J o n s s o n i a n a

Musikk i Tor Jonssons bøker og brev

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for musikk i Tor jonssons bøker og brev

 

Alfabetisk oversikt over hovudnamna

Referanseliste frå undergruppenamn til hovudnamnet

Samlelister: Alfabetisk gjennomgang for registrerte hovudnamn

Boklister: Sidetal for registrerte musikkord

 

 

Til Tor Jonsson forside

 

Alfabetisk oversikt over hovudnamna med undergrupper og kategoriar

Kategoriane er: [1] instrument, [2] musikktype, [3] musikkuttrykk, [4] komponistar. Søk direkte til kategoriane [1] [2] [3] [4]. I samlelistene nedafor står namna i gruppene.

 

bass (I) [3], bass (II) [3], basun [1], boge [3]

dansemusikk [2], disharmoni [3], dragspel >trekkspel [1], dur [3]

falsk [3], fele [1], fløyte (I) [selje|-] [1], folkevise [2]

galdresong [2], grammofonplate [3]

halmepipe [1], hardingfele [1], harpe [1], horn [1], hull [2], hymne [2]

kantate [2], klang [3], klunk [3], knepp [3], komponist >Bach >Beethoven >Grieg >Lammers >Olsen [Sparre] >Sibelius [4], konsert [3], kor [3], kvad [2], kvart [3], kvint [3]

lokk [2], lur [1], lydhol [3], lyre [1], låt [2] [kategori 1] [2] [3] [4]

marsj [2], melodi [3], messe [2], moll [3], monoton [3], musikk [3]

note [3]

opus [3], orgel [1], orkester [3]

pianissimo [3], piano [1]

recitativ >recitator [3]; rekviem [2], rytme [3]

salme [2], slått >leik [2], solist [3], song [2], songmøy [3], songrøyst [3], sopran [3], spel [3], springar [2], stev [2], stille [fele|-] [3], streng [3], strok [3], sull [2], swing [2], symfoni [2]

takt [3], tenor [3], tone [3], trall [2], tromme [1]

vals [2], vise [2], voggesong [2]

 

 

Referanseliste frå 9 undergruppenamn () til hovudnamnet

Søk etter kategorien for hovudnamnet i samlelistene nedafor.

 

Bach → komponist [4], Beethoven komponist [4], Grieg → komponist [4], Lammers → komponist [4], leik → slått, Olsen [Sparre] komponist [4], recitator → recitativ [3], Sibelius → komponist [4], trekkspel → dragspel [1]

 

 

Samlelister: Alfabetisk gjennomgang innan fire kategoriar for 74 registrerte hovudnamn

Søk på kategoriane og kom dit.

 

1 instrument (13): basun, dragspel >trekkspel, fele, fløyte (I) [selje|-], halmepipe, hardingfele, harpe, horn, lur, lyre, orgel, piano, tromme

2 musikktype (24): dansemusikk, folkevise, galdresong, hull, hymne, kantate, kvad, lokk, låt, marsj, messe, rekviem, salme, slått >leik, song, springar, stev, sull, swing, symfoni, trall, vals, vise, voggesong

3 musikkuttrykk (36): bass (I), bass (II), boge, disharmoni, dur, falsk, grammofonplate, klang, klunk, knepp, konsert, kor, kvart, kvint, lydhol, melodi, moll, monoton, musikk, note, opus, orkester, pianissimo, recitativ >recitator, rytme, solist, songmøy, songrøyst, sopran, spel, stille [fele|-], streng, strok, takt, tenor, tone

4 komponistar (1): komponist >Bach >Beethoven >Grieg >Lammers >Olsen [Sparre] >Sibelius

 

 

1 Instrument [kategori 2] [3] [4] [til boklistene] [til toppen]

 

basun, dragspel >trekkspel, fele, fløyte (I) [selje|-], halmepipe, hardingfele, harpe, horn, lur, lyre, orgel, piano, tromme

 

basun:

å basunere Tekster i samling I: 1 [’Bjørnson, ja! «De gode gjerninger redder verden.» Liksom det skulle vera noko å basunere ut!’]

 

dragspel Tekster i samling I: 3

-dans Tekster i samling I: 1

-tone Tekster i samling I: 1 [’Du toler ikkje høyre dragspeltonane ei sumarnatt. Du trur dei syndar der borte i skyminga.’], II: 1

●trekkspel Tekster i samling II: 1 [’Sume av dei blåøygde har til og med klaga over at bygdeungdomen ikkje har høve til å gå på konsertar og høyre verdfull musikk. Men dei har Kringkastinga – og kjenner det som ein himmelropande urett at det ikkje er trekkspel og viser frå morgon til kveld.’]

 

fele Mogning i mørkret 2, Berg ved blått vatn 1 [’Ein morgon stilte si store fele/ og vart til dag.’], Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 3, II: 6

-kor Berg ved blått vatn 1 [’Du (Arnulf Øverland) helsar Døden: Han er livsens bror/ og stoggar striden med eit unders felekor.’]

-streng Tekster i samling II: 1

-tone Tekster i samling II: 1

bestefarfele Tekster i samling II: 1 [’Bestefarfela hekk på veggen, ho hadde gått i arv i ætta.’]

Fel-Iva Tekster i samling II: 1

Fele-Håkå Tekster i samling II: 1 [’Far hans Sjugurd, han Fele-Håkå, var spelmann. Flaska og fela fylgde honom frå gjestbod til gjestbod.’]

Felefjell Tekster i samling I: 3

Felstugu Tekster i samling II: 1

hardingfele [s.d.]

 

fløyte (I) [selje|-] Etterlatne dikt 1

-låt Etterlatne dikt 1

-tone Etterlatne dikt 1 [’Eg går i lauvsprettskog og freistar tvinga/ ein fløytetone or ein seljetein.’]

fløyte (II) [sjå: halmepipe]

 

halmepipe Mogning i mørkret 1 [’På åker’n ungan’ gjer halmepiper/ og fløytar sårt.’]

fløyte (II) Tekster i samling I: 1 [’Da lærde vi å skjera fløyter av halmstrå. Vi bles i den såre hausttonen, og heimesauene svara tunglyndt oppi lia.’]

