Jarnnetter 1

●poll Etterlatne dikt 2

Pollvatnet Tor Jonsson-minne (breva) 2 [1: J.]

Tårepollen Etterlatne dikt 1

●vik:

grundtvigianisme Tekster i samling II: 1

Buviksaga Tekster i samling I: 1

Høvik Tor Jonsson-minne (breva) 1

Juvikingar Tekster i samling I: 1

Lavik [N.] Tekster i samling I: 2

Sandvig [A.] Tekster i samling I: 1

Vig [O.] Tekster i samling I: 1

Vikbo [X.] Tekster i samling I: 1

 

fly [fjell|-] Tekster i samling I: 1, II: 6 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

 

foss Berg ved blått vatn 2, Jarnnetter 2, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Lause dikt 3, Tekster i samling I: 3, II: 6

-e/brus Jarnnetter 1

villfoss Lause dikt 1

å fossa Mogning i mørkret 1, Tekster i samling I: 1, II: 2

å kvitfossa Tekster i samling II: 1

Brofoss [E.] Drøm mot virkelighet 1

Eidefoss Tor Jonsson-minne (breva) 1

Fossbergom Tor Jonsson-minne (breva) 5

Høgfossen Tekster i samling II: 2 [1: -s]

Høyfossen Tekster i samling I: 2

●katurakt [! = -tar-] Tekster i samling I: 1

 

gard Mogning i mørkret 3, Berg ved blått vatn 4, Jarnnetter 4, Tor Jonsson-minne (breva) 3, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 40, II: 36

-brukar Tekster i samling I: 2 [1: Gaardbruger]

-brukar|familie Tekster i samling I: 1 [Gaardbruger|-]

-brukar|kår Tekster i samling I: 1

-imellom Tekster i samling I: 1

-manns|kjerring Tekster i samling I: 1

-s/arbeid Tekster i samling I: 1

-s/arbeidar Tekster i samling I: 3 [1: -d|a-], II: 1

-s/bruk Tekster i samling I: 1

-s/namn Tekster i samling I: 1

-s/plass Tekster i samling I: 1 [går-]

armodsgard Etterlatne dikt 1

bakgard Berre kjærleik og død 1

bakgards|kott Etterlatne dikt 1

bondegard Tekster i samling I: 1

farsgard Tekster i samling I: 1

fedregard Tekster i samling I: 1

gniargard Jarnnetter 1

grannegard Tekster i samling I: 2 [1: -ainn|-]

gravølsgard Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 1, II: 1

kongsgard Tekster i samling I: 1

kunstnarkyrkjegard Tekster i samling I: 1

kyrkjegard Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Etterlatne dikt 3, Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 7, II: 3

kyrkjegards|konge Ei dagbok for mitt hjarte 1

kyrkjegards|natt Ei dagbok for mitt hjarte 1

kyrkjegards|steg [-|skritt] Tekster i samling I: 1

lensmannsgard Tekster i samling II: 1

mønstergard Tor Jonsson-minne (breva) 1

odelsgard Berg ved blått vatn 1 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

prestegard Tekster i samling I: 1

storgard Tekster i samling I: 6, II: 3

tæringsgard Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 3

urtidsgard Etterlatne dikt 1

æreskyrkjegard Tekster i samling I: 1

ættegard Tekster i samling I: 5, II: 3 [1: -tar|g-]

øydegardsbrukar Tekster i samling II: 1

Grytenggarden Tekster i samling II: 1

Langaardsreklamen Tekster i samling I: 1

Mogard [X.] Tekster i samling I: 1

Nordigard Tekster i samling I: 2, II: 11

Nordigarden [mann] Tekster i samling II: 3

Nordigards-sida Tekster i samling II: 1

Nordigards|bonden Tekster i samling II: 1

Nordigards|folk Tekster i samling II: 1

Nordigards|guten Tekster i samling II: 2

Nordigards|husa Tekster i samling II: 1

Nordigards|jorda Tekster i samling II: 2 [1: -d]

Nordigards|kjærleiken Tekster i samling II: 1

Nordigards|makta Tekster i samling II: 1

Nordigards|stakkaren Tekster i samling II: 1

Nordigards|tunet Tekster i samling II: 2

Odegard [J.T.] Tekster i samling I: 1

Slapgard [B.] Tekster i samling I: 1

Sygard Tekster i samling II: 5

Sygards|bonden Tekster i samling II: 1

Sygards|brona Tekster i samling II: 1

Sygards|gubben Tekster i samling II: 2

Sygards|karjolen Tekster i samling II: 1

Sygards|mannen Tekster i samling II: 2

Sørigard Tekster i samling II: 7

Sørigards|dottera Tekster i samling II: 1

Sørigards|gubben Tekster i samling II: 1

Sørigards|jord Tekster i samling II: 1

Sørigards|sida Tekster i samling II: 2

Uppigardsmannen Tekster i samling I: 1

Vetløygardsmåen Tor Jonsson-minne (breva) 1

X [gard] Tekster i samling II: 1

●bruk Tekster i samling I: 2, II: 1

-ar Tekster i samling I: 1, II: 1

gardbrukar Tekster i samling I: 2 [1: Gaardbruger]

gardbrukar|familie Tekster i samling I: 1 [Gaardbruger|-]

gardbrukar|kår Tekster i samling I: 1

gardsbruk Tekster i samling I: 1

jordbruk Tekster i samling I: 10, II: 3

jordbruks|arbeidar Tekster i samling I: 1

jordbruks|elev Tekster i samling I: 1

jordbruks|krise Tekster i samling II: 1

jordbruks|land Tekster i samling II: 1

jordbruks|næring Tekster i samling I: 1

jordbruks|pris Tekster i samling I: 1

jordbruks|produkt Tekster i samling II: 1

jordbruks|skule Tekster i samling I: 1

jordbruks|soge Tekster i samling II: 1

jordbruks|vare Tekster i samling II: 1

småbruk Tekster i samling I: 6, II: 1

småbrukar Tekster i samling I: 9, II: 1

småbrukar|grend Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1

småbrukar|land Tekster i samling I: 1

småbrukar|stove Tekster i samling I: 1

småbrukar|ungdomsstemne Etterlatne dikt 1

småbrukar|årsmøte Drøm mot virkelighet 1

småbrukfred Etterlatne dikt 1

småbrukland Etterlatne dikt 1

småbruksskule Berre kjærleik og død 1

øydegardsbrukar Tekster i samling II: 1

●gods: [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

jordegods Tekster i samling I: 1, II: 2 [1: -d|g-]

krongods Tekster i samling I: 1, II: 1

 

gate Jarnnetter 1, Lause dikt 2, Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 7, II: 5

-belysning Tor Jonsson-minne (breva) 1

-bilete Tekster i samling I: 1

-lykt Tekster i samling I: 1

-lys Tekster i samling I: 1

-maske Tekster i samling I: 1

-stein Tekster i samling II: 1

-trafikk Tekster i samling I: 1

søndagsgate Tekster i samling II: 1

Arbiensgt. Berre kjærleik og død 1

Grågata Berg ved blått vatn 1

Nordahl Bruns gt. Tor Jonsson-minne (breva) 1

Skillnadsgatan Tekster i samling I: 1

Repslagergangen Tor Jonsson-minne (breva) 1

●torg Berg ved blått vatn 2, Tekster i samling I: 1

Salutorget Tekster i samling I: 1

Trollkjerringtorget Tor Jonsson-minne (breva) 1

 

gjel Tekster i samling I: 1

●glòp Tekster i samling II: 1

●glovre Tekster i samling II: 1

 

glenne Mogning i mørkret 1, Tekster i samling II: 1

 

glåmarstad Berg ved blått vatn 1

berrsynt stad Tekster i samling I: 1

●utsyn Berg ved blått vatn 1, Lause dikt 2, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 6, II: 1

fattigdomsutsyn Etterlatne dikt 1

Sjåarhø Tekster i samling I: 1 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

 

grend Mogning i mørkret 5, Berg ved blått vatn 4, Jarnnetter 10, Ei dagbok for mitt hjarte 5, Lause dikt 5, Tor Jonsson-minne (breva) 1, Etterlatne dikt 9, Tekster i samling I: 21, II: 17

attgløymgrend Jarnnetter 1

fattigdomsgrend Tekster i samling I: 1

fjellgrend Tekster i samling II: 1

frostkorngrend Jarnnetter 1

heimegrend Berg ved blått vatn 2, Jarnnetter 1, Tekster i samling II: 1

skugge-grend Etterlatne dikt 1

småbrukargrend Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1

småkårsgrend Etterlatne dikt 1

steinrøys-grend Etterlatne dikt 1

sætergrend Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling II: 1

Andvordsgrenda Tor Jonsson-minne (breva) 2 [1: -d|g-]

Grågrenda Berg ved blått vatn 2

Rødumsgrenda Tor Jonsson-minne (breva) 1

Svartgrendkroken Tekster i samling II: 1

 

grøde Berg ved blått vatn 5, Jarnnetter 4, Ei dagbok for mitt hjarte 2, Etterlatne dikt 2, Tekster i samling I: 1, II: 1

-foll Jarnnetter 1

-rik Berg ved blått vatn 1

gudegrøde Berg ved blått vatn 1

●foll Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 2, Lause dikt 1, Etterlatne dikt 2

grødefoll Jarnnetter 1

husmannsfold Etterlatne dikt 1

å folla Berg ved blått vatn 1

 

hage Berg ved blått vatn 2, Ei dagbok for mitt hjarte 2, Lause dikt 3, Etterlatne dikt 2, Tekster i samling I: 5, II: 2

-primmel [bot.] Mogning i mørkret 1

-vandring Ei dagbok for mitt hjarte 1

fjellhageplante Tor Jonsson-minne (breva) 2

hamnehage Tekster i samling I: 2, II: 1

herremannshage Tekster i samling I: 1

klosterhage Etterlatne dikt 1

Breiehagen [P.] Berre kjærleik og død 1

Hustrehagen Tor Jonsson-minne (breva) 1

●drivhus Tekster i samling I: 1

kulturdrivhus Tekster i samling I: 1

●gartnar Tekster i samling I: 1

-fan Tor Jonsson-minne (breva) 1

-nellik [mann] Tekster i samling I: 1

overgartnarengel Tekster i samling I: 1

●plen Tekster i samling I: 2

●rabatt:

blomerabatt Tekster i samling I: 1 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

