J o n s s o n i a n a

Magi i Tor Jonssons bøker og brev

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for magi i Tor jonssons bøker og brev

 

Referanseliste frå undergruppenamn (●) til hovdnamnet

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang for registrerte hovudnamn

Andre personifikasjonar

Boklister: Sidetal for registrerte ord om magi

 

 

Til Tor Jonsson forside

 

Referanseliste frå 24 undergruppenamn () til hovudnamnet

Søk etter hovudnamnet i den alfabetiske samlelista nedafor.

 

attergangar → skrymt, blåkledd kar → haugkall, ●dauding → skrymt, fan → djevel, galder → magi, Gamal-Erik → djevel, han med ljåen → Døden, klumsing → magi, makt|er → magi, maning → magi, mystikk → magi, nåljos → skrymt, ovtru → magi, religion → mytologi, Satan → djevel, seid → magi, sjel → ånd, spåmann → magi, Styggemannen → djevel, synkverving → magi, tuftkall → rudkall, ●under → magi, underbuandes → skrymt, ●utyske → skrymt

 

 

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang for 37 registrerte hovudnamn og 15 andre namn

Søk på merka namn og kom dit i teksten. [til toppen]

 

alv

byting, bøyg

Charon, chimär

demon, djevel >fan >Gamal-Erik >Satan >Styggemannen, drake, draug, dverg, Døden >han med ljåen

engel

fabeldyr

gud, gudinne

haugkall >blåkledd kar, hulder, huldrekall

jotun, jutul

magi >galder >klumsing >makt|er >maning >mystikk >ovtru >seid >spåmann >synkverving >under, mare, mytologi >religion

nisse, norne

rise, rudkall >tuftekall, rune

skrymt >attergangar >dauding >nåljos >underbuandes >utyske

troll, trollkatt, trollkjerring, tuss

valkyrje, vardøger, varulv

ånd >sjel

Andre personifikasjonar (15) [bakerst] [til toppen]

Blod, Dyret, Gull, Kvinna, Lagnaden, Livet, Lykka, Mannen, Mennesket, Ordet, Soga, Sorga, Verda, Viljen, Ære

 

alv:

bjartalv Tekster i samling I: 1 [’Det glitrar av Atlantis og Gimle, det lyser av Balder og bjartalvar og på Idavollen tørkar gudane fleskefeitt or skjegget og leikar med gullterningar.’]

 

byting Tekster i samling I: 1 [’Eg kjenner meg som bestefar til tusen bytingar.’]

 

bøyg Tekster i samling I: 2

-sleip Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling II: 1

kvardagsbøyg Tekster i samling I: 1

Bygdabøygen Berg ved blått vatn 3 [’Bygdabøygen såg eg sidan/ i mang ei form,/ god som engel/ og sleip som orm:/ Stundom einsleg som nasarear,/ og brått i flokk som ein farisear.’]

Bøygen Tekster i samling I: 1

skrymt [s.d.]

 

Charon Etterlatne dikt 1 [’Da snur eg Charons båt frå myrke elvestrand/ og seglar over hav der ingen øygnar land.’]

Døden [s.d.]

 

chimär Tekster i samling I: 1 [sv.]

 

demon:

-isk Berg ved blått vatn 1 [’Vi sleikjer våre sår/ og sprengjer hugen ut til ytste grensebrun/ i bøner til ein krossfest, død, demonisk/ gudeson, du aldri såg i heimetun.’] [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

 

djevel Berg ved blått vatn 1 [’Eg såg at hausten fjelga seg til ferda/ mot livet, medan død og djevel svinga sverda.’], Tekster i samling I: 4

-sk Tekster i samling I: 1

[djevle:]

-gift Berre kjærleik og død 1 [’Dei trudde eg var full. Men sanninga var at eg tok noko djevlegift føreåt utan å ha kjennskap til verknaden. Eg skulle ta 2-3 tablettar, men tok 10 for å vera sikker.’]

-her Tekster i samling I: 1

-vondskap Berre kjærleik og død 1

jevli Drøm mot virkelighet 1, Berre kjærleik og død 1

jævlar Berre kjærleik og død 1 [’Jævlar – eg fekk brått hug på kvinnfolk, kanskje eg skulle gå til ei kjerring her.’]

kjønnsdjevel Berre kjærleik og død 1 [’Men når eg riv meg laus og reiser opp i setrane, dansar det kjønnsdjevlar kring meg alle stader.’]

overklassedjevel Tekster i samling I: 1 [’Eg møtte aldri menneske, berre proletarheltar og overklassedjevlar.’]

Djevelen Tekster i samling I: 2, II: 2 [1: d-]

●fan Berg ved blått vatn 2 [’Eg gjev ein blankaste fan med feitt på/ i bygda mi.’], Jarnnetter 1, Tor Jonsson-minne (breva) 2, Tekster i samling I: 8 [1: F-], II: 6, Drøm mot virkelighet 1 [’Fan står midt på scenen og syng ein song, ...’]  

-dens oldemor Jarnnetter 1 [’Kvar vill og vakker kvinne/ på Herrens grøne jord/ skal bli til bitre minne/ om fandens oldemor.’]