å fløyta Mogning i mørkret 1 [for sitat sjå halmepipe, her]

fløyte (I) [s.d.]

 

hardingfele:

-slått Tekster i samling I: 1 [’Heimstadkulturen var meir kunster enn kunst, «det skjulte Norge» må helst definerast som ein rikstanke som berre vart til ein hardingfeleslått.’]

understreng Berg ved blått vatn 1

fele [s.d.]

 

harpe: [topp samlelistene] [til boklistene] [til toppen]

-klang Mogning i mørkret 1 [’Eg stoggar ved ein restaurang,/ der ljosa brenn og blenkjer./ Eg høyrer horn og harpeklang/ og veiknar brått og tenkjer:/ Gud før meg ei i freisting ut,/ men fri meg frå det vonde!/ Eg er ein fattig husmannsgut/ som tener hjå ein bonde.’]

 

horn Mogning i mørkret 1 [for sitat sjå: harpe, over], Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1

-musikk|engel Tekster i samling I: 1 [’Vent til alle hundekompleksa er mogne og Satan kjem med hornmusikkenglane. Da er det vår i minste blomekrukka i Djevelens dansesal –’]

militærmusikk Tekster i samling II: 1 [Or spelstykket Siste stikk: ’(Brått høyrer ein militærmusikk og taktfast marsjering utanfor).’]

 

lur:

Guri-luren Tekster i samling I: 1 [’Norskdom er meir enn Skjåk-Ola-skåp og gamle selatre, meir enn pusleri med bygdamål og «bondehæren og Guri-luren».’ (Prillar-Guri, slaget ved Kringen i Sell 26. Aug. 1612)]

 

lyre Berg ved blått vatn 3

-brann Berg ved blått vatn 1 [’For ein gong skal han slokne,/ min lengsels lyrebrann.’]

-kraft Berg ved blått vatn 1

-leik Berg ved blått vatn 1 [’Men skuggeskogars einsemdsus var koret/ til tonefylgje i min lyreleik med ordet.’]

harpe [s.d.]

 

orgel Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 1

-pipe Berg ved blått vatn 1

-tone Tekster i samling II: 1 [’Salmesongen brusa, orgeltonane song seg inn i han. Alt ljosna. Det vonde kvarv som skugge for soli.’]

 

piano Tor Jonsson-minne (breva) 1 [I Finland: ’Sidan vart eg beden til grannen. Der var det bøker, piano og feler. Mannen sat i fleire timar og spelte Grieg og Sibelius.’]

pianissimo [s.d.]

 

tromme:

Skravletromma Mogning i mørkret 1 [’«Eg hermer ingen,» sa Skravletromma;/ «men bestefar hans bar orm i lomma! ...»’]

 

 

2 Musikktype [kategori 1] [3] [4] [topp samlelistene] [til boklistene] [til toppen]

 

dansemusikk, folkevise, galdresong, hull, hymne, kantate, kvad, lokk, låt, marsj, messe, rekviem, salme, slått >leik, song, springar, stev, sull, swing, symfoni, trall, vals, vise, voggesong

 

dansemusikk Tekster i samling II: 1 [’Frelsaren sa ikkje eit ord, fann berre fram glas og skjenkte i. Og leitte fram dansemusikk i radioen.’]

slått, springar, swing, vals [s.d.]

 

folkevise Ei dagbok for mitt hjarte 1, Tekster i samling I: 1 [’...ei naiv folkevise kan bli tolka og uttydd til eit storfelt kunstverk.’], Drøm mot virkelighet 1

-leik Tekster i samling I: 1

 

galdresong Tekster i samling I: 1 [’I gamletida var songen galdresong til å mana ånder med. Helleristningane hadde si magiske meining.’]

 

hull:

å hulla Mogning i mørkret 1 [’Kveldsvinden hullar ein springar.’]

 

hymne Etterlatne dikt 1 [’Eg høyrer ein song om ei verd som har vore,/ sukk under bører som ætta har bore –/ Døyande drag/ tonar til hymnen om heilage livet,/ det livet som lyser ikring oss i dag.’]

Hymnen av Finlandia Tekster i samling I: 1

 

kantate Etterlatne dikt 1 [’«Vale, Vale»/ KANTATE/ for kor, soli, orkester og recitator’]

 

kvad Berg ved blått vatn 2 [’Kva hjelp det å rope mot gråe fjell/ sitt livsens ja,/ når dvergmålet blandar eit sorgtungt nei/ i kvart eit kvad?’]

halvkvedd [part.] Tekster i samling I: 1

morgonkvad Etterlatne dikt 2 [’Stig or natta, drøymde stad!/ Stig med lyfte bogar!/ Eg manar i mitt morgonkvad/ ein by (gamle Hamar) or skuggeskogar.’]

Draumkvædet Tekster i samling I: 1

 

lokk:

å lokke Tekster i samling II: 1 [’Ho sette i å lokke: – Lykker-o-o-s! Det rusta kjerringmålet skrall attende frå Ljomaberg.’]

 

låt:

fløytelåt Etterlatne dikt 1 [’Min song er fløytelåt i seljerunnen/ når bekken klunkar og når borken går.’]

 

marsj Tekster i samling I: 1 [marsj!], II: 1 [Or spelstykket Stummingen: ’(Ein høyrer ein marsj i det fjerne. Alle frå den gamle løa marsjerar inn. På same tid kjem Gudrun, Maria og Sigurd marsjerande inn får venstre. ...)’]

-erande Tekster i samling II: 1 [sjå sitat over]

-ering Tekster i samling II: 1 [sjå sitat under]

syrgjemarsj Tor Jonsson-minne (breva) 1

å marsjere Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 10, II: 1 [sjå sitat over]

hornmusikkengel Tekster i samling I: 1 [’Vent til alle hundekompleksa er mogne og Satan kjem med hornmusikkenglane.’]

militærmusikk Tekster i samling II: 1 [Or spelstykket Siste stikk: ’(Brått høyrer ein militærmusikk og taktfast marsjering utanfor).’]

