Nygardiana

Olav Nygards litterære habitat

 

 

Her følgjer gjennomgang av registreringane for habitat i Olav Nygards bøker og brev

 

Gruppering av registrerte hovudnamn for habitat

Referanseliste frå undergruppenamn til hovudnamnet

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang for registrerte hovudnamn

Boklister: Sidetal for registrerte ord med habitatnamn

Frekvensen av ord for habitat

 

Til Olav Nygard forside

 

 

Gruppering av registrerte hovudnamn for habitat

Søk etter namna i samlelista. [til samlelista]

 

natur: leid, lende, natur

 

berg: berg, djuv, flog, gìl, gloppe, glup, hamar, haug, hòl, hole, rinde, skag, skore, smette, stup, svad, ufs, urd

fjell: blåne, brun, fjell, gavl, heid, horg, høgd, jokul, leite, nut, skar, tind, topp, varde, vidde

 

dal: bakke, braut, dal, deld, hall, lid, skride

elv: bard, bekk, elv, foss, ide, kjelde, lon, løk, os, å

skog: glenne, lund, mark, mo, skog, stig, ås

 

vatn: oase, tjønn, vatn

fjord: flod, fjord, hav, odde, skjer, strand, vik, øy

 

by: by, gate

bygd: bygd, grend, krå, slette 

gard: beite, bol, bø, eng, gard, hage, nybrot, reine, seng, støl, teig, tun, vang, voll, åker

 

 

Referanseliste frå 44 undergruppenamn (●) til hovudnamnet

Søk alfabetisk etter hovudnamn i samlelista straks nedafor.

 

barm → strand, bot → teig, botn → fjord, bredd → bard, brot → ufs, bruk → gard, brunn → kjelde, båe → skjer, drag → ås, fonn → jokul, glette → gloppe, glyvre → gloppe, grøde (II) → lende, hamn → strand, holdt → lund, honn → tind, jord → gard, kam → fjell, kap → odde, kleiv → braut, kneik → braut, leine → bakke, møne → gavl, nes → odde, osean → hav, rant → rinde, ras → skride, rift → skorte, ris → rinde, ro → krå, ryng → rinde, skarv → berg, skavl → jokul, smette → smotte, sprunge → skorte, stad → by, straum → elv, stryk → foss, sæter → støl, torg → gate, tuft → tun, uppkome → kjelde, våg → vik, øyr → os

 

 

Samleliste: Alfabetisk gjennomgang for 91 registrerte hovudnamn for habitat

Søk på merka hovudnamn og kom dit i teksten. [til gruppering] [til boklister] [til toppen]

 

bakke >leine, bard >bredd, beite, bekk, berg >skarv, blåne, bol, braut >kleiv >kneik, brun, by >stad, bygd,

dal, deld, djuv

elv>straum, eng

fjell>kam, fjord >botn, flod, flog, foss >stryk

gard>bruk >jord, gate >torg, gavl >møne, gìl, glenne, gloppe >glette >glyvre, glup, grend

hage, hall, hamar, haug, hav >osean, heid, hòl, hole, horg, høgd

ide

jokul>fonn >skavl

kjelde >brunn>uppkome, krå >ro

leid, leite, lende >grøde (II), lid, lon, lund >holdt, løk

mark, mo

natur, nut, nybrot

oase, odde >kap >nes, os >øyr

reine, rinde >rant >ris >ryng

seng, skag, skar, skjer >båe, skog, skore >rift >sprunge, skride >ras, slette, smette >smotte stig, strand >barm >hamn, stup, støl >sæter, svad

teig >bot, tind >honn, tjønn, topp, tun >tuft

ufs >brot, urd

vang, varde, vatn, vidde, vik >våg, voll

øy

å, åker, ås>drag

 

bakke Dikt av Robert Burns 1 [’De bakkar, hall og æer kring/ um borga i Montgomery,/ hav’ grønan skog og fagran blom/ og vatn utan saam i;/ der falle sumrann allfyrst inn/ og have lengste var i;/ fyr der eg siste farvel tok/ med mi kjær Høglands Mary.’]

-bard Dikt i samling 1 [‘Bekken borar i bakkebard,/ grev under bjørkerøter:/ Orsak meg kjelle, eg ottast ikkje / dette er dine føter.’], Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [-e|-b-] [‘Bekken borar i bakke-bard,/ grev under hjarterøtar./ – Kjære mi kjelle, eg vil so gjerne/ kysse på dine føtar.’]

marbakke Dikt i samling 1 [’MANN ... Det ligg songstein i fara hans; grormolda nyt/ kvart eit slag som hans fotsole gav;/ ut der storbylgjeskavlen um marbakken ryt/ dreg han perlur og dyrder or kav.’]

Granbakken Brevene til Rakel mfl. 5 [’Adressa vaar er: Granbakken, Bryn st. ved Kristiania.’]

●leine Dikt i samling 3 [‘Han veit kje greide paa sud og nord,/ han skil kje luft i fraa leine,/ i fjor er no og i aar i fjor,/ og alt er berre det eine.’]

-dal Dikt av Robert Burns 1 [‘Kor ljuvleg, Nith, din kvelv og kvam/ der hagtornrosunn lystig sprett,/ og leinedalar skjer seg fram/ der kaate lamb i gyvel smett./ Um no eg under lagnadsdom/ sviv langt ifraa di leinelid –/ gjev der min livskveld finn mitt rom/ hjaa vener ifaa gamal tid.’]

-lid Dikt av Robert Burns 1 [sitat ved leine: -dal, ovom]

 

bard Dikt i samling 1 [‘Det var jolaftans-drykkje; med skum-hatt paa bard/ gjekk det kjengje fyr kjengje rundt bord,/ og dei svelgde og svalla og kytte paa kar,/ det gjekk bar-tett med braa-fløygde ord.’], Dikt av Robert Burns 2 [‘.../ der svingar Tay seg blid og framslengs-kaut,/ paa grønan bard skyt borga upp sitt skaut;/ skogglennur ved naturens lunekast,/ smaa haugar slepte ned i sorglaus hast,/ ...’]

bakkebard Dikt i samling 1 [sitat ved bakke: -bard, ovafor], Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [-e|-b-] [sitat ved bakke: -bard, ovafor]

bekkjebard Dikt i samling 1 [‘Hugen sviv i logne lider,/ kjæter seg paa bekkjebarden,/ smyg i skuggen attmed garden,/ dyl seg under sylven vider,/ godrys, gjer eit sjumilssprang/ inntil ubygd avdalsvang.’]

blomebard Dikt av Robert Burns 1 ['Aa Logan aa, kor blid du gleid/ den dag eg brur til kyrkja reid;/ og aara smilte i sin stol/ som Logan under sumarsol./ No tykkjest blomebarden aud/ som dælen vinter, myrk og snaud;/ min Willie han er kasteball/ i krigen, langt fraa Logans hall.']

elvabard Dikt i samling 1 [‘Eg set meg ned paa elvabard,/ d’er høg og solgod sumar;/ humla spelar brureslaatten/ aat dei hundra blomar.’]

åbard Dikt av Robert Burns 1 [‘Heid-jegrann hev seg heimatt hygt,/ og spreidde fuglar flokkast trygt./ So bringeklemd eg vandrar her/ paa einsleg aabard langs med Ayr.’]

kant [bekkje|-] Dikt i samling 1 [‘Ein doggrand meir enn ingenting/ han (bekken) gjer seg erend paa,/ og borar burt i kantann kring/ trurøkje som ein barnefing,/ og tekst med streitne straa.’]

Svalbard Dikt i samling 1 [‘Ho kjem, den røsne rise-skreid/ som fordom raadde land/ fraa Svalbard med ei jokul-heid/ til solbrend Blaaland-strand.’]

●bredd [elve|-] Brevene til Rakel mfl. 1 [‘s. 9, l. 15: Dykkar framlegg: «Du fagre bredd av Ayr» kann eg ikkje godkjenne poetisk under mitt namn. Det er vel radt rett, men for turrt, konstruktivt tykkjer eg. Mitt er kanskje for fritt i ei umsetjing, men poetisk svarar det sitt rom, trur eg.’]

bring {-ge}Dikt av Robert Burns 1 [‘So elskmjukt klukka Ayr mot strand/ med lauvskog lut i mot sin bring,/ og daamrik bjørk og hagtorn spann/ seg elskne rundt den Edens kring.’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

beite Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg er reint helsug no, fer i kring lid og beite paa jagt so snøen sprutar um ski.’]

hjartebeite Dikt i samling 1 [‘Ei gløymekiste skulde boka heite;/ .../ som jagar minna ut fraa hjartebeite/ og set dei fast som naut i band og ring/ til svelteforing paa det arme bladet,/ ...’]

å beita Dikt i samling 1 [‘... maa beite i klunger paa skuggedals-vang.’]

 

bekk Dikt i samling 15, Dikt av Robert Burns 5, Johs. A. Dale: Olav Nygard 2 [‘Bekken urlar i ore-lund,/ giljar for kvist og krake./ – Einfarings-leiken mun ingen like;/ no vil eg ha meg make.’], Trygve Greiff: Olav Nygard 1, Brevene til Rakel mfl. 1

-je/bard Dikt i samling 1 [‘Hugen sviv i logne lider,/ kjæter seg paa bekkjebarden,/ smyg i skuggen attmed garden,/ dyl seg under sylven vider,/ godrys, gjer eit sjumilssprang/ inntil ubygd avdalsvang.’]

-je/far Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Prosaen min er turr som eit bekkjefar midsumars.’]

-je/hjal Dikt i samling 1 [‘Det var det mjukmælte bekkjehjal/ i gjenom blaaøygde næter;/ ein himel laag yve Vangedal/ og sov i skjelvande æter.’]

-je/song Dikt i samling 3 ['Der er bekkjesong i leinar,/ vindspel uppi svale horgjer;/ hjorten søv paa sine borgjer/ millom sylv og glimesteinar./ Tida slepper tak i taum/ kviler seg og fell i draum.']

-je/sus Dikt i samling 1 [‘.../ fraa høgd og hamrar bekkjesusen fell/ paa skumdriv-skavlar, el seg upp og hjalar,/ men spaknar av, til linne vindar vell/ or dalalunga, ...’]

blindebukk|bekk Dikt i samling 1 [‘Den blindebukkbekken vaska stein/ paa leigd og liv dei aar/ der gjekk ein liten draumøygd svein/ og undrast alt det sola skein,/ og var Guds sjølve vaar.’]

fjellbekk Dikt i samling 2, Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [‘Ein fjellbekk stryk/ so kvikk og kvat/ og syng sin voggesong.’]

lidabekk Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Vaaren skrid til sumars, og mine beste lovord er som visna lauv mot det grøne som gror i skogen. Men det var deg eg vilde ha i armane i kveld, og so kunde lidabekken og nattevinden svævt oss inn i svevn hjaa kvarandre.’]

skogarbekk Dikt i samling 1 [‘So logne tankar sviv: som sevjesull/ i lauvsprett – frukt i mogning – haustarsol/ i kveldsmil yve kvare kornbandsgull –/ blid Sapphos’s kinn – ein pust frå barnemunn –/ eit timeglas der sanden byter bol –/ ein skogarbekk – ein skald i andlåtsstund.’]

kvit snor Dikt i samling 1 [‘Dei same dyskjegraae skuggann klengjer/ seg traabeitt ned i djupe gygresengjer,/ og kvite snorer heng i sveiv og slyng/ um runde aksler; ...’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

slyngveg Dikt av Robert Burns 1 [‘No skodda so lat yver haugebrun heng,/ dyl bekken som dim sine slyngvegar gjeng./ Kor dauvleg er lendet som brikte av liv/ med Hausten si eige til Vinteren skriv.’]

 

berg Dikt i samling 7, Dikt av Robert Burns 1 [‘John Anderson, min ven, John,/ me kleiv i berge saman/ og hadde oss i lag, John,/ so mang ein dag i gaman.’], Brevene til Rakel mfl. 1

-bunden Dikt i samling 1 [‘Gamle Eddaheim skolv i sin flogstyrke-spreng;/ nedi grunnfjell braut songevna paa/ som ein sog-eld; det dirra i bergbunden streng.’]

-fast Dikt i samling 1 [‘Bonna hev laatt aat sin ættarheim,/ rømer ifraa meg i ørskesveim,/ spottar det bergfaste ævordomsorde:/ dom yver ætter som ber seg forgjorde.’]

-fele-slått Dikt i samling 1 ['.../ etter bergfele-slaatten dei trødde sin dans/ under braglande verboge-skin.']

-fengsel Dikt i samling 1 [‘Daa slo grimen sin brureslått, sylvharpa klang/ so prinsessa, den hugskire dros/ etter tusundaars lengting i bergfengsle sprang/ til sin brudgom og svana i ljos.’]

-flette [bot.] Dikt i samling 1 [‘Bergfletta smøygjer sin brune arm/ vyrk um den vaaharde graasteinbarm,/ kysser og traabed um elskhug og sæle;/ steinen gror ned under all denne kjæle.’]

-hole Dikt i samling 1 ['Han var so angerriden og klekklynd at han gjekk ut i bergholor og øydemarkjer og svelte og plaaga seg til han var i helorom.']

-norsk Nordica Bergensia 1 [’Jau, intelligensen som dá var det einaste som var nokolunde málvake, dei vilde ha eitt mál som det stod glim av, eitt mál som var bergnorsk, ja gamalnorsk; fyr den tid levde dei rettelege nordmenn; me var avætta halvkryplingar berre.’]

-rise Dikt i samling 1 [‘Dei aser og tem paa ein hest i dag,/ d’er bergrisen sjølv naar han tek i drag/ so selen er buen gaa sund.’]

-sjæl Dikt i samling 1 [’«Du bryt deg fram til livsens brjost/ i løynde visdomsgangar;/ heimsens kjælne bergsjæl stryk deg,/ turkar taar av vangar.»’]

–smidd Dikt i samling 1 [.../ der var berg-smidde likjend i krullar, i krær,/ og han hadde av hand-hage dvergar ein her/ som gjekk mat-fegne fram til hans bord.']

-teken Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Han segjer til lukke, og kallar deg hjartesystra si, og skriv mjukt og fint, og undrast paa kor det gjekk til at hjartesystra hans vart bergteken uppe millom dei høge fjell.’]

-e/drag Dikt av Robert Burns 1 [‘Med Pegasus ein vanferdsdag/ Apollo tungt seg mødde/ der fram paa frosne bergedrag/ til fots dei vegen trødde.’]

-e/fot Dikt av Robert Burns 1 [‘John Anderson, min ven, John,/ .../ Me stabbar nede no, John,/ vil leidast vegen inn/ til same seng ved bergefot,/ John Anderson, min ven.’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

-e/sprunge Dikt i samling 1 [‘Gudenektar, sælebrunnar/ sprengjer sine aadertungur/ gjenom grjot og graasteinsgrunnar,/ tiplar fram i bergesprungur.’]

-e/tram Solrenning 1 ['Skuggarne velter seg/ draumelett fram/ og toppar seg upp/ attmed bergetram./ Elvi sukkar/ i svarte natt:/ Gyllande sol,/ kvi kjem du kje att?']

botnberg Dikt i samling 1 [‘Og under botnberg eg kjende gløde/ av jordbrand, medan stjerneelden blaa/ fall ned lik silkeflor som skolv og braana/ paa jorda og bar borg fyr vaar og saanad.’]

eldberg-ras Dikt i samling 1 [‘Grav-myrkt ute, naa-ljos inne,/ eldberg-ras i alt det minne;/ berre daudsens port aa finne/ ustengd, prydd med blome-flor.’]

flogberg Dikt i samling 1 [‘Men eg gjekk dag-fordrøymd i mine dalar/ der foss og flogberg bygde meg til mann.’]

flogbergs|fåre Dikt i samling 1 [‘Er du sett i flogbergsfaare?/ Kann du ikkje fjuke, daare?/ Fjuk til fjells, til vidvangsklaare, –/ her er live ditt paa spel.’]

flogbergs|tram Dikt i samling 1 [‘Eg raus men reiste meg borgbratt/ og sorgsterk paa flogbergstram;/ eg stod der den helske stormnatt/ daa oskereida ok fram.’]

gavleberg Dikt i samling 1 [‘Paa siste leite stig den minnesveim./ Sjaa høge harde fjell er undan skotne/ og stup og gavleberg er samangotne/ til livdakvarmar um den alveheim.’]

grjotberg|brynje Dikt i samling 1 ['... d’er høgtid, høgtid stor/ naar sjæla livsøtt kjenner at det bankar/ eit skaparhjarta, mildt som hjaa ei mor,/ bak kalde grjotbergbrynja, at det sankar/ ei sæleniste aat den ætt som gror/ paa gravsens kantar. ...']

grjotberg|munn Dikt i samling 1 [‘Eg tote her var gode festegrunnar,/ eg kasta anker i so djup ein sjø,/ i djupnom gapte sterke grjotbergmunnar/ um staalet ...’]

gråberg-bring {-ge} Dikt av Robert Burns 1 [‘Der klæder blomann graaberg-bring/ og kvit i floge bekken spring,/ der ris dei fram med skumskodd kring/ fagre Aberfeldy-bjørkjenn.’]

gråberg|faks Dikt i samling 1 [sitat ved berg: svadbergbringe, nedafor]

gråberg-møne Dikt i samling 1 [‘Han styn, den sterke staalhest (toget), yve spengjer;/ og jorda vikjer sine kroke-kne/ or vegen din, stolt herre! Sjaa ho rengjer/ si graaberg-møne ut, og vyrk ho bed/ deg take beinleid; ...’]

hardberg Dikt i samling 1 [‘Gudenektar, sælebrunnar/ sprengjer sine aadertungur/ gjenom grjot og graasteinsgrunnar,/ tiplar fram i bergesprungur/ Spør kje, hjarte, kvi eg møter/ desse hardberg, denne mur, –/ himelsøte soningsbøter/ i ein drope nektar bur.’]

ljosberg Dikt i samling 1 [‘... sjølve upphavs-kimen/ aat alle ting bak tusund ljosberg stod.’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

skyberg-skalle Dikt i samling 1 ['Saag du braa-kveikt elding skaut/ loge-spjot mot skyberg-skallar/ medan tore-dunen raut/ baare-tungt i døkke hallar;/ ...']

svadberg|bringe Dikt i samling 1 [‘Kor graabergfaks ris høgt mot himelklaaren!/ Kor breide svadbergbringur stend i rad/ og freistar halde heime all den vaaren/ som fossar fram med solsprett, solarglad;/ ...’]

svarberg Dikt i samling 1 [‘Eg vart vald til svarberg/ fyr alle rop som rann/ menneskje paa tunge/ fraa den fyrste mann.’]

vårbekkjesong Nordica Bergensia 1 [’Jau ingen kann anna segje enn at alle desse rimelege rettskrivingane hev ein upphavsdám, ein várbekkjesong kring seg. Men fyl ein tanken frametter, so segjer han: Váren hev si tid; nár den tida er ute, gjeng det inn i sumaren og mogningstida, og dá fær alt onnor form og annan farge.’]

Coila’s berg Dikt av Robert Burns 1 [’Farvel, du Coila’s berg og dal/ og heid, du logne draumesal/ der arme hugen flakkar kring/ med usæl elsk til farne ting.’]

Gauveberg-brunn Dikt i samling 1 [‘Far i høgsæte lyfte si kjengje til munn:/ dette øle er gror-dogg or Gauveberg-brunn,/ det er konn-merg or berga der nord.’]

Raudbergs-lid Dikt i samling 1 [‘«Kvar bur ho (jolereid), godfar?» – «Ho hev bol/ i høge Raudbergs-lid;/ men fjortan dagar fyre jol,/ naar det er myrkt og lite sol,/ daa er ho laus ei rid. | ... »‘]

●skarv Dikt i samling 1 [‘Hin sæle dag du steig paa desse steinar/ daa gjekk det danselett um skar og leinar,/ som vind og vengjer yve urd og deld,/ um hòl og haug, um skarv og skridelaup, . . ./ ...’]

 

blåne Dikt i samling 3, Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Men hugen – han sym burt yver blaanane i same draumane som fyrr.’]

langsyns-blåne Dikt i samling 1 [’.../ men vemods-veike ser dei dagen boren/ av allmaktshender bønlaust burt, avstad/ um alle langsyns-blaanar. Finst det heimar/ som fangar denne her som hamlaust sveimar?’]

soldraums|blåne Dikt i samling 1 [‘Ber meg inn i/ soldraumsblaane/ austan sol/ og vestan maane,/ lat meg draume-/ vengjer laane/ so eg vaknar/ heil og varm.’]

æveblåne Dikt i samling 2 [1: -e|-b-] ['Vaar ætt er vak og ørne-vengd,/ ho stirer inn i æve-blaanar/ mot uppvegs-soler, draume-månar;/ kvar hand ror fram si milelengd.']

blåfjells-brun Dikt i samling 1 [‘Sola drøyper blod-raud eld/ yve skire blaafjells-bruner;/ skuggen ritar draume-runer/ under sine løyne-tjeld.’]

blåfjellsfang Dikt i samling 1 [‘Eg vassa bekk og bægjall elvebylgje,/ og stunda til det høge blaafjellsfang.’]

 

bol [bustad] Dikt i samling 5 [‘«Kvar bur ho (jolereid), godfar?» – «Ho hev bol/ i høge Raudbergs-lid;/ men fjortan dagar fyre jol,/ naar det er myrkt og lite sol,/ daa er ho laus ei rid. | ... »‘]

audebol Dikt i samling 1 [‘Og yve dvalemoann hev det vaara/ med roseflod i alle aude-bol.’]

vettebol Dikt i samling 1 [‘... riv med stryk og straum/ dei graae vettebol som raadde grunnen/ ...’]

  

braut: [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

braglebraut Dikt i samling 1 [‘TIL SON MIN | Du blunda lagnadslaus i æveblaanar/ dit inga tid og ingen tanke skaut/ si braglebraut; fraa sælt fordrøymde maanar/ eit blidøygt sylvskin ut i rømda flaut.’]

