F l o r ula  J o n s s o n i a n a

Plantedelar og -produkt hos Tor Jonssons

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for plantedelar og -produkt i Tor jonssons bøker og brev

 

Gruppering av registrerte hovudnamn

Alfabetisk referanseliste frå undergruppenamn (●) til hovudnamnet

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang av registrerte hovudnamn

Boklister: Sidetal for registrerte ord med plantedelar og -produkt

 

Til Tor Jonsson forside

 

 

Gruppering av registrerte hovudnamn for plantedelar og -produkt

Søk etter namna i samlelista. [til samlelista]

 

blome: andlet, ange, bekar, blad (II), blome, flor, gåsunge, klokke, kronblad, mjølberar  

frukt/frø: agne, aks, bær, frukt, frø, gror, kongle, korn, nype, nøtt, skal, å så

blad m.m.: bar, blad (I), klumsekorn, knupp, lauv

strå m.m.: halm, kornband, strå

stamme/grein m.m.: bork, grein, klunger, krone, kvist (I), merg, never, renning, ris, stamme, sår, tein, topp

rot o.l.: knoll, lauk, rot, stuv, trevl, tåg

heil plante m.m.: busk, flak [mose|-], kjørr, kragg, plante, ranke, rotvelte, runn, snære, tre (I)

produkt, trevyrke: bjelke, fjøl, flis, krakk, kubbe, kvist (II), laft, lunne, pinne, planke, påle, ski, sopelime, stabbe, stake, staur, stav, stikke, stokk, stolpe, stong, tre (II), tyri, tømmer, ved

produkt, anna: blod, fausk, gift, grut, honning, kvåe, narkotika, nikotin, parfyme, sevje, tjøre

ymse: botanisering, celle, flora

 

 

Alfabetisk referanseliste frå 40 undergruppenamn (●) til hovudnamnet

Søk etter hovudnamnet i den alfabetiske samlelista (nedafor)

 

auga → andlet, bast → bork, beingrind [tørrtre] → kragg, blåbjølle → klokke, bord → fjøl, brann → ved, brom → kvist (I), bukett → blome, bundel → blome, dåm → ange, eim → ange, fræving → frø, gjem → ange, kime → gror, kjerne → nøtt, knott → ved, kork → bork,kost → lunne, krans → blome, krull → runn, kåpe → agne, kåre → flis, legg → stamme, lukt → ange, munn → andlet, nektar → honning, nov → laft, panel → fjøl, raft → laft, saft → sevje, sal [lauv|-] → runn, ●skot → renning, solv → sopelime, spire → gror, stubbe → stuv, svill → laft, syltetøy → bær, tyrhjelmhette → kronblad, vase → blome

 

 

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang av 97 registrerte hovudnamn for plantedelar og -produkt

Søk på merka hovudnamn og kom dit i teksten. [til boklister] [til toppen]

 

agne >kåpe, aks, andlet >auga >munn, ange >dåm >eim >gjem >lukt

bar, bekar, bjelke, blad (I), blad (II), blod, blome >bukett >bundel >krans >vase, bork >bast >kork, botanisering, busk, bær >syltetøy

celle

fausk, fjøl >bord >panel, flak, flis >kåre, flor, flora, frukt, frø >fræving

gift, grein, gror >kime >spire, grut, gåsunge

halm, honning >nektar

kjørr, klokke >blåbjølle, klumsekorn, klunger, knoll, knupp, kongle, korn, kornband, kragg >beingrind [tørrtre], krakk, kronblad >tyrhjelmhette, krone [tre|-], kubbe, kvist (I) [grein] >brom, kvist (II) [ved|-], kvåe

laft >nov >raft >svill, lauk, lauv, lunne >kost

merg, mjølberar

narkotika, never, nikotin, nype, nøtt >kjerne

parfyme, pinne, planke, plante, påle

ranke, renning >skot, ris, rot, rotvelte, runn >krull >sal [lauv|-]

sevje >saft, skal, ski, snære, sopelime >solv, stabbe, stake, stamme >legg, staur, stav, stikke [ved|-], stokk, stolpe, stong, strå, stuv >stubbe, sår [tre|-]

tein, tjøre, topp, tre (I) [plante], tre (II) [vyrke], trevl, tyri, tømmer, tåg

ved >brann >knott

å så

 

agne Jarnnetter 1

●kåpe Jarnnetter 1

 

aks Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1

kornband [s.d.]

 

andlet [blome|-]:

●auga:

augnetrøyst Ei dagbok for mitt hjarte 1

blåøygd Tekster i samling I: 1

balderbrå Berg ved blått vatn 1

●munn:

blomemunn Berg ved blått vatn 1

blome [s.d.]

 

ange [plante|-] Berg ved blått vatn 1, Lause dikt1, Tekster i samling I: 1, II: 1

-ande Tekster i samling II: 1 [-g|a-]

avferdsange Jarnnetter 1

frævings-ange Berg ved blått vatn 1

å anga Mogning i mørkret 2, Jarnnetter 1

●dåm Mogning i mørkret 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling II: 1

dæme Tekster i samling II: 1

å dæme Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1

●eim:

å eima Mogning i mørkret 1

●gjem Tekster i samling I: 1

●lukt:

godlukt Tekster i samling II: 1

å lukta Tekster i samling I: 1

 

bar Mogning i mørkret 1, Lause dikt 1

-buske Tekster i samling II: 1

-skog Tekster i samling II: 1

raudbar Jarnnetter 1 [topp samleliste] [til boklister]

 

bekar [beger] Mogning i mørkret 1

 

bjelke [tre|-] Tekster i samling II: 1

planke [s.d.]

 

blad (I) Mogning i mørkret 9, Berg ved blått vatn 2, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Lause dikt 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1, II: 1

-heng Mogning i mørkret 1

blakreblad Berg ved blått vatn 1, Etterlatne dikt 1

lauvsblad Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 2, Tekster i samling I: 1

oljeblad Tekster i samling I: 1

ormegrasblad Tor Jonsson-minne (breva) 1

ospeblad Tekster i samling I: 1

sennesblad Tor Jonsson-minne (breva) 1

kronblad, lauv [s.d.]

 

blad (II) [sjå: kronblad]

 

blod [plante|-] Berg ved blått vatn 3

-ut Tekster i samling I: 1

blomeblod Jarnnetter 1

haustblodut Tekster i samling I: 1

å blø Berg ved blått vatn 2 [1: -de], Tekster i samling I: 1 [oreved]

sevje [s.d.]