-skap Drøm mot virkelighet 1 [’Interessa for teater veks for kvart dårleg teaterstykke eg ser. Har oversett noko fanskap frå svensk.’], Berre kjærleik og død 3

-es/makt Jarnnetter 1 [’Ho stod og tralla og trampa takta./ Bak svarte skogen låg heile verda/ og fanesmakta./ På gardom gjekk det ein gud og bad/ til dans i skogen ved soleglad.’]

dokterfan Tor Jonsson-minne (breva) 1

farin Tekster i samling I: 1 [’Farin danse denne fillemerra! skrik han.’]

farken Tekster i samling II: 1

gartnarfan Tor Jonsson-minne (breva) 1 [’Eg skal skrive til ein gartnarfan eg kjenner og få han til å skaffe lugume fjellhageplantar og så skal eg gjera meg ein tur oppi Lomsegga og sjå om eg finn noko.’]

kattfan Tor Jonsson-minne (breva) 1

sporvefan Tor Jonsson-minne (breva) 1 [’God morgon! Sporvefanane held slik leven under takskjegget at ein kan ikkje få sova så lenge ein vil heller.’]

verdensfan Tekster i samling I: 1

Fan-Magnus Tor Jonsson-minne (breva) 1

●Gamal-Erik Tekster i samling II: 1

syster hans Gamle-Eirik Tor Jonsson-minne (breva) 1 [’No kom syster hans Gamle-Eirik og skal vaske, så eg må slutte.’]

●Satan Jarnnetter 1 [s-], Lause dikt 3, Tekster i samling I: 2, II: 4 [2: s-]

satanisk Tekster i samling I: 1

satansmakt Tekster i samling I: 1

Mismods-Satan Lause dikt 1 [’Mismods-Satan stod og grein,/ skræmde hjartet mitt til stein/ og lokka på mitt mot:/ Vakne, våge, reis deg, ras!’]

Solsatan Tekster i samling II: 1

●Styggemannen Tekster i samling II: 1

Styggen Tekster i samling I: 1

 

drake Etterlatne dikt 1 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

-stil Tekster i samling I: 1 [’På ei togreise kan du sjå dei krassaste døme på ustil og smakløyse ..., underlege kassar med ureine fargar, «byggmeisterhus», «stasjonsstil», drakestil og dølaskurd i vill blanding.’]

fabeldyr [s.d.]

 

draug Etterlatne dikt 1 ['Eg rådde, eg,/ og skapte både deg og meg/ til draug og fabeldyr.'] 

skrymt [s.d.]

 

dverg Mogning i mørkret 1 [’Kvar natt kjem dvergar og hamrar sylvet/ på alle bergom til blanke blad.’]

-mål Berg ved blått vatn 2

notidsdverg Berg ved blått vatn 1 [for sitat sjå: magimystikk: mystisk]

haugkall, nisse, tuss [s.d.]

 

Døden Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 3, Jarnnetter 1, Ei dagbok for mitt hjarte 3, Lause dikt 1, Etterlatne dikt 3, Tekster i samling I: 1, II: 4

død [mange, ikkje reg.]

●han med ljåen Berg ved blått vatn 1 [’Skal alle skuggar møtast/ og halde avskilfest/ når han med ljåen kjem og jagar ut/ ein einsleg, usæl gjest?’], Etterlatne dikt 1, Drøm mot virkelighet 1 ["mannen - -"]

Charon [s.d.]

 

engel Berg ved blått vatn 1, Etterlatne dikt 1 [’Natta har ein himmel,/ som einkvan teiknar englar på.’], Tekster i samling I: 5, II: 1

blomeengel Tekster i samling I: 1

[engle:]

-barn Tekster i samling I: 1

-egg Tor Jonsson-minne (breva) 1 [’Fisken smakte som steikte engleegg.’]

-munn Etterlatne dikt 1 [’Eg åtte ikkje kjærleik/ men tala pent med englemunn/ og alle mine tome ord/ gjer stygg mi levestund.’]

-smil Berre kjærleik og død 1

-veng Ei dagbok for mitt hjarte 1 [’Lauv i vind er engleveng/ over livets skaparseng.’], Tekster i samling II: 1

fredsengel Tekster i samling I: 1

hornmusikkengel Tekster i samling I: 1

marmorengel Ei dagbok for mitt hjarte 1, Tekster i samling I: 1

overgartnarengel Tekster i samling I: 1

samvitsengel Jarnnetter 1 [’Reis deg! Det susar i mørket –/ Samvitsenglane susar inn/ med bod frå ei blodut verd.’]

Engleheimen Berre kjærleik og død 1

 

fabeldyr Etterlatne dikt 1 [for sitat sjå: draug]

drake, trollkatt, varulv [s.d.] [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

 

gud Mogning i mørkret 1 [’Ved Wergelandsgrava. Ein gud gjekk føre så eg fann/ til denne grav or gråe grend.’], Berg ved blått vatn 8, Jarnnetter 11, Ei dagbok for mitt hjarte 2, Lause dikt 4, Tor Jonsson-minne (breva) 2, Etterlatne dikt 6, Tekster i samling I: 23, II: 5

-betre Tekster i samling I: 1 [gu|b-]

-dom Tekster i samling II: 1 [’Alt eg ikkje kunne nå med sansane, vart til guddomar. Dit var eg driven.’]

-dommeleg Tekster i samling I: 1

-hjelpemeg Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 1

-signde Tekster i samling II: 1 [Gu’s-]

-skjelov Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 2, II: 1

-skjelov|kveld Jarnnetter 1

-e/bod Berg ved blått vatn 1

-e/drikk Tekster i samling I: 1

-e/grøde Berg ved blått vatn 1 [’Og ingen trælefot skal trakke ned/ den gudegrøda som har mognast stilt/ i dagars mørke fred.’]