●kleiv:

kneikekleiv Dikt av Robert Burns 1 [‘Ein vill-ven fjellheim heldt min hug i brand/ med trøytt eg strøna gjenom nordleg land;/ paa villan ferd forvitna fram meg dreiv/ um mang ein slyngen dal og kneike-kleiv/ der sauder sprang og rjupur tok paa flog/ til ven Breadalbane framfyr augo laag.’]

●kneik:

-e/kleiv Dikt av Robert Burns 1 [sjå sitat ovom]

 

brun Dikt i samling 3 ['Graaskuggen kliv yve horg og brun/ og spanar skymingsbande –/ det kjem troll paa mitt tronge tun/ og geispar med osen ande,'], Dikt av Robert Burns 1 Var natt i tun, og yver brun/ skein maanen svalt paa borgemur;/ ei maaltrast song, og dogga hong/ i dropar yver borgemur;/ dei dansa leikne ring-um-reng/ all natt til hanen bles i horn,/ og same umkved song i streng/ um alle Irvine's fagerborn.']

blåfjells-brun Dikt i samling 1 [‘Sola drøyper blod-raud eld/ yve skire blaafjells-bruner;/ skuggen ritar draume-runer/ under sine løyne-tjeld.’]

fjellbrun Dikt i samling 1 [‘Ja eg hev drukke upp min ungdomsvin,/ han er meg ikkje meir til torstesvalar;/ mi varme ungdomssol bak fjellbrun dalar,/ og mine voner ligg i kvite lin.’], Brevene til Rakel mfl. 1

haugebrun Dikt av Robert Burns 1 [‘No skodda so lat yver haugebrun heng,/ dyl bekken som dim sine slyngvegar gjeng./ Kor dauvleg er lendet som brikte av liv/ med Hausten si eige til Vinteren skriv.’]

vesterbrun Dikt i samling 2 [‘No reiser kvelden seg i vesterbrun,/ han trør paa lette føter gjenom tun/ og skuggeveven fjell imillom hengjer.’]

Græfjellsbrun Dikt i samling 1 [‘Kvida reirar / paa Græfjellsbrun,/ verar veidn/ i mitt kjensletun,/ spanar flogfjør/ og strekkjer vengen/ skrik av girhug/ til veidesprengen.’]

 

by Dikt i samling 2, Dikt av Robert Burns 1 [‘So byrg renn Themsen mot sin os/ med stolte byar langs med strand;/ fyr meg tek Nith ein blidar kos/ der Comyns eingong raadde land.’], Brevene til Rakel mfl. 18

-tur Brevene til Rakel mfl. 2 [’Du let so at du var ikkje uhuga til aa kome inn etter i paaskehelga – var det ikkje so me skulde faa bytur og daa?’] ['Det er ikkje noko anna for meg aa skrive um byturen enn at eg kann ikkje kome, so du fær ikkje lage deg etter meg med byturen din.']

kongeby Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [‘... fekk han Fasael/ ... til hovding her;/ Jerusalem og grenda rundt ikring./ Og Fasael hev mjuke ord og læte!/ han høver godt te vinne folkehugen/ for far sin her i sjølve kongebyen.’]

storby Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg stundar etter storby no, eller eitkvart som er endaa gildare. Lær du? Du tykkjest vel skyne halvkvede.’]

Dagons by Dikt i samling 1 [’SAMSON ... Alt filistar-land i saman/ held i Dagons by ein gaman,/ takke-gilde, sidan raman/ fiend fall i deira hand.’]

●stad:

hovudstad Brevene til Rakel mfl. 2 [‘Nei, eg hev ikkje fenge honorar fraa «Dagbladet», og eg trur ikkje eg vil spyrje etter hell fyr det eine dikte. Eg kann ikkje tru at eg kann vente noko større, eg som er heilt namnlaus i hovudstaden.’]

 

bygd Dikt i samling 3, Dikt av Robert Burns 3, Solrenning 1 ['Englarne kviskrar/ i jolenatt;/ alt er so rolegt/ um jolenatt./ .../ Aa, som det baarar/ av fysne og frygd/ breidt utyver/ den frosne bygd.'], Brevene til Rakel mfl. 1

-e/merkt Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Du (Tore Ørjasæter) er so kavande heime, at det snert ein liten tanke burtpaa at Norig hev Vestland og Austland o.s.b. med sitt serskilde dæme og bygdemerkte sprok.’]

-e/mål Nordica Bergensia 1 [sitat ved bygd: -e/målsform, nedom]; Brevene til Rakel mfl. 1 [’s. 28, l. 1: I mitt bygdemaal segjer me «elvena og elvane»; aa er mindre brukt, men vert daa brukt ein grand, og lyder i fleirtal æer.’]

-e/måls|form Nordica Bergensia 1 [’Skal ein døme etter det maale han sjølv (Trygve Laake) skriv, so er det nok eit slag samnorsk, d.v.s blanding av landsmaal og riksmaal; det hjelper aldri det grand um han segjer det er bygdemaalsformer; han skriv det plent likt riksmaal.Og dei bygdemaal som er like eins som dansknorsken dei maa ikkje ha rett til aa brjote sund eit verkeleg norsk skriftmaal.’]

flatbygd Nordica Bergensia 1 [’Hadde flatbygdenn vore storparten av heile lande, so fekk me ta deira maal til skriftmaal.’]

flatbygdmål Nordica Bergensia 2 [’Det som er sernorsk i flatbygdmaala er godt og hev longe fenge sitt rom i nynorsken, og kann faa meir. ... Eit slikt sams skriftmaal kann ikkje i hovuddraga byggje paa flatbygdmaala i ljod- og formverke, fyr di dei maala hev mist for mykje.’]

grensebygd Dikt av Robert Burns 1 [‘Han far dreiv gard i Carrick grend,/ det er dei grensebygder;/ han ol meg upp med kjærleg sut/ i sømd og ordens dygder;/ ...’]

heimbygd Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg hev flutt til Eksingedalen no, grannedalen til heimbygda mi, ...’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

Dikt i samling 1 [‘Men sjaa no i dag kor det snøar,/ sjaa kor det leikar og fell/ kvitt yver vollar og bøar,/ skirfin og vettersleg mjell.’], Dikt av Robert Burns 1

 

dal Dikt i samling 18, Dikt av Robert Burns 4, Solrenning 3 ['Englarne kviskrar/ i jolenatt;/ alt er so rolegt/ um jolenatt./ Skumt er det, skuggar/ susar i dal,/ kviknar og kverv,/ lufti er sval.'], Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [‘I ville fjell/ seg dalar små/ imillom inn hev trengt;/ der fossen fell/ med heite trå,/ mot have stend hans lengt.’], Trygve Greiff: Olav Nygard 1 [’Eg gjeng ved elvi driver/ ein graakald haustarkveld,/ med skodda tungsam sviver/ og ligg i dal og deld./ Men trei svarte sukkar/ og feller blad for blad;/ fraa elvi stilt det klukkar/ eit løynlegt, sorgalt kvad.’], Nordica Bergensia 1 [sitat ved dal: Austerdalen, nedom]

-skugge Dikt i samling 1 [‘Eg byggjer i tru/ ei skjelvande sjulita verbogebru/ fraa trongrømde tune i dalskuggen graa/ til himelen høge og heilage blaa.’]

-a/fang Dikt i samling 1 [‘Og dagar og næter olst i endelause rekkjor, med eimkjeldor geiste og eldfjell klovna. Og uberjelege storskridor øyrde segnskogarne ned i djupe dalafang.’]

-a/grop Dikt i samling 1 ['Garden min ligg i ei dalagrop,/ det er mitt ættestøde;/ dvergar gaukar med gjøn og rop/ og rengjer mi aalvorsrøde.']

-a/lunge Dikt i samling 1 [‘.../ fraa høgd og hamrar bekkjesusen fell/ paa skumdriv-skavlar, el seg upp og hjalar,/ men spaknar av, til linne vindar vell/ or dalalunga, ...’]

-a/-ro Dikt av Robert Burns 1 [‘Dei byrge fjell set høge dala-skil/ og villspreidd skogen klæder lid og gìl;/ dei lange vatn djupt i dala-ro/ gjer auga stort og blankt av undrings-glod;/ ...’]

-a/-skil Dikt av Robert Burns 1 [sjå sitat ovom]

austerdal|ar Dikt i samling 1 [‘Aa det er søte ungdomssviv som kallar/ meg heimatt, heim der eg drog ut i fraa./ Og ringen renn i hop; i songmod hjalar/ min fyrste vaar igjenom austerdalar.’]

avdalsdraum Dikt i samling 1 [‘.../ Men kann eg ikkje løysingsfagnad finne/ so vil eg blunde av i mine minne. | Ja, sveipe sjæla inn i avdalsdraumar,/ der freden under blaae skuggar bur,/ ...’]

avdalsfred Dikt i samling 1 [‘Eg kom fraa sumarspel i heid og lid/ og sjæl og all den sans var gjenom-anda/ av avdalsfred med tagalt elskmod i.’]

avdalsvang Dikt i samling 1 [‘Hugen sviv i logne lider,/ kjæter seg paa bekkjebarden,/ smyg i skuggen attmed garden,/ dyl seg under sylven vider,/ godrys, gjer eit sjumilssprang/ inntil ubygd avdalsvang.’]

avdøles Dikt i samling 1 ['– Er det kje einstad i rømdenn ein avdøles stad/ gøymd og fordrøymd og lagd ut um all livgjeven lagnad –/ der vil eg dorme med solheimar sloknar i rad,/ vogge og stille min svidande saarbrand til tagnad.'], Brevene til Rakel mfl.

fjelldal Dikt av Robert Burns 1 ['Du skogduve, songfræg so fjelldalen ym,/ du fløytande svarttrast i tornhola skym,/ du grønkamba vipe, hald hov med din ljod –/ mi fagermøy søv, høyr eg bed dykk, hald ro.'] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

grannedal Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg hev flutt til Eksingedalen no, grannedalen til heimbygda mi, eg hev fenge noko lite jord aa stelle med, ikkje so mykje nett, men altid so mykje at eg fær mindre tid til innesete sumars bile.’]

grordal Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Men dei (diktarane) i dag hev teke ei Atlas-byrd paa akslenn; og det er ikkje ei plastisk verd med skarp relief og skorne fjell-bruner, med logne grordalar og godt grødelende. Nei, her skal verte ei jord som ingen hev set fyrr, ho maa i støypeskeida, den gamle, ...’]

grøndal Dikt av Robert Burns 1 ['Kor ljuvt dine bardar og grøndalar gror/ der skogville kusymra breider sitt flor;/ der ofte, med linnkvelden gret yver eng/ med Mary eg sat under lauvskuggeheng.']

hjartedal Dikt i samling 1 [‘Ja sjølv or luft og lette avdagseimar/ drikk lunga yverjordisk drykk som spinn/ seg gjenom alle pulsar ut og hjalar/ fraa ytste aadr til inst i hjartedalar.’]

leinedal Dikt av Robert Burns 1 [‘Kor ljuvleg, Nith, din kvelv og kvam/ der hagtornrosunn lystig sprett,/ og leinedalar skjer seg fram/ der kaate lamb i gyvel smett./ ...’]

raudmanns-dal Dikt i samling 1 [‘Me .../ ...raar fraa pol til pol/ .../ all vidd der gul mongol,/ der arisk tunge talar,/ der neger-føter trør,/ me raar i raudmanns-dalar,/ hjaa brunleitt lyd i sør,/ ...’]

sjæledal Dikt i samling 1 [‘Ei sol-aa syng i alle sjæledalar/ naar skapingstraa-a tek si fengd i fang;/ og fram or alle heimar fargann spralar/ som sjølve livsens straalur fraa dei sprang.’]

skuggedals-vang Dikt i samling 1 [‘... maa beite i klunger paa skuggedals-vang.’]

syrgjedal Dikt av Robert Burns 1 ['«Um himlen nokon gong baud gjestebord,/ ei hjartestyrkn i denne syrgjedal –/ d'er naar eit bljugsamt par i ungdoms flor/ i famntak andar fram sitt elskhugs-tal/ ...»']

Austerdalen Nordica Bergensia 1 [’Dette vestlandsmaale, um ein so vil segje, gjeng mykje vidare enn Vestlande paa karte: heile midlande, Telemark og dei store lange dalann like til og med Gudbrandsdalen, og i sume maatar øvre Austerdalen kann hende, hev so mange sams maalmerke at ein kann med beste grunn segje at naar landsmaale fær lage seg litegrand endaa, so hev det mange heile landsluter og mesteparten av dei andre aa kvile paa.’]

Eksingedalen Brevene til Rakel mfl. 3 [1: -ga|-] ['Adr. mi er og vert: Eksingedalen um Bergen.']

Grågavledal Dikt i samling 1 ['Det var storbyrge gauven i Graagavledal,/ han var hovding i berga der nord;/ det gjekk høgreiste ord um hans hovdinge-hall;/ der stod bøker med gull-prenta ord,/ ...']

Gudbrandsdalen Nordica Bergensia 1 [sitat ved dal: Austerdalen, ovom]

Gyldendal Brevene til Rakel mfl. 2 [’Gyldendal tok ikkje boka mi.’ (Ved vebande) (3.1.1923).]

Krossdalen Brevene til Rakel mfl. 1 [’Her er nokso mykje snø no (15.12.1912), og uførlegt i Krossdalen.’]

Modalen Brevene til Rakel mfl. 7 [‘Skriv adr. Modalen til eg segjer fraa.’]

Uppdal [K.] Brevene til Rakel mfl. 2 [’Tenk, Olav Sletto hev fenge til ei innsamling aat meg. Underskrivarar var A. og H. Garborg, O. Sletto, Norli, Uppdal.’ (26.6.1923)]

Vangedal Dikt i samling 1 [’Og det var vigsla i upphavstal/ ein drykk for heilag fyr munnar/ av mannehold. Inni Vangedal/ eg drakk or gudvigde brunnar.’]

Vasdal [X.] Brevene til Rakel mfl. 1 [’No hev eg flutt fraa Vasdal; eg bur no i Øvregata 10, 3dje høgda, hjaa Stine Rønnestad, eg og han Lars bror min; og me kjem fælt godt ut av det med einannan, maa tru.’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

deld Dikt i samling 9 [‘D’er lint som ei susing/ i livande fjell,/ d’er dulramt som jordkjelda/ djupt nedi deld.'], Trygve Greiff: Olav Nygard 1 [’Eg gjeng ved elvi driver/ ein graakald haustarkveld,/ med skodda tungsam sviver/ og ligg i dal og deld.’]

nattedæld Dikt av Robert Burns 1 [‘Novembervinden blæs med ilske jag,/ den stutte vinterdag er nær ved kveld;/ det lid so hestann slepp or plogadrag,/ og kraakunn flokkast til si nattedæld;/ ...’]

 

djuv Dikt i samling 3 [‘Ein høgsumar rann gjenom bringa/ med doggfall i augnekraa, –/ den naafossen frame i djuve/ han dure det meste han maa.’]

bringedjuv Dikt i samling 1 [‘Eg gjeng til dørs og kjenner smil paa munnen,/ d’er bylgjekambar av den gledeflaum/ som bryt seg songfræg gjenom hjartebrunnen/ i bringedjuve, riv med stryk og straum/ dei graae vettebol som raadde grunnen/ ...’]

remedjuv Dikt i samling 1 [‘Nauda set meg kniv paa strupen,/ gjeng paa helse, liv og sjæl./ Grimen lær i vanvitsglupen,/ ramn i remedjuve gjel:/ Er du sett i flogbergsfaare?/ Kann du ikkje fjuke daare?’]

sjælsdjuv Dikt i samling 1 [‘Ei gravklokke ringjer til helfest her inne/ og rædd|otten dansar med olmøygde minne,/ og hjarte i utarste livrøyning hamrar/ med helhestekneggjing i sjælsdjuve glamrar.’]

 

elv Dikt i samling 1, Solrenning 1 ['Skuggarne velter seg/ draumelett fram/ og toppar seg upp/ attmed bergetram./ Elvi sukkar/ i svarte natt:/ Gyllande sol,/ kvi kjem du kje att?'], Trygve Greiff: Olav Nygard 1 [’Eg gjeng ved elvi driver/ ein graakald haustarkveld,/ med skodda tungsam sviver/ og ligg i dal og deld.’] Brevene til Rakel mfl. 1

-a/bard Dikt i samling 1 [‘Eg set meg ned paa elvabard,/ d’er høg og solgod sumar;/ humla spelar brureslaatten/ aat dei hundra blomar.’]

-e/bylgje Dikt i samling 1 [‘Eg vassa bekk og bægjall elvebylgje,/ og stunda til det høge blaafjellsfang.’]

-e/far Nordica Bergensia 1 [’Ser ein pá málsoga i andre land, som hev fenge lenger tid pá seg enn me, so viser det seg at alle spráklege avvik trár etter á samle seg i eit stort elvefar i skriftmále, slik at det er fá og smá brigde i ei stød og álmenn form.’]

-e/-kall Dikt i samling 1 [‘Aat deg, du kvite elve-kall/ som millom berga bur/ eg byggjer steinfast arbeids-hall/ og reiser bægjemur.’]

-e/strand Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg ligg liksom ei elvestrand, bunden og magtlaus og ser kor baatarne med andsame menneske dansar frametter kvervlane; det blenkjer av Guds gaman i augo, der dei augnefangar nye draumelende.’]

fjellelvstraum Dikt i samling 1 [‘SHAKESPEARE ... Og Prospero, som lagnads-oke sprengjer/ og ligg paa utflog yve himelrand –/ hans grav fær lita fengd; som fjellelvstraumar/ han er i æva alt med aandedraumar.’]

slyngjeband Dikt av Robert Burns 1 [‘Kor gløymer eg den heilagstund?/ Den heilaglund, kor gløym’ eg han/ der samvers-timann kvarv som blund/ ved Ayr’s det svale slyngjeband?’]

Ganges Dikt i samling 1 [‘Urtaakunn valt som Ganges’ sylvblaa straumar/ med draumleg sus or dulram æveos/ til rømdenn stunde under tunge flaumar/ og morgna seg i svevntung sylvmorljos.’]

Nilen Dikt i samling 1 [‘Stolt Nilen sumde fram med breide lender/ i skaparsynenn; Arams mark fekk rom;/ av Kanaans myrke merg vaks kjempehender/ som trivla høgt mot Jahves himeldom;/ ...’]

Tiber Dikt i samling 1 [‘Ægæarhave laag med smil kring strender/ i hugsynsheimen som ein brureblom./ Og i mot Tiber laag ein lengsels dragnad/ aa leggje Roma-staal i heimsens lagnad.’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

straum Dikt i samling 15, Dikt av Robert Burns 4, Brevene til Rakel mfl. 4 [1: -røm] [’- Jeg vet jo det er mine minders drøm/ som vugger sig paa sjælens dype strøm/ og speiler al nature i sin ramme.’]

-drag Dikt i samling 1 [‘Eg vakna av spel uti baaten/ som vogga paa livsens aa,/ og straumdrage rodde og styrde/ so eg maatte undrast og sjaa.’]

bylgje-straum Dikt i samling 1 [‘DØYANDE GALLAR ... Men blode renn i bylgje-straum/ or sine kvelvde brotne borgjer/ lik djupe tjønn i høgfjells-horgjer/ der grunnen brest og løyser flaum.’]

djupstraum Brevene til Rakel mfl. 1 ['Men hugen var ein hespel av gaatur og motsnurar, so ein ikkje styrde i den leida djupstraumen drog.']

fjellelvstraum Dikt i samling 1 [‘SHAKESPEARE ... Og Prospero, som lagnads-oke sprengjer/ og ligg paa utflog yve himelrand –/ hans grav fær lita fengd; som fjellelvstraumar/ han er i æva alt med aandedraumar.’]

frålandsstraum Dikt i samling 1 ['Eg traa-ror til den dyre svalnatts-draumen/ og tykkjer tidt eg kjenner livd av land;/ daa løyser gamall livsgir fraalandsstraumen/ som vender baaten, mergstel fot og hand.']

glitrestraum Dikt av Robert Burns 1 [‘Din glitrestraum, Afton, hugstelande glid/ og svingar ved hytta som Mary bur i;/ kor kjæte du laugar den snøkvite fot/ naar blomar ho sankar og bylgja slær mot.’]

himelstraum Dikt i samling 1 ['SHAKESPEARE .../ men ho (’ei solaand’) gleid draumstilt inn i baaregongen/ som himelstraumann bar mot heimsens barm./ ...']

hugstraum Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Dette er ikkje heilt nytt for meg; eg kan rekkje fara attende til min fyrste ungdom; men daa var det berre ei ide i ein sterk hugstraum, og denne straumen drog meg ut og fram, og gjorde at eg la nid-elte paa alle mine evnur.’]

slyngjestraum Dikt av Robert Burns 1 [‘So byrg renn Themsen mot sin os/ med stolte byar langs med strand;/ fyr meg tek Nith ein blidar kos/ der Comyns eingong raadde land./ Naar skal eg sjaa den signa jord,/ den slyngjestraum eg hev so kjær?’]

ævestraum Dikt i samling 1 [‘Og søtt or duldom sjølve æva talar/ til tida, hennar barn, som fekk seg rang/ i heilagstol, fyr di ho berga draumar/ til ljuvlegt himelspel i ævestraumar.’]

Golfstraumen Dikt i samling 1 [’WERGELAND ... Ifraa ljoshamen vell det som varme og brand;/ d’er ei breidbylgje-allmakt som spring/ liksom Golfstraumen inn under isherja land/ og ber vaar-yl og grorluft i kring. –’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

eng Dikt i samling 3, Dikt av Robert Burns 2 [‘.../ at han som klæder liljunn uti eng/ og svoltne ramneungar mette maa,/ som i sin visdom veit kva alle treng,/ at han vil nøre dei og deira smaa,/ ... ’], Solrenning 1 [’Ei grønkande lid/ i solljoske blid/ ei eng, som det lyser av blomar i,/ ...’], Trygve Greiff: Olav Nygard 1 [’Fager er engi/ i Solrennings-sæla/ naar flagrande fivreld/ blomarne kjæla,/ bekkjerne blurrar,/ blomarne braalar,/ humlorne surrar,/og soli ho straalar.’]