 

blome Mogning i mørkret 6, Berg ved blått vatn 17, Jarnnetter 9, Ei dagbok for mitt hjarte 5, Lause dikt 4, Etterlatne dikt 8, Tor Jonsson-minne (breva) 4 [1: Finland], Tekster i samling I: 20 [1: -mst], II: 10 [1: kvit]  

-berg Berg ved blått vatn 1

-blod Jarnnetter 1

-bukett Tekster i samling I: 1

-bør Ei dagbok for mitt hjarte 1

-eng Berg ved blått vatn 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling II: 1

-engel Tekster i samling I: 1

-frø Lause dikt 1

-gneist Jarnnetter 1

-grav Berg ved blått vatn 1

-grein Jarnnetter 1, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Etterlatne dikt 1

-knupp Jarnnetter 1

-krans Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 1, II: 3

-krukke Tekster i samling I: 1 [topp samleliste] [til boklister]

-land Berg ved blått vatn 1

-munn Berg ved blått vatn 1

-rabatt Tekster i samling I: 1

-skrud Jarnnetter 1, Etterlatne dikt 1

-stjerne Jarnnetter 1

-tre Tekster i samling I: 2

-tung Ei dagbok for mitt hjarte 1

autogenblome Tekster i samling I: 1

blomstrut [adj.] Tekster i samling II: 1

blømande Ei dagbok for mitt hjarte 1, Tekster i samling I: 2

bløming Tekster i samling I: 1

blømingstid Tekster i samling I: 2

bukkeblome Tekster i samling I: 1

fattigdomsblome Jarnnetter 1

fegreblom Ei dagbok for mitt hjarte 1, Etterlatne dikt 1

fjellblome Tekster i samling I: 2

heggeblome Tekster i samling II: 1

oljeblome Tekster i samling I: 1

papirblome Tekster i samling I: 3

parkblome Tekster i samling I: 1

plastikkblome Tekster i samling I: 1

reinsblome Tor Jonsson-minne (breva) 1

reklameblome Tekster i samling I: 1

septemberblome Tekster i samling I: 1

sorgblome Berg ved blått vatn 1

tjøreblom Tekster i samling II: 1

treblome Tekster i samling I: 1

trøysteblome Tekster i samling I: 1

villblome Tekster i samling I: 1

å bløme Mogning i mørkret 2, Berg ved blått vatn 4, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Lause dikt 1, Etterlatne dikt 5, Tekster i samling I: 6, II: 2

Blom [kafé] Berre kjærleik og død 2

●bukett Tekster i samling I: 1

blomebukett Tekster i samling I: 1

syrenbukett Tekster i samling II: 1

●bundel Etterlatne dikt 1 [blåbjølle]

●krans Berg ved blått vatn 1 [kvit], Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 2, II: 3

-e/lag Tekster i samling I: 1 [topp samleliste] [til boklister]

blomekrans Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 1, II: 3

klungerkrans Berg ved blått vatn 2

lyngkrans Tekster i samling I: 1

minnekrans Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling II: 1

sorgmodkrans Etterlatne dikt 1

●vase Mogning i mørkret 1

blomekrukke Tekster i samling I: 1

krus og korg Etterlatne dikt 1

gåsunge, kronblad, nype: rose [s.d.]

 

bork Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 2

velberkt [part.] Tekster i samling  II: 1

verbarka Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 1 [-ber-]

●bast Tekster i samling II: 1

●kork Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 1

never [s.d.]

 

botanisering:

-s/tur Tor Jonsson-minne (breva) 1

flora [s.d.]

 

busk Mogning i mørkret 1, Tor Jonsson-minne (breva) 1

barbuske Tekster i samling II: 1

klungerbusk Berg ved blått vatn 1

kjørr, runn, snære [s.d.]

 

bær Tekster i samling II: 1

-plukkar Tekster i samling I: 1

blåbær Tekster i samling II: 1

tytebær Tekster i samling I: 1

●syltetøy Tekster i samling II: 1

 

celle Tekster i samling I: 2

 

fausk:

gløsefausk Tekster i samling I: 1

 

fjøl Ei dagbok for mitt hjarte 1, Tekster i samling I: 1, II: 1

lusefjøl Tekster i samling I: 1

●bord Tekster i samling I: 1

-kledd Tekster i samling I: 1

-klednad Tekster i samling I: 1

halvklovningsgolv Tekster i samling I: 1

●panel Tekster i samling I: 1

planke [s.d.]

 

flak Mogning i mørkret 1 [mose] [topp samleliste] [til boklister]

 

flis Tekster i samling II: 1

●kåre Etterlatne dikt 1

stikke [s.d.]

 

flor Tekster i samling II: 1

 

flora Tekster i samling I: 1

fargeflora Etterlatne dikt 1

fjellflora Tekster i samling I: 1

botanisering [s.d.]

 

frukt Mogning i mørkret 1, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Lause dikt 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 8

-bar Jarnnetter 1, Tekster i samling II: 1

ufruktbar Tekster i samling I: 1

 

frø Mogning i mørkret 4, Berg ved blått vatn 8, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Lause dikt 2, Etterlatne dikt 4, Tekster i samling I: 7, II: 3

-auk|natt Berg ved blått vatn 1

-korn Etterlatne dikt 1

blomefrø Lause dikt 1

framtidsfrø Berg ved blått vatn 1, Etterlatne dikt 1

sebedillefrø Tor Jonsson-minne (breva) 1

skogafrø Mogning i mørkret 1

såfrø Drøm mot virkelighet 1

ugrasfrø Tekster i samling I: 1

●fræving:

-s/-ange Berg ved blått vatn 1

-s/veng Jarnnetter 1

ufræva Jarnnetter 1

å fræva Berg ved blått vatn 2, Tekster i samling I: 1

nøtt, å så [s.d.]  

 

gift Lause dikt 1 [i staup], Tekster i samling I: 1 [nesle|-]

-ig Etterlatne dikt 1 [blome, frukt]

-plante Tekster i samling I: 1

eld Tekster i samling I: 1 [nesle]

å brenne Tekster i samling I: 2 [nesle]

å svi Tekster i samling I: 1 [nesle]

narkotika, nikotin [s.d.]