Fredsmarsjen [demonstrasjon] Tekster i samling I: 1

Internasjonalen Tekster i samling I: 2 [1: -e]

 

messe: [topp samlelistene] [til boklistene] [til toppen]

-dag Jarnnetter 1 [’Det trilla dogg utor prestekragen./ Ho rusla heim att til mjølkestellet/ og messedagen./ Ho møtte folk og så mangt vart sagt./ Det skein av sol og av fanesmakt.’]

høgmesse Tor Jonsson-minne (breva) 1

å messe Tekster i samling II: 2 [Or spelstykket Stummingen: ’Presten (messar ved krossen): Riket er ditt og makta og æra i all æve. (Han kverv bort).’], Drøm mot virkelighet 1

 

rekviem Jarnnetter 1 [dikttittel]

 

salme Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Lause dikt 1 [Fossen ved Riddarspranget: ’Ta mot mi sjel/ og skure ho rein på dei svarte botnar./ Slå kroppen i hel/ og syng dine salmar for det som rotnar.’], Tor Jonsson-minne (breva) 2, Tekster i samling I: 4, II: 3, Drøm mot virkelighet 2

-bok Tekster i samling II: 3

-kor Jarnnetter 1

-song Etterlatne dikt 1, Tekster i samling II: 3

-sus Lause dikt 1 [’Så møter eg atter dei tusen/ som aldri har sagt eit ord,/ møter dei her i salmesusen/ over ein nedgraven dag/ og bortgløymd jord.’]

-tone Tor Jonsson-minne (breva) 1

-vers Tekster i samling II: 1

gravsalme Mogning i mørkret 1

jordsviksalme Etterlatne dikt 1 [’Skal gud stå skrymtande/ ved sotteseng/ til jordsviksalmen/ kling frå dødstilt streng?’]

kvardagssalme Jarnnetter 1

liksalme Tor Jonsson-minne (breva) 1 [’Kveldvart i huset,/ og regnver og vind/ stig som ein om av ei/ liksalme inn.’]

Fire Aukrust-salmar Tor Jonsson-minne (breva) 1

Blixsalmane Tor Jonsson-minne (breva) 1 [’Eg fekk tak i denne utgåva av Bixsalmane i eit antikvariat i fjor ...’]

Fattigmannssalmen Tor Jonsson-minne (breva) 2, Tekster i samling I: 1

Kingosalme Tor Jonsson-minne (breva) 1

 

slått Mogning i mørkret 1 [’«Han hadde fele og freista stryke/ ein slått om ei som han hadde kjær.»/ «Og slåtten vakna på alle strenger,/ så dogga datt utor kongrovev.»’], Etterlatne dikt 1, Tekster i samling II: 3

gamleslått Tekster i samling II: 1

hardingfeleslått Tekster i samling I: 1 [’Heimstadkulturen var meir kunster enn kunst, «det skjulte Norge» må helst definerast som ein rikstanke som berre vart til ein hardingfeleslått.’]

solefallsslått Mogning i mørkret 1

●leik:

folkeviseleik Tekster i samling I: 1 [topp samlelistene] [til boklistene] [til toppen]

Bessleik[en] Tekster i samling I: 1

springar [s.d.]

 

song Mogning i mørkret 3, Berg ved blått vatn 12, Jarnnetter 6, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Lause dikt 3, Tor Jonsson-minne (breva) 2, Etterlatne dikt 4, Tekster i samling I: 6, II: 5 [3: sa-], Drøm mot virkelighet 2, Berre kjærleik og død 2

-ar|stemne Tor Jonsson-minne (breva) 1

-kor Tekster i samling I: 1 [’På plassen stod to songkor/ og song litt for kvarandre.’]

-kråke Tekster i samling I: 1, II: 1

-møy Berg ved blått vatn 1 [’Kva hjelp det å syngje om glede/ i heimegrend,/ når songmøya bur bakom blånar sju,/ og lyra brenn –’]

-røyst Tekster i samling I: 1 [’Det finst mange, mange utan songrøyst, men som kan bokstavane på ein framifrå måte.’]

-stemne|stemning Tekster i samling I: 1

barnesong Drøm mot virkelighet 1 [’Til ei finsk kvinne. ... Din gyldne haustsmil såg eg i mi barndomstid./ Du skulle syngje barnesongar til ei verd som lid.’]

bygdasong Jarnnetter 1

einsemdsong Berg ved blått vatn 1

fridomssong Etterlatne dikt 1

galdresong Tekster i samling I: 1 [’I gamletida var songen galdresong til å mana ånder med.’]

gjentesong Ei dagbok for mitt hjarte 1 [’Lauvskogen gulnar i ungdomsli./ Men enno minnest eg gjenta mi./ Stilla var ein gong ein gjentesong./ Der lauvet fell, har eg gått ein gong.’]

gledesong Berg ved blått vatn 1

gravferdssong Ei dagbok for mitt hjarte 1 [’Livet er vår siste reis,/ gråten gravferdssongen.’], Tekster i samling I: 1

jubelsong Ei dagbok for mitt hjarte 1

junisong Jarnnetter 1

kjærleikssong Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1

kveldssong Etterlatne dikt 1

liksong Berg ved blått vatn 1 [’Skulle fossen ein liksong sjode/ og sløkkje gleda i deg, du gode?/ Nei, syng du, foss, om min såre elsk.’]

lovsong Tekster i samling I: 2

morssong Tekster i samling II: 1

nasjonalsong Tekster i samling I: 1

olsoksong Etterlatne dikt 1 [’No ser eg kyrkja, ho du hadde kjær./ Og bakanfor kjem bygda atter nær,/ så nær at eg kan høyre vinden som/ syng olsoksongar mellom liene i Lom.’]