-e/gåve Berg ved blått vatn 1

-e/hov Berg ved blått vatn 1

-e/kaos Berg ved blått vatn 1 [for sitat sjå nedom: kaosgud]

-e/leg Tekster i samling II: 1

-e/namn Lause dikt 1 [’Eg dyrkar ikkje gudenamn,/ om enn eg lengtar mot å kjenne/ ei allmakt i meg brenne.’]

-e/son Berg ved blått vatn 1

-s/barn Tekster i samling I: 1

-s/bilete Lause dikt 1  

-s/ord Tekster i samling II: 1 [G-]

autoritetsgud Tekster i samling I: 1

avgud Tekster i samling II: 1

avgudsbilete Berg ved blått vatn 1 [’Eg sit under Kristusbiletet./ Ein einsleg mann/ bed til eit avgudsbilete ...’]

avgudsdyrkar Berg ved blått vatn 1

bedehusgud Tekster i samling I: 1 [’Ho Eldri er over sytti år og det er lenge sidan resignasjonen banka på og bad om kollekt til feite emissærar. Ho er einsleg og da er kyrkje- og bedehusguden alltid nær.’]

bensingud Tekster i samling I: 1

forguding Tekster i samling I: 1 [’I diktinga har og denne forgudinga av det som er borte, synt seg fram. Ser ein t. d. kritisk på visse delar av Olav Aukrusts dikting, får ein ei sterk kjensle av at diktaren er fødd for seint.’]

fridomsgud Tekster i samling I: 1

halvgud Tekster i samling I: 1

heltegud Drøm mot virkelighet 1

herregud Berg ved blått vatn 1, Etterlatne dikt 1 [H-], Tekster i samling I: 4, II: 3 [2: H-]

husgud Tekster i samling I: 1

kaosgud Berg ved blått vatn 1 [’Eit gudekaos bryt det siste heilagtempel ned./ Og kaosguden teier i si ævetogn.’]

katakombegud Tekster i samling I: 1

krigsgud Tekster i samling I: 1 [’... kyrkjeguden signar vårt dyre fedreland og er krigsgud for heile verda.’]

krøtergud Tekster i samling I: 1

kyrkjegud Tekster i samling I: 2 [for sitat sjå: krigsgud og bedehusgud, over]

nasjonalgud Tekster i samling I: 1 [’Det heiter nok at ungdomslaga skal ta opp aktuelle spørsmål, men grunnproblemet er og blir: Ta vare på nasjonalguden, fedrearven og lorten i skapkrullane.’]

neiggu Tor Jonsson-minne (breva) 1

offergud Tekster i samling I: 1

pansergud Jarnnetter 1 [’Du kviskra gjennom striden/ stille ord om fred./ På sigersdagen var det berre/ pansergudar med.’]

sjølforguding Tekster i samling I: 1

undergud Tekster i samling I: 1

[namn:]

Balder Tekster i samling I: 1; -brå [b-] Berg ved blått vatn 1 [bot.]

Beelzebub Tekster i samling I: 1

Fader Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling II: 3

Gud Mogning i mørkret 3, Berg ved blått vatn 2, Ei dagbok for mitt hjarte 8, Lause dikt 4, Etterlatne dikt 2, Tekster i samling I: 25, II: 18

Hel Etterlatne dikt 1 [’Eg kjende klumsande/ trong til rive/ dei andre med meg/ og øyde livet/ i sprang mot døden/ med sundsprengd sjel,/ brend på bålet/ og dømt til Hel.’]

Herren Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 3, II: 3 [1: -e]

Venus: -torso Tekster i samling I: 1

Vårherre Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 5, II: 3

mytologi [s.d.]

 

gudinne: [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

Havgudinna Tekster i samling I: 1 [Ved ein statue i Helsingfors: ’Havgudinna leikar seg i vass-spruten, ute i skjærgarden sprakar solegladet.’]

draug [s.d.]

 

haugkall Tor Jonsson-minne (breva) 1 [’I sumar var det to karar som såg ein haugkall i Høydalen, det var ein liten blåkledd kar.’]

●blåkledd kar Tor Jonsson-minne (breva) 1 [sitat oppom]

huldrekall, rudkall, tuss [s.d.]

 

hulder Tekster i samling I: 1 [’Inn i di einsemd kjem tusen huldrar. Dei ... smiler sine blodraude smil. Du stirer, kastar stål over dei med augo og dei kverv –’]

[huldre:]

-land Tekster i samling I: 1

huldrekall [s.d.]

 

huldrekall Tekster i samling I: 1 [’Ein hestleitar hadde sett ein blåkledd huldrekall og fleire hadde sett daudmannlys i mørke netter –’]

haugkall blåkledd kar [s.d.] [s.d.]

 

jotun:

Jotunheimen Tekster i samling I: 2

Jotunheimvandrar Tekster i samling I: 1

 

jutul:

-stor Tekster i samling II: 1 [’Høgt uppe i vigga stauka ein einsleg kar seg fram på ski. Jutulstor ruvde han i den måneljose vinternatti.’]

rise [s.d.]

 

magi:

-sk Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 1 [’Helleristningane hadde si magiske meining.’]

●galder [-dre]:

-song Tekster i samling I: 1 [’I gamletida var songen galdresong til å mana åndene med.’]