 

grein Ei dagbok for mitt hjarte 1, Etterlatne dikt 2, Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 5, II: 7

bjørkegrein Lause dikt 1

blomegrein Jarnnetter 1, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Etterlatne dikt 1

frelsargrein Jarnnetter 1

ospegrein Mogning i mørkret 1

seljegrein Jarnnetter 1, Etterlatne dikt 1

sjølmordgrein Ei dagbok for mitt hjarte 1, Tekster i samling I: 1

ættegrein Tekster i samling I: 2

Quislings grein Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 1

bar, kvist (I) [s.d.]

 

gror Mogning i mørkret 1 [topp samleliste] [til boklister]

-tung Berg ved blått vatn 1

attgrott Tekster i samling II: 1

grobotn Tekster i samling I: 3, II: 1

grohare [zool.] Tekster i samling II: 1

gromold Berg ved blått vatn 1

grotid Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 3

mosegrodd Mogning i mørkret 1, Tekster i samling I: 3, II: 2

nedgrodd Tekster i samling I: 1

tankegror Berg ved blått vatn 1

å gro Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 6, Jarnnetter 4, Ei dagbok for mitt hjarte 3, Lause dikt 3, Etterlatne dikt 6, Tekster i samling I: 11, II: 6

●kime Tekster i samling I: 1

●spire Tekster i samling I: 1

 

grut:

kaffegrut Tekster i samling I: 1, II: 1 [-fi|-]

 

gåsunge [bot.]:

-gul Etterlatne dikt 1 [-g|g-]

blome [s.d.]

 

halm Mogning i mørkret 1, Tekster i samling I: 1

-madrass Tekster i samling I: 1

-strå Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 2

-e/bott|seng Tekster i samling I: 1

-e/pipe Mogning i mørkret 1

-e/seng Tekster i samling II: 1

likhalmseng Tekster i samling I: 1

hakk [halm|-] Tekster i samling I: 1

kornband [s.d.]

 

honning:

-fred Berg ved blått vatn 1

-land Berg ved blått vatn 1

-søt Tekster i samling II: 1

-tid Tekster i samling I: 1

●nektar Ei dagbok for mitt hjarte 1, Tekster i samling I: 1

 

kjørr Mogning i mørkret 1, Tekster i samling I: 1, II: 2

einekjørr Tekster i samling II: 2 [1: -n|k-]

olderkjørr Tekster i samling II: 1

vierkjørr Etterlatne dikt 1, Tekster i samling II: 1 [-jer-]

runn, snære [s.d.]

 

klokke [plante|-] Jarnnetter 1 [topp samleliste] [til boklister]

Fjellklokka [klubb] Tekster i samling I: 1

●blåbjølle Lause dikt 1, Tekster i samling I: 1, II: 1

-bakke [-l|b-] Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 1, II: 1

-blått [subst.] Etterlatne dikt 1

Blåbjøllbakken Mogning i mørkret 1, Lause dikt 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 3, II: 1

kronblad [s.d.]

 

klumsekorn Berg ved blått vatn 1 [galle på einer]

 

klunger [her: torn] Jarnnetter 1

-busk Berg ved blått vatn 1

-krans Berg ved blått vatn 2

-rose Tekster i samling I: 1

nype [s.d.]

 

knoll:

rotknoll Tekster i samling I: 1

lauk [s.d.]

 

knupp Mogning i mørkret 1

blomeknupp Jarnnetter 1

lauvsprettskog Etterlatne dikt 1

 

kongle Tekster i samling I: 1

-sau Tekster i samling I: 1

grankongle Tekster i samling II: 1

 

korn [om matkorn, sjå Plantenamn: korn]:

glitrekorn Tekster i samling II: 1

grovkorna Tekster i samling I: 1

gullkorn Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 1

klumsekorn Berg ved blått vatn 1

kråksylvkorn Berg ved blått vatn 1

kornband [s.d.]

 

kornband Mogning i mørkret 1

kornstaursus Jarnnetter 1

treva [24 band] Mogning i mørkret 1

aks, halm [s.d.]

 

kragg: [topp samleliste] [til boklister]

furukragg Tekster i samling II: 1

●beingrind [tørrtre] Jarnnetter 1

 

krakk:

bordkrakk Tekster i samling II: 1

omnskrakk Tekster i samling II: 1

peiskrakk Tekster i samling I: 1

sagkrakk Tekster i samling II: 1

skomakarkrakk Tekster i samling II: 1

 

kronblad:

–fall Ei dagbok for mitt hjarte 1 [-d|f-], Etterlatne dikt 1

blad (II) [kron|-] Berg ved blått vatn 1, Tor Jonsson-minne (breva) 1 [gulkvite]

blomemunn Berg ved blått vatn 1

blomestjerne Jarnnetter 1

prestekrage Berg ved blått vatn 1, Jarnetter 1

●tyrhjelmhette Jarnnetter 1

blome [s.d.]

 

krone [tre|-] Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 2, II: 1

topp [s.d.]

 

kubbe:

feitvedkubbe Tekster i samling II: 1

stabbe [s.d.]

 

kvist (I) [grein] Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1, II: 2

turrkvist Tekster i samling II: 1

turrkvisthaug Tekster i samling II: 1

ynskjekvist Tekster i samling I: 2 [1: ønske|-]

Lagerquist [!] [P.] Tekster i samling II: 1

●brom [kvistar o.l.] Mogning i mørkret 1

bjørkebrum Tekster i samling II: 1

grein [s.d.]

 

kvist (II) [ved|-] Jarnnetter 1

-rom Tekster i samling II: 1

 

kvåe:

-flogen Tekster i samling II: 1

tjøre [s.d.]

 

laft Etterlatne dikt 1 [topp samleliste] [til boklister]

●nov Tekster i samling II: 3

●raft Etterlatne dikt 1

takskjegg Tor Jonsson-minne (breva) 1

●svill Berg ved blått vatn 1

bjelke, stokk [s.d.]

 

lauk Etterlatne dikt 1

taklauk Tor Jonsson-minne (breva) 1

knoll [s.d.]