prestesong Mogning i mørkret 1 [’Den daudedømde knelar/ for bøn og prestesong./ Han høyrer fuglen spelar/ i li lfor siste gong –’]

salmesong Etterlatne dikt 1, Tekster i samling II: 3

sigersong Etterlatne dikt 1

solsong Mogning i mørkret 1 [’Så lyfter eg i salen/ den lagnadsslegne træl/ og sprengjer utor dalen/ med solsong i mi sjel.’]

sorgmodsong Etterlatne dikt 1

syrgjesong Tekster i samling II: 1

vandrarsong Lause dikt 1

voggesong Jarnnetter 2

Grytesongen Tor Jonsson-minne (breva) 1

Norsk kjærleikssong Berg ved blått vatn 1, Tor Jonsson-minne (breva) 3

Tre kjærleikssongar Tor Jonsson-minne (breva) 1

Suomis song Etterlatne dikt 1

 

springar Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 1 [’Du Bygdabøygen, du spela springar/ om nordavind,/ når husmannsungar ha’ tent til ringar/ på garden din.’], Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 1, II: 3

Sveinkallspringar Tor Jonsson-minne (breva) 1

slått [s.d.]

 

stev Tekster i samling II: 1 [’«Me hava kje gløymt våre gamle stev» enno.’]

 

sull:

bestemorsull Tekster i samling I: 1 [Om Noregs Ungdomslag: ’Politikk og aktuelle problem er noko ureint som ikkje må sleppa inn i den sublime atmosfæren i denne åndelege konsentrasjonsleiren med Skjåk-Ola-krullar og bestemorsullar og ein nasjonal Vårherre.’]

bånsull Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 2 [barne|s-]

å sulla Tekster i samling II: 1

Grytebånsullen Tor Jonsson-minne (breva) 1

 

swing Tekster i samling II: 1 [S-] [’Vi har Corned beef, Whisky og Swing.’] [topp samlelistene] [til boklistene] [til toppen]

 

symfoni Berg ved blått vatn 1 [’Ein symfoni av einsemdsus i skogar/ og klang av steinut jord som vreid seg under plogar/ slo tonefaner ut i ungdomslandet.’], Jarnnetter 1, Tekster i samling II: 1

orkester [s.d.]

 

trall:

-ande Tekster i samling II: 2

gjentetrall Ei dagbok for mitt hjarte 1, Lause dikt 1 [’VÅR DRAUM OM GUD/ Du teier i din tempelhall,/ men talar i ein gjentetrall.’]

å tralle Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 3, Tekster i samling I: 1, II: 8

 

vals Tekster i samling I: 1

Kostervalsen Tekster i samling I: 1 [’Og eg kjende minnegufsen frå den kvitrima Dansarsletta. Inga budeie, ingen tone av Kalle Scheven og Kostervalsen. Berre kulde, kulde – –’]

dansemusikk [s.d.]

 

vise Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1 [’Bygda syng ei gamal vise./ Fan tek den som høyrer på.], Tor Jonsson-minne (breva) 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 3, II: 2

-vers Berg ved blått vatn 1 [’Eg song eit visevers om deg (bygdabøygen)/ på bygdamål./ Eg smilte til ei gamal kjerringtrøys,/ – eg tykte at ho likna mor –/ Eg tenkte på kvar bygdarøys.’]

haustvise Mogning i mørkret 1

kattmånadsvise Jarnnetter 1

vårnattvise Mogning i mørkret 1

folkevise [s.d.]

 

voggesong Jarnnetter 2

byssam Berg ved blått vatn 1 [’Mora bar barnet i blomeseng./ – Byssam, barnet er lite. –/ Og alle blomane gav ho namn/ og batt ein krans av dei kvite.’], Etterlatne dikt 1, Tekster i samling II: 1

å byssa Mogning i mørkret 1, Tor Jonsson-minne (breva) 2

 

 

3 Musikkuttrykk [kategori 1] [2] [4] [topp samlelistene] [til boklistene] [til toppen]

 

bass (I), bass (II), boge, disharmoni, dur, falsk, grammofonplate, klang, klunk, knepp, konsert, kor, kvart, kvint, lydhol, melodi, moll, monoton, musikk, note, opus, orkester, pianissimo, recitativ >recitator, rytme, solist, songmøy, songrøyst, sopran, spel, stille [fele|-], streng, strok, takt, tenor, tone

 

bass (I) [røyst] Berg ved blått vatn 1 [’Min ungdoms såre eldorkan/ er bass i livsenskoret.’]

 

bass (II) [på instrument]:

-streng Tekster i samling II: 1 [-asst-] [’Alle sjelestrengjer er ikkje likt stilte. Sume er trollstilte, vare og fine, andre er grove basstrengjer som svarar på alt bråk.’]

 

boge Mogning i mørkret 1 [’«Dei stilte strengene stod der spana/ og venta bogen i vare hand.»’], Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling II: 1

-drag Berg ved blått vatn 1

 

disharmoni Berre kjærleik og død 1 [Om filmen Synnøve Solbakken: ’Disharmoni efter disharmoni flenget i et følsomt sinn. Interiør, klædedrakt ... sprog, ja, selv personenes mimikk hadde noe fremmed over sig ...’]

 

dur Berg ved blått vatn 1 [’Men syng eg i dur ein dag,/ – om kvelden så græt eg i moll.’]

 

falsk Tekster i samling II: 1 [Or spelstykket Siste stikk; Sjøl er ein rollefigur: ’(Sjøl går bort og opnar vindauga og salmen «No takkar alle Gud» tonar inn. Båe steller seg opp ved bordet og freistar syngje med, men tonen er falsk).’]