 

hamar Tekster i samling II: 3

berghamar Tekster i samling II: 1

Hamar Berre kjærleik og død 1

Hamar Arbeiderblad Tor Jonsson-minne (breva) 1

Hamar-bispen Tor Jonsson-minne (breva) 1

Hamarhus Etterlatne dikt 1

Langhamaren Tekster i samling II: 1

Lillehammer Tor Jonsson-minne (breva) 4, Tekster i samling I: 2

 

hamn (I) [båt|-] Lause dikt 1

●stø Tekster i samling II: 1

hamn (II) [sjå: beite]

 

haug [terreng|-] Mogning i mørkret 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1, II: 2

-kall Tor Jonsson-minne (breva) 1

Daudmannhaugen Berg ved blått vatn 1

Fagerhaug Mogning i mørkret 1

Hauge [H.N.] Tekster i samling I: 2

Haugen [I.] Tor Jonsson-minne (breva) 1

Hougen [T.I.] Tekster i samling I: 1

Hovdhaugen Tekster i samling I: 1

Maihaugen Berg ved blått vatn 2, Tekster i samling II: 1

Maihaugvandringar Tekster i samling I: 1

Turrhaugen Tekster i samling II: 1

Vorhaug [X.] Tekster i samling I: 2

 

 

hav Berg ved blått vatn 4, Jarnnetter 3, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Lause dikt 6, Etterlatne dikt 5, Tekster i samling I: 4, II: 4

eldhav Tekster i samling I: 1

gåtehav Jarnnetter 1

himmelhav Mogning i mørkret 1

skymingshav Tekster i samling II: 1

snøhav Tekster i samling II: 1

solhav Berg ved blått vatn 1

storhav Berg ved blått vatn 1

Atlanterhavet Tekster i samling I: 1

Atlanterhavserklæringa Tekster i samling I: 1

Havgudinna Tekster i samling I: 1

Sørishavet Tekster i samling I: 1 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

 

hole [berg|-] Tekster i samling II: 2

berghole Tekster i samling II: 2

●grotte:

Grotten Berre kjærleik og død 1

●tunnel Jarnnetter 1, Tekster i samling II: 1

 

horg Mogning i mørkret 1

 

horn [fjell] Berg ved blått vatn 1

●hals/kinn:

Bøverkinnhalsen Tekster i samling I: 1

●knapp:

Killiknappen Tekster i samling I: 1

●nebb:

bergnebb Tekster i samling II: 1

●nos:

bergnos Tekster i samling II: 1

Brattnos-svingen Tekster i samling II: 1

 

hylle [berg|-] Tekster i samling II: 1

berghylle Tekster i samling II: 1

●pall:

bergepall Jarnnetter 1

 

Mogning i mørkret 1

barndomshø Ei dagbok for mitt hjarte 1

Blåhøa Tekster i samling I: 2

Hellhøi Tekster i samling II: 1

Illmennhø Tekster i samling I: 1

Sjåarhø Tekster i samling I: 1

 

høl [elve|-] Mogning i mørkret 1, Jarnnetter 2, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 2

Storhølen Tekster i samling I: 2

●stille [subst.] Tekster i samling I: 1

elvestille Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1

 

jorde Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 3, II: 5

jordlapp Tekster i samling I: 1 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

jordveg Tekster i samling II: 1

Nordigardsjorda Tekster i samling II: 2

Lundjordet [X.] Tekster i samling I: 1

Sørigardsjord Tekster i samling II: 1

●bø:

Tekster i samling I: 1

Bømannen Tekster i samling I: 1

Ofigsbø [H.] Tekster i samling I: 1

●ekre:

Gråekra Berg ved blått vatn 2

●kve Mogning i mørkret 2, Jarnnetter 1

sæterkve Tekster i samling II: 1

Karikvea Tekster i samling I: 1

Kveum [J.] Tor Jonsson-minne (breva) 1

Torekve-døden Tor Jonsson-minne (breva) 1

●lykkje:

Løkkjøn [E.] Tekster i samling I: 1

●teig Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling II: 1

jordteig Tekster i samling II: 1

Odelsteigen Tekster i samling II: 4

 

kjelde Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 2, Jarnnetter 1, Lause dikt 1, Etterlatne dikt 2, Tekster i samling I: 2, II: 7

-djup Berg ved blått vatn 1

kjærleikskjelde Lause dikt 1

ævekjelde Berg ved blått vatn 1

Fåkjelda Tekster i samling I: 1

Fåkjeldland Berg ved blått vatn 1

Kjeldene, leiken og lynet [bok] Berre kjærleik og død 1

●oppkome Tekster i samling II: 1

 

knaus Tekster i samling II: 2 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

bergknaus Mogning i mørkret 1 [-e/-], Tekster i samling II: 1

fjellknaus Tekster i samling II: 1

●kolle Tekster i samling II: 2

 

kyst Etterlatne dikt 1

 

landskap Jarnnetter 2, Tekster i samling I: 4 [1: finsk], II: 1

 

lei Mogning i mørkret 1, Jarnnetter 2, Ei dagbok for mitt hjarte 2, Etterlatne dikt 3 [1: -id], Tekster i samling I: 3 [1: -id], II: 3 [2: -id]

fjell-leies Tekster i samling I: 1

 

lende Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1, Lause dikt 1, Etterlatne dikt 2, Tekster i samling I: 1, II: 2

armods-lende Etterlatne dikt 1

brattlendt Tekster i samling II: 1

fjell-lende Tekster i samling II: 1

frostlende Jarnnetter 1

lavalende Tekster i samling I: 1

neslelende Tekster i samling I: 1

skogalende Etterlatne dikt 1

ulende Tekster i samling I: 1

ulendt Tekster i samling II: 1

åkerlende Etterlatne dikt 1

Trongdalslende Berg ved blått vatn 1

 

li Mogning i mørkret 4, Berg ved blått vatn 5, Jarnnetter 5, Lause dikt 1, Etterlatne dikt 5, Tekster i samling I: 9, II: 12 [5: -id]

baksi’-li Lause dikt 1

bjørkeli Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 2, II: 1

gråsteinli Jarnnetter 1

heimeli Jarnnetter 1

innanlies Tekster i samling II: 2 [1: -ides]

skriu-li Etterlatne dikt 1

solsid-li Mogning i mørkret 1

ungdomsli Ei dagbok for mitt hjarte 1

Bratteli [T.] Tekster i samling I: 1

Gunnar frå Lidarende Tekster i samling II: 1

Lagnadslia Etterlatne dikt 1

Liaklev [R.] Tekster i samling I: 1

Skuggeli Mogning i mørkret 1

Sorgli Berg ved blått vatn 1

Tverrfjellidi Tekster i samling II: 1 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

 

lund Mogning i mørkret 3, Lause dikt 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 2

bjørkelund Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1

einsemdlund Berg ved blått vatn 1, Etterlatne dikt 1

gravlund Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 1

leikarlund Ei dagbok for mitt hjarte 1

skuggelund Etterlatne dikt 1

strålelund Etterlatne dikt 1

Ekelund [R.] Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 1

Frydenlunds [øl] Tor Jonsson-minne (breva) 1

Kreyberg-Sverdrup-Lunden-aksjonen Drøm mot virkelighet 1

Lundjordet [X.] Tekster i samling I: 1

Studenterlunden Tekster i samling I: 1

Våre Frelseres gravlund Tekster i samling I: 3

 

mark Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 2, II: 4

beitemark Tekster i samling I: 2

berrmark Tekster i samling I: 1

gjætarmark Berg ved blått vatn 1

slagmark Tekster i samling I: 5

utmark Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 2

villmark Tekster i samling II: 4

øydemark Berg ved blått vatn 3, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling II: 2 [1: ød-]

øydemarksnatur Berg ved blått vatn 1

åsmarking Tekster i samling I: 1

Finnmark Etterlatne dikt 1

Ringsaker Åsmark Tekster i samling I: 1

Sørmarka Drøm mot virkelighet 1, Berre kjærleik og død 1

Åsmarka Tekster i samling I: 4

Åsmarkflir Tekster i samling I: 1

●mork:

-a/hytte Tekster i samling I: 1

-a/plass Tekster i samling I: 1

Gjølmemorki Tekster i samling II: 1

 

mo Tekster i samling I: 1 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

Garmo [T.] Tor Jonsson-minne (breva) 1

Langmoen [B.] Tekster i samling I: 1

Moelv Tekster i samling I: 1

Moen Tekster i samling II: 3

Mogard [X.] Tekster i samling I: 1

Skeidsmo [L.A.] Tekster i samling I: 2

Stornesmo Tekster i samling I: 1

Vågåmoom Tekster i samling I: 1

●flatt [subst.] Berg ved blått vatn 1

flatbygd Tekster i samling I: 3, II: 1

flatbygdbonde Tekster i samling I: 1

flatland Tekster i samling I: 1

 

myr Tekster i samling I: 3, II: 2

-hol Tekster i samling II: 1

-kant Tekster i samling II: 1

-pytt Tekster i samling I: 1

Myrlappstrond Tor Jonsson-minne (breva) 2 [1: P.]