 

lauv Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 2, Jarnnetter 5, Ei dagbok for mitt hjarte 2, Lause dikt 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 3, II: 2

-fall Jarnnetter 1, Etterlatne dikt 1

-falls|kviskring Lause dikt 1

-heng Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling II: 1

-hytte Tekster i samling I: 1

-sal|skrud Jarnnetter 1

-skog Ei dagbok for mitt hjarte 1

-skog|krull Tekster i samling I: 1

-sprett|skog Etterlatne dikt 1

-s/blad Mogning i mørkret 1, Berg ved blått vatn 2, Tekster i samling I: 1

bjørkelauv Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 1

haustlauv Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 1  

mailauv Berg ved blått vatn 1

nedfallslauv Jarnnetter 1, Ei dagbok for mitt hjarte 1

ham [lauv|-] Mogning i mørkret 1

blad (I) [s.d.]

 

lunne:

vedlunne Tekster i samling II: 1

å lunna Tekster i samling I: 1

●kost:

vedakost Tekster i samling II: 1

tømmer, ved [s.d.]

 

merg Tekster i samling I: 1

 

mjølberar [”gul midt i” issoleiblome] Tor Jonsson-minne (breva)

 

narkotika Tekster i samling II: 1

narkotisk Tekster i samling II: 1

opium Tekster i samling II: 1

gift, nikotin [s.d.]

 

never Tekster i samling I: 1 [topp samleliste] [til boklister]

bork [s.d.]

 

nikotin Tor Jonsson-minne (breva) 1

gift, narkotika [s.d.]

 

nype:

-rose Tekster i samling I: 1

blome, klunger [s.d.]

 

nøtt Tekster i samling I: 1 [nöt, sv. sitat]

●kjerne Jarnnetter 1, Tekster i samling I: 4 [1 også: kärna], II: 1

skal [s.d.]

 

parfyme Tekster i samling II: 1

bukkeparfyme Tekster i samling I: 1

kulturparfyme Tekster i samling I: 1

godlukt Tekster i samling II: 1

ange [s.d.]

 

pinne:

vedpinne Tekster i samling II: 1

 

planke Berg ved blått vatn 1, Berre kjærleik og død 1

bjelke, fjøl [s.d.]

 

plante Tekster i samling I: 1

fjellhageplante Tor Jonsson-minne (breva) 2

fjellplante Tor Jonsson-minne (breva) 1 [dyrka og ville], Tekster i samling II: 1  

giftplante Tekster i samling I: 1

planta [part.] Tekster i samling I: 1

planting Tor Jonsson-minne (breva) 1

å planta Jarnnetter 1, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Etterlatne dikt 1, Tor Jonsson-minne (breva) 2, Tekster i samling I: 6  

 

påle Tekster i samling I: 1 [tjor|-]

stav [s.d.]

 

ranke:

akantusranke Tekster i samling I: 1

 

renning Drøm mot virkelighet 1

●skot Drøm mot virkelighet 1

tein [s.d.]

 

ris Mogning i mørkret 2, Tekster i samling II: 1

bjørkeris Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling II: 1

sopelime [s.d.] [topp samleliste] [til boklister]

 

rot Mogning i mørkret 3, Berg ved blått vatn 2, Jarnnetter 2, Lause dikt 2, Etterlatne dikt 4, Tekster i samling I: 15, II: 9

-feste Drøm mot virkelighet 1

-knoll Tekster i samling I: 1

-laus Tekster i samling II: 1

-løyse Tekster i samling I: 1

-velte|skog Jarnnetter 1

-vev Tekster i samling I: 1

husmannsrot Tekster i samling I: 1 [-|røter]

ugrasrot Tekster i samling I: 1

villrot Tor Jonsson-minne (breva) 1

å røte Berg ved blått vatn 1, Lause dikt 1

stuv [s.d.]

 

rotvelte:

-skog Jarnnetter 1

skogafall Ei dagbok for mitt hjarte 1

 

runn:

seljerunn Etterlatne dikt 1

●krull:

lauvskogkrull Tekster i samling I: 1

veggras-krull Tekster i samling I: 1

●sal [lauv|-] Tekster i samling II: 1

lauvsalskrud Jarnnetter 1

kvelv Tekster i samling II: 1

kjørr, snære [s.d.] 

 

sevje Mogning i mørkret 1, Tekster i samling I: 2, II: 1

-sus Jarnnetter 1

dogg Mogning i mørkret 1

●saft Tekster i samling II: 1

-ig Etterlatne dikt 1

blod [s.d.]

 

skal Tekster i samling II: 1 [topp samleliste] [til boklister]

nøtt [s.d.]

 

ski Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 2, II: 9

-far Tekster i samling II: 1

-gard Tekster i samling I: 10, II: 17

-gard|stav Jarnnetter 1

-låm Tekster i samling II: 2

-renn Tekster i samling I: 1

-stav Tekster i samling II: 2

-tur Tekster i samling II: 1

staur [s.d.]

 

snære [snar] Mogning i mørkret 2

kjørr, runn [s.d.]

 

sopelime Berg ved blått vatn 1

-seljar|ætt Drøm mot virkelighet 1 [-p|l-]

●solv Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling II: 2

 

stabbe Tekster i samling I: 1

hoggestabbe Berre kjærleik og død 1

stabbur Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 3, II: 1

stabburstropp Tekster i samling II: 1

stabbursvegg Tekster i samling I: 1

kubbe [s.d.]

 

stake [tre|-] Jarnnetter 1

staur, påle [s.d.]

 

stamme [tre|-] Tekster i samling I: 1

stake Jarnnetter 1

●legg Jarnnetter 1

furulegg Jarnnetter 1

stokk, tømmer [s.d.]

 

staur [tre|-] Tekster i samling I: 1, II: 1

gardstaur Tekster i samling I: 1

kornstaursus Jarnnetter 1

 

stav [tre|-] Jarnnetter 1, Lause dikt 1, Tekster i samling I: 1, II: 3

-kyrkje Tekster i samling I: 1, Berre kjærleik og død 1  

mælestav Tekster i samling I: 1

rondastav Etterlatne dikt 1

skigardstav Jarnnetter 1

skistav Tekster i samling II: 2 [topp samleliste] [til boklister]

ski [s.d.]

 

stikke [ved|-] Mogning i mørkret 1, Tor Jonsson-minne (breva) 1

fyrstikk Tekster i samling II: 1

fyrstikk-øskje Tekster i samling I: 1

vedstikke Tekster i samling II: 1

 

stokk [tre|-] Jarnnetter 1, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1, II: 2, Berre kjærleik og død 1  

-ende [subst.] Tekster i samling II: 1

furustokk Tekster i samling II: 1

Stockholm Tekster i samling I: 2

Stokken [M.] Tekster i samling I: 1

tømmer [s.d.]

