H e n r i k   W e r g e l a n d

 

Rapporter desse bileta som støytande. Stadfest AvbrytTakk for tilbakemeldinga.

     

frå: www.google.com                                                                    frå: www.google.com

 

Henrik Wergeland vart fødd 17. juni 1808 i Christiansand, og døydde 12. juli 1845 i Christiania. Han vart berre 37 år. Knut Fægri har skrive boka om Wergelands blomster, og med stor botanisk kunnskap og kulturhistorisk innsikt kommenterer han alle namna. Her søkjer du deg til eit kompilat av denne boka:

 

Knut Fægri, 1988. Dikteren og hans blomster. Florula Wergelandiana.

154 s. Universitetsforlaget

(Sjølvsagt ute av sal for lenge sidan; per 12.09.10 to eksemplar à kr 150 på www.antikvariat.net!)

 

Men boka manglar eit register. Og sjølv om gjennomgangen av namna er alfabetisk og fungerer som eit slags register, er det eit sakn som fører til mykje blaing for å få god oversikt – utan at det likevel lukkast. Her vil du finne kommentarar til boka, og grupperingar og alfabetiske lister over alle namna:

 

Florula Wergelandiana

 

Tillegg til Fægri (1988)

 

Tilbake til diktarbiologi.net

 

 

Med en Bouqvet

 

Den har ei Sjel, som ikke troer,

Naturen er en aaben Bog,

at Mossens blege Klippeflor

så vel som Rosen har sit Sprog.

 

Det kjender Du, min Elskte, vel.

Du Drømmen seer i Klokkens Bund.

Du fatter Liljens tause Sjel

og Ordene fra Rosens Mund.

 

Lad da din skjønne Fantasi

blant Somrens Blomster sværme om!

For Hende, Blomster, taler I!

Hun er jo selv saa favr en Blom.

 

Paa Morgenrødens Høie groe

kun Roser lige hendes Kind,

på Lysets Bjerg, hvor Engle boe,

kun Liljen reen som hendes Sind.

 

Og ikkun hist, hvor Dagens Blaa

frembryder som en Kilde klar,

saa favre Blaavioler staae

som hendes søde Øienpar.

 

 

Henrik Wergelands dikt og skildringar blomstrar oftast rikt; i dette korte diktet nemner han fem namn: Mossens blege Klippeflor, Rose, Klokke, Lilje og Blaavioler, og sjølvsagt er alle kommenterte i Fægris bok.

 

Diktet ovafor er Nr. XIV i  Poesier, 1838. Her sitert etter Henrik Wergelands Skrifter. Folkeutgaven. Bd. 4, s. 36. 1961.

 

Laga av:

Arne A. Frisvoll

Finnmyrvegen 22

7350 Buvika

e-post: arne@diktarbiologi.net