-fager Dikt i samling 1 [‘Det var rop yve anna, eit høg-bore hjal,/ dei var kaate og reis i fraa benk,/ og dei totte dei sveiv i ein engfager dal,/ det var makelaus magt i den skjenk.’]

mjukeng Dikt i samling 1 ['Men dvergen den kaldlynde hermer og lær/ naar huldremøy klagar og horpestreng slær/ so mjukenga bivrar i grendo.']

snøblom-eng Dikt i samling 1 [‘... lik bekk som slengjer/ seg igjenom snøblom-engjer.’]

 

fjell Dikt i samling 22, Dikt av Robert Burns 1 [‘Dei byrge fjell set høge dala-skil/ ...'], Solrenning 1 ['Notti rid/ som ei mara breid/ lider og fjell/ dalar og heid.'], Johs. A. Dale: Olav Nygard 1, Brevene til Rakel mfl. 13 ['Send meg no ein kjær tanke kvar dag, Rakel, og kom i hug at du hev daa vore glad i meg ei stutte fjortan dagar her inne i fjelle.']

-band Brevene til Rakel mfl. 2 [‘Namne paa diktsamlinga er «Ved vebande», d. er ved dei heilage banda, ved den fredlyste staden. Elles hev det ei onnor tyding og: ved fjellbande, ved dei høge vidder.’]

-bekk Dikt i samling 2, Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [‘Ein fjellbekk stryk/ so kvikk og kvat/ og syng sin voggesong.’]

-brun Dikt i samling 1 [‘Ja eg hev drukke upp min ungdomsvin,/ han er meg ikkje meir til torstesvalar;/ mi varme ungdomssol bak fjellbrun dalar,/ og mine voner ligg i kvite lin.’], Brevene til Rakel mfl. 1

-dal Dikt av Robert Burns 1 [‘Du skogduve, songfræg so fjelldalen ym,/ du fløytande svarttrast i tornhola skym,/ du grønkamba vipe, hald hov med din ljod –/ mi fagermøy søv, høyr eg bed dykk, hald ro.’]

-elv|straum Dikt i samling 1 [‘SHAKESPEARE ... Og Prospero, som lagnads-oke sprengjer/ og ligg paa utflog yve himelrand –/ hans grav fær lita fengd; som fjellelvstraumar/ han er i æva alt med aandedraumar.’]

-fast Dikt i samling 1 [’Du barnetyngde mor aat alle hende–/ .../ Du skauv meg ut or ringen fyrr eg kjende/ den søte jordsaft, ho som heilagbind./ Du lydde vel den ævelege vilje/ som laag i leida med eit fjellfast skilje.’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

-gard Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Du hev sagte kome deg inn att i live der heime, og trivst mykje betre enn paa Krossen. Her utreivst du visst; og det kunde no ikkje vera aa undrast paa. Her er no berre fjellgarden, faae folk, og rare som dei er.’]

-heid Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Vere er reint storfint, og so fint som her er i kring! ... Raude fjellheide minner meg so mykje um barnedagane mine; eg ligg og kjem i hug so mangt fraa den tida daa eg var «ung».’]

-heim Dikt av Robert Burns 1 ['Ein vill-ven fjellheim.'; dikttittel]

-kne Dikt i samling 1 [‘.../ og djupt i kav tok Albion te ringe/ si landvidd inn, og jordeld skuva paa/ med riseaksler, og fekk vest-i svinge/ dei Waleske fjellkne upp, og Cornwalls taa.’]

-sk [adj.] Dikt i samling 1 [‘Mitt rike er dei kyrre fjellske dalar;/ ...’]

-skog Dikt i samling 1 ['No kjem dei att i flokk, dei gamle minne/ som nattesus i fjellskog, vemodsgraat;/ dei kjem med signing til mi solfalls-vinne/ so mine draumar emnar nye skot.']

-topp Solrenning 1 [’Eg freistar meg enn:/ ein fjelltopp som brenn/ i glo og glimmer naar soli renn,/ eit paradis-land,/ ...’], Brevene til Rakel mfl. 1

blåfjells-brun Dikt i samling 1 [‘Sola drøyper blod-raud eld/ yve skire blaafjells-bruner;/ skuggen ritar draume-runer/ under sine løyne-tjeld.’]

blåfjellsfang Dikt i samling 1 [‘Eg vassa bekk og bægjall elvebylgje,/ og stunda til det høge blaafjellsfang.’]

eldfjell Dikt i samling 1 [‘Og dagar og næter olst i endelause rekkjor, med eimkjeldor geiste og eldfjell klovna. Og uberjelege storskridor øyrde segnskogarne ned i djupe dalafang.’]

grunnfjell Dikt i samling 3 [’Eg tok til aa grave/ ei tuft uti hagen,/ eg aste og grov/ baade natta og dagen./ Og sumrar hev gjenge/ og aara hev runne;/ men fulltrygge grunnfjelle/ hev eg kje funne.’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

gråfjell Dikt i samling 1 ['WERGELAND ... Syn meg djuptanken, meister! Kvi let/ du ei troll-ætt faa leike med helkunst og glør/ med din solson, so graafjelle græt!']

høgfjells-heid Dikt i samling 1 [‘Renn rise-ramt, med frøs og kvin;/ det er kje vanhitt leid/ der mine blanke spenger skin/ um bygd og høgfjells-heid.’]

høgfjells-horg Dikt i samling 1 [‘DØYANDE GALLAR ... Men blode renn i bylgje-straum/ or sine kvelvde brotne borgjer/ lik djupe tjønn i høgfjells-horgjer/ der grunnen brest og løyser flaum.’]

høgfjells-lon Dikt i samling 1 [‘Ævesumar, sæleunder/ drøyper sine draumetonar/ ned til jords i heilagstunder,/ døyvt som sus av høgfjells-lonar.’]

høgfjells|vang Dikt i samling 1 [‘Eg finn min gud i klaare stjennenæter/ naar allheimsgraaten høgfjellsvangen væter.’]

solfjell Dikt i samling 1 ['So du smaahumrar, stallgamp, og lettar paa hov?/ Er du beisk eller er det humør?/ Ja hugs fyrr, daa stod auren i sprut naar du grov/ og tok kuten til solfjells mot sør.']

uralders-fjell Dikt i samling 1 [‘Eg la æsande magt imot uralders-fjell,/ vilde sprengje den innfaste grunn/ under tida og grjote, og njote den vell-/ ande varmpust fraa Wergelands munn.’]

Filefjell Brevene til Rakel mfl. 1 [’Kjære gjenta mi – aa no vil eg slaa i hel sju vikur og kaste i ein dunge, og so vil eg klive yver og kome til deg, og sove og vake hjaa deg, og kysse deg og kjæle deg med augo, og late all villhug fare til Filefjell.’]

Græfjellsbrun Dikt i samling 1 [‘Kvida reirar / paa Græfjellsbrun,/ verar veidn/ i mitt kjensletun,/ spanar flogfjør/ og strekkjer vengen/ skrik av girhug/ til veidesprengen.’]

Langfjella Brevene til Rakel mfl. 2 [‘Det hev ikkje alt gjenge etter von og fyreskiping, desse tre maanadann sidan me kom yve Langfjella. Me hev flakka fraa ein «oase» til hin her, d.e. fraa eine skyldingen til hin, og kjennt oss like heimlause alle stader. Eg daa.’]

Parnassos fjell Dikt av Robert Burns 1 [’Aa var eg paa Parnassos fjell/ ell Helikons dei skaldevell/ fekk fylle meg med diktareld –/ eg song um deg, du kjære.’], Brevene til Rakel mfl. 1 [berre ”Parnassos”] [’Men tida er ofserida, og diktarann er ikkje minst fengde av denne ovhugen, baade i god og laak tyding; og dei som daa fyr sitt berre liv vil faa sesse sin korpus i høgsæte paa Parnassos, dei tener seg sjølv ille og gjer (!, heller: -v?) ikkje sin kunst noko uppdriv med det; dei berre skader sin karakter; ...’]

Sognefjella Brevene til Rakel mfl. 1 [’Eg ser burt yve Sognefjella inn mot Jotunheimen; og eg kjenner at der hev eg heime. Ja eg hev heime i fjell og heider, i høgderne –’]

●kam Dikt i samling 1 [‘Sola drøyper blod-raud eld/ yve skire blaafjells-bruner;/ skuggen ritar draume-runer/ under sine løyne-tjeld./ Bylgja nyt den siste kveik,/ let dei bjarte brurer kranse/ seg paa topp og kam, og danse,/ sig so saarøygd, sylvar-bleik.’]

Kamben Dikt i samling 1 [‘Den kvite bekken kved/ i Saatehonn/ med same tunga/ som han fyrr hev sunge/ og under Kamben ligg/ den vesle fonn/ og sender son sin/ magt i maal og lunge;/ ...’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

fjord Dikt i samling 5, Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [‘«Ei revesoga» er ei lita historie som han (O.N.) vel har hørt fortald heime, ho går for seg i «botnen av ein trong fjord, som gjeng inn i landet», det er fulla fjordarmen som går inn til Mo.’], Brevene til Rakel mfl. 2

Sognefjorden Brevene til Rakel mfl. 2 [sitat ved ●botn, nedom]

●botn Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [sitat ved fjord, ovom], Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg hev gøymt meg av inn i botnen paa Sognefjorden, so breve hadde lang veg aa rekkje.’]

 

flod Dikt i samling 1 [‘Aa aatte eg dei sterke kjeldebrunnar/ som stillte floda inn i songsæl straum!/ Men suttungsmjøden slær meg gruvom, tunnar/ som kvervelvindar med min beste draum/ til skaparmagtenn rister alle grunnar/ og verda styn i flodbrot, himelflaum.’]  [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

-brot Dikt i samling 1 [sitat ved flod, ovom]

-bylgje Dikt i samling 1 [‘MANN ... Men kven talde dei tusundaar flodbylgja reid/ paa sin havhest i glitter og glaam/ gjenom herrelaust rike, med saknaden sveid/ gjenom jordbringa fyrr enn han kom?’]

-drag Dikt i samling 2 [1: -a/-] [’Med djupe tunge floddrag tida andar/ og snur sitt svivhjul duvande ikring/ um himel-aasen, med i løynd ho blandar/ dei to som vekkjer traa i alle ting.’]

-gjengd Dikt i samling 1 [‘Men otten lyfter andlitsdrag/ so runeramt i glømen rode;/ og gjenom flodgjengd fysnefrode/ let havfrusong med leikmildt lag.’]

høgflod Dikt i samling 2 [’Timann skrid undan og dynjande aarklokkur slær/ medan det æsande livsdrama gjeng yve tile/ akt etter akt; og genia med eldkyndlar fer/ flograpt som stjernerap fram og set høgflod i spile.’]

kjensleflod Dikt i samling 1 [’Sjaa hit du feite mann med pengesekken/ og verdsens vit, – her er mi kjensleflod;/ eg gjødde henne med mitt hjarteblod.’]

sorgflod Dikt i samling 1 ['Du tarv kje fæla/ for heimsens stormar no;/ i evig sæla/ du syng med siger-ljod./ Di taara svanar/ fram for Guds aasyns sol,/ di sorgflod banar/ i Jesu kjærleiks skjol./ Naar hjarta stanar,/ med deg me der held jol.']

storflod Dikt i samling 1 ['Eg høyrer mæle ditt og tykkjest drøyme/ um vare bogedrag paa sylvvavd streng, –/ aa skal ditt mæle kverve av i gløyme/ so ingen gud veit stad og kvileseng?/ ’– Ei storflod um mi sjæleverd fær strøyme/ til kjensla yve alle toppar gjeng,/ I dette hav kann ingen tanke live/ som ikkje er i ætt med elsk og æve.']

stormflod Brevene til Rakel mfl. 1 ['Eg skreiv dikte under den fyrste stormflod som slo yve meg daa eg freista lese dei engelske klassikarann paa engelsk; ja nett ei hymne til Shakespeares fødeland.']

æve-flod Dikt i samling 1 [‘Mannaætt, paa heimsens haugar/ sit du aandehøg og laugar/ deg i livsens æve-flod;/ ...’]

øydings-flod Dikt i samling 1 [‘Du beinlaus-rise fór med hot/ og gjelv og øydings-flod,/ drag skipa fram med vind-snøgg fot/ um lange bylgje-mo.’]

 

flog:

-berg Dikt i samling 1 [‘Men eg gjekk dag-fordrøymd i mine dalar/ der foss og flogberg bygde meg til mann.’]

-bergs|fåre Dikt i samling 1 [‘Er du sett i flogbergsfaare?/ Kann du ikkje fjuke, daare?/ Fjuk til fjells, til vidvangsklaare, –/ her er live ditt paa spel.’]

-bergs|tram Dikt i samling 1 [‘Eg raus men reiste meg borgbratt/ og sorgsterk paa flogbergstram;/ eg stod der den helske stormnatt/ daa oskereida ok fram.’]

 

foss Dikt i samling 2, Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [‘I ville fjell/ seg dalar små/ imillom inn hev trengt;/ der fossen fell/ med heite trå,/ mot have stend hans lengt.’]

-ande Solrenning 1 [’Eg hev ikkje ro,/ eg saknar deg so;/ eg veit og eg ser,/ du er ikkje her./ Men voni eg ber:/ Snart er du meg nær,/ og mitt fossande blod/ fær kvila so god.’]

–ung Dikt i samling 1 ['(Aa min elsk vakna foss-ung av solrus og song/ til ein sælemett syttanaars-vaar;/ eg seig ned i eit djuphav der aldri ein gong/ nokon klaartanke løyndomen naar./ ...)']

bylgjefoss Dikt i samling 1 [’Eg lyfter duken fraa med vare hender:/ Der kviler alt i evig morgon-mund;/ men med eg stirer ris det upp og sender/ ein bylgjefoss av liv i same stund;/ til skiftes slik det vaknar upp og vender/ attende til sin kyrre tempellund./ Og tida gjev meg viljugt sine dagar;/ eg druknar dei i draum um Edens hager.’]

nåfoss Dikt i samling 1 [‘Ein høgsumar rann gjenom bringa/ med doggfall i augnekraa, –/ den naafossen frame i djuve/ han dure det meste han maa.’]

raudfoss Dikt i samling 1 [’Lat hardhogga dynje/ og raudfossen (blodet) sjode/ so avbleikte kjenslur/ eg uppatt fær rjode.'] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

storfosse|dynjing Dikt i samling 1 ['Daa var det ein avroda vaarkveld/ eit motevindsgræl stod paa,/ daa høyrde eg storfossedynjing/ der langleides framan ifraa.']

strålefoss Dikt i samling 1 ['Og soler song paa høge verbraut-vangar,/ planetar vende kjælne nattsval kinn/ mot straalefossann, lik den blom som fangar/ dei gyllte fagerfly og stengjer inn.']

å fossa Dikt i samling 1 [‘Kor graabergfaks ris høgt mot himelklaaren!/ Kor breide svadbergbringur stend i rad/ og freistar halde heime all den vaaren/ som fossar fram med solsprett, solarglad;/ ...’], Brevene til Rakel mfl. 1

●stryk Dikt i samling 1 [‘.../ d’er bylgjekambar av den gledeflaum/ som bryt seg songfræg gjenom hjartebrunnen/ i bringedjuve, riv med stryk og straum/ dei graae vettebol som raadde grunnen/ ...’]

 

gard Dikt i samling 7 ['Du raudsvelg-rise, hungers-fengd,/ som fer i villgir-sprang/ um all den bygda vidd og lengd/ og snøyder gard og vang, – | tak lekkja paa. Du murrar, vel –.'], Dikt av Robert Burns 3 [‘Han far dreiv gard i Carrick grend,/ det er dei grensebygder;/ han ol meg upp med kjærleg sut/ i sømd og ordens dygder;/ ...’], Brevene til Rakel mfl. 10 ['Aa at du (Rakel) ikkje fann deg ein kar som kunde ta deg heim til seg, til hus og gard, eller handtverk. Du hev gjort eit laakt val.']

-mann Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg skifter bustad ein gong fyr aare no. Kann hende eg vert her ei tid; fyr eg hev kjøpt ein jordbite og namn til hus her, og eg fær kalle meg skikkeleg gardmann no, med 2-3 kyr og anna som til høyrer.’]

-manns|kjering Brevene til Rakel mfl. 2 [1: -da|m-] [’Aanei, du vil ikkje vere gardamannskjering, det kjem eg i hug no at du sa.’]

fars-gard Dikt i samling 1 [‘I fraa fars-garden tok han ei skjeppe med malt/ som han tømde i gauven sin bing;/ og so vart der ei bryggjing paa gamal-dags tralt/ so det spurdest all skipreida kring.’]

fjellgard Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Du hev sagte kome deg inn att i live der heime, og trivst mykje betre enn paa Krossen. Her utreivst du visst; og det kunde no ikkje vera aa undrast paa. Her er no berre fjellgarden, faae folk, og rare som dei er.’]

fyregard Dikt i samling 1 [‘Kor ligg den jonsoknatt i sine lundar/ og søv seg ut or alle livsens far/ til livsnatura sjølv i hilder blundar/ so jorda er ein himels fyregard.’], Brevene til Rakel mfl. 1 [’Velsigna Shakespeare! Endaa hans sol i sin middagsbrage slo meg med slik straalestyrke at eg kjende «den søte vanmagt», fyregarden til himmelen, so er hans solarglad beint mi sjæleberging.’]

kyrkjegardsfred Dikt i samling 1 [‘So budde eg lika/ til kyrkjegardsfred./ Paa grava sit skalden/ og saknar og kved.’]

Lungegaarden sjukehus Brevene til Rakel mfl. 1 [’Du kann vel ikkje kome til byen fyrr ei onnor helg; daa tenkjer eg at eg er paa Lungegaardens sjukehus, og daa maa du nok leite deg fram der til.’]

Nygard [stadnamnet, berre som adresse] Brevene til Rakel mfl. 19

●bruk: [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

småbrukarbank Brevene til Rakel mfl. 2 [’Naar eg hev fenge skøyte vil eg søkje Akers kommune um trygd til eit laan i smaabrukarbanken. Men fyrst maa eg faa det i mi eige. No veit eg meg inga raad.’]

småbrukarlån Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Idag fekk eg ein chek fraa Garborg gjenom Aschehoug, paa 2000 kr. Med dette kann eg byggje bru yve fyrste bekken, og so fær eg søkje um smaabrukarlaan, og fær tru at det jamnar seg alt.’]

●jord Brevene til Rakel mfl. 3 [‘Eg hev flutt til Eksingedalen no, grannedalen til heimbygda mi, eg hev fenge noko lite jord aa stelle med, ikkje so mykje nett, men altid so mykje at eg fær mindre tid til innesete sumars bile.’]

-bite Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg skifter bustad ein gong fyr aare no. Kann hende eg vert her ei tid; fyr eg hev kjøpt ein jordbite og namn til hus her, og eg fær kalle meg skikkeleg gardmann no, med 2-3 kyr og anna som til høyrer.’]

-stykke Brevene til Rakel mfl. 2 [1: berre "stykke"] ['Fyre jol tok eg kjøp paa eit lite jordstykke med ei sumarhytte paa ved Bryn st. Summen var 5500 kr.']

-a/kar Brevene til Rakel mfl. 1 ['Eg drøymer um aa arbeide upp garden, og leikar med jordakaren i dei smaa friyktene.']

 

gate Dikt i samling 2 ['Det leikar i vaknande vonabrand/ at jorda vert bygd til ein by/ med snorrette gatur um fjell og strand/ fraa Nordkap til søraste Jødeland,/ og husa sting nosa i sky.'], Solrenning 1 ['Ja, Ørsta var den gamle, ho/ og alt i same stand det stod;/ men tidi hadde snutt seg rundt/ og slite venskapsbandet sundt/ med gamle vener; eg var leid/ og saar i hug som storm paa heid./ Med gant og gjøn eg lite dreiv/ der einsam eg i gata sveiv.']

-sprett Dikt i samling 1 [‘Og der kjem gatespretten/ nakkekaut:/ Det naudar ikkje, mor,/ eg er ‘kje svolten;/ men eg vil gjera upp/ fyr det eg naut:/ Tak skrotten min/ med kule gjenom skolten.’]

–stein Dikt i samling 1 [’Daa fanga mitt auge/ ein rak-bygd svein,/ han trødde lik hine/ sin gate-stein. | Eg øygna kje venare/ likams-burd,/ og klæda sat støypte/ med høg-ny skurd.’]

Øvregata Brevene til Rakel mfl. 1 [’No hev eg flutt fraa Vasdal; eg bur no i Øvregata 10, 3dje høgda, hjaa Stine Rønnestad, eg og han Lars bror min; og me kjem fælt godt ut av det med einannan, maa tru.’]

●torg Dikt i samling 5 [‘Du svara at du gav kje naadeløner,/ og eg gjekk tomhendt burt i fraa ditt torg./ Eg strauk or auga burt den beiske taara,/ og klungerkvasse tvil mi kjensle saara.’] ['No rikjer hausten/ paa livsens torg,/ og sankar føde/ av aarsens grøde/ i bud og borg.']

 

gavl [fjell|-] Dikt i samling 1 [‘Rundt i trolldagsljose kravlar/ stygge krek i berg og gavlar,/ skuvar stein og skrideskavlar/ ned i gulgrøn bylgjebrand.’]

-e/berg Dikt i samling 1 [‘Paa siste leite stig den minnesveim./ Sjaa høge harde fjell er undan skotne/ og stup og gavleberg er samangotne/ til livdakvarmar um den alveheim.’]

Grågavledal Dikt i samling 1 ['Det var storbyrge gauven i Graagavledal,/ han var hovding i berga der nord;/ det gjekk høgreiste ord um hans hovdinge-hall;/ der stod bøker med gull-prenta ord,/ ...'] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

Nordgavlelid Dikt i samling 1 ['Daa dei fekk i fraa hender den fyrejols-rid/ skaut dei helga til innstigs i Nordgavlelid,/ og den bord-kjære lyden slo ring.']