 

stolpe [tre|-] Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling II: 5

-feste Tekster i samling II: 1

-hol Tekster i samling II: 1

gjerdstolpe Tekster i samling II: 1

grindstolpe Tekster i samling I: 1

svalstolpe Tekster i samling I: 1

telegrafstolpe Berg ved blått vatn 1

stokk [s.d.]

 

stong [tre|-] Tekster i samling I: 1

fiskestong Tekster i samling I: 1, II: 2 [1: -tan-]

nidstong Tekster i samling I: 1

 

strå Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 2, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1, II: 4

-seng|blund Jarnnetter 1

bivrestrå Etterlatne dikt 1

halmstrå Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 2  

halm [s.d.]

 

stuv Lause dikt 1, Tekster i samling II: 1

●stubbe Tekster i samling I: 1, II: 1

 

sår [tre|-] Mogning i mørkret 1, Jarnnetter 1

såra [part.] Etterlatne dikt 1

å såre Jarnnetter 1, Etterlatne dikt 1

blod, sevje [s.d.]

 

tein Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1

seljetein Etterlatne dikt 2

 

tjøre: [topp samleliste] [til boklister]

å tjørebre Tor Jonsson-minne (breva) 1

tyri [s.d.]

 

topp [plante|-] Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 2  

finntoppgras Jarnnetter 1

tretopp Tekster i samling II: 1

krone [s.d.]

 

tre (I) [plante] Mogning i mørkret 3, Berg ved blått vatn 6, Jarnnetter 5, Ei dagbok for mitt hjarte 1, Lause dikt 4, Etterlatne dikt 6, Tor Jonsson-minne (breva) 2, Tekster i samling I: 7 [1: -ræ], II: 5

-topp Tekster i samling II: 1

adelstre Tekster i samling I: 1

blometre Tekster i samling I: 2

fikentre Tekster i samling II: 1

juletre Tekster i samling I: 1

kunnskapstre Tekster i samling I: 3

oretre Tekster i samling I: 1

sorgtre Berg ved blått vatn 1

tormetre Ei dagbok for mitt hjarte 1

ættetre Tekster i samling II: 1

Livsens tre [bok] Tekster i samling I: 1

Olavs tre Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 1

 

tre (II) [vyrke] Lause dikt 1, Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 3  

-blome Tekster i samling I: 1

-gul Tekster i samling II: 1

-mann Tekster i samling I: 1 [-|meinn]

-skjerar|jarn Tekster i samling II: 1

-skjering Tekster i samling I: 1

-skurd Tekster i samling I: 3

-skurd|krot Berg ved blått vatn 1

-vare|industri Tekster i samling I: 1

selatre Tekster i samling I: 1

kvist (II) [s.d.]

 

trevl Etterlatne dikt 1

 

tyri: [topp samleliste] [til boklister]

feitvedkubbe Tekster i samling II: 1

feitvedstripe Tekster i samling I: 1

Tyrihans Tekster i samling II: 1

tjøre [s.d.]

 

tømmer Tekster i samling I: 4, Berre kjærleik og død 2 [1: timber]

-drift Tekster i samling I: 1

-fløyting Tekster i samling II: 1 [timber|-]

-flåte Tekster i samling I: 1

-hoggar Tekster i samling I: 1

-hogst Tekster i samling I: 1

-hus Tekster i samling I: 5

-manns|son Tekster i samling I: 1

-prat Tekster i samling I: 1

-skog Tekster i samling I: 1, II: 1 [timber|-]

å tømra Jarnnetter 1

bjelke, fjøl, kubbe, planke, stabbe, stolpe, stokk [s.d.]

 

tåg Jarnnetter 1, Etterlatne dikt 1

rot [s.d.]

 

ved Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 1, Etterlatne dikt 1 [levande], Tor Jonsson-minne (breva) 1, Tekster i samling I: 5, II: 2  

-bering Tekster i samling I: 2

-bør Tekster i samling I: 1

-lunne Tekster i samling II: 1

-pinne Tekster i samling II: 1

-skjul Tekster i samling II: 1

-stikke Tekster i samling II: 1

-a/kost Tekster i samling II: 1

-a/laus Tekster i samling II: 1

-a/skog Tekster i samling II: 1

feitvedkubbe Tekster i samling II: 1

feitvedstripe Tekster i samling I: 1

rekarved Tekster i samling I: 1

●brann Berg ved blått vatn 1

●knott Tekster i samling I: 1 [oreved] [topp samleliste] [til boklister]

 

å så Mogning i mørkret 3, Berg ved blått vatn 5, Jarnnetter 1, Lause dikt 1, Etterlatne dikt 3, Tekster i samling I: 3, II: 1

sådag Tekster i samling II: 1

sådd [part.] Berg ved blått vatn 1, Tekster i samling I: 1

såfrø Drøm mot virkelighet 1

såkorn Berg ved blått vatn 1, Jarnnetter 2

såmann Berg ved blått vatn 2, Etterlatne dikt 1, Tekster i samling I: 1

såmannssjel Berg ved blått vatn 1

såmannssyn Berre kjærleik og død 1

såmaskin Tekster i samling II: 1

usådd [part.] Mogning i mørkret 1

frø [s.d.]

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord med plantedelar og -produkt i Tor Jonssons bøker og brev [til samlelista] [til toppen]

Søk på boktittelen og finn ord og sidetal; 11 titlar.

 

Mogning i mørkret 1943 (s. 9-39 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Berg ved blått vatn 1946 (s. 43-108 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Jarnnetter 1948 (s. 111-170 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Ei dagbok for mitt hjarte 1951 (s. 172-197 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956)

Lause dikt 1956 (s. 201-234 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene)

Tor Jonsson-minne tatt vare på av Sparre Olsen 1968 (breva) (Noregs Boklag. 114 s.)

Tekster i samling I. 1973 (s. 11-319. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag)

Etterlatne dikt 1975 (s. 22-96 i Tekster i samling II. Noregs Boklag)

Tekster i samling II. 1975 (s. 99-290. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag)

Drøm mot virkelighet 1984 (En bok om Tor Jonsson, av Inger Heiberg. Vestanbok Forlag. 197 s.) (berre det nye)

Berre kjærleik og død 1999 (Ein biografi om Tor Jonsson, av Ingar S. Kolloen. Den norske lyrikklubben 2001. 409 s. + Notar etc.) (nytt i breva o.a.)