Sandemose [A.] Tekster i samling I: 1

Sandemose-Jante Tekster i samling I: 1

 

natur Berg ved blått vatn 2, Jarnnetter 1, Tor Jonsson-minne (breva) 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 14, II: 3

-alistisk Tekster i samling I: 1

-billede Berre kjærleik og død 1

-gjeven Tekster i samling I: 3

-kraft Tekster i samling II: 2

-makt Tekster i samling I: 1

-sjel Tekster i samling I: 1

-skildrar Tekster i samling I: 1

menneskenatur Tekster i samling II: 1

unatur Tekster i samling I: 1

øydemarksnatur Berg ved blått vatn 1

 

nut Mogning i mørkret 1

Skorvenut Tekster i samling I: 1

 

nybrot Tekster i samling II: 4

-åker Berre kjærleik og død 1 [-tt|-]

-s/arbeid Tekster i samling I: 1 [-tts/-], II: 1

-s/mann Tekster i samling I: 1

bureisar Tekster i samling I: 2

nyrydjingsarbeid Tekster i samling I: 1

rudd [part.] Etterlatne dikt 2, Tekster i samling II: 1 [-dt]

tvangsdyrking Tekster i samling I: 1

åkerbrytarhand Tekster i samling I: 1

åkerbrytarspøk Tekster i samling I: 1

å rydje Tekster i samling I: 1, II: 3 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

 

os Mogning i mørkret 1, Tekster i samling II: 2

-munn Tekster i samling II: 1

Grønos Tekster i samling II: 3

Næroset Tor Jonsson-minne (breva) 2, Tekster i samling I: 2

Rørosblad Berre kjærleik og død 1

 

park Lause dikt 1, Tekster i samling II: 1

-blome Tekster i samling I: 1

-tante Tor Jonsson-minne (breva) 1

kattepark Tor Jonsson-minne (breva) 3

●parsell:

paradis-parsell Ei dagbok for mitt hjarte 1

 

plass [husmanns|-] Tekster i samling I: 2, II: 2

-fyrkje Tekster i samling II: 1

-jente Tekster i samling II: 1

fiskeplass Tekster i samling I: 1

fotballplass Tekster i samling I: 2

granneplass Tekster i samling I: 1

gravplass Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 1

gårdsplass Tekster i samling I: 1

husmannsplass Tekster i samling I: 3, II: 3

leikeplass Tekster i samling I: 2

morkaplass Tekster i samling I: 1

slakteplass Tekster i samling I: 1

småplass Tekster i samling II: 2

tomleplass Tekster i samling I: 1

Brennplassen [G.] Tekster i samling II: 1

Brennplassgamla Tekster i samling II: 3

Plassen [H.] Tekster i samling II: 3

Pærplassen Tekster i samling II: 5

●stelle Mogning i mørkret 1

leikarstelle Tekster i samling I: 1

 

rabb Tekster i samling I: 1

bygderabb Berg ved blått vatn 1

røllikrabb Tekster i samling I: 1

 

ras Tekster i samling II: 1

leirras Tekster i samling II: 1

 

rinde Mogning i mørkret 1 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

 

rust:

orerust Tekster i samling I: 1

●krull:

lauvskogkrull Tekster i samling I: 1

 

røys Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 4, II: 1

bygdarøys Berg ved blått vatn 1

gråsteinrøys Tekster i samling I: 1

leikarrøys Tekster i samling I: 1

steinrøys Tekster i samling I: 6, II: 1

steinrøys-grend Etterlatne dikt 1

steinrøysheim Tekster i samling I: 1

Røyse [E.] Tekster i samling II: 4

Røyseng Tekster i samling II: 2

Røysheim Tor Jonsson-minne (breva) 1 [-øis|-], Tekster i samling I: 1

 

sikl:

bekkesikl Tekster i samling II: 2.

 

skard Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 2, Tekster i samling II: 1

 

skjer Berg ved blått vatn 1

-gard Tekster i samling I: 1 [-jær|-]

●holme:

Fagerholm [K.A.] Drøm mot virkelighet 1

Hans-Henrik Holm-dyrkinga Tekster i samling I: 1

Sonja Henie-Holm Tekster i samling I: 1

Stockholm Tekster i samling I: 2

 

skog Mogning i mørkret 4, Berg ved blått vatn 12, Jarnnetter 6, Ei dagbok for mitt hjarte 2, Lause dikt 2, Tor Jonsson-minne (breva) 1, Etterlatne dikt 2, Tekster i samling I: 9, II: 27

-botn Tekster i samling I: 2

-eigar Tekster i samling I: 1

-gangs|mann Tekster i samling II: 2

-kant Tekster i samling I: 1, II: 2

-katt Tor Jonsson-minne (breva) 1

-skugge Tekster i samling I: 1

-stille [subst.] Tekster i samling II: 2

-a/fall Ei dagbok for mitt hjarte 1

-a/fred Tekster i samling II: 1

-a/frø Mogning i mørkret 1

-a/lende Etterlatne dikt 1

-a/råk Etterlatne dikt 1

-a/sus Jarnnetter 1

-s/drift Tekster i samling I: 1

-s/koie Tekster i samling II: 1 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

barskog Tekster i samling II: 1

bjørkeskog Mogning i mørkret 2, Jarnnetter 1, Tekster i samling II: 1

fattigmannsskog Tekster i samling I: 1

furuskog Tekster i samling II: 1

granskog Mogning i mørkret 1, Tekster i samling II: 1

lauvskog Ei dagbok for mitt hjarte 1

lauvskogkrull Tekster i samling I: 1

lauvsprettskog Etterlatne dikt 1

oreskog Tekster i samling I: 1

rotvelteskog Jarnnetter 1

skuggeskog Berg ved blått vatn 3, Etterlatne dikt 2

storskog Mogning i mørkret 1

tyrhjelm-urskog Tekster i samling I: 1

tømmerskog Tekster i samling I: 1, II: 1 [timber|-]

ungskog Tekster i samling II: 1

valutaskog Tekster i samling I: 1

vedaskog Tekster i samling II: 1

villskog Tekster i samling II: 1

vårskog Berg ved blått vatn 1

Antvortskov Etterlatne dikt 1

Ingridskogen Tor Jonsson-minne (breva) 1

Skog-Simen Tekster i samling II: 2

Buchenwald Tekster i samling I: 1

●jungel Tekster i samling I: 1

 

skrede Tekster i samling II: 3 [1: -d]

-laup Tekster i samling II: 1

snøskrede Tekster i samling II: 3 [2: -rid-]

storskrede Tekster i samling I: 1, II: 3

å skrida Tekster i samling II: 2

●skriu Tekster i samling I: 1 [-ryu]

-li Etterlatne dikt 1

 

steppe:

-eld Jarnnetter 1

-land Jarnnetter 2

-stor Jarnnetter 1

 

stig Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1, II: 2

●råk:

skogaråk Etterlatne dikt 1 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

 

strand Mogning i mørkret 2, Berg ved blått vatn 2, Jarnnetter 3, Lause dikt 2, Tor Jonsson-minne (breva) 1, Etterlatne dikt 4, Tekster i samling I: 2, II: 3

-stein Tekster i samling II: 2

elvestrand Etterlatne dikt 1

gråsteinstrand Jarnnetter 1, Etterlatne dikt 1 [-n|-s-]

heimestrònd Mogning i mørkret 1, Jarnnetter 2 [1: -ran-], Etterlatne dikt 1 [-o-]

skuggestrand Jarnnetter 1, Etterlatne dikt 1

Myrlappstrond Tor Jonsson-minne (breva) 2 [1: P.]

●nes:

Klones Tor Jonsson-minne (breva) 1

Nes Tekster i samling I: 1

Nørstnes [K.] Tor Jonsson-minne (breva) 1

Stornesmo Tekster i samling I: 1

 

stup Tekster i samling II: 6

●flog Berre kjærleik og død 1

 

svad Mogning i mørkret 2 [-a]

-berg Tekster i samling II: 1

 

sæter Tekster i samling I: 3 [set-], II: 10 [4: set-]

-bu Tekster i samling II: 1

-budeie Tekster i samling II: 1

-drott [set-] Tekster i samling I: 1 [-råt-], II: 1

-eigar Tor Jonsson-minne (breva) 1 [set-]

-grend Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling II: 1

-jente Tekster i samling I: 1

-kve Tekster i samling II: 1

-stul Tekster i samling I: 1 [set-]

-veg Tekster i samling II: 1

-voll [set-] Etterlatne dikt 2, Tekster i samling I: 1

Elvesæter [Å.] Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 1

Gamelstulsætrene Tekster i samling II: 2 [1: -rane]

Grjotåsætrane Tekster i samling II: 1

Mysuseter Tekster i samling I: 2

Mysusetermånen Tekster i samling I: 1

Prestsetra Tor Jonsson-minne (breva) 1

Videseter Tor Jonsson-minne (breva) 1

Ørjasæter Tor Jonsson-minne (breva) 2 [T.], Tekster i samling I: 4 [1: J., 3: T.]

●støl Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1

seterstul Tekster i samling I: 1

Gamelstulen Tekster i samling II: 1

Gamelstulfjellet Tekster i samling II: 1

Gamelstultjønna Tekster i samling II: 2 [1: -l|-t-]

Gamelstulvegen Tekster i samling II: 2 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

 

tind Mogning i mørkret 2, Berg ved blått vatn 2, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 2

fjelltind Drøm mot virkelighet 1

Falketind Mogning i mørkret 1

Glitretinden Drøm mot virkelighet 1

Stortinden Tekster i samling II: 1

Svarttinden Tekster i samling II: 1

 

tjørn Mogning i mørkret 1 [-jer-], Berg ved blått vatn 4, Tekster i samling I: 3, II: 5 [1: -ønn]

djuptjørn Berg ved blått vatn 1

svarttjørn Berg ved blått vatn 1

Blåtjørni Tekster i samling II: 1

Gamelstultjønna Tekster i samling II: 2 [1: -l|-t-]

Svarttjørnhytta Tekster i samling II: 2

Svarttjørni Tekster i samling II: 3 [1: -t|-t-]

●pytt:

myrpytt Tekster i samling I: 1

 

topp Tekster i samling I: 1, II: 1

fjelltopp Tekster i samling II: 1

vardetopp Tekster i samling I: 1

Rondetoppane Tekster i samling I: 1

 

tun Berg ved blått vatn 2, Lause dikt 1, Etterlatne dikt 2, Tekster i samling I: 5, II: 8

heimetun Berg ved blått vatn 1

Nordigardstunet Tekster i samling II: 2

●tomt Tekster i samling I: 3

branntomt Tekster i samling I: 1

●tuft Mogning i mørkret 1, Tor Jonsson-minne (breva) 1, Etterlatne dikt 2, Tekster i samling I: 3, II: 1

-kall Tor Jonsson-minne (breva) 1

hustuft Tekster i samling I: 1

tæringstuft Jarnnetter 1

å tuftast Tekster i samling II: 1 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

 

tuve Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 3 [1: maur|-], II: 2

lyngtuve Tekster i samling II: 1

maurtuve Tekster i samling II: 1

mosetuve Tekster i samling I: 1, II: 1

 

urd Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling II: 4 [1: -r]

 

vang Berg ved blått vatn 1

Nærvang Tekster i samling I: 1

Skårvangen Tor Jonsson-minne (breva) 1

●slette:

Dansarsletta Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 2

 

varde Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 1

-topp Tekster i samling I: 1

himmelvarde Tekster i samling I: 1

Himmelvarden Drøm mot virkelighet 1

 

vatn [innsjø] Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 2, II: 7

fiskevatn Tekster i samling II: 1

Grønvatnet Tekster i samling II: 1

Pollvatnet Tor Jonsson-minne (breva) 2 [1: J.]