●møne:

gråberg-møne Dikt i samling 1 [‘Han styn, den sterke staalhest (toget), yve spengjer;/ og jorda vikjer sine kroke-kne/ or vegen din, stolt herre! Sjaa ho rengjer/ si graaberg-møne ut, og vyrk ho bed/ deg take beinleid; ...’]

 

gìl Dikt av Robert Burns 1 [‘Dei byrge fjell set høge dala-skil/ og villspreidd skogen klæder lid og gìl;/ dei lange vatn djupt i dala-ro/ gjer auga stort og blankt av undrings-glod;/ ...’]

 

glenne:

skogglenne Dikt av Robert Burns 1 [‘.../ der svingar Tay seg blid og framslengs-kaut,/ paa grønan bard skyt borga upp sitt skaut;/ skogglennur ved naturens lunekast,/ smaa haugar slepte ned i sorglaus hast,/ ...’]

 

gloppe Dikt i samling 1 [‘Eg maa ut or senga, og renner paa dør/ og burt gjenom smottur og smette,/ .../ eg glid, tek meg tak, men er ættlaus og ør/ og riv meg i gloppur og glette.’]

●glette Dikt i samling 1 [sitat ved gloppe, ovom]

●glyvre Dikt i samling 1 [‘Solskinsrædde avdagsvette/ kiker fram or ur og runn;/ kring i djuv og glyvre trallar/ regnverskaate tussekallar,/ dreg den dølne skoddehette/ tett ikring sin gildelund.’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

smette [s.d.]

 

glup Dikt i samling 1 [‘Fysna er ei sleipgrøn/ bru um livsens glupar,/ fysnelaatten horkleljod/ ut or snørde strupar.’], Dikt av Robert Burns 2 [’Lat høgferd klive sleipe stup/ der frægd og ære lofte glor,/ lat gullgir grave gang og glup/ i minunn djupt i indisk jord;/ eg vel eit kot bak livdartre, ...’]

tomleiks-glup Dikt i samling 1 [‘MAGNE ... Otten ganda/ kjøve-skòdd i tomleiks-glupar,/ bles or hundra hole strupar/ troll-gov kring seg, eiterblanda.’]

vanvitsglup Dikt i samling 1 [‘Nauda set meg kniv paa strupen,/ gjeng paa helse, liv og sjæl./ Grimen lær i vanvitsglupen,/ ramn i remedjuve gjel:/ ... ‘]

 

grend Dikt i samling 7 ['Kvi sit du saarøygd i solfest, jord?/ Hev du 'kje hugnad, – ei baanrik mor? –/ Eg er til vanvyrdnad i mine grender,/ fær 'kje velsigne med morvare hender.'], Dikt av Robert Burns 3, Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [‘.../ Jerusalem og grenda rundt ikring/ ...’]

grannegrend Dikt av Robert Burns 1 ['Snart eldste borna samlast, eitt um senn/ fraa gardann kring, fraa ymse gjerefar,/ fraa pløgjing, gjæting; i eit vyrdings vend/ so vyrkleg ein til grannegrenda var.']

draumesal Dikt av Robert Burns 1 [’Farvel, du Coila’s berg og dal/ og heid, du logne draumesal/ der arme hugen flakkar kring/ med usæl elsk til farne ting.’]

Ayr-grenda Dikt av Robert Burns 2 [1: -d] ['Farvel til Ayr-genda', dikttittel]

Carrick grend Dikt av Robert Burns 1 [‘Han far dreiv gard i Carrick grend,/ det er dei grensebygder;/ han ol meg upp med kjærleg sut/ i sømd og ordens dygder;/ ...’]

Tveitegrend Brevene til Rakel mfl. 2 [’Om De (fru Garborg) vil vere so gild aa skrive nokre ord til meg ein gong De finn høve til det, so er adr. mi Tveitegrend um Bergen. Hjarteleg helsing Olav Nygard.’]

 

hage Dikt i samling 10, Dikt av Robert Burns 1, Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [‘Og lande låg her avsnøydt, brendt, og herja/ .../ kva gjorde Antipater? hjelpte folke/ te byggje hus og dyrke sine hagar?/ Nei, han trong meir å byggje festningsmurar/ og sterke borgjer;/ ...’], Brevene til Rakel mfl. 2

-hus|vyrke Dikt i samling 1 [’Eg kjende meg vyrdlaus/ av nauddriven styrke,/ og sprengde so steinen/ til hagehusvyrke, –/ ei livsborg som stod/ um so eldpiler brotna/ mot taarne(,) og skogen/ i barregne flotna.’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

-tre Dikt av Robert Burns 1 ['D'er morgonvent i blome-mai,/ d'er ljuvleg natt i haustleg fred/ paa einsleg vandring under heid/ ell heime millom hagetre.']

-veg Dikt i samling 1 ['Eg trødde all mi livstid/ paa annmanns hageveg;/ eg maatte gaa og tæpe/ meg fram med trælestig.']

-torn(-) [-g|t-] Dikt av Robert Burns [sjå: Plantenamn]

draumehage Dikt i samling 1 [‘Ei sjæl er taake; hennar hjarteklage/ er ørskerøl fraa villstyrd baanemunn;/ ei atterløype fraa vaar draumehage/ som villa seg her inn paa klaardagsgrunn.’]

folkehage Dikt i samling 1 [‘... i ævedjupe visdomsbrunnar/ dreiv aandenn skiftespel med hav og vang;/ .../ ... or djuphavsnatt; i skapingsrider sprang/ Lemuria, Atlantis upp i dagen,/ den fyrste blomeseng i folkehagen.’]

hesperide-hage Dikt i samling 1 ['Stur er stundom dagen;/ men nær til vegs er hesperide-hagen.']

paradishage Solrenning 1 ['Du kann tru at eg hev det godt,/ femnd av fuglemjuk gjentelaatt./ Du kann tru, at eg no er glad,/ femnd av sullande gjentekvad. | Du kan tru – aa du kan kje tru/ kor her koselegt er aa bu./ Sjølv i paradishagen var/ ei slik sæla, so ør og rar.']

saknadshage Dikt i samling 1 [‘Daa kjenner eg ei unders evne fødd/ til live i min frævne saknadshage;/ ho fær sin solsmil av min saarmodsklage/ og ro av vona mi som ligg forblødd.’]

ungdomshage Dikt i samling 1 [‘No er det jonsok i vaar ungdomshage,/ no hev me naatt vaar høgd, no gjeng det ned;/ no hev me set vaar største sumarbrage;/ det store aalvor bøygjer meg paa kne/ og hjarta bivrar i ein heilag klage/ fyr vegen er oss stengd til livsens tre.’]

Aladinshagar Dikt i samling 1 [’Eg reika i Aladinshagar/ med djupæva undere ol/ i ungdoms dei eldvigde dagar;/ det flødde og dropla av sol.’]

Edens hage Dikt i samling 5 [1: -n|h-, 1: -g|ar, 1: -n|h-en, 1: berre ”Eden”] [’VAARMINNE FRAA LABRAATEN ... Eg lyfter duken fraa med vare hender:/ Der kviler alt i evig morgon-mund;/ men med eg stirer ris det upp og sender/ ein bylgjefoss av liv i same stund;/ til skiftes slik det vaknar upp og vender/ attende til sin kyrre tempellund./ Og tida gjev meg viljugt sine dagar;/ eg druknar dei i draum um Edens hager.’], Dikt av Robert Burns 1 [berre ”Eden”] [‘So elskmjukt klukka Ayr mot strand/ med lauvskog lut i mot sin bring,/ og daamrik bjørk og hagtorn spann/ seg elskne rundt den Edens kring.’]

 

hall [bakke|-] Dikt av Robert Burns 4 [‘Renn stilt, blide Afton, langs grasgrøne hall,/ renn stilt, eg fær songhugen søt av ditt svall;/ ...’]

Logans hall Dikt av Robert Burns 2 [1: + Logan-halla] [’Men eg med mine kjære smaa/ av ingen make hjelp kann faa./ So tunge natt- og dage-fall/ sid’ Willie for fraa Logans hall.’]

 

hamar Dikt i samling 4, Dikt av Robert Burns 1 [‘Der reiser hamrann høgan mur/ og skumflødd aa-a bryt med dur,/ og skogheng kring som kransa brur –/ det er Aberfeldy-bjørkjenn.’]

hamra-hull Dikt i samling 1 [‘Og vinden sviv i tjuveham og stel/ seg fange fullt av rare ljod og lundar;/ han fangar sullansong fraa bekk som stundar,/ han sveiper i si kufte vart og væl/ det linne hamra-hull og alvespel.’]  [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

haug Dikt i samling 6, Dikt av Robert Burns 3, Brevene til Rakel mfl. 1 [’De vage linjer over haug og fjell/ glir ut for mine tankers drømme-øine;/ men i det sommerlune skyggevell/ det svæver alver, sommerfugl-forfløine.’]

-mann Dikt i samling 1 [‘Der hadde den grame haugmann/ i steinstova stengt seg inn;/ men (’med’) kaldar enn alle steinar/ var tankann han bar i sinn. | Han hata den livsens varme/ som mildt yve verda raar,/ som smiler i blomeaugo/ og græt yve grav og saar.’]

-manns|bringe Dikt i samling 1 [‘I rimslegne haugmannsbringa/ slo hjarta so malmsøtt slag/ naar inn under kalde kvelvar/ han tvinga sin døkke dag.’]

-stille Dikt i samling 1 [‘Det lagdest i helsottlega/ tvo grannar i gamall gard;/ i haugstilla all si livstid/ dei trakka sitt eige far.’]

-e/brun Dikt av Robert Burns 1 [‘No skodda so lat yver haugebrun heng,/ dyl bekken som dim sine slyngvegar gjeng./ Kor dauvleg er lendet som brikte av liv/ med Hausten si eige til Vinteren skriv.’]

-e/-vette Dikt i samling 1 [‘Hugen leikar, høyrer hauge-/ vetta lær, den øgjes hær.’]

bokhaug Johs.  A. Dale: Olav Nygard 1 [’Når otten slær meg og eg finn mi grav/ fyrr pennen føder mine tankeborn,/ fyrr eg i høgan bokhaug haustar av/ meg sjølv, lik bingen full av moge korn;/ .../ ... då stend eg, grav/ fortenkt, til elsk og frygd i tomt kverv av.’]

gråhaug Dikt i samling 1 [’Det glym i graahaug, dyn i deld/ av tunge foteslag;/ det murrar som ein ned-døyvd eld/ i djupe andedrag.’]

Aschehoug Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Idag fekk eg ein chek fraa Garborg gjenom Aschehoug, paa 2000 kr. Med dette kann eg byggje bru yve fyrste bekken, og so fær eg søkje um smaabrukarlaan, og fær tru at det jamnar seg alt.’]

Haugsøen [X.] Brevene til Rakel mfl. 2 [’Finn me kje Haugsøen so kann me ljote nøgje oss med ein annan.’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

Leidulf Lidarhaug [skodespel, tapt] Dikt i samling 1, Johs. A. Dahle 1, Brevene til Rakel mfl. 1 ['Mi hjartelegaste takk for di De (Arne Garborg) vilde lesa «Leidulv Lidarhaug» og segja Dykkar tykkje um det.']

 

hav Dikt i samling 16 [’Kva er di gaave, glømne dag,/ du hev ein riven morgonrode;/ i kvite hav av fysnefrode/ ber otten upp sitt andlitsdrag.’], Dikt av Robert Burns 4, Johs. A. Dale: Olav Nygard 2 [’Um eg vart dømd aa vandre av/ und’ andre himlar, yver hav –/ til timen kom dei grov mi grav/ du vart mitt liv, du kjære.’]

-djup Dikt i samling 1 [‘Du raude rivne sky som synest dømd/ til leike fyr dei kvilelause vindar/ som driv deg av i flog um alle tindar, –/ du er mi sjæl, or svarte havdjup rømd.’]

-frusong Dikt i samling 1 [‘Men otten lyfter andlitsdrag/ so runeramt i glømen rode;/ og gjenom flodgjengd fysnefrode/ let havfrusong med leikmildt lag.’]

-hest Dikt i samling 1 [‘MANN ... Men kven talde dei tusundaar flodbylgja reid/ paa sin havhest i glitter og glaam/ gjenom herrelaust rike, med saknaden sveid/ gjenom jordbringa fyrr enn han kom?’]

-reise Brevene til Rakel mfl. 1 [’s. 11, l. 2: Eg trudde Burns med denne og fyregangande line meinte heile den lange havreisa og det faarlege lande han skulde til.’]

-troll Dikt i samling 1 [‘Han skulde heimatt til sitt baandomsland/ og syngje i den grøne bjørkerinden;/ men stygge havtroll myrkeskodde spann,/ og han vart vilt og vend av kvervelvinden.’]

djuphav Dikt i samling 1 ['(Aa min elsk vakna foss-ung av solrus og song/ til ein sælemett syttanaars-vaar;/ eg seig ned i eit djuphav der aldri ein gong/ nokon klaartanke løyndomen naar./ ...)']

djuphavsnatt Dikt i samling 1 [‘... i ævedjupe visdomsbrunnar/ dreiv aandenn skiftespel med hav og vang;/ dei kanna verdsens vidd, drog lut og lunnar/ or djuphavsnatt; i skapingsrider sprang/ Lemuria, Atlantis upp i dagen,/ den fyrste blomeseng i folkehagen.’]

dulheimshav Dikt i samling 1 ['Eg høyrer heimsens/ sogemeistar skriv/ mitt minne i si/ ævebok, og skodar/ um der er fleire/ hende i mitt liv/ som han maa berge/ yve gløymslebaa-ar/ naar tidsens djupe/ dulheimshav fær spinne/ sitt gløymslegann/ kring mine kvardagsminne.'] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

folkehav Dikt i samling 1, Brevene til Rakel mfl. 1 [’Her er tvo straumar i folkehave her heime: den naturalistiske straumen ... Og so er her ein ung himelsusande, eg kann ikje (!) beint segje optimistisk-idealistisk straum, ...’]

fysnehav Dikt i samling 1 [‘Han stuper ende i fysnehav/ og ser kje ut eller ende,/ og gløymer snart i det varme kav/ det fyrr han visste og kjende.’]

rikdomshav Dikt i samling 1 [’Den halte stakar/ humpar med sin stav/ og dreg seg seinleg fram/ paa krok og krykkje:/ kvi raar ’kje retten/ fyr ditt rikdomshav;/ er magta bunda attaat/ uretts tykkje?’]

skoddehav Dikt i samling 1 [‘Eg er ættvill i verda,/ sym i eit skoddehav,/ veit ikkje kvar eg kom fraa,/ veit ikkje kvar eg skal av. | Eg er ættvill i verda,/ sym i eit skoddehav,/ veit kje um d’er ein himel/ eller ei attmura grav.’]

solhav Dikt i samling 1 [‘Hin vaaren flødde fram or alle grunnar,/ eit solhav rulla yve aas og vang,/ og jorda opna sine rikdomsbrunnar/ og tok den himelgaava varmt i fang;/ ...’]

stjenneheims|hav Dikt i samling 1 [‘Naar jorda vert fullsett av folk .../ .../ daa tek dei te byggje ei bru som ber/ til maanen, .../ .../ Og naar dei hev stulla paa maanen ein grand/ so tek dei te setje ei Marsbru i stand./ Og slik fer dei burt gjenom stjenneheimshave/ til allheimen soknar i hop i ein klave.’]

storhav Dikt av Robert Burns 1 [’Me tvo hev vassa bekken rundt/ so mang ein soldag blid;/ og storhav rulla millom oss/ sid’ gamal tid.’]

storhavs|gjelv Dikt i samling 1 [‘Blaakyrkja reiser sitt høge kvelv,/ livshymna baarar som storhavsgjelv,/ lokkar paa girøygde bonna som veider/ gullglirne skuggar paa trolldimme leider.’]

storhavs|svane Dikt i samling 1 ['Aa Albion, du stolte storhavssvane,/ kor ligg du lett paa sjø! Kor brjoste ber/ seg høgt og muskelfast mot bylgje-tane!'], Brevene til Rakel mfl. 1 ['Aa Englands øy, du stolte storhavssvane,/ kor ligg du lett paa sjø, kor brjoste brer/ seg breidt og muskelfast mot bylgje-tane!’]

æterhav Dikt i samling 1 [‘Og lik eit nyfødt barn som sudrag kjenner/ av heimsens fløderike æterhav/ tek klemde lungur luft, og livting spenner/ sin bringerunding upp or grjot og grav.’]

ævehav Dikt i samling 1 [‘Det steig ei susing, som eit fluttfugl-fylgje/ sveiv rundt og ut um alle ævehav,/ ...’]

Ægæarhave Dikt i samling 1 [‘Ægæarhave laag med smil kring strender/ i hugsynsheimen som ein brureblom./ Og i mot Tiber laag ein lengsels dragnad/ aa leggje Roma-staal i heimsens lagnad.’], Brevene til Rakel mfl. 1

●osean Dikt av Robert Burns 1 [‘Elisa, eg lyt burt fraa deg/ og fraa mitt fødeland;/ i millom oss vaar lagnad dreg/ eit stormfullt osean./ Men villan storm og djupe hav/ som skil mi møy og meg/ kann aldri slite banda av/ som bind mi sjel til deg.’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

heid Dikt i samling 3, Dikt av Robert Burns 4, Solrenning 2 ['Notti rid/ som ei mara breid/ lider og fjell/ dalar og heid.'], Brevene til Rakel mfl. 3

jeger Dikt av Robert Burns 1 [‘Heid-jegrann hev seg heimatt hygt,/ og spreidde fuglar flokkast trygt./ So bringeklemd eg vandrar her/ paa einsleg aabard langs med Ayr.’]

bylgje-heid Dikt i samling 1 [‘Som rennande kviksylv/ hans auge gleid/ og tirde som moreld/ paa bylgje-heid.’]

fjellheid Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Vere er reint storfint, og so fint som her er i kring! ... Raude fjellheide minner meg so mykje um barnedagane mine; eg ligg og kjem i hug so mangt fraa den tida daa eg var «ung».’]

høgfjells-heid Dikt i samling 1 [‘Renn rise-ramt, med frøs og kvin;/ det er kje vanhitt leid/ der mine blanke spenger skin/ um bygd og høgfjells-heid.’]

jokul-heid Dikt i samling 1 [‘Ho kjem, den røsne rise-skreid/ som fordom raadde land/ fraa Svalbard med ei jokul-heid/ til solbrend Blaaland-strand.’]

Knudaheio Dikt i samling 1 [’Tenk, i dag kom sjølve Garborg hit att fraa Knudaheio. Ja, lat meg fyrst faa fortelja at eg hev flutt inn til han, bur i huse hans, og sit attmed han ved matborde.’]

 

hòl [terreng|-] Dikt i samling 1 [‘Hin sæle dag du steig paa desse steinar/ daa gjekk det danselett um skar og leinar,/ som vind og vengjer yve urd og deld,/ um hòl og haug, um skarv og skridelaup, . . ./ ...’]

 

hole Brevene til Rakel mfl. 1 ['Men dei (mine hugleiks-fynster) seig ned hamlause, lik oskefaan, og la seg yve meg som eldmyrja, til eg seig ned i den djupaste hola, sveitesprengd og svidesprengd.'] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

berghole Dikt i samling 1 ['Han var so angerriden og klekklynd at han gjekk ut i bergholor og øydemarkjer og svelte og plaaga seg til han var i helorom.']

seidmannshole Dikt i samling 1 [‘Dalen er ei seidmannshole/ under øgjen gygredag;/ millom bygjeskuggar veiner/ skjelvne klekke ljoskegreiner, –/ skimreskin fraa daudøygd kole/ yve haakne andlitsdrag.’]

tornhole Dikt av Robert Burns 1 [‘Du skogduve, songfræg so fjelldalen ym,/ du fløytande svarttrast i tornhola skym,/ du grønkamba vipe, hald hov med din ljod –/ mi fagermøy søv, høyr eg bed dykk, hald ro.’]

Vestlandsholunn Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Og eg hev oppdaga noko hjaa meg sjølv som eg ikkje berre er fegen fyr: Desse ti aara i Vestlandsholunn hev gjort meg til ein fastbuande mann.’]

 

horg Dikt i samling 2 ['Graaskuggen kliv yve horg og brun/ og spanar skymingsbande –/ det kjem troll paa mitt tronge tun/ og geispar med osen ande.']

høgfjells-horg Dikt i samling 1 [‘DØYANDE GALLAR ... Men blode renn i bylgje-straum/ or sine kvelvde brotne borgjer/ lik djupe tjønn i høgfjells-horgjer/ der grunnen brest og løyser flaum.’]

 

høgd Dikt i samling 3 ['Til fjells, til høgd og vidd, det er mi traa, til topp og tind, or laage lyrmne dalar;/ til fjells der bekken græt og vinden svalar,/ der ørnen ror i reine himelblaa.'], Dikt av Robert Burns 1, Brevene til Rakel mfl. 1

-e/drag Brevene til Rakel mfl. 1 [‘s. 9, l. 7: «Ryng», ein, eit ris, eit høgdedrag.’]

solskinshøgd Dikt i samling 1 [’Falle fraa mine skire solskinshøgder attmed hennar sida til den nattsvarte saknad no hev kasta heimsens svartaste mold yver meg; eg tykkjer kjenna tyngd av graastein på brjostet mitt.’]

 

ide [evje] Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Dette er ikkje heilt nytt for meg; eg kan rekkje fara attende til min fyrste ungdom; men daa var det berre ei ide i ein sterk hugstraum, og denne straumen drog meg ut og fram, og gjorde at eg la nid-elte paa alle mine evnur.’]

-ande [-d|a-] Dikt i samling 1 [‘I linnstillte lengslur eg smiler;/ ein blaadæmd og svaneskir draum/ sig søt gjenom hugen og kviler/ i sus som ein idande straum.’]