 

Mogning i mørkret 1943 (s. 9-39 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

ange: å anga 10, 14; >dåm 14; å dæme 13; >eim: å eima 10; bar 22; bekar 14; blad (I) 10, 14, 20, 22, 23, 27, 28, 38, 39; -heng 28; lauvsblad 14; blome 10, 14, 16, 19 [tusen], 27, 36; å bløma 15, 19; >vase 16; busk 15; flak 12 [mose]; frukt 36; frø 10, 28, 37, 38; skogafrø 28; grein: ospegrein 23; gror 13; mosegrodd 15; å gro 10; halm 24; -e/pipe 23; kjørr 37; klokke >blåbjølle: Blåbjøllbakken 11; knupp 38; kornband 22n; >treva 22; kvist (I): brom 10; lauv 27; -s/blad 14; ham 28; ris 20, 35; rot 16, 28, 39; sevje 11; dogg 11; snære 15, 28; stikke 26 [ved|-]; sår 11; tre (I) 15, 27, 37; å så 19, 34, 38; usådd 30

 

Berg ved blått vatn 1946 (s. 43-108 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til boklister] [til samlelista]

Plantedelar og -produkt:

aks 61; andlet >auga: balderbrå 54; >munn: blomemunn 101; ange 101; frævings-ange 50; >dåm: å dæme 92; blad (I) 56, 92; blakreblad 83; lauvsblad 54, 55; kronblad [s.d.]; blod 48, 55, 99; å blø 48 [-de], 69; blome 43, 44, 45, 46 [kvit], 54, 56, 57, 60, 61, 69, 75, 78, 88, 97, 100, 101, 102; -berg 100; -eng 46; -grav 102; -krans 56; -land 72; -munn 101; sorgblome 77; å bløme 69, 73, 79, 81; >krans 46 [kvit]; blomekrans 56; klungerkrans 52, 78; minnekrans 46; bork: verbarka 96; busk: klungerbusk 47; frø 44, 57, 75, 79, 88, 97, 100, 101; -auknatt 88; framtidsfrø 100; >fræving: -s/-ange 50; å fræva 88, 97; gror: -tung 92; gromold 100; tankegror 101; å gro 43, 69, 78, 79, 82, 83; honning: -fred 98; -land 99; klokke >blåbjølle: -bakke 101 [-l|b-]; klumsekorn 46; klunger: -busk 47; -krans 52, 78; korn: gullkorn 87; klumsekorn 46; kråksylvkorn 67; kronblad: blad (II) 54; blomemunn 101; prestekrage 54; laft >svill 96; lauv 54, 99; -heng 96; -s/blad 54, 55; mailauv 45; planke 73; ris: bjørkeris 44n; rot 61, 63; å røte 75; ski 83; sopelime 44n; >solv 44; stabbe: stabbur 63; stolpe 76; telegrafstolpe 76; strå 45; tre (I) 45, 46, 55, 61, 72, 95; sorgtre 89; tre (II): -skurdkrot 53; ved 71; >brann 71; å så 55, 75, 93, 101, 104; sådd [part.] 88; såkorn 106; såmann 79, 83; såmannssjel 100

 

Jarnnetter 1948 (s. 111-170 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

agne 161; >kåpe 126; aks 113; ange: avferdsange 119; å anga 127; >dåm: å dæme 155; bar: raudbar 123; blod: blomeblod 119; blome 113, 115, 117, 130, 156, 157, 162, 165, 166; -blod 119; -gneist 156; -grein 119; -knupp 127; -skrud 156; -stjerne 113; fattigdomsblome 132; >krans 121; frukt: -bar 147; frø >fræving: -s/veng 135; ufræva [part.] 135; grein: blomegrein 119; frelsargrein 136; seljegrein 162; gror: å gro 115, 129, 130, 146; klokke 113; klunger 129; knupp: blomeknupp 127; kornband: kornstaursus 115; kragg >beingrind [tørrtre] 160; kronblad: blomestjerne 113; prestekrage 123; >tyrhjelmhette 121; krone [tre|-] 135; kvist (II) 161; lauv 113, 114, 119, 125, 156; -fall 135; -salskrud 114; bjørkelauv 114; nedfallslauv 131; nøtt >kjerne 119; plante: å planta 130; rot 125, 130; -velteskog 153; rotvelte: -skog 153; runn >sal: lauvsalskrud 114; sevje: -sus 119; ski: -gardstav 138; stake 131; stamme: stake 131; >legg 125; furulegg 159; staur: kornstaursus 115; stav 125; skigardstav 138; stokk 163; strå 119, 163; -sengblund 133; sår [tre|-] 119; å såre 162; topp: finntoppgras 150; tre (I) 119, 121, 125, 160, 166; tømmer: å tømra 159; tåg 158; ved 159; å så 153; såkorn 161, 167

 

Ei dagbok for mitt hjarte 1951 (s. 172-197 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene, 1956) [til boklister] [til samlelista] [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

andlet >auga: augnetrøyst 175; blad (I) 182; kronblad [s.d.]; blome 173, 175, 183, 184, 185; -bør 175; -grein 183; -tung 175; blømande 178; fegreblom 179; å bløme 192; fjøl 196; frukt 193; frø 182; grein 175; blomegrein 183; sjølmordgrein 180; gror: å gro 186, 194, 196; honning >nektar 185; kronblad: –fall 182 [-d|f-]; lauv 178, 184; -skog 178; nedfallslauv 184; plante: å planta 192; rotvelte: skogafall 188; tre (I) 183; tormetre 175

 

Lause dikt 1956 (s. 201-234 i Dikt i samling. Noregs Boklag billegbøkene) [til boklister]

Plantedelar og -produkt:

ange 226; bar 210; blad (I) 231; kronblad [s.d.]; blome 206, 210, 213, 217; -frø 209; å bløme 205; frukt 218; frø 209, 218; blomefrø 209; gift 218 [i staup]; grein: bjørkegrein 206; gror: å gro 205, 209, 227; klokke >blåbjølle 219; Blåbjøllbakken 226; lauv 206; -fallskviskring 203; rot 207, 221; å røte 223; stav 205; stuv 219; tre (I) 206, 219, 221, 233; tre (II) 210; å så 211