Tusbyträsk Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 1

●sjo Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 2 [1: -ø], Ei dagbok for mitt hjarte 2 [1: -ø], Etterlatne dikt 2 [-ø]

kvervilsjø Etterlatne dikt 1

skuggesjø Jarnnetter 1

 

vidde Tekster i samling I: 1, II: 4

-sus Tekster i samling I: 1

fjellvidde Tekster i samling II: 1

synsvidde Tekster i samling I: 1

●finne Mogning i mørkret 1

●tundra Tekster i samling I: 1

 

vigge Tekster i samling II: 2 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

 

voll Berg ved blått vatn 2, Tekster i samling I: 1, II: 7

dansarvoll Tekster i samling II: 1

kyrkjevoll Tekster i samling II: 1

setervoll Etterlatne dikt 2, Tekster i samling I: 1

Eidsvoll Tekster i samling I: 1

Idavollen Tekster i samling I: 1

Smidjevollen Tekster i samling II: 1

Vollestad Tekster i samling II: 6

Vollestadtullingen Tekster i samling II: 2 [1: -d|-t-]

 

vulkan Tekster i samling I: 1

lavalende Tekster i samling I: 1

 

ørken Tekster i samling II: 1

 

øy Etterlatne dikt 1

 

å Tekster i samling II: 1

Borgå Tor Jonsson-minne (breva) 1

Grjotåi Tekster i samling II: 1

Grjotåsætrane Tekster i samling II: 1

 

åker Mogning i mørkret 3, Berg ved blått vatn 2, Jarnnetter 3, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Lause dikt 1, Etterlatne dikt 3, Tekster i samling I: 8, II: 8

-brytar|hand Tekster i samling I: 1

-brytar|spøk Tekster i samling I: 1

-flekk Etterlatne dikt 1

-land Jarnnetter 1

-lapp Tekster i samling I: 1

-lende Etterlatne dikt 1

-rein Mogning i mørkret 1, Etterlatne dikt 1

nybrottsåker Berre kjærleik og død 1

skurdåker Tekster i samling II: 2

Aker Drøm mot virkelighet 1

Ringsaker Tekster i samling I: 2

Ringsakerbygda Tekster i samling I: 1

Storåker’n Mogning i mørkret 1

●rein: [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

åkerrein Mogning i mørkret 1, Etterlatne dikt 1

 

ås Tekster i samling I: 3

-marking Tekster i samling I: 1

granås Tekster i samling II: 1

Dombås Tor Jonsson-minne (breva) 1

Høgåsen [O.M.] Drøm mot virkelighet 1

Høgåsene Tekster i samling I: 1

Neråsen [X.] Tekster i samling I: 1

Paasche-Aasen [A.] Tekster i samling II: 1

Ringsaker Åsmark Tekster i samling I: 1

Skjæraasen [E.] Berre kjærleik og død 1

Svartåsen [H.] Tekster i samling II: 1

Vesaas [T.] Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 2, II: 1

Åseim Tekster i samling I: 1

Aasen [I.] Tekster i samling I: 2

Aasen-normalen Tekster i samling I: 1

Åsmarka Tekster i samling I: 4

Åsmarkflir Tekster i samling I: 1

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord for habitat i Tor Jonssons bøker og brev [til samlelista] [til toppen]

Søk på boktittelen og finn ord og sidetal; 11 titlar.

 

Mogning i mørkret 1943 (s. 9-39 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Berg ved blått vatn 1946 (s. 43-108 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Jarnnetter 1948 (s. 111-170 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Ei dagbok for mitt hjarte 1951 (s. 172-197 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Lause dikt 1956 (s. 201-234 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene)

Tor Jonsson-minne tatt vare på av Sparre Olsen 1968 (breva) (Noregs Boklag. 114 s.)

Tekster i samling I. 1973 (s. 11-319. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag)

Etterlatne dikt 1975 (s. 22-96 i Tekster i samling II. Noregs Boklag)

Tekster i samling II. 1975 (s. 99-290. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag)

Drøm mot virkelighet 1984 (En bok om Tor Jonsson, av Inger Heiberg. Vestanbok Forlag. 197 s.) (berre det nye)

Berre kjærleik og død 1999 (Ein biografi om Tor Jonsson, av Ingar S. Kolloen. Den norske lyrikklubben 2001. 409 s. + Notar etc.) (nytt i breva o.a.)

 

 

Mogning i mørkret 1943 (s. 9-39 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til toppen]

Habitat:

avkrok ▪>krik 21; ▪>krok 21; bakke 12; Blåbjøllbakken 11; beite: å beite 27; bekk 11, 28; vårbekk 11; berg 10, 19, 22; -knaus 32 [-e/-]; -vegg 39 [-e/-]; skrikarberg 32; Svartbergsidom 21; bratte >klev 22; by 24; bygd 15, 21; dal 32, 36, 39; Trongdalsnatt 39; egg 39; elv 9, 11; -e/stille [subst.] 39; eng: -e/sprette [zool.] 14; fjell 14, 18, 19, 26, 29, 35, 38, 39; å fjella 23; foss: å fossa 33; gard 18, 20, 23; glenne 15; grend 10, 13, 33, 38, 39; grøde >foll 13; hage: -primmel [bot.] 14; haug 20; Fagerhaug 14; hav: himmelhav 29; horg 20; 22; høl 28; >stille [subst.]: elvestille 39; jorde >kve 15, 27; kjelde 14; knaus: bergeknaus 32; lei 28; li 20, 21, 32, 37; solsid-li 27; Skuggeli 39; lund 18, 20, 38; nut 39; os 19; plass >stelle 27; rinde 29; røys 15; skard 39; skog 10, 15, 28, 36; -a/frø 28; bjørkeskog 14, 23; granskog 15; storskog 15; strand 18, 19; heimestrònd 38; sva 10, 39; tind 29, 39; Falketind 38; tjørn 37 [-jer-]; tun >tuft 33; vatn [innsjø] 19; >sjo 19; vidde >finne 29; åker 22n, 23, 30; -rein 23; Storåker’n 15 >rein: åkerrein 23  

 

Berg ved blått vatn 1946 (s. 43-108 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til boklister] [til samlelista]

Habitat:

avgrunn 79; -s/haust 103; -s/seid 105; bakke 46, 48, 50, 54, 61; blåbjøllbakke 101; bekk 60, 66; berg 41, 47, 56, 82, 93, 98, 105, 106, 108; blomeberg 100; bygdaberg 65; Skrikarberget 63; blåne 59, 108; bratte 55; brun 54; grensebrun 98; line [horisont] 81; by 66, 98; >stad 67 [sta’n]; bygd 63, 65, 66, 68, 77, 90; -a/berg 65; -a/geip 66; -a/glis 66; -a/mål 67; -a/røys 67; -e/rabb 64; heimbygd 68; Bygda-Frek 67; Bygdabøygen 63, 64, 65; Trongdalsbygda 53; dal 47, 50, 52, 55, 77, 81, 84, 85; -a/mot 53 [= -|møte]; Trongdalsbygda 53; Trongdalslende 43; elv 72; -e/stille [subst.] 77; flaumelv 87; >flod: syndflod 87; eng: blomeeng 46; fjell 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 79, 82, 83, 84, 85, 94, 103; -hard 82; einsemdfjell 87; grunnfjell 51; fjord 68; foss 105, 106; gard 55, 65, 75, 107; kyrkjegard 91; odelsgard 66; gate: Grågata 58; >torg 56, 57; glåmarstad 92; >utsyn 107; grend 49, 50, 74, 98; heimegrend 59, 99; sætergrend 105; Grågrenda 49, 58; grøde 43, 46, 48, 55, 107; -rik 87; gudegrøde 100; >foll 46; å folla 75; hage 61, 102; haug: Daudmannhaugen 61; Maihaugen 66, 96; hav 78, 84, 100, 102; solhav 89; storhav 87; horn 46; høl >stille: elvestille [subst.] 77; jorde >ekre: Gråekra 46, 47; >teig 96; kjelde 82, 99; -djup 99; ævekjelde 102; Fåkjeldland 85; lende 91; Trongdalslende 43; li 46, 50, 54, 57, 106; Sorgli 48; lund: einsemdlund 99; gravlund 79; mark 72; gjætarmark 91; øydemark 98, 99, 100; øydemarksnatur 100; mo >flatt [subst.] 68; natur 104, 106; øydemarksnatur 100; rabb: bygderabb 64; røys 46; bygdarøys 67; skard 55; skjer 89; skog 45, 48, 50, 62, 69, 72, 85, 92, 93, 98, 103, 105; skuggeskog 78, 93, 106; vårskog 72; strand 43, 94; sæter: -grend 105; tind 82, 85; tjørn 66, 96, 106, 108; djuptjørn 96; svarttjørn 66; tun 50, 54; heimetun 98; urd 100; vang 50; varde 49; vatn 41; >sjo 85, 96 [-ø]; voll 59, 69; åker 55, 107

 

Jarnnetter 1948 (s. 111-170 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til toppen] [til samlelista]