●klumsing:

klumsande Etterlatne dikt 1 [for sitat sjå: gud: Hel]

klumsekorn Berg ved blått vatn 1

●makt|er Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 1 [løynde]

ei onnor makt Mogning i mørkret 1

fanesmakt Jarnnetter [for sitat sjå: djevel fan: -es/makt]

gåtemakt Jarnnetter 1

lagnadsmakt|er Tekster i samling I: 1

mørkemakt|ene Tekster i samling II: 1

naturmakt Tekster i samling I: 1

satansmakt Tekster i samling I: 1 [Dersom dei statskyrkjekristne ikkje kan sannkjenna at det finst andre krefter i mennesket enn syndehug og satansmakt, får dei finne seg i å koma etterdiltande der dei verdslege har gått føre, nå som før.’]

trollkjerringmakt Tekster i samling I: 1

åndsmakt Tekster i samling I: 1

gåteher Jarnnetter 1

krefter Jarnnetter 1 [’Døden ropar på alle. ... Eg strir imot dragsog og dulde krefter,/ men kan ikkje snu.’], Tekster i samling I: 1

●maning:

å mana Tekster i samling I: 2

●mystikk Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 4 [1: astral]

nasjonalmystikk Tekster i samling I: 1

mystisk Berg ved blått vatn 1 [’Og difor høgg dei atter i det harde berg/ eit trolltenkt, mystisk teikn, – eit urtidsminne/ meisla av ein notidsdverg.’], Tekster i samling I: 8

●ovtru Tekster i samling I: 6

-en [adj.] Tekster i samling I: 1

●seid:

-koking Tekster i samling I: 1

avgrunnsseid Berg ved blått vatn 1 [’Eg står på brua og ser i brådjupet./ Fossen kokar sin avgrunnsseid./ Fossen sjodar i alt mitt lynde.’]

●spåmann Tekster i samling I: 1

spådom Drøm mot virkelighet 1 [’I Finnland er det spådomar om at Russland skal bli eit så lite land at ein kan sjå det gjenom ein badstoveglugg.’]

å spå Tekster i samling I: 1

●synkverving:

synkvervd Tekster i samling I: 1

å synkverva Tekster i samling I: 2

●under Berg ved blått vatn 2, Ei dagbok for mitt hjarte 2, Lause dikt 1, Etterlatne dikt 2, Tekster i samling I: 3

mirakel Tekster i samling I: 1, II: 1

mytologi, rune [s.d.]

 

mare Jarnnetter 1 [’All sorg i verda reid meg tungt som mara./ Eg svor min dyre eid  i alt det svarte.’], Etterlatne dikt 1 [”i mara”] [topp samleliste] [til boklister]

-draum Jarnnetter 1, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 2

 

mytologi Tekster i samling I: 2 [norrøn]

●religion Ei dagbok for mitt hjarte 1, Tekster i samling I: 1, II: 1

-s/-erstatning Berre kjærleik og død 1 [’Og medan verda er gloande av nasjonalisme, kokar det over med internasjonalt samkjensleprat. Det meste er vel berre religions- og livssynserstatning – eller norske ullsokkar på sveitte negerbein. Fan til stell!’]

djevel, gud, magi, ånd [s.d.]

 

nisse Tekster i samling I: 1 [’Det er sjølvsagt at dei som lever i tronge kår, freistar nye næringsvegar. At nissen stundom blir med på flyttelasset, er ei onnor sak. ... Folkeflyttinga blir til folkeflukt.’]

haugkall, rudkall [s.d.]

 

norne Tekster i samling I: 1 [’Den kvelden spann nornene den første svarte lagnadstråden for Nils.’]

valkyrje [s.d.]

 

rise:

-stor Tekster i samling I: 1 [’Når Mannen er drepen, ris angesten opp og ruver risestor. Men Kvinna bøyer seg ikkje.’]

jutul [s.d.]

 

rudkall Tekster i samling II: 1

●tuftkall Tor Jonsson-minne (breva) 1 [’I Skårvangen er det forresten mange som trur på tuftkallen og dei underbuandes.’]

haugkall, nisse [s.d.]

 

rune Berg ved blått vatn 1 [’Eg vil risse dei mjuke liner/ i runene landet mitt eig.’], Jarnnetter 1

-tavle Berg ved blått vatn 1

-urt Etterlatne dikt 1 [’Uløyst ord er røyndom/ i rømdom som eg lever i./ Eg drøymde om ei runeurt,/ som gjer ein fange fri.’]

magi [s.d.]

 

skrymt Tor Jonsson-minne (breva) 2, Tekster i samling I: 4, II: 1

-ande Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1

-s/leg Ei dagbok for mitt hjarte 1 [-ms/-]

angestskrymt Tekster i samling I: 1 [’Men angesten (etter verdskrigen) er der. Angestskrymtet sviv over ruinane, det er skuggar av svarte venger over verda.’]

hesteskrymt Tekster i samling II: 1

å skrymta Mogning i mørkret 1, Lause dikt 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1

Hitlerskrymt Berre kjærleik og død 1

●attergangar Tekster i samling I: 3 [1: -tt|g-]

-ferd Tekster i samling I: 1

å gå att Mogning i mørkret 1 [Sladring: ’Har du høyrt det som vart gjort i går natt?/ Ein kunne tru det var far’n som går att.’], Tor Jonsson-minne (breva) 2, Tekster i samling I: 1

Attergangaren Drøm mot virkelighet 1, Berre kjærleik og død 1

●dauding Tekster i samling II: 1

-bleik Jarnnetter 1 [’I daudingbleik og bitter einsemd har eg svara/ da verda ropa i mitt eige hjarte.’]

-blå Etterlatne dikt 1 [-ui-]

-dimme Jarnnetter 1

-ferd Etterlatne dikt 1 [-ui-]

-gjente Etterlatne dikt 1 [-ui-] [’Gufs av gru og digerdaude/ gaus i landet, att låg aude/ hus i avgrunnsro,/ ... Dauinggjenta sopte/ dagen lang.’]