 

grammofonplate Tekster i samling I: 2 [’Enno har ikkje Kringkastinga lydt proletarropet og knust grammofonplatene med Bach og Beethoven.’]

vals [s.d]

 

klang:

-botn Tekster i samling II: 1

etterklang Etterlatne dikt 1 [’Vindblåstnatta med den tunge båregangen/ av heimlaus tid forutan timeslag/ har skræmt meg med den kalde etterklangen/ frå kvar ein død og ubrukt dag.’]

harpeklang Mogning i mørkret 1

kyrkjeklokkeklang Etterlatne dikt 1 [’Gufs av gru og digerdaude/ gaus i landet, att låg aude/ hus i avgrunnsro./ Redsla ropte/ nifs i kyrkjeklokkeklang./ Dauinggjenta sopte/ dagen lang.’]

samklang Tekster i samling II: 1

 

klunk Mogning i mørkret 1 [for sitat sjå: knepp, nedom]

-ing Mogning i mørkret 1 [’Eg høyrde klunking av knuste bårer,/ det drusla dropar or nakne tre/ da skyen’ gret sine siste tårer/ på jorda ned.’]

å klunke Berg ved blått vatn 1 [for sitat sjå: kvart, nedom], Tor Jonsson-minne (breva) 1 [-lon-], Etterlatne dikt 1

klang [s.d.]

 

knepp Mogning i mørkret 1 [’Han ville spela ein slått for henne./ Han tok til stille med klunk og knepp.’]

 

konsert Tekster i samling II: 1 [Ironisk kommentar: ’Sume av dei blåøygde har til og med klaga over at bygdeungdomen ikkje har høve til å gå på konsertar og høyre verdfull musikk. Men dei har Kringkastinga – og kjenner det som ein himmelropande urett at det ikkje er trekkspel og viser frå morgon til kveld.’]

 

kor Berg ved blått vatn 2, Jarnnetter 1, Etterlatne dikt 4, Tekster i samling II: 1

daudingkor Berg ved blått vatn 1 [’Dagar draup med sol i soge./ Andre kveikte lidings loge,/ brende tempel, tvinga ordet/ inn i togn bak daudingkoret.’]

felekor Berg ved blått vatn 1 [topp samlelistene] [til boklistene] [til toppen]

livsenskor Berg ved blått vatn 1

salmekor Jarnnetter 1 [’Eit lik blir bore ut med kristusord./ ... Å, sjuke venner, vandringa mot jord/ har vorte berre sorg og salmekor/ og døde blomar i den døde handa –’]

songkor Tekster i samling I: 1 [’På plassen stod to songkor/ og song litt for kvarandre.’]

talekor Tekster i samling II: 1

 

kvart Berg ved blått vatn 1 [’Det klunkar i kvint og kvart./ Det dæmer stilt ifrå stengde heimar./ Og dalen er tung og svart.’]

 

kvint Berg ved blått vatn 1 [for sitat sjå: kvart, over]

 

lydhol Etterlatne dikt 1 [’Eit lydhol lagar eg i saftig ved./ Men når dei første tonane er blåsne,/ da skjer eg nye seljeteinar ned.’]

fløyte (I) [s.d.]

 

melodi:

kjenningsmelodi Tor Jonsson-minne (breva) 1 [’Stutt-Jo, Stutt-Jo! (utnamn på liten kar i Olden) Etter denne kjenningsmelodien får eg freiste å skrive nokre takkeord for dagane i Olden’]

 

moll Berg ved blått vatn 1 [’Men syng eg i dur ein dag,/ – om kvelden så græt eg i moll.’]

 

monoton Tekster i samling II: 1 [Or spelstykket Siste stikk: ’Ro (mørkt og monotont): Døden skal ha sitt. (Lær) Det er han som tek siste stikket, haha!.’]

 

musikk Tor Jonsson-minne (breva) 2, Tekster i samling I: 3, II: 5

-liv Tor Jonsson-minne (breva) 1

-meldar Tor Jonsson-minne (breva) 1

dansemusikk Tekster i samling II: 1 [’Frelsaren sa ikkje eit ord, fann berre fram glas og skjenkte i. Og leitte fram dansemusikk i radioen.’]

hornmusikkengel Tekster i samling I: 1 [’Vent til alle hundekompleksa er mogne og Satan kjem med hornmusikkenglane.]

militærmusikk Tekster i samling II: 1 [Or spelstykket Siste stikk: ’(Brått høyrer ein militærmusikk og taktfast marsjering utanfor).’]

 

note Tor Jonsson-minne (breva) 2 [’Eg gløymer reint å takke for songen min, «Såg du mitt land». Eg har forresten oppdaga at no kan eg koma på tonar når eg ser litt på notane.’]

 

opus Tor Jonsson-minne (breva) 1 [’Såg at Randi Helseth skal syngje heile opus 36 (med norsk kjærleikssong) i neste veke.’]

 

orkester Etterlatne dikt 1 [sjå recitativ recitator, nedom]

symfoni [s.d.]

 

pianissimo Tekster i samling I: 1 [I sitat etter Inge Krokann] [topp samlelistene] [til boklistene] [til toppen]

 

recitativ Etterlatne dikt 2

recitator Etterlatne dikt 1 [’«Vale, Vale»/ KANTATE/ for kor, soli, orkester og recitator’]

 

rytme Tekster i samling I: 1

-rik Berg ved blått vatn 1 [’Da vil eg kviskre rytmerik min jordvisjon/ i øydemark og urd, så frø og fjom kan høyre/ og vakne or sin gråsteinillusjon.’]

 

solist Etterlatne dikt 1 [soli], Tekster i samling I: 1 [’Vinden tutar syttandemai-tonar i ei beinpipe ved muren. Huihui! Satans solist!’]

 

songmøy Berg ved blått vatn 1 [’Kva hjelp det å syngje om glede/ i heimegrend,/ når songmøya bur bakom blånar sju,/ og lyra brenn –’]

 

songrøyst Tekster i samling I: 1 [’Det finst mange, mange utan songrøyst, men som kan bokstavane på ein framifrå måte.’]

bass (I), kor, tenor, sopran [s.d.]

 

sopran Etterlatne dikt 4

solsopran Berg ved blått vatn 1 [’Min elskhugs kløkke solsopran/ er ånda under ordet.’]

bass (I), tenor [s.d.]