Habitat:

avgrunn 134, 153; -s/svart 147; bakke: røllikbakke 117; bard: elvebard 134; bauta: -stein 140; beite: snaubeitt [part.] 160; berg 134, 135, 168; -hard 114; -e/pall 113; brun: himmelbryn 166; himmelrand 119, 169; by 131, 133, 144, 156; bygd 121, 124, 132, 133, 150, 167; -a/bilete 125; -a/brann 166; -a/bror 166; -a/død 124; -a/rat 150; -a/ruin 132; -a/song 121; -a/spott 132; -e/mann 167 [-a/-]; -e/pave 125 [-a/-]; fjellbygdvår 127; dal 112; Svartdalskjerringa 126; elv 134, 135; -e/bard 134; -e/stille [subst.] 134; >straum 134, 170; attrenn-straum 135; eng 157, 159; fjell 117, 119, 125, 131, 133, 134, 150, 151, 163; -bygdvår 127; fjord: skuggefjord 118; foss 128, 170; -e/brus 150; gard 123, 133, 138, 166; gniargard 132; gravølsgard 150; kyrkjegard 127; tæringsgard 125; gate 156; grend 116, 121, 127, 128, 131, 134, 147, 149, 152, 165; attgløymgrend 166; frostkorngrend 124; heimegrend 130; grøde 130, 141, 149, 155; -foll 165; >foll 126, 168; grødefoll 165; hav 152, 161, 167; gåtehav 163; hole >tunnel 168; hylle >pall: bergepall 113; høl 135, 152; >stille [subst.]: elvestille 134; jorde 125; >kve 160; kjelde 145; landskap 134, 136; lei 138, 144; lende 134; frostlende 153; li 113, 116, 125, 132, 165; bjørkeli 125; gråsteinli 127; heimeli 138; natur 149; skard 134, 153; skog 116, 123, 127, 129, 131, 158; -a/sus 149; bjørkeskog 131; rotvelteskog 153; steppe: -eld 166; -land 165, 166; -stor 166; strand 116, 128, 163; gråsteinstrand 128; heimestrònd 165 [-ran-], 167; skuggestrand 112; tun >tuft: tæringstuft 166; vang >slette: Dansarsletta 123; vatn 121; >sjo: skuggesjø 118; åker 124, 140, 141; -land 141

 

Ei dagbok for mitt hjarte 1951 (s. 172-197 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til boklister] [til samlelista]

Habitat:

avgrunn 173; -s/mot 194; bakke 180, 183; bauta: gravstein 193; berg 182, 196; blåne 185; bygd 181; dal: jammerdal 185; fjell 178, 182, 183, 193, 197; foss 183; gard: kyrkjegard 184; kyrkjegardskonge 184; kyrkjegardsnatt 192; grend 179, 182, 184, 188, 194; grøde 184, 186; hage 181, 196; -vandring 196; hav 178; : barndomshø 181; lei 187, 190; li: ungdomsli 178; lund: leikarlund 183; park >parsell: paradis-parsell 185; skog 178, 194; -a/fall 188; lauvskog 178; tind 197; vatn >sjo 194, 196 [-ø]; åker 177

 

Lause dikt 1956 (s. 201-234 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene)

Habitat:

avgrunn 201, 225; -s/lære 218; -s/svimren 234; bakke 226; Blåbjøllbakken 226; berg 205, 223, 224; blåne 223; berga blå 205, 223 ["berga bli blå"]; brun: himmelbrun 205; by 208; foss 213, 222, 227; villfoss 214; gate 208, 212; glåmarstad >utsyn 212, 221; grend 202, 204, 205, 210, 229; grøde ▪>foll 203; hage 206, 208, 228; hamn (I) 217; hav 211, 214, 217, 225, 228, 231; kjelde 216; kjærleikskjelde 216; lende 201; li 227; baksi’-li 217; lund 207; park 206; skog 203, 223; strand 211, 225; tun 205; åker 205

 

Tor Jonsson-minne tatt vare på av Sparre Olsen 1968 (breva) (Noregs Boklag. 114 s.) [til toppen] [til samlelista]

Habitat:

avkrok >krok: Krokann [I.] 80; bakke: raudbrendbakken 61; Nybakk [M.] 107; bekk: Bekkestua 108; berg: Berglyvegen 107; Bergom 71; Falkberget [J.] 61; Falkberget-festen 61; Fossbergom 66, 73, 86, 87, 88; by 58, 60, 74, 76, 80, 82, 87, 102, 106; -tur 74, 75, 83;>Tusby 61; Tusbyträsk 58; >stad 60; bygd 61, 88, 108; -e/folk 86; Bygdeungdommen [blad] 73, 88; Lomsbygda 75; dal 88; jammerdal 99; Gausdal 61, 67; Godal [I.] 61, 66, 68, 71, 73, 74, 80, 84, 87, 92, 99; Høydalen 76; Nordahl Bruns gt. 102; Odalen 105, 108; deld >hol: Kattholet 84; egg: Lomsegga 67 [-gen], 88; eid: Eidefoss 87; elv: Elvesæter [Å.] 87; >strøm: Ahlstrøm [H.G.] 87, 92, 108; Cronström [X.] 59; eng: Gammleng [R.] 109; fjell 67, 88, 110; -hageplante 84, 88; -plante 75; -tur 95; fjord >poll: Pollvatnet 58, 80 [J.]; >vik: Høvik 107; foss: Eidefoss 87; Fossbergom 66, 73, 86, 87, 88; gard 59, 60, 76; kyrkjegard 76; mønstergard 60; Vetløygardsmåen 86; gate 59; -belysning 86; Nordahl Bruns gt. 102; Repslagergangen 67; >torg: Trollkjerringtorget 73; grend 81; Andvordsgrenda 74, 76 [-d|g-]; Rødumsgrenda 71; hage: fjellhageplante 84, 88; Hustrehagen 81; >gartnar: -fan 88; hamar: Hamar Arbeiderblad 107; Hamar-bispen 107; Lillehammer 73, 76, 95, 105; haug: -kall 76; Haugen [I.] 92; jorde >kve: Kveum [J.] 88; Torekve-døden 86; lund: Ekelund [R.] 61; Frydenlunds 106 [øl]; mo: Garmo [T.] 87; myr: Myrlappstrond 73 [P.], 76; natur 75; os: Næroset 26, 62; park: -tante 86; kattepark 86, 87, 88; plass: gravplass 61; røys: Røysheim 73 [-øis|-]; skog 60; -katt 75; Ingridskogen 74; strand 52; Myrlappstrond 73 [P.]; >nes: Klones 74; 76; Nørstnes [K.] 66; sæter: -eigar 88 [set-]; Elvesæter [Å.] 87; Prestsetra 95; Videseter 66; Ørjasæter [T.] 72, 80; tun >tuft 88; -kall 73; vang: Skårvangen 73; vatn: Pollvatnet 58, 80 [J.]; Tusbyträsk 58; å: Borgå 61; ås: Dombås 74; Vesaas [T.] 80

 

Tekster i samling I. 1973 (s. 11-319. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag) [til boklister] [til samlelista]

Habitat:

avgrunn 70, 130, 209, 210, 219, 267; avkrok 38; avsidesliggjande 177; >krok: Krokann [I.] 115, 136, 221, 225, 249; >utkant 38; >vidotta 277; bakke 11, 28, 53, 54, 91, 116, 150; blåbjøllbakke 89; kjelkebakke 212; motbakke 240; Bakkekjerringa 28; Blåbjøllbakken 11, 15, 18; Gråsteinbakken [O.] 111; bauta 129; -stein 99, 168; -steinfrase 163; granittgrav 51; gråsteinsgrav 51; marmorgrav 51; minnesmerke 132; minnestein 237; monument 277; >stabbestein 116; Stolsteinen 15; Ulvesteinen 11; beite: -mark 73, 230; tjorbeite 71; >hamn (II): -e/hage 54, 56; bekk 13, 53, 75, 79, 241, 273; -e/sus 241; berg 14, 68, 69, 70, 149, 265, 267; -preikar 267; Arneberg 229; Arnebergkrinsen 230; Arnebergskjerringa 229; Berggrav [E.] 131; Bergpreika 139; Nürnbergdomen [jur.] 143; Osebergskipet 82; Runebergstatuen 80; Scharffenberg [J.] 118; Scharffenbergskjegg 118; Strindberg [A.] 261; blåne: rondeblått 84; Blåhøa 149, 151; bratte 11, 36, 53; Bratteli [T.] 36; >klev: Kleiven [I.] 132; Liaklev [R.] 279; bre: -elv 36; -glitter 212; brun: fjellbrun 52; fjellrand 157; fjellgard 151; by 12, 16, 20, 21, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 76, 85, 91, 101, 114, 183, 191, 207, 210, 222, 223, 225, 228, 273, 274, 275, 282, 290, 291; -arbeidar 46; -avis 120; -blad|debatt 261; -fattigdom 275; -ferd 20; -folk 14, 35, 36, 37, 39, 45, 46, 58, 223, 239, 240, 241; -frue 34, 106; -fødd 49; -gut 274; -hybel 229; -kultur 222; -kvardag 41; -kveld 273; -liv 43; -lærd 35 [subst.], 222 [adj.], 224 [subst.]; -mann 45, 46, 240, 290; -mannshjarte 44; -menneske 33, 192; -møbel 189, 190; -målsord 46; -samfunn 42, 222, 223, 274; -tur 20; -verd 290; brakkeby 266; bygdeby 35 [-a/-], 110, 239, 240, 241; millionby 103; stasjonsby 106; By-Erik 14; Dahlby [X.] 119; Hallesby [O.] 151; Ottabyen 115; Tusby 65; Tusbyträsk 83; >stad: Hufvudstadsbladet 81; bygd 27, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 53, 65, 72, 73, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 95, 101, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 128, 136, 149, 163, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 204, 205, 206, 208, 210, 214, 216, 217, 220, 221 [-ø-], 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 239, 240, 241, 243, 244, 253, 278, 282; -imellom 179; -a/dyr 23; -a/-finsk 80; -a/hjarte 31; -a/konge 49; -a/liv 32, 33, 35, 40 [-e/-], 42, 177 [-e/-]; -a/lugum 22; -a/meining 36; -a/menneske 34; -a/minne 41; -a/mål 97; -a/skjemt 239 [-e/-]; -a/ulv 33; -a/åndeleg 72; -e/auga 239; -e/autoritet 49; -e/bok 281; -e/bokskrivar 176; -e/by 35 [-a/-], 110, 239, 240, 241; -e/fattigdom 275; -e/filosofi 54; -e/flir 240; -e/folk [-a/-:] 33, 34, 36, 38, [-e/-:] 42, 46, 91, 192, 193, 204, 207, 217, 223, 224, 225, 226, 227, 239, 240, 241, 261; -e/grense 185; -e/krig 58; -e/kultur 34 [-a/-], 182, 183, 184, 226, 241; -e/kunst 176, 180, 181, 185, 204, 205, 282; -e/kunstnar 161 [-a/-], 181, 182, 184, 185, 204, 205, 249, 282; -e/lag (I) [grend] 207, 282; -e/lag (II) [foreining] 228; -e/lagsrørsle 42; -e/lov 240; -e/mann 239, 240; -e/martyr 250; -e/miljø 181, 223; -e/nomade 27, 31; -e/norsk 72 [-a/-], 79 [-a/-n-], 80 [-a/-n-], 181, 182, 184; -e/norskdom 259; -e/ord 239; -e/original 240; -e/pave 109; -e/program 227; -e/proletariat 38 [-a/-], 174, 175; -e/samfunn 41 [-a/-], 43 [også: -a/-], 176, 177, 180, 204, 207, 210, 216, 218, 220, 224, 225; -e/stall 111; -e/straff 42; -e/suppe 290; -e/svolt 275; -e/teater 226; -e/traustleik 241; -e/tulling 22, 33 [-a/-]; -e/ungdom 41 [-a/-], 43 [-a/-], 164, 166, 167, 240; -e/åndsliv 223; austlandsbygd 195; fjellbygd 35, 36, 37, 39, 58, 98, 107, 150, 177, 180, 182, 183, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 216, 219, 226, 281, 282; fjellbygdbonde 37; fjellbygdfolk 36, 39, 45; fjellbygdkropp 36; fjellbygdmiljø 186; fjellbygdsamfunn 184; flatbygd 183, 281, 282; flatbygdbonde 186; heimbygd 108, 191, 220, 226; heimbygdturist 239, 240, 241; kyrkjebygd 11, 13, 18; landsbygd 163, 191, 192, 193, 206; småfolkbygd 228; storbondebygd 228; sunnmørsbygd 40; utanbygds 38; åndsbygdanorsk 72; Bygde-Noreg 193, 212; Bygdeungdommen [blad] 246; Gudbrandsdalsbygd 177; Norsk Bygdekino 225; Nylandsbygdene 81 [-d], 82; Ottadalsbygdene 107, 113 [-d]; Ringsakerbygda 228; dal 84, 87, 91, 114, 123, 181, 183, 193, 204, 266, 267, 281, 292; -botn 149; -a/død 86; austlandsdal 206; fjelldal 114, 217; gudbrandsdalshus 206; gudbrandsdalsk 83, 87; jammerdal 72; norddal|en 120; skuggedal 128; Bukdahl [J.] 184; Dahlby [X.] 119; Døladalen 114, 115, 163 [d-l]; Finndalen 123; Gausdalsfjellet 290; Gudbrandsdalen 116, 117, 132, 178, 186, 189; Gudbrandsdalsbygd 177; Gudbrandsdalskulturen 132; Jändal [R.] 97; Oppdalsromanane 136; Ottadalen 107; Ottadalsbygdene 107, 113 [-d]; Tjuvdal [H.] 229 [-la], 231; Trongdalen 42; Uppdal [K.] 165; Neanderthal 91; Neanderthal-rasen 147; dam 178; demning 210; deld ▪>gryte 115; Ottagryta 119; egg 91; elv 11, 69, 179; -e/land 13, 170; -e/lægje 120; -e/sliten 13; breelv 36; Elvesæter [Å.] 119; Moelv 228; >straum 69, 70, 216, 268, 272; -drag 177, 224, 251; folkestraum 81, 83; kulturstraumdrag 181; malstrøm 120; tidstraum 69; Engström [A.] 48; Nordström [L.] 34 [-ø-], 192, 195; eng 37, 71; Engström [A.] 48; fjell 33, 41 [-ld], 84, 85, 86, 87, 90, 91, 119, 149, 151, 212, 239, 240, 241, 265, 266, 267, 290, 291; -blome 241, 268; -blåst 35; -bonde 36, 38, 186, 187, 188; -brun 52; -bygd 35, 36, 37, 39, 58, 98, 107, 150, 177, 180, 182, 183, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 216, 219, 226, 281, 282; -bygdbonde 37; -bygdfolk 36, 39, 45; -bygdkropp 36; -bygdmiljø 186; -bygdsamfunn 184; -dal 114, 217; -flora 149; -gard 151 [= -|brun]; -glede 291; -heim 240; –leies 268; -norsk 187; -rand 157; snøfjell 35; Felefjell 13, 14, 15; Fjell-Norig 183, 187; Fjellklokka [klubb] 122; Gausdalsfjellet 290; Sognefjellet 91; Sognefjellbørene 91; fjord 12, 15, 17, 91, 212; >vik: Buviksaga 230; Juvikingar 282; Lavik [N.] 150, 151; Sandvig [A.] 132; Vig [O.] 244; Vikbo [X.] 108; fly 290; foss 120, 212, 241; å fossa 210; Høyfossen 149, 151; >katurakt [!] 120; gard 11, 16, 27, 28, 36, 38, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 61, 65, 67, 72, 73, 82, 107, 115, 116, 117, 128, 129, 154, 170, 172, 173, 174, 178, 179, 180 [-aa-], 188, 189, 193, 212, 218, 219, 231, 240; -brukar 53, 179 [Gaardbruger]; -brukarfamilie 179 [Gaardbruger|-]; -brukarkår 54; -imellom 179; -mannskjerring 110; -s/arbeid 171; -s/arbeidar 35, 188, 224 [-d|a-]; -s/bruk 98; -s/namn 218; -s/plass 214 [gå-]; bondegard 83; farsgard 217; fedregard 219; grannegard 67, 229 [-ainn|-]; gravølsgard 33; kongsgard 291; kunstnarkyrkjegard 278; kyrkjegard 18, 51, 52, 103, 172, 247, 278; kyrkjegardssteg 277; prestegard 175; storgard 73, 82, 110, 116, 184, 228; tæringsgard 179, 182, 189; æreskyrkjegard 132; ættegard 38, 46, 174, 209 [‘-|grad’], 210; Langaardsreklamen 271; Mogard [X.] 108; Nordigard 91, 150; Odegard [J.T.] 219; Slapgard [B.] 165; Uppigardsmannen 45; >bruk 73, 230; -ar 173; gardbrukar 53, 179 [Gaardbruger]; gardbrukarfamilie 179 [Gaardbruger|­-]; gardbrukarkår 54; gardsbruk 98; jordbruk 38, 107, 174, 175, 194, 216, 217, 219, 220, 226; jordbruksarbeidar 220; jordbrukselev 37; jordbruksnæring 216; jordbrukspris 220; jordbruksskule 66; småbruk 36, 174, 193, 212, 214, 231; småbrukar 36, 73, 113, 188, 211, 212, 224, 230, 231; småbrukargrend 214; småbrukarland 212; småbrukarstove 213; >gods: jordegods 173; krongods 174; gate 77, 81, 83, 191, 271, 272, 277; -bilete 77; -lykt 80; -lys 80; -maske 81; -trafikk 81; Skillnadsgatan 81; >torg 153; Salutorget 81; gjel 120; glåmarstad: berrsynt stad 241; >utsyn 64, 85, 123, 236, 241, 292; Sjåarhø 11; grend 13, 18, 20, 21, 22, 32, 46, 77, 78, 90, 128, 172, 193, 212, 213, 215, 228, 229, 231, 275, 277; fattigdomsgrend 192; småbrukargrend 214; grøde 58; hage 51, 251, 262, 267, 281; hamnehage 54, 56; herremannshage 57; >drivhus 274; kulturdrivhus 191; >gartnar 278; gartnarnellik [mann] 277; overgartnarengel 274; >plen 278, 280; >rabatt: blomerabatt 199; hamar: Lillehammer 121, 228; haug [terreng|-] 85; Hauge [H.N.] 147, 148; Hougen [T.I.] 217; Hovdhaugen 115; Maihaugvandringar 86; Vorhaug [K.] 120, 121; hav 16, 265, 271, 276; eldhav 55; Atlanterhavet 128; Atlanterhavserklæringa 128; Havgudinna 83; Sørishavet 229; horn >hals/kinn: Bøverkinnhalsen 149; >knapp: Killiknappen 292; : Blåhøa 149, 151; Illmennhø 85; Sjåarhø 11; høl 68, 120; Storhølen 68, 69; >stille 120; jorde 35, 71, 74; jordlapp 107; Lundjordet [X.] 230; >bø: Bø 14; Bømannen 28; Ofigsbø [H.] 220; >kve: Karikvea 211; >lykkje: Løkkjøn [E.] 221; kjelde 14, 198; Fåkjelda 13; landskap 72, 82, 201 [finsk], 222; lei 135 [-id], 158, 225; fjell-leies 268; lende 91; lavalende 203; neslelende 53; ulende 129; li 11, 13, 22, 28, 53, 157, 212, 265, 290; bjørkeli 89, 91; Bratteli [T.] 36; Liaklev [R.] 279; lund [= Studenterlunden] 272, 273; bjørkelund 11; gravlund 280; Ekelund [R.] 251; Lundjordet [X.] 230; Studenterlunden 271; Våre Frelseres gravlund 277, 278, 280; mark 18, 45; beitemark 73, 230; berrmark 274; slagmark 52, 76, 169, 212, 264; utmark 170, 174; åsmarking 230; Ringsaker Åsmark 228; Åsmarka 228, 229, 230, 231; Åsmarkflir 229; >mork: -a/hytte 16; -a/plass 91; mo 265; >flatt: flatbygd 183, 281, 282; flatbygdbonde 186; flatland 91; Langmoen [B.] 230; Moelv 228; Mogard [X.] 108; Skeidsmo [L.A.] 262, 263; Stornesmo 250; Vågåmoom 119; myr 16, 265, 291; -pytt 38; Sandemose [A.] 178; Sandemose-Jante 42; natur 36, 38, 63, 66, 84, 95, 106, 150, 178, 241, 265, 266, 267, 268; -alistisk 285; -gjeven 127, 237, 284; -makt 184; -sjel 84; -skildrar 114; unatur 207; nut: Skorvenut 55; nybrot: -s/arbeid 66 [-tts/-]; -s/mann 169; bureisar 172, 174; nyrydjingsarbeid 190; tvangsdyrking 107; åkerbrytarhand 239; åkerbrytarspøk 240; å rydje 112; os: Næroset 229, 230; park: -blome 291; plass [husmanns|-] 174, 175; fiskeplass 68; fotballplass 61, 227; granneplass 13; gravplass 280; gårdsplass 214; husmannsplass 54, 174, 184; leikeplass 55, 85; morkaplass 91; slakteplass 133; tomleplass 121; >stelle: leikarstelle 14; rabb 71; røllikrabb 91; rust: orerust 91; >krull: lauvskogkrull 212; røys 13, 91, 170, 277; gråsteinrøys 170; leikarrøys 13; steinrøys 45, 118, 129, 170, 175, 212; steinrøysheim 91; Røysheim 107; skjer: -gard 83 [-jær|-]; >holme: Hans-Henrik Holm-dyrkinga 183; Sonja Henie-Holm 121; Stockholm 198, 199; skog 14, 50, 82, 112, 228, 229, 230, 231, 266; -botn 14, 89; -eigar 117; -kant 212; -skugge 14; -s/drift 98; fattigmannsskog 89; lauvskogkrull 212; oreskog 89; tyrhjelm-urskog 54; tømmerskog 119; valutaskog 290; Buchenwald 58; >jungel 287; skrede: storskrede 52; >skriu 109 [-ryu]; stig 250; strand 17, 83; >nes: Nes 152; Stornesmo 250; sæter [set-] 38, 240, 292; -drått 118 [set-]; -jente 38; -stul 151 [set-]; -voll 151 [set-]; Elvesæter [Å.] 119; Mysuseter 84, 86; Mysusetermånen 84; Ørjasæter 161 [J.], [T.:] 261, 262, 264; >støl 152; seterstul 151; tind 183, 267; tjørn 54, 267, 291; >pytt: myrpytt 38; topp 183; vardetopp 85; Rondetoppane 84; tun 53, 91, 116, 212, 229; >tomt 53, 115, 121; branntomt 130; >tuft 41, 54, 123; hustuft 123; tuve 265, 290, 292 [maur|-]; mosetuve 290; vang: Nærvang 230; >slette: Dansarsletta 149, 151; varde 292; -topp 85; himmelvarde 183; vatn [innsjø] 267, 291; Tusbyträsk 83; vidde 121; -sus 84; synsvidde 235; >tundra 55; voll 11; setervoll 151; Eidsvoll 128; Idavollen 55; vulkan 203; lavalende 203; åker 33, 45, 66, 82, 150, 184, 249, 265; -brytarhand 239; -brytarspøk 240; -lapp 112; Ringsaker 228, 230; Ringsakerbygda 228; ås 228, 229, 230; -marking 230; Høgåsene 115; Neråsen [X.] 229; Ringsaker Åsmark 228; Vesaas [T.] 235, 238; Åseim 230; Aasen [I.] 74, 278; Aasen-normalen 101; Åsmarka 228, 229, 230, 231; Åsmarkflir 229