-hand Jarnnetter 1, Etterlatne dikt 1 [-ui-] [’Stryk meg med dauinghender,/ straff meg med større sut,/ men gå ikkje frå meg,/ gå ikkje ut –/ Svaret var svart:/ Sjøl har du gjort deg til det du vart.’ ]

-kor Berg ved blått vatn 1

-kvit Tekster i samling I: 1

-liv Berg ved blått vatn 1

–smil Berg ved blått vatn 1

daudmannlys Tekster i samling I: 1 [for sitat sjå: huldrekall]

daudmannrop Tekster i samling I: 1

ei daud kjerring Tor Jonsson-minne (breva) 1 [’På ein gard i Skjåk har ei daud kjerring vist seg mange gonger og ungkjerringa har rømt frå garden.’]

ein daud mann Tor Jonsson-minne (breva) 1 [’Og på ein gard i Andvordgrenda ruslar ein daud mann ikring og skræmer folk.’]

ein hovudlaus Tekster i samling II: 1

Daudmannhaugen Berg ved blått vatn 1

●nåljos Berg ved blått vatn 1

daudmannlys Tekster i samling I: 1

●underbuandes Tor Jonsson-minne (breva) 1 [for sitat sjå: rudkalltuftkall]

usynleg|e Tekster i samling I: 1

●utyske Tekster i samling II: 2

 

troll Etterlatne dikt 1 [’Eg høyrde myrke ord om skuld og bank og rente./ Eg tenkte fyrst på tuss og troll./ Tidsnok fekk eg lære trolli kjenne.’], Tekster i samling I: 3, II: 6

-auge Tekster i samling I: 1 [til toppen]

-dom Tekster i samling I: 1 [topp samleliste] [til boklister]

-skurd Tekster i samling I: 4

-stilt [part.] Tekster i samling II: 1

-tenkt Berg ved blått vatn 1 [for sitat sjå: magi mystikk: mystisk]

rumpetroll [zool.] Tekster i samling I: 3

Dovregubbeungane Tekster i samling I: 1

Kittelsen-trolla Tekster i samling I: 1

Trollheim Etterlatne dikt 1

jutul, trollkatt, trollkjerring [s.d.]

 

trollkatt Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 5

-fane Tekster i samling I: 1

-lort Tekster i samling I: 1 [’Men det er sikkert at vi treng å gjødsle våre åndelege beitemarker med trollkattlort nokon kvar.’]

-lyrikk Tekster i samling I: 1

-smør [bot.] Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 1

–tru Tekster i samling I: 2

fabeldyr [s.d.]

 

trollkjerring:

-finger Tekster i samling I: 1 [’Ein gong iblant fylgde mor oss ut i verda, til granneplassar og andre grender eller til elvelandet, der Fåkjelda rann over glitresand, og rekarveden låg elvesliten og krøklut som trollkjerringfingrar.’]

-makt Tekster i samling I: 1

-spytt [zool.] Tekster i samling I: 2, II: 1

Trollkjerringtorget Tor Jonsson-minne (breva) 1

troll [s.d.]

 

tuss Etterlatne dikt 1 [for sitat sjå: troll]

 

valkyrje Tekster i samling II: 1 [’Lenge nok har kvinna vore ei valkyrje, lenge nok har mannen vore ein riddar.’]

gudinne [s.d.]

 

vardøger Ei dagbok for mitt hjarte 1 [Vardøger. Høyr kor det trør/ i tagale kveldar ved alle manns dør./ Vi sit som på glør.’], Tekster i samling I: 1

skrymt [s.d.]

 

varulv Mogning i mørkret 1 [topp samleliste] [til boklister] [til toppen]

–velde Jarnnetter 1 [’Gå bort frå vakta, vaktmann som drøymer!/ Du kallar din neste til udyrdåd/ og vekkjer eit varulv-velde./ Drøym ikkje døden hit att. Gå/ og spegle deg i ei onnor kjelde.’]

fabeldyr [s.d.]

 

ånd Berg ved blått vatn 5, Jarnnetter 1, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Lause dikt 2, Etterlatne dikt 5, Tekster i samling I: 17, II: 7

-s/bygdanorsk Tekster i samling I: 1 [’Eg har lange, seige husmannsrøter planta i det bygdanorske, det åndsbygdanorske.’]

-s/diktar Tekster i samling I: 1

-s/livs|grossist Tekster i samling II: 1

-s/makt Tekser i samling I: 1 [’Einast jordisk åndsmakt kan vinne over det vonde.’]

-s/proletar Tekster i samling I: 4

-s/proletariat Tekster i samling I: 3

-s/proletar|styre Tekster i samling I: 1 [’Demokrati er ikkje det same som åndsproletarstyre.’]

bankeånd Tekster i samling II: 1

bondeånd Tekster i samling I: 1 [Kven skal ha skulda for at bøndene ikkje har tiltak til anna nyskapingsarbeid enn eit «Kost og losji»-skilt på stabbursveggen? Den gamle bondeånda! Sjølbergingstanken! Ryggradsfolket har skulda sjølve!]

bukkeånd Tekster i samling I: 1

folkeånd Tekster i samling I: 2

husmannsånd Tekster i samling I: 3

kakseånd Tekster i samling I: 3

krigsånd Tekster i samling I: 1, II: 1 [’Krigen, krigsånden, heltedyrkelsen og førerdyrkelsen er destruktiv. Krigen er massemenneskets verk.’]