 

Tor Jonsson-minne tatt vare på av Sparre Olsen 1968 (breva) (Noregs Boklag. 114 s.) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

blad (I): ormegrasblad 60; sennesblad 68; kronblad [s.d.]; blome 60 [Finland], 61, 83, 105; reinsblome 83; bork >kork 106; botanisering: -s/tur 95; busk 110; frø: sebedillefrø 84; grein 60; Quislings grein 60; halm: -strå 67; kronblad: blad (II) 83 [gulkvite]; laft >raft: takskjegg 80; lauk: taklauk 75; lauv: haustlauv 52; mjølberar 83 [”gul midt i” issoleiblome]; nikotin 75; plante: fjellhageplante 84, 88; fjellplante 75 [dyrka og ville]; planting 88; å planta 58, 60; rot: villrot 75; stikke 24; strå: halmstrå 67; tjøre: å tjørebre 67; topp [tre|-] 60; tre (I) 52, 58; Olavs tre 60; tre (II) 74; ved 61, 84

 

Tekster i samling I. 1973 (s. 11-319. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag) [til boklister] [til samlelista]

Plantedelar og -produkt:

andlet >auga: blåøygd 89; ange 45; >gjem 13; >lukt: å lukta 291; blad (I) 291; lauvsblad 273; oljeblad 118; ospeblad 157; blod [plante|-]: -ut 21; haustblodut 290; å blø 89 [oreved]; blome 14, 39, 44, 51, 83, 88, 90, 178 [-mst], 203, 238, 251, 258, 267, 268, 277, 278, 279, 287, 290, 291; -bukett 44; -engel 52; -krans 44; -krukke 52; -rabatt 199; -tre 11, 12; autogenblome 291; blømande 212, 251; bløming 204; blømingstid 204, 281; bukkeblome 13; fjellblome 241, 268; oljeblome 291; papirblome 97, 274, 291; parkblome 291; plastikkblome 275; reklameblome 291; septemberblome 291; treblome 86; trøysteblome 277; villblome 44, 238 [-l b-]; å bløme 21, 55, 129, 211, 251, 282; >bukett 51 [nesle]; blomebukett 44; >krans 108, 109; -e/lag 108; -e/pålegging 108; blomekrans 44; lyngkrans 266; >vase: blomekrukke 52; bork 11, 13; verberka 229; >kork 152; bær: -plukkar 45; tytebær 45; celle 88, 138; fausk: gløsefausk 91; fjøl 80; lusefjøl 182; >bord 188; -kledd [part.] 213; -klednad 194; halvklovningsgolv 53; >panel 214; flora 151; fjellflora 149; frukt 36, 55, 58, 66, 103, 137, 150, 191; ufruktbar 259; frø 51, 78, 88, 103, 236, 267, 268; ugrasfrø 137; >fræving: å fræva 249; gift [plante|-] 51 [nesle]; -plante 281; eld 51 [nesle]; å brenne [nesle] 51, 52; å svi 51 [nesle]; grein 65, 88, 173, 174, 210; sjølmordgrein 91; ættegrein 174, 210; Quislings grein 66; gror: grobotn 103, 127, 225; grotid 55, 128, 239; mosegrodd 11, 59, 212; nedgrodd 123; å gro 20, 51, 52, 91, 112, 123, 130, 150, 161, 200, 203; >kime 236; >spire 63; grut: kaffegrut 65; halm 213; -madrass 190; -strå 13, 245; -e/bottseng 27; likhalmseng 51; hakk 213; honning: -tid 292; >nektar 151; kjørr 266; klokke: Fjellklokka [klubb] 122; >blåbjølle 292; -bakke 89 [-l|b-]; Blåbjøllbakken 11, 15, 18; klunger: -rose 277; knoll: rotknoll 89; kongle 14; -sau 275; korn: grovkorna 239; gullkorn 163; krakk: peiskrakk 85; krone [tre|-] 65, 89; kvist (I) 89; ynskjekvist 66 [også: ønske|-], 67; lauv 17, 241, 273; -hytte 11; -skogkrull 212; -s/blad 273; bjørkelauv 157; haustlauv 80; lunne: å lunna 229; merg 89; never 194; nype: -rose 13; nøtt 251 [nöt]; >kjerne 141, 148, 209, 251 [også: kärna]; parfyme: bukkeparfyme 152; kulturparfyme 277; plante 66; giftplante 281; planta [part.] 72; å planta 65, 88, 139, 238, 268, 277; påle 71 [tjor|-]; ranke: akantusranke 182; rot 27, 35, 40, 49, 52, 78, 81, 85, 161, 176, 188, 243, 254, 281, 285; -knoll 89; -løyse 288; -vev 40; husmannsrot 72 [-|røter]; ugrasrot 103; runn >krull: lauvskogkrull 212; veggras-krull 292; sevje 11, 128; skal 34; ski 54, 85; -gard 28, 29, 44, 45, 46, 66, 73, 76, 241, 284; -renn 120; stabbe 85 [hogg|-]; stabbur 37, 44, 53; stabbursvegg 37; stamme 283; staur 82; gardstaur 120; stav 81; -kyrkje 39; mælestav 259; stikke: fyrstikk-øskje 276; stokk 194; Stockholm 198, 199; Stokken [M.] 279; stolpe: grindstolpe 36; svalstolpe 85; stong 80; fiskestong 68; nidstong 34; strå 109; halmstrå 13, 245; stuv >stubbe 89; tein 11; topp [tre|-] 65, 283 [-op]; tre (I) 54, 65, 66, 84, 85, 272, 283 [-ræ]; adelstre 89; blometre 11, 12; juletre 18; kunnskapstre 55, 150, 216; oretre 89; Livsens tre [bok] 262; Olavs tre 66; tre (II) 249, 274, 282; -blome 86; -mann 109 [-|meinn]; -skjering 181; -skurd 86, 182, 282; -vareindustri 228; selatre 97; tyri: feitvedstripe 212; tømmer 213, 228, 229, 231; -drift 230; -flåte 230; -hoggar 228; -hogst 213; -hus 188, 193, 194, 206, 213; -mannsson 148; -prat 230; -skog 119; ved 30, 32, 90, 194, 213; -bering 54, 193; -bør 89; feitvedstripe 212; rekarved 13; >knott 89 [or]; å så 36, 103, 137; sådd [part.] 46; såmann 243