 

spel:

-mann Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1, Tekster i samling II: 2

dragspel Tekster i samling I: 3

dragspeldans Tekster i samling I: 1

dragspeltone Tekster i samling I: 1, II: 1

samspel Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 1 [’Eit folk som vil fylle plassen sin i det store samspelet i verda, kan ikkje berre gå og kopiere seg sjøl i all framtid.’]

trekkspel Tekster i samling II: 1

å spela Mogning i mørkret 2, Berg ved blått vatn 2, Jarnnetter 1, Lause dikt 1, Tor Jonsson-minne (breva) 3, Etterlatne dikt 2, Tekster i samling I: 2, II: 3

Fel-Iva Tekster i samling II: 1

Fele-Håkå Tekster i samling II: 1 [’Far hans Sjugurd, han Fele-Håkå, var spelmann. Flaska og fela fylgde honom frå gjestbod til gjestbod.’]

Jakup Lom Tekster i samling I: 1 [’Ingen bonde kunne tenkje seg å slengje frå seg plogen og reka bygdene rundt med fela som ein Jakup Lom.’]

 

stille [fele|-]:

dødstilt Etterlatne dikt 1 [’Skal gud stå skrymtande/ ved sotteseng/ til jordsviksalmen/ kling frå dødstilt streng?’]

sorgstilt Etterlatne dikt 1 [’Sorga kjøver/ din gløymde gut./ Eg eig kje voner/ eg eig kje veng./ Eg spelar slåtter/ på sorgstilt streng.’]

stilt [part.] Mogning i mørkret 1, Tekster i samling II: 1

trollstilt Tekster i samling II: 1 [’Alle sjelestrengjer er ikkje likt stilte. Sume er trollstilte, vare og fine, andre er grove basstrengjer som svarar på alt bråk.’]

å stille Mogning i mørkret 1 [’Han ville spela ein slått for henne./ Han tok til stille med klunk og knepp.’], Berg ved blått vatn 2 [’Ein morgon stilte si store fele/ og vart til dag.’]

hardingfele [s.d.]

 

streng Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 4, Etterlatne dikt 2, Tekster i samling II: 2

basstreng Tekster i samling II: 1 [for sitat sjå: stille: trollstilt, over]

felestreng Tekster i samling II: 1

sjelestreng Tekster i samling II: 2

understreng Berg ved blått vatn 1

 

strok:

å strjuke Mogning i mørkret 1 [-ryk-], Berg ved blått vatn 1 [’Eg vil risse dei mjuke liner/ i runene landet mitt eig. ... Eg vil lett over strengen strjuke/ og gje deg mitt.’]

 

takt Jarnnetter 1, Tekster i samling II: 2

-fast Tekster i samling II: 1 [Or spelstykket Siste stikk: ’(Utanfor vindauga skimrar ein eldraud ljoske. Ein høyrer taktfast musikk langt borte).’]

 

tenor Etterlatne dikt 5 [topp samlelistene] [til boklistene] [til toppen]

 

tone Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 8, Jarnnetter 1, Lause dikt 1, Tor Jonsson-minne (breva) 5, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 6, II: 10, Berre kjærleik og død 1

-fane Berg ved blått vatn 1 [’Ein symfoni av einsemdsus i skogar/ og klang av steinut jord som vreid seg under plogar/ slo tonefaner ut i ungdomslandet.’]

-fylgje Berg ved blått vatn 1

-øyra Tor Jonsson-minne (breva) 1

dagtone Tekster i samling I: 1 [’Så kjem dagen att, blå av himmel. Dagtonane har tralla tinga før sola renn. Eg ligg i graset og har heile verda kring meg.’]

dragspeltone Tekster i samling I: 1, II: 1

feletone Tekster i samling II: 1

fløytetone Etterlatne dikt 1

hausttone Tekster i samling I: 1 [’Da lærde vi å skjera fløyter av halmstrå. Vi bles i den såre hausttonen, og heimesauene svara tunglyndt oppi lia. Så kom vinteren med snø og julelengt.’]

monoton Tekster i samling II: 1 [Or spelstykket Siste stikk: ’Ro (mørkt og monotont): Døden skal ha sitt. (Lær) Det er han som tek siste stikket, haha!.’]

orgeltone Tekster i samling II: 1

salmetone Tor Jonsson-minne (breva) 1 [’De hugsar vel salmetonen til «Verdens mektige –». Eg har ikkje skrive eit ord til tonen, men det har liksom teke til å laga seg ein stad, truleg kjem det ikkje fram før eg kjem til fjells.’]

syttandemai-tone Tekster i samling I: 1

å tone Mogning i mørkret 1, Etterlatne dikt 2, Tekster i samling II: 1

 

 

4 Komponistar [kategori 1] [2] [3] [topp samlelistene] [til boklistene] [til toppen]

 

komponist >Bach >Beethoven >Grieg, Lammers >Olsen [Sparre] >Sibelius

 

komponist Tor Jonsson-minne (breva) 1

●Bach [J.S.] Tekster i samling I: 1 [’Enno har ikkje Kringkastinga lydt proletarropet og knust grammofonplatene med Bach og Beethoven.’]

●Beethoven [L. v.] Tekster i samling I: 1 [sjå sitat over]

●Grieg [E.] Tor Jonsson-minne (breva) 1 1 [I Finland: ’Der var det bøker, piano og feler. Mannen sat i fleire timar og spelte Grieg og Sibelius.’]

●Lammers [T.] Tor Jonsson-minne (breva) 2 [’Eg fekk tak i denne utgåva av Blixsalmane i eit antikvariat i fjor, og ser eg ikkje feil har boka tilhøyrt Th. Lammers.’]

●Olsen [C.G. Sparre] Tor Jonsson-minne (breva) 3, Tekster i samling I: 1, Berre kjærleik og død 2 [’Var saman med Sparre Olsen nokre dagar, hyggeleg selskap, men litt for mykje stemning og høgt åndsliv for meg.’]