mammutånd Berg ved blått vatn 1

manneånd Berg ved blått vatn 1 [-a/-], Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1

menneskeånd Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 2

naziånd Tekster i samling I: 1

nomadeånd Jarnnetter 1

slaveånd Tekster i samling I: 1 [’Folk skal leva i frie kår, dei skal ha tenarvilje i staden for slaveånd’]

udyrånd Etterlatne dikt 1

Brandeliusånd Tekster i samling I: 1

den heilage ånd Berre kjærleik og død 1

Vinjeånd Mogning i mørkret 1

Ånda Tekster i samling I: 2

●sjel [ikkje reg.]:

bygdasjel Drøm mot virkelighet 1 [’Eg rømde redd/ over alle haugar/ frå fjell til flatt/ Men enda kjende eg/ bygdasjela/ som låg og batt’]

dyresjel Ei dagbok for mitt hjarte 1

folkesjel Tekster i samling I: 5, II: 1

natursjel Tekster i samling I: 1 [’Finn dei så fram ei gamal grammofonplate og set Erling Krogh til å syngje om desse fjell og dalar, blir dei så fulle av natursjel at ein Vinje ville gløymt Rondane og gapskratta.’]

samfunnssjel Tekster i samling I: 1 [til toppen]

seksualsjel Tekster i samling I: 1 [Om ny dikting: ’Folk meiner vi er skrullete – eller dei trur vi er soleslitne heilt inn på seksualsjela og vil kjøpe oss billeg originalitet.’] [topp samleliste] [til boklister]

demon, djevel, engel, gud [s.d.]

 

 

Andre personifikasjonar [til toppen]

 

Blod Berg ved blått vatn 1 [’Men mannen trassar vilt det første gudebod/og skapar nye gudar midt i øydemarka:/ Ære, Gull og Blod.’]

Dyret Tekster i samling II: 1

Gull Berg ved blått vatn 1 [sjå sitat Blod, over]

Kvinna Tekster i samling I: 3 [for sitat sjå: rise: -stor]

Lagnaden Tekster i samling I: 4

Livet Berg ved blått vatn 2, Etterlatne dikt 1 [’Inn kjem ein gjest,/ løyser deg lint or smerta,/ voggar og voggar når Livet skrik/ ei våbøn over di grav:/ Døden er svik!’]

Lykka Tekster i samling I: 3 [1: Lu-]

Mannen Tekster i samling I: 2 [for sitat sjå: rise: -stor]

Mennesket Tekster i samling I: 2

Ordet Mogning i mørkret 1 [’Dei gløymest dei gjæve,/ og alt det dei gjorde./ Men livet er æve./ Og evig er Ordet.’]

Soga Berg ved blått vatn 1

Sorga Berg ved blått vatn 1 [’Og Sorga skjenkjer i att/ sin fagre seinhaustskjenk.’]

Verda Tekster i samling I: 1

Viljen Tekster i samling I: 4

Ære Berg ved blått vatn 1 [for sitat sjå: Blod, over]

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord om magi i Tor Jonssons bøker og brev

Søk på boklistene og finn ord og sidetal. [til samlelista] [til toppen]

 

Mogning i mørkret 1943 (s. 9-39 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Berg ved blått vatn 1946 (s. 43-108 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Jarnnetter 1948 (s. 111-170 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Ei dagbok for mitt hjarte 1951 (s. 172-197 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Lause dikt 1956 (s. 201-234 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene)

Tor Jonsson-minne tatt vare på av Sparre Olsen 1968 (breva) (Noregs Boklag. 114 s.)

Tekster i samling I. 1973 (s. 11-319. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag)

Etterlatne dikt 1975 (s. 22-96 i Tekster i samling II. Noregs Boklag)

Tekster i samling II. 1975 (s. 99-290. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag)

Drøm mot virkelighet 1984 (En bok om Tor Jonsson, av Inger Heiberg. Vestanbok Forlag. 197 s.) (berre det nye)

Berre kjærleik og død 1999 (Ein biografi om Tor Jonsson, av Ingar S. Kolloen. Den norske lyrikklubben 2001. 409 s. + Notar etc.) (nytt i breva o.a.)

 

 

Mogning i mørkret 1943 (s. 9-39 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til toppen]

Ord om magi:

dverg 10; Døden 17; gud 38; Gud 24, 25, 34; magi >makt|er: ei onnor makt 25; skrymt: å skrymta 26; >attergangar: å gå att 25; varulv 36; ånd: Vinjeånd 38

Ordet 9

 

Berg ved blått vatn 1946 (s. 43-108 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til boklister] [til samlelista]

Ord om magi:

bøyg: -sleip 98; Bygdabøygen 63, 64, 65; demon: -isk 98; djevel 93; >fan 65, 67; dverg: -mål 55, 59; notidsdverg 98; Døden 43, 78, 89; >han med ljåen 90; engel 64; gud 58, 76, 97, 98, 99, 100, 102, 104; -e/bod 99; -e/grøde 100; -e/gåve 87; -e/hov 99; -e/kaos 99; -e/son 98; avgudsbilete 58; avgudsdyrkar 100; herregud 65; kaosgud 99; Balder: -brå 54 [b-]; Fader 98; Gud 54, 63; Herren 63; magi: -sk 99 [ord]; >klumsing: klumsekorn 46; >mystikk: mystisk 98 [teikn]; >seid: avgrunnsseid 105; >under 92, 98; rune 81; -tavle 100; skrymt >dauding: -kor 43; -liv 73, –smil 70, Daudmannhaugen 61; >nåljos 70; troll: -tenkt 98; ånd 51, 79, 83, 96, 103; mammutånd 98; mannaånd 78