 

Etterlatne dikt 1975 (s. 22-96 i Tekster i samling II. Noregs Boklag) [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

ange >dåm 53; blad (I) 95; blakreblad 34; kronblad [s.d.]; blome 29, 34, 48, 49, 50, 51, 54, 93; -eng 39; -grein 43; -skrud 38; fegreblom 87; å bløme 29, 34, 46, 63, 65; >bundel 70; >krans: sorgmodkrans 34; >vase: krus og korg 49; bork 51; flis ▪>kåre 51; flora: fargeflora 93; frukt 63; frø 29, 37, 55, 77; -korn 33; framtidsfrø 88; gift: -ig 54; grein 42, 51; blomegrein 43; seljegrein 51; gror: grotid 36; å gro 54, 72, 77, 83, 94, 96; gåsunge: -gul 51 [-g|g-]; kjørr: vierkjørr 70; klokke >blåbjølle: -blått [subst.] 70; Blåbjøllbakken 38; knupp: lauvsprettskog 51; kronblad: –fall 85; kvist (I) 47; laft 77; >raft 93; lauk 88; lauv 48; -fall 68; -sprettskog 51; plante: å planta 49; rot 49, 79, 87, 93; runn: seljerunn 51; sevje ▪>saft: -ig 51 [“staftig”]; stav: rondastav 70; stokk 61; strå 49; bivrestrå 60; sår [ved|-]: såra [part.] 51; å såre 51; tein 51; seljetein 51, 96; tre (I) 22, 23, 48, 70, 79, 84; trevl 24; tåg 24; ved [levande] 51; å så 37, 55, 88; såmann 92

 

Tekster i samling II. 1975 (s. 99-290. Utgåve ved Inger Heiberg. Noregs Boklag) [til boklister] [til samlelista]

Plantedelar og -produkt:

ange 184; -ande 147 [-g|a-]; >dåm 184; dæme 169; >lukt: godlukt 197; bar: -buske 163; -skog 146; bjelke 220; blad (I) 169; blome 119, 124, 138, 147, 148, 153, 169, 206, 216, 261 [kvit]; -eng 206; -krans 260, 261, 267; blomstrut [adj.] 203; heggeblome 270; tjøreblome 190; å bløma 128, 269; >bukett: syrenbukett 221; >krans 206 [kvit], 260, 261; blomekrans 260, 261, 267; minnekrans 206; bork: velberkt 188; >bast 195; busk: barbuske 163; bær 123; blåbær 279; >syltetøy 123; fjøl 151; flis 224; flor 111; frukt: -bar 103; frø 124, 185, 261; grein 104, 105, 106, 159, 182, 228, 232; gror: attgrott 190; grobotn 185; grohare [zool.] 263; mosegrodd 209, 212; å gro 120, 122, 124, 128, 254, 255; grut: kaffigrut 155; halm: -e/seng 228; honning: -søt 184; kjørr 190, 207; einekjørr 159, 175 [-n|k-]; olderkjørr 154; vierkjørr 182 [-jer-]; klokke >blåbjølle 270; -bakke 235 [-l|b-]; Blåbjøllbakken 180; kongle: grankongle 182; korn: glitrekorn 121; kragg: furukragg 159; krakk: bordkrakk 194; omnskrakk 183; sagkrakk 138; skomakerkrakk 204; krone 255; kubbe: feitvedkubbe 224; kvist (I) 179, 192; turrkvist 178; turrkvisthaug 179; Lagerquist [P.] 124; >brom: bjørkebrum 164; kvist (II): -rom 205; kvåe: -flogen 146; laft >nov 184, 200, 223; lauv 159, 195; -heng 184; lunne: vedlunne 188; >kost: vedakost 164; narkotika 118; narkotisk 103; opium 126; nøtt >kjerne 248; parfyme 232; godlukt 197; pinne: vedpinne 160; plante: fjellplante 220; ris 247; bjørkeris 247; rot 112, 122, 125, 126, 158, 182, 220, 221, 222; -laus 118; runn ▪>sal [lauv|-] 184; kvelv 184; sevje 185; >saft 185; ski 159, 160, 161, 163, 165, 166, 168, 194, 196; -far 159; -gard 170, 195, 215, 245, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 270, 271, 272; -låm 167, 168; -stav 161, 163; -tur 203; sopelime >solv 204, 224; stabbe: stabbur 146; stabburstropp 171; staur 153; stav 160, 162, 166; skistav 161, 163; stikke: fyrstikk 200; vedstikke 151; stokk 146, 159; -ende [subst.] 164; furustokk 164; stolpe 147, 188, 189, 190, 192; -feste 187; -hol 147; gjerdstolpe 188; stong: fiskestong 151, 203 [-tan-]; strå 119, 174, 185, 187; stuv 159; >stubbe 172; topp: tretopp 182; tre (I) 182, 185, 219, 231, 232; -topp 182; fikentre 234; ættetre 255; tre (II): -gul 186; -skjerarjarn 220; tyri: feitvedkubbe 224; Tyrihans 138; tømmer [timber|-]: -fløyting 146; -skog 158; ved 137, 179; -lunne 188; -pinne 160; -skjul 220; -stikke 151; -a/kost 164; -a/laus 178; -a/skog 179; feitvedkubbe 224; å så 261; sådag 227; såmaskin 105

 

Drøm mot virkelighet 1984 (En bok om Tor Jonsson, av Inger Heiberg. Vestanbok Forlag. 197 s.) (berre det nye) [til boklister] [til samlelista]

Plantedelar og -produkt:

frø: såfrø 130; renning 33; >skot 33; rot: -feste 86; sopelime: -seljarætt 10 [-p|l-]; å så: såfrø 130

 

Berre kjærleik og død 1999 (Ein biografi om Tor Jonsson, av Ingar S. Kolloen. Den norske lyrikklubben 2001. 409 s. + Notar etc.) (breva o.a.) [til toppen] [til toppen]

Plantedelar og -produkt:

blome: Blom [kafé] 358, 359; planke 136; stabbe: hoggestabbe 245; stav: -kyrkje 224; stokk 136; tømmer 136 [timber], 314; å så: såmannssyn 143

 

 

Til Tor Jonsson forside

 

Sist revidert 13.01.11

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net