å ida Dikt i samling 1 [‘Bekken urlar i ungskoglund,/ idar fyr bjørk hi rake:/ Var det ‘kje berkje i alle blomar/ vilde eg ha meg make.’]

 

jokul:

–heid Dikt i samling 1 [‘Ho kjem, den røsne rise-skreid/ som fordom raadde land/ fraa Svalbard med ei jokul-heid/ til solbrend Blaaland-strand.’]

●fonn Dikt i samling 1 [‘Den kvite bekken kved/ i Saatehonn/ med same tunga/ som han fyrr hev sunge,/ og under Kamben ligg/ den vesle fonn/ og sender son sin/ magt i maal og lunge;/ ...’]

●skavl:

skrideskavl Dikt i samling 1 [‘Rundt i trolldagsljose kravlar/ stygge krek i berg og gavlar,/ skuvar stein og skrideskavlar/ ned i gulgrøn bylgjebrand.’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

kjelde Dikt i samling 1 [‘DØYANDE GALLAR ... Det brenn som eld i stungen barm/ der livsens kjelde braut sitt bægje;/ i eige blod han finn sitt lægje,/ men held seg upp paa spana arm.’], Brevene til Rakel mfl. 1

-brunn Dikt i samling 1 [‘Aa aatte eg dei sterke kjeldebrunnar/ som stillte floda inn i songsæl straum!/ Men suttungsmjøden slær meg gruvom, tunnar/ som kvervelvindar med min beste draum/ til skaparmagtenn rister alle grunnar/ og verda styn i flodbrot, himelflaum.’]

djupkjelde Brevene til Rakel mfl. 1 [’Den som vrid og vrengjer orda so han dermed kann faa syne at han er so og so mykje større enn den han skriv um, han legg just soleis eit prov framfyr at han hev kje dei flødande djupkjeldur som unner andre det dei bør ha.’]

eimkjelde Dikt i samling 1 [‘Og dagar og næter olst i endelause rekkjor, med eimkjeldor geiste og eldfjell klovna. Og uberjelege storskridor øyrde segnskogarne ned i djupe dalafang.’]

harmekjelde Dikt i samling 1 [‘D’er heite yrke-dagar/ fyr vaare sysle-menn/ naar evna bryt og bragar/ og kjensla syd og brenn./ ... | .../ Men d’er vaart herrevelde/ til største sut og mein/ ei ill-beisk harmekjelde,/ ein evig bægjestein.’]

jordkjelde Dikt i samling 1 [‘D’er lint som ei susing/ i livande fjell,/ d’er dulramt som jordkjelda/ djupt nedi deld.']

kjenslekjelde Dikt i samling 1 ['Det store minne hev ein engel rita/ med rune magt og helg paa hjarteblad;/ det er i raude kjenslekjeldur lita/ og kveikjer hugen som eit lerkekvad.']

rikdoms-kjelde Dikt i samling 1 [‘Mannaætt, du mare-rengde/ rikdoms-kjelde, gireld-sprengde,/ myrkheims-gaate, allheims-ljos./ Skulde sola eingong graane/ kann du av din ofse laane/ yngjings-kraft or upphavs-os.’]

synskjelde Dikt i samling 1 [‘WERGELAND ... Det ligg mildglans i augo, og sorgmode dreg/ sine regngraae skyskuggar inn/ yve synskjelda –: Dei er tvo englar paa veg/ gjenom jordheim; med sorgbleike kinn/ gjeng dei leitargong etter den harmblinde sjæl/ som braut inn i det heilage ve/ med ei vaabøn, og saara det livsrunespel/ som la fræe til Yggdrasil tre.’]

Helikon Dikt av Robert Burns 2 [’Aa var eg paa Parnassos fjell(,)/ ell Helikons dei skaldevell/ fekk fylle meg med diktareld –/ eg song um deg, du kjære.’]

●brunn Dikt i samling 3 [’Og det var vigsla i upphavstal/ ein drykk for heilag fyr munnar/ av mannehold. Inni Vangedal/ eg drakk or gudvigde brunnar.’]

bringe-brunn Dikt i samling 1 [’SAMSON ... I dei tome augne-støde/ syd og svid eit blodstraums-fløde,/ grøder alt som blod kann grøde/ døypt i dulram bringe-brunn.’]

hjartebrunn Dikt i samling 1 [‘Eg gjeng til dørs og kjenner smil paa munnen,/ d’er bylgjekambar av den gledeflaum/ som bryt seg songfræg gjenom hjartebrunnen/ i bringedjuve, riv med stryk og straum/ dei graae vettebol som raadde grunnen/ ...’]

kjeldebrunn Dikt i samling 1 [sitat ved kjelde: -brunn, ovom] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

rikdomsbrunn Dikt i samling 1 [‘Hin vaaren flødde fram or alle grunnar,/ eit solhav rulla yve aas og vang,/ og jorda opna sine rikdomsbrunnar/ og tok den himelgaava varmt i fang;/ ...’]

strålebrunn Dikt av Robert Burns 1 [‘Aa no so bleik, den rosemunn/ som tidt so glad eg kysste!/ Og augo sløkt, den straalebrunn/ som venleg mot meg lyste!’]

svævings-brunn Dikt i samling 1 [’KONG SATAN SAT PAA TRUNA ... Ber drykk or svævings-brunnar/ og tyn den skirsle-sut/ i alle ætte-grunnar/ so aldri ho slær ut./ Dei faa som øle vandar/ med elgje-ròs og grin,/ aat slike munnar blandar/ de hel-ram ørske-vin.’]

sælebrunn Dikt i samling 1 [‘Gudenektar, sælebrunnar/ sprengjer sine aadertungur/ gjenom grjot og graasteinsgrunnar,/ tiplar fram i bergesprungur.’]

visdomsbrunn Dikt i samling 2 ['Og soga ho hev djupe visdomsbrunnar,/ ho syner land i vokster og i fall;/ so lenge folki fyl sitt såmanns-kall/ legg folkelukka smil på alle munnar.’]

Gauveberg-brunn Dikt i samling 1 [‘Far i høgsæte lyfte si kjengje til munn:/ dette øle er gror-dogg or Gauveberg-brunn,/ det er konn-merg or berga der nord.’]

●uppkome Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Dei største kunstmenn hev ofte kjært seg minst um aa verte borne paa gullstol; dei hadde ei æveleg uppkome i seg sjølv som gav dei alt dei hungra etter; ...’]

 

krå [avkrok] Dikt i samling 2 [‘I løynde kraa innimillom fjelle/ der er so trivlegt og reint eit stelle.’], Brevene til Rakel mfl. 2

●ro:

dala-ro Dikt av Robert Burns 1 [‘Dei byrge fjell set høge dala-skil/ og villspreidd skogen klæder lid og gìl; dei lange vatn djupt i dala-ro/ gjer auga stort og blankt av undrings-glod;/ ...’]

 

leid Dikt i samling 9 [‘Blaakyrkja reiser sitt høge kvelv,/ livshymna baarar som storhavsgjelv,/ lokkar paa girøygde bonna som veider/ gullglirne skuggar paa trolldimme leider.’], Dikt av Robert Burns 1, Brevene til Rakel mfl. 1

framleid Dikt i samling 2 ['Ætta hev si framleid funne/ ut or natt og taaketunne;/ liv er mist, men land er vunne;/ endelaust ho endaa traar./ Og den heite sæletrongen/ æser gjenom ættegongen,/ klunkar inn i klagesongen/ yve opne ormesaar.']

langeleid Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Og saa maa kje du vente fyrr du ser, elles kann du verte sitjande i langeleida; for isen er so lòta no vettradagen; rett som han er mest burte, so ligg han tjukk i vegen her inst i fjordane.’]

langleides Dikt i samling 1 ['Daa var det ein avroda vaarkveld/ eit motevindsgræl stod paa,/ daa høyrde eg storfossedynjing/ der langleides framan ifraa.'] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

stemne-leid Dikt i samling 1 [’KONG SATAN SAT PAA TRUNA ... All ætta rys i rider/ i ram-heit støype-skeid;/ d’er vaare vitjings-tider/ te setje stemne-leid./ Kann all den storm me stille/ so ingen bannar, bed,/ daa rekk me det me vilde,/ daa fær me evig fred.’]

uppvegs-leid Dikt i samling 1 [‘.../ og logen bryt seg gjenom, gude-djerv/ i himils leik. Og alle folke-skreider/ ser varde-skimt paa sine uppvegs-leider.’]

 

leite Dikt i samling 1 [‘Paa siste leite stig den minnesveim./ Sjaa høge harde fjell er undan skotne/ og stup og gavleberg er samangotne/ til livdakvarmar um den alveheim.’], Brevene til Rakel mfl. 1

augneleite Dikt i samling 1 [’Min dag ligg dimøygd ned mot vesterbruner,/ ei svevnkjær kveldkjøld legg seg breidbords inn;/ ei verd av vemod ol den skodd som uner/ i alle augneleite, stig og finn/ seg høge himmel(!)sengjer. ...’]

langsynarleite Dikt av Robert Burns 1 [‘Kor høgaksla, Afton, ris høgdenn i kring,/ i langsynarleite ligg bekkenn i sving;/ der gjeng eg naar dagen med ljosauga lær,/ mi hjord og kjær hytta til Mary eg ser.’]

vardeleite Dikt i samling 1 [‘Tidi laag i lege til ho fann sitt fyrste vardeleite; daa aatte ho tvillingarne Dag og Natt; sidan fekk ho ein son ho kalla Aar og kaus han til konge yver Dag og Natt og ætti deira i all æva.’]

 

lende Dikt i samling 2, Dikt av Robert Burns 1 [‘No skodda so lat yver haugebrun heng,/ dyl bekken som dim sine slyngvegar gjeng./ Kor dauvleg er lendet som brikte av liv/ med Hausten si eige til Vinteren skriv.’]

draumelende Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg ligg liksom ei elvestrand, bunden og magtlaus og ser kor baatarne med andsame menneske dansar frametter kvervlane; det blenkjer av Guds gaman i augo, der dei augnefangar nye draumelende.’]

grødelende Brevene til Rakel mfl. 1 [sitat ved grøde: -lende, nedom]

himellende Dikt i samling 1 [‘Kor ljose rann fraa hundra himellende –/ ein løynheim alt-meir taakunn svana fraa.’]

voksterlende Dikt i samling 1 ['Eit flogrent fræ til heite hende/ slær rot i inste ynskjegrunn,/ og hjarta syp med bivren munn/ sitt blod og reider voksterlende.']

●grøde (II) [‘grasflekk i skog el. fjell’]:

-lende Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Men dei (diktarane) i dag hev teke ei Atlas-byrd paa akslenn; og det er ikkje ei plastisk verd med skarp relief og skorne fjell-bruner, med logne grordalar og godt grødelende. Nei, her skal verte ei jord som ingen hev set fyrr, ho maa i støypeskeida, den gamle, ...’]

blomegrøde Dikt i samling 1 [‘Inni livdalt blomegrøde/ hev du reist eit alterstøde;/ linne logar let du gløde,/ traa til høgds paa himelveg.’]

grøde (I) ‘avling’ [sjå: Plantedelar og -produkt] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

lid Dikt i samling 8, Dikt av Robert Burns 1, Solrenning 2 ['Notti rid/ som ei mara breid/ lider og fjell/ dalar og heid.'] [’Ei grønkande lid/ i solljoske blid/ ...’], Johs. A. Dale: Olav Nygard 1, Brevene til Rakel mfl. 1

-a/bekk Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Vaaren skrid til sumars, og mine beste lovord er som visna lauv mot det grøne som gror i skogen. Men det var deg eg vilde ha i armane i kveld, og so kunde lidabekken og nattevinden svævt oss inn i svevn hjaa kvarandre.’]

-a/hjal Dikt i samling 1 [‘Det skymest til i lund og dal/ og dagen andar ut/ si sjæl i saarblidt lidahjal,/ legg auga att og sig or sâl/ paa bleikeraude nut.’]

huldrelid Dikt i samling 1 [‘Og naar det spelar i huldrelid,/ daa vert han bunden av laaten;/ men naar han raar seg ved morgontid/ daa vaknar grøyma og graaten.’]

leinelid Dikt av Robert Burns 1 [‘Kor ljuvleg, Nith, din kvelv og kvam/ der hagtornrosunn lystig sprett,/ og leinedalar skjer seg fram/ der kaate lamb i gyvel smett./ Um no eg under lagnadsdom/ sviv langt ifraa di leinelid –/ gjev der min livskveld finn mitt rom/ hjaa vener ifaa gamal tid.’]

morgonlid Dikt i samling 1 ['TIL «LJAAMANNEN» ... ’Men etter alt ligg livsens leid forklaara/ og bivrar barneskirt i sylvslørd sol;/ fraa morgonlidenn slær den raude baara/ av heilag livstraa kring min svanestol.’]

sumarlid Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [‘Ungdomstidi/ er som sol i sumarlidi./ Tusund blomar veks og lauve sprett,/fugleflokkar hoppar kring og fyk so lett./ Um det rignar/ kjem då soli att som allting signar.’]

Austlid [A.] Brevene til Rakel mfl. 1 [’Og daa det stod i siste skora, so var løysingi der. Takk have Andr. Austlid, han hev vore meg ei ovgild hjelp.’]

Liarud Dikt i samling 1 [’Dei bad meg hit til Liarud,/ til brudlaupsleik og gaman;/ her dansar dei i helgaskrud/ og syng og sullar saman.’]

Lidarhaug [L.] Dikt i samling 1, Johs. A. Dale: Olav Nygard 1, Brevene til Rakel mfl. 1 ['Mi hjartelegaste takk for di De (Arne Garborg) vilde lesa «Leidulv Lidarhaug» og segja Dykkar tykkje um det.']

Nordgavlelid Dikt i samling 1 ['Daa dei fekk i fraa hender den fyrejols-rid/ skaut dei helga til innstigs i Nordgavlelid,/ og den bord-kjære lyden slo ring.']

Norli [O.] Brevene til Rakel mfl. 3 [’Norli spelte uærlegt spel med meg, det auka ikkje mode, men lærde meg nokolite um det eg er komen til, at ein godt kann vere til utan bokreidar.’]

Raudbergs-lid Dikt i samling 1 [‘«Kvar bur ho (jolereid), godfar?» – «Ho hev bol/ i høge Raudbergs-lid;/ men fjortan dagar fyre jol,/ naar det er myrkt og lite sol,/ daa er ho laus ei rid. | ... »‘] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

lon [‘stilt vatn, høl’] Dikt i samling 2 [‘Det ris for augo upp eit himeltjeld/ der glimur skjelv som sol i bylgjedrage/ og braar og brest med kvart det augneslage./ Sig undan bivredogg, som syne blindar!/ Lat augo kvile ut paa desse tindar/ og lauge seg i løk og lonar blaa.’]

himels-lon Dikt i samling 1 [‘Som bylgjeskavlen tung i flodadrage/ slær minne mot mi hugstrand, og det ror/ ein sylvskir alvesong med døyvde tonar/ inn yve endelause himels-lonar.’]

høgfjells-lon Dikt i samling 1 [‘Ævesumar, sæleunder/ drøyper sine draumetonar/ ned til jords i heilagstunder,/ døyvt som sus av høgfjells-lonar.’]

 

lund Dikt i samling 9, Dikt av Robert Burns 1 ['I folna lund Maria syng,/ ho sjølv er vaaren høg og heil;/ og dvergmaal glym i skog og ryng/ farvel, farvel til Ballochmyle.']

gildelund Dikt i samling 1 [‘.../ kring i djuv og glyvre trallar/ regnverskaate tussekallar,/ dreg den dølne skoddehette/ tett ikring sin gildelund.’]

heilaglund Dikt av Robert Burns 1 [‘Kor gløymer eg den heilagstund?/ Den heilaglund, kor gløym’ eg han/ der samvers-timann kvarv som blund/ ved Ayr’s det svale slyngjeband?’]

hjarte-lund Dikt i samling 1 [‘Det kom kje ljod i brosten streng,/ og jol i hjarte-lund./ Eg var ein fugl med broten veng,/ eg berre bad um svevn og seng,/ og higsta med i blund.’]

jordlund Dikt i samling 1 [‘Solkongen kom i hug son sin. Han gav hovsveinen ferdabod, og han yrkte fysnemjuke lokkesongar aat maanemøyi, og fekk henne til aa gjesta Upphavsalder i jordlund.’]

kyrkje-lund Dikt i samling 1 [‘Sjaa til at alle preikar/ og okrar med sitt pund/ til daude-skrymt det reikar/ i kvar den kyrkje-lund.’]

lidingslund Dikt i samling 1 [‘Kvi sette du meg i di stykbaanstove/ og skapte meg so tunge lagnadsband?/ Det er kje attervende; eg er bunden/ til spanestolen her i lidingslunden.’]

løyndelund Dikt i samling 1 [’Sola skyt livkveikjingspiler/ til hundratals klotar og fleir./ Men inni ein løyndelund kviler/ ein liten fugl i sitt reir.’]

ore-lund Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [‘Bekken urlar i ore-lund,/ giljar for kvist og krake./ – Einfarings-leiken mun ingen like;/ no vil eg ha meg make.’]

tempellund Dikt i samling 1 [’Eg lyfter duken fraa med vare hender:/ Der kviler alt i evig morgon-mund;/ men med eg stirer ris det upp og sender/ ein bylgjefoss av liv i same stund;/ til skiftes slik det vaknar upp og vender/ attende til sin kyrre tempellund./ Og tida gjev meg viljugt sine dagar;/ eg druknar dei i draum um Edens hager.’]

ungskoglund Dikt i samling 1 [‘Bekken urlar i ungskoglund,/ idar fyr bjørk hi rake:/ Var det ‘kje berkje i alle blomar/ vilde eg ha meg make.’]

Aladinslundar Dikt i samling 1 [’Eg reika i Aladinslundar/ paa straalebygd upphimels-tram;/ den draum som i hugdøkna blundar/ sprang leikør og lægjande fram.’]

Gimle lund Dikt i samling 1 ['All mi æveevne sprengjer/ ut og vert meg ørnevengjer;/ lufta syng som horpestrengjer/ med eg stig til Gimle lund.'] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

●holdt:

skogholdt Brevene til Rakel mfl. 1 [’Hvor alt er kjendt! Hver tue,/ – disse trær –;/ hvert skogholdt er et barndomshjem/ et hygge.’]

 

løk [‘vasspytt, bekk’] Dikt i samling 1 [‘Det ris for augo upp eit himeltjeld/ der glimur skjelv som sol i bylgjedrage/ og braar og brest med kvart det augneslage./ Sig undan bivredogg, som syne blindar!/ Lat augo kvile ut paa desse tindar/ og lauge seg i løk og lonar blaa.’]

 

mark Dikt i samling 1, Dikt av Robert Burns 3, Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [‘Desse synene vart min livsmerg frametter, som eg beintfram levde paa, og det knytte seg i hop med natursyner når eg var borti marka; og det heile vov seg i hop til eit vedunderleg fint draumeland som eg bygde trottig på like til lestraalderen.’], Brevene til Rakel mfl. 1 ['Naar eg kjem – kva tid vert det? Kvar skal eg kome? Kvar skal me finne hugnad. Eg – nei lat meg no fare med marki – eg heldt paa skulde fjuke.']

-a/dalt Brevene til Rakel mfl. 1 ['Men eg lengtar so ut. Aa eg er kje skapt til aa vere markadalt her heime.']

allheims|mark Dikt i samling 1 [‘.../ eit slagvarmt hjarte; det er skatten dyr/ fyr Herrens her som haustargrøde sankar/ paa allheimsmarkjenn, til ei nytid gryr/ naar alt av mold, som ol seg aandevengjer/ finn univers der ingen jordbøyg stengjer.’]

mødemark Dikt av Robert Burns 1 ['Paa verdsens mødemarker vidt eg for,/ og visdoms røynsle gav meg desse ord:/ «Um himlen nokon gong baud gjestebord,/ ei hjartestyrkn i denne syrgjedal –/ d'er naar eit bljugsamt par i ungdoms flor/ i famntak andar fram sitt elskhugs-tal/ ...»']

sjælemark Brevene til Rakel mfl. 1 ['Men eg veit at naar eg og du fær bu i sams stove og gaa i sams seng, og du segjer med eit mæle – det gjeng liksom solgluggar yve mine sjælemarkjer: «Eg vil kura hjaa deg» – daa er bægere fullt, daa hev eg drukke sæledrykken or livsens staup.’]

øydemark Dikt i samling 2 [‘Mjukhug, du attergangar, gøym deg i hjarta av alle fjell. Endaa fær du ikkje fred. Han elter deg, med eldaugo og gneistesprut. Med vill kneggjing ræser han fram gjenom øydemarkerne.’]

Arams mark Dikt i samling 1 [‘Stolt Nilen sumde fram med breide lender/ i skaparsynenn; Arams mark fekk rom;/ av Kanaans myrke merg vaks kjempehender/ som trivla høgt mot Jahves himeldom;/ ...’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

mo Dikt i samling 2 [‘Eg er budd te skilje lag./ Her i tune hev eg fenge/ gjestehugnad; eg hev gjenge/ sæledrukken all den dag./ Midt paa livsens graae mo/ var ein himel reidd oss to.’], Solrenning 1 ['Bankande hjarto/ paa Volda-veg –/ det var hugnad/ for deg og meg./ Volda-turen –/ du hugsar nok han/ med myrkret tyngna/ og regnet rann./ I gjenom moar/ med gransus sval/ med' allting sov/ i den dimme dal.']

-dæling Brevene til Rakel mfl. 1 [’Dette um brudlaupe hennar Kari – kva skal eg segje – vil, vil ikkje, vil – eg veit korkje ut eller inn. Eg ottast som du at det vert ein heisen leik; og modælingane hev kje godt av aa sjaa deg meir – ha-ha!’]

bylgje-mo Dikt i samling 1 [‘Du beinlaus-rise fór med hot/ og gjelv og øydings-flod,/ drag skipa fram med vind-snøgg fot/ um lange bylgje-mo.’]

dvalemo Dikt i samling 1 [‘Og yve dvalemoann hev det vaara/ med roseflod i alle aude-bol.’]

elskhugs-mo Dikt i samling 1 [‘Og i den milde ettersumar loar/ eg grøde inn av mine elskhugs-moar.’]