Blod 99; Gull 99; Livet 43, 90; Soga 76; Sorga 103; Ære 99

 

Jarnnetter 1948 (s. 111-170 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til toppen] [til samlelista]

Ord om magi:

djevel >fan 121; -dens oldemor 122; -es/makt 123; >Satan 143 [s-]; Døden 170; engel: samvitsengel 136; gud 111, 114, 119, 123, 144, 152, 156, 159, 161, 163, 164; -skjelov 122; -skjelovkveld 123; pansergud 169; Herren 122; magi >makt|er 140 [mørke]; fanesmakt 132; gåtemakt 163 [guds]; gåteher 163 [guds]; krefter 170 [dulde]; mare 165; -draum 141; rune 119; skrymt >dauding: -bleik 165; -dimme 138; -hand 141; varulv: –velde 145; ånd 167; menneskeånd 139; nomadeånd 167

 

Ei dagbok for mitt hjarte 1951 (s. 172-197 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til boklister] [til samlelista]

Ord om magi:

Døden 175, 180, 183; engel [-gle]: -veng 184; marmorengel 193; gud 183, 190; Gud 174, 175, 179, 184, 185, 188, 194, 195; magi >under 173, 182; mare: -draum 192; mytologi >religion 185; skrymt: -s/leg 190 [-ms/-]; vardøger 189; ånd 173

 

Lause dikt 1956 (s. 201-234 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene)

Ord om magi:

djevel >Satan 217, 218, 226; Mismods-Satan 217; Døden 218; gud 204, 209, 210, 217; -e/namn 217; -s/bilete 218; Gud 203, 210, 221, 232; magi >under 204; skrymt: å skrymta 229; ånd 208, 230

 

Tor Jonsson-minne tatt vare på av Sparre Olsen 1968 (breva) (Noregs Boklag. 114 s.) [til toppen] [til samlelista]

Ord om magi:

djevel >fan 84, 108; dokterfan 103; gartnarfan 88; kattfan 75; sporvefan 80; Fan-Magnus 106; >Gamal-Erik: syster hans Gamle-Eirik 103; engel [-gle]: -egg 67; gud 52, 84; -hjelpemeg 74; neiggu 76; Vårherre 87; haugkall 76; >blåkledd kar 76; rudkall ▪>tuftkall 73; skrymt 74, 78; >attergangar: å gå att 76, 95; >dauding: ei daud kjerring 76; ein daud mann 76; >underbuandes 73; trollkatt 73; -smør 83; trollkjerring: Trollkjerringtorget 73

 

Tekster i samling I. 1973 (s. 11-319. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag) [til boklister] [til samlelista]

Ord om magi:

alv: bjartalv 55; byting 291; bøyg 192, 195; kvardagsbøyg 69; Bøygen 48; chimär 202; djevel 52, 57, 116, 119; -sk 130; [djevle:] -her 57; overklassedjevel 57; Djevelen 52, 150; >fan 18, 29, 30, 83, 108, 118, 202, 231; farin 229; verdensfan 81; >Satan 52, 150; satanisk 120, satansmakt 148; >Styggemannen: Styggen 18; drake: -stil 205; Døden 266; engel 13, 16, 58, 59, 254; [engle:] -barn 89; blomeengel 52; fredsengel 118; hornmusikkengel 52; marmorengel 51; overgartnarengel 274; gud 14, 15, 20, 22, 44, 48, 55, 62, 63, 69, 73, 81, 84, 90, 112, 147, 187, 218, 219, 249, 272, 277, 292; -betre 67 [gu|b-]; -dommeleg 73; -hjelpemeg 279; -skjelov 118, 278; -e/drikk 85; -s/barn 22; autoritetsgud 48; bedehusgud 89; bensingud 20; forguding 187; fridomsgud 57; halvgud 207; herregud 69, 149, 150, 153; husgud 236; katakombegud 90; krigsgud 90; krøtergud 71; kyrkjegud 89, 90; nasjonalgud 163; offergud 132; sjølforguding 167; undergud 143; Balder 55; Beelzebub 35; Gud 11, 16, 18, 49, 63, 76, 89, 90, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 166, 167 [også: Han], 178, 203, 244, 251, 254, 266, 277, 279; Herren 34, 148, 279; Venus: -torso 272; Vårherre 35, 36, 85, 163, 265; gudinne: Havgudinna 83; hulder 273; huldrekall 72; jotun: Jotunheimen 36, 292; Jotunheimvandrar 82; magi: -sk 251; >galder [-dre]: -song 251; >makt|er 49 [løynde]; lagnadsmakt|er 76; naturmakt 184; satansmakt 148; trollkjerringmakt 49; åndsmakt 78; krefter 59; >maning: å mana 59, 251; >mystikk 49, 55, 74 [astral], 291; nasjonalmystikk 182; mystisk 72, 73, 167, 182, 184 [kraft], 187, 251, 282; >ovtru 53, 66, 67, 73, 177, 181; -en [adj.] 66; >seid: -koking 223; >spåmann 55; å spå 206; >synkverving: synkvervd 255; å synkverva 254, 256; >under 65, 67, 291; mirakel 199; mare: -draum 223, 263; mytologi [norrøn] 167, 182, >religion 259; nisse 40; norne 30; rise: -stor 263; skrymt 67, 86, 118, 241; -ande 47; angestskrymt 245; å skrymta 75; >attergangar 72, 176 [-tt|g-], 220; -ferd 51; å gå att 219; >dauding: -kvit 149; daudmannlys 72; daudmannrop 33; >nåljos: daudmannlys 72; >underbuandes: usynleg|e 79; troll 74, 127, 291 [trehovuds]; -dom 253; -katt [s.d.]; -kjerring [s.d.]; -skurd 253, 254, 255, 256; rumpetroll [zool.] 35, 38, 39; Dovregubbeungane 163 [‘-gru-’]; Kittelsen-trolla 74; trollkatt 67, 71, 72, 73, 74; -fane 74; -lort 73; -lyrikk 74; -smør 73; –tru 73, 74; trollkjerring: -finger 13; -makt 49; -spytt [zool.] 11, 241; vardøger 14; ånd 35, 37, 50, 72, 81 [norsk], 85, 127, 172, 180, 182, 183, 200, 210, 219, 220, 251, 262; -s/bygdanorsk 72; -s/diktar 243; -s/makt 78; -s/proletar 61, 62, 63, 64; -s/proletariat 61, 62, 249; -s/proletarstyre 62; bondeånd 37; bukkeånd 153; folkeånd 167, 182; husmannsånd 188, 209, 210; kakseånd 171, 209, 220; krigsånd 104; manneånd 144; menneskeånd 64, 130; slaveånd 46; Brandeliusånd 225; Ånda 277, 279 >sjel: folkesjel 79, 80, 167, 182, 183; natursjel 84; samfunnssjel 210; seksualsjel 74