 

Etterlatne dikt 1975 (s. 22-96 i Tekster i samling II. Noregs Boklag) [til toppen]

Habitat:

avgrunn 50, 52; -s/ro 92; -s/sog 31; avkrok >krok: Krokann [I.] 49; bakke: Blåbjøllbakken 38; bauta 39; -stein 39; minnestein 39; bekk 51; berg 34, 52; -preikar 60; bygdaberg 60; Golgata-bergom 49; brun: himmelrand 31, 65, 81; by 77, 90, 93, 94, 95; >stad 90, 91, 95; bygd 34, 35, 42, 82, 86, 88; -a/berg 60; dal 34; armodsdal 60; fattigdal 80; gråsteindal 38; heimedal 87; elv 61, 62; -e/strand 31; >straum 62; eng: blomeeng 39; fjell 28, 34, 39, 42, 79, 80, 82, 86, 87; -norsk 34; fjord 68; >poll 61, 62; Tårepollen 61; gard 67; armodsgard 78; bakgards|kott 79; kyrkjegard 45, 60, 77; urtidsgard 88; >bruk: småbrukargrend 89; småbrukarungdomsstemne 86; småbrukfred 87; småbrukland 87; glåmarstad >utsyn 82; fattigdomsutsyn 54; grend 36, 39, 48, 55, 66, 77, 80, 87, 88; skugge-grend 78; småbrukargrend 89; småkårsgrend 83; steinrøys-grend 87; grøde 73, 77; >foll 77, 93; husmannsfold 88; hage 93, 96; klosterhage 93; hamar: Hamarhus 92; haug 55; hav 28, 31, 37, 79, 95; høl 61; kjelde 78, 96; kyst 31; lei 83 [-id], 91, 96; lende 60, 96; armods-lende 83; skogalende 86; åkerlende 92; li 34, 35, 43, 80, 88; skriu-li 88; Lagnadslia 61; lund 34; bjørkelund 34; einsemdlund 46; skuggelund 90; strålelund 91; mark: utmark 39; øydemark 37; Finnmark 80; natur 37; nybrot: rudd [part.] 86 [land], 93 [hage]; røys: steinrøys-grend 87; skog 42, 82; -a/lende 86; -a/råk 83; lauvsprettskog 51; skuggeskog 90, 95; Antvortskov 94; skrede >skriu: -li 88; stig 45; >råk: skogaråk 83; strand 62, 68, 90, 94; elvestrand 31; gråstein-strand 78; heimestrònd 88 [-o-]; skuggestrand 93; sæter: -voll [set-] 61, 62; >støl 61; tind 79; tun 22, 82; >tuft 22, 94; tuve 84; vatn ▪>sjo [-ø] 29, 49; kvervilsjø 31; voll: setervoll 61, 62; øy 72; åker 60, 85, 88; -flekk 83; -lende 92; -rein 87; >rein: åkerrein 87

 

Tekster i samling II. 1975 (s. 99-290. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag) [til boklister] [til samlelista]

Habitat:

avgrunn 232; -s/djup [adj.] 151, 156; avkrok: >krok: Svartgrendkroken 224; bakke 129, 153, 171, 173, 175, 182, 186, 187, 191, 192, 195, 204, 206, 209, 213, 235, 286; -kam 154, 155, 257, 259, 260; blåbjøllbakke 235; leirbakke 187; motbakke 172; solbakke 146; Blåbjøllbakken 180; Eldhusbakken 195; Grjotbakken 172; bauta: gravstein 102, 162; minnestein 102; Ulvesteinen 184, 185; >stabbestein 172; beite 178; å beite 131; >hamn (II) 174; -e/hage 147; bekk 176, 191, 206; -e/sikl 175, 182; berg 102, 149, 167, 175, 176, 177, 208, 215, 227, 257, 259, 260, 264; -hamar 168; -hole 259, 260; -hylle 175; -knaus 257; -nebb 163; -nos 175; -teken 215; -vegg 175, 176, 257, 260; klovberg 208; svadberg 163; Ljomaberg 170; bratte 163, 167, 168, 224; brattlendt 191; Bottolv Bratta 171; >klev: Kleiven [I.] 105, 107; brun: fjellkam 146; himmelrand 235; synsrand 151, 154, 156; by 108, 125, 129, 130, 131, 132, 133, 171, 172, 203, 204, 205, 210, 232; -dame 137; -mann 137; -stas 203; >stad: hovudstad 202; bygd 103, 104, 107, 108, 132, 133, 134, 135, 137, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 164, 171, 172, 174, 185, 197, 198, 199, 203, 204, 207, 212, 215; -a/bilete 102 [-e/-]; -a/plåge 157; -a/skjemt 136, 138 [også: -e/-]; -e/bok 105; -e/folk 103, 133, 134, 135, 202 [-a/-]; -e/krig 102; -e/patriot 102; -e/proletariat 105, 106; -e/samfunn 104, 105, 107; -e/scene 135; -e/teater 135; -e/ungdom 132; fjellbygd 108, 129, 130, 170; fjellbygdbonde 137; fjellbygdsamfunn 104; flatbygd 130; grannebygd 161; gråsteinsbygd 102; heimbygd 162, 210, 211; innlandsbygd 107; kyrkjebygd 263; sjøbygd 107; Breidalsbygdi 174; Heimbygd-Nils 231; Storbygda 158 [-di], 188, 191; dal 129, 130, 131, 146, 159, 161, 162, 163, 169, 174, 182, 191, 207, 257, 259, 265; -botn 160, 162; Auerdahl [T.] 126; Breidalsbygdi 174; Stordalen 161; Trongdalen 171; Vargfjelldalen 174, 175, 176; deld 163; >dokk 272; >døkt 162, 166; >hol 146; egg ▪>kam: bakkekam 154, 155, 257, 259, 260; fjellkam 146; elv 152, 154, 155, 184, 185, 186, 191, 285; -e/flaum 187; -e/sus 154, 225; Storelva 191; >straum 202, 208; -drag 208; -stripe 206; eng 158, 184, 206, 245; blomeeng 206; Gryteng [J.] 157, 158, 161, 164; Grytengfolket 158; Grytenggarden 160; Grytenggubben 160; Grytengmannen 158, 162, 164; Røyseng [J.] 171, 172; fjell 129, 130, 131, 151, 152, 153, 154, 156, 160, 161, 162, 166, 167, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 193, 203, 204, 207, 208, 221, 224, 226, 264; -aude 151 [subst.]; -bonde 116, 129; -bygd 108, 129, 130, 170; -bygdbonde 137; -bygdsamfunn 104; -grend 187; -kam 146; -knaus 154; –lende 257; -plante 220; -side 206; -topp 146; -tur 209; -vand [adj.] 160, 174; -vidde 151; -vind 207; mosefjell 158; rypefjell 265; vestfjell 174, Fjell 195, 196; Gamelstulfjellet 179; Tverrfjellbui 160; Tverrfjellet 160; Tverrfjellidi 160; Vargfjellbui 174, 176; Vargfjelldalen 174, 175, 176; fjord ▪>vik: grundtvigianisme 132; fly [fjell|-] 131, 160, 161, 166, 167, 175; foss 162, 207, 208, 209, 231, 285; å fossa 163, 206; å kvitfossa 208; Høgfossen 207, 209 [-s]; gard 104, 106, 107, 130, 132, 137, 146, 153, 155, 158, 160, 162, 165, 166, 169, 178, 180, 185, 186, 187, 190, 191, 197, 205, 215, 229, 245, 246, 247, 250, 251, 254, 255, 267, 268, 269; -s/arbeidar 116; gravølsgard 136; kyrkjegard 169, 178, 263; lensmannsgard 153; storgard 146, 186, 187; ættegard 104, 106, 166 [-tar|g-]; øydegardsbrukar 107; Grytenggarden 160; Nordigard 187, 188, 190, 191, 192, 244, 245, 247, 250, 258, 263; Nordigarden [mann] 188, 189, 190; Nordigards-sida 270; Nordigardsbonden 187; Nordigardsfolk 264; Nordigardsguten 263, 272; Nordigardshusa 258; Nordigardsjorda 253 [-d], 263; Nordigardskjærleiken 259; Nordigardsmakta 252; Nordigardsstakkaren 255; Nordigardstunet 245, 271; Sygard 187, 188, 189, 190, 191; Sygardsbonden 187; Sygardsbrona 189; Sygardsgubben 188, 189; Sygardskarjolen 189; Sygardsmannen 190, 191; Sørigard 244, 245, 251, 252, 253, 254, 267; Sørigardsdottera 250; Sørigardsgubben 263; Sørigardsjord 255; Sørigardssida 267, 270; X [gard] 137; >bruk 105; -ar 106; jordbruk 104, 107, 108; jordbrukskrise 107; jordbruksland 129; jordbruksprodukt 108; jordbrukssoge 108; jordbruksvare 105; småbruk 105; småbrukar 127; øydegardsbrukar 107; >gods: jordegods 104, 189 [-d|g-]; krongods 106; gate 109, 114, 230, 231, 232; -stein 216; søndagsgate 217; gjel ▪>glòp 159; >glovre 159; glenne 184; glåmarstad >utsyn 262; grend 186, 187, 189, 191, 199, 204, 212, 224, 248, 251, 252, 256, 258, 261, 262, 267, 268; fjellgrend 187; heimegrend 202; sætergrend 206; Svartgrendkroken 224; grøde 206; hage 220, 221; hamnehage 147; hamar 156, 167, 193; berghamar 168; Langhamaren 157, hamn (I) >stø [båt|-] 186; haug 161, 162; Maihaugen 130; Turrhaugen 197, 198; hav 131, 151, 203, 230; skymingshav 177; snøhav 161; hole [berg|-] 257, 260; berghole 259, 260; >tunnel 228; horn ▪>nebb: bergnebb 163; >nos: bergnos 175; Brattnos-svingen 172; hylle [berg|-] 208; berghylle 175; : Hellhøi 175; jorde 153, 188, 189, 190, 247; jordveg 187; Nordigardsjorda 253 [-d], 263; Sørigardsjord 255; >kve: sæterkve 207; >teig 186; jordteig 191; Odelsteigen 246, 253, 254, 267; kjelde 251, 255, 258, 260, 261, 263, 266; >oppkome 136; knaus 151, 166; bergknaus 257; fjellknaus 154; >kolle 151, 166; landskap 102; lei 137, [-id:] 167, 190; lende 130, 172; brattlendt 191; fjell-lende 257; ulendt 174; li 146 [-id], 153, 160 [-id], 163, [-id:] 165, 167, 168, [-i:] 180, 191, 199, 215, 224; bjørkeli 146; innanlies 163, 167 [-ides]; Gunnar frå Lidarende 113; Tverrfjellidi 160; mark 159, 175, 249, 256; villmark 247, 249, 259, 263; øydemark 111 [ød-], 234; >mork: Gjølmemorki 164; mo: Moen 193, 194, 195; >flatt: flatbygd 130; myr 131, 186; -hol 176; -kant 225; natur 112, 127, 129; -kraft 116, 187; menneskenatur 116; nybrot 260, 261, 262, 267; -s/arbeid 112; rudt [part.] 105; å rydje 107, 186, 207; os 206, 208; -munn 208; Grønos 202, 205, 206; park 216; plass [husmanns|-] 106, 153; -fyrkje 204; -jente 203; husmannsplass 105, 106, 146; småplass 146, 203; Brennplassen [G.] 170; Brennplassgamla 170, 171, 172; Plassen 203 [H.], 204, 208 [H.]; Pærplassen 178, 179, 180, 181, 183; ras 187; leirras 190; røys 222; steinrøys 123; Røyse [E.] 174, 175, 176, 177; Røyseng [J.] 171, 172; sikl: bekkesikl 175, 182; skard 167; skog 129, 150, 152, 157, 159, 163, 170, 176, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 187, 200, 220, 221, 222, 225, 228, 235, 251, 259, 267, 270, 281; -gangsmann 151, 152; -kant 184, 185; -stille [subst.] 159, 164; -a/fred 255; -s/koie 126; barskog 146; bjørkeskog 224; furuskog 196; granskog 159; timberskog 158; ungskog 260; vedaskog 179; villskog 235; Skog-Simen 176, 177; skrede 187, 191, 224 [-d]; -laup 187; snøskrede 163 [-rid-], 171 [-rid-], 265; storskrede 265, 270, 271; å skrida 163, 191; stig 167, 257; strand 156, 208, 209; -stein 206, 208; stup 168, 175, 176, 177, 224, 248; svad: -berg 163; sæter 105 [set-], 155, 174, 178, 180, 186 [set-], 199, 203 [set-], 206 [også: set-], 209 [set-]; -bu 181; -budeie 203, -drott 203 [set-]; -grend 206; -kve 207; -veg 180; Gamelstulsætrene 178, 180 [-rane]; Grjotåsætrane 155; >støl: Gamelstulen 178; Gamelstulfjellet 179; Gamelstultjønna 180 [-l|-t-],183; Gamelstulvegen 178, 179; tind: Stortinden 161; Svarttinden 175; tjørn 151, 152, 156, 173, 180 [-ønn]; Blåtjørni 172; Gamelstultjønna 180 [-l|-t-], 183; Svarttjørnhytta 153, 154; Svarttjørni 151 [-t|-t-], 153, 156; topp 151; fjelltopp 146; tun 155, 170, 171, 220, 222, 235, 245, 254; Nordigardstunet 245, 271; >tuft 268; å tuftast 212; tuve 120 [maur|-], 185; lyngtuve 206; maurtuve 119; mosetuve 218; urd 149 [-r], 157, 175, 176; vatn [innsjø] 131, 137, 156, 206, 207, 209, 233; fiskevatn 137; Grønvatnet 206; vidde 152, 161, 162, 180; fjellvidde 151; vigge 159, 224; voll 146, 163, 166, 169, 185, 191, 258; dansarvoll 120; kyrkjevoll 103; Smidjevollen 171; Vollestad 146, 147, 151, 152, 153, 155; Vollestadtullingen 150 [-d|-t-], 154; ørken 103; å 184; Grjotåi 154; Grjotåsætrane 155; åker 123, 131, 158, 169, 186, 191, 235, 246; skurdåker 129, 130; ås: granås 182; Paasche-Aasen [A.] 126; Svartåsen [H.] 161; Vesaas [T.] 124

 

Drøm mot virkelighet 1984 (En bok om Tor Jonsson, av Inger Heiberg. Vestanbok Forlag. 197 s.) (berre det nye) [til boklister]

Habitat:

berg: Gripenberg [B.] 123; Heiberg [H.] 127: Kreyberg-Sverdrup-Lunden-aksjonen 128; bratte >kleiv: Synstadkleiva 67; bygd: -a/sjel 37; dal: skuggedalsdans 41; Hallingdal 86; fjell: -tind 33; foss: Brofoss [E.] 126; gard >bruk: småbrukarårsmøte 129; lund: Kreyberg-Sverdrup-Lunden-aksjonen 128; mark: Sørmarka 126; skjer >holme: Fagerholm [K.A.] 120; tind: fjelltind 33; Glitretinden 33; varde: Himmelvarden 33; åker: Aker 96; ås: Høgåsen [O.M.] 79

 

Berre kjærleik og død 1999 (Ein biografi om Tor Jonsson, av Ingar S. Kolloen. Den norske lyrikklubben 2001. 409 s. + Notar etc.) (breva o.a.) [til toppen] [til samlelista]

Habitat:

bakke: Synnøve Solbakken 108; berg: Heiberg [H.] 242; by >stad: tiggerstaden [!] 324; bygd: fillebygd 324; Flukten fra landsbygda [bok] 242; dal: Gyldendal 181; Hallingdal 248; Maridalsvegen 181; Nordahl Grieg 223, Tjukk-kjerringdalen 154; eid: Eidem [O.] 288; gard: bakgard 180; >bruk: småbruksskule 222; gate: Arbiensgt. 367; hage: Breiehagen [P.] 211; hamar: Hamar 225; hole >grotte: Grotten 223; kjelde: Kjeldene, leiken og lynet [bok] 242; mark: Sørmarka 222; natur: -billede 108; nybrot: -åker 80 [-tt|-]; os: Rørosblad 260; stup >flog 87; åker: nybrottåker 80; ås: Skjæraasen [E.] 180

 

 

Til Tor Jonsson forside

 

Sist revidert 16.01.11

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net