Mo Brevene til Rakel mfl. 2 [’Naar eg fær brev fraa deg att er eg vel paa Flatekvaal, tenkjer eg. Send breve til Mo likevel denne gongen. Eg skal noko faa det til meg.’]

Mo [N.] Brevene til Rakel mfl. 1 [’Nils Mo tala eg lenge med. Me fylgdest endaa tvoeine fraa Mo og til Helland, og han rødde mykje.’]

Modalen Brevene til Rakel mfl. 7 [’Takk fyr breve ditt. Det kom noko seint, men det var ikkje so mykje di skuld, det var det at fyrst for det til Modalen, og no kom det daa hit til Flatekvaal; her hev eg vore ei vike no.’]

Moen [X.] Brevene til Rakel mfl. 1 [’Um Moen vil eg ikkje skrive noko.’]

 

natur Dikt i samling 1 [‘Natura gjekk paa villarveg/ med deg i fosterlægje;/ du vart rengd i ørskeleiken,/ støytt i spott og trege.’], Dikt av Robert Burns 5, Brevene til Rakel mfl. 3 [’- Jeg vet jo det er mine minders drøm/ som vugger sig paa sjælens dype strøm/ og speiler al naturen i sin ramme.’]

-bringe Brevene til Rakel mfl. 1 [’Jau, det er verkeleg vondt aa sjaa seg sjølv nemnd i blada, um ikkje det gjeng ofte paa. Det er korkje sentimentalitet eller slikt, men eit djupt, djupt hugdrag inn til berrande nakne naturbringa.’]

-syn Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [‘Desse synene vart min livsmerg frametter, som eg beintfram levde paa, og det knytte seg i hop med natursyner når eg var borti marka; og det heile vov seg i hop til eit vedunderleg fint draumeland som eg bygde trottig på like til lestraalderen.’]

livsnatur Dikt i samling 1 [‘Kor ligg den jonsoknatt i sine lundar/ og søv seg ut or alle livsens far/ til livsnatura sjølv i hilder blundar/ so jorda er ein himels fyregard.’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

nut Dikt i samling 2 [‘Det skymest til i lund og dal/ og dagen andar ut/ si sjæl i saarblidt lidahjal,/ legg auga att og sig or sâl/ paa bleikeraude nut.’]

 

nybrot Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Spør Hans kva tid eg tek nybrote mitt att? Naar han vil, skal du segje.’]

 

oase Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Det hev ikkje alt gjenge etter von og fyreskiping, desse tre maanadann sidan me kom yve Langfjella. Me hev flakka fraa ein «oase» til hin her, d.e. fraa eine skyldingen til hin, og kjennt oss like heimlause alle stader. Eg daa.’]

 

odde Dikt i samling 1 [‘Eg haattar ‘kje til kvar eg er fyrr eg stend/ paa odden der bylgjune skvalar./ Daa kviskrar ei tunge: Ver vitug og vend/ til lagnad og liv. Men eg æser og brenn,/ og ser det som sløkkjer og svalar.’]

Dikt i samling 1 [‘.../ og djupt i kav tok Albion te ringe/ si landvidd inn, og jordeld skuva paa/ med riseaksler, og fekk vest-i svinge/ dei Waleske fjellkne upp, og Cornwalls taa.’]

●kap:

Nordkap Dikt i samling 1 ['Det leikar i vaknande vonabrand/ at jorda vert bygd til ein by/ med snorrette gatur um fjell og strand/ fraa Nordkap til søraste Jødeland,/ og husa sting nosa i sky.']

●nes:

Raknes [O.] [adressat] Brevene til Rakel mfl. 2

 

os Dikt i samling 3, Dikt av Robert Burns 2 [‘So byrg renn Themsen mot sin os/ med stolte byar langs med strand;/ fyr meg tek Nith ein blidar kos/ der Comyns eingong raadde land.’]

upphavs-os Dikt i samling 1 [‘Mannaætt, du mare-rengde/ rikdoms-kjelde, gireld-sprengde,/ myrkheims-gaate, allheims-ljos./ Skulde sola eingong graane/ kann du av din ofse laane/ yngjings-kraft or upphavs-os.’]

æveos Dikt i samling 2 [‘Urtaakunn valt som Ganges’ sylvblaa straumar/ med draumleg sus or dulram æveos/ til rømdenn stunde under tunge flaumar/ og morgna seg i svevntung sylvmorljos.’]

●øyr: [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

å øyra Dikt i samling 1 [‘Og dagar og næter olst i endelause rekkjor, med eimkjeldor geiste og eldfjell klovna. Og uberjelege storskridor øyrde segnskogarne ned i djupe dalafang.’]

Bolstadøyri Dikt i samling 1, Brevene til Rakel mfl. 10 [’Med varmaste helsing Olav Nygard adr. Bolstadøyri, Bergensbana. 7.8.1922’]

 

reine Dikt i samling 1 [‘Daa klunkar fela i huldreskog/ so lauve bivrar paa greino;/ og vona leikar i all hans hug/ som kaate bekken i reino.’]

 

rinde Dikt i samling 1 [‘Haustarregne driv i straumar/ yve lid og graaklædd heid;/ skodda flyg fyr ræsne vindar,/ riv seg sund i ris og rindar;/ verda andar tungt i draumar/ illelt av ei marereid.’]

bjørkerinde Dikt i samling 1 [‘Han skulde heimatt til sitt baandomsland/ og syngje i den grøne bjørkerinden;/ men stygge havtroll myrkeskodde spann,/ og han vart vilt og vend av kvervelvinden.’]

●rant Dikt i samling 1 [‘Ei trollklokke ringjer til heksefest ute,/ og vindane dansar i kvervel og knute;/ dei yler um rantar og ropar i hamrar,/ og trollhestekneggjing fraa skyhausen glamrar;/ og blaaljona sviv gjenom dalane kjapt./ Det kjennest som Gud maa ha gløymt han hev skapt.’]

●ris Dikt i samling 1 [sitat ved rinde, ovom], Brevene til Rakel mfl. 1 [sitat ved ryng, nedom]

●ryng Dikt av Robert Burns 1 ['I folna lund Maria syng,/ ho sjølv er vaaren høg og heil;/ og dvergmaal glym i skog og ryng/ farvel, farvel til Ballochmyle.'], Brevene til Rakel mfl. 1 [‘s. 9, l. 7: «Ryng», ein, eit ris, eit høgdedrag. Eg hev sjølv høyrt orde, i den form og tyding, og det er altid det vigtigaste fyr meg: alle bøker og normalar kjem fyrst baketter.’]

 

seng:

blomeseng Dikt i samling 2 [‘... i skapingsrider sprang/ Lemuria, Atlantis upp i dagen,/ den fyrste blomeseng i folkehagen.’]

vinterseng Dikt av Robert Burns 1 [‘Den blom som ligg i vinterseng/ vil bløme fram att frisk og fin,/ og fuglann smaa fær song i streng/ um no dei tagalt smyg seg inn.’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

skag Dikt i samling 1 [‘Ørville vindar møttest med kvinskrik, bardest og blidna, og spela paa helgarfela si i skog og skag; verbogarne reiste seg djerve og litbrikne i varmyle solregn.’]

-ar/tunge Dikt i samling 1 [‘Me heimsens yve-konge/ som raar fraa pol til pol/ kvart land og skagar-tunge,/ all vidd der gul mongol,/ der arisk tunge talar,/ der neger-føter trør,/ me raar i raudmanns-dalar,/ hjaa brunleitt lyd i sør, | ...’]

 

skar Dikt i samling 2 [‘Hin sæle dag du steig paa desse steinar/ daa gjekk det danselett um skar og leinar,/ som vind og vengjer yve urd og deld,/ um hòl og haug, um skarv og skridelaup, . . ./ ...’]

 

skjer Dikt i samling 1 [‘Vaar kyrkjeraad maa hengje/ sin baat paa alle skjer/ og kvile godt og lenge/ i allslags framgangs-ver.’]

●båe:

gløymslebåe Dikt i samling 1 ['Eg høyrer heimsens/ sogemeistar skriv/ mitt minne i si/ ævebok, og skodar/ um der er fleire/ hende i mitt liv/ som han maa berge/ yve gløymslebaa-ar/ naar tidsens djupe/ dulheimshav fær spinne/ sitt gløymslegann/ kring mine kvardagsminne.']

 

skog Dikt i samling 10, Dikt av Robert Burns 5, Brevene til Rakel mfl. 5 ['Nei det er daa syrgjeleg kor lite du et naar me er i lag, nett som matløsten din var skræmd paa skogen. Er det eg som skræmer han.']

-briken Dikt i samling 1 [’Ovan til det/ er ei rift som er grøn;/ den lyt ein mæte/ med jordbueskyn. | Der er det innvove/ kransar og band,/ fjørfagre fuglar/ paa skogbrika strand.’]

-duve Dikt av Robert Burns 1 [‘Du skogduve, songfræg so fjelldalen ym,/ du fløytande svarttrast i tornhola skym,/ du grønkamba vipe, hald hov med din ljod –/ mi fagermøy søv, høyr eg bed dykk, hald ro.’]

-glenne Dikt av Robert Burns 1 [‘../ der svingar Tay seg blid og framslengs-kaut,/ paa grønan bard skyt borga upp sitt skaut;/ skogglennur ved naturens lunekast,/ smaa haugar slepte ned i sorglaus hast,/ ...’]

-heng Dikt av Robert Burns 1 [‘Der reiser hamrann høgan mur/ og skumflødd aa-a bryt med dur,/ og skogheng kring som kransa brur –/ det er Aberfeldy-bjørkjenn.’]

-holdt Brevene til Rakel mfl. 1 [’Hvor alt er kjendt! Hver tue,/ – disse trær –;/ hvert skogholdt er et barndomshjem/ et hygge.’]

-sus Dikt i samling 1 [’Daa spring eg til husar og læser meg inn/ og hiver meg stup ned i senga;/ eg toler ’kje tote av bylgje og vind,/ og skogsusen skræmer, kor aldri so linn,/ med tyngsle fraa tid som er gjenga.’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

-teig Dikt i samling 1 [‘Nei so dægeren, – no maa eg sigle pa(a) spreng,/ eg maa heim att i snedda og bjode han peng/ og faa skogteigen att i mitt velde.’]

-vill Dikt av Robert Burns 1 [‘Kor ljuvt dine bardar og grøndalar gror/ der skogville kusymra breider sitt flor;/ der ofte, med linnkvelden gret yver eng/ med Mary eg sat under lauvskuggeheng.’]

-ar/bekk Dikt i samling 1 [‘So logne tankar sviv: som sevjesull/ i lauvsprett – frukt i mogning – haustarsol/ i kveldsmil yve kvare kornbandsgull –/ blid Sapphos’s kinn – ein pust frå barnemunn –/ eit timeglas der sanden byter bol –/ ein skogarbekk – ein skald i andlåtsstund.’]

-ar/veg Dikt av Robert Burns 1 [’Mitt hjarta naut naturens fred/ der fram eg for med sutlaust steg;/ i einsemd søkkt eg vardest ved/ ei fagerdros paa skogarveg./ Dei augo – ljos og morgonglor/ og smil som vaaren høg og heil;/ soldisa kviskra med ho for:/ Sjaa drosa ifraa Ballochmyle!’]

fjellskog Dikt i samling 1 ['No kjem dei att i flokk, dei gamle minne/ som nattesus i fjellskog, vemodsgraat;/ dei kjem med signing til mi solfalls-vinne/ so mine draumar emnar nye skot.']

hengjeskog Dikt i samling 1 [‘Daa saag han jordmøyi som laag og sov under hengjeskogen utmed havet; ho hadde stige or laug, og eimarne vov eit skirkvitt tjeld um henne.’], Dikt av Robert Burns 1

huldreskog Dikt i samling 2 [‘Og naar han gjeng gjenom huldreskog/ og vil til støls til si gjente,/ daa vert han trylt og fær bringesog,/ og hev si hulder i vente.’]

landskog Dikt i samling 1 [‘I fornom, daa dei store eldtaakorne tok til aa skirnast, daa vaks det dølslege segntreet paa alle landskogar; det var helmyrkt under dei velduge bladvengjerne.’]

lauvskog Dikt av Robert Burns 1 [‘So elskmjukt klukka Ayr mot strand/ med lauvskog lut i mot sin bring,/ og daamrik bjørk og hagtorn spann/ seg elskne rundt den Edens kring.’]

lognskog Dikt i samling 1 [‘Timann skrid undan i yrjande rekkje og rad,/ sukkar som vindsus i lognskogen yve ein gravkant,/ svanar den eine med hin liksom dropar fraa blad/ fallande av ned i aurstilla, maalar eit gravsandt/ spegelbilæte. ...’]

segnskog Dikt i samling 1 [‘Og dagar og næter olst i endelause rekkjor, med eimkjeldor geiste og eldfjell klovna. Og uberjelege storskridor øyrde segnskogarne ned i djupe dalafang.’]

ungskoglund Dikt i samling 1 [‘Bekken urlar i ungskoglund,/ idar fyr bjørk hi rake:/ Var det ‘kje berkje i alle blomar/ vilde eg ha meg make.’]

villskog Dikt i samling 1 [‘Du vert utar i villskogen reken,/ og det gaular fraa hamar og ur;/ men du smiler aat saar, og vert teken/ i ei eldvogn dit gudane bur.’]

Aberfeldy-skogen Dikt av Robert Burns 1 [dikttittel berre i INNHALDSLISTE, i boka Aberfeldy-bjørkjenn]

Catrine-skogen Dikt av Robert Burns 1 [‘No gulnar Catrine-skogen av,/ d’er blomedaude yver vang,/ d’er stillt som kring ei gamall grav,/ og augo sjuknar i sitt sprang.’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

skore Brevene til Rakel mfl. 2 ['Ei gild tid var det like vel. Og daa det stod i siste skora, so var løysingi der. Takk have Andr. Austlid, han hev vore meg ei ovgild hjelp.']

●rift Dikt i samling 1 [‘Der veks ein klungerhekk stor og diger./ Naar sevja uppetter klungren stiger,/ daa skyt dei grønaste blad og blom/ naar vaaren upp i den rifti kom.’]

●sprunge:

bergesprunge Dikt i samling 1 [‘Gudenektar, sælebrunnar/ sprengjer sine aadertungur/ gjenom grjot og graasteinsgrunnar,/ tiplar fram i bergesprungur.’]

 

skride Dikt i samling 1 [‘Lufta døyr meg inni lunge, –/ skrida naar meg um ei stund . . ./ same stunda vert den tunge/ naudtrongslova brota sund.’]

-laup Dikt i samling 1 [‘Hin sæle dag du steig paa desse steinar/ daa gjekk det danselett um skar og leinar,/ som vind og vengjer yve urd og deld,/ um hòl og haug, um skarv og skridelaup, . . ./ med sol og sylv or høge salar draup . . .’]

-skavl Dikt i samling 1 [‘Rundt i trolldagsljose kravlar/ stygge krek i berg og gavlar,/ skuvar stein og skrideskavlar/ ned i gulgrøn bylgjebrand.’]

storskride Dikt i samling 1 [‘Og dagar og næter olst i endelause rekkjor, med eimkjeldor geiste og eldfjell klovna. Og uberjelege storskridor øyrde segnskogarne ned i djupe dalafang.’]

●ras:

eldberg-ras Dikt i samling 1 [‘Grav-myrkt ute, naa-ljos inne,/ eldberg-ras i alt det minne;/ berre daudsens port aa finne/ ustengd, prydd med blome-flor.’]

 

slette Nordica Bergensia 1 [’Det er ikkje so lite tragikk yver spraakstriden paa flat-Austlande. Folke som bur ut yver desse slettunn er trauste og greide, og so sjølvbyrge at dei trivst ikkje med den danske, utanlandske tilskurden i dansk-norsken naar dei fyrst fær augo upp fyr han.’]

flat-Austlande Nordica Bergensia 1 [sitat ved slette, ovafor]

 

smette Dikt i samling 1 [‘Eg maa ut or senga, og renner paa dør/ og burt gjenom smottur og smette,/ .../ eg glid, tek meg tak, men er ættlaus og ør/ og riv meg i gloppur og glette.’]

●smotte Dikt i samling 1 [sjå sitat ovom]

gloppe [s.d.]

 

stig Brevene til Rakel mfl. 1 [-i] ['ET STEVNE | Jeg synker ned i kveldens lune fang;/ med søt forundring ser jeg mine tanker/ paa gamle halvt forglemte stier vanker/ og dvæler tid og anden paa sin gang/ ...'] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

villstig Dikt i samling 1 [‘Og i si lengslefyllte hjartetraa/ han kjem paa villstig fyrr han ser og ansar/ at d’er med tome skuggeskrymt han dansar,/ at live hev ei lov han tyde må’]

 

strand Dikt i samling 14, Dikt av Robert Burns 3, Solrenning 1 [’Eg freistar meg enn:/ ein fjelltopp som brenn/ i glo og glimmer naar soli renn,/ eit paradis-land,/ ei solfager strand – –/ Nei, no maa eg slutta, ei meir eg kann.’]; Johs. A. Dale: Olav Nygard 1, Brevene til Rakel mfl. 2

elvestrand Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg ligg liksom ei elvestrand, bunden og magtlaus og ser kor baatarne med andsame menneske dansar frametter kvervlane; det blenkjer av Guds gaman i augo, der dei augnefangar nye draumelende.’]

himelstrand Dikt i samling 2 ['... I svaneham/ sig burt ei skarlakssky; um himelstrender/ glid violette bylgjur att og fram;/ d’er fredlyst alle himlar, alle grender,/ ei høgtidstille, skir og undersam.']

hugstrand Dikt i samling 1 [‘Som bylgjeskavlen tung i flodadrage/ slær minne mot mi hugstrand, og det ror/ ein sylvskir alvesong med døyvde tonar/ inn yve endelause himels-lonar.’]

syrgje-strand Dikt i samling 1 [‘Der frelste rader/ i fraa vaar syrgje-strand/ stend kring Gud fader/ med siger-palm i hand,/ ...’]

øydestrand Dikt av Robert Burns 1 [’Men heppa lel du (musemor) er mot meg!/ Bert augneblinken tyngjer deg;/ men aa! eg ser min farne veg –/ ei øydestrand!/ Og dulde faarar ottast eg/ i framtids land.’]

Blåland-strand Dikt i samling 1 [‘Ho kjem, den røsne rise-skreid/ som fordom raadde land/ fraa Svalbard med ei jokul-heid/ til solbrend Blaaland-strand.’]

Strand [B.] Dikt i samling 1 [’Eg miste Tore guten mi/ daa mest eg truskap svor han;/ ho Borghild Strand som er so fin/ ho lokka og forgjord’ han.’]

●barm Dikt i samling 1 [‘... der bar skapartrongen/ ei solaand sovande paa allmagtsarm;/ men ho gleid draumstillt inn i baaregongen/ som himelstraumann bar mot heimsens barm.’]

●hamn:

-laus Brevene til Rakel mfl. 1 [‘De hev vel vorte redd orde «lagnadsleike». Ja, det er nok noko tungt; men Dykkar «hamnlaus strand» er og tungt. Her er (i originalen) eit døme paa kor kravstore store diktarar er mot lesaren.’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

stup Dikt i samling 1 [‘Paa siste leite stig den minnesveim./ Sjaa høge harde fjell er undan skotne/ og stup og gavleberg er samangotne/ til livdakvarmar um den alveheim.’], Dikt av Robert Burns 1 [’Lat høgferd klive sleipe stup/ der frægd og ære lofte glor,/ lat gullgir grave gang og glup/ i minunn djupt i indisk jord;/ eg vel eit kot bak livdartre, ...’]

 

støl Dikt i samling 2, Brevene til Rakel mfl. 2 [‘Kjære fru Garborg. Lars og eg hev fenge tak i ei (!) par geitostar som me no sender til Dykk, og so lyt me varskua so De kann spyrja etter dei naar dei kjem fram. Eg trur osten er so god som dei kunde laga han. Her er geitesti paa stølen vaar, so det var lett fyr oss aa segja fraa at me vilde ha utvald vare.’]

Harastølen [adresse] Brevene til Rakel mfl. 7

Krossastølen Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Hadde eg havt hus og mat paa Krossastølen – jamen strauk eg upp der.’]

Såtestølen Dikt i samling 1 [‘Den kvite bekken kved/ i Saatehonn/ med same tunga/ som han fyrr hev sunge/ og under Kamben ligg/ den vesle fonn/ og sender son sin/ magt i maal og lunge;/ paa Saatestølen/ syng han meir med linne,/ og der er grase mjukt/ som elskhugsminne.’]

●sæter Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Her er kyrarauting og bjølleklang og sætrar og budeiur i kring oss. Endaa er her stor skog attmed husa. Adr. mi er Lyster sanatorium, Sogn’]

Ørjasæter [T.] Brevene til Rakel mfl. 7 [‘Eg hev ikkje ete upp forfattarstipenda, d’er synd aa segje, litt meir kunde eg gjerne hatt fenge med rettferd. Det var ut|etla fem stipend hausten 1917. ... Dei som fekk var Garaasen, Ørjasæter, Uppdal, Vaage og – Bernhard Sudmann.’]

 

svad: [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

-berg|bringe Dikt i samling 1 [‘Kor graabergfaks ris høgt mot himelklaaren!/ Kor breide svadbergbringur stend i rad/ og freistar halde heime all den vaaren/ som fossar fram med solsprett, solarglad;/ ...’]