Kvinna 261, 262, 263; Lagnaden 261, 262, 263, 264; Lykka 68, 70, 262 [Lu-]; Mannen 261, 263; Mennesket 277, 279; Verda 277; Viljen 261, 262, 263, 264

 

Etterlatne dikt 1975 (s. 22-96 i Tekster i samling II. Noregs Boklag) [til toppen]

Ord om magi:

Charon 31; drake 25; draug 37; Døden 31, 53, 69; >han med ljåen 34; engel 47; [engle:] -munn 72; fabeldyr 37; gud 32, 57, 59, 70, 71, 88; herregud 58 [H-]; Gud 38, 59; Herren 83; Hel 53; magi >klumsing: klumsande 53; >mystikk 95; >under 37, 93; mare 63 [’i mara’]; -draum 63; rune: -urt 49; skrymt: -ande 59; å skrymta 63; >dauding [-ui-]: -blå 50; -ferd 92; -gjente 92; -hand 64; troll 22; Trollheim 22; tuss 22; ånd 38, 59, 60, 66, 95; manneånd 84; udyrånd 81

Livet 69

 

Tekster i samling II. 1975 (s. 99-290. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag) [til boklister] [til samlelista]

Ord om magi:

bøyg: -sleip [adj.] 235; djevel: Djevelen 219, 273 [d-]; >fan 217, 218, 227, 232, 265, 284; farken 152; >Gamal-Erik 170; >Satan 231 [s-], 257 [s-], 261, 272; Solsatan 248; >Styggemannen 170; Døden 284, 286, 288, 289; engel 217; [engle:] -veng 234; gud 111, 124, 218, 230, 234; -dom 248; -signde 162 [Gu’s-]; -skjelov 286; -e/leg 227; -s/ord 103 [G-]; avgud 119; herregud 226 [H-], 235, 270 [H-]; Fader 182, 200, 270; Gud 119, 124, 156, 157, 158, 162, 226, 228, 229, 232, 233, 253, 259, 263, 265, 266, 270, 286; Herren 256 [-e], 268, 271 [også: -e]; Vårherre 170, 182, 183; hulder [-dre]: -land 156; jutul: -stor 159; magi >makter: mørkemakt|ene 128;>under: mirakel 171; mytologi >religion 121; rudkall 248; skrymt 158; hesteskrymt 179; >dauding 248; ein hovudlaus 228; >utyske 180, 183; troll 113, 132, 149, 160, 215, 263; -auge 152; -kjerring [s.d.]; -stilt 149 [fele]; trollkjerring: -spytt [zool.] 119; valkyrje 266; ånd 112, 113, 115, 128, 213, 265, 266; -s/livsgrossist 212, bankeånd 285; krigsånd 111; naziånd 128; >sjel: folkesjel 110

Dyret 266

 

Drøm mot virkelighet 1984 (En bok om Tor Jonsson, av Inger Heiberg. Vestanbok Forlag. 197 s.) (berre det nye) [til boklister]

Ord om magi:

djevel: jevli 127; >fan 131; -skap 130; Døden >han med ljåen 67 ["mannen - -"]; gud: heltegud 131; magi >spåmann: spådom 120; skrymt >attergangar: Attergangaren 130; ånd >sjel: bygdasjel 37

 

Berre kjærleik og død 1999 (Ein biografi om Tor Jonsson, av Ingar S. Kolloen. Den norske lyrikklubben 2001. 409 s. + Notar etc.) (breva o.a.) [til toppen] [til samlelista]

Ord om magi:

djevel [-vle]: -gift 257; -vondskap 245; jevli 247; jævlar 243; kjønnsdjevel 243; >fan: -skap 219, 220, 241; engel [-gle]: -smil 245; Engleheimen 188; mytologi >religion: -s/-erstatning 241; skrymt: Hitlerskrymt 241; >attergangar: Attergangaren 346; ånd: den heilage ånd 236 [til boklister] [til samlelista] [til toppen]

 

Til Tor Jonsson forside

 

Sist revidert 18.01.11

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net