●Sibelius [J.] Tor Jonsson-minne (breva) 3 [sjå sitat for Grieg, over], Tekster i samling I: 2 [til toppen]

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte musikkord i Tor Jonssons bøker og brev

Søk på boktitlar og finn ord og sidetal. [til samlelistene] [til toppen]

 

Mogning i mørkret 1943 (s. 9-39 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Berg ved blått vatn 1946 (s. 43-108 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Jarnnetter 1948 (s. 111-170 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Ei dagbok for mitt hjarte 1951 (s. 172-197 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Lause dikt 1956 (s. 201-234 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene)

Tor Jonsson-minne tatt vare på av Sparre Olsen 1968 (breva) (Noregs Boklag. 114 s.)

Tekster i samling I. 1973 (s. 11-319. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag)

Etterlatne dikt 1975 (s. 22-96 i Tekster i samling II. Noregs Boklag)

Tekster i samling II. 1975 (s. 99-290. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag)

Drøm mot virkelighet 1984 (En bok om Tor Jonsson, av Inger Heiberg. Vestanbok Forlag. 197 s.) (berre det nye)

Berre kjærleik og død 1999 (Ein biografi om Tor Jonsson, av Ingar S. Kolloen. Den norske lyrikklubben 2001. 409 s. + Notar etc.) (nytt i breva o.a.)

 

 

Mogning i mørkret 1943 (s. 9-39 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til toppen]

Musikkord: [kategori 1] [2] [3]

instrument: fele 12, 18; halmepipe 23; å fløyta 23; harpe: -klang 24; horn 24; tromme: Skravletromma 25

musikktype: hull: å hulla 19; salme 26; gravsalme 26; slått 12; solefallsslått 14; song 10, 18, 34; prestesong 32; solsong 32; springar 19; vise 25; haustvise 27; vårnattvise 12; voggesong: å byssa 26

musikkuttrykk: boge 12; klang: harpeklang 24; klunk 12; -ing 27; knepp 12; spel: å spela 12, 32; stille: stilt [part.] 12; å stille 12; streng 12; strok: å strjuke 12 [-ryk-]; tone 12; å tone 34

 

Berg ved blått vatn 1946 (s. 43-108 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til boklister] [til samlelistene]

Musikkord: [kategori 1] [2] [3]

instrument: fele 44; -kor 78; hardingfele: understreng 59; horn 67; lyre 54, 59, 60; -brann 62; -kraft 94; -leik 93; orgel: -pipe 70

musikktype: kvad 56, 59; marsj: å marsjere 86; salme 53; song 45, 56, 59, 60, 69, 78, 83, 88, 91, 94, 97, 106; -møy 59; einsemdsong 60; gledesong 59; kjærleikssong 108; liksong 106; Norsk kjærleikssong 106; springar 65; symfoni 93; trall: å tralle 60; vise 105; -vers 67; voggesong: byssam 46

musikkuttrykk: bass (I) 103; boge 50; -drag 82; dur 59; klunk: å klunka 77; kor 93, 103; daudingkor 43; felekor 78; livsenskor 103; kvart 77; kvint 77; moll 59; rytme: -rik 100; songmøy 59; sopran: solsopran 103; spel: -mann 50; samspel 94; å spela 59, 65; stille: å stille 44, 60; streng 50, 59, 60, 81; understreng 59; strok: å strjuke 81; tone 48, 50, 53, 68, 76, 83, 101, 103; -fane 93; -fylgje 93

 

Jarnnetter 1948 (s. 111-170 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til toppen] [til samlelistene]

Musikkord: [kategori 1] [2] [3]

instrument: horn 162

musikktype: marsj: å marsjere 163; messe: -dag 123; rekviem 140; salme 113; -kor 157; kvardagssalme 159; song 113, 116, 133, 143, 145, 149; bygdasong 121; junisong 113; kjærleikssong 114; voggesong 162, 163; springar 120; symfoni 143; trall: å tralle 116, 121, 123; vise 121 [gamal]; kattmånadsvise 122; voggesong 162, 163

musikkuttrykk: kor 143; salmekor 157; spel: -mann 120; å spela 120; takt 123; tone 120

 

Ei dagbok for mitt hjarte 1951 (s. 172-197 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til boklister] [til samlelistene]

Musikkord: [kategori 1] [2] [3]

instrument: [ingen]

musikktype: folkevise 184; salme 182; song 187; gjentesong 178; gravferdssong 182; jubelsong 188; trall: gjentetrall 188; vise: folkevise [s.d.]

musikkuttrykk: [ingen]

 

Lause dikt 1956 (s. 201-234 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene)

Musikkord: [kategori 1] [2] [3] [4]

instrument: [ingen]

musikktype: salme 213; -sus 206; song 205, 217, 231; vandrarsong 205; trall: gjentetrall 203

musikkuttrykk: spel: å spela 226; tone 222

 

Tor Jonsson-minne tatt vare på av Sparre Olsen 1968 (breva) (Noregs Boklag. 114 s.) [til toppen] [til samlelistene]

Musikkord: [kategori 1] [2] [3] [4]

instrument: fele 60; orgel 92; piano 60

musikktype: marsj: syrgjemarsj 92; messe: høgmesse 101; salme 77, 92; -tone 88; liksalme 24; Fire Aukrust-salmar 58; Blixsalmane 38; Fattigmannssalmen 77, 92; Kingosalme 77; song 61, 75; -ar|stemne 73; Grytesongen 74; Norsk kjærleikssong 59, 84, 103; Tre kjærleikssongar 58; springar: Sveinkallspringar 81; sull: bånsull 70; Grytebånsullen 74; vise 80; voggesong: å byssa 22, 24

musikkuttrykk: klunk: å klunke 80 [-o-]; melodi: kjenningsmelodi 66; musikk 74, 92; -liv 60; -meldar 38; note 75, 80; opus 103; spel: å spela 59, 60, 80; tone 61, 75, 77, 88, 92; -øyra 58; salmetone 88

komponistar: komponist 86; >Grieg 60;>Lammers 38, 86; >Olsen [Sparre] 77 [berre ”Sparre”], 84, 86; >Sibelius 58, 60, 61

 