 

teig Dikt i samling 1 [‘Han kom til aa hugse at vedprisen steig/ med ein ofse daa garden han selde;/ var naute han ikkje tok undan ein teig,/ det var finaste skogen i gjelde.’]

skogteig Dikt i samling 1 [‘Nei so dægeren, – no maa eg sigle pa(a) spreng,/ eg maa heim att i snedda og bjode han peng/ og faa skogteigen att i mitt velde.’]

vill-teig Dikt i samling 1 [’Men lagnaden min er so fæl og stur, at berre det å få liva i den bygd der ho Petra livde, er meg forbode. Eg lyt ut i vill-teigane. Saknad heiter livet mitt.’]

●bot Dikt i samling 1 [‘Det er jorda som fløder med sevje og merg/ og ber palmar med mjølkesøt saft,/ det er jorda som nøyter kvar bot millom berg/ til aa auke hans avle og kraft.’]

 

tind Dikt i samling 5 ['No kvil deg, fot; no hev du vunne fram;/ her søv mitt fjell i varme sumarlindar./ Det kjennespake hjarta skifter ham/ i andardrage ifraa fjell og tindar;/ det finn kje fleire berg og bægjegrindar,/ og kjensla raar so rein og undersam.'], Brevene til Rakel mfl. 1 ['Vere er reint storfint, og so fint som her er i kring! Høge fjell med snø på tindane dei ser eg or senga mi. Det er mest som eg skulde vore heime paa Krossen.']

kongetind Dikt i samling 1 [‘Saag du einsam kongetind/ sveipt i skir-vengd morgonròde,/ sitjande i logn og skòde/ um sitt rike ut og inn/ ...’]

●honn:

Såtehonn Dikt i samling 1 [‘Den kvite bekken kved/ i Saatehonn/ med same tunga/ som han fyrr hev sunge/ og under Kamben ligg/ den vesle fonn/ og sender son sin/ magt i maal og lunge;/ ...’]

 

tjønn Dikt i samling 3 [‘Den gamle haug i hyggjesæte kvilar/ og blundar herdaslut i solar ro;/ men vakne tjønner kastar straalekilar/ til kjennings med meg, skalkeglyrer, smilar/ og spør um eg hev same erend no –.’]

gortjørn Dikt i samling 1 [‘I gortjørnerne godtreivst grøn glyemose; heitbrune steig upp or dei dulde botnarne.’]

tjørnblom Dikt i samling 1 [‘TIL SON MIN ... med du laag liljelett paa iblaa bylgje/ som draumediser leidde inn og av,/ lik tjørnblom, svævd av blundøygd nattetime,/ ...’]

tjørnblå Dikt i samling 1 [‘TIL «LJAAMANNEN» ... Stig fram or lauvhengløyne der du kviler/ med blomeband – er det din dølne ljaa?/ Det er kje staalglim – tjørnblaa rosur smiler/ i alle gluggar; ...']

 

topp Dikt i samling 3 [‘– Ei storflod um mi sjæleverd fær strøyme/ til kjensla yve alle toppar gjeng./ I dette hav kann ingen tanke live/ som ikkje er i ætt med elsk og æve.’]

fjelltopp Brevene til Rakel mfl. 1 ['Men vert eg god att so lyt eg til med ein ny livemaate; byen lyt eg hate som pesten, og vere like glad i maten som presten, og live paa høgaste fjelltoppane. Herregud, eit nytt liv stend fyre; ...'] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

tun Dikt i samling 7 [sitat ved ufs, nedom], Dikt av Robert Burns 1 ['Var natt i tun, og yver brun/ skein maanen svalt paa borgemur;/ ei maaltrast song, og dogga hong/ i dropar yver borgemur;/ dei dansa leikne ring-um-reng/ all natt til hanen bles i horn,/ og same umkved song i streng/ um alle Irvine's fagerborn.'], Brevene til Rakel mfl. 4

fars-tun Dikt i samling 1 [’I fraa fars-tune storsleggja med seg han tok,/ ho var god paa den sprut-heite malm; ...’]

kjensletun Dikt i samling 1 [‘Kvida reirar / paa Græfjellsbrun,/ verar veidn/ i mitt kjensletun,/ spanar flogfjør/ og strekkjer vengen/ skrik av girhug/ til veidesprengen.’]

Krosstune Brevene til Rakel mfl. 1 [’Kjærastedagane du Rakel, daa du gjekk tusla i Krosstune, og eg saag langt etter deg og ikkje visste um du vilde ha meg.’]

●tuft Dikt i samling 2 [‘Fyr kvart eit dagljost minne som hev glada/ og ikkje let seg rope fram att meir,/ der hev ein her av søte skuggar rada/ seg yve tuftenn kring dei gamle reir.’]

 

ufs Dikt i samling 1 [‘Tune ligg klemt millom ufs og urd/ og dølne tusseheimar;/ rundt ikring meg er møtemur/ av graagrjot og galdreeimar.’]

●brot Dikt i samling 1 [‘No kvesser hausten/ sin blanke kniv/ og rister runer/ i brot og bruner/ fyr dømde liv.’]

 

urd Dikt i samling 5 [2: -r] [‘Hin sæle dag du steig paa desse steinar/ daa gjekk det danselett um skar og leinar,/ som vind og vengjer yve urd og deld,/ um hòl og haug, um skarv og skridelaup, . . ./ ...’] [sjå òg sitat ved ufs, ovafor] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

vang Dikt i samling 8, Dikt av Robert Burns 2 [‘Var stilt med dogg paa grønan vang,/ og perlur hang paa kvart eit blad;/ ein lettføtt vind i baununn sprang/ og drog med goddaamsfengd av stad.’], Johs. A. Dale: Olav Nygard

avdalsvang Dikt i samling 1 [‘Hugen sviv i logne lider,/ kjæter seg paa bekkjebarden,/ smyg i skuggen attmed garden,/ dyl seg under sylven vider,/ godrys, gjer eit sjumilssprang/ inntil ubygd avdalsvang.’]

blomevang Dikt av Robert Burns 1 ['No gyller sumarn blomevang/ og kastar glim i bylgjefang;/ kom lat oss dvelje dagen lang/ millom Aberfeldy-bjørkjenn.']

draume-vang Dikt i samling 1 [‘– Men vin, kjære far min,/ paa draume-vang,/ og tjugeaars-gjentur/ i arm og fang.’]

fødes-vang Dikt i samling 1 [’Ja fraa den avgrunns-verd der Lear ligg bana/ med himels barn Cordelia i fang,/ der tankann svimrar fyr den magt som rana/ upp himelsrett paa solrik fødes-vang.’]

heimevang Dikt i samling 1 [‘Eg fann kje hugnad i mitt ferdafylgje,/ og tida vart so beisk og orme lang/ og lufta var so tung av kvardagsmylje,/ der nede paa den gamle heimevang.’]

himel-vang Dikt i samling 1 [‘Dei (lekamsdelane) strøymer ut og reikar inn/ som gudar under himel-vangen;/ fraa heile lage ollar angen/ som vaarvind-gula søt og stinn.’]

høgfjellsvang Dikt i samling 1 [‘Eg finn min gud i klaare stjennenæter/ naar allheimsgraaten høgfjellsvangen væter.’]

jordarvangs-tram Dikt i samling 1 ['MANN | Det var helgstilt i himlen den dagen han sprang/ som eit stupande stjernerap fram/ or det æveleg avlføre allskaparfang/ og tok buland paa jordarvangs-tram.']

mannavang Dikt i samling 1 [‘Og alle hundra land ho (jorda) bar/ so morsbyrg i sitt fang, –/ i sjæla sym eit bylgjefar/ som viser at det eingong var/ ein solfyllt mannavang.’]

skuggedals-vang Dikt i samling 1 [‘TIL GAMPEN MIN ...Og daa draumen lik brestande skumblørur sprang/ stod me jordfast med beinbrotne kne/ og maa beite i klunger paa skuggedals-vang/ med vaar vonlause lengsel – aa ve!’]

skuggevang Dikt i samling 1 [‘Aa mitt auge, kor du spanar/ ut ditt straaletyrste fang!/ Men den sæle syna svanar/ burt i skodd paa skuggevang.’]

tåre-vang Dikt i samling 1 [’Med klokke-klangen/ stig bøner or vaar sut/ paa taare-vangen:/ Lær oss aa halda ut:/ Ja lær oss, Kriste/ aa sjaa di frelsar-gjerd!’]

upphimels-vang Dikt i samling 1 ['Og blomann – ein solhimel øydde/ sin innmerg og ol sine bonn/ med allskapar-avle, og nøydde/ dei ovnøgd i munn. Det var onn | paa upphimels-vang; yve engjer/ gjekk solfylgje vaarvigslegong;/ det blika av slagsterke vengjer,/ og æteren under dei song.']

verbraut-vang Dikt i samling 1 [‘Og soler song paa høge verbraut-vangar,/ planetar vende kjælne nattsval kinn/ mot straalefossann, lik den blom som fangar/ dei gyllte fagerfly og stengjer inn.’]

vidvangsklåre Dikt i samling 1 [‘Er du sett i flogbergsfaare?/ Kann du ikkje fjuke, daare?/ Fjuk til fjells, til vidvangsklaare, –/ her er live ditt paa spel.’]

å vanga Dikt i samling 1 [‘Ei hand, – det verk som skapartanken fanga/ .../ ... daa grjote laag i dorm/ og alle himels stjernerømder vanga/ seg ut til leikarvoll og fann si form –/ aa sjaa ei mannshand! – Gud fraa lengdom smiler/ aat meistarverke, og tek helg og kviler.’]

Vangedal Dikt i samling 1 [’Det syng ei aa inni Vangedal,/ det ym i dulrame lider, –/ min hug er vaardæmd og nattesval/ med song fraa høgunders tider.’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

varde:

-leite Dikt i samling 1 [‘Tidi laag i lege til ho fann sitt fyrste vardeleite; daa aatte ho tvillingarne Dag og Natt; sidan fekk ho ein son ho kalla Aar og kaus han til konge yver Dag og Natt og ætti deira i all æva.’]

–skimt Dikt i samling 1 [‘.../ og logen bryt seg gjenom, gude-djerv/ i himils leik. Og alle folke-skreider/ ser varde-skimt paa sine uppvegs-leider.’]

 

vatn [innsjø] Dikt av Robert Burns 1 [‘Dei byrge fjell set høge dala-skil/ og villspreidd skogen klæder lid og gìl;/ dei lange vatn djupt i dala-ro/ gjer auga stort og blankt av undrings-glod;/ ...’], Brevene til Rakel mfl. 2 [1: vot-]

 

vidde Dikt i samling 3 [2: -dd], Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Namne paa diktsamlinga er «Ved vebande», d. er ved dei heilage banda, ved den fredlyste staden. Elles hev det ei onnor tyding og: ved fjellbande, ved dei høge vidder.’]

 

vik Dikt i samling 1 [‘So legg eg daa praamen til lands i ei vik,/ fær skogen og sjøen til granne./ Her er ikkje aalmannaskratting og skrik;/ eg stullar aaleine, vil drøyme meg rik/ so godt som ein fatigmann kann det.’]

Vik Brevene til Rakel mfl. 2 [’Tilskrifta mi er Vik, Hundven um Bergen.’]

●våg:

Eikangervåg Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Tilskrifta mi er Tveitegrend, Eikangervaag um Bergen.’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

Laksevåg Brevene til Rakel mfl. 3 ['Eg hev fenge meg arbeid. Det er i Laksevaag paa skipsbyggjeverke der; løna er no lita, er ho; men eg bier no til eg ser betre dagar daa.']

Vaage [R.] Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg hev ikkje ete upp forfattarstipenda, d’er synd aa segje, litt meir kunde eg gjerne hatt fenge med rettferd. Det var ut|etla fem stipend hausten 1917. ... Dei som fekk var Garaasen, Ørjasæter, Uppdal, Vaage og – Bernhard Sudmann.’]

Vågen Brevene til Rakel mfl. 1 ['Du skal sende skorne mine som er der heime til Halvard i Vaagen og faa dei vølte; dei maa verte ferdige til paaske; ja dei maa endeleg verte ferdige. Vil du gjere dette?']

 

voll Dikt i samling 2 [‘Med unglyden haukar og trør yve voll/ sit dvergen i hamaren hermer, det troll:/ D’er narrespel alt nedi grendo.’]

leikarvoll Dikt i samling 1 [‘Ei hand, – det verk som skapartanken fanga/ .../ ... daa grjote laag i dorm/ og alle himels stjernerømder vanga/ seg ut til leikarvoll og fann si form –/ aa sjaa ei mannshand! – ...’]

 

øy Dikt i samling 2 [‘Um ditt syn og din song vil du samle/ dine frendar fraa fjell og til øy:/ men dei peikar paa krossen den gamle:/ Du er gudspottar, teg eller døy.’], Brevene til Rakel mfl. 2

-land Dikt av Robert Burns 1, Brevene til Rakel mfl. 1 [‘At dikte til England datt or pennen med namne engelsk nationalsong; det er sjølvsagt spøk. ... Endaa kann eg ikkje anna enn undre meg yve at dette vesle øylande styrer verda.’]

himeløy Dikt i samling 1 [’Lik jorda med sin maane fekk eg spane/ mi dragningsmakt og styre stolt i sving/ ei fagerferd av svale maanemøyar/ som sveiv paa æterveng lik himeløyar.’]

nåøyland Dikt i samling 1 [‘Fenre uler inn mot strand,/ augo skin som grøne maanar/ ifraa nifse naaøyland.’]

under-øy Dikt i samling 1 [‘Til denne under-øy (England) alt mannkyn skodar/ med augneglod so langt som himlen rodar.’]

Englands øy Brevene til Rakel 1 ['Aa Englands øy, du stolte storhavssvane,/ kor ligg du lett paa sjø, kor brjostet brer/ seg breidt og muskelfast mot bylgje-tane!’]

Haugsøen [X.] Brevene til Rakel mfl. 2 [’Finn me kje Haugsøen so kann me ljote nøgje oss med ein annan.’] [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

å Dikt i samling 3 [‘Eg vakna av spel uti baaten/ som vogga paa livsens aa,/ og straumdrage rodde og styrde/ so eg maatte undrast og sjaa.’], Dikt av Robert Burns 6 [‘Der reiser hamrann høgan mur/ og skumflødd aa-a bryt med dur,/ og skogheng kring som kransa brur –/ det er Aberfeldy-bjørkjenn.’], Brevene til Rakel mfl. 1

-bard Dikt av Robert Burns 1 [‘Heid-jegrann hev seg heimatt hygt,/ og spreidde fuglar flokkast trygt./ So bringeklemd eg vandrar her/ paa einsleg aabard langs med Ayr.’]

sol-å Dikt i samling 1 [‘Ei sol-aa syng i alle sjæledalar/ naar skapingstraa-a tek si fengd i fang;/ og fram or alle heimar fargann spralar/ som sjølve livsens straalur fraa dei sprang.’]

skalde|å Dikt av Robert Burns 2 ['I skaldeaa fraa Helikon/ beid aldri gullsand-skin;/ tak her det gull fekk aldri falt:/ eit skaldehjarta, ven!']

stor|å Dikt i samling 1 [‘I livsens storaa er det strøymt,/ og mangt snur kav ikring;/ den svein hev minne heilaggøymt;/ det meste maa vel vere gløymt –/ d’er namnlaust søte ting.’]

tåre-å Dikt i samling 1 ['Og verst hev det vorte sidan eg kom heim att. Takom til hev eg vore reint nåmen og valen, det hev vore med magt og møda eg kunde tala med folk. Minni um den farne lukkevåren kom att som vårfugle-flokkar; men ikkje ein augneblink fekk eg hildra meg i den gamle draumen. For her laag ei grav og ei tåre-å i millom.']

Logan å Dikt av Robert Burns 1 [’Aa Logan aa, kor blid du gleid/ den dag eg brur til kyrkja reid; ...’]

 

åker Dikt i samling 1 [‘Og der som bondelive best fekk gro,/ der grodde dygd og dugleik etter plogen;/ naar mannen saag sin åker mæt og mogen,/ naar haustarhugnad rikt imot han lo –/ då mognast evna i hans sterke bringa,/ ...’]

-land Nordica Bergensia 1 [’No ligg ikkje gamalnorsken som nokor mare yver oss; no er han eit grøderikt ákerland fyr dei jolematsvoltne millom oss.’]

-reil Dikt av Robert Burns 1 ['.../ eg vel eit kot bak livdartre,/ ein hjuringstav, ein aakerreil,/ og gudesæla baarar ned/ hjaa drosa ifraa Ballochmyle.']

Akers kommune Brevene til Rakel mfl. 1 [’Naar eg hev fenge skøyte vil eg søkje Akers kommune um trygd til eit laan i smaabrukarbanken. Men fyrst maa eg faa det i mi eige. No veit eg meg inga raad’]

 

ås Dikt i samling 1 [‘Hin vaaren flødde fram or alle grunnar,/ eit solhav rulla yve aas og vang,/ og jorda opna sine rikdomsbrunnar/ og tok den himelgaava varmt i fang;/ ...’]

åsa Johs. A. Dale: Olav Nygard 1 [’For ho (ætta) hev tid, og elden er for linn/ te bræde sylv i hennar kjenslegruve;/ ein loge må i åsa høgder ruve,/ no må ho sanke brennefanget inn.’]

Garaasen [H.] Brevene til Rakel mfl. 1 [‘Eg hev ikkje ete upp forfattarstipenda, d’er synd aa segje, litt meir kunde eg gjerne hatt fenge med rettferd. Det var ut|etla fem stipend hausten 1917. ... Dei som fekk var Garaasen, Ørjasæter, Uppdal, Vaage og – Bernhard Sudmann.’]

Aasen [I.] Brevene til Rakel mfl. 1 [’Gamlekarann, Vinje, Aasen, Sivle, Garborg, dei fann si form, dei, fyr di dei let kaos liggje, og tok ikkje meir paa seg enn ein sterk kar kunde ha von um aa vinne fram med.’]

●drag:

bergedrag Dikt av Robert Burns 1 [‘Med Pegasus ein vanferdsdag/ Apollo tungt seg mødde/ der fram paa frosne bergedrag/ til fots dei vegen trødde.’]

høgdedrag Brevene til Rakel mfl. 1 [‘s. 9, l. 7: «Ryng», ein, eit ris, eit høgdedrag.’]

 

 

Boklister: Sidetal for registrerte ord med habitatnamn i Olav Nygards bøker og brev [til samlelista] [til toppen]

Søk på utheva boktitlar og finn ord og sidetal.

 

Dikt i samling 1984 (Norsk Bokreidingslag. 207 s.) (Inneheld fire diktsamlingar og eit tillegg; desse er ikkje skilde ut i namnelistene, sidetalet viser boka orda kjem ifrå:)

 Flodmaal 1913 (s. 11-47 i Dikt i samling)

 Runemaal 1914 (s. 51-81 i Dikt i samling)

 Kvæde 1915 (s. 85-114 i Dikt i samling)

 Ved vebande 1923 (s. 117-147 i Dikt i samling)

 Tillegg (s. 151-183 i Dikt i samling)

Dikt av Robert Burns. Umsette fraa engelsk. 1923 (s. 9-60. Det norske samlaget)

Solrenning 1933 (s. 5-17. Manuskript og vignettar. Minnebok millom Nygardsvener)

Johs. A. Dale: Olav Nygard 1957 (Det Norske Samlaget. 128 s.) (det nye)

Trygve Greiff: Olav Nygard. Dikter og mystiker. 1959 (Gyldendal, 146 s.; det nye)

Nordica Bergensia 15, 1997 (s. 117-122; to tekstar om språk)

Brevene til Rakel mfl. 2004 (i Aarnes, A. 2004: Poesien hos Olav Nygard. Et

dikteralbum. Pax forlag a/s. 343 s.) – Brev til Arne Garborg s. 100-101, Tore Ørjasæter s. 106-115, Ola Raknes s. 138-142, Hulda Garborg s. 165-191, Rakel Nygard s. 192-256, Anton Aure s. 257-259

 

 

Dikt i samling 1984 (Norsk Bokreidingslag. 207 s.)