Tekster i samling I. 1973 (s. 11-319. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag) [til boklister] [til samlelistene]

Musikkord: [kategori 1] [2] [3] [4]

instrument: basun: å basunere 280; dragspel 42, 61, 62; -dans 250; -tone 95; fele 151, 250, 282; Felefjell 13, 14, 15; halmepipe: fløyte (II) 13; hardingfele: -slått 184; horn: -musikkengel 52; lur: Guri-luren 97; orgel 108

musikktype: folkevise 181; -leik 163; galdresong 251; hymne: Hymnen av Finlandia 80; kvad: halvkvedd 84; Draumkvædet 173; marsj: marsj! 265; å marsjere 78, 89, 144, 198, 201, 243, 259, 265, 266, 276; hornmusikkengel 52; Fredsmarsjen [demonstrasjon] 166; Internasjonalen 809 [-e], 198; salme 38, 76, 95, 268; Fattigmannssalmen 90; slått: hardingfeleslått 184; springar [s.d.]; >leik: folkeviseleik 163; Bessleik[en] 273; song 55, 74, 200 [-å-], 201, 251, 278; -kor 158; -kråke 72; -røyst 74; -stemnestemning 158; galdresong 251; gravferdssong 109; lovsong 99, 207; nasjonalsong 81; springar 227; sull: bånsull [barne|s-] 132, 182; bestemorsull 163; trall: å tralle 266; vals 95; Kostervalsen 149; vise 54, 84, 249

musikkuttrykk: grammofonplate 63, 84; kor: songkor 158; musikk 34, 198, 203; hornmusikkengel 52; pianissimo 250; rytme 73; solist 52; songrøyst 74; spel: dragspel 42, 61, 62; dragspeldans 250; dragspeltone 95; samspel 207; å spela 150, 250; Jakup Lom 282; tone 20, 109, 149, 182, 198, 222 [norsk]; dragspeltone 95; hausttone 13; syttandemai-tone 52

komponistar: komponist >Bach 63, 211; >Beethoven 63; >Olsen [Sparre] 90; >Sibelius 65, 83

 

Etterlatne dikt 1975 (s. 22-96 i Tekster i samling II. Noregs Boklag) [til toppen]

Musikkord: [kategori 1] [2] [3]

instrument: fløyte (I) [selje|-] 70; -låt 51; -tone 51

musikktype: hymne 82; kantate 90; kvad: morgonkvad 90, 95; låt: fløytelåt 51; salme: -song 59; jordsvik|salme 59; slått 41; song 38, 71, 80, 82; fridomssong 80; kveldssong 47; olsoksong 35; salmesong 59; sigersong 50; sorgmodsong 94; Suomis song 81; vise 61; voggesong: byssam 48

musikkuttrykk: klang: etterklang 50; kyrkjeklokkeklang 92; klunk: å klunka 51; kor 90, 91, 94, 96; lydhol 51; orkester 90; recitativ 92, 94; >recitator 90; solist 90 [soli]; sopran 90, 91, 93, 95; spel: å spela 41, 51; stille [fele|-]: dødstilt 59; sorgstilt 41; streng 41, 59; tenor 90, 91, 93, 95, 96; tone 51; fløytetone 51; å tone 80, 82

 

Tekster i samling II. 1975 (s. 99-290. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag) [til boklister] [til samlelistene]

Musikkord: [kategori 1] [2] [3]

instrument: dragspel: -tone 184; >trekkspel 132; fele 157, 197, 199, 200, 222, 225; -streng 149; -tone 199; bestefarfele 225; Fel-Iva 224; Fele-Håkå 157; Felstugu 224; horn: militærmusikk 282; orgel: -tone 148

musikktype: dansemusikk 218; lokk: å lokke 170; marsj 269; -erande 269; -ering 282; å marsjere 269; militærmusikk 282; messe: å messe 271, 273; salme 170, 199, 286; -bok 170, 199, 226; -song 148, 199, 286; -vers 198; slått 182, 197, 228; gamleslått 225; song [sa-:] 125, 126, 127, [so-:] 206, 269; -kråke 212; morssong 269; salmesong 148, 199, 286; syrgjesong 120; springar 199, 225, 271; stev 129; sull: å sulla 182; swing 129; symfoni 121; trall: -ande 184, 263; å tralle 119, 197, 199, 206, 228, 245, 251, 271; vise 132, 170; voggesong: byssam 206

musikkuttrykk: bass (II): -streng 149 [-asst-]; boge 225; falsk [tone] 286; klang: -botn 126; samklang 225; konsert 132; kor 126; talekor 235; monoton 286; musikk 132, 197, 263, 284, 285; dansemusikk 218; militærmusikk 282; spel: -mann 157, 224; dragspeltone 184; trekkspel 132; å spela 149, 222, 224; Fel-Iva 224; Fele-Håkå 157; stille: trollstilt 149; stilt [part.]149; streng 149, 225; basstreng 149; felestreng 149; sjelestreng 149, 158; takt 121, 228; -fast 284; tone 121, 126, 199, 206, 225, 228, 235, 251, 265, 286; dagtone 119; dragspeltone 184; feletone 199; monoton 286; orgeltone 148; å tone 286

 

Drøm mot virkelighet 1984 (En bok om Tor Jonsson, av Inger Heiberg. Vestanbok Forlag. 197 s.) (berre det nye) [til boklister]

Musikkord: [kategori 2]

musikktype: folkevise 33; messe: å messe 131; salme 105, 109; song 37, 131; barnesong 122

 

Berre kjærleik og død 1999 (Ein biografi om Tor Jonsson, av Ingar S. Kolloen. Den norske lyrikklubben 2001. 409 s. + Notar etc.) (breva o.a.) [til toppen] [til samlelistene]

Musikkord: [kategori 3] [4]

musikkuttrykk: disharmoni 108; song 87, 88; tone 280

komponistar: komponist >Olsen [Sparre] 244, 280

 

 

Til Tor Jonsson forside

 

Sist revidert 20.01.11

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net