Flodmaal 1913 (s. 11-47), Runemaal 1914 (s. 51-81), Kvæde 1915 (s. 85-114), Ved vebande 1923 (s. 117-147), Tillegg (s. 151-183) [til boklister] [til toppen]

Habitat:

bakke: -bard 63; marbakke 134; >leine 36, 73, 122; bard 91; bakkebard 63; bekkjebard 73; elvabard 120; kant 168 [bekkje|-]; Svalbard 103; beite: hjartebeite 51; å beita 117; bekk 30, 35, 38, 42, 54, 63, 75, 86, 123, 137, 157, 168, 169, 171, 182; -je/bard 73; -je/hjal 69; -je/song 73, 123, 169; -je/sus 157; blindebukkbekk 169; fjellbekk 28, 151; skogarbekk 178; kvit snor 122; berg 44, 90, 91, 92, 104, 122, 134; -bunden 125; -fast 75; -fele-slått 92; -fengsel 125; -flette 75 [bot.]; -hole 182; -rise 15; -sjæl 120; –smidd 90; -e/sprunge 129; botnberg 177; eldberg-ras 95; flogberg 162; flogbergsfåre 44; flogbergstram 79; gavleberg 123; grjotbergbrynje 127; grjotbergmunn 132; gråbergfaks 157; gråberg-møne 136; hardberg 129; ljosberg 159; skyberg-skalle 88; svadbergbringe 157; svarberg 64; Gauveberg-brunn 91; Raudbergs-lid 172; >skarv 122; blåne 37, 119, 162; langsyns-blåne 157; soldraumsblåne 19; æveblåne 100 [-e|-b-], 161; blåfjells-brun 94; blåfjellsfang 42; bol 139, 143, 163, 178, 172; audebol 147; vettebol 131; braut: braglebraut 161; brun 74, 80, 171; blåfjells-brun 94; fjellbrun 47; vesterbrun 119, 138; Græfjellsbrun 71; by 15, 110; Dagons by 95; bygd 98, 104, 194; 170; dal 11, 22, 37, 54, 58, 70, 72, 75, 91, 102, 118, 119, 130, 146, 157, 161, 162, 177; -skugge 11; -a/fang 181; -a/grop 74; -a/lunge 157; austerdal|ar 147; avdalsdraum 137; avdalsfred 144; avdalsvang 73; avdøles 141; hjartedal 158; raudmanns-dal 111; sjæledal 160; skuggedals-vang 117; Grågavledal 90; Vangedal 69; deld 28, 58, 60, 87, 97, 99, 103, 122, 124; djuv 45, 62, 70; bringedjuv 131; remedjuv 44; sjælsdjuv 37; elv 118; -a/bard 120; -e/bylgje 42; -e/-kall 104; fjellelvstraum 166; Ganges 177; Nilen 164; Tiber 164; >straum 15, 43, 88, 107, 120, 121, 122, 131, 135, 137, 138, 139, 147, 163, 177; -drag 45; bylgje-straum 97, fjellelvstraum 166; frålandsstraum 167; himelstraum 165; ævestraum 160; Golfstraumen 126; eng 125, 155, 174; -fager 91; mjukeng 57; snøblom-eng 86; fjell 15, 22, 28, 40, 44, 54, 57, 58, 72, 75, 102, 118, 119, 122, 123, 130, 145, 151, 157, 162, 177, 183; -bekk 28, 151; -brun 47; -elvstraum 166; -fast 144; -kne 164; -sk 157 [adj.]; -skog 161; blåfjells-brun 94; blåfjellsfang 42; eldfjell 181; grunnfjell 20, 21, 125; gråfjell 125; høgfjells-heid 104; høgfjells-horg 97; høgfjells-lon 129; høgfjellsvang 42; solfjell 117; uralders-fjell 126; Græfjellsbrun 71; >kam 94; Kamben 30; fjord 60, 102, 162, 180, 183; flod 135; -brot 135; -bylgje 134; -drag 139 [-a/-], 142; -gjengd 77; høgflod 141, 177; kjensleflod 35; sorgflod 153; storflod 12; æve-flod 89; øydings-flod 104; flog: -berg 162; -bergsfåre 44; -bergstram 79; foss 28, 162; –ung 126; bylgjefoss 140; nåfoss 45; raudfoss 76 [blod]; storfossedynjing 45; strålefoss 164; å fossa 157; >stryk 131; gard 24, 25, 27, 73, 74, 104, 175; fars-gard 91; fyregard 165; kyrkjegardsfred 18; gate 15, 176; -sprett 56; –stein 106; >torg 29, 34, 80, 139, 176; gavl [fjell|-] 44; -e/berg 123; Grågavledal 90; Nordgavlelid 91; >møne: gråberg-møne 136; gloppe 60; >glette 60; >glyvre 70; glup 52; tomleiks-glup 87; vanvitsglup 44; grend 57, 75, 110, 118, 130, 159, 161; hage 17, 20, 21, 42, 76, 86, 92, 138, 157, 194; -husvyrke 21; -veg 43; draumehage 71; folkehage 163; hesperide-hage 127; saknadshage 47; ungdomshage 12; Aladinshagar 174; Edens hage 17 [Eden], 42 [-n|h-en], 77 [-n|h-], 139, 140 [-g|ar]; hamar 22, 37, 57, 157; hamra-hull 123; haug 57, 58, 89, 122, 123, 124; -mann 175; -mannsbringe 175; -stille 175; -e/-vette 96; gråhaug 103; Lidarhaug [L.] 191; hav 12, 13, 20, 34, 43, 47, 51, 77, 85, 88, 130, 152, 163, 164, 176, 181; -djup 54; -frusong 77; -hest 134; -troll 13; djuphav 126; djuphavsnatt 163; dulheimshav 30; folkehav 179; fysnehav 36; rikdomshav 55; skoddehav 14; solhav 139; stjenneheimshav 16; storhavsgjelv 75; storhavssvane 163; æterhav 124; ævehav 162; Ægæarhave 164; heid 70, 144, 161; bylgje-heid 107; høgfjells-heid 104; jokul-heid 103; Knudaheio 195; hòl [terreng|-] 122; hole: berghole 182; seidmannshole 70; horg 73, 74; høgfjells-horg 97; høgd 12, 54, 157; solskinshøgd 193; ide: -ande 138 [-d|a-]; å ida 63; jokul: –heid 103; >fonn 30; >skavl: skrideskavl 44; kjelde 97; -brunn 135; eimkjelde 181; harmekjelde 112; jordkjelde 28; kjenslekjelde 51; rikdoms-kjelde 89; synskjelde 126; >brunn 69, 105, 132; bringe-brunn 94; hjartebrunn 131; kjeldebrunn 135; rikdomsbrunn 139; svævings-brunn 113; sælebrunn 129; visdomsbrunn 163, 179; Gauveberg-brunn 91; krå [avkrok] 151, 168; leid 75, 77, 104, 117, 136, 143, 144, 147, 180; framleid 42, 179; langleides 45; stemne-leid 114; uppvegs-leid 85; leite 123; augneleite 138; vardeleite 181; lende 133, 177; himellende 142; voksterlende 77; >grøde (II): blomegrøde 76; lid 69, 70, 73, 75, 119, 131, 144, 193; -a/hjal 11; huldrelid 37; morgonlid 147; Liarud 58; Lidarhaug [L.] 191; Nordgavlelid 91; Raudbergs-lid 172; lon 122, 143; himels-lon 139; høgfjells-lon 129; lund 11, 46, 66, 102, 118, 135, 137, 163, 165; gildelund 70; hjarte-lund 174; jordlund 181; kyrkje-lund 113; lidingslund 29; løyndelund 46; tempellund 140; ungskoglund 63; Aladinslundar 174; Gimle lund 44; løk 122; mark 178; allheimsmark 128; øydemark 182, 183; Arams mark 164; mo 62, 78; bylgje-mo 104; dvalemo 147; elskhugs-mo 144; natur 120; livsnatur 165; nut 11, 102; odde 60; tå 164; >kap: Nordkap 15; os 125, 143, 152; upphavs-os 89; æveos 140, 177; >øyr: å øyra 181; Bolstadøyri 179; reine 35; rinde 70; bjørkerinde 13; >rant 37; >ris 70; seng: blomeseng 121, 163; skag 181; -ar/-tunge 111; skar 40, 122; skjer 113; >båe: gløymslebåe 30; skog 21, 25, 36, 60, 61, 75, 131, 170, 178, 181; -briken 66; -sus 60; -teig 25; -ar/bekk 178; fjellskog 161; hengjeskog 181; huldreskog 35, 37; landskog 181; lognskog 141; segnskog 181; ungskoglund 63; villskog 22; skore >rift 151; >sprunge: bergesprunge 129; skride 44; -laup 122; -skavl 44; storskride 181; >ras: eldberg-ras 95; smette 60; >smotte 60; stig: villstig 180; strand 15, 34, 44, 66, 95, 101, 118, 119, 123, 145, 152, 159, 163, 164; himelstrand 130, 139; hugstrand 139; syrgje-strand 153; Blåland-strand 103; Strand [B.] 58; >barm 165; stup 123; støl 35, 37; Såtestølen 30; svad: -bergbringe 157; teig 25; skogteig 25; vill-teig 194; >bot 134; tind 20, 54, 72, 122, 162; kongetind 86; >honn: Såtehonn 30; tjønn 97, 123, 154; gortjørn 181; tjørnblom 162; tjørnblå 146; topp 12, 54, 94 [bylgje|-]; tun 11, 74, 78, 89, 119, 138, 171; fars-tun 90; kjensletun 71; >tuft 21, 133; ufs 74; >brot 80; urd 22 [-r], 70 [-r], 74, 122, 137; vang 30, 57, 86, 104, 123, 139, 163, 178; avdalsvang 73; draume-vang 109; fødes-vang 166; heimevang 42; himel-vang 101; høgfjellsvang 42; jordarvangs-tram 134; mannavang 168; skuggedals-vang 117; skuggevang 129; tåre-vang 153; upphimels-vang 174; verbraut-vang 164; vidvangsklåre 44; å vanga 159; Vangedal 69; varde: -leite 181; –skimt 85; vidde 33, 54 [-d], 110 [-d]; vik 60; voll 57, 170; leikarvoll 159; øy 22, 88; himeløy 142; nåøyland 44; under-øy 163; å 45, 69, 171; sol-å 160; storå 169; tåre-å 193; åker 179; ås 139

 

Dikt av Robert Burns. Umsette fraa engelsk. 1923 (s. 9-60. Det norske samlaget) [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

Habitat:

bakke 28; >leine: -dal 12; -lid 12; bard 26, 38; blomebard 13; åbard 10; >bredd: bring 31; bekk 10, 20, 26, 37, 52; slyngveg 37; berg 49; -e/drag 48; -e/fot 49; gråberg-bring 20; Coila’s berg 11; braut ▪>kleiv: kneike-kleiv 38; >kneik: -e/-kleiv 38; brun 50; haugebrun 37; by 12; bygd 18, 37, 44; grensebygd 33; 37; dal 11, 13, 17, 38; -a/-ro 38; -a/-skil 38; fjelldal 26; grøndal 26; leinedal 12; syrgjedal 56; deld: nattedæld 53; elv: slyngjeband 30; >straum 23, 26, 27, 38; glitrestraum 27; slyngjestraum 12; eng 26, 59; fjell 38; -dal 26; -heim 38; Parnassos fjell 21; gard 33, 54, 60; gìl 38; glenne: skogglenne 38; glup 18, 45; grend 10, 11, 39; grannegrend 54; draumesal 11; Ayr-grenda 9 [-d], 10; Carrick grend 33; hage 44; -tre 18; -torn(-) [-g|t-; sjå: Plantenamn]; Edens hage 31 [berre ”Eden”]; hall [bakke|-] 26, 27, 28, 51; Logans hall 13 [+ Logan-halla], 14; hamar 19; haug 13, 38, 51; -e/brun 37; hav 10, 22, 24, 45; storhav 52; >osean 24; heid 11, 18, 53, 55; –jeger 10; hole: tornhole 26; høgd 26; kjelde: Helikon 21, 32;>brunn: strålebrunn 29; krå >ro: dala-ro 38; leid 59; leite: langsynarleite 26; lende 37; lid 38; leinelid 12; lund 9; heilaglund 30; mark 22, 41, 44; mødemark 56; natur 17, 18, 38, 39, 40; os 12, 23; rinde >ryng 9; seng: vinterseng 9; skog 9, 17, 28, 37, 38; -duve 26; -glenne 38; -heng 19; -vill 26; -ar/veg 17; hengjeskog 39; lauvskog 31; Aberfeldy-skogen 7; Catrine-skogen 9; strand 12, 31, 46; øydestrand 42; stup 18; tun 50; vang 9, 17; blomevang 19; vatn 38; øy: -land 60; å 19, 23, 27, 28, 31, 39; -bard 10; skaldeå 21, 32; Logan å 13; åker: -reil 18; ås >drag: bergedrag 48

 

Solrenning 1933 (s. 5-17. Manuskript og vignettar. Minnebok millom Nygardsvener) [til samlelista]

Habitat:

berg: -e/tram 5; bygd 9; dal 5, 9, 17; elv 5; eng 14; fjell 5; -topp 14; foss: -ande 7; gate 15; hage: paradishage 11; heid 5, 15; lid 5, 14; mo 17; strand 14, topp: fjelltopp 14

 

Johs. A. Dale: Olav Nygard 1957 (Det Norske Samlaget. 128 s.) (det nye) [til boklister]

Habitat:

bakke: -bard 83 [-e|-b-]; bard: bakke-bard 83; bekk 22, 83; fjellbekk 10; by: kongeby 38; dal 10; fjell 10; -bekk 10; fjord 13; >botn 13; foss 10; grend 38; hage 37; haug: bokhaug 119; Lidarhaug [L.] 18; hav 10, 93; lid 10; sumarlid 13; Lidarhaug [L.] 18; lund: ore-lund 83; mark 49; natur: -syn 49; strand 120; vang 119; ås: åsa [adj.] 93

 

Trygve Greiff: Olav Nygard. Dikter og mystiker. 1959 (det nye) [til boklister]

Habitat:

bekk 53; dal 50; deld 50; elv 50; eng 53

 

Nordica Bergensia 15, 1997 (s. 117-122; to tekstar om språk) [til boklister]

Habitat:

bekk: vårbekkjesong 122; berg: -norsk 122; bygd: -e/mål 119; -e/målsform 118; flatbygd 118; flatbygdmål 118, 119; dal 118; Austerdalen 118; Gudbrandsdalen 118; elv: -a/far 122; slette 119; flat-Austlande 119; åker: -land 122

 

Brevene til Rakel mfl. 2004 (i Aarnes, A. 2004: Poesien hos Olav Nygard. Et dikteralbum. Pax forlag a/s. 343 s.) – Brev til Arne Garborg s. 100-101, Tore Ørjasæter s. 106-115, Ola Raknes s. 138-142, Hulda Garborg s. 165-191, Rakel Nygard s. 192-256, Anton Aure s. 257-259 [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

Habitat:

bakke: Granbakken 113, 115, 138, 141, 189; bard >bredd [elve|-] 140; beite 168; bekk 189; -je/far 172; lidabekk 220; berg 168; -teken 217; blåne 168; brun: fjellbrun 108; by 167, 168, 190, 197, 201, 203, 211, 222, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 240, 243; -tur 209, 211; storby 226; >stad: hovudstad 166, 183; bygd 100; -e/merkt 114; -e/mål 141; heimbygd 171; dal: avdøles 146; grannedal 171; grordal 108; Eksingedalen 170, 171, 226 [-ga|-]; Gyldendal 113, 185; Krossdalen 235; Modalen 165, 168, 169, 221, 222, 225, 226; Uppdal [K.] 115, 257; Vasdal [X.] 238; elv 141; -e/strand 113; >flod: stormflod 175; >straum 112, 148 [-røm], 176, 258; djupstraum 181; hugstraum 176; fjell 107, 111, 148, 165, 177, 196, 213, 217, 221, 222, 241, 242, 244; -band 109, 146; -brun 108; -gard 196; -heid 241; -topp 243; Filefjell 221; Langfjella 112, 178; Parnassos fjell 109 [berre ”Parnassos”]; Sognefjella 244; fjord 206, 208; Sognefjorden 165, 241; >botn 165; foss: å fossa 243; gard 172, 179, 187, 196, 198, 199, 203, 210, 229, 241; -mann 172; -mannskjering 198 [-da|m-], 199; fjellgard 196; fyregard 175; Lungegaarden sjukehus 240 [+ -ns s-]; Nygard [geogr.] 168, 193, 195, 197, 199, 202, 204, 208, 209, 211, 212, 214, 217, 227, 228, 230, 231, 233, 234; >bruk: småbrukarbank 188, 189; småbrukarlån 189; >jord 112, 171, 173; -bite 172; -stykke 188, 190 [berre ”stykke”]; -a/kar 172; gate: Øvregata 238; grend: Tveitegrend 167, 174; hage 167, 254; haug 148; Aschehoug 189; Haugsøen [X.] 232, 233; Lidarhaug [L.] 100; hav: -reise 140; folkehav 112; storhavssvane 180; Ægæarhave 186; heid 213, 242, 244; fjellheid 241; hole 100; Vestlandsholunn 112; høgd 244; -e/drag 139; ide [evje] 176; kjelde 108; djupkjelde 108; >uppkome 109; krå [avkrok] 168, 186; leid 112, langeleid 208; leite 226; lende: draumelende 113; grødelende 108; >grøde (II): -lende 108; lid 168; -a/bekk 220; Austlid [A.] 100; Lidarhaug [L.] 100; Norli [O.] 115, 179, 187; lund ▪>holdt: skogholdt 148; mark 192; -a/dalt 226; sjælemark 214; mo: -dæling 215; Mo 213, 215; Mo [N.] 213; Modalen 165, 168, 169, 221, 222, 225, 226; Moen [X.] 207; natur 107, 148, 246; -bringe 177; nybrot 234; oase 112; odde ▪>nes: Raknes [O.] 138, 141; os >øyr: Bolstadøyri 106, 108, 110, 111, 174, 181, 183, 184, 185, 187; rinde >ris 139; >ryng 139; skog 139, 140, 213, 220, 242; -holdt 148; skore 100, 217; stig 148 [-i]; strand 140, 180; elvestrand 113; >hamn: -laus 140; støl 165, 226; Harastølen 246, 247, 248, 252, 253, 255, 256; Krossastølen 248; >sæter 242; Ørjasæter [T.] 106 ,107, 108, 110, 111, 113, 257; tind 241; topp: fjelltopp 243; tun 195, 196, 198, 200; Krosstune 243; vatn 171, 213 [vot-]; vidde 109; vik: Vik 173, 174; >våg: Eikangervåg 174; Laksevåg 235, 236, 237; Vaage [R.] 257; Vågen 237; øy 180, 186; -land 175; Englands øy 180; Haugsøen [X.] 232, 233; å 141; åker: Akers kommune 188; ås: Garaasen [H.] 257; Aasen [I.] 107; >drag: høgdedrag 139 [til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

 

Frekvensen av ord for habitat hos Olav Nygard

 

Det er tre slags bøker som kunne vore skilde: eigne dikt, omsette dikt og brev. Men materialet er lite, så det er ikkje gjort. Hovudnamnet og samansetjingar med dét er alltid rekna (t.d. mo, modæling, bylgje-mo, dvalemo, elskhugs-mo: 3+1+1+1+1 = 7). Særnamn er ikkje med. Store tal (13 pt.) framfor namna står som vanleg for sidetal, og små tal (11 pt.) i parentes etter hovud- og undergruppenamna er summerte. Døme: ‘23 hage, kjelde (10) >brunn 12 >uppkome (1)’; dei to utheva hovudnamna finst alle på 23 sider; og (10)-talet bak kjelde er berre eit del-tal (sjå anna forklart døme før den alfabetiske lista nedom).

 

Rangert etter førekomst på kor mange sider.

 

68 fjell

50 dal

44 hav (43) >osean (1)

42 elv (9)>straum (33)

41 berg (39) >skarv (1), skog

38 bekk

37 gard (28)>bruk (3) >jord (6)

27 by (25) >stad (2), strand, vang

23 hage, kjelde (10) >brunn (12) >uppkome (1)

20 lund (19) >holdt (1)

19 lid

17 bygd, haug, heid, leid

16 tun (14) >tuft (2), å

14 flod

13 foss (12) >stryk (1)

12 grend, mark, natur

10 bard (9) >bredd (1), brun, deld, eng, fjord (8) >botn (2), gate (5) >torg (5)

9 bakke (4) >leine (5), lende (7) >grøde (II) (2), os (8) >øyr (1), øy

8 blåne

7 bol, høgd, mo, rinde (2) >rant (1) >ris (2) >ryng (2), tind

6 djuv, hamar, tjønn,

5 glup, krå (4) >ro (1), leite, skride (4) >ras (1), støl (4) >sæter (1), urd

4 hall, hole, lon, skore (2) >rift (1) >sprunge (1), teig (3) >bot (1), topp, vidde, ås (2)>drag (2)

3 beite, flog, gavl (2) >møne (1), gloppe (1) >glette (1 >glyvre (1), horg, ide, jokul (1)>fonn (1) >skavl (1), seng, vatn, voll, åker

2 braut (1) >kleiv (1), , skjer (1) >båe (1), nut, skag, skar, smette (1) >smotte (1), sti, stup, ufs (1) >brot (1), varde

1 gìl, glenne, hòl, løk, nybrot, oase, odde, reine, slette, svad, vik

[til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

Lista ovom ordna alfabetisk. – Når undergrupper er med, er tala i parentes del-tal, som er summerte i talet utan parentes bak (siste) undergruppa. Døme: ‘gard (28)>bruk (3) >jord (6): 37’; hovudnamnet gard finst på (28) sider, og undergruppenamna >bruk (3) og >jord (6) sider, til saman 37 sider. Nokre namn avvik meir i tyding frå hovudnamnet, og er ikkje med i summeringa.

 

bakke (4) >leine (5): 9, bard (9) >bredd (1): 10, beite 3, bekk 38, berg (40) >skarv (1): 41, blåne 8, bol 7, braut (1) >kleiv (1): 2, brun 10, by (25) >stad (2): 27, bygd 17, 2, dal 50, deld 10, djuv 6, elv (9)>straum (33): 42, eng 10, fjell 68, fjord (8) >botn (2): 10, flod 14, flog 3, foss (12) >stryk (1): 13, gard (28)>bruk (3) >jord (6): 37, gate (5) >torg (5): 10, gavl (2) >møne (1): 3, gìl 1, glenne 1, gloppe (1) >glette (1) >glyvre (1): 3, glup 5, grend 12, hage 23, hall 4, hamar 6, haug 17, hav (43) >osean (1): 44, heid 17, hòl 1, hole 4, horg 3, høgd 7, ide 3, jokul (1)>fonn (1) >skavl (1): 3, kjelde (10) >brunn 12>uppkome (1): 23, krå (4) >ro (1): 5, leid 17, leite 5, lende (7) >grøde (II) (2): 9, lid 18, lon 4, lund (19) >holdt (1): 20, løk 1, mark 12, mo 7, natur 12, nut 2, nybrot 1, oase 1, odde 1, os (8) >øyr (1): 9, reine 1, rinde (2) >rant (1) >ris (2) >ryng (2): 7, seng 3, skag 2, skar 2, skjer (1) >båe (1): 2, skog 41, skore (2) >rift (1) >sprunge (1): 4, skride (4) >ras (1): 5, slette 1, smette (1) >smotte (1): 2, sti 2, strand 26, stup 2, støl (4) >sæter (1): 5, svad 1, teig (3) >bot (1): 4, tind 7, tjønn 6, topp 4, tun (14) >tuft (2): 16, ufs (1) >brot (1): 2, urd 5, vang 27, varde 2, vatn 3, vidde 4, vik 1, voll 3, øy 9, å 16, åker 3, ås (2)>drag (2): 4

[til samlelista] [til boklister] [til toppen]

 

 

Til Olav Nygard forside

 

Sist revidert 07.04.11

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net